NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 30. september 2016

Idrettspresident Tom Tvedt's kritikk mot Russland

Av Norvald Aasen.

Til Idrettspresident Tom Tvedt.

I forkant av OL i Rio var du svært så bastant og høgrøysta i din kritikk mot Russland og dine sterke ord om å "sparke" ut utøvarar frå dei statane der doping føregjekk.

Spesielt var du politisk korrekt med din hets mot russiske utøvarar og Russland.

I lys av seinaste dagar sine avsløringar om bruk av astmamedisin til friske norske idrettsutøvarar, og den tragiske Sundby-saka, kunne det kanskje passe med ein litt meir dempa språkbruk frå di side? Orsakingar ligg nok ikke så lett føre dei som sit på toppane i dette samfunnet der sjølvros har vorte til dumskap.

Det som no kjem fram vil utan tvil få gloriane til å falme når våre flotte sportsutøvarar innan vinteridretten stig opp på sigerspallane i åra frametter.

Og det er ikke utøvarane sin feil, men eg vil heller tru det er systemet som har svikta - slik de hevdar det har skjedd i Russland. Og trur du at folk flest vil meine at du skulle vere fri for skuld?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen


torsdag 29. september 2016

Kvinner hjelper flyktninger kun for å ligge med dem

A young, female ‘No Borders’ activist working in a migrant camp
on the France-Italy border remained silent about her gang rape
by Sudanese migrants for over a month because
“the others asked me to keep quiet.
Av Lizzy.

Her er en artikkel angående et tema jeg føler ikke blir diskutert: Kvinner som hjelper flyktninger kun av en grunn; nemlig for å ligge med dem.

Man ser jo at andelen til tider ligger på 80% kvinner i "refugees welcome" i enkelte nasjoner. Det er ikke rart at flyktningstrømmen bare vil bli økende i de neste årene som kommer.

Samtidig vil man mest sannsynlig se en større strøm av flyktninger ifra Jemen også, på grunn av at Saudi Arabia har gått amok der i ca. ett års tid.

Fra DailyMail:

The fumble in the Jungle: RICHARD LITTLEJOHN says British women going to Calais for sex is something even he couldn't make up.

Welcome to one of those stories I don't know whether to file under You Couldn't Make It Up or Here We Go Looby Loo.

British women are reported to be travelling to the Jungle camp in Calais to have sex with migrants.

Sorry, you'll just have to bear with me while I stop laughing. If I'd have written a spoof column in which I imagined boatloads of dopey birds flocking to France for a little light rumpy-pumpy with alleged refugees waiting to enter Britain illegally, eyebrows would have been well and truly raised.

Read more on DailyMail.


onsdag 28. september 2016

Reformatert og oppgradert av Gud gjennom bønn

Andakt av Kirkehøyden.

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Joh 1. 1-3

Disse Guds Ord tok meg inn mange tiår før jeg ble en kristen, og de er i fullkommen overensstemmelse med den mest avantgarde forskning innen kvantefysikk. Det vil si vitenskapen kommer diltende etter ”the Bible has it allready covered.”

Lenge lette fysikere etter en elementær partikkel (en liten ”murstein,” som alt var bygget av). Den finnes ikke, alt kommer ut av et vakuum, intet, kvantum ”field,” matrix etc. Ikke som en engangs hendelse ved skapelsen i 1 Mos. Gud gjenskaper/ oppholder alt, hvert atom,  ned til den minste tidsenhet til den neste. Det er intet statisk med en gråstein.

Bær over med meg her, jeg vil etablere noen analogier, før jeg går videre til Fader Vår. Ordet, en (Guds) tanke, som årsak for det som følger, et data program etc. De som ikke kjenner til hvordan computeren fungerer: Til grunn ligger et totallssystem, binært, digitalt. ”1” eller ”0” - manifestert, ikke manifestert. Ut av et vakuum, intet, kvantum ”field,” matrix etc, som strekkodene på alt vi handler. Uendelige med kombinasjoner.

Over dette nivået har de utviklet dataprogrammer, som ikke er stort forskjellig fra de ordrer som en sjef gir til sine ansatte. Nær vanlig språkbruk, gjerne på engelsk. Flere av oss husker sikkert ”Basic.”
Line 10 the display is cleared.
Lines 20 through 50 shows first paragraph displayed.
Line 60 again clears the display.

Dyktige dataprogrammere kan lage dataspill, som ”nesten” etterligner Guds egen skapelse, de skriver alt de ønsker, herunder dinosaurer og skapninger ingen har sett. Med sin årsak i Ordet/ programmet. Guds computerkoder er også rettet mot et totallssystem, binært, digitalt. ”1” eller ”0” manifestert, ikke manifestert ut av et vakuum, intet, kvantum ”field,” matrix etc. En fysiker/ teoretiker har slått fast at hele universet og alt annet er digitalt oppbygget. Den vanlige analoge modellen er bare et syns/ sansebedrag. Ja, grunnet at våre sene (avgrensede frekvensområder) sanser. Små kikkhull i et enormt spektrum av frekvenser, som underbygger skapelsen.

Uansett ”nothing compares” med Guds egen programvare. Hvert eneste sekund gir Gud sine order til hele universet, hvert grunnstoff, atom og trillioner av våre egne celler. Det er kaldt reguleringsteknikk/ ”feedback systems.” Den enkleste, termostaten i våre varmeovner. To metaller med forskjellige varmeledningsevne lagt sammen, forskjellen gir en bøynings effekt, som slår av og på den enkleste av el. brytere. Av og på, ”1” og ”0.” Og det samme prinsipp gjentar seg. En ønsket nedre- og øvre verdi, si 20 til 23 grader celsius. Bare forestill dere Guds avanserte utallige ”feedback” systemer, med ønskede verdier innen for et område, men sammenkjørt med enhver annen prosess. Analogi avsluttet.

Slik styrer og opprettholder Gud hele skapelsen og hver og en av oss. Og alt skal omsider rulles inn som et teppe. Ikke så lenge igjen for hver av oss, for hver kropp, er som et fullkomment univers i miniatyr. Og hva er vår redning? Å være i Arken/ I Kristus.

Les gjerne hele denne lignelsen fra Matt 25.1-13: Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. Min kommentar: Det gjelder altså å være en klok brudepike. Det gjelder dere ”gutta” også.

Og vi har en mulighet på jord å be om endringer i vår skjebne, som Gud mer enn gjerne oppfyller, herunder en bønn om frelse. Du kan for eksempel gjøre det på denne måten:

Før du folder hendene dine, skal du sette ett ord på hver finger:
På venstre hånd setter du ordene: 1) Gud, 2) vær, 3) meg, 4) synder, 5) nådig.
På høyre hånd setter du ordene: 1) Min, 2) nåde, 3) er, 4) deg, 5) nok.
Når du så folder hendene dine, da møtes synd med nåde.
Eller som det står i Sal 85,11 Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre.

Ja, Jesus selv gav oss en annen perfekt bønn for dette ene formål under Bergprekenen. Dog kreves det at vi følger hans bønneinstruksjon i Matt 6.5-9, hvor vi må gå inn i vårt lønnkammer, som jeg tok opp i annen andakt.

I likhet med teknologien, som stadig gjør fremskritt, så er de i stand til å påvike materien/ skapelsen stadig nærmere mot et totallssystem, binært, digitalt. ”1” eller ”0” manifestert, ikke manifestert. Ut av et vakuum, intet, kvantum ”field,” matrix etc.

Slik også med bønnen, om vi ber i ydmykhet, med indre fred, fra våre Hjerter og Sinn. Vi skal be fra vår ene sanne identitet I Kristus, fra skapelsens opphav, ikke fra periferien av det skapte, men fra Hjertets ”rot.” Følg dette råd, to vers satt sammen, fra et slikt hjerte skal vi be: La ikke hjertet bli grepet av angst. Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!

Og derfor kunne Jesus gjøre mirakler, fordi han bad fra hvor alt har sitt opphav. Ordet. Derfor er ikke noe umulig for Gud. ”For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.” Lukas 1:36.

Prinsippet gjelder for alt. Vi må gå ”under karosseriet” på bilen. Ja, skift gjerne noen klassiske deler, som forgasseren, men skift også ut den gamle computeren og det program (ordet) som styrer alt i bilen i disse tider. La Gud få reformatere og oppgradere deg. Endog med alle forbedringer av softwaren. Dyktige programmere kan nok skape imponerende computerspill og apper, men intet kan sammenlignes med hva Gud ”får til.” Ja, dette er analogier, men bønner og det å skrive datakoder som gir ordrer til det underliggende maskineriet har klare fellestrekk.

Så la oss gå til Fader Vår, hvor jeg legger inn noen kommentarer under hver ”programkode.” Det er mine kommentarer, de er ikke fyllestgjørende. Lag dine egne, men rams ikke opp bønnen, slik som ”hyklerne,” se Matt 6.5-9. Du kan relatere alle dine bibelkunnskaper til denne ene bønnen, for å gi den fylde, sant innhold og mening.

Fader vår,

Vi påkaller Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, og jeg vet ingen bedre måte enn å lese og lytte til versene her: http://www.fathersloveletter.com/ Så ha fullkommen visshet om at Han venter på oss, idet vi ber denne bønnen og påkaller Ham. Han er der omgående. Det er ingen kø!

Du som er i himmelen!

Ja, vi vet at han er i himmelen, og den er ikke langt unna. Den er like nær (ingen avstand eller tid) som Ham. Med fred i hjertet og sinn (vårt lønnkammer) er det som vi graviterer inn i himmelen, bokstavelig talt og ber fra der. Vi vet at det finnes en himmel, basert på vitenskap: et totallssystem, binært, digitalt. ”1” eller ”0” - manifestert, ikke manifestert. Ut av et vakuum, intet, kvantum ”field,” matrix etc.

Helliget vorde ditt navn;

Vi angir at bare hans navn er Hellig; Fader, Sønnen og den Hellige Ånd. Hellig fordi dette er det eneste som ikke er forgjengelig. Alt annet er. Derfor ber vi bare til; Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Vi ber altså ikke til det forgjengelige. Det er avguder. Der finnes intet bønnesvar, ingen redning og ingen frelse.

komme ditt rike;

Dette betyr ikke at hans rike skal komme ned å opphøye oss i det forgjengelige. For vi dør med hensyn til alt det, og således ”graviterer” vi inn i Hans Rike, selv om vi fortsatt er her på jorden. Vi er i fortsatt i verden, men ikke av den. Vi er blant de hellige, Jesu menighet.

skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;

Dette er en fortsettelse av det forrige, og det er den fullkomne bønn om helbredelse, selv av våre jordiske legemer. For ingen sykdom kan finnes i himmelen.

gi oss idag vårt daglige brød;

Ja, vi skal ha vårt daglige brød fra bakeren og annen føde (jeg er stor på knekkebrød). Men her siktes det først og fremst til Guds Ord og det liv som det tales om i de innledende vers Joh 1.1-3. Vi ber om at livet flommer inn våre hjerter, sjel og sinn. Ja, hele vårt jordiske legeme, hver celle. Rom 8.1-2 ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;

Her kan vi bli kvitt alle våre traumer og alt som hindrer bønnesvar. For her kan vi ”gjøre noe” selv. Søke tilhold I Kristus (vår ene sanne identitet). Og det blir vår sanne natur å tilgi både vår neste og oss selv. Kan det sies klarere enn her?  Matteus 6,14-15. ”For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.

og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde.

Denne har fått stor betydning for meg i det siste, med tanke på hva som robber meg fra min salighet og sjelefred, før jeg slipper verden inn online og på annen måte. Jeg oppfordrer alle til å finne sine egne referanser. Dog si bønnen, og det onde vil miste sitt grep på oss. Store ting vil skje endog i det åpenbare. Bønnesvar vil finne sted, her og med tilgivelse av egen og andres skyld. - Må vi være Gud lydig.

For riket er ditt,

Ja, under denne bønnen har vi allerede ”gravitert” inn hans rike, bekreftet her fra fjerde ”programkode” ovenfor. Og hver gang bønnen sies, fortsetter velsignelsen. Det kan garanteres.  Kjærligheten (agape) veller opp i våre hjerter. Det er beviset. Og la oss ikke tenke på alt vi mangler. Her ligger enda en stor innsikt. Matt 6.33 "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg."

og makten og æren i evighet.

Her gjentar vi med overbevising at intet har vi ut oss selv, i det forgjengelig, det dødelige. Tenk gjerne på alt vi ikke fikk til å smøre skikkelig, før vi gjorde Jesus til vår Herre og Frelser. Så vær viss på at alt er fra Ham/ ved Ordet. Således har Han all makt. Vi gir Ham all Ære i all EVIGHET. Det siste perspektivet vil løfte oss ut av den tidsbegrensede labyrinten som livet her på jorden er. Si disse ord med den samme ydmykhet og Kjærlighet som alle de andre deler av Fader Vår.

Og med den vissheten ber vi denne bønnen hver dag, uten tvil om at Han hører, svarer og fyllbyrder Fader Vår og alle våre bønner. For vi ber fra hvor alt har sin opphav og årsak: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.  I ham var liv, og livet var menneskenes lys.” Joh 1. 1-3.

Amen.

Kirkehøyden


tirsdag 27. september 2016

Jylle og fremmedfrykt

Av Ole Kulterstad.

I en skandaløs artikkel i Firdaposten, lørdag 17. September, er Dag Frøyen på sitt aller verste, frekk, arrogant og stigmatiserende, en mobber av verste slag. Den som får unngjelde er den modige frisøren Merete Hodne som ikke ønsket å klippe/farge håret på en dame i hijab, et besøk som kanskje var mer en demonstrasjon enn et ønske om å få kortere hår.

Jeg kjenner ikke frisøren men støtter de fleste som tør å stå opp mot den katastrofale fremmedgjøringen av landet, der journalister alltid dytter i feil retning.

Noen bør jekke ned disse kjepphøye journalistene som tror vi abonnerer på avisen for at de skal kunne markedsføre egen ekstrem politikk, samtidig som de overkjører vanlige folks meninger og tråkker dem ned i dritten. Motskribenter får sjelden spalteplass, ja de fleste får ikke engang svar!

De skriveføre og politikerne har laget et land som få liker, er det svenske tilstander som er målet? En dag må de røykes ut og stilles til ansvar, - et nytt svikeroppgjør.

Ja, Frøyen, og Hjorten i samme avis, virker kritikkløst begeistret for alle former for masseinnvandring og flerkultur, en innvandring i et slikt omfang at mange vil kalle det en invasjon. De to virker nesten ruset og får ikke nok. At denne politikken nesten alltid fører til etniske-/religiøse konflikter med påfølgende kriger, ser ikke ut til å bekymre disse to superhumanistene. Journalistene ønsker et annet folk, folket ønsker andre journalister.

I dag ser vi den samme oppbyggingen av ekstrem ideologi her som den vi så i slutten av 30 tallet. Men, journalister og venstresidepolitikere forstår seg ikke på ekstremisme og fundamentalisme, de legger sin egen tankegang til grunn, der de burde legge fundamentalistens tankegang til grunn. Frøyen og Hjorten kan selvsagt ikke i sin villeste fantasi tenke seg å overta noen annens land, de er jo så snille og gode. De forstår heller ikke at det blir helt feil å importere folk som er opplært til å hate oss. Selvpisking blir derfor favorittsporten.

Frøyen avslører sin uvitenhet når han prater om en promille som forklarer sine ekstreme holdninger ut fra mosegrodde bøker. Det blir kanskje ikke like lett å forklare at mer enn 30 % av engelske muslimske studenter ønsket sharialover, i England!

Journalister liker å strø om seg med fine ord som demokrati, ytringsfrihet, solidaritet og inkludering, men slike honnørord kommer kun den politisk korrekte delen av befolkningen til gode, og ikke slike som Hodne.

Ordet "fremmedfrykt" er nærmest blitt et levebrød for nevnte journalister og innvandringslobbyen. Vi som frykter fremtiden og regner med religions-/borgerkrig i løpet av kort historisk tid, blir sett på (i følge de politisk korrekte) som de mest primitive.

Men har disse superjournalistene tenkt på at fremmedfrykten er like naturlig og viktig som immunforsvaret? Alle dyr og mennesker er født med dette og det er derfor visse arter har overlevd, mens de som hadde for lite fremmedfrykt ble utradert. De mer enn 100 nordmenn (flest kvinner) som er drept av innvandrere de siste 25 år hadde etter all sannsynlighet for lite fremmedfrykt. Så kjære leser, vær stolt av din fremmedfrykt, den er medfødt, den er reell, helt naturlig og ingenting å skjemmes for.

Når så noen journalister etter mange år forstår at de har stelt i stand en katastrofe, kaller de det bare for en "utfordring". Kanskje burde vi få en kulturrevolusjonen i redaksjonen, hva om Frøyen ble frisør? Han kan begynne med å klippe Hjorten, etter en tid kunne vi så sende inn en skinnhead som prøvekanin? Faren for skamklipping er minimal.

Så regner jeg med at det blir kråketing i redaksjonen og febrilsk leting etter "brunt grums" som kan stoppe kjeften på en slik brysom leser som meg.

Ole Kulterstad


mandag 26. september 2016

Islam avkledd!

Av Martin.

Debatten om forbud mot det heldekkende islamske badeplagget burkini, viser en manglende forståelse for problemet med islam. Å nekte bruk av noe som muslimer anser å være påbudt, fører bare til en forsterkning av deres holdning til påbudet. 


Europa gjør sitt ytterste for å «kle av muslimene», men den bakenforliggende årsaken nekter man å ta tak i. Det er islam som er det reelle problemet, og derfor må islam avkles – for ikke å si avvikles. 


Burkini er bare en symbolsak, viktig nok i seg selv og absolutt verdt å bekjempe på lik linje med alle tilsvarende «greier» fra den muslimske befolkningen. Men altså ikke det essensielle.

Deler av den klassiske historien man har blitt presentert for, går kort ut på at:

  • Mohammed ble født i Mekka ca. 570 e.Kr., og døde i Medina 632 e Kr. Mohammed regnes av muslimer som et nærmest perfekt menneske, og hans liv er et eksempel til etterfølgelse.
  • Koranen er Allahs bokstavelige, uforandrete ord, åpenbart til Mohammed av engelen Gabriel over en periode på ca. 20 år. Den originale Koranen er på arabisk, og dagens Koran regnes som lik den som ble samlet et drøyt ti-år etter Mohammeds død.
  • Mohammed flyttet fra Mekka til Medina ca. 622 e. Kr. etter årelang konflikt med klanene i Mekka. Dette markerer starten på islamsk tidsregning. Mekka er det helligste stedet i Islam, og her ligger Kaba med den hellige stenen. Alle muslimer må vende seg mot Mekka i bønn 5 ganger daglig, og foreta en pilegrimsreise hit en gang i livet.

Det har blitt forsket mye på islam og islamrelaterte spørsmål fra slutten av forrige århundre og fram til i dag. Enhver ærlig forsker som ikke er ideologisk forutinntatt til fordel for islam, har kommet fram til at stort sett ingen elementer i den klassiske historien stemmer. Det hele er altså et gedigent bedrag, slik sett på linje med hva koranen selv sier om deres Allah at «He is the greatest deciever of them all» (sura 3:54). Men bedrag avsløres, og nå er islam fullstendig avkledt.

La oss starte med Mekka.

Mekka – og da underforstått dagens by på den arabiske halvøya - er tilsynelatende omtalt en gang i Koranen (sura 48:24), og det er detaljerte beskrivelser i Koranen og øvrig islamsk litteratur om geografiske og topografiske forhold og om trær, gress og fruktvekster i og rundt «den hellige byen». Mekka er videre beskrevet som «alle byers mor», som senter for handelsruter, et sted patriarken Abraham besøkte osv. Vel, ingenting stemmer. Dette er grundig dokumentert hovedsakelig i Dan Gibson’s bok «Quranic geography», men også i Tom Hollands’ bok «In the shadow of the sword». Det viser seg at de tidligste skriftlige referanser som finnes om Mekka er fra 741 e. Kr., og Mekka eksisterte ikke på kart før ca. 900 e.Kr. Mekka var i tillegg en omvei for handelsrutene, et øde sted, flere hundre meter lavere enn platået karavankamelene fra Yemen og nordover ferdedes på. Videre stemmer ingen av beskrivelsene om geografi og topologi på byen, og trær og gress som beskrevet vokser ikke der. Mekka’s arkeologiske fortegnelse er dessuten nærmest ikke-eksisterende før ca. 900 e.Kr.

Men beskrivelsene i Koranen stemmer perfekt på et helt annet sted, nemlig oldtidsbyen Petra i Jordan. Petra var fra før av både et hellig sted og et sentrum for handelskaravaner. Her fantes det en Kaba med en svart stein. Petra var dessuten midt i området til de folkene som er omtalt i Koranen, Ad (dvs. de bibelske Edomittene), Thamud (dvs. de som kom etter Edom, nemlig Nabateerne), og Midianittene. Petra er så nær Jerusalem at Mohammeds nattlige reise godt kunne ha skjedd herfra, noe som ville vært umulig fra Mekka flere hundre kilometer lenger syd. Abraham har nok også vært godt kjent med Petra i og med kort avstand til Sodoma og Gomorra, jfr. den bibelske fortellingen om Lots hustru som ble til en saltstøtte, og referanse i islamsk litteratur til samme historie og at Mohammed daglig gikk forbi saltstøtten. Og når muslimene er pålagt å bøye seg i retning Mekka, må det være ubehagelig å vite at retningen for bønn i moskeer (qibla) i de første ca. 100 årene etter Mohammed konsekvent var mot Petra. Det tok ytterligere ca. 100 år før den ble endret til Mekka. Og i Petra var man også kjent med og dyrket allat, al-uzza og manat (kilde: www.nabataea.net). Disse (av)gudene er omtalt i Koranen, og Salman Rushdie har for eksempel måttet svi for det med sin kjente bok «Sataniske vers» som handler om de samme.

Grunnene til at man endret fra Petra til Mekka kan være mange, sikkert også politisk motivert. Men at dagens Mekka i Saudi-Arabia er den hellige byen som Koranen refererer til, stemmer altså ikke.

Dernest Koranen.

At Koranen forelå i endelig utgave like etter Mohammeds død kan umulig være tilfelle. Og like umulig er det at Koranen av i dag er helt lik den som ble gitt til Mohammed, og som muslimene påstår finnes i originalform på en tavle hos Allah. Dette er grundig dokumentert i boken «Early Islam», editert av Karl-Heinz Ohlig. Her og i Tom Hollands bok dokumenteres det klart og tydelig at Koranen er sammenstilt over lang tid, sannsynligvis minst 200 år. Den har blitt til i et område preget av persisk religiøs tenkning, Zoroastrianisme, jødiske skrifter og utallige falske kristne sekter som på en eller annen måte har hatt avvikende forståelse fra Bibelens lære. Utallige historier og vers i Koranen kan spores tilbake til dette.

Koranen er til dels på syriac-arameisk, og i senere tilpasning til arabisk skriftspråk har det oppstått mange feil og misforståelser. Og Koranens påståtte «skjønnhet» er det ikke lett å få øye på, med til dels dårlig rytme, halve fortellinger, språkfeil, gjentakelser osv. De tidligste manuskriptene er heller ikke nøyaktig lik hverandre, men inneholder både tekstfeil, overstrykninger, rettelser og tilføyelser. Se f.eks. videoer av Pfanderfilms (Jay Smith) på Youtube som omtaler dette detaljert.

Konklusjonen til forskerne er således klinkende klar: Koranen er en samling av avvikende tekster fra forskjellige forfattere, skrevet over en lang tidsperiode. At Koranen er Allahs uskapte, uforanderlige ord på perfekt arabisk og lik med den Koranen som finnes i dag, stemmer altså ikke.

Og så Mohammed selv.

Ut fra ovennevnte er det derfor all grunn til å stille spørsmål ved Mohammed har hatt i dette. Hvis Mekka ikke var kjent før år 741 e.Kr. (eller kanskje grunnlagt noe før det) og at Petra var den hellige byen som er omtalt i Koranen, hvor kommer da Mohammed fra? Hvis Koranen ble sammenstilt av flere forfattere over et par hundre år, hvilken rolle hadde da Mohammed?

I «Early Islam» vises det til at ordet mohammed i utgangspunktet ikke skal forståes som et egennavn, men som en tittel (den utvalgte, den priste). Dette dokumenteres fra inskripsjoner på mynter fra 6-700 tallet og øvrig historisk kunnskap. Med basis i hvilket geografisk område Koranen har sitt utspring, er det mest sannsynlig at tittelen har vært myntet på Jesus Kristus som er den Bibelen omtaler som den utvalgte, den priste. I perioden med sammenstilling av Koranen opp mot det 9. århundre har det så foregått en «arabisering» av ordet, hvor man har funnet det opportunt å knytte det til en person. Det kan godt ha vært en profetisk figur i begynnelsen av den religiøse bevegelsen som senere ble til islam, men hans navn var ikke Mohammed.

Men hvis man et øyeblikk legger dette til side og ser hva kildene selv sier om Mohammed, får man et mer nyansert syn på hva slags «perfekt» menneske han var. Det vises her til Halvor Tjønns bok «Mohammed – slik samtiden så ham». Boka tar utgangspunkt i islamske kilder, og det bildet som kommer fram er meget lite flatterende. Kort sagt: Mohammed var en kriger, morder, bedrager, ørkenrøver, en som giftet seg med en seks år gammel jente og fullbyrdet ekteskapet da hun var ni år, for å dra fram noen av de negative tingene. At dette skal være et perfekt menneske og et eksempel til etterfølgelse er vanskelig å begripe. Hvis så er tilfelle kan man jo på mange måter forstå i hvert fall deler av den elendigheten som følger med islam og som sprer seg flere steder for tiden.

Keiseren er naken.

Som vi har vist ovenfor:
- Mekka er ikke den rette byen.
- Koranen er menneskeverk, sammenstilt over et par hundre år.
- Det er all mulig grunn til å stille spørsmål ved om Mohammed har eksistert eller ikke, og han var i hvert fall ikke særlig perfekt.

Tre av islams «hellige kuer» er således totalt avslørt som ikke så hellige likevel. Forskerne som har kommet fram til dette bør studeres av alle, da dette er kunnskap som står i direkte motstrid til den konstruerte historien man har blitt forelagt hittil og som altfor lett har blitt godtatt. Dette minner på mange måter om eventyret om keiserens nye klær. Veverne hadde ingenting på veven, alle andre jattet med og det gikk så langt at keiseren deltok i opptoget med sine innbilte klær. Det måtte et lite barn til for å si sannheten, nemlig at keiseren er fullstendig naken. Så også her: Islam er påvist å være fullstendig naken, og det er på tide at både «keiser og kammerherrer» slutter å kneise med nakken og holde hodet så høyt. Bedraget er avslørt.

Nå er det på tide med en forskningsbasert tilnærming til islam, og at slik kunnskap tas inn blant annet i lærebører i skolen. Kunnskap frigjør.

Martin

søndag 25. september 2016

Gi oss i dag vårt daglige brød

Andakt av Kirkehøyden.

Jesus lengter etter å gi oss frihet gjennom fem gaver: 1) Skriftene, Guds Ord, for å skjønne Guds vilje, ”skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.” 2) Vår overgivelse til Jesus, som vår ene sanne Herre og Frelser. 3) Renselse fra synd og skyld, ”forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere." 4) Gaven eller talsmannen: Den Hellige Ånd, for å gi oss styrke og oppholdelse, for å bli korrigert om vi streifer bort fra Jesus. Derfor skal vi søke Ham i stillhet, selv midt i stormen. Fordi han visker sine perfekte råd til oss, i en hver situasjon. Den fullkomne veiledning kommer fra den Hellige Ånd. 5) Søke støtte hos en familie av kristne brødre og søstre, for igjen å finne styrke, oppholdelse, og bli korrigert om vi streifer bort fra Jesus.

Jeg legger til takksigelsen (elske Herren vår Gud av hele våre hjerter..) og bønnen, med stor visshet. Lærte ikke Jesus disiplene og be under Bergpreken, bad han ikke selv i Getsema? Guds Ord er full av vers om bønnen, som jeg skal komme tilbake til i fremtidige andakter. Men her er kanskje det mest grunnleggende bibelvers av alle, fra Jesu munn.

Matt 22.36-40 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.»

Og her sier Jesus hva det alt dreier seg om, da skal vi tro og vite det uten en eneste benkelighet. Så la en hver vokse I Kristus og avta i det forgjengelige (syndelegemet/ ego) i pakt med de fem innledende gaver, pluss bønnen og takksigelsen. Deri ligger at vi ”elsker Herren vår Gud av hele våre hjerter og av hele våre sjeler og av all vår forstand (sinn)", som det mest grunnleggende.

For å si det på nynorsk: ”Its all about Love.” Hverken vi eller universet er bygget opp av atomer. De er sekundære/ sekulære. Det er Kjærligheten alt utspringer fra, bokstavelig talt, og her finnes faktisk helt adekvat forskning som bekrefter det.

Og Jesus tar det ett skritt videre: ”Vi skal elske vår neste som oss selv.” Ja, utfordrer ikke det hver og en av oss i disse ulvetider? Dog vær viss på at vi ikke skal bruke tid til på å ”oppdra” vårt syndelegeme/ ego. Var ikke det en lettelse? Om vi hadde all tid, så ville det ikke være til noen nytte, jfr. nyttårs- og andre forsetter. For disse to altomfattende Jesu bud er ikke en ny lovpakt, de er del av nåden, frelsen og vår fødselsrett.

Jeg vil oppfordre alle å lese om Jesus og Nikodemus Joh 3.1-21 (det tar kanskje 1-2 minutter). Og her finner vi også det som kalles lille Bibelen. Joh 3.16 ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Vi er gjenfødt i pakt med hvordan Jesus opplyste Nikodemus. La meg bruke ”JEG” om denne ene vår nye sanne identitet, og ”jeg” om den forgagne identitet. Ja det er faktisk et konglomerat av ”jeg'er,” vi skifter mellom dem, ofte uten å legge merke til det.

Ja, det døde ”jeg” er med oss, og faktisk ganske nyttig, men det er ikke hvem vi ER – ”to BE or not be is the question.”

Ja, ”jeg” kan kjøre bil. Det er våre yrker/ levebrød. "Jeg" kan lage frokost, middag osv. Ja, ”jeg” er ikke å forakte, selv om ”jeg” også bedriver en masse annet vi kunne vært foruten.

Det viktigste å vite er - ”jeg” kan ikke elske sin neste som seg selv", det strider mot ”jeg'ets” sanne natur, så ikke prøv å reformere det. Det er som å ta medisiner, som tar bort symptomer, og gir oss 10 bivirkninger.

Fritt gjengitt en kjent historie: Edderkoppen bad frosken frakte ham over på den andre siden elven. Nei, sa frosken da vil du bare stikke meg, og jeg dør. Nei, for da vil jo vi begge dø, sa edderkoppen. Frosken var overbevist om at det var trygt. Midt ute på elven stakk edderkoppen frosken. ”Hvorfor?", skrek frosken, "Nå dør vi jo begge!” Jeg kunne ikke hjelpe for det. Det er min natur, sa edderkoppen. Trenger jeg si noe mer om det temaet?

Igjen: ”Jeg” består av mange ”jeg'er” i løpet av dagen, derfor er det så håpløst å reformere dem alle. Ikke for å henge ut noen, vi har alle våre ”jeg'er.” En ”akademiker” er sine tankebygninger, og hvem tror dere en ”body builder” i hovedsak tror han er?

Det er alt roller, livet er som en teaterskole. Men vi troende kristne er immatrikulert i en helt annen skole: ”Derfor er enhver skriftlærd som er opplært i himmelrikets skole å ligne med en husbond som har både nytt og gammelt å hente frem av sitt forråd.” (Matteus 13:52)

Alle ”jeg'er” er forgjengelige. Bare Arken (Jesus) kan redde dem/ oss. Ingen av de uttallige ”jeg'er” gir dem/ oss en eneste sjanse. Så kom ombord og forbli ombord, mens det ennå er tid.

”JEG” kan oppfylle Jesu første og andre bud i Matt 22.36-40, og slik kan vi elske vår neste, ja endog vår verste fiende, som Jesus instruerer oss. Så vår eneste oppgave er bestandig å våkne fra søvnen. I våre nattlige drømmer har vi også ”jeg'er,” og det er liten forskjell på dem i våken tilstand, for vi ”lever” igjennom illusoriske ”jeg'er.” 

Å våkne i sannhet, er å bekrefte vår ene og sanne identitet i Kristus – våkne i JEG. Således går vi i himmelrikes skole.

Hver gang ”JEG” vokser, avtar ”jeg” i dets onde aspekter. Bevar ditt levebrød. sertifikatet og alt annet nyttig, som hvordan lage god potetmos - for all del. Husk den eminente svensk/ hollandske visesanger: ”Du kan ingenting ta med dej dit du går.” Den burde bli skrevet om slik: ”Du kan ingenting ta med dej dit du ER.”

Og slik vil vi kunne elske vår neste, og oppfylle Jesu andre bud. Det er umulig å la være, fordi vi inntar Jesu væremåte og hans sanne natur. Og med den stikker vi ingen til døde. Vår sanne natur er å være God I Ham/ I Kristus.

Jesus og ”JEG” sin sanne natur: 1Kor 13:4-8: ”Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt."

Om vi svikter her, føler smerten, så vær klar over at ”jeg” har grep på oss. Vi sover, og det kan være et mareritt. Se på det som en fantastisk mulighet. Med de midler vi råder over, vi våkner, vi gjenoppstår i ”JEG,” vår ene sanne natur. Hver gang vokser vi, og oppfyller Matt 22.36-40. og alle andre fantastiske vers som Guds Ord beretter om. Derfor nevnes Guds Ord øverst blant de fem gaver.

”Gi oss i dag vårt daglige brød.”

Kirkehøyden

lørdag 24. september 2016

Det måtte vel skje!

Av densensuterte.

Det måtte vel skje.
Indre strid som blir bragt utenfor "hjemmets 4 vegger".

Bevisst, til og med.
Den djevelske fjesboka kan brukes til så mangt.

Ett år før Stortingsvalget.
KrF er blitt KAP (Knut Arilds Parti) og oppslutningen har en forvitrende tendens.
Forholdene legges altså ganske greit til rette for et ordentlig kristen parti. 
Da skjer det altså.

Trine Overrå Hansen finner det altså opportunt (i mangel av et bedre ord) å kringkaste for offentligheten at hun er såpass opprørt over PDK at hun nedlegger alle sine verv, umiddelbart.
Og det er selvsagt plukket opp av den fordums ærverdige avisa Dagen (les det her).

Og i Dagens kommentarfelt der fullt navn outes per default - gleder alle PK-kristne og Gullbergske hjerter seg.
Intet slår skadefryd.

Og nå skal et nytt parti dannes.  Kanskje.  Ett år før Stortingsvalget.

Og det er damens rett.
Men for PDK er dette dødskysset.

Ikke av en Judas.
Langt der i fra.

Men fra en ung dame som burde visst bedre.
Som burde blitt i vervet som hun frivillig takket ja til.
I denne saken burde lojaliteten til PDK trumfet misnøye med saksfokus og lederens person.

Det er min mening.

densensuterte

fredag 23. september 2016

Hva er opphavet til uttrykket "å stå med skjegget i postkassen"?

Svar

I Snorre Evensberget og Dag Gundersens Bevingede ord heter det at "skjegget i postkassen" (eller svensk: "brevlådan") er et fellesnordisk uttrykk kjent fra 1950-årene om det å komme i klemme, å være i knipe. Noe mer står det ikke.

Definisjonen i Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner virker mer slående for norsk i dag: "ha mislykkes, sitte med 'lang nese' (ofte: fordi man har latt en sjanse gå fra seg e.l.)"

I slangordboka til Ulf Gleditsch står uttrykket alt i 1952, og det hadde sikkert vært i bruk munntlig en tid da. I Verdens Gang står det alt i 1948. Ingvald Marm skrev om emnet i sin slangordbok fra 1962 og mente det var den mer nærliggende "bordskuffen" som var vridd til "postkassen" i sin tid.

For å finne en knagg å henge hatten på, må vi gå til dansk slang, hvor mønsteret for denne merkelige vendingnen er laget. Vår veiviser er den kjente danske slangvist Kaj Bom, som har påvist at det her har foregått en parring mellom to uttrykk. Det ene er "å stå med håret nedad nakken" som på dansk betyr å være i knipe, være narret. Det sikter til at det er noe flaut for en kvinne å bli overrasket når hun ikke har fått satt opp håret. (Vi er i det lange hårs epoke.) I tidens løp er denne versjonen blitt forandret på, blant annet av Storm P. til "å stå med håret i postkassen."

Det andre uttrykket som har spilt inn, er inspirert av det danske sagn om Holger Danske - han som sitter på Kronborg slott og venter på å frelse sitt fedreland når fienden kommer. Han har sittet så lenge at hans skjegg har grodd fast til bordplaten, derav talemåten "å stå/sitte med skjegget i bordklaffen", som så videre har blitt til "å stå/sitte med skjegget i postkassen."

Her har vi for oss et riktig skoleeksempel på hvordan slangen arbeider gjennom barokke innfall og bisarre assosiasjoner.

Ellers er det meste lov i slang, en kan til og med sitte med barten i brevsprekken om en vil. Bare tenk på hvordan "å drite på draget" er vridd til "å bæsje på leggen" eller "i skuffen."

Kilde: Språkrådet

Spikeren

torsdag 22. september 2016

En av verdens største statsmenn

Av Norvald Aasen.

Til
Børge Brende,
Utenriksdepartementet,
Regjeringen.

Undertegnede av dette brev har passert 70 år og har vært interessert i politikk, også utenrikspolitikk, fra jeg gikk i folkeskolen. Altså den gang vi hadde både norsk skole og norskdoms lærere.

I en slik skole, og under slike lærere, utviklet vi unge en sterk nasjonalfølelse og fedrelandskjærlighet, noe som nærmest er forbudt ved lov i dagens Norge og som flertallspolitikerne ikke synes å ha den minste snev av.

Jeg har for vane å skrive fra leveren, som det heter, og mener det er realt å fortelle det jeg synes om en person direkte isteden for å baksnakke vedkommende.

Det virker som om dagens u-norske politikere mest er opptatt av å gjøre seg bemerket ut i verden ved gavedryss av penger til alle mulige og umulige formål. Dette spesielt når det er snakk om hvem som skal lede ulike "giverlandsgrupper". Der ønsker de fleste andre land trolig ikke lederverv. De peker på vesle miniputt landet Norge der de vet at politikerne, og spesielt utenriksministre, er over seg av stolthet over å kunne vise verden hvor dypt det er i Norges felleskasse, der nordmenns pengeverdier finnes. Men denne kassen er tydeligvis fritt tilgjengelig for reiseivrige politikere som mer enn gjerne deler våre midler med fremmede, visstnok også terrorister, terrororganisasjoner og ulike diktatorer ute i den vide verden. Og det uten å ha rådført seg med folket som er eiere av innholdet i statskassen.

Jeg ser ofte bilder i media der Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter, og håndhilser på, Børge Brende.

For det første vil jeg si at jeg synes det er uforstålig at Israels statsminister bryr seg det minste med å bruke sin tid på nytteløse møter med norske utenriksministre, for tiden Børge Brende.

Israels statsminister, Netanyahu, fremstår for meg som en av verdens største statsmenn, kanskje den største, mens Børge Brende for meg mest fremstår som en drømmende tufs.

Dette er nå min ærlige mening!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

onsdag 21. september 2016

Hvor skal ansvaret til slutt plasseres?

Av Amund Garfors.

Har nettopp kommet tilbake etter en 11-12 dagers rundreise til to av våre større byer samt en mengde tettsteder og bygdesamfunn. Og konklusjonen min er den samme: Dette vanvittige eksperimentet med å invitere alle verdens forskjellige mennesketyper til Norge, det kommer aldri til å gå bra! Ja, det var som jeg hørte Creedence Clearwater Revival synge sangen ”Bad moon rising” inne i hodet mitt. Og jo mer jeg tok til å forstå at Norge ganske sikkert har sett sine beste dager, jo tristere ble jeg.

Noen ganger måtte jeg bare klype meg i armen og lure på om dette landet i hele tatt har noe som heter landegrenser? Eller har vi i det hele tatt politi, politikere eller ansvarlige myndigheter som tar sitt ansvar for denne skremmende utviklinga? En utvikling der hijab, nicab, hettegenser og burka er blitt et helt vanlig syn i Norge. Nei. Ikke noe spesielt hyggelig syn. Men slik blir det. Alt takket være våre naive ledere uten ryggrad og brigaden av ”multukulturister” som aldri ville lytte.

To ting er i hvert fall sikkert og som antakelig vis er godt egnet til å virke skremmende på de fleste, det er når man ser disse fremmende menneskene fra Afrika og Midt-Østen som virrer rundt uten mål og mening. Der de snakker et uforståelig språk og hvor vennligheten ikke akkurat stråler fra dem. For de er ikke annet enn et produkt av en overbefolkning som bare øker i takt med krig og kaos. Der de i tillegg har med seg en religion/ideologi som ikke på noen måter passer inn her hos oss.

Overbefolkning og matmangel går hånd i hånd, noe jeg med rette har prøvd å belyse en rekke ganger, men til ingen nytte. Disse to faktorene er uhyre farlig for et lite land som Norge. Og som dessverre styres av naive og godtroende politikere som overhode ikke er sitt ansvar bevisst.

Dessverre må en i disse farlige tider være realist. For denne utopien som dessverre har fått vokse fram hos våre ledere de siste 20-30 åra, der deres drøm om et samfunn bygget på verdier uten substans og fundament, det kan nemlig bli vår bane. For det er mange av oss som forlengts har oppdaget sviket og som ser ganske dystert på dette eksperimentets stadige nye landevinninger. Og der ”multikulturen” nå er kommet til hver eneste liten avkrok i landet. Nei, vi kan heller ikke bare late som om at alt er såre vel, der vi håper og tror at dette skal ”gå seg til”. Noe det aldri vil! For dette funker bare ikke lenger. Selv om noen prøver å innbille oss det motsatte…

Denne Utopia som våre svært lite ansvarlige politikere ønsker å bygge, det er kun en skremmende drøm som de en dag vil våkne opp fra. Ja, disse maktmenneskene som er helt ute i tåka, samtidig som de er fullstendig historieløse, burde i hvert fall utmerket godt vite at dagens narrative politikk som de kaller for ”berikelse” er en løgn! Og det mens det ”fargerike fellesskap” og ”våre nye landsmenn” skal kalles for nordmenn i følge kongen. Nei, dette er ikke annet enn en slags Soria- Moria fortelling som en dag vil ende i et fascistisk regime på norsk jord!

For i dette sluttproduktet, der alt skal blandes sammen, der ser jeg ikke annet enn oppløsning, apati, splittelse, uro og en nasjon i fritt fall. Og der det neppe blir særlig stor plass til etniske nordmenn. Der en ny gud skal gjelde. En gud som verken er kjærlig eller omsorgsfull over for noen av oss…

Skal et samfunn fungere og være vellykket, da forutsetter dette i utgangspunktet at det er en viss likhet på de fleste områder. En må ha en økonomi som er lik, ikke minst religionen og de sosiale ferdigheter må være på plass. Om ikke, da spør vi om trøbbel. Og i dagens ”multikulturelle” samfunn, der ser vi fort at dette går den gale veien. Der vi like godt kan si det som det er; at dette er et meget farlig eksperiment som er på vei, og som våre politikere forsøker å innføre i landet!

Og aller ytterst på denne farlige aksen står dessverre noen maktsyke politikere som arbeider hensynsløst med sitt mål som er å ødelegge vårt kjære fedreland og det lille vi har igjen av demokratiet. Alle ansvarlige mennesker innser at multikulturideologien strider helt klart mot naturens orden. For alt levende søker alltid sammen med det og de som de har noe til felles med. Multikultur er derfor toppen av menneskelig dårskap, arroganse og enfoldighet!

Nei, jeg har ikke glemt denne AP-dama Anniken Huitfeldt som sa at flerkultur, det skulle vi få om vi likte det eller ikke! Vi får håpe hun tar sitt ansvar den dagen samfunnet bryter sammen. For den dagen ser ut til å være nær. Når vi ser på vår nabo i øst, da kan en miste det lille en har igjen av nattesøvn. Svenskene trodde at deres verdenssyn var fasit for alle kulturer. Og det så lenge gratis bolig, mat og beskyttelse ble gitt. Men nå ser vi at utakk er hva svenskene får tilbake! Der disse inntrengerne svarer med intoleranse, terror, bilbranner, voldtekter og sharia-lover . Nei, det ble heller ingen integrering. Klankulturer, storfamilier og mafia trumfer nå Sverige og andre vestlige samfunnsstrukturer. Mens politikerne måper og forstår ingenting. Når skal de ta sitt ansvar?

Er det Erna Solberg og Høyre som ligger bak dette bedraget her i Norge? Ja, med sine kunnskapsløse, tåpelige og naive forestillinger om islam og muslimer? Men siden AP unektelig har stått for avkristningen av Norge, er det da kanskje for mye forlangt at de også skal stå for av-islamiseringen av Norge, når de tar over dette regjeringsskuespillet i 2017? 

NARVIK, 19.09.2016. AMUND GARFORS

tirsdag 20. september 2016

Hvert ord i Bibelen angår oss helt personlig

Andakt av Kirkehøyden.

Det er et faktum at hvert ord i Bibelen, alfa og omega, handler om Jesus, men hvert ord angår også oss helt personlig, her og nå. Og siden vi er i Ham, i Kristus, så blir dette utsagnet å betrakte som ”smør på flesk.” Dere skjønner hva jeg mener, les gjerne innledningen "Med blikket festet på Jesus".

Gud gav Adam og Eva det beste av alle tenkelig liv i Edens Hage, så dukket denne ”skøyeren” opp. 1 Mos 3.1 ”Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven? Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i haven; men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal I dø.

Dette er ramme alvor, vi vet hva som skjedde frem til Noahs ark, Gud valgte å drukne alle deres etterkommere, unntatt noen få rettferdige, som selv valgte å gå om bord i Arken (Jesus). Så startet Gud alt fra ”scratch,” med sine løfter til Abraham. Gjett om det angår oss personlig? En selvstendig studie av Romerbrevet vil gi en unik innsikt, inkl. hvorfor løftene fortsatt angår også oss hedninger, her oppe i nord.

Her er mer alvor: Den samme ”skøyeren” dukker opp ustanselig i våre liv, hvisker distraksjoner i våre ører. Vi kan også bli kastet ut og dø, om vi spiser av kunnskapens tre. Ja, vi leser en masse (inkl sub standard norske aviser), som ikke er Guds Ord, vår ene sanne næring – ”gi oss i dag vårt daglige brød.” Så hva skal vi gjøre, særlig i denne såkalte informasjonsalderen, en verre flom enn noen gang i menneskehetens historie. Den velter utover hele planeten ”instantly” og døgnet rundt.

Remediet? Vi må lese og observere, fra vår ene sanne identitet i Kristus, ombord i Arken. Bare slik kan vi forsvare oss, vite dagen lang at ”skøyeren” kun tilbyr illusjoner. Det forgjengelige, livbåter eller flåter, som ikke kan redde oss, de lekker hver og en. Bare Arken (Jesus) tilbyr sann redning og frelse.

Her en definisjon på illusjonen: ”Å gi det ikke evige, det urene, det onde- og ikke guddommelige; status evig-, rent-, godt- og guddommelig - henholdsvis.”

Det er i sannhet avgudsdyrkelsen, som Gud befaler oss ikke å bedrive. 2 Mos 20.3: ”Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Ja, dette er alvorlige. Det som skjedde i Edens Hage angår oss personlig her og nå. Og vi har èn redning, forbli i arken (Jesus) og ikke hoppe ombord i en eneste synkende ”livbåt eller flåte” og håpe på redning. Så må vi advare alle vi møter (forkynne Evangeliet).

Og siden det spesielle Romerbrevet allerede er nevnt (et utmerket sammendrag av Guds Ord), så ha dette verset, som Ef 2.8-10, lett synlig, lær det gjerne utenat. Rom 8.1-2 ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.” Sammenhold det med hva som skjedde med Adam og Eva, med vissheten om at: Hvert ord i bibelen angår oss helt personlig – her og nå.

Kirkehøyden


mandag 19. september 2016

Kjære Israels Venner

Først vil vi si tusen takk til alle dere som på forskjellige vis har støttet og oppmuntret oss i oppstartingsprosessen!

Israels Venner i Norge (IVIN) skal være et supplement til eksisterende Israel-foreninger. IVIN er en partipolitisk uavhengig og ikke-religiøs organisasjon hvis overordnede mål er at jøder i og utenfor Israel skal få leve i fred. IVIN vil motarbeide antisemittisme gjennom forståelse for Israel og jødenes sak. Vi ønsker å skape mer innsikt, kunnskap og sympati for Israel fordi vi tror en slik kunnskap vil demme opp mot antisemittismen som vi ser vokser i Europa og i Norge.

Vi er religiøst nøytrale, men anerkjenner Norges judeo-kristne arv. Denne judeo-kristne arven ser vi som forutsetningen for både menneskerettighetene og det sekulariserte samfunnet vi har i Norge i dag.

Som organisasjon er IVIN partipolitisk og religiøs nøytral. Vi ønsker likevel å presisere at bidrag og deltagelse fra medlemmer, foredragsholdere og debattanter fra ulike politiske partier, religiøse og ikke-religiøse samfunn naturlig hører inn under vårt engasjement for Israel og jødene. IVIN er en forening med stor takhøyde der ulike stemmer kan delta og forenes i samme sak: Å motarbeide antisemittismen gjennom balansert informasjon om Israel.

Vi har den siste tiden arbeidet med å videreutvikle vår hjemmeside, www.israelsvenner.no, vi er fremdeles i denne prosessen, så hjemmesiden vil få noen endringer på innhold og form.

Vi er nå klare for å registrere medlemmer!

På vår hjemmeside (www.israelsvenner.no) vil du nå finne et digitalt innmeldingsskjema hvor du enkelt kan registrere deg. Innmeldingsskjema sendes også ut sammen med dette brevet. Skjemaet kan du fylle ut og returnere til vår epostkonto post@israelsvenner.no.

Medlemskontingent for resten av 2016 er NOK 100 for alle og betales inn på konto 4212 16 06792.

Ellers er kontingenten fastsatt slik:

Vanlig medlem: kr. 300 (Familiemedlemskap kr 400).
Pensjonist, trygdet eller student: kr. 200 (Familiemedlemskap kr 300).

Merk innbetalingen med "Medlemskap og navn". Når innmeldingsskjema er mottatt og innbetalingen av kontingenten er registrert, er medlemskapet i orden. Medlemskapet følger kalenderåret og påminnelse om fornyelse sendes ut til medlemmene pr epost i januar hvert år.

Vi takker for at du vil være medlem i vår forening og bidra for Israel og kampen mot antisemittismen.

Med vennlig hilsen
Israels Venner i Norge
Bjørn Sæther, leder

søndag 18. september 2016

Abrahamspakten - rettferdiggjørelse ved tro i GT

Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram.
Andakt av Spikeren.

Et av de første bibelversene som virkelig ble stort for meg, er det som står i 1 Mos 15,5. Her leser vi om hvordan Gud tok Abraham med utenfor det teltet som han hadde stengt seg inne i og ber ham om å se opp mot himmelen og telle stjernene. Den første tiden brukte jeg dette verset som et lite vitnesbyrd, men senere ble det en andakt utav det. Hvis du har lyst, kan du lese den her: "Se nå opp mot himmelen og tell stjernene"

Idag har jeg lyst til å gå litt videre med historien fra 1 Mos, kapitel 15, for her finner vi det som kalles for "Abrahamspakten". Det er kanskje ikke så mange som kjenner til denne litt "bortgjemte", men dog uhyre viktige pakten. For her forkynnes det faktisk rettferdiggjørelse ved tro i det gamle testamente. La oss se litt nærmere på dette:

Etter at Gud i 1 Mos 15,5 hadde lovt Abraham at hans ætt skulle bli like tallrik som stjernene, står det noe flott i neste vers: 1 Mos 15,6 "Og Abram trodde på Herren, og Han (Herren) regnet ham (Abram) det til rettferdighet."

Tror du at din ætt vil bli like tallrik som stjernene? Eller sitter du ennå innestengt i teltet ditt og tror at alt bare er slutt når du dør? Vet du ikke at Gud sier det samme til deg som han sa til Abraham i 1 Mos 15,1? "Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor.". I såfall er det viktig at du får del i denne Abrahams ætt, og at du drar bort fra de mange andre ættene som går en evig fortapelse i møte. Jeg skal komme tilbake til akkurat dette i slutten av andakten. Nå skal vi imidlertid se litt på hvordan Gud stadfester sitt løfte til Abram gjennom det som vi idag gjerne kaller for "Abrahamspakten".

Begynnelsen til "Abrahamspakten" finner vi faktisk helt tilbake i 1 Mos 12,1-3 Herren sa til Abram: «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse! Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Deretter gjentar Herren sitt løfte til Abraham i 1 Mos 12,6-7 "Så drog Abram gjennom landet helt til helligstedet Sikem, til More-eika. Kanaaneerne bodde den gang i landet. Da viste Herren seg for Abram og sa: «Din ætt vil jeg gi dette landet.»"

Vet du hvor Sikem ligger? Det ligger i Israel. Faktisk ligger det i akkurat det samme område som vi finner Judea og Samaria. Det ligger altså i det område som idag omtales som "Vestbredden" og hevdes å være "okkupert" av Israel, noe som er ren svindel og løgn.

Etter at Abraham hadde bodd i Sikem en stund, blir det hungersnød, slik at ham må dra til Egypt. Når så de harde tidene er omme, drar han igjen opp til det som kalles for "Kanaans land". Men på veien skiller Abraham og sønnensønnen Lot lag, slik vil leser om i 1 Mos 13,11-13 "Så valgte Lot seg hele Jordan-sletten og drog østover. Slik skiltes de fra hverandre. Abram ble boende i Kanaan, mens Lot slo seg ned i byene på sletten og flyttet med teltene sine helt ned til Sodoma. Folk i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren."

Deretter gjentar Herren for tredje gang sitt løfte til Abraham, som nå altså bor i Kanaan:

Slik står det i 1 Mos 13,14-17: "Etter at Lot hadde skilt lag med ham, sa Herren til Abram: "Løft nå blikket og se fra det stedet du er, nordover, sørover, østover og vestover. For hele det landet du ser, gir Jeg deg og din ætt [bokst. "sæd"] til evig tid. Og Jeg skal gjøre din ætt lik støvet på jorden. Om en mann kunne telle støvkornene på jorden, da skulle også din ætt kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet på langs og på tvers, for Jeg gir det til deg."

I kapitel 14 leser vi så om forskjellige kriger blant småkongene i området, der bl.a. Lot blir tatt til fange av kongen i Sodoma og hvordan Abraham redder Lot ut av situasjonen.

Kongen i Sodoma forsøker imidlertid å gjøre en avtale med Abraham der han sier følgende i 1 Mos 14,21-24 "Kongen i Sodoma sa til Abram: "Gi meg folket, og ta du godset!" Men Abram svarte ham: "Jeg rekker min hånd opp til Herren, Den Høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden: Jeg tar ikke så mye som en tråd eller en sandalrem av alt det du eier. Du skal ikke ha det å si at du har gjort Abram rik. Jeg vil bare ha igjen for den maten folkene spiste. Og så vil jeg at de mennene som var med meg, Aner, Esjkol og Mamre, skal få den delen som de har rett til."

Kjenner du igjen politikken? "Gi meg folket, og ta du godset!"... Med andre ord: "Bare jeg får folket, så kan du få alle de materielle godene du ønsker deg." Er det ikke nettopp den politikken vi ser mer og mer av i Vesten, og kanskje særlig her i Norge? Er det ikke en slående likhet mellom dagens norske politikere og kongen i Sodoma, der bl.a. Hareide går i homoparade og både Erna og Jonas, og de fleste andre partier på Stortinget jobber imot de landløftene som Gud gav til Abraham? Sannelig opplever vi Sodomistiske tilstander her i landet, mens politikerne, media og folket ser ut til å være slått med blindhet, på samme måte som mennene i Sodoma i sin tid ble. - Uansett: Vi går tilbake til Bibelen...

Så kommer vi til kapitel 15 i 1 Mos, der Herren for fjerde gang gjentar sitt løfte til Abraham:

1 Mos 15,1 En tid etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: "Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal bli meget stor."

Og i 1 Mos 15,7-8 leser vi følgende: "Så sa Han (Herren) til ham (Abraham): "Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet til eie." Abram sa: "Herre, min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det til eie?"

Deretter leser vi om de forberedende ritualene som måtte gjøres før pakten kunne inngås:  1 Mos 15,9-10 "Da svarte Han (Herren): "Hent meg en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turteldue og en dueunge!" Abram hentet alt dette til Ham, skar dyrene over på midten og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre; men fuglene skar han ikke over."

Hva symboliserer så disse dyrene? Først og fremst symboliserer de Jesu død. Noen mener at de kanskje også viser til den treenige Gud, med kvigen som Faderen, geiten og væren som sann Gudesønn og sann Menneskesønn, og turtelduen som Den Hellige Ånd. Men hva så med dueungen - hvem tror du den symboliserer? - Den symboliserer deg og meg! Kol 3,3 "Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud."

La du merke til at det stod "men fuglene skar han ikke over"? Da passer det i såfall ganske naturlig å nevne det som står i 2 Kor 4,8-10 "Vi er hardt trengt på alle kanter, men ikke knust. Vi er tvilrådige, men ikke i fortvilelse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Vi er nedslått, men ikke ødelagt. Og alltid bærer vi Herren Jesu død med oss i legemet, for at Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme." ... Og turtelduen (kjærlighetsduen) - Den Hellige Ånd - er alltid med oss.

Så står der noe merkelig i neste vers: 1 Mos 15,11 "Rovfugler slo ned på de døde dyrene, men Abram jaget dem vekk."

Har du opplevd disse rovfuglene som vil hakke istykker Guds hellige offer? De kommer bl.a. i form av ateister og såkalte "eksperter" som mener Gud ikke eksisterer og at frelsen bare er noe stort tull. De kan også komme i form av tvil og forskjellige slags prøvelser som vi blir utsatt for. Når det skjer, la oss gjøre som Abraham: La oss jage dem bort!

Men så skjer noe det tragisk i fortellingen vår: For når alt er klart og pakten skal stadfestes, da sovner Abraham fra hele greia! 1 Mos 15,12 "Da solen var nær ved å gå ned, falt det en dyp søvn over Abram. Redsel kom over ham - et stort mørke." - akkurat som disipplene sovnet i Getsemane hagen.

Har du sovnet i denne mørke tiden som vi nå lever i? Nå når Herren er iferd med å stadfeste den frelsespakten som Han har lovt alle de som tror og har tatt imot Jesus som sin Frelser? Er du redd for at Herren kanskje har ombestemt seg og at nåden ikke holder?

Da skal du vite at Herren for femte gang gjentar sitt løfte til Abraham: 1 Mos 15,13-16 "Og Gud sa til ham: "Det skal du vite, at dine etterkommere skal bo som innflyttere i et land (Egypt) som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der og underkues av det i fire hundre år. Men det folket de må trelle for, vil jeg også dømme, og siden skal de dra ut med mye gods. Og du skal gå bort i fred til dine fedre; i en god alderdom skal du gå i grav. I det fjerde slektledd skal de komme hit igjen; for amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål."

Deretter stadfester Herren pakten helt alene. Abraham slipper å gjøre noen verdens ting. Det eneste Abraham hadde gjort var å drepe offerdyrene, slik som våre synder drepte Jesus. Og på samme måte som solen gikk ned over Abraham og han befant seg i stummende mørke, slik befant også vi oss i stummende mørke når Herren stadfestet frelsespakten for oss. Rom 5,8 "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere."

Slik står det i 1 Mos 15,17-21: "Da solen var gått ned, og det var blitt stummende mørkt, viste det seg en rykende ovn, og en flammende lue som fór fram mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: "Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, landet som tilhører kenittene, kenisittene og kadmonittene, hetittene, perisittene og refaittene, amorittene, kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene."

Det er altså dette som kalles for "Abrahamspakten". Ikke bare rettferdiggjør den Abraham og hans ætt ved tro - den gir også landløfter med klare grensebeskrivelser som ingen menneskelige makter hverken kan eller skal rokke ved. Stakkars den som prøver på det. Ham vil det gå ille med til slutt.

Som et lite parantes kan vi dessuten nevne at Herren forkynner både Israels bortførelse og utgang fra Egypt for Abraham ca. 500 år før det faktisk skjer. Og her sier Herren vår Gud klart og tydelig: "Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, landet som tilhører kenittene, kenisittene og kadmonittene, hetittene, perisittene og refaittene, amorittene, kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene." Det er med andre ord ingen tvil om hvem som har rett på Israels land og hvor grensene for deres landområde går.

Så lovte jeg å komme tilbake til dette med Abrahams ætt, som altså står i entallsform. Dette er også noe Paulus bemerker i Gal 3,16-20 "Gud gav løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke flertall, "til hans ætter", men entall, "til din ætt"; det er Kristus. Jeg mener altså dette: En pakt som allerede er opprettet av Gud, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft. Hvis arven avhenger av loven, da blir den ikke gitt på grunn av løftet. Men det var jo ved et løfte Gud i sin nåde gav arven til Abraham. Hvorfor ble så loven gitt? Den ble gitt som et tillegg for å gjøre klart hva lovbrudd er, inntil den ætt kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann. Men en mellommann trenges ikke hvor det bare er én, og Gud er én."  Joh 1,17 "For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus." Og Jesus sier om seg selv: "Jeg og Faderen er ett." (Joh 10,30).

Ser du hvordan alle bitene i puslespillet faller perfekt på plass? Den Abrahams ætt det her er snakk om er altså den ene, ekte ætten som fører til Kristus. Det vil i klartekst si slektsleddene som går fra Abraham, Isak og Jakob, osv. og helt fram til Kristus. Landløftene og rettferdiggjørelsen gjelder altså ikke for den uekte sønnen Ismael, som Abraham fikk med trellkvinnen Hagar, og som faktisk fører til Muhammed. Det gjelder heller ikke for noen annen ætt utenom den ene ætten som fører til Kristus.

En må altså være født inn denne eneste ekte Abrahams ætt, før vi kan få del i løftene, arven og rettferdiggjørelsen. Hvordan skal det gå til? Jo, som Kirkehøyden har vært inne på i alle sine andakter: Vi må ta imot Jesus. Vi må bli født på ny - i Kristus! Vi må gå ombord i båten, inn i Arken, inn i Kristus, slik at vi ikke omkommer i det bunnløse og evige fortapelsens hav.

Gud har egentlig alltid forkynt rettferdiggjørelse ved tro, også i det gamle testamente. Dette snakker Paulus klart og tydelig om, bl.a. i Gal 3,8-14 "Skriften forutså at Gud vil rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham. Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er den som ikke holder fast på alt det som står skrevet i lovboken og gjør etter det. Og når det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro, er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. I loven kommer det ikke an på tro, der heter det: Den som holder budene, skal leve ved dem. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om."

Problemet er bare at vi mennesker velger som oftest Loven, framfor troen alene, fordi man ved Loven forsøker å rettferdiggjøre seg selv. For Loven bør vi jo klare å holde. Såpass karakter må det jo bo i oss! Og så lenge man "gjør så godt man kan", vil vel ikke en kjærlig og rettferdig Gud kunne kreve noe mer av oss? - Kjenner du igjen tankegangen?

Faktum er at du har ikke nubbesjans til å bli rettferdiggjort av Loven, ganske enkelt fordi du var en fortapt synder lenge før du i det hele tatt forsøkte å begynne å holde den. Slik står det i Job 9,29: "Jeg er jo dømt på forhånd - hvorfor strever jeg da forgjeves?" Du trenger med andre ord en redningsmann, en Frelser! Og slik står det i Apg 4,12: "Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved." Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Joh 14,6)

Spikeren

fredag 16. september 2016

Sp vil fjerne livssynsmillioner til utenlandske statsborgere

ABC nyheter

Senterpartiet vil fjerne 175 millioner kroner som tros- og livssynssamfunn får i statstilskudd for utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge.

Forslaget til endring av regelverket for støtte til trossamfunn framgår av førsteutkastet til partiets nye program for neste stortingsperiode. Det vil ramme 185.000 kristne, muslimer og buddhister bosatt i Norge, skriver Vårt Land.

– Vi ønsker at de som skal dra veksler på offentlige goder, skal være norske statsborgere. Derfor legger komiteen fram et forslag om å bruke statsborgerskap som grunnlag når mandatene ved stortingsvalgene blir regnet ut. I dag blir alle innbyggere i en kommune regnet med. Senterpartiet ønsker at bare de som er statsborgere skal telle med, sier Ola Borten Moe, leder i programkomiteen og nestleder i Senterpartiet.

Les mer på ABC nyheter

torsdag 15. september 2016

Tysk minister advarer om total EU-kollaps

ABC nyheter

Dersom EU håndterer Storbritannias løsrivelse på en dårlig måte, vil det kunne sette hele EUs eksistens i fare, advarer Tysklands finansminister Sigmar Gabriel.

– Brexit er ikke bra, men det vil ikke ramme oss så hardt økonomisk som noen frykter. Det er mer et psykologisk problem, og det representerer en stor politisk utfordring, sier Gabriel, ifølge BBC.

Han advarer mot at omverden vil anse Europa som et ustabilt kontinent.

– Dersom vi håndterer Brexit på feil måte, er vi i alvorlig trøbbel, mener den tyske finansministeren.

Han sier det nå er avgjørende at Storbritannia ikke tillates å beholde alle godene i forhold til Europa, uten å måtte ta et betydelig ansvar.

Dersom EU ikke klarer å få til dette, og flere europeiske stater gjør det samme som Storbritannia, så vil det kunne være ensbetydende med at hele EU-prosjektet går i vasken, hevder Sigmar Gabriel.

Les mer hos ABC nyheter


onsdag 14. september 2016

Jesu bønneinstruksjon

Andakt av Kirkehøyden.

"Med blikket festet på Jesus" kan tjene som et fundament for denne serien av andakter.

Her fremheves troen, nåden og frelsen, som beskrives så vel i dette sentrale verset at det blir fast: Ef 2.8-10 "For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke nogen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem."

Våre liv som kristne, skal ha sitt fundament i vissheten om at vi døde på korset med Jesus og vi er født på ny: I Jesu hellige, evige ubegrensede legeme. Joh 8.58: ”Før Abraham var, er jeg.

Vi er lemmer i Hans legeme, vi er I Ham; vi er I Kristus og i siste instans er vi HAM. Dernest at vår tro holdes oppe og styrkes ved; 1) Alltid huske hvem vi ER, 2) Guds Ord (ikke menneske-/ Adam-kunnskap, 3) våre bønner, og 4) takksigelser til vår Fader som er i Himmelen…

Dagen andakt:

I dag skal vi studere Jesu bønneinstruksjon, som han gir disiplene under Bergprekenen. Les gjerne hele, men særlig Saligprisningene Matt 5.1-12. Vi har snakket mye om Ego og syndelegemet, men vår Fader har langt ned mye godt i oss, skrevet det inn i vår hjerter, herunder samvittigheten. Ja, som en helt ny computer, med perfekt operativsystem (Windows 10), blottet for spam, virus og ”malware.”

Jeg stiftet aldri familie, men noen ganger står en ung mor foran meg i kassen på ICA, og barnet hennes ser på meg. Jeg smiler, vinker og får gjerne kontakt. Jeg ser Jesus rett inn i øynene. Barnet har ikke en gang lagt merke til (fristelser) sjokoladen, til høyre, venstre for kassen eller hvor enn de har flyttet den etter flere klager.

Jesu bønneinstruksjon - Matt 6.5-9: ”Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn. Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare. Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.   Derfor skal I bede således…

Når vi leser om hyklere, fariseere, endog kalkede graver (syndere og tollere, Spikeren og jeg har hatt mye moro med de to siste). Vær viss på at det er aspekter av vårt Ego. Antagelig er Asbjørnsen og Moes eventyr, derivater fra Guds Ord. Kanskje har ego ni hoder, som trollet (i mystikken er 9, samt null/intet meget viktig).

Ikke lek psykolog, ikke lag akademiske avhandlinger om alle ni hodene. Finn heller ikke ut hvor du har ditt tyngdepunkt, din arketype, men kast lyset på trollet. Dere vet alle hva som skjedde, barnelærdom!

Les heller om hvordan David ekspederte sitt troll, med ett slyngekast: Første Samuelsboken 17. Ta Spikerens råd til meg: Les noe fra Guds Ord hver dag. Helst fra en personlig kjær papirbibel. For en dyslektiker, som meg, er KABB Bibelen en velsignelse: Lytt gjerne til Guds Ord i bilen.

Ovenfor viser Jesus oss hvordan vi skal be fra lyset (sprekke trollet). Vi ber i Ham, vår ene sanne identitet. Siden har vi blitt fortalt at vi skal alltid be i Jesu navn, men her er/var det altså selveste Jesus som lærer disiplene/oss å be ”in persona.” Vi skal gå inn i vårt lønnkammer, fullt mulig på bussen eller på toget. Vi bare husker vår sanne identitet i Ham, i Kristus, og som jeg sa igår – slik vokser vi i Ham hver gang.

Vår Fader som vi ber til vet allerede hva vi trenger – WOW!! Så mediter over Jesu bønneinstruksjon til oss. Han forteller oss om å be i Hans Navn. Joh 14.13-14. ”og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.

Vi står ikke utenfor (i det forgjengelig, hvor alt er sandgrunn) og ber i hans navn. Slike bønner blir ikke besvart. Vi ber I HAM, vi er jo frelst, jfr. Ef 2.8-10, vi har fått vår fødselsrett i gave.

For Gud hører oss i Jesu, og vi vil få bønnesvar i det åpenbare. Mirakler vil skje endog i våre jordiske liv, om vi daglig bare sier Fader vår, du som er i himmelen…

Dagens bønn: 

Himmelske Fader, vår Herre og kjære Gud. I Jesu navn takker, priser og elsker vi deg, med hele våre hjerter, sjel og sinn. Fader vi ber om at du hører alle vår bønner. Særlig hver morgen, før vi slipper verden inn i våre hjerter og sinn. La oss daglig be fra Jesu hellige legeme. Vell inne i verden (on line), hjelp oss og styrk oss for at vi igjen kan komme til deg, fra vårt lønnkammer / i Kristus – uten hensyn til støy og den ondes distraksjoner. I Jesu navn vi ber. AMEN!

Dette vil forbli et fast innslag/ avslutning i denne andaktsserien:

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. AMEN!!

Så ber jeg dere med jevne mellomrom å gå til denne websiden. Vår Kjære Fader, har sendt oss et Kjærlighetsbrev (også på norsk). Og tro meg Han "sitter på kanten av stolen," for en eneste grunn: Å fortelle deg / oss alt han vil gjøre for oss, om vi bare kommer til Ham i ydmykhet og innser hvor høyt han elsker oss. GOD BLESS!

Frelsesbønn:

Til de som ennå ikke har tatt i mot Jesus, blitt Guds barn, og fått sitt navn innskrevet i livets bok.

Vær frimodig, du har intet å tape, men alt å vinne. Husk den korteste frelsesbønn noen gang, kom fra den ene røveren på korset: Lukas 23.42-43: "Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike! Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis."

I sin totale håpløshet bad røveren om så lite, å bare bli tenkt på (rører det ditt hjerte?) Han vant alt! Han vant det Evige Liv! TENK OVER DET, bli medlem i ene sanne menighet – Kristi Legeme!

Frelsesbønn: Himmelske Fader, min Herre og kjære Gud. I Jesu navn takker, priser og elsker jeg deg, med hele mitt hjerte, sjel og sinn. Fader jeg tror at du sendte din sønn Jesus for å dø for mine synder på korset, for at du skulle gi meg din fullkomne nåde, tilgivelse og miskunn, som en ufortjent gave, som jeg herved tar imot.

For dette sier ditt ord: Joh 4.25 "Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet."

AMEN!

Kirkehøyden