Innlegg

Dette er Erna Solberg i et nøtteskall

La Jesus ro båten i land!

Sensur er ikke nok, de ønsker å ødelegge oss

Se, jeg kommer snart

Solberg, med atter en bortforklaring

Riket fås!

Afrika er bare 6% vaksinert, og covid har praktisk talt forsvunnet ... forskere "forbløffet"

The MAID is coming - Medical Assistance in Dying

Når Menneskesønnen kommer

Digitale penger vil bli koblet til ditt karbonavtrykk

Med evig kjærlighet!