Innlegg

Jødene bak Russland-Ukraina-krigen for å danne ny jødisk stat - hevder islamsk lærd

Jesus seiret!

På lag med menneskets natur

Salig er det menneske

Krigen mellom Russland og Ukraina har pågått siden 1991

Verdens frelser

Russland-Ukraina-konfliktens kompleksitet

Det tredobbelte vitnesbyrdet om Jesus

Den institusjonelle patologien som tok ned James O'Keefe

Herren gleder seg i sine gjerninger