Innlegg

Andakt

Guds fulle rustning

Oppskrift for et lykkelig liv

Jesus sa til dei: «Kom og få mat!»

Opprinnelsen til soldyrkelsen, treenigheten, Babylon og søndagsgudstjenesten

Frafallets fare

Med oss er Israels Gud

Evangeliets frihet

Gå inn til din herres glede!

I hyrdens hånd (II)

Jakten på mening hinsides materialismen