Kjærlighet til Gud

Av Einar Kristoffersen. 

For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud. Rom 8:28

«- dem som etter Hans råd er kalt,» står det videre. Dette skal vi være klar over, ellers blir vi gående og lete etter denne kjærligheten til Gud i oss, i et forsøk på å måle og veie den.

Vi er utvalgt til å elske Gud! Det er hva Ordet forkynner. Alt i Guds rike er nåde!

Hvem er det som elsker Gud? Jesus sier i forbindelse med synderinnen som kom inn i fariseeren Simons hus, gråt og vasket Jesu føtter med sine tårer, at «- hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» (Luk 7:47).

Som du ser er det noe som er gått forut for denne kvinnens kjærlighet til Jesus. Det er noe som har forårsaket den, eller vi kan si født den - nemlig syndenes forlatelse!

Så vi kan si at denne kvinnens kjærlighet dypest sett stammer fra Jesus selv!

Apostelen Johannes beskriver det slik: «Vi elsker fordi Han elsket oss først.» (1 Joh 4:19).

Som du ser - kjærligheten er av Gud! Derfor, om du ønsker denne kjærligheten, skal du ikke lete etter den hos deg selv, men bli opptatt med den kjærlighet Han har vist deg. - Den som Skriften vitner om! For «i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1 Joh 4:10).

Er du blant dem som alt samvirker til det gode for? Hvordan stiller du deg til dette: «Nei, for all den ting jeg visste, Kan jeg ei min Jesus miste?»

Kanskje du da ser at du er en av dem, til tross for all den skrøpelighet og synd du ser og kjenner på!

Kommentarer