WHO's djevelske infertilitetsvaksine

Fra P54

Se kortfilmen "Infertilitet: A Diabolical Agenda" for å lære hvordan WHO i flere tiår har hatt som mål å sterilisere kvinner ved hjelp av vaksinering.

For et par år siden publiserte Robert F. Kennedy Jr.s organisasjon Children's Health Defense (CHD) en kortfilm av Dr. Andrew Wakefield som gjennomgår bevisene for at kvinner i Afrika ble sterilisert uten deres viten gjennom bruk av en infertilitetsvaksine under dekke av en stivkrampevaksineringskampanje i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Den har tittelen "Infertilitet: A Diabolical Agenda", som jeg endelig nettopp har sett og anbefaler. Den er gratis å se ved å registrere deg for CHDs nyhetsbrev på InfertilityMovie.org.

Her er nettstedets sammendrag av hva du får vite i dokumentaren:

● Den rystende og opprivende historien om hvordan et befolkningskontroll eksperiment i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO), under dekke av å være et vaksinasjonsprogram, resulterte i sterilisering av millioner av kvinner i Afrika uten deres viten eller samtykke.

● Hvordan disse kvinnene på tragisk vis ble fratatt muligheten til å fullføre et svangerskap, mens myndighetene forsøkte å skjule bevisene.

● Om en modig, kenyansk lege - Dr. Stephen Karanja - som advarte verden om at når de er ferdige med Afrika, kommer de etter barna og alle andre.

Dette er et tema jeg aldri har skrevet noe om, men jeg er generelt klar over kontroversen, etter å ha gjort en beskjeden mengde tidligere forskning på det. Her følger noen ressurser fra forskningsarkivet mitt for videre lesning.

I 1968 publiserte Rockefeller Foundation en årsrapport der de beklaget at "Svært lite arbeid er i gang med immunologiske metoder, for eksempel vaksiner, for å redusere fruktbarheten, og mye mer forskning er nødvendig hvis man skal finne en løsning her.

I 1987 publiserte Bulletin of the World Health Organization en artikkel med tittelen "Development of immunological methods of fertility regulation", der det i sammendraget står

En ny tilnærming til fruktbarhetsregulering er utviklingen av vaksiner rettet mot humane stoffer som er nødvendige for reproduksjon.... Flere vaksiner rettet mot betakjeden i det humane koriongonadortrofinmolekylet [hCG] har nådd det kliniske utprøvingsstadiet ... og de foreløpige resultatene er svært oppløftende.

I 1988 hadde en årsrapport fra Rockefeller Foundation en seksjon om "befolkningsvitenskap" som hadde som mål "å forbedre reproduktive valgmuligheter i utviklingsland ved å støtte arbeidet med å utvikle nye prevensjonsteknologier". I rapporten ble det nevnt at stiftelsen "hjalp en rekke institusjoner i Afrika sør for Sahara med å styrke opplæring og forskning innen befolkningsvitenskap", blant annet "forskningsprosjekter for å utvikle og teste ut nye prevensjonsmidler" i afrikanske land som Kenya, Nigeria, Zambia og Zimbabwe.

Rapporten inneholder også dette avsnittet som gir en oppdatering om utviklingen av infertilitetsvaksiner:

Indias National Institute of Immunology fullførte i 1988 den første fasen av forsøk med tre versjoner av en vaksine mot infertilitet hos kvinner. Forsøkene, som var sponset av den indiske regjeringen og støttet av stiftelsen, viste at man med hver av de testede vaksinene kunne forvente minst ett års beskyttelse mot graviditet, basert på nivåene av antistoffer som ble dannet som svar på immuniseringsplanen.

Som forklart i Wakefields film, er vaksinen ment å forårsake en autoimmun respons slik at antistoffene retter seg mot hCG, og dermed forårsaker infertilitet.

En oppdatering om utviklingen av infertilitetsvaksiner ble gitt i en artikkel fra 1991 i tidsskriftet Human Reproduction med tittelen "The WHO Task Force on Vaccines for Fertility Regulation. Dens sammensetning, mål og forskningsaktiviteter". Den forklarte hvordan WHOs arbeidsgruppe "har støttet grunnleggende og klinisk forskning på utviklingen av vaksiner for prevensjon", og den bemerket at "en prototype på en anti-HCG-vaksine nå er under klinisk testing".

I 1992 publiserte WHO en rapport med tittelen "Fertility Regulating Vaccines", eller FRVs. I sin konklusjon bemerket WHO at talsmenn for kvinnehelse hadde uttrykt en rekke bekymringer om disse produktene, blant annet "potensialet for misbruk av FRV".

I 1997 ble en Rockefeller Foundation-finansiert oppdatering om utviklingen og utprøvingen av FRV i kliniske studier publisert i Human Reproduction i en artikkel med tittelen "Fertility regulating and immunotherapeutic vaccines reaching human trials stage".

I 2006 ble en artikkel med tittelen "Population control in the new world order" publisert i tidsskriftet Development in Practice. Artikkelforfatteren, Betsy Hartmann, direktør for Population and Development Program ved Hampshire College i Massachusetts, uttrykte bekymring "for hvordan befolkningskontrollprogrammer kan krenke grunnleggende menneskerettigheter og være en form for vold mot kvinner".

Som Hartmann forklarte,

Prevensjonsvaksiner, som immuniserer kvinner mot et hormon som produseres tidlig i svangerskapet, vil sannsynligvis vise seg å være ... medisinsk og etisk problematiske. Selv om en vaksine bare er testet på 180 kvinner i India, blir den der omtalt som "trygg, uten bivirkninger og fullstendig reversibel". Det vitenskapelige miljøet vet utmerket godt at slike påstander er falske - for eksempel gjenstår det fortsatt mange spørsmål om vaksinens langsiktige innvirkning på immunforsvaret og menstruasjonssyklusen. Det finnes også filmbevis på at kvinner har blitt nektet informasjon om vaksinen i kliniske studier. Likevel forberedes vaksinen for bruk i stor skala.

Samtidig tester WHO's Human Reproduction Programme også ut sin egen prevensjonsvaksine. På et WHO-symposium i 1989 oppsummerte styrelederen debatten:

Det jeg først og fremst tenkte på under disse diskusjonene, var at vi hadde vanskeligheter med å vurdere hvor mye det hastet med den demografiske krisen. I den grad virkningen av denne krisen øker, må behovet for mer effektive familieplanleggingsmetoder øke. Å unnlate å utvikle noe som kan gi en mer effektiv teknologi, ville i det minste være å ta en alvorlig og unødvendig risiko.

Hva med den alvorlige og unødvendige risikoen som tas når det gjelder kvinners helse? Reelle valg innebærer reell makt, ikke å bli utsatt for et system som er designet for å kontrollere kroppen din som et middel til å kontrollere verdens befolkningsvekst.

En artikkel som dokumenterer skandalen med infertilitetsvaksinens åpenbare bruk i Afrika i strid med kvinners rett til informert samtykke, ble publisert i Open Access Library Journal, skrevet av John W. Oller et al. med tittelen "HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World" (HCG funnet i WHOs stivkrampevaksine i Kenya vekker bekymring i utviklingsland).

Forfatterne konkluderer med følgende,

Laboratorietesting av TT-vaksinen [tetanustoksoid] som ble brukt i WHOs Kenya-kampanje 2013-2015, viste at noen av hetteglassene inneholdt et TT/βhCG-konjugat som er i samsvar med WHOs mål om å utvikle en eller flere vaksiner mot fertilitet for å redusere befolkningsveksten, spesielt i utvalgte MUL-land [mindre utviklede land] som Kenya. Selv om det er umulig å være sikker på hvordan βhCG kom inn i vaksineampullene som ble testet positive i Kenya, mener vi at WHOs lange historie med forskning på antifertilitetsvaksiner som konjugerer βhCG med TT (og andre patogener), gjør WHO selv til den mest sannsynlige kilden til βhCG-konjugatet som ble funnet i prøver av "stivkrampevaksine" som ble brukt i Kenya i 2014.

Kontroversen stanset tydeligvis ikke arbeidet med å utvikle og teste infertilitetsvaksiner. En gjennomgang av den fortsatte utviklingen ble gitt i en Nature-artikkel fra 2018 med tittelen "A shot at contraception", som forklarer hvordan anti-hCG-vaksinen som utvikles for WHO Task Force on Vaccines for Fertility Regulation, fungerer:

hCG lages av embryoet tidlig etter befruktningen og produseres ikke før graviditeten begynner. Dette unike aspektet ved hCG er selve grunnen til at det brukes som en pålitelig graviditetstest. Det er viktig å merke seg at hCG er avgjørende for at embryoet skal kunne implanteres i livmorslimhinnen. Så hvis en vaksine skulle generere antistoffer som nøytraliserer hCG..., ville implanteringen av embryoet bli blokkert, og dermed forhindre utviklingen av et foster.

Og hvis du tror at WHO aldri ville våge å eksperimentere på afrikanere uten deres informerte samtykke, må du tro om igjen. Jeg dokumenterte hvordan WHO gjorde nettopp det med en eksperimentell malariavaksine i min artikkel fra mars 2020 "WHO eksperimenterer på afrikanske barn uten informert samtykke", som ble sitert av Robert F. Kennedy, Jr. i boken The Real Anthony Fauci.

Artikkelen skrevet av gravejournalist Jeremy Hammond
Kommentarer