Innlegg

Når skal vi kunne begynne å se fremover igjen?

Søk først Guds rike!

"The Great Reset": En blåkopi for å ødelegge frihet, innovasjon og velstand

La rettsinn og oppriktighet verne meg

Det grønne skiftet, blant annet senker EU

For vår skyld!

Iran forbereder seg på å ta ut Israel – rett etter at Iran-avtalen er signert

Den som tror han står må passe seg

Konstruert matkrise for å sikre fortsatt amerikansk dominans

Utenfor leiren

Dokumentar: ‘Uninformed Consent’

Vår tørst - Hans tørst!

Ensomhet, psykisk sykdom og klasseskiller?

Der er ingen virkelig frihet uten trygghet

Vi er ambassadører for Kristus

Stå for noe eller fall for hva som helst

Bibelen er den desidert mest leste boken i verden, og med god grunn

Hodeskallestedet

Here we go again

Covid-vaksine - Alt sammen passer til definisjonen "kvaksalveri" og "sjarlataner".

Å være i Kristus

Det norske folket? Hvem er det, for hvem?