Innlegg

Hvor mange bjeller må ringe før myndighetene våkner?

Seconed amendment på Spikers Corner

Morkens selvforherligelse

Kan bortrykkelsen være "a slip through the wormhole"? - del 4 av 4.

Til URIX redaksjonen og NRK

Agenda 2030 for en bærekraftig utvikling?

Klimaproblemene kontra innvandring

Det norske troll

Folket og Fedrelandet er det viktigste!

Norsk presses dekning av den amerikanske valgkampen

Kan bortrykkelsen være "a slip through the wormhole"? - del 3 av 4.

Historieforfalskningen om den fremmede innvandringen til Norge

Carl I. Hagen vurderer nytt politisk parti

Åpent brev til Atle Bjurstøm, NRK