VAKSINE ADVARSEL

Av P54. 

VIL DU VÆRE FRIVILLIG PRØVEKANIN? Største dødsårsak etter at C19-vaksinen kom ut er "plutselig død"...av “ukjent årsak”.

COVID-19 vaksinen ble opplyst å være 95% effektiv. Som alle nå vet er den ikke det og derfor anbefales det å vaksinere seg hver 6. måned til tross for at Covid smitte er 99.7% overlevbar. Vaksinerte dobler sjansen for å bli smittet, for hver vaksine svekker du ditt eget immunforsvar. C19-vaksinen er egentlig ingen vaksine, men genterapi, mRNA teknologi, hvor oppfinner av denne teknologien advarer mot det og sier at hvis du gir den til barn vil det føre til irreversible skader. Den er eksperimentell og kalles vaksine for da er produsenter uten ansvar for skader/død.

Den amerikanske vaksineskade rapporten fra 2022 avslørte et nøkternt innblikk i det sanne blodbadet som skjedde i hendene på COVID-19-vaksinekampanjen

  • Covid-19-vaksinen resulterte i 300 000 i overdødelighet, 26,6 millioner med skader og 1,36 millioner funksjonshemninger

  • Totale økonomiske kostnader på grunn av vaksinen er estimert til 147,8 milliarder dollar, inkludert 89,9 milliarder dollar fra relaterte skader, 52,2 milliarder dollar fra funksjonshemminger og 5,6 milliarder dollar fra overdødelighet.

  • En preprint systematisk gjennomgang fant at de mRNA-baserte COVID-vaksinen økte risikoen for myokarditt, med en dødelighet på omtrent 1 til 2 per 200 tilfeller

  • Bevis på alvorlige nevrologiske skader, inkludert Bells parese, Guillain-Barré syndrom, myastenisk lidelse og hjerneslag, som sannsynligvis skyldes en autoimmun reaksjon, ble også funnet fra vaksinen.

I 1986 innførte president Ronald Reagan i USA immunitet for den farmasøytiske industrien mot erstatningskrav etter skader oppstått etter vaksinering. Dette etter at industrien samlet truet med å slutte å utvikle vaksiner fordi de visste at vaksinene ville føre til enorme erstatningssøksmål.

Pfizer har fått over 10 milliarder dollar i bøter for uetisk og umoralsk virksomhet, de bestikker myndigheter i flere land, leger og media. De har betalt ut hundrevis av millioner dollar til leger for at de skal gi folk C19-vaksinen.

Selv mannen som utviklet PCR testen og fikk Nobelprisen for det, Kary Mullis, advarte mot bruken av PCR testen, for det var ikke det den var laget for som den ble brukt til. Han kom med sterke advarsler, men meget beleilig døde han rett før COVID skandalen brøt ut og det er de som mener han ble drept for at de skulle bruke PCR-testen til noe den ikke var laget for.

Helt fra starten advarte verdenskjente leger og forskere mot bruken av denne teknologien, men de ble sensurert på sosiale medier. De ble utestengt og noen mistet også jobbene sine. Før vaksinen kom på markedet i USA i desember 2020 visste de at vaksinen skader hjernen, likevel slapp de den ut på markedet.

C19-vaksinen fører til at kroppen angriper seg selv og ødelegger indre organer så du dør, endret DNA, hjerteskader, fertilitetsproblemer, spontanaborter, kraftige blødninger og andre menstruasjonsforstyrrelser, går i morsmelken slik at barn som ammer dør eller blir skadet, det går i blodet og det er påvist å krysse blod barrieren til hjernen og fører til hjerneskade, det fører til tinnitus, svimmelhet, balanseproblemer og til oppblomstring av kreft som de kaller “turbo kreft” og en hel del masse andre ting.

Listen med bivirkninger er så lang som et år og det er den listen vaksine produsentene selv hadde, basert på sine tester, før vaksinen slapp ut på markedet og som de ville skjule i 75 år, men en dommer i USA tvang dem til å frigi den. Statsadvokatene i Florida og Texas samt Tyskland går nå til sak mot Pfizer og de andre produsentene fordi de har løyet om vaksinen.

I USA har de et varslingssystem for vaksineskader, VAERS, men en studie utført ved Harvard sier det dekker bare 1% av tilfellene fordi så få vet om det og selv sykepleiere vet ikke hvordan de skal fylle ut papirene. Av de totalt 666 millioner vaksinene som ble administrert i USA innen utgangen av 2022, ble 1 % gitt i 2020, 77 % i 2021 og 22 % i 2022. Her ser du den ekstreme økningen i vaksineskader for 2021 sammenlignet med alle andre vaksiner i tidligere år. Av de 763.300 rapporterte tilfeller for alle vaksiner i 2021 representerte C19-vaksinen alene 733.367 uønskede hendelser og 14.314 døde slik at de andre vaksinene til sammen ligger på omtrent samme nivå det har gjort siste 10 årene.

Antall uønskede hendelser og døde oppgitt av VAERS, 2013-2014 og 2021


År

Antall uønskede hendelser

Antall døde

2013

28.025

105

2014

30.933

101

2021

763.300

14.537

Den medisinske betegnelsen for blodpropp er emboli og den vanligste typen emboli i VAERS er lungeemboli. Siden så mange kjendiser har fått Bells Parese i det siste, vil jeg se etter det også:


År

Lungemboli

Bells Parese

2021

3.479

3.409

Året 2021 hadde 1000 ganger så mange tilfeller som alle de andre vaksinene til sammen.

La oss se på noen flere "avviste konspirasjonsteorier". På grunn av alle de falske påstandene om reproduksjonsforstyrrelser som er blitt fremstilt av anti-vaxxers, så jeg også etter:


År

Spontanabort

Menstruasjonsforstyrrelse


Kraftig menstruasjonsblødning

2021

1.109

2.755

4.787

Spontane aborter – antallet rapporterte i 2021 var 50 ganger høyere enn det verste året før.

Menstruasjonsforstyrrelser2021 var 300 ganger større enn det verste året før.

Kraftige menstruasjonsblødninger2021 var 1000 ganger mer enn det verste året før.

Det er nok VAERS-tabeller til å gjøre poenget mitt. Si hva du vil om VAERS' utilstrekkelighet, den ble opprettet for et svært verdifullt formål: som et tidlig varslingssystem for å flagge mulige farlige vaksiner som på en eller annen måte slapp gjennom den strenge FDA-godkjenningsprosessen som vanligvis tar rundt 10 år med testing før en vaksine blir godkjent.

Covid-vaksinene hoppet selvfølgelig over de vanlige 10 årene med testing, noe som gjør VAERS enda viktigere i dette tilfellet. Og nå blinker VAERS-systemet et gigantisk "fare"-skilt – det klart største noensinne – med totale uønskede hendelser i 2021 25 ganger i året høyere, dødsfall 150 ganger mer enn normalt og spesifikke uønskede hendelser opptil 1000 ganger mer enn normalt, alt forårsaket av en ny type vaksine – mRNA. Til tross for dette enestående advarselsnivået, mener ikke FDA denne gangen at faren er verdt å undersøke.

VAERS er faktisk et flott system hvis FDA bare ville bruke det. Før Covid brukte de det. For eksempel er dette bivirkningene i VAERS rapportert for RotaShield, en vaksine mot rotavirus:


År

Antall uønskede hendelser

Antall dødsfall

1998

76

1

1999

535

7

RotaShield ble introdusert i 1998, FDA la merke til for mange uønskede hendelser tidlig i 1999, og de tok vaksinen ut av markedet i slutten av 1999. Ingen forsinkelser. Covid-vaksinene har hatt 1500 ganger så mange rapporterte bivirkninger og 2000 ganger så mange rapporterte dødsfall som RotaShield, men alt vi hører fra FDA nå er at Covid-uønskede hendelser er en konspirasjonsteori.

USA er selvfølgelig ikke det eneste landet med et vaksine overvåkingssystem. Europeiske og asiatiske land har det også. Nedenfor er vaksinebivirkningene samlet inn over hele verden av WHO-programmet for internasjonal medikament overvåking (PIDM). Her er de Covid-vaksine-relaterte bivirkningene pluss de fra influensa- og lungebetennelse vaksiner siden 2020:


År

Influensa vaksine

Pneumokokk vaksine

Covid vaksine

2020

27.563

19.435

2.371

2021

20.995

24.157

2.878.635

2022

19.253

13.619

1.931.424

Det var mer enn 100 ganger så mange uønskede hendelser rapportert over hele verden for Covid-vaksinen enn for noen av de to andre store vaksinene i 2021 og 2022. Igjen, en av disse vaksinene er ikke som de andre. Klarer du å finne ut hvilken det er?

Nedenfor er noen hjertebivirkninger rapportert i PIDM-databasen for disse vaksinene. Spesifikke bivirkninger kan ikke deles opp etter år, så jeg kan bare rapportere totalt antall hendelser for alle årene i databasen. Her er det totale antallet ulike hjertebivirkninger for disse tre hovedvaksinene. (Hjertelidelser er den generelle kategorien, myokarditt og perikarditt er spesifikke hjertesykdommer):


Totale negative effekter

Influensa vaksine

Pneumokokk vaksine

Covid vaksine

Alle hjertelidelser

6.824

4.184

297.869

Myokarditt

223

101

27.644

Perikarditt

301

47

22.700

For å gjøre tallene lettere å sammenligne, vil jeg beregne antall hjertesykdommer per år for de 3 vaksinene, og telle Covid-vaksinen som dekker 2 år (2021 og 2022) og de andre vaksinene som 15 år og 10 år basert på tidsperiode WHO-databasen har data for disse vaksinene. Her er sammenligningene per år:


Lidelser per år

Influensa vaksine

Pneumokokk vaksine

Covid-vaksine

Alle hjertesykdommer

6 824 / 15 = 455

4184 / 10 = 418

297.869 / 2 = 148.935

Myokarditt

223 / 15 = 15

101 / 10 = 10

27.644 / 2 = 13.822

Perikarditt

301 / 15 = 20

47/10 = 5

22 700 / 2 =

11 350

Covid-vaksinene ser ut til å forårsake 300 til 1000 ganger så mange hjertesykdommer per år som influensavaksinen og 400 til 2000 ganger så mange som pneumokokkvaksinen over hele verden.

WHO's PIDM-data for lungeemboli og Bells parese ligner på VAERS – det er hundrevis eller tusenvis av ganger flere lungeembolier og Bells parese-hendelser rapportert for Covid-vaksinene enn for de nest verste vaksinene.

Også svangerskapsproblemer fra Covid-vaksinen er 10 til 100 ganger så vanlig som fra influensa- og pneumokokkvaksine, spontanaborter (aborter) er 30 til 500 ganger så vanlig, reproduksjonsproblemer forekommer 300 til 600 ganger oftere, menstruasjonsforstyrrelser forekommer 2000 til 10 000 ganger oftere, og kraftige menstruasjonsblødninger 1000 til 15 000 ganger oftere.

Forskere og leger som er eksperter på området sier C19 vaksinen, maskebruk og nedstengninger er den største grusomheten gjort mot menneskeheten.

Du tar C19-vaksinen på egen risiko, politikere, media, og Bill Gates som er største private bidragsyter til WHO, er ikke leger, men likevel overstyrer de verdens beste leger og forskere på området. Husk at Pfizer er den 5. mest eide aksjen i kongressen i USA. Profittjaget styrer dette og ikke vitenskapen. Norge har gitt omtrent 2.5 milliarder til disse formålene.

For over 50 år siden advarte en lege som jobbet blant syke i Afrika oss om kommende tider. Han sa han fryktet den tid ville komme da man var i stand til å identifisere virus med det formål å lage vaksiner for profittens skyld. Vi lever i den tiden nå, og det for profitt, og det skader og dreper folk. Legen ble selv presset av vaksineindustrien at han skulle gi dem vaksiner, men han nektet og ga istedenfor store doser essensielle vitaminer og mineraler for å styrke immunforsvaret, rent vann og bedre hygieniske og sanitære forhold, akkurat det samme som utryddet mange sykdommer i vestlige land....og det før vaksinene kom på markedet.

Nå planlegger vaksineprodusentene å komme ut med mRNA vaksiner for alle slags sykdommer, ja de vil også gi det til dyrene, gris, kyllinger og storfe. De har allerede begynt og kjøtt blir også dyrket frem på laboratorier fra bakterier. Det er allerede godkjent av myndighetene og kommet på markedet. Bill Gates er en stor investor og pådriver her også, akkurat som med Covid vaksinen og andre vaksiner han ønsker vi skal ha. Han beriket seg veldig på C19-vaksinen.

Husk at menneskeheten har overlevd tusener av år uten vaksiner. Drivkraften til vaksineprodusentene er profitt og ikke folks helse. Vil også minne om Thalidomide skandalen hvor legemiddelindustrien og myndighetene godkjente denne pillen som berørte kanskje 100 000 barn og over titusen ble født vanskapte. Beviser at du ikke kan stole på myndigheter eller legemiddelindustrien.

https://www.unz.com/article/how-safe-are-the-covid-vaccines/

https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2023/April/PDF/millions-disabled-injured-from-covid-jab-pdf.pdf


Kommentarer