Innlegg

Denne herlighet får også du del i

STATENS HYKLERI

Hold fast på det du har hørt

Til kontroll komiteen på Stortinget

Jesus bærer oss hele tiden fram for Gud

Jeg mener nordmenn har mye å lære av israelerne.

Herren Guds ånd er over meg

Hvilke land har sluttet å levere våpen til Israel?