Klimaproblemene kontra innvandring

Av Amund Garfors.

I disse merkelige tider, der det ene politiske partiet etter det andre konkurrerer om hvem som skal gå lengst når det gjelder å redde jorda fra å gå under, så ser det ut som de har glemt det viktigste. Nemlig, befolkningsbomba som forårsaker at klimaet forandres i rekordfart, og som er i ferd med å gå av som ei atombombe.

De som vil ha fri innvandring, de er for en stor del de samme som babler i vei om klimabløffen. Der det trolig kanskje ikke er 100% sammenfall mellom de to gruppene? Men i hvert fall, så er det ganske mye overlapp mellom dem. Det ser faktisk ikke ut som de har forstått at energibehovet pr. person i et land som Norge, er av diverse grunner vesentlig høyere enn i sydligere land, ikke minst i Afrika. Og der vi nå ser flere og flere av disse menneskene her på våre breddegrader.  Jo flere som flytter hit fra varmere land, der en har langt mindre energikrevende produksjon av bl.a mat, jo verre blir selvfølgelig den påståtte globale oppvarmingen.

Og jo flere mennesker i et land, jo mer forbruk, forurensning og dermed skade på natur og miljø. Alle må jo fatte og begripe at det må produseres mer mat fra stordrift i jordbruket, og enda mer mat må importeres fra land i verden og som sjøl har matmangel. Langt mer dyrkbar jord må utnyttes til bosteder der enda flere kjøpesenter bygges. Kjøpesentrene som omtrent fungerer som varmestuer, der innvandrerne oppholder seg hele dagen.. Der de selvfølgelig ikke er vant med kulde og snø. Men å jobbe, det vil de jo helst ikke så lenge NAV drysser ut penger til dem, uten at sjøl løfter en finger.

Så kan en jo undre seg på om alle innvandrerne som kommer til det kalde nord vil slutte å kjøre bil? Eller vil de slutte å forbruke mat som stadig blir dyrere og dyrere?  Vil de la være å skru opp termostaten på varmeovnen, de som trenger tropetemperatur i husene sine? Slik de er vandt med fra sine hjemland, der temperaturen ligger mellom 30 og 40 grader.

Nå er selvfølgelig hele historien om den påståtte menneskelige skapte oppvarmingen av kloden en gedigen bløff, der jeg er 100 % enig med Donald Trump i hans uttalelser om dette. Men dersom klimahysterikerne sjøl tror på dette, da møter de jo seg selv i døra så til de grader. Nei ikke bare i døra, men de møter seg selv i en svingdør, uten å vite om de er på vei ut eller inn…

Jeg vil påstå at alt disse såkalte ”grønne” sier, det er kun løgn, bløff og selvmotsigelser som ikke henger på greip.  Men også disse menneskene glemmer at de trenger massevis av oljepenger for å finansiere masseinnvandringen som de aldri vil gi opp. Enten vet de sjøl at klimabløffen er en gedigen løgn, kun for å ha et alibi for å sette opp enda flere avgifter, bomstasjoner og gjøre livet surt for oss alle.  Eller så mangler de sunt folkevett og nekter å innse realitetene. Der det er blitt så altfor mange mennesker på jorda, og som skal dele på de minkende resurser. Det mens de klynger seg sammen i store byer, der alle skal ha store forsyninger daglig. Mens de sjøl ikke produserer en eneste potet.

Nei, en behøver ikke være profet for å se at dette eksperimentet vil enda svært så tragisk. For en kan i hvert fall ikke redde miljøet slik vi nå driver på, der norske og andre europeiske skip går i skytteltrafikk mellom Libya og Italia med afrikanere. Ja, som vil til et Europa som sjøl holder på å gå under. Det er ikke en dag for tidlig at våre politikere tar disse utfordringene på alvor.  Der de snarest kobler inn vett og forstand. Dersom de i hele tatt har noe slikt?

NARVIK,  17.11.2016  AMUND GARFORS