Innlegg

Idrettspresident Tom Tvedt's kritikk mot Russland

Kvinner hjelper flyktninger kun for å ligge med dem

Reformatert og oppgradert av Gud gjennom bønn

Jylle og fremmedfrykt

Islam avkledd!

Gi oss i dag vårt daglige brød

Det måtte vel skje!

Hva er opphavet til uttrykket "å stå med skjegget i postkassen"?

En av verdens største statsmenn

Hvor skal ansvaret til slutt plasseres?

Hvert ord i Bibelen angår oss helt personlig

Kjære Israels Venner

Abrahamspakten - rettferdiggjørelse ved tro i GT

Sp vil fjerne livssynsmillioner til utenlandske statsborgere

Tysk minister advarer om total EU-kollaps

Jesu bønneinstruksjon