NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 30. november 2016

Hvor mange bjeller må ringe før myndighetene våkner?

Av Amund Garfors.

Mandag, 22 november, viste TV2-Nyhetskanalen en del intervjuer med noen av de 550 arbeidsløse som kanalen har registrert. At mange folk, og særlig de unge mister sine jobber, det er svært beklagelig. Og dette kan helt sikkert være en stor påkjenning for den enkelte og deres familie. Mange får søvnproblemer og angst og går inn i depresjon eller isolerer seg. Vi fikk se folk som kanskje aldri vil komme tilbake i vanlig arbeid, men må ty til strøjobber og NAV sine krisepakker i årene framover. Men også det vil ta slutt en dag, og hva da?

Norge tilhører jo også de land i Vest-Europa som sliter med stor skjult arbeidsledighet, der dette kamufleres på alle måter og krumspring. Og der NAV ble opprettet som sufflør og aktør.  Dette ble gjort etter at også norsk næringsliv på samme måte, både i Europa og USA, der industri og produksjon flyttet ut. Og der selskapene søkte seg til steder med lavest mulig lønninger og minst mulig skatt. I tillegg ble Norge innlemmet i EØS/Schengen.  Hvor EUs hellige prinsipp om fri flyt av ”arbeidskraft” skulle gjelde. Eller for å si det på en annen måte; disse menneskene innafor unionen, søkte seg til land med høye lønninger og bedre velferdsgoder. Problemet er bare at dette vil før eller siden kollapse.

En hører også stadig at en del politikere babler i vei om at flyktninger og asylsøkere som kommer hit til landet, og at de må lære seg norsk for at de skal snarest ut i arbeid. Dette er jo ren svada og bløff.  For når ikke engang nordmenn har mulighet på et arbeidsmarked som bare blir tøffere og tøffere, hvordan i all verden skal da analfabeter som ikke engang kjenner språket, komme i arbeid?

Og dette er ting som på litt lengre sikt vil komme til å gjøre vårt land langt fattigere. Bare vent til oljefondet begynner å tørke opp…

Saken er den at alarmklokkene burde ringt for lenge siden. Ikke minst på Stortinget der de sover tungt. Dessverre er vi i den ulykkelige situasjonen at vi har ikke noe politisk parti som målbærer nordmenns ve og vel. For hvem vil stoppe innvandringen av sosialklienter som aldri tar slutt?  Hvem jobber for å få oss UT av Schengen? Og ikke minst skrape denne forbannede EØS-avtalen?  Og det til tross for at folket TO GANGER har sagt NEI til EU!

Resultatet av EU, EØS og Schengen og de fire hovedsøyler innafor Schengen , der vi er blitt nødt til å overføre store verdier til andre deler av et Europa som ligger med brukken rygg, den ser vi tydeligere og tydeligere.  Der vi dessverre må godta fri flyt av arbeidskraft, fri flyt av tjenester, fri flyt av kapital og fri flyt av varer. I tillegg kommer fri flyt av alle typer kriminalitet, og som bare eksploderer.

Nei, man behøver ikke være rakettforsker, stjernetyder eller professor i økonomi for å skjønne at dette eksperimentet vil komme til å ramme langt flere enn de som TV2 viste fram i går. Fortsatt vil arbeidsplasser forsvinne og selskaper flagges ut.  Der selskapene og arbeidsgivere søker seg dit profitten er størst. Mens enda flere arbeidsplasser i Norge vil forsvinne.

Og når hjelpa fra NAV blir mindre eller kanskje blir fraværende, da må nok de fleste ta saken i egne hender.  Men da gjelder det og ikke miste motet!

NARVIK, 22.11.2016  AMUND GARFORS

tirsdag 29. november 2016

Seconed amendment på Spikers Corner

Av Spikeren.

Siden vi har blitt plaget av endel nettroll den senere tid, har vi nå innført enslags "second amendment" her på Spikers Corner.

Jeg har tro på tillit med ansvar. Derfor har jeg nå gitt alle våre faste brukere "Mod" (Moderator) status.

Det vil si at alle med en slik "Mod" status kan "ban'e" (utestenge) ethvert nettroll med en gang de ser det. I praksis gjøres dette ved å klikke på "dropdown" pilen helt til høyre for trollets brukernavn, og så velge "Ban user" fra menyen.

Dette er en tillits ordningen som er ment å brukes KUN på nettroll som herjer og ødelegger. Den skal IKKE brukes mot meningsmotstandere som skriver seriøse kommentarer.

Dersom skulle være så dumme å misbruke denne tilliten, vil det få sine konsekvenser ved at de mister sin "Mod" status og selv blir "ban'et" (utestengt) på ubestemt tid.

Husk at ingen må ban'e eller slette kommentarer fra en annen som har Mod status. De som har Mod etter brukernavnet sitt er godkjente som seriøse, autentiske brukere av SC, uansett om man måtte være enig med ytringene deres eller ikke.

Den enkeltes Mod status vil dessuten gjøre det mye enklere å avsløre falske brukere som stjeler både bilde og navn/nick for så å utgi seg som denne brukeren. Hvis det f.eks. dukker opp en Lizzy uten Mod etter brukernavnet, da vil alle med en gang vite at dette er en falsk Lizzy. I såfall skal denne falske brukeren umiddelbart ban'es.

Velg da "Ban user" fra dropdown menyen, og velg å slette de siste 30 dagers aktivitet.
Man bør imidlertid ikke velge å ban'e ip adressen, da flere kan være knyttet til den samme ip'en.

Vi ønsker de aller fleste velkommen her på Spikers Corner og vi har lov til å ha ulike meninger. Vi kan til og med krangle så fillene fyker, men vi vil ikke ha folk som kun er ute for å herje og ødelegge. Vi er her for å ha det litt hyggelig og for å debattere de sakene vi måtte brenne for.

Så håper jeg at alle vil bruke denne tilliten på en god og fornuftig måte, slik at Spikers Corner kan bli en bra plass å være for alle som ønsker et seriøst debattforum med en litt avslappet og hyggelig stemning.

Spikeren


mandag 28. november 2016

Morkens selvforherligelse

Av Hallgeir Oppraak.

Vårt Land serverer fredag 25. november en kommentar på side 2 som overgår enhver moralsk standard og som kan gjøre enhver som leser den både urolig og sorgtung, på avisens vegne, hvis man går litt nærmere inn på den og de fakta den referer til og setter den i en litt større kontekst enn hva moderator Johannes Morken evner å plassere den i.

Morkens kommentar overgår, for å si det kort, de fleste forsøk i norske media noensinne på selvforherligelse med sikte på å fremstå som en personlig uangripelig moralens vokter og dermed som et feilfritt menneske i den jobben han har valgt å gjøre, (en jobb han synes kan være hard for ham selv).

Morkens fremstilling av seg selv som nettdebattens høye moralske forsvarer faller imidlertid i grus med et brak hvis man ser litt nøyere etter i det materiale han arbeider med, nemlig nettkommentarer og modereringen av disse og den behandling han selv som person er villig til å utsette aktører og publikum på forumet for. Og her er han villig til å gå langt, ja, langt over streken, noe jeg vil eksemplifisere nedenfor med et par eksempler fra virkelighetens verden slik den presentere seg selv i avisen og som visen selv både villig og frivillig offentlig bringer til torgs for alle til å se og sjekke.

Det viser seg nemlig at Morken uten forbehold og blusel skruppeløst tillater, promoterer og forsvarer nettopp den umoral han selv som person kritiserer og i hellig alvor tar mest avstand fra. Han viser dermed sitt sanne ansikt og sine egne kognitive begrensinger, for ikke å si moralsk forkastelige begrensninger, utøvet i ram praksis uten forbehold og med en slik skråsikkerhet at det hele fremstår som komisk, ja, farlig komisk, - alt sett i lys av og med tanke på de intensjoner og de høye mål og den høye moralske standard avisen som sådan har satt seg fore og som Morken mer enn villig presenterer seg som protagonist og «skystengel» for.

Men, og her er den syndige blindvinkel, som Morken ikke tillater seg selv å se og forholde seg til: Han er faktisk ikke bedre stilt enn de han håner og advarer mot, snarere tvert imot, i og med at i kraft av sin stilling og posisjon selv kan tillate seg å være både nedlatende og nedrig, mens han samtidig fratar folk muligheten for å forsvare seg, ved selv å stå fritt til å velge hvem han til enhver tid vil utestenge fra debattforumet i avisen, Verdidebatt.

Det kan ikke bare stilles alvorlige spørsmålstegn ved Morkens generelle kompetanse i journalistfaget, men også ved hans manglende selvinnsikt, og alminnelige moralske og praktiske dømmekraft som ansvarlig avdelingsredaktør.

En slik mangel på innsikt og forståelse som Morken utviser i dette sakskomplekset, burde få praktiske konsekvenser for ham selv privat og da i form av et nært forestående snilt formulert avskjedsbrev på farget papir fra dem med autoritet i avisen eller ellers de det måtte angå formelt og som tør ta tak i problematikken.

Morken skriver i sin kommentar:

«VL valde alt 2009 at debatten på nettet skal vere under fullt namn, slik hovudregelen vår er i trykt utgåve også. Vi la til grunn at når folk må diskutere under fullt namn, blir tonen betre enn i anonym form. Etter vel fem år med ansvar for å moderere nettdebatten på verdidebatt.no, er eg viss på at tanken i seg sjølv er rett. … Men full namn er ikkje nok. Å vere moderator er fremleis å vere oppsedar, tidvis svært tydelig grensesetjar. Og jobben kan vere hard nok. For når politikarar, forskarar, nav-brukarar og andre skal innta ein heilt ny arena, må det spelereglar til – og nokon som vaktar spelereglane.

Nokre er glade for å verta oppseda, andre kaller det sensur. Å byggje eit debattforum på nettet er heile vegen å prøve å ivareta både ytringsfrdom og samtaleklima og gjere sitt til at ikkje dei som tøyer fridommens grenser i praksis kjeppjagar andre frå arenaen.

Denne rollen har også gitt meg innsyn i det som framstår om eit faktum. Folkeskikken veks langt frå automatisk med akademisk skolering. I ein nettdebatt kan det tidvis vere akkurat som i sandkassa. Å ta igjen med same mynt eller vel så det kan vere ein like etablert og øydeleggjande debattteknikk blant akademisk skolerte som folk som lever på stætte frå NAV. Det ligg fleire lærdommer i dette, at folk er folk, anten dei er velutdanna eller ikkje.

Dessutan trur eg at nettforskarane er med meg i at krafta i skjellsorda er sterkt overvurdert. Det viktigaste som skjer når temperaturen stig, er at folk flokkar seg saman i ekkokammeret. Det einaste ein nettdebttant oppnår ved at han eller ho tek i bruk kraftuttrykk, er å få motstandarden til å flokke seg saman og sjå raudt. Difor er det her behov for gode rollemodellar – folk som let argument tale og viser andre at desse kan framførast i ro. Så får ein heller snu ryggen til ein del av tøvet, framfor å bit på og smelle.

Men akademisk tittel er altså ikkje eit vitnemål i bestått eksamen i å vere ein god oppsedar. Diverre. Og sjøvsagt. Men prøv gjerne å vere rollemodell. … Eg har håp for nettdebatten. Men skal vi klare å lage eit ytringsklima, må vi bruka krefter på å innta nettet med både fridom og ansvar. Fridom til å ytre seg, men ansvar for å vere sannferdig. Og vi som styrere debattar, har ansvar for å lage rom og spelereglar for dei som ikkje satsar på skjellsord».

Det følgende innlegg av Morten Andras Horn tillater så Morken å bli stående på VD uten mulighet for forsvar:

Horn skriver 6.12.14: «Takk Morken (en av moderatorene) for grundig gjennomgang av temaet. Jeg er som sagt tydelig på at folk som Lars Gule og jeg neppe er de rette til å bestemme hvor grensene skal gå, til det er vi alt for ekstreme (prøver å snik-Gulifisere innlegget mitt her, he-he) og engasjerte pladask oppi ordskiftet. Jeg misunner heller ikke de som skulle prøve å dra slike grenser. Men at det finnes grenser - det er jo åpenbart. Og da blir spørsmålet om de per idag er passelige.

Nylig la Terje Finne (kan nesten ikke la være å nevne navn her, hvor skulle det da bli av det personlige ansvaret?) ut en tråd om Hadia Tajik, som i mine øyne var ren sjikane. Det var reinspikka tillegging-av-skumle-motiver og åpenlys (objektivt sett, vil jeg si, jeg som mener at man som subjekt ikke kan se noe objektivt!) forvrengning av det hun hadde skrevet i sin spalte om muslimer og julefeiring. Det var rett og slett søppel, og uverdig for verdidebatt.no. Det var ikke slik kristne det kan seg søma, og heller ikke humanetikere.

Dette innlegget ble liggende nesten en hel dag (en søndag, tror jeg), inntil jeg varslet moderator langt ut på kvelden. Innlegget ble så slettet - men etter å ha blitt fylt på med krenkende uttalelser fra flere av de som har uttalt seg i tråden her.

Jeg nekter ikke Terje Finne å uttale slike nedrigheter, det er hans rett. Det er hans rett å ha et slikt syn på Hadia Tajik, som er en offentlig person med viktige tillitsverv i Norge. Men jeg har vanskelig for å svelge at Vårt Land, den kristne avisa som tar mål av seg til å være en debattplattform for verdidebatt i Norge også for ikke-kristne debattanter, godtar å være arena for ytringer av denne typen. Det gjorde da heller ikke moderator - bare at "skaden var skjedd" i form av at innlegget hadde fått ligge ute store deler av dagen.

Kanskje valgte jeg feil, som forsøkte å argumentere mot Terje Finne og hans følgesvenner - det bidro vel bare til økt synlighet av innlegget. Og kanskje til å gi det en form for "legitimitet", ved at det liksom ble "tatt seriøst" (selv om mine kommentarer søkte å utfordre legitimiteten og seriøsiteten). Det som er sikkert er at mitt bidrag var som vann på gåsa for Terje Finne og hans folk - de ble bare enda sikrere i sin sak av å bli møtt med forsøk på imøtegåelse. Det eneste som hjalp, som hjalp Terje Finne til å slutte å kaste skitt mot et annet menneske (dertil en ung kvinne med minoritetsbakgrunn, som allerede har fått sin del av skittkasting og mistenkeliggjøring) var å slette innlegget. Kall det gjerne knebling - så lenge Terje Finne selv klarte å filtrere bort sin egen skittkasting mot Tajik. (Hva Horn mener her er et mysterium og kan ikke relateres til noe faktum, min kommentar).

Mitt forslag var altså forhåndsmoderering av hovedinnleggene. Det ville i det minste klart å hindre Terje Finnes Tajik-tråd. Og dersom det førte til bittelitt færre tråder, så kunne det gjort det lettere for moderator å holde styr på de ulike trådene. Det ville hatt minimal betydning for friheten til å ytre seg, fordi kommentarene fortsatt kunne vært direkte-postet. En liten forsinkelse fra et hovedinnlegg skrives til det publiseres er uproblematisk, fordi det er hovedinnlegget som setter i gang en løpende debatt».

Horn kommenterer videre i en ordveksling med Terje Finne, (en sekvens som er for lang til å ta med i sin helhet her, men her spekulerer og lyver Horn helt uanfektet og tillegger Finne de nedrigste motiver): «Det er ganske fantastisk at du her forteller meg at Tajik ville tålt dette innlegget - forteller du, som krenket henne, på hennes vegne. Si meg, har du spurt henne? Sist vi hørte fra Tajik var da hun, ganske sterkt berørt, fortalte på Debatten med Keshvari og Solheim om nett-sjikanen som bl.a. Frp-Leirstein hadde trykket "like" på. Ingenting fra den sekvensen tydet på at Tajik er usedvanlig tykkhudet ift. at folk tillegger henne holdninger hun ikke har, bare fordi hun er muslim. Det er også fantastisk å lese din teori om hvorfor jeg varslet moderator om innlegget ditt. Realiteten er at jeg mener jeg kom ganske godt ut av det hele. Mitt varsel handlet, såvidt jeg husker, om at det var et flagrant brudd på retningslinjene, et av de verste jeg har sett. Jeg tolket moderator slik at han var enig».

Min kommentar: Det kan bevises at moderatiet ikke er enig med Horn her. Moderatiet har tvert imot flere ganger forsikret om at det ikke var noe i veien med Terje Finnes kommentar til Tajiks julekronikk i seg selv. (Helt andre begrunnelser for å utestenge Finne gis, og dette har nok falt Horn tungt for brystet – tenk!, de er uenige med meg! Sååå fæle de er!). Han spør da også: Hva var det da?

Kommentar: Og det kan man gjerne spørre om. Ser man nærmere på det konkrete forløpet på vei mot livsvarig utestengelse, finner man neppe noe tungtveiende grunner, idet det henvises til helt prosessuelle, i praksis helt irrelevante grunner).

Horn truer så VD med å utebli fra forumet hvis Terje Finne ikke blir utestengt. Det store spørsmålet er da: Har avisens moderati og redaksjon latt seg bøye for press fra Horns side? (Horn har, som ateist, humanist, lege og forsker, tross alt bidratt med mange vektige kronikker og debattinnlegg på VD og mange vil se ham som en foregangsfigur og en rollemodell å leve opp til. Det kan derfor ha oppstått et uheldig gjensidig avhengighetsforhold her, noe som i seg selv styrker mistanken om at redaksjonen har latt seg presse og den dermed har brutt med Redaktørplakaten som utgjør hovedpillaren for opprettholdelsen av en fri, selvstendig og uavhengig presse i vårt demokrati).

Hvis VD har latt seg påvirke av press, hvilket jeg er overbevist om, vil VD og dermed avisen, ha forbrudt seg mot Redaktørplakaten, hvilket jo bør betraktes som en ren «dødssynd» i mediakretser.
Og sist, men ikke minst: Hvordan kan det være mulig for en redaksjon eller moderator å la bli stående påstander fra Horn som direkte forutsetter at Horn vet hvordan Hadja Tajik reagerte på Finnes kommentar til hennes artikkel? Horn påstår at han vet, og at Finne ikke vet, og at Finne derfor tar fullstendig feil, men hvordan vet Horn at Finne ikke vet, mens han selv vet? At Horn våger å komme med en slik påstand illustrerer i seg en arroganse som ikke burde stå seg for en akademiker.

Horns påstand viser en nesten utrolig arroganse og nedlatenhet overfor Finne, men dette bekymrer ikke en mann som Morken. Han går i stedet god for Horns påstand ved å avskjære Finne enhver mulighet for i det minste å reise spørsmålet: Hvordan vet Horn hva Tajik føler?

Men hva er det egentlig Andras Morken nå vil med sin kommentar i avisen? Skal den tolkes som en tilståelse og en bønn om nåde? Er kommentaren et uttrykk for en erkjennelse av å ha opptrådt både umoralsk, dumt og nedrig? Eller et forsøk på å rettferdiggjøre seg selv, bortforklare egne feilgrep og egen inkompetanse?

En viss «anger» eller selvinnsikt kan spores i følgende uttalelse: «Folkeskikken veks langt frå automatisk med akademisk skolering ... Å ta igjen med same mynt eller vel så det kan vere ein like etablert og øydeleggjande debattteknikk blant akademisk skolerte som folk som lever på stætte frå NAV. Det ligg fleire lærdommer i dette, at folk er folk, anten dei er velutdanna eller ikkje».

Er det seg selv han sikter til her, eller er det Horn han har i fokus? Hvis det er Horn han har i tankene, burde det være en oppvekker for Horn. Men hvorfor har han da tidligere nettopp latt Horns demoniserings- og hatretorikk overfor Terje Finne slippe gjennom og blitt stående på forumets sider? Har Morken vært for feig eller servil til å ta hansken opp direkte med Horn?

Ser vi denne saken i sin helhet, kan det ikke være tvil om et bekreftende svar på dette. Morken frykter tydeligvis at «korrupsjonen» i og med bruddet på «plakaten» skal komme frem i lyset fra en nokså luguber, tilsynelatende ubetydelig tilværelse på et bortgjemt sted på Verdidebatts sider og frem i offentlighetens søkelys.

Jeg tror det er frykt for dette som driver Morken til å publisere sin artikkel på nåværende tidspunkt. Han er ute etter å forsikre leserne om at han har kontrollen og tror dermed at han har rett til å forherlige seg selv på denne måten. Han forsøker nok en gang å erobre den moralske høygrunn uten referanser til annen standard enn det subjektive behovet han har for å gjøre denne til absolutt norm og objektive grunnlag. (Han sparker på et menneske som ligger nede, fordi han nekter ham å forsvare seg).

Og hvor er det blitt av Hadja Tajik selv som bidragsyter i Vårt Land? Meg bekjent har hun holdt seg borte i kjølvannet av denne saken. Kan det være fordi hun anser Horns forsøk på å kneble en debattant ved å tilta seg retten til å forsvare henne på det grunnlag at han vet bedre enn hun om hun har latt seg krenke eller ikke, godt hjulpet av Morken, som lite inviterende og spiselig? Vi vet ikke, men det ligger nær å tro at så er tilfelle i og med at Tajik selv både før og etter julekronikken i det offentlige rom gang på gang har etterlyst en mer frisk og frimodig debatt nettopp om de tingene hun selv er opptatt av og engasjerer seg i og som altså ble kommentert på Verdidebatt i den tråden som så raskt ble slettet, og hvor forfatteren ble utestengt på livstid.

Det må til slutt her nevnes at det er kommet til kunnskap at det er sendt inn en lengre klage til avisen Vårt Land som eget rettssubjekt for dårlig behandling av Finne. Klagen er stilet til styret og til andre ansvarlige i organisasjonen. Det blir i klagen spurt om hvorvidt avisen som sådan kan gå god for den dårlige og helt forkastelige behandling Finne fikk av moderatiet på Verdidebatt. Det er pr dags dato, etter at det har gått en tid nå, ikke kommet noe svar på klagen. Det er derfor grunn til å gå ut fra at avisen Vårt Land både som redaksjon og konsern faktisk går god for en slik behandling, og dessuten at avisen som konsern etter min mening ikke ønsker å innrømme det som fremkommer som klare brudd på Redaktørplakaten. Og at avisen selv aktivt vil forsøke å skjule brudd på «spilleregler» og presseetiske retningslinjer det er bred konsensus om både i samfunnet og mediamiljøet for øvrig og at avisen på denne måten og for å holde dette skjult, ønsker å beskytte seg selv og Morken for åpen kritikk

Ovenstående tirade av Horn var en kommentar til følgende kommentar på VD skrevet av Terje Finne til Hadja Tajiks julekronikk i VL:

«Er dette en farse? En harselas? Snikislamisering?

Vi har Hadjaia Tajiks kronikk i dagens Vårt land i tankene. Vi har nettopp lest den. Og vi er ikke forferdet. Dette var ventet. Men kronikken er i skrivende stund ikke lagt ut på Verdidebatt. Vi vet ikke om den blir lagt ut, heller. Vi tar derfor sjansen på å forskuttere med et innlegg, etter å ha lest papirutgaven og der Tajik beskriver og analyserer et møte hun har hatt med en norsk kvinne nå i førjula. Den norske kvinnen tar initiativet og spør om det er galt å ønske Tajik «god jul». Kvinnen lurer på om hun kan gå fra å si «hei, hei» til naboen sin, til å si «god jul» til vedkommende?

Tajik bedyrer at hun kjenner muslimer som «feirer jul» fordi de ikke vil at barna deres skal føle seg utenfor når andre barn kommer og forteller om hva de har fått til jul. Det hele fremstilles som om hovedsaken for islam er å være moderat, tolerant og tradisjonen i grunnen helt likegyldige med tanke på «convivenzia», fredelig sameksistens. Man kan spørre: Vet Tajik at noen muslimer på det sterkeste fordømmer julefeiring for muslimer og kommer med trusler mot dem som gjør det? Og at disse muslimene kalles lærde og som påberoper seg å vite hva sann islam er, og dermed også hvem som er kaffir blant muslimene, apostater som fortjener å bli drept?

Kronikkens tone er ikke hatsk. Men den er i hvert fall et aldri så lite og yndig misjoneringsforsøk. Hun setter vennlig og tilsynelatende saklig opp islam mot kristendommen og sier litt ute i kronikken: Se her, dette er islam og dette er hvorfor islam er overlegen kristendommen. Hun sier det indirekte. Hun er ikke ute etter å støte noen eller støte noen fra seg.

Implisitt: Islam er nemlig bedre fordi islam ikke overtroisk. Muslimer tror selvsagt ikke på eventyret om og det helt irrasjonelle i dette at Jesus skulle være Guds sønn. For det er jo en umulig tanke, at Gud skulle ha hatt sex, og det attpåtil sannsynligvis bare en gang, siden kristne påstår at Jesus er Guds eneste eller unike sønn. (Tajik formulerer det riktignok på en litt annen og mer indirekte og derfor mer «korrekt» måte).

Tajik raljerer ikke over kristne som tror at Jesus sto opp fra de døde etter tre dager på korset. Hun konstaterer at dette selvsagt ikke er tilfelle. Skulle Gud la en profet lide og dø en så forsmedelig død som kristne påstår at Jesus led – i virkeligheten? Nei, dette blir for mye for en sann muslim og bør være for mye det for enhver kristen. Det får da være måte på overtro. Best å forkaste hele kristentroen og jo før jo heller. Nei, dette står seg ikke for en opphøyd Gud. Han kunne ha forhindret det. Allah er ikke en ondskapsfull sadist med sine profeter. For Jesus var en profet og dermed også Guds talerør, eller var det Allah’s talerør og budbringer? Tajik presiserer ikke. Hun lar spørsmålene henge i luften. Og dette i seg selv skal holde som benektende svar, bekreftet av islam selv. Jesus var selvsagt en av Allah’s mange profeter. Ikke den kristne, treenige guds profet. For Allah kan ikke være 3. (Hun vet ikke at Koranen forveksler triteisme med treenighet og at Koranen da faktisk ikke er noe angrep på treenighetslæren). Hva om det fremgår i Koranen selv at Jesus Kristus var Gud? Hva om det fremgår i samme bok at Jesus kunne vekke folk opp fra de døde?

Hun – den norske, uvitende kvinnen hun snakker med i kronikken – snakker om tradisjoner, ikke om religion, skriver Tajik. Men skriver Tajik om religion selv? Å, ja, Vær ikke i tvil om det. Hun «kan» sin Koran, sin islam, men hun har tydeligvis ikke gått i dybden, tatt for seg de virkelig harde spørsmålene.

Hun nøyer seg tydelig med å ha et overflatisk forhold til dypere dogmatiske spørsmål. Og hun som anbefaler at mulige muslimer terrorister bør studere mer i Koranen?? Hun burde kanskje ta seg et dypdykk selv. Kanskje finner hun mer interessant litteratur om islam i et norsk nonnekloster enn i en norsk moske. Hun burde selv følge sitt eget råd og begynne på fordypningsstudiet. Men det tør hun vel ikke. Noen kan ha visket henne i øret at det bør og må hun da heller ikke gjøre, for Allah og profetens skyld. Det kan nemlig dukke opp spørsmål ut fra Koranen selv som ville ha forbløffet henne og kanskje fylt henne med hoderysting og kvalme. Alt annet enn klare svar, som hun kanskje forventer - annet enn på et helt overflatisk nivå.

Nei, da er det er bedre å holde seg til tradisjonen og islam som et kulturuttrykk blant mange, og hverken bedre eller verre enn noe annet utrykk, rett og slett. Det er i hvert fall det man får inntrykk av, det inntrykk hun kanskje forsøker å spre. Islam fremstilles som ufarlig, islam er bare en serie helt ufarlige seremonier man ikke skal stille spørsmålstegn ved eller forsøke å finne ut av på et dypere plan. Islam er ritualer eller vakre og sunne praktiske leveregler og gjerninger som kan sikre den troende for evigheten i Allah’s paradis.

And that’s it! Enjoy. Du kan risikere å bli «frelst»! Ta skrittet fullt ut! Overgi deg! Underkast deg og bli født på ny av en annen og fremmed gud du ikke visste eksisterte, men som nå kommer deg til unnsetning, i dette tilfelle via Hadjia Tajik selv, arbeiderpartist og formann eller leder i Stortingets justiskomite. Er det ikke smart?

Den norske kvinnen reduseres til et uvitende fjols, et foraktelig menneske, underforstått, men av tonen i kronikken fremgår det at dette fremfor alt er mer en koseprat enn et møte der alvorlige og fundamentale ting tas opp. Møtet skjer på overflaten og kan ikke bevege seg under, inn i den virkelig farlige materie, islams essens, islams iboende mørkesider. Til det er den norske kvinnen for – la oss si – uinteressant. Det er tydelig at Tajik – og islam – vet best. Det lyser klart frem av hele kronikken. Derfor denne overbærende og nedlatende tonen overfor den norske kvinnen.

Kanskje denne kvinnen er redd for å fornærme noen? spør Tajik. Men Tajik vet ikke, men hun vet hvordan slike kvinner skal behandles. Hun forsikrer leserne om at kvinnen bare jo var hyggelig. Spørsmålene var fine. Men hun sier ikke at hun finner kvinnes spørsmål virkelig interessante. Hun «vet» at islam har de korrekte svar på forhånd. Hun sier ikke at kvinnen ikke forstår at Tajik driver misjon overfor henne. (Sååå dum vil hun ikke fremstille henne).

Kvinnen skal derimot oppfatte at islam har sjarm, er ufarlig, er tiltrekkende, er fornuftig, ja, kort og godt bedre, og helt ufarlig: Bedre enn kristendommen og mye, mye mer å foretrekke. Som om det skulle dreie seg om et livssyn man ikke vet man har, men som man nå med Tajiks lille, hjelpende ånd – unnskyld: hånd - skal finne frem til er islam og ikke noe annet. Islam will prevail.

Antakelig er imidlertid denne kvinnen for dum, redd og overflatisk til å ha en seriøs samtale med. Hun avskrives som hyggelig. Hun har «fine» spørsmål. Men noen seriøs dialogpartner er hun ikke. Tajiks kronikk oser av falsk medlidenhet med sitt offer. Hun fremstilles som en helt vanlig kristen dame, uvitende, naiv og potensielt farlig, og som islamofob, en diagnose Tajik riktig nok ikke setter der og da, men som man kan ane spiller med som en avgjørende faktor i bakgrunnen. Tajik beskriver klokelig sykdommen konkret, men uten å nevne den ved dens rette navn. Tajik har sannelig gjort det lett for seg. Oppskrift: Finn en uvitende norsk litt eldre og litt usikker, men nysgjerrig kvinne, eller et «håpløst» mannfolk, og gjør narr av dem ved å fremstille møtene med Tajik som en beleilig koseprat, - og vips, så har ikke bare Tajik lykkes, men islam har vunnet på kjøpet».

Hallgeir Oppraak

søndag 27. november 2016

Kan bortrykkelsen være "a slip through the wormhole"? - del 4 av 4.

Andakt av Spikeren.

Her kommer fjerde og siste del av denne andaktserien som vi har kalt for "Kan bortrykkelsen være a slip through the wormhole?" Jeg har tidligere sagt at jeg har veldig mange vers som jeg gjerne skulle ha tatt fram, men det blir rett og slett umulig å ta fram alt i noen få enkle andakter.

Her i denne siste delen av andaktserien vil jeg bare ramse opp endel av det som jeg har funnet og forsøke å gi en kort kommentar til hvert enkelt vers. La meg nok engang understreke at jeg påstår ingenting her, men jeg leker bare med endel tanker som jeg mener det KANSKJE kan være noe i. Så får hver enkel selv avgjøre om han eller hun er enig, eller ikke.

Da har jeg lyst til å starte med å sitere de 3 første versene på engelsk, siden jeg føler at de kanskje gir et litt klarere bilde av det som står i grunnteksten:

Hebr 11,3 "By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible."

Hvis Gud skapte universet ("aion" = tid og rom, univers, evighet), da må han følgelig ha befunnet seg utenfor det universet som han skapte. For Gud kan jo ikke ha eksistert i noe som ennå ikke var skapt. Så hvor befant Gud seg da han skapte dette universet? Kan han ha befunnet seg i et annet univers? I en annen himmel? I et Guds rike, som vi ikke kan se? Er det derfor det står i Hebr 11,3 at vi "ved tro" skjønner at alt har sitt opphav i det usynlige?

Luk 11,52 «Woe to you experts in the law, because you have taken away the key to knowledge. You yourselves have not entered, and you have hindered those who were entering.»

Her snakker Jesus til de lovkyndige. Hvilken lov var det disse forkynte? Var det ikke en lov som baserte seg på det synlige? På fine, ytre gjerninger som man kunne se og gjerne vise seg fram med? - Her sier Jesus at deres forkynnelse tar bort nøkkelen (noe som antyder en dør eller port) til sann kunnskap! I dette verset ser vi at disse lovkyndige ikke har kunnet "gå inn", og at de har hindret de som var i ferd med å gå inn. Igjen forstår vi at det er den indre, usynlige tro som er nøkkelen inn til Guds rike.

Åp 3,7 "To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open."

Igjen er det snakk om en nøkkel og en som har makt til å åpne det som ingen kan stenge, og stenge det som ingen kan åpne. Hva er dette som bare han kan åpne og stenge? Kan det være et såkalt "ormehull" inn til et annet univers? Inn til et Guds rike som vi ikke kan se, uten at vi er født på ny ved tro og Ånd? Joh 3,3 Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny."

Navnet "David" betyr "Den elskede", og når vi leser hva som står i Matt 3,17, da skjønner vi hvem denne elskede er: Matt 3,17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Det er altså Jesus som er den elskede, og det et han som sier følgende ord til Johannes i Åp 1,18: "Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket."

Enda mer tankevekkende blir det kanskje når vi leser det som står i Luk 16,26: "Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss."

Der er altså noe som beskrives som "et stort svelg" mellom "oss og dem". Det greske ordet for "svelg" som er brukt i grunnteksten er "chasma", som antyder det å "gape" eller "gjespe". Ifølge Strong's illustrerer ordet "chasma" a gaping opening, a chasm, a gulf. - Og hva er vel ikke mer treffende for et "ormehull" (eller "sort hull") enn nettopp et "svelg", som sluker alt som kommer inn i dets nærhet.

Så står det noe interessant når den troende Stefanus ble steinet og var iferd med å dø. I Apg 7,56 leser vi følgende: "Da sa han (Stefanus): Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd." - Hva var denne "åpningen" som Stefanus (og bare han) fikk se inn i? Kan det ha vært et slags "ormehull", som kun kan ses av den som tror og har den rette Ånd? Ordet "himmelen" kommer fra det greska ordet "ouranos" og kan bety "himlene" (i flertall) og "univers".

Noe av det samme beskriver apostelen Johannes når han skriver om sine syner i Åp 19,11: "Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter "Trofast og Sannferdig", for han dømmer og kjemper rettferdig." - Også her brukes det greska ordet "ouranos" og kan bety "himlene" (i flertall) og "univers".

I Åpenbaringen 4,1 leser vi om noe lignende: "Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje." - Igjen ser vi altså at det er snakk om en "dør", som følgelig kan åpnes og stenges. Her brukes også ordet "ouranos", som altså kan bety "himlene" (i flertall) og "univers".

Men det som kanskje er mest interessant med akkurat dette verset er at når den troende Johannes får beskjeden "Stig opp hit", så minner dette sterkt om den bortrykkelsen som vi leser om i 1 Tess 4,16-18: "For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord."

Og det vi særlig skal legge merke til er at Johannes får beskjeden "Stig opp hit" rett før de 7 vredesdommene (den store trengsel) starter. Etter Åpenbaringens kapitel 3 (som omhandler brevene til de 7 menighetene), hører vi ikke et kvekk mer om noen menighet. Kan dette være en klar indikasjon på at menigheten er rykket bort når vredesdommene (den store trengsel) starter? Jeg mener det, og jeg tror nettopp det er derfor det står "Trøst da hverandre med disse ord." i 1 Tess 4,18. For det ville jo ikke ha vært noen "trøst" å se fram til om Guds menighet skulle måtte gå gjennom denne fryktelige trengselstiden som skal komme over hele jorden.

Sal 27,5 i det gamle testamente bygger også opp under denne tanken når den sier: "På den onde dagen gjemmer han meg i sin hytte. Han skjuler meg i sitt skjermende telt og tar meg opp på klippen (Jesus)."

For meg er det håpet om en bortrykkelse, før den store trengselen starter, den aller største trøsten jeg har. Og denne trøsten og håpet baseres ene og alene på grunnlag av tro. Ef 2,8-9 "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg." Hebr 6,19 "Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen."

Ordet "forhenget" (gresk: "katapetasma") er bygget opp av to ord. Det er "kata" som betyr "gjennom" og "petomai" som betyr "å fly". Dette indikerer at vi skal "fly gjennom" noe som tar oss "inn i helligdommen".

Og "ankeret", som indikerer en "sikring", er selvsagt Den Hellige Ånd, som er pantet (gresk: "arabown" som betyr pledge, security) på vår arv, slik det står i Ef 1,13-14 "I ham (i Jesus) er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet."

Så avslutter jeg denne andaktserien med hva vi som troende kristne har i vente:

Åp 21,1-4 "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte."

Spikeren

lørdag 26. november 2016

Til URIX redaksjonen og NRK

Av Norvald Aasen.

Urix den 24.11. 2016.

Før kveldens URIX sending fortel programleiaren oss via TV-skjermen at ho i denne sendinga vil ha ein gjest som hevdar at nordmenn veit mindre enn aper om korleis verda ser ut.

Dette fortel meg fleire ting. For det fyrste så får vi her stadfesta at innvandrarar ikkje er nordmenn, i motsetnad til det vi til stadigheit vert dopa ned med av journalistar, ikkje minst i NRK. For dei nye herrefolka her i landet kan då ikkje kallast aper! Om eg hevda dette så ville eg for resten av livet sitje i buret som "rasist".

Dessutan er det hevda i muslimane si heilage bok at vi vantru, som også er nordmenn, er etterkomarar av aper og svin. Altså, det er berre nordmenn, og slett ikkje dei framande, som veit mindre enn aper!

Og når vi nordmenn er vorte så kunnsapslause og dumme at vi ikkje når opp til apestadiet så ser eg det som eit resultat av at vi dagleg, år etter år, vert hjernevaska av norske journalistar med media sin desinformasjon, forvrengingar og lygner.   

Som ei gåve, og "takk" for desinformasjonen også frå NRK, vil eg gjerne minne URIX-redaksjonen og deira gjest om nokre ord fra jus.prof. Nikolaus Gjelsvik, som skreiv om den rette træleæra. Her skriv han mellom anna dette: "Men den, som sputtar på sitt eige folk og på det, som høyrer folket til, han vert velsedd hjå framandherrane. Den mannen kann dei bruka".

Norvald Aasen,
6983 Kvammen,
Tlf: 57731844.

fredag 25. november 2016

Agenda 2030 for en bærekraftig utvikling?

Av May-Harriet Seppola.

På FNs toppmöte 25-27 september 2015 ble  planen for hvordan verden skal styres fra 1 januar 2016 fram til 2030 lagt frem. Alle FNs 193 medlemstater aksepterte Agenda 2030 - den nye dagsorden for bœrekraftig utvikling. Denne agenda oppfordrer til handling fra alle land, uansett økonomisk velstand.

Agenda 2030 omfatter en universelt, forvandlende og sammenfattende ordnig. Pave Frans var til stede i FNs hovedkvarter i New York i september 2015, da FN feiret 70 år, da agenda 2030 ble lagt fram. Han appelerte til at alle land burde skrive under på dette dokumentet.

Dette er den nye verdens orden i praksis:

1. Mer styring over land og folk.
2. Mindre frihet.
3. Høyere skatter.
4. Fri flyt av varer og tjenester.
5. Kontroll på alle plan.

Agenda  2030 består av 17 utviklingsmål og 169 universelle delmål.

Det skal bli fred og helse for alle, vår klode skal bli ett nytt paradis med en klode uten klimaproblemer og befri alle mennesker fra fattigdom.

Agenda 2030 er en blåkopi av den nye verdens orden.

Alle land i verden skal bli med på denne planen, de rike skal hjelpe de fattige, så alle får det likt og like bra - høres ikke det bra ut?

Mål 1 - Få slutt på farrigdom i alle slags former overalt.
Mål 2 - Få slutt på sult, oppnå sikker tilgang på mat og få bedre nœring og få til ett bœrekrafrig jordbruk.
Mål 3 - Garantere et liv i helse, uppnå välfärd for alle, unset alder.
Mål 4 - Garantere kvalitetesutdannelse for alle og fremme muligheter for livslang utdannelse for alle.
Mål 5 - Oppnå likhet mellom kjønnene og gi makt til alle kvinner og jenter.
Mål 6 - Oppnå bærekraftig tilgang på vann og kloakk for alle.
Mål 7 - Garantere sikker og bœrekraftig energi til billigste pris for alle.
Mål 8 - Fremme økonomisk vekst, produktiv sysselsetting og verdig arbeid for alle.
Mål 9 - Bygge infrastruktur, bœrekraftig industrialiserring for alle.
Mål 10 - Minske ulikhetene mellom landene.
Mål 11 - Byene og menneskelig bebyggelse skal vœre for alle. (Dette åpner for masseinnvandring)
Mål 12 - Det skal bli sikre og bœrekrafrige forbruks- og roduksjonsmønster.
Mål 13 - Bekjempe klimaforandringene og deres følger.
Mål 14 - Bevare og bruke havet i en bœrekraftig urvikling.
Mål 15 - Beskytte, gjenopprette og fremme bœrekraftig bruk av jordens økosystem, stoppe tapet av biologisk mangfold.
Mål 16 - Tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive institusjoner på alle nivå.
Mål 17 - Styrke midlene for gjennomføring av globalt bœrekraftig samfunn for alle.

Lederne i alle land har underskrevet 169 punkter i Agena 2030 og har således gitt FN makt og autoritet over utdannelse, familie, eiendom, mat, helse, ernœring, jordbruk, industri, hav, elver og vann, inkludert fisk og olje, luft og økonomi.

Innvandring framstilles som meget posirivt. FN vil ha regulert innvandring.

I artikkel 29 står det:
Vi erkjenner at det er positivt med innvandring for å få en inkludernde vekst og bœrekraftig utvikling. Vi erkjenner at at den melomfolkelige innvandringen er en flerdimensjonal virkelighet av stor betydning for det landet de kommer fra, for det landet de vandrer over og for det landet de kommer til. Landene skal samarbeide seg imellom for å sikre en trygg, ordnet og regulert innvandring .

Jesuittene (Pavens soldater) har opprettet en egen underavdeling som har spesielt å gjøre med innvandring (Jesuitt Refugee Sevice) JRS.

De arbeider for å integrere flyktninger i nye land og kulturer.
I alle land leser vi om innvandrinsproblemer.
Politikerne argumeterer for og imot, men planen er allerede lagt i AGENDA 2030.

Kilde - www.endtime.net

Den ikke ukjente Kurt Waldheim, som var blitt generalsekretær for FN, talte noen få år senere til UNICEFs hovedstyre og sa: «Inntil nokså nylig har ansvaret for utviklingen av barna i de fleste samfunn ligget helt og holdent på foreldrene... Dette… er under endring. Det må være påkrevet at prosessen med å utvikle barna må være samfunnets oppgave i en helhet - på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette forstod lederne av UNICEF klart fra den første begynnelse...»

I 1981 var amerikanske pedagoger klare til å iverksette UNICEFs visjon. Missouris utdannelsesdepartement lanserte det første program under regjeringsmyndighet som rett frem skulle gi foreldrene forskrift om hvordan de skulle oppdra barna sine. Under det villedende programnavnet "Foreldre som Lærere" (PAT) ble det først innført som et frivillighetsprosjekt til hjelp for barn med spesielle vanskeligheter. 
Fem år senere var det innført i 40 stater og «minst åtte stater i utlandet». 
I 1994 fikk prosjektet status som vedtatt lov under programmet "Goals 2000”.Grunnloven blir konsekvent satt til side for dette politiske instrumentet til den marxist- kommunistiske statstyrelsen. Dette er ett ledd i planen for hvordan eliten skal samle verdens nasjoner og enkeltmennesker under deres lederskap.

Her kommer de 7 punktene som er deres 
overordnede rettesnøre.


1. Avskaffelse av monarkiet og all
regjering.

2. Avskaffelse av privat eiendom.

3. Avskaffelse av arv.

4. Avskaffelse av patriotisme og
nasjonalisme.

5. Avskaffelse av familien, ekteskap og 
moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse.

6. Avskaffelse av all religion.

7. Opprettelse av En Ny Verdensorden med
 En “Verdensregjering


May-Harriet Seppola
Haldenveien 1340
1875 Otteid
www.gallerigtabolsodegarden.com


torsdag 24. november 2016

Klimaproblemene kontra innvandring

Av Amund Garfors.

I disse merkelige tider, der det ene politiske partiet etter det andre konkurrerer om hvem som skal gå lengst når det gjelder å redde jorda fra å gå under, så ser det ut som de har glemt det viktigste. Nemlig, befolkningsbomba som forårsaker at klimaet forandres i rekordfart, og som er i ferd med å gå av som ei atombombe.

De som vil ha fri innvandring, de er for en stor del de samme som babler i vei om klimabløffen. Der det trolig kanskje ikke er 100% sammenfall mellom de to gruppene? Men i hvert fall, så er det ganske mye overlapp mellom dem. Det ser faktisk ikke ut som de har forstått at energibehovet pr. person i et land som Norge, er av diverse grunner vesentlig høyere enn i sydligere land, ikke minst i Afrika. Og der vi nå ser flere og flere av disse menneskene her på våre breddegrader.  Jo flere som flytter hit fra varmere land, der en har langt mindre energikrevende produksjon av bl.a mat, jo verre blir selvfølgelig den påståtte globale oppvarmingen.

Og jo flere mennesker i et land, jo mer forbruk, forurensning og dermed skade på natur og miljø. Alle må jo fatte og begripe at det må produseres mer mat fra stordrift i jordbruket, og enda mer mat må importeres fra land i verden og som sjøl har matmangel. Langt mer dyrkbar jord må utnyttes til bosteder der enda flere kjøpesenter bygges. Kjøpesentrene som omtrent fungerer som varmestuer, der innvandrerne oppholder seg hele dagen.. Der de selvfølgelig ikke er vant med kulde og snø. Men å jobbe, det vil de jo helst ikke så lenge NAV drysser ut penger til dem, uten at sjøl løfter en finger.

Så kan en jo undre seg på om alle innvandrerne som kommer til det kalde nord vil slutte å kjøre bil? Eller vil de slutte å forbruke mat som stadig blir dyrere og dyrere?  Vil de la være å skru opp termostaten på varmeovnen, de som trenger tropetemperatur i husene sine? Slik de er vandt med fra sine hjemland, der temperaturen ligger mellom 30 og 40 grader.

Nå er selvfølgelig hele historien om den påståtte menneskelige skapte oppvarmingen av kloden en gedigen bløff, der jeg er 100 % enig med Donald Trump i hans uttalelser om dette. Men dersom klimahysterikerne sjøl tror på dette, da møter de jo seg selv i døra så til de grader. Nei ikke bare i døra, men de møter seg selv i en svingdør, uten å vite om de er på vei ut eller inn…

Jeg vil påstå at alt disse såkalte ”grønne” sier, det er kun løgn, bløff og selvmotsigelser som ikke henger på greip.  Men også disse menneskene glemmer at de trenger massevis av oljepenger for å finansiere masseinnvandringen som de aldri vil gi opp. Enten vet de sjøl at klimabløffen er en gedigen løgn, kun for å ha et alibi for å sette opp enda flere avgifter, bomstasjoner og gjøre livet surt for oss alle.  Eller så mangler de sunt folkevett og nekter å innse realitetene. Der det er blitt så altfor mange mennesker på jorda, og som skal dele på de minkende resurser. Det mens de klynger seg sammen i store byer, der alle skal ha store forsyninger daglig. Mens de sjøl ikke produserer en eneste potet.

Nei, en behøver ikke være profet for å se at dette eksperimentet vil enda svært så tragisk. For en kan i hvert fall ikke redde miljøet slik vi nå driver på, der norske og andre europeiske skip går i skytteltrafikk mellom Libya og Italia med afrikanere. Ja, som vil til et Europa som sjøl holder på å gå under. Det er ikke en dag for tidlig at våre politikere tar disse utfordringene på alvor.  Der de snarest kobler inn vett og forstand. Dersom de i hele tatt har noe slikt?

NARVIK,  17.11.2016  AMUND GARFORS

onsdag 23. november 2016

Det norske troll

Av Spikeren.

Norge ser ut til å gå en svært kaotisk framtid i møte. Landet blir mer og mer fragmentert av flere og flere småpartier, der småkongene sitter på hver sin lille tue hvor de kniver og krangler om makten. Det hele har rett og slett utviklet seg til å bli en latterlig farse.

Det såkalte sosialdemokratiet, som er enslags uklar blanding av fellesskap og anarki, har utviklet seg til å bli et stort mangehodet troll som hverken vil eller kan bli enig med seg selv. Det ene hodet krangler med det andre, mens det tredje og fjerde ler og det femte og sjette håner de andre.

På toppen av det hele begynner det nå å vokse fremmede hoder på trollet, der det ene hodet vil gå med hatt, mens det andre vil gå med hijab. Noen mener trollet skal kle seg i bunad, mens andre vil at det skal gå i burka. Atter andre vil at det kun skal utstyres med fjær, g-streng og pisk. Et skikkelig multikulturelt monster med andre ord! - Look to Norway for we are the best, skriker alle hodene i kor.

For det norske troll er både gavemildt og griskt. Med den ene hånden strør det om seg med penger til alle verdens land, mens den andre hånden brukes til å rane det norske folk. Derfor må det en dag stå på høyre fot og neste dag på venstre.

Det norske troll har 21 hoder, og skulle du driste deg til å spørre hva trollet heter, vil du få ulike svar fra hvert hode. Navnene står skrevet i pannen på hvert enkelt hode, og de lyder som følger:

 • ARBEIDERPARTIET
 • DEMOKRATENE
 • DE KRISTNE
 • DET LIBERALE FOLKEPARTIET
 • FREMSKRITTSPARTIET
 • HØYRE
 • KRISTELIG FOLKEPARTI
 • KRISTENT SAMLINGSPARTI (KS)
 • KYSTPARTIET
 • MILJØPARTIET DE GRØNNE
 • NORGES KOMMUNISTISKE PARTI
 • PENSJONISTPARTIET
 • PIRATPARTIET
 • RØDT
 • RØD VALGALLIANSE
 • SÁMEÁLBMOT BELLODAT SAMEFOLKETS PARTI
 • SAMFUNNSPARTIET
 • SENTERPARTIET
 • SOSIALISTISK VENSTREPARTI
 • TVERRPOLITISK FOLKEVALGTE
 • VENSTRE

Er det rart om landet går i oppløsning når vi skal styres av et schizofrent vesen som dette? Norge må samles på nytt igjen og vi må dra dette multikulturelle monsteret ut i lyset, slik at det sprekker.

Spikeren

tirsdag 22. november 2016

Folket og Fedrelandet er det viktigste!

Av Amund Garfors.

Ingen tvil om at det har vært en absurd tid, disse dagene etter at det amerikanske folket på en demokratisk måte valgte Donald Trump til sin neste president. Denne historiske og oppsiktsvekkende hendelsen, der man valgte en frittalende milliardær, som heller ønsket å tjene sitt eget folk og fedreland, framfor globalisme og særinteresser (som vi dessverre ser så altfor mye av her på berget).

Det har skapt redsel og usikkerhet hos mange verdensledere, media og ymse ”eksperter”. Ja, selv vanlige folk var såpass livredde for at en tøffing som Trump skal flytte inn i Det Hvite Hus, at de rett og slett begynte å skremme vannet av sine egne barn i samme slengen. Leste om at barn som møtte opp gråtende på skolen, der de var livredde og måtte trøstes. Men også de som skulle trøste, lærerne deres, var likbleike og skalv i redsel for hva framtida ville bringe.

Dette er vel nok et bevis på hvordan hjernevaskingen i befolkningen har absorbert en propaganda som vi sjelden tidligere har sett? Nei, å svelge rått alt som serveres av skremsel er farlig for demokratiet. Der manipulering og oppvigleri , koblet sammen med flokkmentalitet og likegyldighet overfor de faktiske forhold,  kan koste oss dyrt.

Heller kan ikke dumskap lenger være noen unnskyldning når man nærmest klikker i flokk, slik våre stortingsrepresentanter gjorde, da kun en (1) av dem gikk inn for Trump. Og det, når et demokratisk land som  USA ønsket seg en leder som kun sto opp for sitt land og ønsket å tjene nettopp – SITT FOLK! Reaksjonene i Norge og resten av Europa etter denne begivenheten, det sier mye om hva slags tider man går i møte i dagens Europa. For vi har lenge visst hvor elitene ønsker oss alle. Derimot har det amerikanske folket valgt en annen linje, og dette blir de fordømt for av flertallet av disse lederne i europeisk politikk. Sleivete og usjarmerende guttekommentarer om kvinnelige kjønnsorganer blir sett på som noe livsfarlig og MEGET alvorlig. Mens utbredd korrupsjon, innvandring som koster vanvittige beløp, islamisering, løgn, bedrag og krigshissing blir liksom som betydningsløse bagateller…

Og nå er det noen her som hyller Carl I. Hagen og setter likhetstegn mellom ham og Donald Trump. Men det er å begå en stor urett mot den godeste Trump! For der Donald Trump er en slags nasjonalistisk nasjonsbygger av sitt eget fedreland, så er det det motsatte med globalisten, EU/EØS/Schengen-tilhengeren og storkapitalistens beste venn, Carl I. Hagen.  Han som t.o.m ville fjerne krona og innføre euroen. Og der han påpekte at ”Grunnloven var utgått på dato” som han sa.

De av oss som har fulgt med Trump helt fra begynnelsen, vi vet godt at han ALDRI i verden hadde tatt til orde for å selge ut sitt fedreland til utenlandsk storkapital, slik vi i Norge gjør ved å selge våre naturresurser og arvesølv. Han ønsker heller ikke fri flyt av billig utenlandsk arbeidskraft for å senke lønninger og arbeidsrettigheter eller underlegge seg overstatlige organer.  Der vi lar Brussel bestemme over oss, som om vi var småunger eller ikke eide vårt eget land. Men det har derimot Hagen og FrP med sine liberalister som Siv Jensen & Co ikke hatt det minste i mot. Og da kan vi ta Høyre og Erna i samme slengen!

Trump kjørte en valgkamp på akkurat det motsatte av hva norske politikere står for, der FOLKET sjøl skal bestemme over sin framtid og sitt fedreland. Ja,  der de vil beholde sine arbeidsplasser, lønninger og et noenlunde forutsigbart liv, og der de vil klare seg uten å bli uføretrygdet eller havne på sosialen. Det er noe som heter stolthet. Men selv det har ikke norske politikere forstått, de som jaget i land 30.000 norske sjøfolk og tok i fra dem levebrødet og et yrke de elsket.  Mens de samtidig har brukt hundrevis av milliarder på innvandring av fremmede som kun vil bli til bekymring og store løpende kostnader. Og DET var grunnen til at jeg i hvert fall ble politiker på ytterste høyre fløy!

Nei, Trump har aldri gått til angrep på store deler av sitt eget folk. Han tenker ikke å beskytte den økonomiske adelen. For han viser vei for det brede lag av folket og der han vil gjøre ”America great again”! Og Carl I. Hagen han er gårdagens mann. Slike buktalere for økonomisk, kulturell og politisk elite har amerikanerne akkurat sagt nei takk til. Men Trump derimot, han er framtida. Han er håpet for hele den amerikanske befolkningen! Det får så være at noen gråter og skjærer tenner, banner og sverter og ikke klarer å se at Trump flytter inn i Det Hvite hus på nyåret. Men slik kan det gå når en ekte leder løfter sitt eget folk og fedreland til høyder som vi neppe noen gang vil se i dette landet.

NARVIK, 16.11.2016  AMUND GARFORS

mandag 21. november 2016

Norsk presses dekning av den amerikanske valgkampen

Av Jan Johansen.

Norsk presses dekning av den amerikanske valgkampen, og særlig etter, ligger på det samme nivå som beskrives her: NRK drev propaganda mot norske barn

De eneste som har bidradd med sann informasjon, er en liten kristen avis Norge IDAG, som har mistet pressestøtten grunnet ”kvalitet.” Samt document.no, og det er mange år siden jeg leste i Norge IDAG, om hvordan Hans Rustad så lyset. Han arbeidet for NTB, hvor de omskrev (og fortsatt omskriver) nyhetene for "norske forhold.” Ingen overraskelse for de av oss som alltid har brukt andre kilder, helt tilbake til 60-tallet.

Jeg har ikke lest Farmand, men Hans Jørgen Lysglimts analyse var helt briljant. Det morsomme er å se uttrykkene til to fullstendige ignorante og indoktrinerte kvinnfolk, hvis levebrød skal være ”journalisme:”


Ta vare på den, for om ikke altfor lenge vil vi ha fasiten, og hele den norske lygepressen vil bli kledd naken.

Norge har ingen presse, men en venstrevridd saueflokk eller krysning mellom sau og ulv. Det samme gjelder våre ”akademikere,” som har ”opplyst” oss om USA under valget. Alt er ettervirkninger av 68ere, som aldri var akademikere. Alt de foretok seg var å opphøye sin marxistiske politikk til ”vitenskap.” Dernest hakke løs på den vestlige sivilisasjons pensum m.m, den gang studenter fikk sann utdannelse. Nå får de ingen, utenom naturvitenskap, realfag, leger, tannleger etc.

Og etter hvert gav det inkompetente, marxistiske nettverket stillinger til hverandre. Jeg må bare le når de snakker om "forakt for kunnskap", som er politiske bestillingsverk. Programmet "Hjernevask" var kostelig. Her så vi hvordan norske ”forskere,” som ikke hadde noe å forskning å vise til, systematisk trakk nazi / rasistkortet. Det er alt de og pressen har, også i dekningen av Trump.

De (68erne) infiltrerte pressen, og særlig ”journalist utdanningen,” og nå ser vi produktet. Jeg synes synd på de unge, som ikke har fått sann utdannelse i sitt fag.

Jeg var der som konservativ student på 60/70tallet og jeg vet hvem de alle er. De ble det ”nye borgerskapet,” men blottet for substans. Et verre løgnaktig pakk hadde vi aldri sett da de stormet inn. Og her er vi idag. Men det er liten trøst, for det er verre i USA. Der har de invalidisert studentene helt, ruinert dem med studielån og med ”kunnskap” uten nytte i den virkelige verden. Altså ingen ”bankable skills.” Og de konservative studentene må ligge lavt, herunder grunnet egen sikkerhet. Flere har ”outed" lærerkreftene og medstudenter med I-phonen sin. Som amerikanere sier: ”You can't make up.”

Jeg viser til ”the bullish consensus theory,” som bekreftes i de finansielle markeder kontinuerlig, fordi data er tilgjengelig ned til hvert ”tick.” Teorien har sitt opphav i maniske tilstander som "Tulip Mania".

Vendepunkter på toppen og i bunnen kjennetegnes ved at en liten minoritet ser sannheten, mens resten er fullkomment absorbert av massepsykose og uvitenhet. Akkurat som våre såkalte ”pressefolk.” Aldri har vi sett verre uvitende flokkdyr. Men krasjet kommer, og Trumps administrasjon kan være katalysatoren. Teorien har også gyldighet for politiske og andre sykliske fenomener. Ja all manifestasjon består av sykler/frekvenser, helt ned til det sub-atomiske nivå.

Tenk ”pressen” sluttet opp om ei 70 år gammel, korrupt, ”over rated” kjerring (68er). En psykopatisk løgner (som Obama), som viste velgere den verste forakt, mens hun lo av dem sammen Wall street donors, samt Babara Streisand. Hillary og Bill har vært en sann ”crime family” helt fra de var guvernørpar i Arkansas. Hun var alltid voldelig, også på valgnatten, med grov rasisme mot ”DnC chair women.”

Hun satte opp 6 ulovlige servere, pre-meditert, for å selge ut landet (inkludert uranbeholdning) for å rake inn millioner til The Clinton Foundation (en halv milliard fra Norge) og skru opp Bills latterlig ”speaking fees.” De må ha krasjet nå.

Hun og Obama har redusert paritet til ingenting (jfr begge hus, delstats- og guvernørvalg), takket være de samme opplyste arbeider/ middelklasse velgere, som gav makten til Reagan og Thatcher. De reddet økonomien og vant den kalde krigen for oss alle.

Alt dette er dekket over av amerikanske- og våre egne norske flokkdyr (presse). Det er åpenbart at lauget har ingen skam eller selvjustis. Nei, de bruker nå samme teknikk for å ramme en flott modig, kompetent kristen kvinne – Sylvia Listhaug. Hvorfor? Jo, fordi hun resonerer med det norske folk, og de er alle fjernstyrt av globalistmafiaen. Hun må tas! De har fått ordre ovenfra.

Og AUFer Trond Giske (som ikke har kommet over puberteten), har heller ingen argumenter. Han trekker Trumpkortet. Ja, det flyter over med kronikker av andre flokkdyr. Og klart vår fremste kvinnelige golfspiller skal tas, som da Liv Ullmann var venn med Henry Kissinger på 70tallet. Alt av ren ondskap fra folk som hyllet levende og døde folkemordere og skulle ta fra oss friheten. Nå satser de på at muslimer skal hjelpe dem.

Hadde Clinton vunnet, ville det vært slutt på den vestlige sivilisasjon. Gud velsigne Trump! Han kan komme til å redde oss alle. Europa og Norge. Vi får bare håpe. Min spådom er at vi kommer til å måtte be USA redde oss, slik som i 1945 og under den kalde krigen. Denne gang mot nazi/ voldskulten Islam, som våre egne flokkdyr/ landsvikere er i seng med.

Her viser jeg til en sann akademiker (kanskje den eneste vi har), Hallgrim Bergs forfatterskap. Han har for lengst beskrevet hva som skjer og vil skje, og for det bli også han betegnet som ”brun.” Vår presse er ikke noe mer enn en ynkelig gjeng landssvikere. Og venstresidens ”argumenter” koker ned til å kalle enhver som står opp mot dem for rasister og ”brune.” Vel, dette var partinavnet til de brune: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Partikamerater altså.

Ikke rart de står sammen med Islamske despoter i Midt Østen, som har lovfestet Holocaust2. Det er alltid jødene som skal tas først. Våre flokkdyr opptrer der også med sitt jødehat og løgner om Israel. -”What else new?” Trump vil imidlertid stå opp for Israel og det jødiske folk, så det er ikke rart at de angriper ham. Obama og Clinton dolket Israel i ryggen ved å hjelpe Iran med ”the bømb,” så de kan slette Israel fra kartet. Det må glede mange i jødehat-nasjonen Norge, særlig i NRK og pressen.

Men oppgjøret vil komme. Norsk presse vil krasje, ligges i grus og aldri komme tilbake. Alt har sin årsak i undervurdering av leserens intelligens. Nå er de desperate, det er hva Trump-”journalismen” deres dreier seg om, angrepene på Sylvi Listhaug, og en hver som støtter Trump. Jeg gikk ikke on-line før seint på valgnatten 8 november. Orket ikke tanken av å se Clinton vinne. Florida, Ohio m.m. Men da jeg endelig våget meg on-line, var det som å stå opp fra de døde, og jeg har vært i lykkerus siden.

God Bless America and Donald Trump!!

Jan Johansen


søndag 20. november 2016

Kan bortrykkelsen være "a slip through the wormhole"? - del 3 av 4.

Andakt av Spikeren.

Selv om det har kommet noen negative reaksjoner på denne andaktserien, har jeg likevel lyst til å fullføre den slik som jeg har tenkt. Jeg har nemlig såpass mange interessante vers som jeg har lyst til å dra fram at jeg synes det blir feil å stoppe når vi først er inne på dette emnet.

Til de som måtte mene at det er "New Age" dette handler om, eller at vi har "veket fra evangeliet", vil jeg bare si: Det jeg har gjort i denne andaktserien er å leke litt med tanken om at bortrykkelsen KANSKJE kan ha noe med såkalte "ormehull" å gjøre og stilt spørsmål om det KANSKJE kan finnes flere univers (eller himler, som Bibelen kaller det). Paulus snakker da vitterlig om at han ble rykket opp i den tredje himmel (2Kor 12,2), så med bibel i hånd kan vi si at der ihvertfall finnes 3 himler.

Når det gjelder Evangeliet som omhandler frelse ved tro, har jeg ikke berørt det engang. Det jeg har gjort er kun å se på endel bibelvers som KANSKJE kan samstemme med noen av de tingene man mener å se innenfor vitenskapen og rent menneskelige opplevelser. Jeg påstår altså ingenting. Jeg leker bare med endel tanker om hvordan det KAN være. Og siden Gud har skapt oss med intelligens, tror jeg også at vi har lov til å bruke den. Gjennom hele Bibelen blir vi faktisk oppfordret til å søke både visdom og kunnskap.

Lizzy viste til en litt interessant artikkel som stod i The Daily Mail for et par dager siden, der en lege ble operert for kreft. Under operasjonen forteller denne legen om en såkalt "out of the body" opplevelse. Jeg har lyst til å sitere noen setninger fra artikkelen: "I was now seriously frightened. What was going on? Would my untethered consciousness ever get back into my body — or was I destined to roam through eternity as a spirit? Was I dead? I felt like an astronaut who’d left his spacesuit, only to find that a suit was unnecessary to begin with."

Nå er ikke jeg så veldig opphengt i slike "out of the body" historier. Jeg bryr meg heller ikke særlig om disse historiene om himmel og helvete som det gjerne fortelles om. Det jeg synes er mest interessant, er den generelle beskrivelsen av det å være ånd, pluss at det synes å gå igjen en opplevelse av enten lys eller mørke.

Med dette i tankene har jeg lyst å vise til det som står i 2 Kor 5,4-5 "Så lenge vi bor i det jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss ferdige nettopp til dette, er Gud, for han har gitt oss Ånden som pant."

Ingen av oss ønsker å bli kledd nakne, særlig ikke for all offentlighet. Det ville ha vært en svært trauatisk opplevelse for alle og enhver, skulle jeg tro. Enda verre ville det ha vært om også livene vårt skulle blitt blottlagt slik at alle kunne se alt det vi har gjort, sagt og tenkt iløpet av livet.

Jeg tror det kan være noe av dette 2 Kor 5,4-5 ønsker å formidle til oss. For heller ikke sjelen vår ønsker å bli kledd naken, men den vil ubønnhørlig komme til å bli det den dagen kroppen vår dør. Da vil nemlig sjelen måtte forlate dette jordbundne teltet som den har bodd i mens vi var i denne verden.

I en slik situasjon vil vi føle et sterkt behov for å bli, ikke bare påkledd, men fullstendig overkledd. Og hvilken overkledning er det da vi behøver? Jo, vi behøver å bli overkledd med Jesus! Han som er hellig og ren og uten synd. Han som er arving til alle ting. Ja, Han som er selve Livet! Joh 14,6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." Tenk hvor fantastisk det må være å bli "oppslukt av livet" - fullstendig overkledd med Kristus!

Derfor skal du lese meget nøye det som står i Fil 3,8-11 "Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død - om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!"

Men før du kan bli overkledd med Jesus, er du nødt til å ha den samme Ånd som Jesus har. Derfor skal vi strebe etter å bli mest mulig lik ham, både i væremåte, tanke og sinn. - "La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!" står det i Fil 2,5. For å få dette til må vi lære Jesus å kjenne gjennom det som står om ham i Skriftene (Bibelen), og vi må lære Ånden å kjenne gjennom bønn og meditasjon.

Vi må altså forandres på innsiden, og det er sjelen vår vi må strebe mest etter å bevare - ikke kroppen, som mange idag blir lurt til å tro. Som Jesus sier i Mark 8,36 "Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?" For som det står i 1 Kor 15,50 "Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet." Bibelen forteller oss flere plasser at Guds rike er et uforgjengelig rike. Når vi så vet at all materie før eller siden går til grunne, kan det tyde på at Guds rike også er et åndelig rike.

I denne verden lever vi i et fysisk tid-rom perspektiv som består av sykluser. Natt og dag, uker, måneder og år. Men i Guds himmel ser det ut til å være annerledes. Se bare hva som står i Åp 22,5 "Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet." Og i Åp 21,1 "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer."

Dette er vanskelige ting for oss jordbundne mennesker å fatte og begripe. Derfor liker jeg det som står i 1 Kor 13,9-10: "For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne." Og 1 Kor 13,12: "Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut."

Så avslutter jeg denne nest siste delen av andaktserien med Kol 3,1-2: "Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden."

Spikeren

lørdag 19. november 2016

Historieforfalskningen om den fremmede innvandringen til Norge

Bashir Ahmad fra Pakistan jobbet i 1970 i oppvasken ved
Blindern studenthjem i Oslo, sammen med tre kollegaer
fra Marokko. Foto: Ivar Aaserud/Aktuell/NTB scanpix
Av Norvald Aasen.

Det er gått rundt 40 år siden (2010) de første pakistanere kom til Norge. Menneskets hukommelse er i enkelte tilfeller svært kort. Dermed har tiden kommet for at en del miljøer, enkeltpersoner og interesser forvrenger sannheten om fremmedinnvandringens historiske fakta, slik at den passer inn i den politiske korrekthet.

Pakistanarane har frekt og freideg bite seg fast her. Elles kan eg nemne at då Willock vart statsminister rundt 1980 tok han opp dette med at pakistanarane i hundretalls hadde kome inn ulovleg. Han tilbaud då amnesti om dei vedgjekk at dei hadde kome ulovleg. Dei nekta å gå med på dette, dei fekk likevel vere.

I boka til Magnhild Ullsvik Hansteen kjem det fram mykje meir om denne innvandrarbylja, men eg har ikkje kunne ta med alt i artikkelen. M.a sa dåverande kommunalminister Odvar Nordli at han var uroleg for at vi skulle få inn innvandrarar som skapte sosiale problem. Det torer han ikkje å seie i dag. Kan også nemne at Gro Harlem Brundtland fekk pris frå den pakistanske velferdsforeininga i Norge, (VG-12.08. 1993). Det var vel ikkje så rart, ho hadde jo støtta galskapen med si stortingsmelding nr 74 frå 1979.

Her tek eg fram det utrulege; at NOU-utredning rett og slett lyg om det som skjedde på den tida då pakistanarar, marokkanarar og tyrkane begyndte å strøyme hit. Når feilinformasjon kjem fra ein offentleg innstans er dette svært alvorleg.

I Norges offentlige utredning – (NOU 1995:12):
”Opplæring i et flerkulturelt Norge”, kan vi lese følgende i kapittel 1:
”På slutten av 1960- og begynnelsen av 70-tallet rekrutterte norsk industri i samarbeid med norske myndigheter arbeidskraft fra land som Pakistan, Tyrkia og Marokko, nettopp til lavtlønnsyrker som ikke krevde fagutdanning – arbeidsplasser som kvinner tidligere for en stor del hadde dekket”.

Dette ble skrevet av et utvalg nedsatt i 1994 av ”Det kgl. kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet”. Det er uvisst hva slags bakgrunnsmateriale utvalget hadde tilgang til for å kunne skrive som de gjorde.

Vil også minne om hva som egentlig skjedde da den fremmedkulturelle innvandringen startet på 1970- tallet.

Avisen Verdens Gang skrev den 14.juli 1970 dette:
”Det foreligger ingen analyse av behovet for fremmedarbeidere i Norge …. I dag har de fleste større land i Europa skjerpet reglene for innvandring og ved Statens Utlendingskontor og arbeidskraftmyndighetene gjør det gjeldende en viss frykt for at Norge skal bli hjemsøkt av utenlandsk arbeidskraft som ingen andre vil ha og som vil føre med seg betydelige sosiale problemer … Både fra LO og arbeidskraftmyndighetene fremheves det som naturlig at en først søker å utnytte landets egne ressurser av arbeidskraft før en går til en organisert import…”

Dagbladet 8. juni 1971:
Ingen kan hjelpe pakistanerne i Oslo.
”Ikke et eneste menneske – ikke en eneste organisasjon, absolutt ingen! – kan hjelpe de stakkars pakistanske ”turister” i Oslo”. Sosialrådmann i Oslo, Hans Cappelen sier til avisen: ”Problemet er jo nettopp dette at de pakistanske mennene som daglig vandrer rundt i Oslos gater befinner seg her som ”turister".

Vil til slutt minne om at i 1975 vedtok Stortinget Innvandrings-stoppen. Hvorfor ble dette gjort hvis det var slik at Norge hadde stort behov for fremmed arbeidskraft?

I en publikasjon fra Statistisk sentralbyrå:
”Innvandring og Innvandrere 2002” er den totale befolkning i Norge pr. 1/1 2002 oppgitt til 4 503 436, hvorav personer med utenlandsk bakgrunn utgjør 505 868, altså ca 11 %. Fra 1977 til 2002 har det blitt innvilget 147 357 statsborgerskap. Av disse er 123 348 til personer fra ikke vestlige land og 22 395 til personer fra vestlige land.

Kilder:
Boken ”Norge for alle?” (Kjøp boken)
NOU 1995:12.
Bladet "Nytt og kommentarer."
Statistikker fra Statistisk sentralbyrå.

Norvald Aasen
6983 Kvammen.


torsdag 17. november 2016

Carl I. Hagen vurderer nytt politisk parti

Av Amund Garfors.

Ser i media at Carl I. Hagen mener FrP har mistet sin kraft og er blitt for tamme og lik de andre partiene. Og nå varsler denne tidligere nestor i FrP, at hans tidligere ”hjertebarn” kan komme til å få en tøff konkurrent. Ja, der han truer med enda et nytt opprøresparti i Norge. Og som også undertegnede, med en del forbehold, ønsker hjertelig velkommen…

Jo, jeg kan være enig med Hagen langt på vei, men ikke helt. Han har helt rett i at FrP nå av mange blir sett på som et etablert parti, og som har sovnet på vakt. De er blitt en del av makten og de sitter i regjering. Når den regjeringen dessuten domineres av Høyre, og gang på gang legger seg flate for Venstre og KrF, da er det ikke mye igjen det gamle FrP. Partiet som var et protestparti ”for folk flest” – ved å bruke deres eget uttrykk.

Det Hagen imidlertid ikke synes å være klar over, det er at vi allerede har et reelt knippe av slike partier på utsiden av FrP her i landet. Det finnes en hel liten jungel av mini/mikropartier som på forskjellig basis vil gå atskillig lengre enn FrP. Ikke minst når det gjelder å stoppe masseinnvandringen og snikislamiseringen av Norge. Jeg sikter da til Demokratene, Partiet De Kristne (PDK), Fedrelandspartiet, Norgespartiet, Selvstendighetspartiet, Moderratene m.fl.

Dessverre, så har vi altfor mange ”småkonger” som starter opp slike partier i tro på at de skal bli en reell maktfaktor i norsk politikk. Disse partiene har dessuten en tendens til å tiltrekke seg en del bråkmakere, noe jeg fikk til de grader erfare i mine år i ledelsen av Demokratene. Der PK-media alltid fikk en lett jobb med å diskreditere og latterliggjøre partiet. Og man kan faktisk lure på om dette er en bevisst strategi? Ja, der provokatører plantes, kun for å ødelegge en hver mulighet til å bli enig om noe som helst? Og der krangel om lederjobben, indre personlige konflikter og kamp om verv og karriere, er høydepunktet ved et hvert landsmøte.

Resultatet er i hvert fall at vi ALDRI får se et norsk motstykke til Sverigedemokratene, Dansk Folkeparti, AfD i Tyskland, Nasjonal Front i Frankrike, Geert Wilders sitt Frihetsparti i Nederland eller en Nigel Farage i Storbritannia. Gjennom regjeringssamarbeidet med Høyre, så har PK-eliten sørget for å klippe klørne på FrP så til de grader og så grundig, at de i praksis er ufarliggjort. Når denne regjeringen i tillegg også blir holdt som gisler av minipartiene Venstre og KrF, så gjør det bare vondt verre. Og der en kan gråte over disse tilstandene i kongeriket.

Ingen tvil om at det BURDE vært grunnlag for et protestparti og en slags Donald Trump også her i Norge. Men å starte opp, nok et slikt parti, når vi har en hel haug av dem fra før, da må jeg bare beklage og se på Hagens forslag som temmelig dødfødt!

NARVIK, 15.11.2016  AMUND GARFORS.

onsdag 16. november 2016

Åpent brev til Atle Bjurstøm, NRK

Av Norvald Aasen.

I innslaget om julehandelen på Dagsrevyen den 7.nov. 2016 sa du bl.a. at vi var blitt flere nordmenn i Norge siste året.

Dette mener jeg er feil. Om det har blitt flere mennesker her så er det nok ikke nordmenn. Om du hadde uttalt at det var blitt flere innbyggere i Norge, så mener jeg at du hadde uttalt deg mer korrekt.

Når en skal informere publikum riktig gjennom enhvert informasjonsmedium er det viktig å være korrekt. Om ikke vil det bli desinformasjon. Det er jo korrekt informasjon vi betaler for!

Da jeg merker meg at dette uttrykket nærmest blir brukt i enhver nyhetssending på NRK, og gjerne gjentatte ganger av alle nyhetsopplesere, oppfatter jeg dette som daglige drypp til befolkningen i tråd med en vedtatt kampanje. 

Det er også viktig at vi respekterer andre menneskers etnisitet, de fleste mennesker er jo stolte av sin etniske tilhørighet.

Og nordmenn/nordmann er en etnisk betegnelse på vårt folk. Vi har også krav på respekt! Det handler om vår identitet!

For noen år siden kom det ut en bok i Norge som var skrevet av en innvandrer, her blir det sagt at "nordmenn er satans sønner". Dette skulle bekrefte at innvandrere eller utlendinger bosatte i Norge ikke er nordmenn!

Norvald Aasen, 6983 Kvammen
Lisensbetaler.

tirsdag 15. november 2016

Miljøvern og Innvandring

Av Nordpolen.

Når et lands befolkning øker så mye (spesielt på så kort tid), som masseinnvandringen til Norge og andre europeiske land gjør, så skaper det et voldsomt press på områder som infrastruktur (boliger, veier, vann/avløp og elektrisitetsverk m.m.)

Dette må bygges ut i stor fart for å kunne møte en stadig voksende befolkning. Så har man et annet moment som få tenker over. I Norge har vi lite dyrkbar jord igjen:

"Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal, og stadig forsvinner jordbruksland til fordel for nye boliger og veier.

– Man har lett for å tro at vi har mye dyrkbar jord i reserve som kan brukes hvis det trengs, men det stemmer ikke, sier avdelingsdirektør Hildegunn Norheim i Norsk institutt for skog og landskap.

Uegnet for matkorn

Det meste av det vi regner som dyrkbar mark, i tillegg til den som allerede er utnyttet, ligger på steder med et klima som ikke egner seg til matkornproduksjon. Det vil si langt til fjells eller langt mot nord.

– Disse områdene kan brukes til å dyrke gress og korn til dyrefôr, noe som indirekte kan gi økt matproduksjon. Men det kan ikke dyrkes matkorn der, sier hun.

Det er 12,5 millioner dekar ubenyttet dyrkbar jord i Norge. Under to prosent av dette arealet ligger i områder med et klima som er velegnet for matkorndyrking. Det tilsvarer mindre enn halvparten av arealet til Oslo kommune."

Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget oversikt over det de kaller «Irreversibel avgang av produktivt areal» for Norge. Det er registrering av omdisponering av dyrket og dyrkbar jord etter plan og bygningsloven og jordloven.

I perioden 1976–2013 er 583 kvadratkilometer dyrket mark blitt bygget ned eller ødelagt for alltid. Det tilsvarer 15,3 kvadratkilometer hvert år.

Vi importerer også mye mat til Norge. Ved en krise der ute i verden som også vil berøre Norge, ligger vi tynt an...

I boken "Gode Formål - Gale Følger" (2003) ble mange av disse tingene tatt opp og det var skremmende å se hvor lite vi egentlig har igjen av dyrkbar jord, og at presset på infrastruktur vil øke voldsomt i de kommende årene. Boken kan forøvrig anbefales varmt, så linker til den nedenfor her. Minns jeg husker at det også kom fram i boken at mange tror vi har så uendelig med god plass her i Norge. Vi hører jo stadig vekk den luftige floskelen "Vi har jo nok av plass her i landet". Nei, det har vi ikke. Vi hadde, men nå er det i ferd med å bli tatt fra oss for godt. Vi har få "ødemarks-områder" igjen i Norge, og det hjelper slett ikke på at vi fyller opp landet med en befolkning tilsvarende Drammen by, - hvert år.

Helt på tampen vil jeg si at det er på tide å skrote vårt politiske system for godt. Det har utspilt sin rolle for lengst. Jeg mener vi må tilbake til å få et ekte monarki med en eneveldig Konge slik man hadde i Europeiske land i middelalderen.

Mindre matjord, flere munner å mette.

Nordpolen