NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 31. oktober 2017

Det som Staten Norge skjuler

Tipset av May-Harriet Seppola.
   
”Kunsten å skyte ned stjerner” & HAARP-prosjektet.

”Kunsten å skyte ned stjerner”. Dette kapittelet handler om tre norske enere som ble oppsagt fra jobben, forfulgt av det norske rettsvesen og forsøkt tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling nettopp pga. deres verdifulle bidrag til det norske samfunnet. Deres historier er imidlertid for lange og komplekse til å gi utfyllende sammendrag av her. 

Den første stjernen er ingeniøren Magnus B. Aase, som hadde meget ansvarsfulle stillinger i den statseide bedriften Kongsberg Våpenfabrikk (KV), som var i virksomhet fra 1814 til 1987. Aase oppdaget i 1975 at KV drev med ulovlig eksport av teknologi til øst-europeiske land. Dette var et brudd på COCOM-regelverket som NATO-landene hadde underlagt seg, og som regulerte vestblokkens salg av strategiske varer, tjenester og teknologi til kommuniststatene.

Det viste seg at KV var løpegutt for CIA, som prøvde å få bevilget høyere offentlige budsjetter til seg selv ved å overdrive trusselbildet av fiendens tekniske know-how. Det interessante her er at POT identifiserte seg med kjeltringsiden, CIA og KV. Det var Aase som POT var ute etter, og som de brukte ressurser på å overvåke. KV ble avviklet i 1987 fordi fortsatte brudd på COCOM-regelverket til slutt ble avslørt i en offentlig kontroll. Magnus B. Aase holdt et foredrag om saken på Varslerseminaret i Oslo i november 2006, som kan ses her:


Den andre stjernen er elektroingeniør, oppfinner og idealist Einar Langset, som i 15 år har hatt toppjobber innen oljeindustrien i Nordsjøen og på land. Hans store forbrytelse mot det norske samfunn var at han tok verdenspatent på en oppfinnelse som gjør det mulig å utvinne geotermisk energi fra forlatte, tomme borehull som Norge har overflod av. Han ble da betraktet som en trussel mot de norske oljeinteresser, hvilket resulterte i at han to ganger ble arrestert i arbeidstiden og tvangsinnlagt på psykiatriske avdelinger (i 1994 og 1996). Han har aldri fått forklaring på tvangsinnleggelsene.

Den tredje stjernen var Eirik Finne, arkitekt, ingeniør og brannekspert. Hans helteinnsats begynte i 1958 da han som øverste brannekspert for Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) fikk i oppdrag å finne årsaken til to husbranner. Han fant og rapporterte årsaken, som var de såkalte ”ventilerte tak” som fungerte som brannfelle. Problemet var at denne takkonstruk­sjonen var selve juvelen i NBIs skrytepakke. NBI hadde konstruert disse brannfellene og sto som faglig garantist. Da ledelsen i NBI valgte å ignorere Finnes oppdagelse av årsaken og prøvde å fryse ham ut, prøvde han å varsle myndighetene. Han brukte over tyve år på å påkalle myndig­hetenes reaksjon, og i denne tiden gikk nærmere 1000 menneskeliv tapt pga. de ventilerte takene. Som eksempler på mer kjente tilfeller kan nevnes brannene som oppsto i Colosseum kino i 1963, i Sandnessjøen Sykehjem og i Gullhella Pleiehjem i 1979, og de tolv rekkebolig­husene på Furuset i Oslo som brant ned den 21. mars 1998. Den takken han fikk for sin varslerrolle nådde sitt klimaks i 1979 da myndighetene, anført av stortingspresident Guttorm Hansen, forsøkte å få ham tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. Eirik Finne døde i 2002, 82 år gammel.

HAARP-prosjektet. Ertresvåg skriver om Norges deltagelse i HAARP-prosjektet, og mener at militæret (eller myndighetene) her på ny klamrer seg rundt beinet til ”Big Daddy” i eksperimenter med mennesker og naturen som ikke bare må være meget farlige, men hvis langsiktige konsekvenser vi er fullstendig uvitende om. Ertresvåg skriver at basestasjonene i Norge som fysisk deltar i HAARP-prosjektet er:
  • Globus 2-radaren i Vardø (eid av amerikanerne);
  • det internasjonale EISCAT-anlegget på Ramfjordmoen ved Tromsø (info);
  • NATO-anlegget i Verdal (som de lokale myndigheter hevder overhodet ikke er i drift!),
  • radarstasjonen på Sognefjell i Sogn og Fjordane.

Deler av befolkningene rundt disse stasjonene føler seg som prøvekaniner for merkelige stråleeksperimenter. Ertresvåg nevner at besetningen ombord på det militære etterretnings­fartøyet Kvikk (som var ombygd med spesielle og sterke antenner og radarutstyr) skal ha blitt foreldre til et uvanlig høyt antall vanskapte nyfødte barn. Besetningen kom imidlertid ingen vei juridisk sett da det var umulig for dem å bevise noen sammenheng. Den internasjonale faglitteraturen argumen­terer for at HAARP foruten vær-modifikasjon også dreier seg om miljø-modifikasjon og MindControl. Maarit M. Hanssen har nylig gitt ut den første norske boken om HAARP, Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science fiction? (Kolofon, 2008). Tre av hennes venner har forøvrig blitt tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus pga. innlegg og artikler som de har skrevet som belyser NWO-konspirasjoner.

Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre
KILDE http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

mandag 30. oktober 2017

Å lappe på problemer

Av Dan Odfjell.

I et nøtteskall, det er politikk, det. Derfor må folket på banen før det er for sent.

La oss begynne med folkeavstemning! Den har vi vært snytt for lenge, etter at vi ble lurt inn på tvers av to Nei-til-EU avstemninger. Heldigvis for Erna Solberg var det ikke henne som personlig sto for den operasjonen, det var Gro Harlem Brundtland. 

Men som engelskmennene bør derfor førstnevnte nå tørre å la folkedemokratiet igjen få gjelde, ved å etterprøve Gro’s valgte bakdørsløsning.

Dersom Erna gjør det, får hun Sp med seg i sin regjering. Jeg tror folket gjerne ser en representant fra Sp som statsråd for Landbruksdepartement – det er en liten pris å betale for å redde hva som for landet er mye viktigere. Dessuten er det min påstand at Sp ikke er sosialistisk i sin sjel. Det har den norske bonden aldri vært.

Jeg ser for meg store fordeler utenfor EU. Noen vil legge all vekt på ulempene og skremme med økonomiske argumenter. Men dette går på langt viktigere ting enn økonomi: Det gjelder vår suverenitet som land og beskyttelse av vår kultur, det gjelder Schengen-avtalen som har tillatt ukontrollert masseinnvandring til Europa, og som har vært negativ for Norge på mange måter. Samt alle de hundre om ikke tusener av direktiver som Norge har måttet følge uten selv å sitte ved bordet der bestemmelsene tas. Faktisk tror jeg Gro med vitende vilje gikk på tvers av Grunnloven. Men for det er blitt dysset ned, fremfor en åpen diskusjon i offentligheten. Hensikten trumfet kynisk lovligheten.

Vi vil ikke overstyres lenger fra Brussels hvor ikke-valgte byråkrater og globalister med folk som Thorbjørn Jagland regjerer, fjernt fra folkeviljen. Av alle landene i EU er vi den snilleste gutten i klassen, med hensyn til det å følge direktivene. Men som det heter i det engelske ordtaket: Nice guys finish last.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 29. oktober 2017

Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham

Andakt av Spikeren. 

Idag har jeg lyst å ta dere med til det tredje kapitel i 1 Samuelsbok. Historien handler om når Gud kaller på Samuel mens han ligger og skal sove. Men Samuel skjønner ikke at det er Gud som kaller, fordi Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham.

Samuel, som betyr "bønnhørt av Gud", var sønn til Elkana i Ramataim-Sofim i Efraims fjellbygd. Allerede før sin fødsel ble han innviet til nasiréer av sin mor, Hanna. Som liten gutt ble Samuel overgitt til ypperstepresten Eli og han ble oppfostret av ham til å gjøre tjeneste i helligdommen.

Slik står det i 1 Sam 3,1: "Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren, og Eli hadde tilsyn med ham. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få."

Da det var gått noen år og gutten var blitt eldre, kalte Herren på Samuel.

Men så står det noe litt merkelig i 1 Sam 3,7:

"Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham."

Tenk at han som hadde vokst opp og blitt oppfostret av ypperstepresten i Guds helligdom ennå ikke kjente Herren! Går det virkelig an? Kan en som for eksempel har vokst opp med kristne foreldre og blitt tatt med på møte hver søndag virkelig ennå ikke kjenne Herren? - Ja, det tror jeg vi alle vil kunne si er fullt mulig. For det er ingen selvfølge at barn av kristne foreldre kjenner Herren, selv om de har gått aldri så mye på møter og hørt Herrens ord.

Men kan til og med en som får den store opplevelsen det er å høre Herrens egen røst heller ikke kjenne Herren? - Ja, det er også fullt mulig. Dette ser vi klart og tydelig i 1 Sam 3,7 hvor det står: "Samuel kjente ennå ikke Herren".

Og hvorfor kjente han ennå ikke Herren? - Jo, "for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham."

Denne lille historien om Samuel lærer oss noe utrolig viktig. Den forteller oss nemlig at ingen kan kjenne Herren uten at Herrens Ord har blitt åpenbart for ham eller henne. 

Vi kan gå i kirken eller menigheten hver eneste dag, vi kan utdanne oss med fine teologiske titler, vi kan ha underfulle sterke opplevelser, ja vi kan til og med lese Bibelen 100 ganger uten å forstå dens budskap. For ingen er istand til kjenne Herren før Herren selv åpenbarer sitt Ord for oss.

Men så står det i 1 Sam 3,21: "Herren fortsatte med å vise seg i Sjilo; der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt Ord."

Vet du hva Sjilo betyr? Det betyr "fredfullt sted" og er faktsk et profetisk navn på Messias. Går vi til 1Mos 49.10 vil vi se at Sjilo blir brukt som en tittel på Messias; "Fredsfyrsten" eller "the Prince of Peace" som skal komme.

Vi må imidlertid gå til den engelske King James Bibelen for å få en rett oversettelse. Den norske King James Bibelen fra 1998 har også en god oversettelse, men vi siterer likevel den engelske utgaven siden jeg synes den taler klarest:

1 Mos 49,10 "The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes; and unto him shall the gathering of the people be."

Dermed kan vi si at "Herren fortsatte med å vise seg i Sjilo" - som altså betyr "i Kristus" (Messias) - og han viste seg "gjennom sitt Ord".

Samuel ble altså kjent med Gud gjennom Guds eget Ord.

Nå startet jeg å skrive på denne andakten for nærmere en uke siden, men de par siste dagene har Lillemor og jeg diskutert litt rundt dette med hvordan vi skal lese Bibelen slik at vi skjønner og ser hvilket budskap som gjemmer seg i Guds Ord. Da kom vi inn på noe som jeg føler har sterk relevanse til det som jeg prøver å få frem i dagens andakt. Jeg skrev bl.a. følgende til Lillemor:

Jeg er enig i at hele Bibelen handler om Israel, men budskapet i alle fortellingene om Israel handler faktisk om Kristus. Det er med andre ord ikke Israel som er hovedpersonen i Bibelen, men Kristus. Men for at vi skal se det, trenger vi Den Hellige Ånd.

Husk at Bibelen er skrevet til 2 typer mennesker: a) Troende. b) Ikke-troende.

De ikke-troende leser Bibelen med helt andre øyne enn de troende. De ikke-troende ser for det første bare loven med alle sine forbud og påbud, samt en streng Gud som truer med represalier dersom man ikke holder loven. De ser Israel med sine 12 stammer som driver avgudsdyrkelse, som krangler, kriger og dreper, både innbyrdes blant sine egne stammer, pluss fremmede stammer som lever i landet. For en ikke-troende blir det hele bare et virvar av elendighet som man ikke skjønner særlig mye av.

Men de troende som har fått Den Hellige Ånd vil se ting i Bibelen på en helt annen måte. Det er derfor Jesus sier følgende til hver av de 7 menighetene i Åpenbaringsboken: "Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!"

Vi som har fått Den Hellige Ånd vil nemlig begynne å se Kristus i alle fortellingene om Israel, og det er Den Hellige Ånd som åpenbarer det for oss. Ikke systematisk, og ikke alt på en gang, men litt etter litt, og litt her og litt der. Bibelen er som en stor skattekiste slik det står i Jes 45,3 "Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer, gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn."

Når Den Hellige Ånd åpenbarer Kristus for oss i de gammeltestamentlige Skriftene, er det "for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn." Og når vi så vet at Jakob fikk navnet Israel fordi han hadde "kjempet med Gud og mennesker og vunnet" (1Mos 32,28), da vil det samme faktisk gjelde oss, for også vi har "kjempet med Gud og mennesker og vunnet". Men dette er altså ting som Den Hellige Ånd må åpenbare for oss.

Så det er altså ikke bare og sette seg ned å lese Bibelen og tro at "nå har jeg skjønt det". Vi trenger Den Hellige Ånds ledelse for å se og forstå de dypereliggende skattene som ligger gjemt i Guds Ord. Og som oftest finner vi dem "i mørket", når vi selv ikke strekker til og føler at alt håp er ute. For det er først når vi gir slipp på vårt eget intellekt Den Hellige Ånd kan begynne å jobbe i oss. Som Paulus sier i 2 Kor 12,10 "For når jeg er svak, da er jeg sterk."

Selv troende kristne som har Den Hellige Ånd kan oppleve det tungt og vanskelig å forstå Bibelen iblant. For også vi har vanskeligheter med å gi slipp på vårt eget intellekt, og også vi er avhengig av at Den Hellige Ånd åpenbarer budskapet for oss. Ikke engang Samuel som hadde blitt oppfostret av ypperstepresten og vokst opp i Guds hus var istand til å kjenne Gud, for "Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham."

Måtte vi alle sette oss i en slik posisjon at vi oppgir vårt eget intellekt og lar Den Hellige Ånd få slippe til slik at vi virkelig lærer å kjenne Herren. Og la oss holde oss strikt til Guds Ord, for det er der Herren åpenbarer seg for oss.

Spikeren

lørdag 28. oktober 2017

Kulturmarxismens opphav og målsetting

Av Olav H. Kydland. 

Etter den bolsjevikiske revolusjon i Russland i 1917 ble det antatt at arbeidernes revolusjon ville spre seg til Europa og til slutt til USA. Men det gjorde den ikke. Mot slutten av 1922 begynte den kommunistiske internasjonalen (Komintern) å vurdere hva årsaken kunne være. På Lenins initiativ ble det arrangert et møte på Marx-Engels Instituttet i Moskva.

Hensikten med møtet var å gi en konkret effekt til en marxistisk kultur omdreining. Blant de tilstedeværende var den ungarske marxisten Georg Lukacs (1885-1971) som utviklet ideen om «Revolution og Eros», om seksuelle drifter som kunne brukes som et instrument for å ødelegge kulturen. 

Willi Münzenberg, en annen deltaker, foreslo å organisere de intellektuelle og bruke dem til å få Vestens sivilisasjon til å stinke. Etter at Vesten har ødelagt alle sine verdier og gjort livet umulig, kan vi pålegge «proletariatets diktatur», hevdet han.

En annen ledende marxistisk intellektuell var italieneren Antonio Gramsci (1891- 1937). Sammen med Georg Lukacs arbeidet de etter 1.verdenskrig med spørsmålet om hvorfor arbeiderklassen ikke gjorde revolusjon. De konkluderte begge to med at arbeiderklassen var indoktrinert av den vestlige kulturen og den kristne religionen. Derfor måtte den vestlige kulturen og kristendommen fjernes før man kunne få en kommunistisk revolusjon. Dette ble starten på den «Kulturelle terrorisme» som er en forløper for «Politisk korrekthet».

Gramsci er blitt kjent for å planlegge en strategi for hvordan Vesten kunne ødelegges innenfra. Han mente at istedenfor å satse på at den troløse arbeiderklassen skulle gjøre revolusjon, så burde en satse på «den lange marsjen gjennom institusjonene».

Marxistene skulle erobre skolene, media, kirkene, i det hele tatt alle institusjoner som kunne opprettholde den vestlige kulturen.

En av de viktigste komponentene i den «kulturelle terrorismen» var å introdusere seksualopplæring i de ungarske skolene. Lukacs forsto at dersom han kunne ødelegge landets seksualmoral, ville han ha tatt et langt skritt i retning av å ødelegge landets tradisjonelle kultur og dens kristne arv. Men arbeiderne tok til motmæle mot hans seksualopplæring, og han måtte dra fra Ungarn.

Den såkalte «Frankfurterskolen» startet ved Universitetet i Frankfurt i Institut für Sosialforschung i 1923. Instituttet ble offisielt etablert og finansiert av Felix Weil.

Carl Grünberg var instituttets direktør fra 1923-1929. Han var en svoren marxist selv om instituttet ikke hadde noen offisiell tilhørighet.

I 1930 overtok Max Horkheimer kontrollen ved instituttet. Han mente at Marx teori burde være basis for forskningen. Han innførte også den såkalte «Kritiske teori».

Men da Hitler kom til makten i 1933, ble instituttet lukket og medlemmene flyktet til USA og fikk stillinger ved flere universiteter der.

Mange viktige navn er knyttet til «Frankfurterkolen». Den inkluderte blant sine medlemmer 1960 guru av New Left, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Adorno, den populære forfatteren Erich Fromm, Leo Lowenthal, og Jurgen Habermas.

Representanter for «Frankfurterskolen» utviklet strategier for hvordan Vesten kunne ødelegges på en rask og effektiv måte. En ville gjennomføre en rolig kulturrevolusjon, men ikke framsette ideer om sine planer for framtida.

For å framkalle en sosialistisk revolusjon, mente de at samfunnet nødvendigvis måtte nå en tilstand av håpløshet og fremmedgjøring. Deres oppgave var følgelig så hurtig som mulig å underminere den judeo-kristne arven.

«Kritisk teori» er en integrert del av kulturmarxismen. Det er en ødeleggende kritikk av hovedelementene i Vestens kultur slik som kristendommen, kapitalismen, autoritet, familien, patriarkatet, hierarki, moral, tradisjon, seksuell tilbakeholdenhet, lojalitet, patriotisme, nasjonalisme, arv, konvensjoner og konservatisme.

For å nå målsettingen, fremmet de den mest negative og ødeleggende kritikk av ethvert område av livet med den hensikt å destabilisere samfunnet. De håpet at deres politikk ville spre seg som et virus, og fortsette deres arbeid blant marxister i Vesten.

For videre å fremme deres kulturrevolusjon, anbefaltes. (Sitat fra Timothy Matthews artikkel «The Frankfurt School Conspiracy to corrupt» om strategier om hvordan Vesten kunne ødelegges):

«1. Opprettelse av rasismekrenkelser (lovbrudd).

2. Kontinuerlig endring for å skape forvirring.

3. Undervisning i sex og homoseksualitet for barn.

4. Undergraving av skoler og læreres autoritet.

5. Stor innvandring for å ødelegge identitet.

6. Fremming av overdreven drikking.

7. Tømming av kirker.

8. Upålitelig rettssystem med fordommer mot ofre for kriminalitet.

9. Avhengighet av staten eller statlige fordeler.

10. Kontroll og undertrykking av meninger via media.

11. Oppmuntre til nedbryting av familien.»

Matthews sier at en av de viktigste ideene i «Frankfurterskolen» var å utnytte Freuds idé om panseksualisme, dvs. å søke etter nytelse uavhengig av kjønn og identitet, nedbryte forskjellen mellom kjønnene og nedbryte de tradisjonelle relasjonene mellom kvinner og menn. For å fremme sine mål, ville de (fritt oversatt):

«• angripe fedrenes myndighet, nekte de spesifikke roller for far og mor, og nedbryte familiene sine rettigheter som primære pedagoger for sine barn.

• avskaffe forskjellen i utdanning for gutter og jenter.

• avskaffe alle former for mannlig dominans. Dermed adgang for kvinner i forsvaret.

• erklære at kvinner tilhører en 'undertrykt klasse' og menn som 'undertrykkere'.

Münzenberg oppsummerte «Frankfurterskolens» langsiktige mål slik: ’Vi vil gjøre Vesten så korrupt at det stinker.’»

I Norge hevdet allerede i 1920 årene professor Edvard Bull, nestformann i Ap, at både moral og religion som kirken forkynte, støttet det bestående samfunn. Derfor måtte det bort sammen med det kapitalistiske samfunn. Skolen skulle gjøres sosialistisk, hevdet han.

«Frankfurterskolens» ideologi kjenner vi tydelig igjen i vårt samfunn.

I 1969 ble kristendomsundervisningen som kirkens dåpsundervisning tatt ut av skolen. I 1997 ble kristendomsfaget endret til KRL, og i 2008 ble KRL til RLE (Religion, livssyn og etikk), et vanlig orienteringsfag.

Nye lover fremmes som politisk instrument for å omforme samfunnet etter sosialistisk ideologi for eksempel: abortloven (fosterdrapsloven), likestillingsloven, barneloven, bioteknologiloven, den nye ekteskapsloven og loven om endring av juridisk kjønn.

Sekulæringsprosessen nådde et høydepunkt da Grunnlovens § 2 ble forandret i 2012. Den hellige Skrift er forkastet som retts- og trosgrunnlag for den norske stat.

Olav H. Kydland

fredag 27. oktober 2017

Colorado Christian Baker Receives Award for ‘Courage in the Face of Power’

Tipset av Odd S. Beverfjord.
ChristianHeadlines.

According to CBN News, Phillips was given the award at the 2017 Weyrich Awards Dinner in Washington D.C. on Tuesday, October 17.

The Weyrich organization gives the award each year to a person who has shown courage and remained true to his/her convictions despite being up against resistance from those in power.

Phillips has been engaged in a years-long battle which began when he declined to make a cake for a same-sex couple, citing his religious beliefs. Since then, he has lost his case with the Colorado Civil Rights Commission, but with help from Alliance Defending Freedom, he appealed his case to the U.S. Supreme Court which has agreed to hear it.

Oral arguments in Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission are scheduled for December 5.

Phillips has become a nationally-known figure, but the baker from Lakewood, CO says he simply wants to be able to run the business he loves while being allowed to live out his deeply-held religious beliefs.

Phillips has also said that he would gladly make a cake for a gay individual for a birthday or other event, but he cannot in good conscience make a cake for a same-sex wedding.

ChristianHeadlines.

torsdag 26. oktober 2017

Hva galt har Erling Holmøy i SSB gjort?

Av Amund Garfors. 

At folk blir sparket eller omplassert for å si sannheten i dette landet, det er aldeles ikke noe nytt. Det er en metode som alltid er blitt benyttet av eliten. Særlig når de ikke liker å høre om de faktiske forhold som utspiller seg i samfunnet. Og den siste ut i denne sammenhengen er Forskningsleder Erling Holmøy i SSB. Som nå skal omplasseres fordi han fortalte det norske folk om de astronomiske utgiftene som etter hvert vil påløpe enhver nordmann om noen få år. Bare for noen uker siden la Holmøy fram tall som viser at innvandringen til Norge vil koste 10.000 kroner i ekstra  skatt for hver person i dette landet når vi skriver år 2025. 

Og nå har denne lederen av SSB, Christine Meyer gitt Holmøy beskjed om at han vil bli omplassert og får ikke lov lenger til å jobbe med å forske på de astronomiske utgiftene som følger i kjølvannet av ei vanvittig innvandring av fremmede mennesker til Norge. Mennesker som ikke er i stand til å forsørge seg sjøl og sine. 

Begrunnelsen for dette er så latterlig og henger ikke på greip; der hun sier at hans publikasjoner holdt ikke mål. Og ble satt til nivå 2, der de ikke var publisert og rangert høyt nok i diverse tidsskrifter! Eier ikke denne dama skam? 

Nå må Erna Solberg og Siv Jensen som begge to er ansvarlige for å ha ansatt denne venstrevridde dama som er medlem av Høyre, der de får henne fjernet snarest. Før hun klarer å ødelegge både SSB og all troverdighet til denne statsinstitusjonen for alltid. Ja, det må bli et folkekrav til at Christine Meyer sparkes umiddelbart – og at Erling Holmøy får fortsette med å forske på hva innvandringen vil føre til av økonomisk kollaps, økt kriminalitet, splittelse og fremmedgjøring i årene som kommer.

Vi vet alle at denne Christine Meyer som er gift med Victor Nordmann, en fyr som ikke akkurat tenker mye på økonomi, men som gjerne ser at Norge tar imot 100.000 muslimer i året, hun ble utnevnt som leder av SSB av den blå/blå regjeringen i 2015, altså Høyre og FrP. Så mye for sosialistene, altså! Når ikke engang FrP makter å gjøre noe med at SSB lever opp til navnet ”Sosialistisk Sentralbyrå” da er det sannelig ikke mye håp i dette landet. For nå seiler de fleste under falsk flagg. Og stakkars arme folk og fedreland!

Å fylle opp landet med folk fra de aller verste land i verden, det er statistisk sett det rene selvmordet! For da blir vi faktisk lik disse folkene og disse landene. Der vi sakte men sikkert går inn for å skifte oss sjøl ut med de fremmede. Og i tillegg ta regninga for egen utskifting.

Demokrati, om det er det vi har, så forutsetter slikt at det norske folk får all den informasjon som et samfunn kan gi på godt og vondt. Dersom man imidlertid velger å nedtone slik viktig informasjon som Holmøy kommer med, så vil dette få store konsekvenser. 

Samtidig som man lyver eller feier sannheten under teppet, der man vil unngå alt det negative med innvandring, så blir det som å slå seg sjøl på kjeften. For da dreper man det lille demokrati som det snakkes så mye om at vi har. Ja, det blir til slutt som et politisk mord på alle som tør å åpne munnen. Alt vi har tilbake da, det er diktatur og en politistat som ingen ønsker,  men likevel vil få.

NARVIK, 25,10.2017  Amund Garfors

onsdag 25. oktober 2017

Swedish Politicians Call For Army to be Deployed to No Go Zones to Keep Peace

Tipset av Kirkehøyden.
Breitbart.

Twenty members of the Moderate Party in Sweden have proposed the government deploys the armed forces in some of the country’s most dangerous no-go zones to combat “gang violence”.

Moderate Party politician Mikael Cederbratt made the proposal this week saying: “The situation in our areas of exclusion has deteriorated. The gangs have taken over and the police have had to retreat. Swedish law no longer applies there.”

Cederbratt was backed up by 19 other Moderate party members who signed a motion to deploy members of the Swedish armed forces in the heavily migrant populated Stockholm suburbs of Hallunda-Norsborg, Tensta, Rinkeby, and Husby Botkyrka Direct reports.

“It is absolutely necessary to do something, because these gangs are like cancerous tumours in our country, and it is urgent. My absolute belief is that we, the nation of Sweden, must declare war on criminal gangs,” Cederbratt said.

“It is the responsibility of the state to maintain the law, especially the police. But the police today do not have the numerical ability to maintain public order,” he added.

In certain no-go zones, police have been brutally attacked, some of which has even been caught on video. In Rinkeby, police have been trying to build a new, more secure police station for months but have been unable to find building contractors due to the danger of working in the area.

Read more at Breitbart.

tirsdag 24. oktober 2017

Ny-analfabeter


Av Dan Odfjell.


Kjell Skartveit skrev 3/9/17 under tittelen «Våre nye fariseere» en glitrende artikkel som alle kristne burde lese. Han tok utgangspunkt i Lukas, 18 kapittel, vers 9-14 og harselerte over de politikere som omgir seg med løgner og halvsannheter (ny-analfabeter) som selv-forherliger både seg selv og sitt parti som gode og prektige.

Skartveit brukte delvis Jonas Gahr Støre som eksempel. Men av fariseere er der sannelig blitt mange i vårt land; alle de som definerer sine verdi-motstandere heller nedrig, som «tolleren» i Tempelet. Dog var det sistnevnte som ydmyk gikk hjem, rettferdig for Gud...

Denne lignelsen fortalt av Jesus ble innledningsvis gjengitt på document.no dvs over artikkelen til Skartveit. Og lignelsen den gjelder blant dem som rettferdiggjør seg selv og ser ned på og kritiserer oss andre. Jeg kunne nevne navn, men overlater til folks fantasi å tenke sitt.

«Dagens politikere kappes om å være gode, og de skammer seg ikke over å forkynne at de, akkurat de, er de mest kjærlige og tolerante» og Skartveit fortsatte:  «Men det er noe dypt unorsk med denne selvhevdelsen. Det har aldri vært god tone å fremheve egen politikk med utgangspunkt i egen fortreffelighet og godhet. Man snakket gjerne om politiske ideologier og prioriteringer, men ikke om hvor gode verdier de som mennesker selv sto for».

Selv legger jeg til: I tidligere tider brukte politikerne ofte argumentet hva som var godt og hva som var rett for landet. Bemerkelsesverdig, argumentet er totalt forsvunnet. Det bekymrer meg.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

mandag 23. oktober 2017

To kvinner fra Høyre i politisk kvarter

Av Amund Garfors. 

Først vil jeg takke Norvald for hans brev til Sylvi Listhaug, uten at jeg tror det hjelper særlig mye til å få stoppet denne sinnsvake politikken som føres. Og som den norske stat til slutt vil brekke ryggen på. Når jeg ser dette bildet av denne norske supplybåten, og med dekket full av negrer som er på vei over Middelhavet, ja da blir jeg bare vettskremt og tar nesten til å hyperventilere. 

Alle med et snev av fornuft og tanker om framtida veit hva dette vil føre til. Ja, hva førte det til at Norge ble et at verdens rikeste land som som vi stadig hører om? Jo, det førte til en forbannelse og en til en fortapelse, der vårt land nå skal invaderes av fremmede. Og ingen har hittil fortalt meg hva som er målet med dette. Er det mulig at noen politikere kan være så vennlige å fortelle det norske folk hva de vil oppnå med å drepe sine egne på våre sykehus, samtidig som vi masseimporterer negrer og arabere og muslimer fra land som aldri burde fått lov til å sette sine bein her?

NRK hadde invitert to kvinner fra Høyre til politisk kvarter i morges. Den ene var Fru Ørnen Johansen, ei fornuftig dame, mens den andre var nestleder Sandra Bruflot i Unge Høyre. Denne unge dama var vel noe av det mest håpløse jeg har hørt når det gjaldt å få enda flere fremmede til Norge. Ørnen Johnsen prøvde å belære denne unge damen med litt vett og forstand, men det var nytteløst. Sandra Bruflot mente at når det kommer mindre såkalte asylsøkere, så måtte vi bare pøse på hente inn enda flere av disse FN sine kvoteflyktninger. Men når skal man si stopp? 

Har denne unge damen noen forslag om hvordan dette sinnssyke eksperimentet skal finansieres? Ørnen Johnsen kunne fortelle oss at Norge skal nå bare i år bruke 17 MILLIARDER KRONER på "integrering" av 78.000 inntrengere. Skal vi aldri sette noe tak på dette? Eller skal alt bare fortsette til nordmenn begynner å bli til en minoritet i sitt eget fedreland? Vi ser jo hva som har skjedd med Oslo bare på 50 år. Og jeg tør ikke tenke på hvordan den byen vil bli seende ut om bare 20 år fra nå...

Saken er den at Norge og resten av Europa for tiden fører en tilnærmet åpen dørs politikk som gjør oss meget sårbare og utrygge over hele Europa. Særlig nå når IS er slått ut i Syria og Irak, da vil nok disse djevlene prøve å komme seg til Europa med disse skipene fra EU og Norge som går i shuttletrafikk over Middelhavet. Dette er nemlig en planlagt, villet og ønsket utvikling som med tiden vil forandre våre samfunn radikalt. Og til samfunn som jeg ikke tør tenke på.

For meg ser det ut som vi har politikere som har sluttet helt med å tenke framover. Ja jeg vil påstå at de er ikke noe annet enn forbrytere hele gjengen! En gjeng av dårer og svikere som tilhører denne etterkrigsgenerasjonen og som tar seg til rette med å ta beslutninger som har totalt irreversible konsekvenser for oss alle. Ikke minst for de stakkars generasjoner som kommer etter oss.

Dessverre finnes det ikke mange mennesker som Norvald og hans likemenn i disse kaotiske og skremmende tider. Innafor media er de alle de samme svikerne, ikke minst statskanalem NRK som jeg fullstendig ser på som en kanal som Hitler propagandaminister Josef Gøbbels ville blitt meget stolt over.

For nå er det på høy tid å stoppe opp og tenke seg om. Vi har et naboland i øst som er fullstendig ødelagt og hvor de kriminelle gjør presis hva de vil. Der de t.o.m har guts nok til å sprenge svenske politistasjoner i lufta. Ja vårt naboland er ikke til å kjenne igjen,og vi ligger ikke langt bak dem i denne skremmende utvklingen.

Ofte må jeg undre meg på om det er selve Satan som er sluppet løs i samfunnet sålenge dette sakte selvmordet skal godtas av både politikere, biskoper, prester, advokater, journalister, redaktører, etc, der de alle bærer ved til bålet? Klarer ikke disse svikerne med egne øyner å oppfatte og se at denne eksplosjonsaktige befolkningsøkningen i Afrika og Midt-Østen ikke kan dumpes inn over Europa? Kan de ikke matematikk heller? For det skal ta meg 10 minutter å sette opp noen ligner og bevise disse godfjottene at dette vil ende i kaos, konflikter og krig!

Når verdens befolkning på de siste 100 år har økt fem ganger mer enn i hele den forangående tiden i menneskehetens historie, altså til vi kom opp i 6 milliarder, så vil det bare ta 50 nye år med den samme fart i fødslene world wide, til at vi har økt denne mengden på jorda til 12 milliarder mennesker. Og i ei tid der vi manger alle typer resurser, ikke minst rent drikkevann. Ja da er det ren HAZARD å hente inn enda flere av disse til Europa! Jeg ser bare et skremmende bilde som gir meg mareritt både dag og natt, der hele menneskeheten vil gå til grunne i hungersnød, konflikter og krig. Og på en måte som verden tidligere aldri har sett. Må Gud ha langmodighet med oss alle!

Amund Garfors

søndag 22. oktober 2017

Den store skjøgen

Andakt av Odd S. Beverfjord. 

Dette året feires 500 års-jubileum for reformasjonen. Den 31. oktober 1517 slo Martin Luther opp, på døren til slottskirken i Wittenberg, Tyskland, de 95 teser mot pavens avlatshandel og den romersk-katolske kirkes lære og forførelse. Tesene angrep pavekirkens kjetterske lære om bot, pavens autoritet, utstedelse av avlatsbrev, kirkens lære om Guds nåde og rettferdiggjørelse. De ble en katalysator for den protestantiske kirke og skapte Den Lutherske Evangeliske Kirke og andre kristne, evangeliske bevegelser. 

Bakgrunnen for de 95 tesene var en disputt innen den romersk-katolske kirke om å gjøre botsøvelsen og syndenes forlatelse til en kommersiell transaksjon i stedet for en sann og ekte omvendelse. Paven betraktet seg selv som Guds stedfortreder og tilga menneskers synder mot betaling. Kristus døde på korset til ingen nytte.

Istedenfor å bekjenne sine synder for Gud og lære frelse å kjenne ved syndenes forlatelse, ble det, mot betaling, utstedt et avlatsbrev som en tilgivelse for synder. Dette var hån mot Guds rettferdiggjørelse ved hans frelsesverk i Kristus Jesus på korset, gjenfødelsen ved Den Hellige Ånd og et rett forhold til Gud. Inntektene fra avlatshandelen skulle bl. a. brukes til å bygge St. Peters katedral i Roma. Kristne hadde fått høre en falsk lære og blitt lurt til å tro at de kunne få syndenes forlatelse og bli frelst og fri slektninger ut av "skjærsilden" ved å kjøpe et avlatsbrev, og ikke av Guds nådes frie gave ved troen på vår Frelser og Herre Jesus Kristus og hans frelsesverk på Golgata – hans død, begravelse og oppstandelse.

De 95 teser førte til den kristne reformasjon – tilbake til Evangeliet –sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria.

Har den katolske kirke endret sin vranglære og forførelse siden reformasjonen?

I Bibelen er ordet "styggedom" (ny overs.) eller "vederstyggelighet" (gml. overs.) et åndelig uttrykk for det som er forbundet eller assosiert med avgudsdyrkelse. Gud fordømmer Israel for deres "vederstyggelige avguders skyld" (Ezekiel 16:36). Okkult virksomhet er også kalt vederstyggelighet (5Mos 18:12), sammen med forbudte og perverse seksuelle aktiviteter.

Siden kvinnen som sitter på dyret i Åpenbaringsboken (17:3) er "mor til skjøgene og til stygghetene på jorden," synes det klart at disse virksomhetene med sine røtter i Babylon vil, under Antikrist, være karakteristisk for den verdensreligionen som kvinnen representerer. Hun blir kalt "mor" til disse "stygghetene" fordi hun har oppfostret og oppmuntret dem. Beskrivelsen passer nøyaktig for både den historiske og den nåværende praksis til den romersk-katolske kirke.

Det bibelske forbudet mot å gjøre seg bilder til religiøse formål og bøye seg for dem (og Guds avsky for denne hedenske praksis) er slått klart fast i det andre av de ti bud og flere andre steder i Skriften. For eksempel: "Så ta dere nå vel i vare, så sant dere har deres liv kjært. For dere så ingen skikkelse den dagen Herren talte til dere på Horeb midt ut av ilden. Derfor må dere ikke handle så ille at dere lager noe utskåret bilde, noe slags avgudsbilde, i skikkelse av mann eller kvinne …" (5Mos 4:15,16) "Dere skal ikke gjøre dere avguder og ikke reise opp utskårne bilder ……. å tilbe ved dem …. " (3Mos 26:1). "Forbannet være den mann som lager et utskåret eller et støpt bilde, en styggedom for Herren…. "(5Mos 27:15)

Til tross for Guds advarsel så blir (avguds-)bilder i kirkebygninger anbefalt av Vatikan II som sier at de er til for å bli "æret av de troende." I katolske kirker og katedraler over hele verden kan man se troende katolikker knele ned foran bildet av den ene eller annen "helgen" i tilbedelse, i de fleste tilfeller "Jomfru Maria".

Det andre av de ti bud som Gud ga Israel sier: "Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, ….. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem" (2Mos 20:4,5; sml. 5Mos 5:8,9). Hvordan kan den katolske kirke omgås dette klare budet og advarselen? Den katolske kirke gjør verre ting enn å ignorere det, pavekirken bokstavelig talt gjemmer det for folket.

De "Ti Bud" som vises i katolske katekismer utelater det andre bud som forbyr avgudsbilder og deler det siste bud i to, det som forbyr griskhet og begjær. Enn videre - utelatelsen er på en uærlig måte tildekket ved at de later som om budet ikke eksisterer. Det er et bevisst bedrageri øvet mot kirkens medlemmer, hvor de fleste ikke vet noen ting om Bibelen, bortsett fra det som kirkens ledere forteller dem.

Keiser Leo III ble hyllet da han fra Konstantinopel utstedte et edikt som foreskrev tvungen dåp av jøder. Men da han i 726 krevde at alle billedstøtter skulle ødelegges, svarte borgerne og kirkens ledere med et stort protestrop. Pave Gregor II påsto at bildene ikke ble tilbedt, men bare æret. Sannheten kom imidlertid ut i og med innholdet i hans brev til keiseren: "Men når det gjelder statuen av selve St. Peter, som alle kongeriker i den vestlige verden anser som en gud på jorden, ville hele vesten ta en forferdelig hevn [dersom den ble ødelagt]."[1]

En blodig krig ble utkjempet omkring Ravenna over denne saken og en synode i Roma bannlyste (ekskommuniserte) alle som våget å angripe (avguds-)bildene.

Kristne har ikke brukt ikoner inntil Konstantin ble de facto kirkens øverste myndighet, pontifex maximus. Døren som den gang ble åpnet til hedenskapet har aldri siden blitt lukket. Kirken prøvde å imøtekomme hedningenes tilslutning (til kirken) ved å beholde deres avgudsbilder under kristne navn. Denne praksisen er fortsatt en del av santeria, voodoo, etc. i dag.

Katolske trosforsvarere påstår at den ærefrykt som vises ikke er for bildet i seg selv, men for den "helgenen" bildet representerer. Men pave Johannes Paul II forfekter åpent den hedenske forestilling og tro at bildene har makt. Han kunngjorde:

Et mysteriøst tilstedeværende av det transcendente Opphav synes som å ha blitt overført til det hellige bildet …. Den gudfryktige beskuelsen av et slikt bilde fremtrer således som en reell og fast vei til renselse av den troendes sjel …. fordi bildet i seg selv, velsignet av presten …. kan på et vis, i overensstemmelse med sakramentene, faktisk bli å betrakte som en kanal av guddommelig nåde.[2]


Slik avgudsdyrkelse fordømmer Bibelen gjentatte ganger som hor og utukt! Roma (den katolske kirke) er "Mor til skjøgene" også i denne forstand, idet hun har ledet utallige millioner til avgudsdyrkelse.

(Dave Hunt, "A Woman Rides the Beast", Part 13, "Idols of Thy Abominations")

Skjøgen i Åpenbaringsbokens kapitel 17 inkluderer de elementer som er knyttet til skjøgekirken, eller som er relatert til skjøgekirkens aktiviteter. For eksempel den lutherske kirke (ledelsen i folkekirken) og andre i såkalte protestantiske og angivelige evangeliske menigheter og trossamfunn som arbeider for sammenslåing med den romersk katolske kirke på bekostning av sannhetens ord, evangeliet om vår frelse (den sannhet som William Tyndale og millioner andre gikk i døden for). Den katolske kirke tilber fortsatt jomfru Maria og avdøde mennesker ("helgener") og paven selger fortsatt avlat. Intet er forandret. Men lederne i "evangeliske" trossamfunn lukker øynene for det. Ærlighet og sannhet er ikke lenger de kristnes varemerke. Frafallet som Paulus skriver om i 2Tess 2:3 er kommet langt.

"La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn."


A Tale of Two Sisters
The Tragedy of Ecumenical Unfaithfulness
(Author unknown)

With heart so kind and gentle,
And sympathetic eye;
With touching, deep affection,
And loyal, tender tie -
Was LOVE betrothed to DOCTRINE
To hold him all her days:
And walk the path of gladness
United in her ways.

Her younger sister also
Had qualities as fair,
Of caring, selfless, kindness,
And warmth without compare;
Thus UNITY was drawn to
The husband of her youth:
And pledged herself for ever
To be the bride of TRUTH.

But TIME, with bitter envy,
Across the testing years,
Pursued the slow erosion
Of happiness to tears;
Till LOVE began to weary
Of DOCTRINE'S pleasant voice,
And UNITY grew cold to
The partner of her choice.

Then LOVE began to notice
The charms of HERESY,
And awed by his opinions,
She wanted to be free;
And UNITY perceived that
Her virtues were desired
By many, many others
Whose ways she so admired.

At length, two precious unions,
So promising, so blest,
Were darkened by delusion,
Disloyalty, unrest;
Till came the day of sorrows,
And rending vows of youth,
When LOVE divorced her DOCTRINE
And UNITY her TRUTH.

Odd S. Beverfjord

- - -
[1] E.R. Chamberlin, The Bad Popes (Barnes and Noble, 1969), side 12
[2] The Pope Speaks, March/April 1990, vol. 35, no. 2, "Ikons Speaks of Christian History," pp 130-31

lørdag 21. oktober 2017

Kirken for og imot Israel

Av Dag Øyvind Juliussen. 
Direktør ICEJ Norge, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. 

Kirkens behandling av jødene er i all hovedsak som en lang, mørk, iskald natt. Således stod Martin Luther i en stygg tradisjon av forakt, antipati og hat mot jødene. Dessverre brakte ikke reformasjonen noen reformasjon i kirkens syn på det jødiske folk.

Like fullt skal det sies at mens Luther i Tyskland sa at synagogene skulle brennes, forkynte puritanerne i England at jødene var Guds utvalgte folk og at de en dag skulle få sitt land tilbake i henhold til Bibelens profetiske ord.

I 1733 uttalte Sir Isaac Newton at jødene kom til å vende hjem til Israel basert på hva han leste i Daniels bok, brødrene Wesley skrev i 1762 en salme som handlet om hvordan Gud skulle bringe det jødiske folket tilbake til Sion. Altså 186 år før Israels gjenopprettelse i 1948 fant sted.

Flere kristne bøker ble gitt ut i England på 1800 tallet som uttrykte støtte til at jødene måtte få sitt hjemland og at England måtte bidra i denne prosessen.

Dette synet på jødenes rolle og plass i lys av Guds Ord som flere av de britiske vekkelses kristne forkynte, stod i skarp kontrast til det som store deler av kirkene var preget av i resten av Europa. Bunnlinjen i kirkens teologi som åpnet dørene for jødehat og jødeforfølgelse var erstatningsteologien. Denne vrange læren hevdet at Guds pakt med det jødiske folk var annullert og at kirken i stedet nå var det nye Guds folk etter korsfestelsen av Jesus. Man mente at kirken erstattet jødene. Denne erstatningsteologien åpnet kirken for det mørkeste kapittelet i kirkehistorien.

Det er ingen tvil om at vi som hedninger som tror og har blitt født på ny har blitt Guds folk, vi har fått del i Abrahams løfter. Like fullt står Guds utvelgelse og kollektive pakt med det jødiske folk fortsatt ved lag.

Dessverre var det ikke bare i middelalderen og fremover at kirken var delt i dette synet, også i dag er kirken splittet.

Hvert år arrangerer Den norske kirke «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel», målsetningen med dette initiativet er at «Israels okkupasjon» må ta slutt. I dag viser undersøkelser at dersom det blir holdt valg i Judea og Samaria, kalt Vestbredden så vil Hamas vinne. Når Israel trakk seg ut av Gaza i 2005 førte det til at Hamas fikk makten i området. Resultatet var tusenvis av raketter mot Israel og brutale levekår (les diktatur) for innbyggerne på Gaza, og forverrede forhold for de få kristne på dette lille området. Med andre ord; dersom Israel trekker seg ut så vil islamistene komme inn.

Man må stille dette spørsmålet: Hva er det som rir kirken med en slik dårskap og forakt? Prisen for dette vil være at jødene igjen må betale med sitt eget blod og lokale kristne (og andre) vil rammes.

I skarp kontrast til dette bildet sitter jeg i skrivende stund med en dyp takknemlighet på hotellrommet i Jerusalem. Byen som Jesus selv omtalte som «Den store Konges by».

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem har nettopp avsluttet sitt årlige Løvhyttefest arrangement. Konferansen har vært en fest fra A til Å. Gjennom 38 år er dette et av de tre best besøkte arrangementene, med deltakere fra over 100 nasjoner. I møtene deltok forkynnere fra «hele verden», samt lokale messianske jøder og arabiske kristne.

Dette arrangementet har to hovedelementer. På den ene siden er dette en lovprisningsfest for Jesus i Hans egen by og på den andre siden er dette en sterk proklamasjon av kristen kjærlighet og omsorg til det jødiske folk og deres hjemland.

Det er gripende når våre norske deltakere forteller om lokale israelere som begynner å gråte når de får høre at det er mange kristne som elsker dem.

Dessverre er kirken fortsatt delt, men takk og lov: Det skjer en kolossal vekst i den globale kirken som kommer til erkjennelse og bevissthet om at frelsen kommer fra jødene. En sterk forsoningsprosess pågår mellom kristne og jøder etter århundrer med erstatningsteologi og jødehat. Vi ser millioner på millioner av kristne som i dag vender seg i kjærlighet til det jødiske folk. Vår kjærlighet går også ut til våre arabiske trossøsken og til muslimer som lever i mørke uten Jesus. Gud elsker alle mennesker like høyt.

Endelig er vi i ferd med å respondere på kallet i profeten Jesaja: «Trøst, ja trøst Mitt folk.»

Dag Øyvind Juliussen. Direktør ICEJ Norge, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. 

Denne artikkelen ble først publisert i Dagen søndag 15. oktober 2017.

fredag 20. oktober 2017

Pressemelding fra Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bjørnar Røyset, Formann i FMI.

Folkebevegelsen mot innvandringFMI har eksistert i 30 år og dette ble behørig markert på et utvidet landsstyremøte på Beitostølen 15.-17. Oktober d.å.

Styremøtet godkjente årsberetning, budsjett og strategivalg 2017/18 med enstemmighet. Etter et effektivt styremøte fikk FMI anledning til å markere organisasjonens politiske agenda i Fagernes sentrum.

Fotpatruljen til FMI fikk i løpet av kort tid gitt informasjon i form av flyveblader på alle biler i sentrum. Markeringen foran kjøpesenteret i Fagernes ble mottatt svært positivt av mottagerne av infomateriell.

Fruktbare diskusjoner om misforholdene i vårt Norge ble temaet for flere av samtalene og nye kontakter ble knyttet. Etter en svært positiv aksjon i Fagernes ble ettermiddagen brukt til intern skolering og strategivalg.

Mvh

Folkebevegelsen Mot Innvandring
Bjørnar Røyset
Formann

torsdag 19. oktober 2017

Splittelsen mellom eliten og folket

Av Snappe.

Vikinggenet er ikke utdødd, men eliten er relativt ansiktsløs, og global, og virker gjennom store nettverk som de fleste ikke har hørt om. Det er ikke folket det er noe i veien med, men det at eliten kan trykke penger av luft, gjør at de kan starte masse tenketanker, og bruke media og organisasjoner og NGO er som jobber for dem, og lønne disse. Det vi minst trenger ,i en tid som denne, i tillegg til at vi har med å gjøre en internasjonal gjeng som samarbeider, er å godta at man snakker ned vårt eget folk.Vi må sette mot i folk.

Vi har ikke blitt forberedt på dette på skolen, og blir kastet ut i det som en som skal lære å svømme, og får et tau rundt livet, og beskjed om å svømme, og da mener jeg realitetsorienterings - oppvåkningen, og det å tolke tiden og sile hva som er viktig av nyheter. Dessuten å skaffe kompass som virker for turen vi skal gå.

Når retningen er stilt inn, er det bare å gå, men våre kompass ( Nrk og aviser ) har ikke realitetsorientert oss, derfor har vi ikke visst retningen og forstått. Folk jeg omgåes med , når jeg hører de snakke, så skjønner jeg at de er hjernevasket av TV. Jeg har drevet gravearbeid, og ser ikke på denne propagandaen, men ser hvilke faktabaserte puslespillbrikker vi har, og legger dem som er godt dokumentert utover bordet, og begynner å se et bilde. Det er ikke fullstendig selvsagt, men det handler om folket og eliten, og om hvordan de, i sin travle hverdag synker ned i sofaen og slapper av, mens de får servert denne propagandaen om flerkulturen.

Jeg anbefaler på det sterkeste en artikkel jeg kom over i dag :
Eliten har undersøkt hva folket mener. Se hva resultatet viser , og merk at dette er elitens undersøkelse:

Rapporten kan også åpnes en plass i artikkelen.

NB. Chatham house er tidligere Royal Institute of International relation, det britiske motstykket til Council of foreign relations i USA ( CFR).

Europa og splittelsen mellom eliten og folket

"I juni 2017 presenterte Chatham House en stor undersøkelse av nettopp splittelsen mellom eliten og folket i Europa. Den har tittelen The Future of Europe. Comparing Public and Elite Attitudes, og det er interessant lesning. Rapporten finnes her.

I sammendraget heter det blant annet:

The elite are more likely to experience the benefits of EU integration and are more liberal and optimistic. Meanwhile, there is simmering discontent within the public, large sections of whom view the EU in negative terms, want to see it return some powers to member states, and feel anxious over the effects of immigration."

" Only 34% of the public feel they have benefited from the EU, compared with 71% of the elite. A majority of the public (54%) think their country was a better place to live 20 years ago.

Eliten er altså såre tilfreds med sin egen politikk og synes at den gir dem fordeler. Folkeflertallet derimot, er misfornøyd med elitens politikk og mener at d sjøl taper på den. Stort klarere går det ikke an å si det."

Sitat fra en annen artikkel :

"Frankrike tar nå et langt skritt i retning av å bli en permanent politistat der de demokratiske rettighetene og rettssikkerheten til borgerne blir drastisk redusert. Det viser igjen at den viktigste fascistiske faren i dagens kapitalistiske stater ikke kommer fra noen høyreekstreme grupper i utkanten av samfunnet.

Den fascistiske faren kommer fra den politisk-økonomiske eliten sammen med finanskapitalen og militærapparatet. De bruker terrorismen som kjærkomne påskudd til å tre et diktatorisk regime ned over innbyggernes hoder."

Pål Steigan 30. september 2017.

Snappe

onsdag 18. oktober 2017

Avvis de uansvarliges krav om videre masseinnvasjon!

Av Norvald Aasen.

Til Sylvi Listhaug, Regjeringen

Nå er det viktig å stå imot presset for å få flere migranter/asylanter inn i kommunene. Du er tøff og jeg håper du klarer det. 

Dette presset er trolig satt i verk av "flyktninghjelpen" og andre personer og organisasjoner som har tjent stort på å drive asylmottak på statens penger. Mange har blitt millionærer og skryter av at "flyktninger" er god butikk. 

De burde skammet seg over at verdens fattigdom og vanstyre er god butikk for dem. Steinar Dvergsdal fra Jølster stod nylig frem og fortalte om denne gode butikken i avisen Firda. Avisen har tidligere fortalte at han hadde bygget seg et imperium.

Disse offentlige midlene, og personellet som har hatt asylmottakene som en honningkrukke uten bunn, burde heller få seg jobber, og offentlige midler brukes, i alders- og sykehjem der personellet sliter seg ut grunnet lav bemanning, og manglende økonomiske ressurser ikke tillater ansettelser. Ellers snakkes det om mangel på arbeidskraft i samfunnet.

Mulighetene er mange for dem som heller ville finne samfunnsnyttige oppgaver i stedet for oppdrag for voksne friske mennesker på jakt etter de grønneste gressganger. Når vi ser disse såkalte "flyktningene" i by og bygd, trillende på barnevogner og mer på gang, så ser vi at det er mennesker som burde vært til nytte i egne land.

Avvis kravene fra FN og dets høye- og lave kommisærer. De er nok oppfordret til å kreve at Norge skal druknes i verdens elendighet av norske innspill og interesser. Og disse er mange.

Offentlige midler i hele Vesten er brukt uten ansvar og fornuft. Menneskesmuglere sør for Middelhavet og andre steder tjener seg søkkrike på å formidle sine klienter til Europa og Vesten. Så tjener europeiske mafiaer seg rike på trafikken videre, og til sist sitter profittører i Norge og håver inn millioner til egne kontoer og til egne lommer av samfunnets midler for å motta de reisende i overdådige mottak. Med penger og grenseløs griskhet holder de nesa mot sky i steden for at aktørene og profittørene skammet seg inderlig over sine gode butikker.

Med hilsen og lykke til!
Norvald Aasen, 6983 Kvammen