Hvor mange bjeller må ringe før myndighetene våkner?

Av Amund Garfors.

Mandag, 22 november, viste TV2-Nyhetskanalen en del intervjuer med noen av de 550 arbeidsløse som kanalen har registrert. At mange folk, og særlig de unge mister sine jobber, det er svært beklagelig. Og dette kan helt sikkert være en stor påkjenning for den enkelte og deres familie. Mange får søvnproblemer og angst og går inn i depresjon eller isolerer seg. Vi fikk se folk som kanskje aldri vil komme tilbake i vanlig arbeid, men må ty til strøjobber og NAV sine krisepakker i årene framover. Men også det vil ta slutt en dag, og hva da?

Norge tilhører jo også de land i Vest-Europa som sliter med stor skjult arbeidsledighet, der dette kamufleres på alle måter og krumspring. Og der NAV ble opprettet som sufflør og aktør.  Dette ble gjort etter at også norsk næringsliv på samme måte, både i Europa og USA, der industri og produksjon flyttet ut. Og der selskapene søkte seg til steder med lavest mulig lønninger og minst mulig skatt. I tillegg ble Norge innlemmet i EØS/Schengen.  Hvor EUs hellige prinsipp om fri flyt av ”arbeidskraft” skulle gjelde. Eller for å si det på en annen måte; disse menneskene innafor unionen, søkte seg til land med høye lønninger og bedre velferdsgoder. Problemet er bare at dette vil før eller siden kollapse.

En hører også stadig at en del politikere babler i vei om at flyktninger og asylsøkere som kommer hit til landet, og at de må lære seg norsk for at de skal snarest ut i arbeid. Dette er jo ren svada og bløff.  For når ikke engang nordmenn har mulighet på et arbeidsmarked som bare blir tøffere og tøffere, hvordan i all verden skal da analfabeter som ikke engang kjenner språket, komme i arbeid?

Og dette er ting som på litt lengre sikt vil komme til å gjøre vårt land langt fattigere. Bare vent til oljefondet begynner å tørke opp…

Saken er den at alarmklokkene burde ringt for lenge siden. Ikke minst på Stortinget der de sover tungt. Dessverre er vi i den ulykkelige situasjonen at vi har ikke noe politisk parti som målbærer nordmenns ve og vel. For hvem vil stoppe innvandringen av sosialklienter som aldri tar slutt?  Hvem jobber for å få oss UT av Schengen? Og ikke minst skrape denne forbannede EØS-avtalen?  Og det til tross for at folket TO GANGER har sagt NEI til EU!

Resultatet av EU, EØS og Schengen og de fire hovedsøyler innafor Schengen , der vi er blitt nødt til å overføre store verdier til andre deler av et Europa som ligger med brukken rygg, den ser vi tydeligere og tydeligere.  Der vi dessverre må godta fri flyt av arbeidskraft, fri flyt av tjenester, fri flyt av kapital og fri flyt av varer. I tillegg kommer fri flyt av alle typer kriminalitet, og som bare eksploderer.

Nei, man behøver ikke være rakettforsker, stjernetyder eller professor i økonomi for å skjønne at dette eksperimentet vil komme til å ramme langt flere enn de som TV2 viste fram i går. Fortsatt vil arbeidsplasser forsvinne og selskaper flagges ut.  Der selskapene og arbeidsgivere søker seg dit profitten er størst. Mens enda flere arbeidsplasser i Norge vil forsvinne.

Og når hjelpa fra NAV blir mindre eller kanskje blir fraværende, da må nok de fleste ta saken i egne hender.  Men da gjelder det og ikke miste motet!

NARVIK, 22.11.2016  AMUND GARFORS