Stopp volden: Deporter voldsmenn og politikere som oppforder til aggresjon umiddelbart!

Av Roger Dyrøy. 

– Å betale penger til folk som kan være terrorister, er brudd på norsk lov

Hvis norske myndigheter er med på å finansiere terror, så har utenriksministeren og regjeringen et problem, påpekte Christian Tybring-Gjedde (Frp) under Debatten i NRK.

​​​– Det vi snakker om nå, er faktisk å betale penger til folk som potensielt er terrorister. Det er brudd på norsk lovgivning, paragraf 135 i terrorfinansieringsloven. Det er forbudt, understreker Tybring-Gjedde, og legger til:

– Det er faktisk veldig strengt forbudt også, det straffes med inntil ti års fengsel.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) reagerer på koblingen mellom organisasjonen og Hamas, ifølge Nettavisen.

Han ønsker å kutte støtten for å hindre at staten bidrar til å støtte terror.

Ifølge Tybring-Gjedde er det snakk om over hundre ansatte i organisasjonen aktivt støtter Hamas.

– Israels sak må tales. Det er et land som har fått terrorangrep mot seg, og de har en rett til å forsvare seg og til å kvitte seg med Hamas, uttalte Tybring-Gjedde under Debatten på NRK torsdag kveld.

Han mener at statens støtte til organisasjonen er et lovbrudd og omtaler støtten som «terrorfinansiering.»

Hele Debatten fra torsdag på NRK kan du se i opptak her.

https://idag.no/nyheter/samfunn/kun-pa-nett/a-betale-penger-til-folk-som-kan-vare-terrorister-er-brudd-pa-norsk-lov/19.44703

Det er fremskritt å påpeke det banale, at oppfordring og støtte til terror er kriminelt og derfor også straffbart. Men det som FrP sin representant påpeker er ikke helt riktig, i følge Straffeloven er det nemlig skjerpende om man er tillitsvalgt. I tillegg er det svært suspekt det som har foregått (over lang tid) og spørsmålet blir i hvilken grad dette har vært il skade for Norge og innbyggerne her. IS-søstrene er bare ett skrekkeksempel på hvor galt det kan gå, men uthulingen av asylinstituttet og rettighetene som gis potensielle terrorister. Gaza-nordmennene er et eget kapittel hvor man hverken er nordmann eller har pass som indikerer statsborgerskap, men en midlertidig oppholdstilatalse som utløsr tittelen "nordmann". Gaza står visst over klima og alt for denne regjeringen da de ikke eng gang trenger de obligatoriske 8 årene i landet for å få utstedt norsk pass. 

Med landssvik forstås den som under okkupasjon eller internasjonal væpnet konflikt på norsk territorium, eller dersom det er overhengende fare for okkupasjon eller internasjonal væpnet konflikt, yter fienden eller okkupasjonsmakten bistand mot Norge eller skader den norske forsvarsevnen. Det samme gjelder forsvarsevnen til en stat som Norge er allierte med eller i kampfellesskap med.

Straffen for landssvik er ifølge straffeloven 2005 § 119 fengsel inntil 10 år, mens grovt landssvik etter straffeloven 2005 § 120 straffes med fengsel inntil 21 år. Ved vurderingen av om landssviket er grovt skal det særlig legges vekt på om landssviket har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge, om gjerningsmannen er medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller landets øverste sivile eller militære ledelse eller om landssviket har ført til tap eller fare for tap av menneskeliv.

https://lovdata.no/artikkel/straffeloven_2005__landssvik/1626

Det er ekstremt slik norske politikere holder på med aktivisme og regelrett sabotasje på ulike måter. Forskjellsbehandlingen er over alle støvleskaft. Men vi som elsker landet vårt er jo ikke akkurat kjent for å smelle med dørene. 

https://miff.no/medisraelforfred/2024/02/01direktor-ved-kjopesenter-erklaerer-miff-som-uonsket.htm

I helgen rømte en fange fra Politiets varetekt. Han skulle returneres til hjemlandet, men ønsket åpenbart ikke det. 

https://www.document.no/2024/02/04/politiet-gir-opp-jakten-pa-romt-utenlandsk-fange-i-bergen/

Daglig får vi nå meldinger om alvorlige hendelser som nær sagt aldri skjedde før. Nå slår Politiet i Bergen drapsalarm. At man må lete etter saken hos NRK er smått utrolig, men ingen er overrasket når de også utelater omtale av gjerningsmannen og opprinnelsen. 

https://www.nrk.no/vestland/startar-drapsetterforsking-i-bergen-1.16749089

Mitt forslag for et fredelig samfunn er følgende: 

    Utsted arrestordre på ansvarlige politikere, inklusiv foregående regjeringer. 

    Stopp innvandringen og få kontroll på grensene. Gjerne med bistand fra Forsvaret med sikte på å gjenopprette reelle grenser. 

    Returner alle voldsmenn og politikere som organiserer og demonstrerer lav terskel for aggressjon og lefler med ukultur.

Gud velsigne fedrelandet! 

Kommentarer