Den ene talent

Av Øivind Andersen. 

«Men også han kom frem som hadde fått den ene talent, og sa: Herre! jeg visste at du er en hård mann, som høster hvor du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde; derfor ble jeg redd, og gikk bort og gjemte din talent i jorden; se, her har du ditt.» Matt 25, 24–25

Med den som hadde fått de fem talenter, og med den som hadde fått de to, gikk det godt. Frukten av deres liv svarte til det som de hadde fått.

Men slik var det ikke med ham som hadde fått den ene talenten. Ham gikk det galt med. Hva kom det av?

Han misbrukte ikke det som han hadde fått. Heller ikke kastet han det bort. Han gikk tvert om inn for å oppbevare det. Likesom folk i dag leier en sikkerhetsboks i en bank for å oppbevare verdisaker, gikk de den gang ut på marken og fant er sted som bare de selv visste om, og gravde det som de ville ta vare på, ned i jorden. På den måten ville han sikre seg mot å miste talenten, så han kunne levere den tilbake til sin strenge herre, når han kom tilbake.

Dette er bildet på mennesker som vil være kristne, og som fra først av også vel har tatt imot evangeliet, men som ikke vil ta på seg noe arbeid eller ansvar – enn si forsakelse og lidelse – for at andre mennesker skal få høre evangeliet. De kjenner Jesus som hård og krevende, akkurat som han med den ene talent kjente sin herre som en hård mann, fordi Jesus vil høste hvor han ikke har sådd og sanke hvor han ikke har strødd.

De blir grepet av lovsinnet, og tjenesten for Herren kjennes bare som plikt og tvang. De blir også redde for Jesu gjenkomst, og det har de all grunn til!

Det er farlig for en kristen å leve for seg selv. Det fører ham ut av troen og inn i hykleriet. Som lignelsen viser, fører det til fortapelse.

Du som har tatt imot Jesus, lev ikke for deg selv! Du får det bare ondt, og det går deg evig galt.

Lev for Jesus, så skal du oppleve at nest etter å kjenne ham og eie ham, finnes det ikke noe mer salig enn å få tjene ham! Da er du også rede til å ta imot ham når han kommer igjen!

Kommentarer