Solhjell ønsker en mer politisk kirke

Vårt Land:
Miljøvernministeren er imponert over Kirkemøtets olje- og gassvedtak og kritiserer Frp som truer med pengekutt hvis kirken driver politikk.

Miljøvernministeren er sterkt uenig med dem som kritiserer Den norske kirke for å blande seg inn med kontroversielle meninger i stridstemaer som miljø- og asylpolitikk.

– Tvert imot. Vi trenger en kirke som går aktivt inn i samfunnsdebatten, som våger å ta ansvar for de viktigste etiske utfordringene i vår tid. En kirke uten politiske meninger grenser til det meningsløse.

Den profilerte SV-statsråden er blant dem som jubler over kirkelig motstand mot oljeboring i Lofoten. Han er imponert over utredningen som førte til Kirkemøtets vedtak sist uke, der kirken ber regjeringen sett ned en kommisjon for å se på de etiske sidene ved Norges rolle som olje- og gassprodusent.

– Det ville være nesten uforståelig om ikke Den norske kirke skulle ta stilling til så viktige politiske og etiske dilemmaer som spørsmålet om klimaoppvarming, og hvordan Norge som en stor olje- og gassprodusent skal forholde seg til disse utfordringene, sier Solhjell.

Kommentarer