NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 31. mars 2016

For Star Trek entusiaster: Virkelighetens "Borg"

Denne artikkelen, Virkelighetens Borg, er skrevet av en pensjonert offiser i forsvaret. Det er en historie fra science fiction serien Star Trek som brukes analogisk om islam. Jeg fikk i oppdrag å lage en info-brosjyre av den for en del år siden. Men de andre som var med i prosjektet ville ikke ha den. De hadde ikke hørt om Star Trek og forstod ikke analogien. Dermed strandet prosjektet. Siden har jeg hatt historien liggende.

Den er opprinnelig skrevet av Ali Sina på faithfreedom.org og oversatt til norsk fra engelsk. Originalen finner jeg ikke lenger på faithfreedom. Denne norske oversettelsen har ikke vaert publisert før på noen måte noe sted.

Jeg kom til å tenke på den da jeg leste komentarene under artikkelen "Opprørsrett" her på SC, om hva som hendte med Max Hermansen. Virkelighetens Borg kan således være en oppfølger til "Opprørsrett". 

Odd S. Beverfjord

----------

Virkelighetens ”Borg”

De som liker Science Fiction og har tilbakelagt noen år i livet kjenner formodentlig til de amerikanske TV-seriene og filmene Star Trek. I en av TV-seriene, nærmere bestemt den som kalles ”Star Trek - The Next Generation” opptrer det en rommakt som kalles ”Borg”.

I internasjonal islamdebatt er Borg flere ganger blitt brukt som et bilde på islam. Analogien mellom islam og Borg har mye for seg når det gjelder å illustrere islams sanne natur, og er derfor verdt å se litt nærmere på.

Fra Mach 2 til Warp 9

Handlingen i Star Trek – The Next Generation foregår noen hundre år inn i fremtiden. Mennesket behersker teknologi som gjør det mulig å reise fortere enn med lysets hastighet. På tilsvarende måte som Mach 2 i dag betyr å fly med to ganger lydens hastighet er Warp 2 å reise med to ganger lysets hastighet. Menneskenes mest avanserte romfartøyer kan fly med opp til Warp 9.

Interstellar maktpolitikk

Med slike farkoster har menneskene utforsket ca ¼ av vår galakse (Melkeveien) og i den prosessen støtt på en rekke livsformer, kulturer og sivilisasjoner, dels mer høytstående enn menneskene selv, og dels på et lavere utviklingstrinn. Møtene med disse har vært dels fredelige, og dels preget av konfrontasjoner og kriger.

Vulcans er f. eks. en svært høyt utviklet og fredelig sivilisasjon som menneskene alltid har hatt et godt og fredelig forhold til. Klingon-imperiet er derimot krigersk og aggressivt. Men i denne serien er det fred mellom Klingons og menneskene. De har formet en skjør allianse mot sin felles strategiske motspiller, Romulans, som er en høyt utviklet sivilisasjon, fjernt beslektet med Vulcans, men aggressiv og fiendtlig, og med en meget høyt utviklet sans for villedning og intriger.

Det er ikke krig mellom mennesker og Romulans, forholdet er sammenlignbart med forholdet mellom USA og Sovjet under den kaldeste perioden av den kalde krigen. Andre interstellare sivilisasjoner og makter er karteserne, en primitiv og brutal sivilisasjon, men ikke sterk nok til å være noen egentlig trussel hverken mot mennesker, Klingons, Vulcans, eller Romulans.  En siste aktør som kan være verdt å nevne er Ferrangi, en stort sett fredelig handelskultur, men ikke helt til å stole på.

En ny aktør: Den ultimate  ondskap

Inn på denne interstellare maktpolitiske arena kommer der så en ny aktør: Borg. Allerede fra det første møte er det klart at det dreier seg om en ekstremt aggressiv, ekstremt ond og ekstremt destruktiv makt.

I første omgang tar man ikke det så tungt, man resonnerer som så at når man til slutt kunne bli venner med Klingons og holde en slags fred med Romulans må det gå an å få til en slags fredelig sameksistens med Borg også, bare man tar tiden og diplomati til hjelp.

Langsomt begynner det imidlertid å demre både for mennesker, Klingons, Romulans og andre at dette er fryktelig galt, og fryktelig farlig.

Borg er ikke bare verre enn alt annet noen av dem har vært borti før, den er verre enn hva noen av dem hadde forestilt seg kunne eksistere. Borg fortærer nådeløst sivilisasjoner på sin ekspansjon gjennom rommet og etterlater seg ingenting annet enn ødeleggelse.

Alle forsøk på kommunikasjon og dialog med Borg er bortkastet. Det eneste budskap Borg transmitterer til alt og alle som kommer i deres vei er: ”Dere vil bli assimilert, motstand er nytteløst”.

Sivilisasjoners  kollektive fiender

Etter hvert som denne erkjennelsen synker inn blir tidligere konflikter mellom aktørene plutselig små og ubetydelige, ja rett ut sagt latterlige. Århundregamle fiender slipper alt de har i hendene for å komme hverandre til hjelp hvis en av dem trues av Borg. Man innser at man har å gjøre med en kollektiv fiende for all sivilisasjon. Da jorden trues direkte av Borg sender arvefienden Klingons alt de kan skrape sammen for å hjelpe til med å forsvare jorden, og selv Romulans sender en styrke med samme formål. 

Poenget er at som Borg er alle sivilisasjoner i vår galakse sin kollektive fiende, er islam alle sivilisasjoner på jorden sin kollektive fiende. For Star Trek entusiaster er bare ordet Borg nok til å få det til å gå isnende kaldt nedover ryggen. Når ex-muslimen Ali Sina i faithfreedom.org kaller islam for virkelighetens Borg vet han hva han snakker om. Det er faktisk alt man behøver å si til de som har sett episodene og filmene fra Star Trek hvor Borg opptrer.

Det moralske dilemma

Det hører med til historien at menneskene på et tidspunkt får til sin rådighet et våpen som kan utslette Borg totalt for all fremtid. Det moralske dilemma oppstår om man kan bruke det, eller om man gjør det og likevel taper, fordi man har sunket ned på Borgs nivå.

Dilemmaet er som skåret ut av dagens geopolitiske situasjon. Enten vil den siviliserte (ikke-muslimske) del av verden utrydde islam, eller så islam vil utrydde oss. Spørsmålet er hvilke midler vi kan bruke for å forhindre det.

Det finnes andre likheter og analogier også. Hos Borg finnes ingen individuell tanke, alle eksisterer innenfor en kollektiv tanke som ikke gir rom for individuell frihet. Skapninger fra sivilisasjoner som Borg erobrer og assimilerer blir til dels drept, til dels assimilert inn i Borg selv hvor intet individ eksisterer lenger som noe annet enn en del av det kollektive.

Da Borg ble skapt var kommunismen fortsatt USAs hovedfiende, og man gjenkjenner trekk ved den i kollektivismen hos Borg. Det er imidlertid ført ut i det ekstreme som bare fantasien kan gjøre det – trodde man, inntil man oppdager at Borg finnes i virkeligheten også, der heter den islam.

Hovedsaken i analogien mellom Borg og islam er at man ikke må forveksle kamp mellom sivilisasjoner med kamp mellom sivilisasjon og noe som ikke er sivilisasjon, men ren ondskap.

Det kan intet felleskap eksistere mellom Borg og mennesker, Klingons, Romulans eller andre. Det finnes intet i eller hos Borg man kan alliere seg med for å bekjempe Borgs ondskap.

Analogien er omtrent perfekt, bortsett fra at Borg var fantasi . . . Islam er virkelighet.


onsdag 30. mars 2016

World Class Journalist Admits Mainstream Media is Completely Fake

Global Research

Recently, Dr.Udo Ulfkotte went on public television stating that he was forced to publish the works of intelligence agents under his own name, also adding that noncompliance with these orders would result in him losing his job.

He recently made an appearance on RT news to share these facts:

I’ve been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public.

But seeing right now within the last months how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia — this is a point of no return and I’m going to stand up and say it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do and have done in the past because they are bribed to betray the people, not only in Germany, all over Europe.

Read more at Global Research

Udo Ulfkotte (born 20 January 1960) is a German journalist. He was formerly an editor for the German main daily newspaper, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).[citation needed] Ulfkotte studied jurisprudence and politics at Freiburg and London. Between 1986 and 1998 Ulfkotte lived predominantly in Iraq, Iran, Afghanistan, Saudi Arabia, Oman, United Arab Emirates, Egypt and Jordan.

Ulfkotte was on the staff of the Konrad Adenauer Foundation from 1999 to 2003.[citation needed] He won the civic prize of the Annette Barthelt Foundation in 2003.

Ulfkotte publishes a magazine called "Whistleblower", which reports on topics not covered by the German media.

Ulfkotte had planned to run for the Hamburg local elections in 2008, as number two on the Centre Party's list, but later withdrew in June/July 2007. On July 2007, Ulfkotte announced he would found a new national party.[citation needed]

Ulfkotte was born into a Christian family, but by the age of 21, he abandoned Christianity and became an atheist. When he went to live in Islamic countries, he converted to Islam while living in Herat, Afghanistan. He later left Islam and is now a Christian. He reverted to a conservative and nationalist views, occasionally expressing strong anti-immigrant or anti-Muslim opinions.tirsdag 29. mars 2016

Hva har du i bagasjen, Helle Fjelldalen?

Til Helle Fjelldalen, journalist i NRK.

Minner om din "interessante" reportasje vedrørende disse utrivelig veggdyrene som "vi" har med oss i bagasjen tilbake når "vi" har vært på feriereiser eller andre reiser i utlandet.

Det er nok mange som har merket seg din reportasje, og den blir snakket endel om blandt folk.

Så er mitt spørsmål til deg: Har dere journalister i NRK og andre media undersøkt bagasajene til andre som reiser i tusentall fra slumområder i Afrika, midt-Østen og andre steder i det fjerne utland?

Jeg tror ikke at det er større muligheter til å fange opp disse veggdyrene på turisthoteller med jevnlig renhold enn det er fra bølgeblikkskur i fremmede storbyer og slumområder?
Hva slags miljø journalistene oppholder seg i på sine reiser verden rundt vet ikke jeg, men det skulle ikke forundre meg om deres bagasjer også kunne trenge både inspeksjon og rensing ved hjemkomst?

Men det var altså dette som var mitt poeng her: Det er vi nordmenn som drar med oss disse motbydelige krypene og annet svineri til landet. Det er ikke disse som strømmer til Europa og til Norge i ti-tusener, og som få eller ingen vet hvem er og hvor de kommer fra.

Forstår du, Helle Fjelldalen, hvor useriøse dere journalister fremstår i mange av deres reportasjer?
Tror dere journalister at folk flest ute i de tusen hjem er idioter som dere til stadighet kan servere det rene sludder?

Jeg kan også fortelle deg og dine kollegaer at vi nordmenn, tross at vi visstnok er skyldig i all elendighet som oppstår, ikke er større idioter enn at vi føler oss rødmende når vi hører visse uttalelser og spørsmål fra mediafolk. Det forundrer faktisk mange av oss at dere selv ikke rødmer av skam for det lavmål dere ofte presterer.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

mandag 28. mars 2016

Tyrkia setter EU sjakk matt!

President Erdogan, den tyrkiske enehersker han kan gjerne le og riste på hodet av Angela Merkel og resten av EU-lederne. For han klarte nemlig det kunststykket og ta innersvingen på hele det stupide og naive Europa på rekordtid. Der bukken er satt til å passe havresekken ved en avtale som ikke er verdt papiret det er skrevet på. Og som ble til på rekordtid, der den allerede er satt i verk.

Det tyske departement for immigrasjon, flyktninger og integrering er spilt fullstendig ut over sidelinja, der de sender milliarder av euro til Erdogan i sin iver for å stoppe menneskesmuglerne. Mens denne mannen har sittet på begge sider av forhandlingsbordet og ledd seg skakk av Angela Merkel som han har satt fullstendig sjakk matt i dette spillet. Ja, det er som man skulle tro det hele var hentet fra vond drøm.

Men hvem tror vel at Erdogan kommer til å holde ord? Hans overveidende politikk er å melke EU maksimalt for deretter å sende de syriske flyktningene ut av de eksisterende flyktningleirene i Tyrkia og til et fortumlet, naivt og lettlurt Europa. Dette gjør han helt bevisst for å presse Europa til innrømmelser og der han kan få både i pose og sekk. Noe den mannen også har klart.

Forhåpentligvis er dette begynnelsen på slutten for EU i sin nåværende form. Og trolig også slutten på EØS/Schengen-avtalen. Vi får også håpe og tro at det er begynnelsen på slutten for kansleren Angela Merkel, denne farlige damen som helt klart løper globalistenes ærende!

Samtidig får vi også håpe at denne råtne avtalen som kom i stand på rekordtid var første spiker i kista og slutten for ei asylordning som for lengst er gått ut på dato. Det siste håp, det er nå at Victor Orban og hans østeuropeiske kolleger og statsledere torpederer Merkels vanvittige planer. Og det før 70 millioner tyrkere får fri adgang til Europa. Der vi bare kan vinke farvel til det trygge og stabile Europa uten terror, som vi en gang kjente!

Narvik, 21.03.2016
Amund Garfors


søndag 27. mars 2016

HE IS RISEN!

Andakt av Spikeren.

Jeg skal ikke si så mye i denne andakten, men bare la Guds Ord tale for seg selv. For vel var det stort da Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Men det var faktisk enda større når dette kjødet ble reist opp igjen til et levende håp ved oppstandelsen fra de døde!

For nå kan det sies om Jesus det som står i Hebr 1,3-4:

"Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres."

"Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere." (Rom 8,11)

"Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men Ånden er liv på grunn av rettferdighet." (Rom 8,10)

"Sannelig, det var våre sykdommer* [lidelser] Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham." (Jes 53,4-6)

Da kan vi sannelig bryte ut i jubel og si som det står i 1 Pet 1,3-5:

"Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende."

"Gud være takk for sin usigelige gave!" (2 Kor 9,15)

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave." (Ef 2,8)

Oh Happy Day!

Spikerenfredag 25. mars 2016

Husk på meg...

Andakt av Spikeren.

Navnet hans er ikke viktig. Heller ikke hvor han kom fra eller når han ble født. Men han vokste opp i et relativt godt hjem med en mor og en far som alltid var der for ham. Man kunne vel ikke si at han kom fra noe kristent hjem, men det var heller ikke noen direkte motstand mot Gud i det hjemmet som han vokste opp i.

Som barn ble han oppdradd til å være høflig og snill, og foreldrene sendte ham til og med på søndagsskole en tid. Det syntes han var både kjekt og fint. Fortellingene fra Bibelen var spennende og han følte liksom en underlig tilknytning til Jesus. Han kunne ikke forstå hvordan noen kunne korsfeste en så snill mann. Men det kjekkeste var likevel å komme hjem fra søndagsskolen og vise mor og far alle stjernene som han hadde fått i boken sin.

Etterhvert begynte han på barneskolen.  Der var han en av klassens beste elever og læreren hadde bare godt å si om ham når foreldrene deltok på foreldremøte. Læreren mente han hadde en lysende fremtid foran seg, men han måtte stå på og jobbe hardt. Etter skoletid likte han å være sammen med en jente som han hadde vært venner med helt siden de gikk i barnehagen. De hjalp hverandre med lekser og hadde veldig mye gøy sammen.

Årene gikk og gutten begynte på ungdomsskolen hvor han fikk mange nye venner. Noen av dem var et par år eldre enn ham og de fant på alle slags spennende ting. Noe av det som var mest spennende var å lure seg til å røyke i friminuttene. Men en dag gikk det galt: De ble tatt for røyking og fikk anmerkning med seg hjem. Foreldrene var slett ikke begeistret for det som hadde skjedd, men det brydde han seg lite om. De både røykte og drakk selv, så de var ikke akkurat noen prakteksemplarer de heller.

Enda noen år gikk og nå var han begynt på gymnaset. Studiene gikk ikke særlig bra, for han og kompissene var alltid på by'n, der de brukte tiden på å drikke og røyke hasj. Jenta som han før hadde vært venner med var nå blitt kristen og hun begynte å bli bekymret for ham. Flere ganger hadde hun forsøkt å overtale ham til å bli en kristen, men han bare lo av henne. - Nei, det der Jesus greiene er ikke noe for meg, sa han. Da er kanskje buddhismen eller islam mer interessant...

Det var nå gått 3 år siden han ble sparket ut fra gymnaset på grunn av hærverk og bruk av narkotika. Han hadde anlagt helskjegg, slik det sømmer seg for en god muslim. De strenge sharialovene som imamen hadde forkynt for ham i moskeen hadde gjort ham disiplinert og viljesterk. Nå ønsket han bare å ofre seg helt og fullt for islam og profeten. De vantro måtte bekjempes, sammen med jødepakket, som ikke var å regne for annet enn aper og griser. Derfor hadde han og 4 andre venner fra moskeen slått seg sammen om å planlegge en aksjon mot kjøpesenteret i byen. Han selv skulle være sjåfør, mens de 3 andre skulle storme inn og aksjonere.

Det var lørdags ettermiddag og parkeringsplassen på kjøpesenteret var fullstappet med biler. Inne krydde det av folk. Menn, kvinner og barn i alle aldre. Han stoppet bilen rett utenfor inngangsdøren og ropte "Go! Go!" til de andre i bilen mens han trakk finlandshetta ned over ansiktet. Sekunder senere hørte han skudd og skrik inne fra senteret. Han ventet noen sekunder til før han tenkte "Nå eller aldri" idet han grep fatt i utløsermekanismen til bomben som lå rett bak ham. Men før han rakk å slå koden, rev en politimann opp døren, dro ham ut av bilen og la ham i bakken.

Rettssalen var full av folk med journalister fra flere land. To av vennene hans var blitt drept av spesialstyrker på kjøpesenteret, mens den tredje satt sammen med ham på tiltalebenken. Nå skulle dommen forkynnes og den var klinkende klar: Dødsstraff med giftsprøyte!

Det var kjølig i det lille rommet der henrettelsen skulle skje. Idet han ble geleidet inn av de som skulle utføre henrettelsen, så han 3 benker. På den benken som stod lengst borte fra ham kunne han se kameraten sin som lå fastspent og klar. På den midterste benken lå det en mann som han bare hadde hørt om. En eller annen kristen predikant, ble det sagt. Og nå skulle han selv spennes fast på den siste benken.

Han følte seg fullstendig tom innvendig da han la seg ned på benken, og tankene raste gjennom hodet på ham mens personalet stroppet ham fast. Han tenkte på aksjonen på kjøpesenteret, som hadde kostet flere titalls uskyldige mennesker livet. Han tenkte på moskeen der han hadde blitt radikalisert og lært å hate jøder og vantro. Han tenkte på gymnastiden som han hadde rotet bort med rusmisbruk og hærverk. Plutselig så han for seg ansiktet til den snille jenta han hadde vokst opp sammen med, hun som hadde prøvd å overtale ham til å bli kristen, men som han bare hadde ledd av. Hva måtte vel hun tenke om ham nå? Han tenkte på ungdomsskolen, barneskolen og læreren som spådde ham en lysende framtid. Alt sammen føltes som en uklar, vond drøm.

Han skvatt litt til da han kjente at nålene ble stukket inn i armene hans. Nå skulle dødsprosessen snart settes igang. Tankene gikk til mor og far, som på tross av sine feil og mangler hadde forsøkt å gjøre det beste for ham. Ja, de hadde til og med sendt ham på søndagsskole, der han fikk høre om Jesus. Å, som han skulle ønske at han kunne få snakke med en kristen akkurat nå. En som kanskje kunne gi ham litt trøst i denne totalt håpløse situasjonen.

Alt var nå klart for henrettelsen og personalet forlot rommet. Det ble dødsens stille. Han følte seg totalt forlatt av både mennesker og Gud, og nå kjente han at giften begynte å sive inn i årene hans. Fullstendig hjelpeløs ser han bort på sidemannen som også ligger og skal dø, og med rolig, svak stemme sier han:

- "Er ikke du kristen?"

- "Jo", svarer mannen ved siden av.

Så blir det noen sekunders stillhet før han får seg til å stille neste spørsmål:

- "Vil du huske på meg når du kommer til himmelen?"

Mannen ved siden av ser på ham og sier med rolig og klar stemme:

- "Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis."

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. (Ef 2,8)

Spikeren

torsdag 24. mars 2016

La Skjærtorsdag bli en minnestund for oss!

Andakt av Spikeren.

Idag er den dagen vi her oppe i norden kaller for "Skjærtorsdag". Det var på denne torsdagen for snart 2000 år siden at Jesus innstiftet "Nattverden", eller "Brødsbrytelsen" som den også kalles. På Jesu tid kalte man det for "Påskemåltidet".

Påskemåltidet er egentlig et minne-måltid som går helt tilbake til da Moses krevde at israelsfolket skulle settes fri fra slaveriet i Egypt. Denne begivenheten har jødene feiret hvert år, helt siden Gud sendte dødsengelen gjennom Egyptens land for å drepe alle førstefødte sønner i hvert hus som ikke hadde stenket blod fra et lyteløst lam på dørstolpene og dørbjelkene sine.

Det var altså dette minne-måltidet Jesus og disiplene nå var samlet om denne torsdagskvelden for snart 2000 år siden. De skulle minnes hvordan Gud satte folket fri og hvordan dødsengelen gikk forbi alle de som hadde stenket blod fra et lyteløst lam på dørstolpene og dørbjelkene sine.

Vet du hva ordet "påske" betyr? Det kommer fra det greske ordet "pascha" og betyr "forbigang" eller "å gå forbi".

Men denne gang gir Jesus Påskemåltidet en helt ny betydning. For denne Påsken var det Guds Lam som skulle slaktes. "Se der, Guds Lam!", sa Johannes om Jesus. Nå var det altså Jesu blod som skulle stenkes på stolpen og bjelken.

Slik skal Skjærtorsdag være et minne-møte for oss også idag. Jesus ville nemlig at hans venner skulle feire hans minne, ikke bare ved å tale om ham, men også gjennom en handling. Og denne handling skal minne oss om hans offerdød. Hver gang brødet brytes, minnes vi Jesu legeme, som ble brutt i døden for vår skyld. Og hver gang vi rekker hverandre kalken, minnes vi Jesu blod som ble utgytt til syndenes forlatelse.

For på samme måte som dødsengelen gikk forbi alle de som hadde stenket blod på dørstolpene og dørbjelkene i Egypt, slik skal dødsengelen gå forbi alle de som har stilt seg bak Jesu blodstenkte kors og tatt imot Hans frelsesverk. For som det står i Andre Mosebok 12,13 "Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt."

Mon om vi denne Skjærtorsdagen skulle minne hverandre på hva Gud har gjort for oss før vi kastet ham ut av hjemmet, skole, stortiing og kirke? Kanskje vi skulle tenke over hvor mye godt kristendommen faktisk har gitt oss her i Norge?

For det første gav kristendommen oss et fast rammeverk å forholde seg til. Gjennom 10 enkle, lettfattelige bud, forkynner den klart og tydelig hva som er rett og hva som er galt. Den gir oss en trygg og solid familestruktur, som er grunnsteinen i ethvert samfunn. Den forkynner ekteskap mellom èn mann og èn kvinne, der barna skal vokse opp med en mor og en far som tar vare på dem. Alt dette har sosialister og venstreliberale jobbet skjorta av seg for å ødelegge og kvitte seg med.

Kristendommen dannet også grunnlaget for hele vårt frie, demokratiske samfunn, noe som igjen førte til en enorm utvikling og velstand. Det er bare å se seg om i verden, så vil man fort måtte erkjenne at de som hadde størst framgang og suksess, var de som bygde på kristendommens verdier. Og likevel vil altså sosialister og venstreliberalister ha vekk kristendommen, koste hva det koste vil, for de mener at de vet og kan så mye, mye bedre. Lenge leve arrogansen!

Kristendommen er dessuten en tolerant religion, som forkynner tilgivelse og oppreisning for den som faller. Se bare på Ludvig Karlsen og hans Evangeliesenter, som i alle år har reist opp mennesker med rusproblemer og gitt dem et helt nytt liv. Ingen statlig institusjon kommer engang i nærheten av den suksessraten som Evangeliesenteret kan vise til. Og hva har islam å tilby slike, annet enn fordømmelse, piskeslag og død? Likevel kjemper sosialister og venstreliberalister med nebb og klør for å bytte ut kristendom med islam, uten å tro at det vil få særlig store konsekvenser.

Enn så lenge kan vi fortsatt feire både Jul og Påske relativt fritt her i Norge. Men etterhvert som islam sakte men sikkert spiser seg inn i alle krinker og kroker av samfunnet vårt, vil disse feiringene bli mer og mer vanskelige. Vi ser klare tendenser til dette allerede idag. Og her må vi ikke glemme HEF's rolle oppi det hele. Dette såkalte "Human Etiske Forbund" er vel kanskje den organisasjonen som har ødelagt mest for friheten vi engang hadde i Norge.

Så kunne vi ha nevnt oljen, som har gitt oss en velstand andre bare kan drømme om. Men jeg tror kanskje oljen har gjort det samme med oss som den gjorde med Saudi Arabia. Den har ført oss totalt på avveie og lagt grunnen for maktkamp, korrupsjon og tragedier, både på det menneskelige, sosiale og miljømessige plan. I bunn og grunn kan det se ut for at oljen kanskje var første steg av en forbannelse som rammet oss fordi vi allerede på 1970-tallet vendte ryggen til Gud.

Jeg har lyst til å avslutte denne lille "andakten" på en litt artig måte med noe som kanskje gjør at du lettere vil huske hva Skjærtorsdag og Nattverden egentlig handler om - nemlig utgangen fra Egypt, der Moses fører folket i frihet og offerlammets blod som ble stenket på dørstolpene og dørbjelkene. Denne hendelsen pekte altså frem mot Jesus, som fører oss i frihet med sitt eget blod som ble stenket på korset. Jeg tror denne sangen av Louis Armstrong vil gjøre at du ikke så lett glemmer hvorfor vi feirer Skjærtorsdag. La det bli en minnestund for oss, så vi ikke forkaster det fullbrakte frelsesverket som tilbys alle og enhver som vil ta imot.

Nyt sangen og ha en flott Skjærtorsdag!

Spikerenonsdag 23. mars 2016

Ikke så stor forskjell på norske og islamske verdier, ifølge ny rapport

Fritanke.no

Organisasjonen Likestilling Integrering Mangfold (LIM) lanserte i går rapporten «Unge norske muslimer».

Rapporten «Unge norske muslimer – refleksjoner om identitet, religion og ytringsfrihet» ble presentert på Fredshuset i Oslo i går. Undersøkelsen er basert på ti dybdeintervjuer med unge voksne muslimer mellom 18 og 31 år. Undersøkelsen er støttet av Human-Etisk Forbund og Fritt Ord.

I panelet satt religionsviter Aksel M. Bjerke, som har utarbeidet rapporten på vegne av LIM, VG-journalist Shazia Sharwar og talsperson for LIM, Mahmoud Fahramand.

Debattleder var Didrik Søderlind fra Human-Etisk Forbund.

Likhet mellom norske og islamske verdier

Temaer for undersøkelsen er følgende:
  • Forholdet mellom norsk og muslimsk identitet.
  • Synet på fremstillingen av islam i norske medier
  • Tabuer i muslimske miljøer.

Når det gjelder forståelse av hva det ville si å være muslim, viser informantene i undersøkelsen seg å være svært uvillige til å ekskludere noen selv om de kunne omtale bestemte handlinger som u-islamske. De fleste snakket om islam som å være god mot andre, eller som et filosofisk rammeverk for å forstå verden. Mange snakket om likhetene mellom norske og islamske verdier, og fremhevet toleranse, demokrati og rettferdighet som sentralt i begge.

Undersøkelsen viste også at informantene hadde ulikt syn på sharia eller islamske lover, der et mindretall mente dette er et sett regler som er gitt en gang for alle, mens de fleste mente det var noe som måtte tolkes inn i rammene av dagens samfunn.

Noen mente også det var snakk om en etikk, snarere enn egentlige lover.

– Interessant nok var den informanten som var mest positiv til en islamsk stat som en mulighet, også veldig positiv til det norske samfunnet og mente det kom nært opp til en «islamsk» stat uten muslimer, fortalte rapportforfatter Aksel M. Bjerke under presentasjonen i går.

Les mer på Fritanke.no

tirsdag 22. mars 2016

Why Does God Exist?

Question:

Dear Dr. Craig,

I am currently a high school student extremely interested in both philosophy and theology. My question is one that has puzzled me for a long time, and I believe that if there is anyone who could explain the answer in an understandable way, that person would be you. To be clear, I am a Christian and affirm the existence of God.

In a theistic view, why does God exist? Did He choose to exist, and to have the attributes that He does? For example, did He choose to exist in a Trinitarian form? If He chose to exist, that seems to contradict His eternal nature, and to be logically impossible as it presupposes His existence, and if He didn't choose to exist, that seems to contradict His absolute freedom. To say that He is the reason for His own existence seems to be circular reasoning. I understand that because we are finite beings, our ability to properly understand an infinite God is considerably limited, and that this question might be one that is quite difficult for anyone to answer.

Thank you for your time and attention, and for all the excellent work that you do.

Christina
Canada

Dr. Craig responds:

Obviously, God cannot have an explanation of His existence which is external to Him, Christina, for then He would depend for His existence on whatever thing it is that explains His existence, which is incompatible with God’s being the ultimate reality. So the explanation of God’s existence must be internal to Him, that is to say, God exists by a necessity of His own nature. He is a metaphysically necessary being, a being whose nature is such that if He is possible, then He exists.

So we should not say that God chose to exist or to have the essential properties He does. As you discern, that would be viciously circular, since in order to choose to exist, He would already have to exist! If, on the other hand, saying that God exists by a necessity of His own nature “seems to contradict His absolute freedom,” there is no theological reason to affirm that God has the freedom to act contrary to His own nature. On the contrary, Christian theologians have typically asserted that God does not have the freedom (we may be thankful!) to act contrary to His nature. So the absolute freedom of which you speak is a chimaera, which we ought to reject.

Nor is it “circular reasoning” to hold that God exists by a necessity of His own nature. It would, indeed, be circular to hold that God is self-caused, since He would then have to be causally prior to Himself. But Christian theologians have typically denied that God is self-caused. Rather He is an uncaused being which exists metaphysically necessarily. That this is a coherent notion is evident by the widespread opinion that mathematical entities like numbers, sets, and functions are metaphysically necessary and uncaused. If they can be such, why not God?

Dr. William Lane Craig
From Reasonable Faith

mandag 21. mars 2016

Trenger vi egentlig politikere?

Trenger vi egentlig politikere i det hele tatt? Hva skal vi med dem?

Stortinget har stengt i ca. 3,5 måneder. Klarer vi oss likevel? Ja, vi har ikke vondt en plass. Litt mindre show for media, men de også klarer seg så lenge politikere og mikrofoner er uadskillelige.

Det er velkjent i den oppegående delen av befolkningen at man aldri leter etter det beste partiet når man står i stemmelokalet. Man leter etter det minst dårlige!

Arbeiderpartiet er partiet for narsissistene fremfor noen. Hvorfor så mange velgere stemmer på dem kan kun skyldes media og pressens massive kampanjer gjennom årtier. Det kan umulig skyldes deres "meritter".

Hovedmantraet er: Stem på det tryggeste alternativet. De mest ansvarlige.

Stemmer dette? La oss se på noen eksempler på gyldigheten av dette mantraet. La oss ta noen ansvarlige politikere for oss. Ikke i dybden, for da blir det mange kilometer med stoff fra gjøkeredet, men helt overfladisk.


Gro Harlem Brundtland:

- Det er typisk norsk å være god. Selvgod spør du meg. Hun tenkte sikkert på seg selv og oppfattet seg som Norge.

Hun tok ikke et nei for et nei og meldte oss like godt inn i EØS, Schengen og alle tenkelige bindende avtaler, assistert av hennes veskebærer Jonas Gahr Støre. Hvordan skulle hun ellers blitt WHO's generaldirektør i 1998?

Også kallt Pepsi-Gro. Som WHO-direktør gikk hun til kamp mot sukker. Senere ble Gro Harlem Brundtland en betalt rådgiver for Pepsi-konsernet!?

Hun har selvsagt mottatt en rekke æresbevisninger og æresmedaljer. Det hører med i showet til politiker-adelen kultur-eliten. AP-media døpte henne med den største selvfølgelighet landsmoderen. Kanskje den aller største narsissisten av de med egen Wikipedia-oppføring siden krigen?


Thorbjørn Jagland:

Lanserte det norske hus. Huset var selvsagt en bolig for alskens partifrender i høye posisjoner.

Mr. 36,9% stillte ultimatum i valgkampen 1997, og dermed måtte AP trekke seg. Gro Harlem Brundtland sa den gangen "at hun i alle år hadde overvurdert Jagland og ikke hadde kunnet tenke seg at han kunne være så dum".

Klare tegn på narsissisme, i tillegg til en god dose forvirring om sin egen tilstrekkelighet. Men det er klart at slikt må belønnes med diverse topp-verv.

Han kallte President El Hadj Omar Bongo Ondimba for "Bongo fra Kongo". Morsomt, men han var fra Gabon ikke Kongo. Fornærmelse på høyt diplomatisk plan der altså.


Jens Stoltenberg:

Han var så høflig at han sa aldri nei takk til en gave. Hytte, båt, bil...u name it. Skattefritt selvsagt.

Han omdøpte det norske hus til den norske modellen. Da underforstått den sosialdemokratiske modellen selvsagt.

Men at han kallte et dødfødt prosjekt for månelanding er velkjent, og arrogant så det holder. Det hele gikk jo som kjent rett på skjæret. Vanligvis må kapteinen stå ansvarlig for havarier, men ikke denne karen. Hans ansvar er å fortsette som før.

Det var jo bare velgernes penger han hadde full rett til å leke seg med. Monopol-penger. AP-media var frempå også her med å kalle han landsfaderen. En person som bulket og stakk av.


Jonas Gahr Støre:

Bare nok en pompøs narsissist som sammenligner seg med Moses. Noen sitater:

Jonas Gahr Støre: "Det er godt å bli til i møte med Hallingskarvet. Fjellet ligger fast og jeg kan kjenne på min egen storhet og min egen litenhet".

Jonas Gahr Støre: "Jeg tenker: Når dette livet er over, vil mine fotavtrykk fortsatt kunne leses i Skarvet. Og så mye som jeg har tenkt og gått på dette fjellet, så har kanskje Skarvet lagret seg som årringer i meg."

Jonas Gahr Støre: "Det er viktig for meg selv å ha et tidspunkt å forholde meg til, og da har jeg en tradisjon for meg selv: Da skal jeg være alene og på toppen av et fjell. Og fredag i påskeuka, på toppen av Hallingskarvet, sa jeg til meg selv i mitt eget påhør at svaret er ja."

Så sånn ble han partileder i AP. Selv Morten Harket blir en beskjeden og jordnær fyr sammenlignet med en slik gudedyrkelse av seg selv.

Dette må antagelig være klassisk megalomani.


Foto: Anne Kari Hinna
Keiser Raymond Johansen:

På Oslo kommunes offentlige nettsider blir Raymond Johansen nå titulert som Oslos «statsminister». Klovneriet er ikke et uhell eller morsomt ment slik man skulle tro. Det er dødsens alvor fra hans side. Jålebukken bruker også millioner av skattepenger på å omgjøre navnet fra Byråd til Byregjering, samtidig som de innfører eiendomsskatt.

Vel anvendte penger? Han syns åpenbart ikke at politikerforrakten har nådd de riktige høydene ennå og søker å gjøre noe med det.

Han er helt sikkert forbauset over at noen reagerer på dette. Det er jo tross alt bare AP-kulturen som slår inn her. Ingen i AP sentralt tar avstand fra dette av samme grunn.

Regjeringen ligger lavt og kommenterer svært lite. De håper sikket at showet skal fortsette lengst mulig slik at AP får en daglig dose latterligjøring av denne narraktige farsen. Det er jo tross alt bare halvannet år til valget.

__________________________


Men hovedspørsmålet er om vi trenger slike folk til å detaljstyre oss og bruke opp våre penger på ingenting? De kunne like gjerne tatt milliardene, lagt dem i en haug og satt fyr på dem. Resultatet hadde antagelig blitt bedre, for man trenger bare et begrenset antall byråkrater for å administrere en fyrstikk.


Fallout2


søndag 20. mars 2016

La oss løfte korsets banner!

Andakt av Spikeren.

Idag er det Palmesøndag, folkens, og i den forbindelse har jeg lyst til å trekke frem noen vers som viser oss hovedpunktene i det som skjedde denne søndagen for snart 2000 år siden.

Jeg tror du vil komme til å se at denne fortellingen har noe veldig viktig å lære oss, særlig i disse kaos-tider som vi nå er inne i.

Jeg tar ikke med versreferansene, men du finner hele fortellingen i Matteus, kapitel 21, fra vers 1 og frem til vers 16. Fortellingen starter med at Jesus og disiplene er på vei opp til Jerusalem - Israels hovedstad - for å feire den kommende Påsken:

De nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget. Da sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet, og med en fole hos seg. Løs dem og før dem til meg! Og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere."
 

Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyrets fole. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! Da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og spurte: "Hvem er dette?"

Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og sa til dem: "Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule."
 

Men overprestene og de skriftlærde så underne han gjorde, og barna som ropte i helligdommen: "Hosianna, Davids sønn!" De ble forarget og spurte ham: "Hører du hva de sier?" Jesus svarte: "Ja, men har dere aldri lest: Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!" (Se Salme 8,3).

I denne lille fortellingen ser vi altså at Jesus og hans disipler er på vei opp til Jerusalem, som denne gangen kommer til å bli hovedscenen for selve frelsens agenda. "Se, vi går opp til Jerusalem", sier Jesus i Matt 20,18, idet han på forhånd forteller disiplene sine hva som kommer til å skje med ham der.

Men på veien stanser de i en liten landsby som heter Betfage, hvor de løsner og tar med seg et esel og en eselfole som står bundet - "for Herren har bruk for dem", står det. Litt senere kommer Jesus, ydmykt ridende inn i Jerusalem på eselets rygg, og folket som fulgte både foran og bak ropte "Hosianna, Davids sønn!", mens hele byen ble satt i bevegelse og folket spurte "Hvem er dette?"

Det første Jesus gjør når han kommer inn i Jerusalem, er å gå inn på tempelplassen og drive ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og sa til dem: "Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule."

Dette likte selvsagt ikke overprestene og de skriftlærde. De var mere opptatt av alle barna som ropte i helligdommen: "Hosianna, Davids sønn!" Derfor ble de forarget og sa: "Hører du hva de sier?" Jesus svarte: Ja, men har dere aldri lest: "Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!" ... De hørte tydeligvis bare ordene, men ikke sangen i dem.

Hva har så denne bibelske fortellingen å lære oss idag? - Hør, mine kjære norske landsmenn:

Skal vi la denne palmesøndagen inspirere oss til et folkelig fellesopprør mot dagens ugudelige  politiske vanstyre, ved at vi løfter våre egne "palmegrener" i form av det Norske flagg med Korsets tegn som et symbol på at vi fortsatt ønsker å beholde vår 1000-årige kristne kulturarv?

Skal vi stille oss bak Jesu lære og dermed proklamere høyt og tydelig at det er kristendommen vi ønsker å ha som norm for våre moralske og etiske standardverdier her til lands? For det er ikke slik som Trude Brosvik i Krf sier; at "moskèer er en styrke". - Tvert imot! Moskèer er en forbannelse, sammen med hele den islamske lære, og vi vil ikke ha den!

La oss forkynne at det er Kristus, og bare Han, som kan løsne den bundne og fri oss fra trelldom, akkurat som han gjorde med eselet og folen i Betfage. For det skal du vite, min kjære norske landsmann: "Herren har bruk for deg!", selv om du kanskje føler deg bundet og kneblet i din lille norske landsby.

Vet du hva Betfage betyr? Det betyr "huset med umodne fikener", og det er nettopp slike umodne og usikre sjeler Jesus kaller på og har bruk for. Han vil gjøre deg til en fanebærer og en Guds ambassadør! La oss derfor være med å bære fram Jesu budskap; inn til hovedstaden og inn til den sittende regjerings-eliten.

Og la oss rydde tempelet, Den Norske Kirke, for alle de falske liberalteologiske lærdommene som den forsøker å selge til oss idag. La oss stanse den i å kjøpe seg populær-politisk makt og anerkjennelse fra islam. La oss kreve at Den Norske Kirke skal gå fra å være et liberal-teologisk "Folkets Hus" til å være et konservativt og gudfryktig Bønnens Hus. La oss vise liberalteologene, biskopene og presteskapet at vi ikke er interessert i den røverhulen som de driver idag.

Det er Jesus som er vår yppersteprest og det er Gud som er vår Far. Derfor roper også vi "Hosianna, Davids Sønn!", akkurat som barna gjorde det på Palmesøndag for 2000 år siden, selv om presteskapet og den politisk korrekte eliten blir forarget på oss. La oss derfor med eselets standhaftighet og Jesu ydmykhet fremme kristendommens lære og verdistandarder, og slik gjøre det klart for alle og enhver at det er disse verdiene vi ønsker å bygge nasjonen Norge på.

Til slutt har jeg bare lyst til å nevne profeten Nehemja. Dette var en jødisk mann som befant seg i babylonernes fangenskap da han ble kalt som profet. Veldig kort fortalt, kan vi si at Nehemja var dypt bedrøvet over at Jerusalems murer lå nedrevet og at byens porter var slått i stykker og brent. Derfor ba han først til Gud før han gikk til kongen i Babylon og ba om lov til å reise hjem for å bygge opp igjen murene og portene. Det fikk han lov til, og da han kom til Jerusalem sa han til folket: "Dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe." (Neh 2,17). Så begynte de å bygge opp igjen murene. De lagde også nye porter som de utstyrte med både lås og slå.

Det interessante i denne fortellingen er at hele dette gjenoppbyggingsarbeidet ble gjort på tross av hån og spott fra den sekulære makt-eliten i landet. Slik står det skrevet i Neh 2,19: "Men da Sanballat (som betyr "den sterke") fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Gesjem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. "Hva er det dere gjør?" sa de. "Vil dere gjøre opprør mot kongen?"

Men siden Nehemja på forhånd hadde fått lov av både Gud og kongen til å bygge opp igjen murene og portene, kunne han med frimodighet svare i neste vers: "Himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham, vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem og får ikke noe ettermæle her."

Kjenner vi igjen spotten og forakten fra våre egne sekulære makt- og myndighetspersoner når vi idag forsøker å bygge opp igjen murene og portene på våre grenser? Ja, det gjør vi! Men da kan vi med like stor frimodighet som Nehemja svare: "Himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham, vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i vår "Jerusalem" og dere får ikke noe ettermæle her."

Ergo kan vi slå fast at det IKKE er ukristelig å sette opp murer og porter med lås og slå for å forsvare by og land mot ødeleggende krefter. Det kan jo være noe å tenke på for Hareide og våre ugudelige norske politikere og presteskap.

Så skal de frykte Herrens navn i vest, Hans herlighet i øst. Når fienden kommer inn som en flodbølge, skal Herrens Ånd løfte et banner midt i den. (Jes 59,19)

Med disse ord ønsker jeg dere alle en god og frigjørende Palmesøndag!

Spikeren

lørdag 19. mars 2016

Brev til menneskeheten

Ali Sina (pseudonym) er en ex-muslim som driver websiden faithfreedom.org. I sitt ”Brev til menneskeheten”  oppfordrer han innstending både muslimer og ikke-muslimer om ta til vettet og stoppe den islamske galskapen. Han sier at det er de muslimske terroristene som forstår islam korrekt:

”De av oss som kjenner Islam, vet at det er terroristenes forståelse av Islam som er korrekt. De gjør ikke noe som deres profet ikke gjorde og som han ikke oppfordret sine etterfølgere å gjøre. Mord, voldtekt, brutale overfall, attentat, snikmord, halshugging, massakrer og likskjending ”for å glede de troendes hjerte” – alt dette ble praktisert av Muhammed, han lærte andre det og det er blitt praksisert av muslimer gjennom hele deres historie.”

Brevet har ligget over 10 år på hans hjemmeside, men budskapet har ikke hatt noen effekt på politikere og makt-eliten.

Vi har rettsaken mot Anders Behring Breivik i minnet, og de sakkyndiges diskusjon om han var sinnssyk eller tilregnelig. Men hvilken diagnose er det riktig å gi de muslimske terroristene som langt overgår Breivik i ondskap, grusomhet og omfang? Er de normale og tilregnelige mennesker – eller har vi å gjøre med ekstremt farlige sinnssyke? Og hva eller hvem er de muslimske terroristenes inspirasjonskilde – document.no, rights.no, gatesofvienna.net, ”Fjordman”, eller koranen og ”profeten”?

Siden Ali Sina la ut ”Letter to Humankind” med oppfordring til normale mennesker om å ta til fornuften, har Boko Haram og ISIS og andre muslimske banditter og terrororganisasjoner trådt fram på scenen. Den islamske terroren er blitt mange ganger verre – og støtten til terrorister fra vestlige politikere og media ser ut til å ha økt proporsjonalt. Og den islamske terroren bare øker i styrke og omfang . . .

Odd S. Beverfjord

o O o

Kjære medmenneske, Av Ali Sina (ex-muslim).


I dag er menneskeheten utfordret. Ufattelige grusomheter finner sted daglig. Det er en ond makt som er i virksomhet som tar sikte på å ødelegge oss. Utsendingene for denne ondskapen har ikke respekt for noe, ikke en gang barns liv. Hver eneste dag er det bombing, hver eneste dag blir uskyldige mennesker gjort til mål for mord. Det kan se ut som vi er hjelpeløse. Men det er vi ikke!

Den gamle kinesiske vismannen Sun Zi sa, “Kjenn din fiende og du vil ikke bli beseiret”. Kjenner vi vår fiende? Dersom vi ikke gjør det er vi fortapt.

Terrorisme er ikke en ideologi. Den er et redskap. Men terroristene dreper for en ideologi. De kaller den ideologien Islam.

Den hele verden, både muslimer og ikke-muslimer, hevder at terroristene har kapret ”fredens religion” og at Islam ikke anerkjenner vold.

Hva er riktig? Er det terroristene som forstår Isam best, eller er det de som nedvurderer dem? Svaret på dette spørsmålet er nøkkelen til vår seier, og mislykkes vi i å finne den nøkkelen så vil det resultere i at vi taper og døden vil henge over oss. Nøkkelen finnes i Koranen og i Islams historie.

De av oss som kjenner Islam, vet at det er terroristenes forståelse av Islam som er korrekt. De gjør ikke noe som deres profet ikke gjorde og som han ikke oppfordret sine etterfølgere å gjøre. Mord, voldtekt, brutale overfall, attentat, snikmord, halshugging, massakrer og likskjending ”for å glede de troendes hjerte” – alt dette ble praktisert av Muhammed, han lærte andre det og det er blitt praksisert av muslimer gjennom hele deres historie.

Dersom sannhet noen gang har betydd noe, så betyr det nå mer enn noen gang før! Nå er tiden da vi må kalle en spade for en spade. Nå er tiden da vi må finne roten til problemet og få bukt med det. Roten til islamsk terrorisme er Islam. Beviset på det er Koranen.

Vi er en gruppe av forhenværende muslimer som har sett ondskapens ansikt og har stått opp for å advare verden. Uten hensyn til hvor smertefull sannheten kan være så er det kun sannheten som kan frigjøre oss.

Hvorfor all denne fornektelsen? Hvorfor all denne staheten?

Hvor mange uskyldige liv skal gå tapt før DU åpner øynene? En kjernefysisk katastrofe er over oss. Det vil skje. Det er ikke et spørsmål om “hvis”, men “når”. Uten å bry seg om dette så holder verden på med å grave hodet dypere ned i sanden.

Vi ber inntrengende muslimer om å forlate Islam. Hold opp med unnskyldninger, rettferdiggjøring og rasjonaliseringer. Slutt å dele menneskeheten i ”oss” vs. ”dem” og muslimer vs. kafirer (vantro). Vi er ett folk, en menneskehet! Muhammed var ikke en budbringer fra Gud. Det er på tide at vi avslutter denne galskapen og ser sannheten i ansiktet. Terroristene henter sin moralske støtte og validering for sine aksjoner fra dere. Den tilslutning dere viser til terroristenes dødskult er et samtykkende nikk til deres forbrytelser mot menneskeheten.

Vi ber også ikke-muslimer innstendig om å slutte å være politisk korrekt for ikke å såre muslimenes følsomhet. Til helvetet med deres følsomhet! La oss redde deres liv, og livet til millioner av uskyldige mennesker.

Millioner, om ikke milliarder av liv vil gå tapt dersom vi ikke gjør noe. Tiden er i ferd med å renne ut! ”Alt det ondskapen trenger for å triumfere er at gode mennesker ikke foretar seg noe.” Gjør noe! Send denne meldingen til alle i adresseboken din og be dem gjøre det samme.

Slå ned Islam og stopp terrorismen.

Det er din verden. Redd den!

The ex-Muslim Movement

Her finner du den engelske originalen.


torsdag 17. mars 2016

Volden og Fryktens Strategi

- En Rød linje for å undergrave den vestlige kultursivilisasjon. -

En takk til Olav Drange Moen for hans gode analyser vedrørende valget i USA og folkets mann; presidentkandidat Donald Trump på Document.no. – Voldsanvendelsen og forsøket på knebling av ytringsfriheten er opprørende lesning. Men slik er dessverre tilstanden over hele Vesten, og jeg vil forsøke å berøre dette «fenomenet» litt nærmere, og ikke minst hvorfor det skjer, om og om igjen. - Dette blir litt langt, men mye mere kunne det skrives om dette temaet. Her er min «kortversjon» av noen tanker i vår kaotiske samtid, hvor linjer og fronter blir klarere – men også spisser seg til dette ene: For eller mot et dysfunksjonelt multikulturelt paradigme her Vest, som i realiteten synger på sitt siste vers med tilhørende voldelige overtoner som det beste bevis på hvor rett vi alle har som forlengst har forstått det elementære; at dagens samfunnsødeleggende politikk må få en snarlig ende!

***
Et utopisk samfunnssystem som overkjører folkets frie vilje kan bare gjennomføres - og bibeholdes, ved vold. I et historisk perspektiv forteller all erfaring og empirisk viten oss dette faktum. Enten så går land og imperier under som et resultat av ignoranse og vanstyre, eller så reiser folket seg til motstand for å forsvare sitt kulturelle- og livgivende livsrom. Vi taler om det normale menneskets innerste lengsler for den fredfylte, vakre, harmoniske, nærings-givende og livsbejaende samfunnsorden, hvor naturinstinktet for overlevelse og selvforsvarlig nødverge-aktivitet for trygghet i eget livsrom vokser fram som livspresserende i brede lag av befolkningen.

På dette «utviklingsstadiet» er vi nå her i Europa og USA, hvor det politisk-korrekte paradigmet står for fall. For, når det gjelder kampen for en stadig trangere tilværelse, så vil historien alltid gjenta seg selv; fra forfall og kaos til orden, hvor normaliteten vender tilbake; om enn hardt og brutalt om nøden så krever, hvis mennesket ikke tillates at fritt kunne forme sin egen tilværelse på eget territorium (Folkestyre-prinsippet). –

Vold og atter vold som frykten og terrorens strategi er den marxifiserte venstresidens egenvirksomme instrumentale ulov - og i dagens politisk-korrekte vestlige samfunn utgjør disse undergravende krefter en form for statsstøttet selvtekt-virksomhet på vegne av en system-global maktkonstellasjon; for at påtvinge en tvangs-doktrinær ideologi som ikke kan fungere i virkelighetens verden, da disse subversive, apolitiske krefter vil fremtvinge livslovs-endringer som fullstendig bryter med naturens egen-evolusjonære dynamikk. Dagens likhetsparadigme er med andre ord naturstridig og derfor ved sin unatur menneske- og samfunnsfiendtlig.

Kun vold og terror kan opprettholde et diktat-styre (som ei heller er folkelig forankret gjennom legitime folkestyrte prosesser), før folke-reaksjonens rekyl med tiden slår kraftig tilbake for en gjenopprettelsens tilbakestillelse i pakt med naturens genuint evolusjonsbetingede orden. Uttrykket «i pakt med naturen» er blodig realitetsalvor når visse kategorier mennesket pseudo-intellektuelt på ramme alvor «leker seg bort» og tukler med naturen og dennes elementene som vi selv har utspring fra og er en evigvarende del av som biologisk styrte, sjels ervervede-skapninger med forstand og samvittighet.

Internasjonalismens ideologiserte perversjon av nihilisme, folkelig selvhat, selvoppgivelses-syndrom, verdirelativisme og materialistisk ånds forflatethet for den globale utopi for et slags «paradisiske én-verdens-prosjekt» er en orgie i lidelse, vold og død som verden aldri har sett over et så kort historisk tidsrom (de siste 100 år). Det særegne med kommunismens institusjonaliserte volds- og massemord-regimer er at det var den egne befolkning som har måttet blods-lide og bøte med sine liv. Akkurat som dagens ny-kledte internasjonalister; representert ved multikulturalismens selvmordsparadigme her i Vesten, som også vil bytte ut sitt eget folk med fremmede folkemasser fra andre kontinent, og hvor ekstremvenstre er globalismens nyttige gateramp i dette (destruksjons)ærende sammen med destruktive, kriminelt belastede fremmedelement.

***
Voldsvenstre er i virkelighetens global-systemets forlengede arm og således sin egen anti-tese om man skal følge den «kritiske teori» (Frankfurterskolen – kulturmarxismen/multikulturalismens opphav). - Den liberal-marxistiske livssyn strider med andre ord mot naturens egenfundamentale orden og dermed den kosmiske ordens-syklus som alt og alle på denne klode er underlagt. Å forbryte seg mot disse natur-universelle lover fører til katastrofal ødeleggelse og i verste fall; livets død i seg selv. Det er ved denne skillevei «det moderne mennesket» står her Vest – som det grunnleggende spørsmål: Skal vi falle og bli historisk liggende for alltid i en alt for tidlig evighetsgrav, eller skal vi reise oss fra dagens knestående slave-stilling, og befri oss selv ved at igjen bli herre i eget hus?! For der er vi nå, prekært og alarmerende, hvor vi må ta stilling til vår egen framtids være eller ikke være!

Den verdikonservative klassisisme, den kultiverte og bevaringsverdige, tradisjonsbundne grunn-idé er noe som ligger dypt forankret i mennesket helt uavhengig av stand og klasse. Man kan tale om en basal-genetisk arv som ligger i dypet av vår bevissthet fra tidenes morgen som et reproduksjonens overlevelses-instinkt. Folket vil med andre ord verne om seg og sitt, sine forfedres arv, og sikre sine etterkommere det man selv har fått inngitt gjennom slekters gang.

Når dette basale livsverk trues - som i dag - så vil folket i ytterste fall forsvare seg gjennom kontrær-aksjon (folkelig reaksjons- og selvforsvar) når voldspresset fra den politisk-korrekte venstresidens truer selve livets eksistens for den enkelte og dennes gruppe med bakgrunn i en politisk-korrekt «globalelites drøm» om en global-kapitalisert grenseløs utopi som truer med den totale tilintetgjørelse gjennom anarkiets dystopiske avgrunn. Stikkord her - som alt flere føler og kjenner på kroppen i USA og Europa - er den ekstremt tiltagende fremmedgjørings- og rotløshetsprosess som brer om seg, og som er menneskets verste fiende da samfunns-grunnlaget helt vil forvitre om dette normoppløsende forfall ikke stoppes!

Siden liberal-marxismen streber etter et globalt likhethetsvelde, hvor enhver personansvarlig individualitet og identitær gruppetilhørighet må gi vike – samt motarbeide egen nasjon- og folketilhørighet, så er denne voldsglobalisme ethvert folks naturgitte fiende på denne klode. Voldens sekulær-religiøse linje i moderne tid strekker seg fra den pre-kommunistiske franske revolusjon - via vold-anarkismen på slutten av 1800-tallet til kommunismens morderiske systemterrorisme fra begynnelsen av 1920-tallet. Motreaksjonen på bolsjevismens herjinger i Russland og dennes utbredelse i Europa skapte den tidens nasjonale- og sosial-konservative bevegelser som mot-reaksjonens massealternativ til «den røde fare». Det norske Fedrelandslaget, hvor en av stifterne var folkehelten, humanisten og polarforskeren Fridtjof Nansen, hadde 100 000 medlemmer på sitt høyeste. Den gang, da.

***
Etter 1945, så ble den seirende kommunisme og liberal-kapitalisme de to ledende ideologier som behersket verdenssamfunnet. Produktet av disse to materialistiske ideologiers totale dominans la grunnlaget for den norm- og samfunns-oppløsning som hele den vestlige sivilisasjon nu opplever i form av en massiv degenerering. – Nå, i dag, så ligger dette nyliberale- og nymarxistiske system-regimet på sotteseng, og dets krampetrekninger vil akselerere i en desperat aksjon mot den folkelige opposisjonen som nå reiser seg over hele den vestlige verden. Europa står framfor sin skjebnetime, som USA gjør det.

Det har ligget lenge i sakens politiske natur at folket tilslutt ville ta til motmæle, og det er det vi nå ser er i anmarsj; Folkestormen, som etterhvert vil vokse til en politisk-alternativ orkan mot dagens svikefulle system-klasse. - Donald Trump er i denne frigjørende sammenheng et omen, et forvarsel på, at Folket; arbeideren, bonden, den selvstendige næringsdrivende og den sunne ungdom – populært kalt «den tause majoritet», reiser seg mot det global-hegemoniske system som har holdt massen i et tvangslåst grep de siste 50 år. -

Det er verd at ha i minnet når voldsbermen bakkes opp av pk-media og etablissementets kosmopolitiske ledersjikt: Når argumentets rasjonale ikke finnes, og utgangspunktet er basert på forfeilet ideologi og ditto vanstyre, så vil nødvendigvis et regime bli både voldelig og tyrannisk despotisk for at beholde makt og kontroll, i motsetning til et sundt folkestyrt samfunn i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Derfor er dagens politisk-alternative folkereaksjon i USA og Europa historisk- og kulturelt betinget som en legitim og livsnødvendig motkraftens konsekvens overfor et korrupt anti-folkelig systemklasse som har sveket sitt samfunnsoppdrag på vegne av oss alle!

Og når vi først taler om voldsbermen, la meg da nevne den frimodige journalisten og forfatterinnen; Bettina Röhl, som er datter av den venstreekstreme terroristen Ulrike Meinhof (=RAF; «Rote Armee Fraktion» også kjent som «Baader-Meinhof-banden») hvilket hennes private og offentlige liv har vært sterkt preget av. - Hun ble internasjonalt kjent under den såkalte «Joschka Fischer-affæren»*, og har vært en iherdig kritiker av 68-bevegelsen og alt dens (u)vesen. –

Venstreekstremisten Joseph Martin «Joschka» Fischer er medlem av den tyske variant av «miljø»-partiet «De Grønne»; Bündnis 90/Die Grünen, og var Tysklands visekansler og utenriksminister i den rød-grønne koalisjonen fra 1998 til 2005 og president Det europeiske råd 1. januar 1999 til 30. juni 1999. Han er også en nær venn av Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland. -

*«Joschka Fischer-affæren»:

- «Fischer var som ung medlem av organisasjonen ‘Revolutionärer Kampf’. Han deltok i voldelige demonstrasjoner og er fotografert i slagsmål med en politimann, noe han har erkjent. Fischer har ikke erkjent at han og vennen Daniel Cohn-Bendit skjulte våpen for RAF. Fischer har hevdet at han lånte ut bilen sin til Hans-Joachim Klein og at han først senere brakte i erfaring at den var brukt til transport av våpen stjålet av amerikanske styrker.» -

- «I begynnelsen av januar 2001 utløste Bettina Röhl en stor diskusjon om Joschka Fischers voldelige fortid og 68-bevegelsen. Hun publiserte fotografier som viser Fischer, den senere terroristen Hans-Joachim Klein og andre, som pryler politimannen Olaf Marx. Fotografiene var tatt av fotografen Lutz Kleinhans og allerede publisert i 1973, uten at noen visste hvem fotografiene viste. Röhl oppdaget fotografiene i 2000. I 2001 fant hun også en filmsekvens om den samme affæren, som viser Joschka Fischer som slår politimannen. Röhl produserte to filmer om Fischers militante fortid for fjernsynsmagasinet Panorama.»;

Pluto

Denne artikkelen ble først postet på document.no, 13 mars, 2016.


onsdag 16. mars 2016

Til avisen Firda's redaktør Yngve Årdal og hans stab

Blar berre gjennom avisa som snarast og ser på nest siste side i dag, 15. 03. 2016 at Trude Brosvik tek eit oppgjer med framandfrykta. Slikt har ikkje avisa vanskar med å føre til torgs!
Det tek meg berre to minutt å bla gjennom, har slutta å lese reportasjar og andre "nyhende".

Trude Brosvik kan gjerne latterleggjere oss som har framandfrykt. Ho treng ikkje vere tilsmussa med slik "styggedom" ho som ikkje har korkje fedreland eller eige folkeferd å ha omtanke for. Vi som ser at vårt land vert rive vekk frå oss, og vårt folkeferd er i ferd med å verte framandgjort og utvaska, oss må ho og hennar kampfeller, meir enn gjerne harsellere med.

Gamald vane er vond å vende, veit vi...

Om ho/de kallar oss "rasistar" eller noko anna de kjem på i farten er oss knekkande likegyldig. I krisetider har vi ikkje opplevd at media/pressa har stått på folket si side, korkje no eller tidlegare. Redaksjonane er mest opptekne av dei nye herrefolka sitt ve og vel, og at dei hovmodige maktpersonane i samfunnet ikkje skal møtast med krasse kommentarar, men serverar sjølv lesarane og publikum meir enn gjerne det reine slarv.

I Firda den 15. februar kunne såleis avisa fortelje at flyktningane bidreg sterkt til den gode økonomien for Førde. Men kva skal dei bidra med, om eg må spørje? Dei forbrukar då berre! Det er staten som bidreg med feite sjekkar som takk for at kommunen støttar opp under masseinnvasjonen av landet!

Eg for min del har mista interessen for Firda, som for dei fleste andre aviser. Mine meiningar og politiske synspunkt får eg dele gjennom andre fora som held pustehola opne for oss som har meiningar som er politisk ukorrekte. Og når eg vert spurd kvifor eg ikkje kjem med kommentarar i avisa kan eg berre fortelje dei kvar mine meiningar er å finne på ulike nettstadar. Debattsidene er eg ikkje inn om for ikkje å verte freista til å skrive kommentarar.

Men eg vil nok tru at Firda er sjeleglad for å sleppe å sjå mine kritiske kommentarar til media og andre politisk korrekte si nye og truleg eksotiske tid!      

Norvald Aasen
Kvammentirsdag 15. mars 2016

Avisenes opplag og lesertall for 2015

Medier24

Opplagsfallet tiltar, og lesertallene møter veggen på alle plattformer.

Tallene forteller om en fortsatt nedadgående spiral for norske avisers opplag:

Mens det i fjor var 55 aviser som økte opplaget, er dette nå halvert. Samlet sett synker mediehusenes med 5,2 prosent i 2015

For nesten alle mediehus er det nå totalopplag som gjelder, inkludert digitale abonnement – og over 100 aviser selger nå komplettabonnement. MBL er opptatt av at det er mange potensielle digitale abonnenter – men opplagstallene sier ingenitng om hvor mange som faktisk bruker sin digitale tilgang.

Lesertallene viser også den samme utviklingen: Antall lesere på papir faller stort sett over hele linja. Lesere på nett (desktop) har også stagnert – og vekst på mobil har også stoppet opp.

Se ALLE TALL her!

mandag 14. mars 2016

Venter fortsatt på svar fra Hadia Tajik

Nedenforstående brev ble skrevet og sendt i september 2014, med cc til stortingets justiskommitè (hvor Hadia er leder), Ap’s stortingsgruppe, til Støre (leder i Ap), samt til bispedømmerådene i Oslo og Nidaros. Jeg venter fortsatt på svar fra Hadia.

o O o

Hadia Tajik, stortingsrepresentant, Ap.

Ref. Gi ungdommen en koran før ekstremistene tar dem

Viser til ovennevnte.

Du har uttalt offentlig at du vil gi koranen til ungdom med det mål for øyet å forebygge muslimsk ekstremisme. Jeg antar derfor at du har lest koranen, at du forstår hva som står skrevet, og at du følgelig vet hva du snakker om og vet hva du gjør når du anbefaler å gi ungdommer koranen.

I den henseende har jeg noen svært enkle å spørsmål til deg som jeg tar for gitt du vet svaret på og som jeg forventer at du kan og vil besvare korrekt.

I sura 4:157, 161 står det skrevet,
... because of their saying: We slew the Messiah, Jesus son of Mary, Allah's messenger -- they slew him not nor crucified him, but it appeared so unto them; and lo! those who disagree concerning it are in doubt thereof; they have no knowledge thereof save pursuit of a conjecture; they slew him not for certain … [w]e have prepared for those of them who disbelieve a painful doom. (Pickthall)

Norsk oversettelse (islam.no): ... fordi de hevder "Se, vi har drept Messias, Jesus, Marias sønn, Guds sendebud!" Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem. De som er uenige om ham, er i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, men følger formodninger. De har ikke drept ham med sikkerhet ... Vi har beredt de vantro blant dem en smertelig straff.

Hvilken Jesus er det koranen her snakker om? Er det Ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss, vår Frelser og Gjenløser som ble korsfestet for våre synder og gjenoppstod fra døden til vår rettferdiggjørelse, for at vi, ved troen på Guds frelsesverk i Kristus Jesus på Golgatas kors, skal lære frelse å kjenne ved syndenes forlatelse og stå rettferdiggjort i Kristus for Guds og Lammets trone på Herrens dag og arve det evige liv? Eller er det en annen Jesus?

Du har også uttalt offentlig at ungdommer som slutter seg til muslimske ekstremister, som de vi finner i ISIS/IS, er noviser (kjenner kun det grunnleggende i islams lære). Betyr det at de ignorante ungdommene du vil gi koranen bør hoppe over den grunnleggende og elementære islamske lære og gå direkte på den mer avanserte teologi for å unngå at de blir ekstremister og jihadister?

Hvor stor mener du risikoen er for at muslimske ungdommer blir ekstremister (i.e. terrorister) når de får kunnskap om det grunnleggende og elementære i islam?

Hva er den grunnleggende og elementære islamske kunnskap som gjør unge muslimske noviser til terrorister?

Har de religiøse og militære lederne i muslimske terrororganisasjoner som ISIS/IS, Boko Haram, al-Qaida, Hamas, Hezbollah, etc., etc. mer kunnskap om islam enn den grunnleggende og elementære?

Kan vi observere et tilsvarende fenomen blant kristen ungdom, som bekjenner Kristus Jesus som sin Frelser og Herre, mens de befinner seg på novise-stadiet i sin bibelstudie og trosopplæring (som det vi ser blant unge muslimske noviser)?

Hvordan vil du stille deg til et forslag om å gi bibelen til potensielle unge muslimske terrorister, i stedet for Koranen?

Hvordan vil du stille deg til et forslag om å oppfordre muslimske terrorister til å vende om fra sin ondskap, bekjenne sine synder og ta imot Evangeliet om Jesus Kristus, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse, og få del i Guds (Yahwehs) frelseverk på Golgats kors – i Jesu død og oppstandelse – og bli frelst fra evig fortapelse?

Jeg forventer et klart, presist, utvetydig og ærlig svar på hvert av spørsmålene ovenfor (uten taqqiya, og uten bortforklaringer og logiske kortslutninger), og ser frem til en interessant og lærerik informasjonsutveksling med Arbeiderpartiets sannsynlige kommende nestleder.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord

søndag 13. mars 2016

Tabernaklet vs Noa's Ark

Andakt av Spikeren.

Siden Beverfjord hadde om Tabernaklet forrige helg, har jeg idag lyst å forsøke å dra frem noen interessante sammenligninger mellom Tabernaklet og Noa's Ark. Finnes det konstruksjons- og symbolmessige likhetstrekk mellom disse to objektene? I så fall, hva forteller disse likhetstrekkene oss?

Historien om Noa og Arken har blitt fortalt som en barnehistorie i så mange århundrer at vi i dag har glemt hva som virkelig skjuler seg i denne fortellingen. I stedet ser man på det hele som noe søtt og tåpelig. Likevel ble ikke historien om Noa skrevet som underholdning for babyer, men som del av en hellige vitenskap som ligger skjult i Bibelen. Moses var en mann som sto ansikt til ansikt med Gud, og han kastet ikke bort tiden på ubetydelige bagateller. Han skrev historien om Noa for at vi skulle lære noe viktig, slik at vi også kunne få et møte med det guddommelige.

Det har lenge vært anerkjent at historien om Noa rekapitulerer 1 Moseboks beretninger om Skapelsen, Edens hage og Syndefallet. Det som generelt har blitt underkommunisert, er at naturen og dybden av forholdet mellom disse historiene faktisk har påvirket utformingen av templer, ikke bare i Israel, men også i hele det gamle Midt Østen.

Dette forholdet går på flere aspeker: Ikke bare har deler av ur-historien vært inkludert som en betydelig del av gammel tempel tilbedelse, men også tempelarkitektur, innredning, ritualer og pakter har ligget innvevd i Bibelens fortellinger. Vi skal her ta for oss bare noen små korte trekk som kanskje kan gi inspirasjon for videre studier hos den enkelte.

Det er betegnende at, bortsett fra Tabernaklet og Salomos tempel, er Noa's Ark den eneste menneskeskapte konstruksjonen nevnt i Bibelen hvis design er direkte anvist av Gud.

I likhet med Tabernaklet, var Noa's Ark utformet som et tempel. Arken hadde tre dekk, noe som foreslår de tre divisjonene i Tabernaklet og den tredelte utformingen av Edens hage. Ekspertene mener at hver av de tre dekkene i Noa's Ark hadde akkurat samme høyde som Tabernaklet og var tre ganger arealet av Tabernaklet.

En styrking av sammenhengen mellom Arken og Tabernaklet er det faktum at det hebraiske ordet for Noa's Ark ("Tevah"), senere ble standard ord for Paktens Ark i Mishnaic Hebraisk. I tillegg bruker Septuaginta det samme greske ordet ("Kibotos"), for både Noa's Ark og Paktens Ark.

Merk likhetene mellom formen på Paktens Ark og den kiste-lignende formen av Noa's Ark. Den kan beskrives som en stor, rektangulær boks, med tak. Den bibelske beretningen gjør det klart at arken ikke var formet som et skip, og den hadde ingen årer. Dette fremhever det faktum at Noa's utfrielse ikke var avhengig av navigasjonsferdigheter, men snarere helt og holdent av Guds vilje, da bevegelsen utelukkende bestemmes av kraften i vann og vind. Her kan det være interessant å merke seg at "vann" er symbol for Guds Ord, og "vind" er symbol for Guds Ånd. Det er nettopp disse to komponentene som også bestemmer vår utfrielse.

Når vi ser på hvilken rolle Noa's Ark spilte i historien om flommen, bør det bemerkes at Arken var en mobil helligdom, akkurat som tabernaklet i ørkenen og sivkurven som reddet barnet Moses (se 2 Mosebok, kapitel 2). Uten tvil, kan hver av disse strukturene beskrives som en reise med et redningsfartøy utviklet for en parallell i funksjon Guds bærbare bygning eller vogn.

Dette er bare noen ørsmå glimt av noen ganske få likhetstrekk mellom Arken og Tabarnaklet / Tempelet, men der er enormt mye mer vi kan lære av historien om Noa.

Den beste studien av Noa og Arken som jeg har kommet over, finner du her: What is the Meaning of Noah and the Ark? Her vil du bli tatt med på en uhyre interessant og spennende vandring i de mange hemmelighetene som ligger skjult i fortellingen om Noa's Ark. Her vil man bl.a. lære om viktige psykologiske og fysiologiske aspekter som går langt ut over hva man kunne drømme om i det som idag ses på som bare en søt liten barnefortelling.

Spikeren