Ordet om Jesus

Av Øivind Andersen. 

La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Og dette er løftet han gav oss: det evige liv. (1 Joh 2,24-25)

Dette er det viktigste av alt for en kristen!

Vi skal la det budskap apostlene har gitt oss om Jesu person og gjerning bli i oss! I dette budskap - og i det alene - er det evige liv. Gjennom det blir vi værende i Sønnen og i Faderen. Da oppfylles det på oss, som Jesus sier: "Bli i meg, så blir jeg i dere." [Joh 15, 4]

Sterke krefter er virksomme for å få oss bort fra dette.

I vår tid legges det så stor vekt på hva en kristen skal være og gjøre, på alle oppgaver, utfordringer og plikter som han må ta opp, at ordet om Jesus og det som Gud har gitt oss i ham, blir trengt i bakgrunnen.

Naturligvis skal vi tro på Jesus, heter det. Men vi må først og fremst tenke på vårt liv som kristne.

Hvis ordet om Jesus ikke blir selvfølgelig, er vi allerede glidd bort fra ham. Da er evangeliet bare blitt en teori. Da blir det ikke lenger i oss.

Derfor gjelder det for enhver pris at dette ikke skjer! Hvordan blir vi bevart?

Guds ord svarer: Vi må "så meget mer gi akt på det som vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra!" Heb 2, 1.

Vi må stadig vende tilbake til begynnelsen! Det som vi hørte fra begynnelsen, det skal vi la bli værende i oss. Da blir vi stadig fornyet i vårt gudsforhold, og vi får stadig ny kraft i vårt liv som kristne.

Ta dette til deg, du som ønsker å leve et sant kristenliv!

Vokt deg for tidens malstrøm! Får den tak i deg, fører den deg bort fra evangeliet, fra det som er fra begynnelsen. Da går det galt!

Kommentarer