Innlegg

Å nevne Israel føles unaturlig for Knut Arild Hareide

Professor: Hundretusenvis av nordmenn er "høyreekstremister"

Befolkningens bemerkelsesverdige uvitenhet

Praktisk bønneseminar

Fredsnasjonens bakside

Til Per Edgar Kokkvold med kopi til dem det måtte angå

Norge, et land der mord, ran og vold har blitt rutine

Åndelige og kjødelige våpen

Tror Valgerd Svarstad Haugland at vi er idioter?

Svindel og bedrag på Stortinget

Tror dere at bønn helbreder?