NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 30. september 2021

Dette er Norges mest ateistiske partier

Av Kirkehøyden. 

Den 20 august 2021, hadde den "kristne" avisa Vårt Land en artikkel med tittelen: "Dette er Norges mest ateistiske partier". Og i brødteksten kunne vi lese følgende: "VALG 2021: Hvilke partier kjemper ateistenes sak? Slik velger du mest ikke-religiøst, ifølge Ateistene."

Det finnes ikke noe mer irrelevant enn budskap fra dere ateister. Muslimer og de som lever i ateistiske/ marxistiske stater (SV forbilder) flykter alle til de nasjoner med lang kristen kulturarv, som Norge.  

For der har de velstand, vitenskap, demokrati og rettsstat. I tillegg kommer Israel, for alle hemmeligheter er skrevet ned i Bibelen. De etablerte et utviklet land i løpet av noen tiår, og ingen bidrar mer til vitenskap og sivilisasjon. 

SV hyller barbariske terror org, som har lovfestet holocaust 2. De er våre nynazister, grunnet dette sosialistiske slektskapet. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Kaller FRP brune? De er venner av Israel og det jødiske folk.

Ringen er sluttet: Bildebeviset: Her er den palestinske lederen i nazistenes konsentrasjonsleir i 1942 - MIFF Ikke rart SV hadde en partileder som var nazi under krigen, og her ei annen nazimerr med sin egen Hitler Jugend. Israelsk avis hevder at Kristin Halvorsen ropte død over jødene. (aftenposten.no)  

Og det er vel der dere ateister også befinner dere.

SV - beste parti for ateister - deres forbilder er nå Cuba og Venezuela, hvor folket graver etter mat på fyllinga eller flykter for å fø sine familier,  SV var også store fans av Sovjet som imploderte, og DDR, som skjøt egne borgere om de flyktet til det kristne vest.

Alt dere har er at dere ikke tror på Gud. Dere forkaster Ham, men hva forkaster dere? Vårt Gudsbilde, som dere ikke aner noe om (gjettverk), eller lager deres eget, som dere også forkaster. Stupiditet i annen potens.

Kirkehøyden.
Evang. kristen

onsdag 29. september 2021

Kjærligheten til Jesus

Av Hans Erik Nissen. 
Foreslått av Olav H. Kydland. 

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg” Joh 14,21. 

Kjærligheten til Jesus kommer til uttrykk på to måter: Du har Jesu bud, og du holder dem. Kjærligheten bygger alltid på den elskedes ord. Et brev fra vedkommende blir lest mer enn én gang. Det rommer et budskap som betyr noe avgjørende på grunn av navnet som står under brevet.

Slik er det også med Jesu ord. Fordi han står bak hele Bibelen, er ordene som står der uhyre verdifulle for den som elsker han. De ligger ikke som en død kapital. Nei, en kristen tar dem fram gang på gang. Mens du leser og hører, må du be: Herre, hjelp meg å holde fast på ditt ord!

Har jeg ikke et Guds ord å holde fast på, visner troen. Troen lever av Ordet. Får den ikke Ordet, vil den dø. Får den derimot rikelig næring av Guds ord, blir den sunn og sterk.

Du har ikke Guds ord, hvis du ikke bruker det. Du skal derfor ta for deg Ordet. Gjør du ikke det, er kjærligheten til Jesus bare en talemåte.

Først høre og dernest gjøre.

Å høre og å fastholde er én side av saken. Den andre er at du stoler på det du hører. Bygg på klippen. La Guds ord være fundamentet for livet ditt. Lytt ikke til hva andre tenker og mener. Menneskers råd og veiledning strekker ikke til. Det er helt annerledes med det Gud har sagt. Det står fast for evig. Når Ordet tilsier den som tror på Jesus en hel og full frelse, skal du også hvile i det fullbrakte. Du holder ikke Ordet, hvis du ikke våger å tro Guds løfter.

Tanken din kan ikke fatte storheten i de privilegier en kristen har. Men du kan tro dem, fordi det er Gud som har talt.

Det samme gjelder det Jesus har sagt om livet her på jorden. Du skal innrette deg etter Guds Ord. Gjør du ikke det, elsker du ikke Jesus.

Han har talt med guddommelig myndighet. La oss lytte, følge og elske ham. 

( Fra andaktsboka ”Ett er nødvendig” 21. februar).

tirsdag 28. september 2021

Gjentagelse av feilene i Romerriket: Vestens fall


Mens verden ser et fallende Amerika forvandle seg til et U-land, synes det geopolitiske skiftet i Øst å være uunngåelig. Uten rettferdighet er regjeringer ikke mer enn en gjeng med banditter, sa St. Augustine.

Vesten, som en gang strebet etter konstitusjonelle verdier som et uavhengig rettsvesen, antikorrupsjon, borgerrettigheter, likhet uavhengig av rase og klasse, synker nå i lysets hastighet - mens resten stiger, skriver historiker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report, Hanne Nabintu Herland i sin WND -spalte.

Mens de gir grådige milliardærer mulighet til å ta kontroll over det som en gang var uavhengige vestlige nasjoner, gjør de transnasjonale forretningsimperiene Vesten til et føydalt system av superrike herrer som eier nesten alt.

Vestens fall kommer innenfra, fra kulturens egen moralske tilbakegang, den singaporeanske diplomaten og den fornemme forfatteren, påpekte Kishore Mahbubani, med henvisning til en synkende arbeidsmoral, mangel på omsorg for eldre og det enorme velferdssystemet, som jeg påpekte i en fersk artikkel.

Det vi observerer i dag i USA har skjedd før. Den engelske historikeren Edward Gibbons The History of the Decline and Fall of the Roman Empire skriver at når en sivilisasjon er på topp, med makt og innflytelse over mange andre kulturer, utvikler den ofte en forståelse for at den representerer den edleste og mest avanserte sivilisasjon som er kjent i historien. I disse øyeblikkene med selvopphøyelse råder en blind følelse av uovervinnelighet.

Uansett om sivilisasjonen forlater sine opprinnelige verdier - de presise verdiene som førte til dens storhet - uansett hvordan den fratar sin befolkning rikdom og rettferdighet, uansett hvor mange kriger den innleder og lidelsen fra sivile, på en eller annen måte tror de ødelagte elitene fortsatt at deres imperium alltid vil forbli overlegen alle andre.

Politikerne glemmer leksjonene fra den kinesiske intellektuelle og militære geni, Sun Tzu, om behovet for ledere til å opptre med velvillighet og rettferdighet for å bli respektert, oppblåst som de er for å imøtekomme de ultrarikes ønsker.

For eksempel hadde romerne en fast tro på at de var overlegne mennesker, sammensatt av større rasjonalitet og intelligens sammenlignet med andre. En sivilisasjon skulle styre alle.

Denne arrogansen var spesielt dominerende i de senere fasene av det vestromerske riket, og gjorde andre etniske grupper sinte og til slutt førte dette til bitter harme fra germanske stammer som resulterte i Romas fall i 410 e.Kr. Det var mangel på rettferdighet som drepte det en gang så store Roma.

Århundre før advarte den romerske taleren og politikeren Marcus Cicero om denne utviklingen. "Arrogansen til politiske ledere bør dempes og kontrolleres," skrev han og uttalte senere; "Jo høyere vi er plassert, jo ydmykere bør vi gå."

Økonomen Mancur Olson påpeker i The Rise and Decline of Nations at det var nettopp Storbritannias høye status før første og andre verdenskrig som bidro til en tilstand av arroganse som hindret behovet for fremgang og vekst.

Det var en pågående optimisme etter krigen om at alle de økonomiske og sosiale problemene i den vestlige verden ville bli løst, siden "Storbritannia alltid er det største."

Troen var at økonomisk vekst var ubegrenset, uten ende på økningen i levestandarden. Selvtilfredshet og kulturell likegyldighet gjennomsyret gradvis av det britiske samfunnet, noe som resulterte i at industriell vekst og ekspansjon fikk liten oppmerksomhet.

Britene la stadig større vekt på sterke arbeidsorganisasjoner og utviklingen av et velferdssamfunn med omfattende rettigheter til sosial bistand og velferd.

Proteksjonistisk politikk ekskluderte andre land fra det britiske markedet, til tross for produktene til en bedre pris og høyere kvalitet. Britene lånte penger og påtok seg gjeld.

Storbritannia ignorerte konkurransedyktige økonomier. Selvsikre vinnere av krigen, mistet de fortsatt hovedrollen som en vestlig verdensmakt. Tyskland, derimot, tapte krigen og prøvde ydmykt å møte fremtidens utfordringer.

De dannet et samfunn basert på hardt arbeid, reetablering av tyske institusjoner og begrenset gjeld. Etterkrigstidens beskjedenhet, selvdisiplin og hardt arbeid har gjort Tyskland igjen til den sterkeste staten i Europa.

Som Niall Ferguson uttrykker det, er det nåværende vestlige politiske systemet fullstendig uredelig. Store forpliktelser er skjult av syne, med knapt noe ansvar for nøyaktige offisielle balanser.

Hvis kursen ikke endres, kan det ende med borgerkrig og utenkelig død. Dette skjedde med de arrogante elitene i Roma, og resultatet er spådd og forutsett av så mange, blant dem St. Jerome som sterkt advarte mot konsekvensene av romersk korrupsjon, seksuell umoral, mangel på rettferdighet og dyder.

Og han levde til å se Roma falle.

mandag 27. september 2021

Postkassen

Av Ten4. 

Aforismer og anekdoter i overført betydning om en postkassemetafor.

Det finnes et veldig antall måter å formidle beskjeder på. For ikke å gå i detaljjungelen, så er de aller viktigste gjennom tidene:

Røyksignaler, Gjallarhorn, telefon, Post-it, kurer, kurer med hest, brevdue, vardebrenning, speakers corner, telegram, rørpost, morse, 2-veis AM radio, krypteringskoder, walkie talkie, brev, telex, telefax, div messengers, emojies og epost.

Kanskje ikke i den rekkefølgen akkurat. Alle har hatt stor betydning for samfunnet.

Vi har kommet langt innen kommunikasjon, men har fortsatt brev laget av skog. Og brevet blir pakket inn i raffinert skog. I forrige årtusen var det snakk om det papirløse samfunnet. Noe som aldri inntraff.

Data-utstyr er også pakket inn i skog. Men papp-skog og brev-skog er jo ikke det samme i denne sammenheng.

Systemet er utdatert, og bør snart avvikles helt. Rekk opp hånden den som forventer noe positivt i postkassa? Kjærlighetsbrev, gavekort fra naboen eller en vennlig takk for at du hjalp den gamle dama over gata?

I beste fall ligger der ikke en bråte uventede fakturaer der.

Resten er søppel som fyller opp en annen kasse, nemlig bossdunken for papir.

Det hjelper ikke å reservere seg mot uønsket spam. Det er investert mye penger i spam.

Min postkasse er vandalisert av de som knuger og med muskelkraft «skrur» gratisavisene ned i kassa, slik at den er bulkete og lokket har gått av hengslene. DU SKAL HA DENNE POSTEN!!

Som ikke egentlig er post, men bortkasta skog.

Postkassestativet er felleseie, ergo trenger det ikke vedlikeholdes, så det ser ikke ut i halvmåneskinn. Det skal bare romme kassene. Dette er stortinget. Enfunksjonskonstruksjon. Bygget skal kun inneholde tomgods.

Ingen ser seg tjent med å gjøre dugnad (de folkevalgte) for å pusse opp rakkelverket, for hva får man igjen?

Anonyme lapper fylles opp i postkassen:

 • Feil farge på taksteinene din dust.

 • Erru helt mongo, med hvite vegger? Jeg vil ha lyseblå.

 • Hvorfor ventet du ikke, for jeg hadde tenkt å skifte steinene din nisse.

Yeah right!

Man måtte i så fall sendt ut nabovarsel med «hvilken farge vil din husstand ha på vegger/tak»?

Svar:

 • Rosa/hvit

 • Hvit/blå

 • RAL9002/ RAL7032

 • Gul/svart

 • Rød/lilla

 • Blå/grønn

Kassene som henger der, har også kun en funksjon: Å inneholde spam og fakturaer. Dette er politikerne. Og spam’ en er hjertesakene deres som de prøver å spre som bøndene sprer siloinnholdet på jordene om våren. Den ene saken mer ubetydelig enn den andre.

De viktige sakene berøres ikke av yrkesbroilerne.

Fakturaene er hva de koster samfunnet. Det blir dyrt når de skal forvalte samfunnet med rådighet over 1300 milliarder ++, når de ikke en gang kan bruke kalkulator. Kuleramme blir også noe i overkant komplisert for dem stakkars lattedrankere. Det må i så fall kun være 2 kuler i ramma.

Hva skal man si om profesjonelle politikere? Jeg vil ikke ha dem, for hva betyr det?

Det betyr at du trenger bare å trykke start, så prater de tøv på inn- og utpust helt til de får kjeven ut av ledd, eller at du trykker på nødstoppen, og finner exit. Kommer det gakkende gjess forbi som gakker høyere enn dem, så skrur de opp volumet. Dette fordi det er så UTROLIG interessant det de har å si, at alle MÅ få det med seg. De frøser ut spytt av munnen i sin iver etter å spre sitt meningsløse budskap, så det er best å holde avstand.

HELE…HELE (jeg skrev det to ganger) sandkassa med 169 representanter består av sånne.

Tomsingene på tinget (dårehuset), er totalt fraværende når det gjelder post vi ønsker i postkassa, og er svært relevant når dårlige nyheter formidles. Hva med å f.eks. fjerne personbeskatningen 100% på lønn, trygd og MVA? Det kan dere vedta uten å gjøre Norge fattigere. Snarere tvert imot så ville det ha en voldsom positiv spiraleffekt for alt og alle.

De er ikke bare ubrukelige i alle fag og tema, men også som politikere, og likevel ser de hånlig ned på fagfolk og stort sett alle som ikke er i den indre bedritne krets. Selv lokalpolitikere i små kommuner på Vestlandet har dette arrogante draget over ansiktet hver gang de må slippe til menigmann. De bare ER bedre enn oss.

Samtidig prøver de å normalisere seg selv. Det grelleste eksempelet er Bollestad som hopper sekkeløp. De gjør selv slike livsfarlige stunt for å få beholde sin posisjon. For hva skulle vi gjort uten dem? Lederne? Når de entrer et rom, så virker en person som et dusin personer på en rød løper.

De tomme tønner lager mye rammel og ulyder.

Erna Solberg ble spurt om den løgnaktige NTB-meldinga om at grensepolitiet i Texas bruker pisk mot melaninrike.

Svadaen og selvfølgelighetene tøt på naturlig vis ut av kjeften hennes uten å vite hva saken handlet om.

 • Vi må behandle folk humant.

De sier aldri:

 • Jeg vil ikke uttale meg om saker jeg ikke har satt meg inn i. Som f.eks. klimaskandalen.

Nå er plutselig Ozon-laget på moten igjen. Pelskledde figurer i Antarktisk kan få solstikk.

De formaliserer lover og regler, som de selv ikke forstår, og som de vurderer ikke gjelder dem. De er alle konger som er for viktige for kritikk. Riksrevisjonen ble stanset da de ville granske stortinget. Klart en konge trenger ingen gransking? 169 konger pluss kongelig administrasjon.

Da har riksrevisjonen ingen misjon.

Postkassa Støre har lovet høyere skatter og avgifter, og det måtte jo belønnes med en statsministerjobb.

Kommentariatet kaller disse menneskene for smarte, velutdannede og dyktige.

Det kan man også si om psykopater i ledelse, diktatorer og allehånde uvettige professorer.

Kim Jong-Un for eksempel.

Han er så smart at han klarer å få 25 millioner mennesker til å tilbe han som en avgud.

Han er så dyktig at hans posisjon aldri har vært truet. Man må bare være hensynsløs nok, og sette seg selv først. Han sto på landets snødekkede høyeste fjell, i lakksko. Alle i landet bukket og skrapte og trodde på dette. «Mannen som ser på ting» var på fjellet. Galten som blir andpusten av å gå 10 meter, som Tucker Carlsson meldte fra Pyongyang under møtet med Trump.

Han er utdannet i Bern/ Sveits, som antagelig matcher Støres kostskoleopphold i Paris, og sistnevnte er jo intelligenserklært av GHB.

Disse tingene er irrelevant, fordi det VI ser etter hos politikerne, er stort sett:

 • Moralsk kompass

 • God dømmekraft

 • Prioriterer de viktige sakene

 • Gir folket personlig frihet i stedet for detaljstyring

 • Verner om landets verdier, og sikkerhet

 • Setter folket som har valgt dem, før andre lands borgere

 • Åpenhet og redelighet i stedet for (i beste fall) skjulte krumspring som ikke tåler sollys

 • Hardtarbeidende der målet er å forbedre landet til beste for folket, ved sin maktutøvelse

Disse kvalitetene blir sjelden nevnt av de som tar rollen som bedrevitere og eksperter i media.

Du får nesten alltid det motsatte av det jeg listet opp, så spørsmålet blir: Trenger vi dem? Disse er jo garantister for at vi ikke får det som forventes?

Jonas Gahr Støre har etter valget uttalt at han skal redde verden. Norge er ingenting for en variasjon av Peer Gynt som han. Verden intet mindre, og han skal gjøre det. Verden først, Norge sist.

Hybris glimrer ikke med sitt fravær her. Får vi Støristan? Det er sånn jeg forestiller meg det engelske aristokratiet på 1700-tallet var. Støre hadde glidd rett inn som den adelsmannen han er, i praksis.

En ekstrem arroganse overfor allmuen og en pervers selvsentrering og oppførsel langt over grensen for dekadent opptreden.

Støre bedriver en nesten ubeskrivelig hylling av sitt ego og kompetanse, når vi vet at dette bare er saksbehandlerne til EU. Det eneste Støre kan gjøre, er å svi av penger i samme stil som Solberg har gjort i åtte år. Intet mer. Om kort tid er de ikke lenger passivt medlem av sikkerhetsrådet en gang, som de har lagt all prestisje og våre penger i.

Han kunne like gjerne sagt at han alene skal redde solsystemet, uten at det ble mer realistisk og troverdig, for han vet at han aldri blir stilt til ansvar for sine uttalelser med dagens logrende medier. Venstresidens dvergpudler.

Som jeg sa i begynnelsen: «Systemet er utdatert, og bør snart avvikles helt.»

Vi får ikke folk som kan noe. Noen som ser seg selv ransakende i speilet før de gakker på.

Folk som ikke egentlig trenger jobben, er de vi faktisk trenger.

Folk som ikke er høyt hevet over alle andre og som er sterkt narsissistiske. Som Helge Lurås sa om Erna Solberg da de satt og ventet på å slippe inn i NRK studioet:

 • Hun så på meg med et hånlig blikk.

Jeg har selv opplevd det bl. a. i befatning med en ledende representant før Høyre i forbindelse med en sak i kulturlivet i kommunen jeg bor i. Jeg sa rett ut at han burde jekke seg ned et par hakk. Du er utbyttbar.

Dette var 1 til 1 samtale (og han ble byttet ut ved neste valg).

I et annet tilfelle på et fly. En kjent FrP politiker som skulle ut av flyet hadde vondt for å skjule forakten han hadde overfor meg og andre passasjerer. Han så ut til å mene at han skulle ut først i egenskap av hvem han er. Å stå i kø var langt under hans opparbeidede verdighet som stortingspolitiker.

De klarer ikke helt å skjule denne dyptsittende ringeakten for velgerne, når kameraet er avslått.

«Nå er det vanlige folks tur»! Det er kode for: Regn med å bli flådd så lenge vi sitter.

Jeg betakker meg! Her trenger vi autonomi.

PS!

Flua på veggen melder fra kontoret på Youngstorget i stalinbrakka:

-Jeg tror dette, med forbehold, kan være en positiv nyhet eller en dårlig nyhet. Det kan selvsagt også, derav forbeholdet, være stikk motsatt.

- Men Jonas, du greier vel være litt mer upresis enn det?

- Kjeften på ‘rei. Jeg gjør mitt beste. Hvem er DU?

- Din nestleder vel?

- Åkei Kjersti, eller heter du Martin Kolberg?

- Jeg heter Hadia.

- Hva så, forventer du medalje fordi du kom fram til det? - Uansett stoler jeg ikke på den gjengen i nominasjonskomiteen. De er for lavt utdannet.

- Men jeg sitter jo der?

- Ja nettop my point exactly. Eller som vi sa på skolen: Bon point.

- Du får det som du vil i komiteen som vanlig Jonas kjære.

- Snøft! Disse dilettantene burde stemt på meg.

- Vi stemte på AP

- Holder ikke! De må stemme på meg. Og jeg syns også vi skal erklære unntakstilstand og underordne stortinget under SMK som en ren regjeringsavdeling, for ellers er jeg redd vi må tåle kakling, og det gidder jeg bare ikke. Og hva er det med disse raringene i AUF? Jeg har jo ikke tid til sånne.

- De jobber for deg.

- Skulle bare mangle, men jeg syns av og til, eller fra og til, at det blir for dumt når de stjeler våre saker, frekke som de er.

- Mer kaffe? Kanskje med en ørliten cognac?


søndag 26. september 2021

Den som har Sønnen, han har livet

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.» 1 Joh 5, 12

Så enkelt sier Guds ord hvem det er som er en kristen og har det evige liv, og hvem det er som ikke er det og ikke har det evige liv.

Vi skal merke oss at Gud sier begge deler. Han sier ikke bare hvem som har livet, men også hvem som ikke har det.

Alt kommer an på om vi har Guds Sønn!

Her er ikke spørsmål om hva vi vet, ikke om hvor stort lys vi har, ikke om våre gjerninger, ikke om hva vi gir oss ut for å være, eller om hva andre tror om oss – det er ene og alene spørsmål om å ha Guds Sønn!

Den som har ham, han har livet, og omvendt.

Det er ikke noe vi kan diskutere. Det er Guds enkle og klare tale til oss om hvem det er som er frelst!

Hvem er det da som har Guds Sønn?

Det har Guds ord svart på like foran det ord som vi går ut fra. Der står det at han har vitnet om sin Sønn. I dette vitnesbyrd kommer det evige liv til oss. Vitnesbyrdet går ut på at Gud har gitt oss det evige liv. Det er en gave, den gis for intet. Alle som da setter sin lit til dette vitnesbyrd, får det og eier det som vitnesbyrdet inneholder:

«Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv!» 1 Joh 5, 10.

Hører du hvor enkelt det er? Det som du tror på, det har du!

Setter du din lit til det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin Sønn, da eier du dette livet. Da har du Sønnen, og har altså livet.

Men tror du ikke på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin Sønn, da har du gjort Gud til løgner, nettopp fordi du ikke har trodd på dette vitnesbyrd! 1 Joh 5, 10.

Da har du ikke Guds Sønn, og har ikke livet.

Så kan hver og en vite hvor han står og om han er frelst eller ikke!

lørdag 25. september 2021

Politisk kvarter - NRK TV - mandag 21 september

Av Kirkehøyden. 

Takker for en meget interessant debatt. La meg fortelle at KrF gikk fra 14% + til under sperregrensen, fordi vi konservative, evangeliske kristne og venner av Israel forlot dem. Bondevik kastet Israel under bussen, i håp om en internasjonal karriere. Han trodde vi var for dumme til å skjønne strategien, og at vi ikke hadde noe annet sted å gå - Hagen visste råd. Vi hadde ingen respekt for Ropstad fløyen heller, de var også svikere. 

Vi samles på en blogg og feiret KrF under sperregrensen, de kommer aldri tilbake - takk og lov. Mathisen typen og Bondevik er årsak til at de nå er ferdige. 

Jeg er overbevist om at hvis kretsen rundt Norge i Dag hadde vunnet frem ville de vært et 20 % parti. Mange sekulære konservative er oppgitt over det moralske forfallet, og KrF kjemper aktivt for Islamisering av Norge. Ingen homoekteskap, ingen abort og full støtte til Israel, skulle vært en selvfølge til denne dag.

Her et "høydepunkt" fra KrFs nedtur: Første landsmøtet for Hareide lot de en vulgær og gudsbespottende lesbe ta seg av underhodningen. De har ingen begrep, fra Bondevik, inkludert Ropstad. De dolket oss i ryggen og behandlet oss som idioter. Under landsmøtet viste jeg til Matt 19.4 og en homse sa at han ville begå selvmord grunnet slike som meg. De er infiltrert av u-kristelighet.

Et annet "høydepunkt": En nestleder bad oss holde oss på bedehuset, så stilte hun opp i undertøy i et dameblad, for å treffe "skikkelige velgere."

Derfor røykte Bondevik sigar, for å gjøre seg kul for de samme velgere. Valgerd drakk "raudvin", og jeg er sikker på at de betalte konsulenter 300.000 for disse rådene. 

Så sitter Valgerd i Stålsett utvalget, som foreslår å ta fra oss foreldreretten og gjøre oss til kriminelle om vi forteller barna om Jesus, før de kan "velge selv."   

Vi er barrieren for en hedensk verdenskirke, hvor "kirken", MF og KrF er en drivende kraft. Stålsett har en phd i "liberation teologi" (kommunisme). Fader Stålsett holder "meetings" med Islamister på Stiklestad, som ikke lenger er et kristent hellig sted. Vår kristne kulturarv er under attakk fra innsiden av "kristenheten".

Kirkehøyden

fredag 24. september 2021

Gutteroms-politikerne skal UT

Av Spikeren. 

Det ramler stadig flere guttepjokker ut av skapene på Hoppeslottet - eller Stortinget, som noen kaller det. Her finner vi politikere av alle farger, størrelse og aldre som sverger på at de ennå bor på gutterommet, noen endog sammen med kone og barn!

En hver norsk sau vil nok skjønne at dette er en uholdbar situasjon for de nystekte broilerne som skal inn på Hoppeslottet og leke politikere. Selv med millionlønninger skjønner jo alle at broilerne trenger leieinntekter fra den boligen de angivelig ikke har. Det er dyrt å bo i Oslo, må vite! Til og med mangemillionæren Jonas Gahr Støre måtte ty til svart arbeid for å få endene til å møtes. Derfor må det kuttes i pensjonene til eldre og uføre, samt skatte i hjel den arbeidende del av befolkningen som faktisk har bygget opp landet.

Disse som har jukset seg til gratis pendlerbolig og i tillegg unndratt seg hundretusenvis av kroner i skatt, bør og skal straffes på samme måte som enhver annen norsk borger. Her nytter det ikke å bare "beklage" og betale tilbake. For disse menneskene selger gjerne sin egen bestemor, ja endog sine egne foreldre, for å snuske til seg uberettige goder. De eier hverken skam, ære eller respekt. Hvordan kan vi da forvente at de skal respektere det folket som de liksom er satt til å tjene?

Selv om både SMK og riksrevisjonen nå forsøker å fremstå som moralsk rettskaffen, har jeg ingen tro på at dette er ekte. Siden den ene gutterom-saken etter den andre nå dukker opp, virker det som at det å registrere seg hjemmeboende hos mor og far har vært en vanlig trend som stilltiende ble akseptert, ja kanskje til og med "foreslått" som en fin ordning for de som var litt "smarte"?

Vi, Folket, krever at disse må stå til ansvar for hva de har gjort! Om dette hadde skjedd i en vanlig bedrift ville de fått sparken på dagen og i tillegg blitt politianmeldt. Deretter måtte de gått gjennom en rettsak hvor de ble dømt til å betale alt tilbake med renter, pluss et fengselsopphold på kjøpet.

Vi er dritt lei av korrupte politikere som oppfører seg som om de er hevet over loven. Dette som er gjort må få alvorlige konsekvenser for hver og en av disse kjeltringene!

Spikeren

torsdag 23. september 2021

Kriger kommer ikke uventet...

Av Dan Odfjell. 
 
På Norge jo, det skjedde under Ap i 1940, et faktum. Hvorfor? Fordi norske myndigheter og partiledere praktiserer overlegen navlebeskuelse og selvforherligelse, og senest nå med statsfinansierte medier til å lulle det norske folket i søvn med. Implisitt proklamerer de «ikke bekymrer dere», vi har kontroll, vi vil formidle sannheten. Men tro dem ikke, Norge er nå helt forsvarsløst med noenˋs vitende og vilje. Vi venter bare på neste Helge Ingstad-type illustrasjon av vår militære og til dels kvinnelige, dessverre, utilstrekkelighet. Bakkekrig er for fysiske sterke menn, ikke for kvinner. Militær ledelse likeså. Vi lever ikke i en barnehage-kardemomme verden. Se senest til Afghanistan og ta inn realitetene. Og i bakgrunnen manøvrerer Kina.
 
Dersom noen spør hvem etter Winston Churchill, i vår generasjon, som har vært de mest fremstående politikere og demokratiets viktigste voktere, samt fremmere av Vestens kultur og suksess? Da blir svaret fra meg, Margaret Thatcher i Europa og Ronald Reagan i USA. Begge var konservative og snakket åpent om og var parat om nødvendig til krig. Det merket motstanderne seg og derfor ble det heller ingen storkrig... Styrke er nemlig hemmeligheten til nasjonal trygghet. Samt ikke å bli påtvunget «ryggende nødvendigheter» overfor farer og andre utfordrende omstendigheter. 
 
USA er ikke lenger til å stole på med en klovn av en president, det kan nå alle se og forstå. Nato fremstår som en papir-kriger, ikke i stand til en gang å avslutte Afghanistan-krigen på en forsvarlig måte. Et relativt fåtall fryktløse-Taliban tøffinger drev Nato på vill flukt. Mye takket være Joe Bidens senile ubehjelpelighet. Nato etterlot seg det muslimske Taliban enorme mengder av våpen og utstyr, nå i farlige terroristers hender. Er dette en profesjonell Nato-tilbaketrekning - med de påfølgende sivile nedslaktninger, nå uten nåde? Nei.
 
Europa er uten forsvar. Snakk om en EU-hær er nærmest banalt, ikke minst etter at atom-makten England har trukket seg ut. Hvor finnes en Winston Churchill-etterfølger innen det sprikende og dekadente EU? Hvem skal kunne komme det utsatte Norge til hjelp? Når ikke Tyskland en gang kan hjelpe seg selv? Norges situasjon er prekær, og i valgkampen snakket ingen om det, bortsett og bemerkelsesverdig fra det kristne partiet PDK med en militær utdannet partileder. Dette kan ikke lenger få drive i feil retning. Og muslimsk innvandring må umiddelbart stoppes.
 
Med et feminisert og papir-preget inkompetent politi, noe Halvor Fosli omtalte 27/9/20 med den såkalte «Berits historie», som dokumenterte politiets fordommer mot - av alle - oss nordmenn og vår angivelige «rasisme». Da blir det neppe overvettes mye beskyttelse for den norske del av befolkningen å kunne lene seg på, med politiet på innvandrernes side. Er det rart at tradisjonelle nordmenn fortviler over utviklingens negative retning? Ikke lystelig lesning fra Sverige heller når Stockholm nå er voldsutsatt i en grad som nå gjør at Stefan Løfven gikk av. Da fremstår forhåpentlig alvoret. Malmø er allerede en islam-kontrollert by og Gøteborg ikke langt unna med sine kriminelle gjenger som sloss innbyrdes om kontroll.
 
Og se, flaut, alle Stortings-partiene snakker ikke om realitetene hverken i Sverige eller i vårt eget kjære land. Da fortjener de ingenlunde gjenvalg. Elefanten i rommet er blitt et «tabu-tema» overfor det norske folket, som for all del ikke må få opp øynene for Islams virkeligheter. For det kunne og med rette beskjemme både ansvarlige politikere og riksmedier. Ja, sågar koste de førstnevnte og meget uansvarlige jobben.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

onsdag 22. september 2021

Hvetekornets lov

Av Olav Hermod Kydland. 

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» (Joh 12,24)

Det er Jesus som sier dette om hvetekornet til sine disipler. Hva tenker han først og fremst på da?

Jesus tenker nok i første omgang på seg selv som verdens frelser som en dag skulle dø og legges i en grav. Deretter har han nok også sine disipler i tankene og videre alle dem som i framtida vil ta imot ham som verdens frelser.

Hvetekornet blir sådd i jorda, i mørke og kulde. Det dør, men før det dør begynner hvetekornet å spire og bærer mye frukt. 

Jesus er et bilde på hvetekornet som skulle dø og bli gravlagt, noe som skjedde  som en kjensgjerning. Jesus døde den legemlige død, men han smakte også den evige død under Guds vrede og dom i gudsforlatthetens mørke og ensomhet.

Han tok nemlig all vedens synd på seg og bar den opp på korset. Guds ord sier: Syndens lønn er døden. Derfor døde Jesus en stedfortredende død for alle mennesker. Ellers hadde alle mennesker måtte dø, og bli skilt fra Gud i all evighet, uten håp om evig liv. For vår representant, Adam, syndet, og dermed falt hele menneskeslekten i synd, for vi er av Adams ætt, og i tillegg synder vi selv daglig i tanker, ord og gjerninger.

Ved Jesu død og oppstandelse ble vegen til Gud i himmelen åpnet. Alle som tar imot Jesus Kristus er da frukt av evangeliet, hans død og oppstandelse, og skal en dag få samles i "det nye Jerusalem" som er beredt for Guds gjenløste barn.

Men ingen av oss som lever i dag er framme ved målet ennå. Vi er underveis og lever i en ond og gudsfiendtlig verden. Våre farligste fiender er Satan, verden og vårt eget gamle menneske, kjødet eller selvlivet.

Den som lever i samsvar med det gamle mennesket i denne verden, vil aldri nå fram til Guds hvile. Bare den som tar sin tilflukt til Jesus og døder sitt gamle menneske, vil bære frukt og nå fram til Guds himmel. 

Men vil det bli noe frukt i våre liv, eller vil det gamle menneske få overhånd i vårt liv så vi glemmer å være et vitne for Jesus, både privat og offentlig?

Noen kristne ønsker å tilbe og tilhøre Gud, men de ønsker også å få med seg verdens goder og fornøyelser. Følgelig vil de ha både med Gud og verden  å gjøre. Men selv om vi lever i denne verden, så går det ikke å tjene to herrer, enten tjener en Gud eller så tjener en "denne verdens gud" ved kjødets begjær og ønsker. (Se Jak 4,4!) Nei, den som vil være en kristen må korsfeste sitt gamle menneske og leve for Gud. Det vil koste mye, men det er ikke noen annen vei som fører til målet.

Kampen mot selvlivet eller kjødet varer hele livet. Ikke før døden innhenter oss, vil det gamle mennesket dø. Derfor vil hele livet være en daglig kamp mot det gamle menneske som fristes av Satan som tilskynder oss  til å leve i samsvar med tidsåndens ideologier og krav.

Per Nordsletten kjente også til dette kjødet og sier:

"Men akk, jeg har et kjød Som alltid gjør meg møye,
Det er jo dømt til død, Men vil seg ikke bøye.
Dog Jesus visste vel Fra før mitt hjertes nød,
Han sier meg: Fortell Din jammer all for Gud!"
(Nr 418 vers 2 i Sangboken)

Det er sant at kjødet ikke vil bøye seg, men vil herske over enhver kristen. Men det må ikke skje, for da lurer faren for å falle ut av nåden og ikke få gjort noe i Guds rike. Bønnen stagnerer og vitnesbyrdet tagner. Å peke på Jesus, verdens eneste håp, blir ikke en hjertesak lenger. Faren er da stor at det nye livet litt etter litt kveles av selvlivet og verdens bekymringer og går til grunne.

Tormod Vågen skriver i en andakt for 6. mai i sin andaktsbok "I kongens nærleik" at Jesus ser også fram over i tid og ser at misjonsmarkene modnest til høst. Jesus måtte dø først, sier han og fortsetter:

"Og lova om kveitekornet gjeld for oss som for han. Misjonen si soge syner at det er så. Fordi kristne ikkje var viljuge til å døy, lever endå største luten av menneskja utan å vite at Jesus døydde for dei. Men når unge menn og kvinner i sjølvfornekting og offer la sitt liv på misjonens herres alter, då grodde det i heidningland.

Kveitekornet døydde, og nye aks voks fram. No gulnar åkrane der ute. No voggar dei i haustvinden. No ventar Gud at du og eg skal døy, døy frå eit makeleg og egoistisk liv, døy for å hausta inn grøda før vinteren legg seg over jorda.

Er du viljug til å døy?
Er eg?

Svaret på det spørsmålet vil avgjera om Jesus kan bruka oss."

Hva svarer vi så?

Enhver av oss må svare om vi er villige å dø for Jesus Kristus. For bare den som er villig til å døde kjødet og leve for Kristus, vil bære frukt for Gud.

La oss gå til Gud i vår nød, for ingenting av det vi har eller gjør av oss selv, holder mål ved Guds domstol. Bare Jesu Kristi tilregnede rettferdighet holder mål for Gud. Enhver som da tar imot Jesus og lever i samfunnet med ham, vil bli stående frikjent på dommens dag, ikke på grunn av noe hos seg selv, men på grunn av Jesu Kristi nåde og tilregnede rettferdighet. 

Men på dommens dag vil det også vise seg om vi har båret mye frukt for Gud. For da skal bøker bli åpnet, både livets bok og bøkene hvor våre gjerninger er nedskrevet. Da skal vi dømmes etter de gjerninger som er nedskrevet i bøkene på den store, hvite trone. Men bare den som har sitt navn innskrevet i livets bok, blir frelst.

Olav Hermod Kydland

tirsdag 21. september 2021

Two important bits of information

By MelodiAnna. 

I am writing to give you two important bits of information:

Funeral Director John O'Looney Blows the Whistle on Covid
Interviewed by Max Igan from "The Crowhouse", John O-Looney a funeral undertaker in England with credentials and experience over 15 years, exposes the government COVID-19 death coverup since 2019 that will be amazed and astound you what's going on duping the public big time. The link to his interview is in Fuellmich's Telegram account and in Rumble: 


I speak very good english but I had to hear him twice to really get the full understanding of what he is saying. My God, my God,...

Food shortages
The same people that caused Covid and created the injections are also creating starvation. 

Please keep almost a daily check on the information from Christian (known as IceAgeFarmer) with events that may lead to food shortage.  They can also affect Norway since you depend on fresh vegetables and fruit from Southern Europe. I read IceAgeFarmer for a long time now and can assure you he is reliable. 

I am writing from Southern Europe and we are experiencing huge increase on prices for cattle food, flour (bread, pasta etc), iron and aluminium. There is shortage of medicines against worms for animals.

Please share.

MelodiAnna

mandag 20. september 2021

HEF har bare en agenda

Av Kirkehøyden. 

Avkristning, og fremme despotiet/ barbariet Islam, som middel.

Regjeringen og særlig Venstre tar diktat fra ateister, for å bekjempe vår kristne kulturarv, skoleelever skal ikke bli kjent med Bibelen, med læren om at "vi skal elske vår neste som oss selv. "

Dette kommer etter mange grep for å forkaste hva kinesiske forskere har funnet ut er vår suksess formel. Christianity the reason for West’s success, say the Chinese | The Iona Institute

I stedet satses det på marxisme, ateisme og islam, som sier  koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them»  koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them"

Det liker regjeringen og særlig Venstre, men ikke vår kristne tro med KrF i regjering. "Det kristne partiet" som enstemmig var med på å avkristne Grunnloven.

Hvor disse ideologiene råder, flykter de til bare de land med  kristen kulturarv. Fra New Zealand, USA,  til Norge i nord. 

Fikk dere med dere muslimers flykt fra muslimer,  fra Kabul, fullt fly, noen hang på flykroppen. Flykter bare uker etter Taliban drepte 85 jenter for å hindre at de skulle få utdannelse. Ikke et kvekk våre kvinnelige politikere.

Norske politikere følers seg så beriket, at kristendommen skal kastet ut. Dette fra det historieløse "kunnskapsdepartementet," ledet av en muslim.

Kirkehøyden

søndag 19. september 2021

Jesus har fått Faderens navn

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Hellige Far! bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de må være ett, likesom vi! Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten hint fortapelsens barn, for at Skriften skulle oppfylles." Joh 17,11-12.

Hva ber Jesus om for sine troende? Det første er at Faderen må bevare oss som tror på Jesus, i det navn som han har gitt sin Sønn.

Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg - av grunnteksten ser vi at som her går tilbake på navn. Jesus har fått Faderens navn.

Det viktigste av alt for oss som tror, er å kjenne Guds navn. Det kommer tydelig frem i denne bønn. Jesus har da også åpenbart Guds navn for alle dem som tror på ham. Han uttaler ikke dette navnet, og det kan heller ikke uttales. Men like fullt har han åpenbart det for dem som tror. Vi kan se dette navnet. Hvor? Jo, i Jesu person!

Jesus har av Faderen fått hans navn, slik at den som ser Jesus, ser Faderen. Joh 14,9.

Nå ber han om at vi må bli bevart i dette navn!

Den som har navnet, har personen. Å eie Faderens navn er å eie ham selv. Og det eier hver den som Jesus får åpenbare seg for, slik at han i Guds ord ser hvem Jesus er!

Den som ikke har Jesu navn, har heller ikke Faderen!

Derfor er det så om å gjøre for Jesus at vi blir bevart i hans navn. Da blir vi bevart fra alt som vil føre oss bort fra Gud, og fra alt som kommer fra Satan.

Du som har fått det som din dypeste trang å se Jesus, du skal vite at nettopp det ber Jesus om for deg! Jesus vil at vi skal se ham og eie ham, og ber altså om det for oss! Når Jesus ber, blir han hørt!

Det får vi lov å regne med!

lørdag 18. september 2021

Det er ondskap, ikke godhet vi er opp mot

Av Dan Odfjell. 
 
For det er ondskap som nå fremmes fra til dels uvitende og ødeleggende samt indoktrinerende krefter som uforstandig vil Norge av-nasjonalisert. Til fordel for hva, og hvem, annet enn til et diktatur til slutt? Den vestlige ytrings-frie verden av demokratier, slik som vi har kjent den siden de allierte nedkjempet nazismen i 1940, er nå under angrep. Men allerede lenge før vår tid ble islamismen stoppet syd for Paris i år 732 og ved Vienna’s porter i 1683. Og Spania ble først frigjort for muslimenes åk etter 800 års kamp. Denne fanatiske angrepskrigen har altså pågått i 1400 år og har kostet ufattelige mengder liv og store smerter, helt siden muslimene erklærte ikke-muslimer krig i år 600 e.k.
 
Historisk er dette velkjent, uten at det lenger tillates påaktet. Dette er venstre-side-politikk i rå kamp for forandring. Det seneste, tydeligste og klart synlige, ja grusomme «eksperimentet» deres var den ønskede «forandringen» i Venezuela. Men se dessverre, «fanatikerne» nekter nå blankt å erkjenne konsekvensene der på bakke-nivå, av sult, tvang, korrupsjon og generell elendighet. Mer en 3 millioner er fra-flyktet et narko-helvete på jord. Og det tildekkes med god samvittighet? Nei, bare fordi fanatismen ikke tillater sannhet, samt at den norske staten finansierer ondskap og vranglære. Utrolig nok selv under en såkalt borgerlig regjering. Som søkte gjenvalg. Og Ap er venstresiden behjelpelig. Alt for makt…
 
Uærligheten som nå tillates å regjere landet, tildekker hva som helst i sin galskap om forandring - for enhver pris. Samt maktmisbruk om vaksiner og annet. Og ta en titt på Sverige og forstå samfunnsutviklingen og prisen som følger i islamismens fotspor. Jeg hater ikke muslimer, for de vet knapt bedre, grunnet deres «utdannelse» helt fra barnsben av. Som misjonerer hat overfor alle ikke-muslimer, stakkars folk sier jeg. Derfor kan de ikke integreres, og derfor må de stoppes i sin egen verden til de der reformerer seg selv. Afghanistan taler sitt tydelige sprog, etter først russernes og så amerikanernes og Natos forfeilede og langvarige forsøk på kurs-forandring - og slutt på kvinners og andres slaveri.
 
Historien er tydelig en verden i forandring, at den hverken kan eller bør forseres med tvang, og aller minst av fanatiske krefter. Men faktisk nettopp det er det venstresiden, i sin uforstand og i sin total-forakt for fortiden, nå forsøker seg på i Norge. De jager oss som lemen utfor stupet til et stolt lands tilintetgjørelse. At riksmediene og politikerne ikke gjør anskrik, det for meg handler om ikke mindre enn et feigt og utilgivelig fedrelandssvik, ikke godhet. Og med de politiske partiene, understøttet generøst av staten, det gjør også staten fedrelandsfiendtlig gjennom sine velfødde aktører. Snakk om en uvettig, troløs ferd på første klasse. Velkommen til Oslo-mabad, vi tar avstand fra deg og ditt unasjonale virke.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 17. september 2021

Terroren 11/9 2001

Av Norvald Aasen. 

Til Ine Marie Søreide Eriksen.

Jeg ser meldingen din på din facebook side om terroren i New York 11. sept. 2001.

Den virker mangelfull. Du skriver om fly som styrtet inn i skyskrapere og om blind terror, men hvem stod bak denne terroren som kostet så mange liv og så enorme ødeleggelser, utenriksminister?

Jeg savnet i din melding at det var en muslimsk terroraksjon, den verste vel som har skjedd i fredstid.

Tidligere har du omtalt Det muslimske brorskap i svært så positive vendinger. Ligger din lojalitet så sterkt til islam at du unngår å nevne at den verste terror udåd vi kjenner til ble utført av muslimer?

For en høyrevelger av gammel årgang er det bare å glede seg over at både du og høyreregjeringen snart blir avløst. At de som kommer etter ikke er noe bedre, men av samme ulla, får vi bare leve med og gremmes over slik mange av oss har gjort under den nåværende elendigheten.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

torsdag 16. september 2021

Asylmottaket i Vang legges ned

Av Ole Kulterstad. 

Når en leser denne saken fra Vang kan en få inntrykk av at alle i Valdres kommer til å savne et slikt mottak. Det er langt fra tilfelle og det har vært enorme tragedier med denne uansvarlige trafikken i Valdres. Her svikter avisen enda en gang.

For ordfører Vidar Eltun og andre kritikkløst begeistrede er dette en stor ulykke, for meg og mange andre en gledelig nyhet. Det er helt tragisk at en rik kraftkommune som Vang må saldere sin økonomi med en form for menneskehandel som for lengst er gått ut på dato, der kommunen i praksis blir siste ledd i en internasjonal menneskesmuglerliga, som styres av multikriminelle.

Asylretten, som dette umulige systemet hviler på, er beregnet på en helt annen tid da fly og mobiltelefon ikke var oppnåelig for alle. Den helt ukontrollerbare menneskestrømmen har ført med seg mange bra mennesker, men dessverre alt for mange multikriminelle, drapsmenn, voldtektsmenn og terrorister.  Dessuten kan ikke lille Norge være ansvarlig for tredje verdens uansvarlige befolkningspolitikk. Tragediene er mange, og at det nesten bare kommer menn i stridbar alder, taler sitt tydelige språk. 

Asylretten, som fortest mulig bør oppheves, løser ingen problemer/konkflikter men sprer dem til stadig nye land. Om noen tror at dette systemet kan fortsette så bør slike optimister minnes på at det kanskje står 200 millioner mennesker der ute som er villige til å selge alt de har og kjøpe enveisbillett av mafiaen.

En mer edruelig tankegang hos både folkevalgte og media etterlyses.

Ole Kulterstad

onsdag 15. september 2021

Venstresiden må finansiere egen propaganda

Av Dan Odfjell. 
 
Uansett hvordan «valget gikk», og selv om de fleste sikkert er grundig lei av hele dette fordekte spillet, må vi kunne ta lærdom av det med tanke på det neste valg. Nemlig at vi skattebetalere finansierer vår egen økende ubehjelpelighet og store frustrasjon. Dette grunnet de ensidig og propaganderende riksmediene, kontrollert av noen meget få. Det betyr at Staten må slutte å finansiere riksmediene. Ellers blir vi de facto til den siste Sovjet-republikk - noe tidligere vi på folkemunne ofte ble omtalt som. Partiene må basere seg på direkte medlems- og velgerstøtte og egen finansiering, helt uavhengig av Staten. Om folket ønsker kommunisme, flott, la kommunismen bære seg selv frem. Det samme gjelder selvsagt andre ideologier, kristne, globalister, klima-fantaster, islamister etc; alle ihuga velger-grupper som ønsker å forfekte «sin» gode sak, de må heretter gjøre det selv. Og å velge sine stortingsrepresentanter.
 
Alle politiske retninger må finansiere seg selv. Ikke som nå, at Statens gjennom skattlegging «bærer ved til bålet» for allslags ideologier og forskrudde formål. I et sant demokrati må Staten forholde seg nøytral, ikke som nå i stats «formynderiet-Norge» - dette bærer udemokratisk helt galt av sted. Og nettopp derfor er vi skremmende på vei til å bli et stats-diktatur; et riksmedia-diktatur for å si det noe forenklet. Den som påminnet meg dette, var partilederen i partiet Demokratene, Geir Ugland Jacobsen, under overskriften på Resett 7/9/21 om «Spillet om sannheten». For det er «usannhet» det gjelder. Staten har tillatt det å gjelde. For se, Staten er dirigert av til dels skjulte krefter som «rotter» seg sammen, for sin egen makt og privilegier nemlig, samt ingen forandring, tusen takk, vi har det så utmerket.
 
Disse «maktene» viste sitt sanne ansikt etter folkeavstemningene år tilbake mht EU. Meget enkelt, de underkjente, ja, saboterte folkets Nei til EU. De omgikk «Nei-votumet», og de kan best nå omtales under fellesbeskrivelsen globalistene, udemokratiske på tvers av nær alle politiske skillelinjer. Men to partier bærer nå hovedansvaret for denne utviklingen, Arbeiderpartiet og Høyre, i tandem fra bakrommet. Så nå blir det vår utfordring, hvordan skal vi kunne løse oss fra jerngrepet og en grunnlov-stridig og uærlig «knute» i en fortvilende, økende løgn-basert verden? Så vil noen kanskje si, slikt uærlig spill gjelder jo også i andre land. Til det er det enkle svaret, andre land får ta vare på seg selv, ikke vårt ansvar, ei en utopisk rettferdig verden, et politisk globalist-falsum.
 
Våre styresmakter pretenderer på norsk-typisk skrytende maner at vi er en humanitær og intellektuell stormakt. De enfoldige kan falle for slikt og dessverre er der mange som ser NRK-Dagsnytt fra godstolen. Og folk er trette og døsige etter gjerne en lang dag på jobb og en middag. De vil helst ikke lytte til problemer, og NRK er dem «behjelpelige» med en overfladisk fremstilling, implisitt, det meste i Norge er bra. Og uansett mye bedre enn i den øvrige del av verden - som misunner oss… Alt er relativt, så slapp av, vårt system og demokrati er i verdensklasse. Bare at det er ren løgn. Og Norge er for alle?, slik den lille boken med denne tittelen, skrevet av Magnhild Ullsvik Hansteen, sa det i 1987. Hun satte et kritisk søkelys på innvandringspolitikk, medier og pressgrupper. Hun etterlyste en bred og åpen debatt med alle sider belyst og alle opplysninger lagt frem.
 
Nå 35 år senere kan vi konkludere at hennes forhåpninger er gjort til skamme, og at fedrelandet er stygt truet. Men folket forstår det ikke. De forstår ikke engang hvordan det står til hos broderfolket, i Sverige. For makten som rår, tillater oss ikke bred og åpen debatt, den tildekker og fordummer og gjør oss underlagt fremmede folk og internasjonale organisasjoner. Vi var en etnisk minoritet i verden, nå er vi i ferd med å bli en minoritet i eget land. Det har det aldri vært søkt folkets aksept for. Og partiene kaller seg demokratiske? Hele vårt valgsystem er bevisst skjevt lagt an, og partistøtten må avvikles samt, selvsagt, velgerne må få kumulere, ikke tvinges til stemme på basis av ferdigtrykte lister... Hva slags demokrati er det? Og hadde partistøtten vært ett og samme moderate beløp uansett partiets størrelse, hadde iallfall terrenget flatet ut.. Nå drepes små og nye partier og selve samfunns-dynamikken likeså.
 
Staten finansierer partier og organisasjoner og påstår det hjelper demokratiet, men det er stikk motsatt, demokratiet drepes. Dette favoriserer karriere-politikere samt de store partiene til uforholdsmessig makt ved å dirigere samfunns-retningen via "hestehandel på bakrommet". Og Stortinget blir et sandpåstrøings-organ. Dette  kombinert med NRK som neglisjerer småpartier…Demokratisk? Nei, skamfullt.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 14. september 2021

Jeg kjenner ingen andre enn Gud som kan regulere varmegradene

Av Geir C. Slettvik, Tønsberg. 

Valget er over. Propagandamaskineriet om klimakrise var på sitt mest intense under valgkampen. NRK kledde ut en MDG-politiker som klimapsykolog, med oppgave å kurere klimaangst.   

Da rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) ble offentliggjort i august, kommenterte Klimarealistene: «Det du vil lese om klimarapporten i de aller fleste norske medier de neste dagene, vil være oppspinn». 

Hvis Norge ble helt klimanøytral, vil det bety nesten null for verdens klima. 

 • Norges klimautslipp er 0,3% av verdens utslipp
 • Norges gassproduksjon er 3% av verdens produksjon
 • Norges oljeproduksjon er 2% av verdens produksjon

For bare noen uker siden skrev en internasjonal gruppe av 23 forskere: «Konklusjonen fra FNs klimapanel om at de pågående klimaendringene først og fremst skyldes utslipp av klimagasser, bygger dels på ukomplette data for solbestrålingen og dels på temperaturdata som er blitt påvirket av økende urbanisering.» 

«Dersom man tar alle solbestrålingsdata i betraktning og utelater temperaturmålinger som er gjort i urbane områder, lar det seg ikke lenger påvise at klimagassene spiller noen større rolle enn solen», skrev forskerne i det vitenskapelige tidsskriftet Research in Astronomy and Astrophysics.

Etter mitt syn er skremsler om den såkalte klimakrisen et ektefødt barn av den politiske venstresiden. Du som er ung og frykter for fremtiden, ikke vær bekymret. Vitenskap er i utgangspunktet et gode, men bare når den er sannferdig. Forskning på områder som angår Guds skaperverk må være underlagt bibelske sannheter. 

Gud pålegger oss å forvalte naturressursene på en god og rettferdig måte. Det er sant. Menneskenes materielle overforbruk har skapt både ressursmangel og lokal forurensning mange steder. 

Heldigvis er det blitt stadig mer populært med moderne avfallshåndtering, gjenvinning og gjenbruk. Røyken fra de gamle fabrikkpipene har stort sett stilnet i vår del av verden. Men de stod også for en viktig del av velstandsutviklingen. Det samme gjør produksjon av olje og gass. Hvis Norge slutter, øker andre land, særlig de udemokratiske. 

Olje er et naturprodukt som vi er helt avhengig av. Det er ikke bare et drivstoff, som mange later til å tro. Jordbruk og fiske, industri og skipsfart er basert på hydraulikk. Alle mekaniske deler i bevegelse må ha smøring. Også vannkraftverk og vindkraft. Hele dagen bruker vi olje- og gassrelaterte produkter, fra asfalten vi kjører på til gassgrillen i sommer. Takket være norsk gass har flere land kunnet foreta store reduksjoner i bruk av kull. 

1,5 gradersmålet står ikke i menneskelig makt! Jo mer vi hører fra klima-ekstremistene, dess mer lærer vi at det dreier seg om en ideologi der Gud ikke har noen funksjon. Etter min mening er den konstruert på et ateistisk fundament. Dessverre har også andre grupper og politiske partier hivd seg på. Sekulære folk lar seg narre når de ikke regner med en allmektig Gud som oppholder alle ting.

KrF derimot, burde holde seg langt vekk fra dette. I stedet har de gjort «klimasaken» til sin viktigste (…) Det er en politikk med antikristelige overtoner. Menneskene kan selvsagt ikke regulere verdenstemperaturen, verken opp eller ned. Heller ikke redusere global oppvarming med 1,5 grader over et gitt antall år, uansett klimatiltak. Det er Babels tårn i ny drakt.  

Nylig arrangerte aksjonistene det såkalte klimabrølet foran Stortinget. Nå har de fått seg en brølemaskin - som kan holde det gående i fire år. Stuntet taler for seg.    

Når klima-ekstremistene til og med angriper kuene, forstår vi at dette har gått av skaftet. Kuene lager metangass, så vekk med dyrene og nei til storfekjøtt – en av våre beste kilder til jern. Virkelig krise er det når klimapolitikerne forlanger å stoppe norsk olje- og gassproduksjon. Etter mitt syn har vi bare Frp og PDK å stole på.   

Vi fornekter ikke klimaendringer, men vi nekter for at globale forandringer er menneskeskapt. Svarene på det som skjer finner vi i Bibelen. Gud sender tegn på himmelen og i naturen for å vekke mennesker til omvendelse. Endetidstegn er Guds kjærlige påminnelse om å gjøre opp vår sak – mens det er tid. Det er dette klimaendringene dreier seg om.

Det er sola som styrer klimaet, sier Klimarealistene. Ja, det tror jeg. Mye tyder på at også havet spiller inn. Det er Gud som styrer begge. Klimaet på jordkloden er Vår Herres domene.