NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 31. mai 2022

SSB krever å få vite nøyaktig hva nordmenn kjøper i matbutikken

Fra NRKbeta
Foto: Martin Gundersen/NRK. 
Tipset av Kirkehøyden. 

– Hvor detaljerte kart over våre liv trenger statsapparatet egentlig for å ta gode beslutninger? spør NTNU-forsker.

Statistisk sentralbyrå (SSB) vet hvor du bor, hva du tjener, og hva du har på rullebladet. Om SSB får viljen sin vil de også snart få vite nøyaktig hva nordmenn kjøper i matbutikken og ellers bruker penger på.

SSB har nemlig pålagt dagligvarekjedene NorgesGruppen, Coop, Bunnpris og Rema 1000 å dele alle sine kvitteringsdata med statistikkbyrået. Nets, selskapet som behandler åtte av ti betalinger i butikk, har også blitt pålagt å dele detaljert informasjon om alle transaksjoner.

– En kobling mellom betalingstransaksjon gjort med debetkort og dagligvarekvittering gjør SSB i stand til å koble betalingstransaksjon og kvittering for i overkant av 70 prosent av dagligvarekjøpene, skriver statistikkbyrået i en kost-nyttevurdering.

Innhenting av dataene vil signalisere starten på en ny epoke for statistikkbyrået – å høste data fra kommersielle aktører slik som de har gjort med offentlige registre.

Flere NRK har snakket med innen finansbransjen og detaljhandel opplever at SSBs ønske om økt datafangst reiser en rekke vanskelige spørsmål. Til NRK opplyser NorgesGruppen at de vil klage på vedtaket om å utlevere kvitteringsdata og at de vil be Datatilsynet om veiledning.

Les hele saken på NRKbeta.

mandag 30. mai 2022

Blodtrykket stiger bare jeg hører Erna´s navn

Av Dan Odfjell. 
Foto: Terje Pedersen / NTB. 

Overskriften i dag kommer fra kommentarfeltet etter document overskriften 24/5/22: «Erna Solberg har fått klima toppverv i FN», en NTB basert reportasje. Dog, dette mitt innlegg i dag representerer ikke antistatlig tankegods, kun forakt for Erna som statsminister; den verste og klart mest unasjonale helt siden Gro Harlem Brundtlands tid, som vi aller mest kan takke vår vellykkede fremmedinnvandring for. Kvinner i politikkens verden er jeg for øvrig også meget skeptiske til, et alminnelig skandinavisk problem blitt. Selv ikke den påstanden kvalifiserer som antistatlig tankegods, et nytt uttrykk venstresiden har introdusert til sitt retoriske selvforsvar.

Jeg refererer til Erna´s melding i Dagbladet om at hun fikk et æresverv fra FN i mars om å lede et havhøynivå-panel på de karibiske øyene Antigua og Barbuda, der sammen med den lokale statsministeren. I debattfeltet som fulgte, fikk Erna lite-forståelsesfulle-kommentarer hvor det, blant annet, ble påpekt at hun som statsminister hadde gitt 10 milliarder til FNs miljøfond. Selv forklarer hun at den nylige invitasjonen er i tråd med hennes internasjonale prioritering på hav, utdanning og bærekrafts-målene...Mest bløffmakeri dette, knapt urettferdig tankegods å mene dette. 

Disse milliard-tildelingene utenfor Norge vekker stadig harme og mistanke om «kickbacks» til politikere fra det gjennomkorrupte FN, hvorfra både Grete Faremo og Erik Solheim begge etterlot seg så skamfulle rulleblad at de måtte slutte.. Det viser seg at nå at også Åslaug Haga har fått jobb i FN-organisasjonen, for jordbruksutvikling (IFAD), et FN underbruk. Dersom noen av politikerne, de som får jobber eller får ære eller favører fra FN, tror det er pga dyktighet, tar de skammelig feil, et selvbedrag. Nei, dette stinker.

Det synes som norske politikere med sin «storhet» på folkets bekostning i utenverdenen har oppnådd en slags gjensidighet, at det også skal dryppe på klokkeren? Jeg er blitt gjort oppmerksom på at 4/7/19 ble det annonsert fra Caricom (the Caribbean Community) at Erna, den gang i 2019, ble invitert til Det karibiske hav og var deres spesielle gjest, som norsk statsminister, sammen med UNs Secretary-General, Antonio Guterres. Gamle venner, altså.

Disse FN jobbtildelingene «stinker» som vennetjenester, eller verre.  Hva vet Erna fra Akvariet i Bergen om havets vannhøyder annet enn de fleste andre av oss; nemlig at klimaet mest bestemmes av solen, og at der er lite eller intet vi kan gjøre med vannhøyder. Akkurat det har for øvrig vært en farsott lenge og Maldive-øyene i Det indiske hav har jo vært annonsert sunket i havet opptil flere ganger. Men gang på gang har det vist seg falsk alarm. Klima-krisen synes også derfor en bevisst politikerskapt krise, når ingen kan bevise dens virkelighet.. Og Paris-avtalen om klima er det knapt noen andre enn krisemakerne selv som tror på. Den siste «krisen» er matmangel, men den har en plausibel forklaring, nemlig konsekvensene fra den pågående Ukraina-krigen. Så stopp krigen.

FN kan best beskrives som et av verdens største, dyreste og mest nytteløse falske byråkratier. Som i Norge er gitt urettmessig oppmerksomhet med forklaringen at Trygve Lie i 1946 ble FNs første general-sekretær. Dog, det var Sovjetunionen som fremmet ham.. Joda, der er hjul innen hjulene og fremmeligheten lenge leve. Om dette mot sin formodning er antistatlig tankegods får det stå sin prøve, jeg har en grunnlovsbestemt rettighet til ytringsfrihet - inntil Grunnloven eventuelt ytterligere forandres til de diktatoriskes fordel. Gradvis synes demokratiet og dets kontrollmekanismer å svinne fra oss, i denne stadig mer normløse vestlige verden.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant


søndag 29. mai 2022

Vårt hjemland i himmelen

Av Hans Erik Nissen. 
Innsendt av O.H. Kydland. 

«Men vi har vårt hjemland i himmelen». Fil 3,20

Hører du Jesus til, er du borger i Guds rike.

Hvor lett er det ikke å glemme det! De jordiske oppgavene erobrer sinn og tanker. Samtidig lever vi i en verden der ord og bilder blir bestemt av en ikke-kristen tankegang. Uten at det blir sagt direkte, snakkes det som om denne jorden er alt. Derfor gjelder det om å bevare livet på jorden lengst mulig og å oppnå best mulig livskvalitet. Kan vi undre oss over at mange kristne blir fanget inn av denne verden i den grad at de glemmer himmelen?

Ja, det er ufattelig!

Når Gud gjennom Ordet forsikrer oss om at vi har vårt hjemland i himmelen, må vi bøye oss i skam. Det er ubegripelig at vi tenker så lite på den bolig som det har kostet Jesus så mye å sette i stand for oss.

Du er himmelborger. Du er på vei hjem. Hver dag bringer deg nærmere målet.

Mye i ditt liv faller på plass når du ser det i lyset av at Herren fører deg til himmelen. Dersom Gud gav deg alt det du begjærer, ville du ikke nå målet. Da ville du bygge deg et lite paradis på jorden.

Trengslene og prøvelsene som Herren sender på din vei, er nødvendige. De er med å få deg til å rette blikket fremover og hjemover. Motgang og trengsel gjør det lettere å gjennomskue verdens blendverk og bedrag.

Du er på vei hjem.

Og hva er himmelen?

Den er først og fremst Jesus. Her på jorden ser du ham ikke, selv om han vandrer ved din side. I himmelen blir det annerledes. Der skal du se ham ansikt til ansikt.

I himmelen skal Jesu herlighet være stor for ditt hjerte. Alt det du gjør er fyllt av ham. Du skal leve i hans lys. Han skal tørke hver tåre av dine øyne. Da skal det ikke være noen død mer, heller ikke sorg, heller ikke skrik eller pine.

(Fra andaktsboka «Ett er nødvendig», 1. des. Lunde Forlag)

lørdag 28. mai 2022

Ingenting vekker slikt raseri som sanninga

Av Dan Odfjell. 
 
Den som angivelig uttrykte dagens overskrift, heter Jon Langdal og ble referert til av Ole Jørgen Anfindsen, forfatteren av «Selvmordsparadigmet». Som selv opplevde raseri mot seg for å ha skrevet denne politisk «ukorrekte» boken i 2010. Dens undertittel røpet konteksten: «Hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet». Den kjente Arthur Schopenhauer sa det slik, oversatt til norsk: «All politisk sannhet passerer gjerne tre stadier 1) først er utsagnet bare tull og blir ledd vekk 2) deretter blir det politisk voldsomt motargumentert 3) og til slutt blir sannheten akseptert som selvsagt.. I Norge beveger det politiske narrativet seg mellom 1) og 2) uten helt å komme av flekken. Meningsmonopolet utøves nemlig gjennom riksmediene på vegne av elite-politikerne mht antirasisme og multikulturisme. Sannheten er «på vent», den kjemper tappert mot det politisk ensrettede Norge. Håpet er at sannheten når oss før mørket helt overrumpler oss alle, et tapt Norge. Likt Sverige. Raseriet kan bevitnes der.
 
Anfindsen, for 12 år siden, advarte oss skriftlig, grundig og sannferdig om den unasjonale, politiske kursen som styrer vårt lands utvikling. Den kursen er uforandret.. Noe jeg nylig omtalte med kronikken «Er den vestlige verdens storhet forbi? Paradigmebegrepet er her nyttig til å hjelpe oss å forstå hvordan det kan ha seg at samfunnsutviklingen blir som den blir, at våre politikere ufortrødent vakler videre som de reneste zombier, uten at nødvendige korrigeringer kommer. Sverige viser hvor galt av sted slikt fører folket. Og Anfindsen påstår at i Norge har vi et spesielt og prekært behov for å bytte ut etterkrigsparadigmet (politikkens innhold) med noe annet og bedre, om vi skal forhindre at også vi ødelegges. Dagens overskrift kan best forståes i denne sammenhengen, nemlig at sannhet må søkes uansett hvor den måtte føre oss, selv i kollisjon med elitepolitikernes karrierehensyn.. Det meste i verden har en utløpsdato..
 
Noam Chomsky er referert av forfatteren for denne teksten: «The smart way to keep people passive and obedient is strictly to limit the spectrum of acceptable opinion. But allow very lively debate within that spectrum». Er ikke dette våre riksmedier nær på en prikk? De skaper en illusjon av fri debatt og mangfold - men sannheten er motsatt. For meningsmonopolet kjøres av en nå ideologisk stat - eller iallfall slik bemannet. Da Erna Solberg sanksjonerte at NRK (som koster oss nærmere 7 milliarder i året) skulle tvangsbetales over skattesedlene, dvs de av oss som arbeider og betaler skatt.. da gjorde hun knefall for totalitarismen. Hun har vist seg nær blottet for god, gammeldags konservatisme. Med NRK er det dessverre verre enn som så: vi skatte-betalere belastes via statsbudsjettet også for det gigantiske nye Marienlyst. I en digital verden trengs knapt store bygningsmasser eller dyre adresser. I det private næringsliv hadde kun en brøkdel av slik unødvendig flotthet blitt tillatt.
 
For å si det hjerteligst med Anfindsen, det på tide å riste av oss den politiske korrekthetens knugende åk. Da han dristet seg til å fremstå slik, allerede i 2010, definerte han seg klart som en motstandsmann overfor styrende myndigheter. Akkurat slik mange gjorde det med livet som innsats under tysk okkupasjon. I mindre grad gjorde jeg det med boken Makt Myter Media, som  i 2014 tilsvarende ble sabotert. Jeg berømmer Anfindsen for hans store intellekt og hans mot til å skjemme maktmyndighetene som påfører Norge så mye skade. Det er utrolig at sistnevnte kan sove om natten med slikt ansvar. Vidkun Quisling ble dømt til døden for sin lefling med tyske inntrengerne. Forklar meg vesens forskjellen, Norge nå EU, FN andre fremmede økende diktatorisk underlagt? Einar Gerhardsen, som Ap-statsminister, fikk Quisling dømt i et rigget rettsoppgjør for å sette seg selv og Ap i et avledende, gunstigere lys etter krigen. 
 
Jeg er selv 84 år og ser tilbake i tid til forfedre, venner og kjente og frimodigheten vi tidligere hadde. Mens det nå er rent skremmende bare å se fremover. Anfindsen vil i ettertid kunne fortone seg som en slags siste mohikaner i et land nå i ferd med å la seg helt frivillig fremmede underkuet.  De amerikanske indianerne sloss dog imot. Kampen for Norges fremtid må kjempes mens vi ennå kan redde stumpene. Det gjelder til ære og heder til dem som bygget landet før oljen og før inntrengerne kom. Og ikke minst for våre etterkommere som ellers neppe vil oppleve den kulturen og alt det vi fikk i arv. 
 
I Norge gjør intellektuell ubehjelpelighet seg gjeldende på stadig flere samfunnsområder: Korrupsjon, hersketeknikker, byråkratisk maktmisbruk og moralsk forfall. Dette fører til at verden beveger seg mot det som kan komme til å bli en katastrofe, ifølge Anfindsen. Han gjorde en oppsummering i kapitelet «Hummer og kanari», altså «likt og ulikt» som til sammen ble til en fellesnevner for å kunne underbygge påstanden om at uærlighet er satt i system - noe som vil ødelegge de vestlige samfunn. Forfatteren brukte ca 70 sider i boken på totalt 640 sider til å belyse dette siste, samt annet på en underholdene og alvorlig måte. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant, til Anfindsens heder og ære.
 

fredag 27. mai 2022

Er den vestlige verdens storhet forbi?

Av Dan Odfjell. 

Til slik refleksjon introduserer jeg herved Ole Jørgen Anfindsen's særs viktige bok «Selvmordsparadigmet»med dens utfordrende undertittel «Hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet». Dette verket, på hele 632 sider, utkom allerede i 2010, og advarte oss slik betimelig for hele 12 år siden.. Få har lest boken, færre har hørt om den, av den enkle grunn at den av Ap-statens representanter ble mer enn tiet i hjel.. En avdød venn av meg ga meg boken, men dessverre først nylig begynte jeg å lese i den. Dette er mer enn noensinne et relevant og sannferdig norsk dokument og et rent opplagsverk. Boken ble straks uglesett, intet norsk forlag torde trykke den, bortsett fra Alf Bergli, den modige eieren av det lille Kolofon, som for meg i 2014 trykket «Makt Myter Media» med Frode Fanebust som redaktør. Også den boken ble forhindret distribusjon. Anfindsen arbeidet for UiO, men også ved flere forskningsinstitusjoner også, både i Norge og USA. Han er også kjent blant annet som redaktøren av nettstedet Honest Thinking. Jeg har virkelig lurt på hva som hendte ham, som nå fremstår som totalt strøket av radaren.

Til spørsmålet i overskriften tenderer jeg å svare ja, som for øvrig samstemmer med bokens bakside som hadde overskriften «Den vestlige sivilisasjonen er i ferd med å begå selvmord». Der ble det poengtert at norsk og Vestens politikk nå bygger på en blanding av ønsketenkning, hykleri og virkelighetsfornektelse. Dette underbygges med illusterende eksempler på hvordan vi nå styres i retning av vold, utrygghet, etniske motsetninger, organisert kriminalitet, religiøs ekstremisme og økonomiske sammenbrudd - nær alt nøyaktig slik vi opplever at våre politikerne og mediene anordner det. Og som Anfindsen så tidlig påpekte, utviklingen kan bare snues dersom vi slutter med å skjønnmale virkeligheten og i stedet ser visse ubehagelige sannheter i øynene. Som han sa: «Det er nemlig på tide med ærlig sannhetssøken og åpen demokratisk debatt». Noe elitene har nektet oss - av opplagte historiske og eldgamle makt-egoistiske grunner. Elitene er troløse i videste forstand, min tilleggspåstand.

Anfindsen siterte den kjente Theodore Dalrymple: «Politisk korrekthet er en lightversjon av kommunistpropaganda. Gjennom mine studier av kommunistiske samfunn kom jeg til den konklusjonen at hensikten med kommunistisk propaganda ikke var å overtale eller å informere, men å ydmyke. Dess mindre den hadde med virkeligheten å gjøre, dess bedre var det. Når folk tvinges til å holde munn, selv om de blir fortalt de mest åpenbare løgner, mister de enhver respekt for ærlighet. Å gi sitt samtykke til åpenbare løgner, er å samarbeide med ondskap og derfor på et vis selv å bli ond. Ens evne til å stå imot hva det nå måtte være, blir dermed undergravd eller ødelagt. Et samfunn av kastrerte løgnere er lett å kontrollere. Jeg tror at dersom du gransker politisk korrekthet, vil du finne at den har den samme effekt - og er ment å skulle ha det..»

Herved er jeg kommet frem til dagens «ytringsfrihet», demokratiets byggende grunnmur som når den svekkes, har dramatiske negative konsekvenser. Men hør nå selv på Anfindsen og hvordan han for 12 år siden formulerte det og forgjeves advarte oss: «Demokrati forutsetter ikke minst ytringsfrihet, rettssikkerhet, organisasjonsfrihet, enhet og samhold i befolkningen, en fungerende samfunnsøkonomi, gode skoler, frie og ærlige medier, gjennomsnittlig IQ over et visst nivå, og håndhevelse av lov og orden. Den multikulturelle ideologien er i konflikt med, eller har et anstrengt forhold til samtlige av disse punktene. Alt i alt er det vanskelig å se hvordan demokratiet kan overleve dersom multikulturalistene skal få fortsette å skape samfunnet i sitt eget bilde. Helt spesielt har de ikke noe annet valg enn å undertrykke de sannhetene som ikke passer inn i det antirasistiske verdensbiledet, hvilket altså tvinger dem til å gå i totalitær retning». Det siste er det mest skremmende, altså globalismen..

Mange lærde fortjener gjengivelse.  Allerede er Theodore Dalrymple nevnt. Nina Witoszek sa det slik: «Jeg vokste opp i en utopi som ble en dystopi». Giorgio Agamben: «Det vestlige demokratiet er bankerott». Selv spør jeg enkelt, ingen sammenligning med filosofer for øvrig, finnes det håp? Følger vi det voldelige Sverige, tror jeg bestemt Norge, vårt kjære fedreland, er tapt det også, at vår etterslekt vil få det voldelig og trangt, selv i Utkant-Norge. Sverige er politisk viljeløst, feigt og uregjerlig blitt, et land vi har en lang og felles porøs grense med. Det vet våre politikere, men uten ryggrad til å representere modig sannhet? Må vi konkludere, hele vårt nåværende storting består kun av værhaner og knehøner, at deres personlige karrierer går foran alle oss andre til sammen, ja selve fedrelandet? Ja vi elsker, det sang vi unisont og stolt tidligere. Kan disse noksagtene heretter unisont synge det samme? Det vil i så fall lyde falskt. 

Vestens dekadente galskap utspiller seg for tiden rundt Ukraina, ledet av NATO og Biden-regimet i spissen for en selvgod saueflokk. Historiens dom vil kunne fortelles av Kina og andre «over-levende» som tør si sannhet og ikke har seg selv å beskytte.. Romerrikets fall på nytt? I et senere innlegg skal jeg få referere til filosofer og andre store personligheter, og til Ole Jørgen Anfindsens fortjente ære og belysning.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant  


torsdag 26. mai 2022

Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem...

Andakt av Spikeren.

Vi kunne sagt mye om Kristi Himmelfart, særlig fra det første kapitelet i Apostlenes Gjerninger. I dag har jeg imidlertid lyst til å sette fokus på to korte vers som står i Lukas 24,50-51:

"Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen."

Disse to versene bærer et utrolig fint budskap i seg.

For det første skulle det bli slik disiplene husket Jesu siste minutter på denne jord. Med løftede hender og med velsignende ord. "Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem..."

Nå var det ingen uvanlig ting å motta velsignelse fra Jesus. Han gjorde faktisk ikke noe annet enn å velsigne mens han vandret her på jorden. For med sine hender hadde han velsignet tusenvis av andre. Han hadde velsignet brødene og fiskene som mettet tusener. Han hadde åpnet de blindes øyne slik at de kunne se. Han hadde lagt hendene på syke og spedalske slik at de ble friske. Ja, med disse hender hadde han til og med vekket opp døde. Og nå ved sin avskjed løfter han igjen sine hender for å velsigne. Men denne gang skulle han velsigne sine venner med en ny autoritet.

La meg prøve å forklare det slik:

Når ypperstepresten i det gamle testamente kom ut fra det aller helligste etter det som kalles "forsoningsdagen", tok han av seg de hvite klærne som var fulle av blod etter ofringene. Så kledde han seg i høytidsklær før han gikk ut til folket, løftet sine hender og velsignet dem. Dette kunne bare skje etter at ofringene var fullført.

På samme måte ser vi Jesus ved sin avskjed løfter sine hender og velsigner sine venner, etter å ha gitt seg selv som Guds lyteløse offerlam på Golgata kors. Alt er fullbrakt! Nå har Jesus fått en ny autoritet. Han har blitt vår yppersteprest.

Før hadde han påkalt velsignelser på sine venner. Nå uttaler han velsignelser på dem. Før hadde han sett opp til himmelen for å påkalle velsignelsen, men nå når han i sin avskjed løftes opp, ser han ned fra himmelen og gir velsignelsen selv, for nå har Gud overgitt all makt i Jesu hender.

Så har jeg lyst til å avslutte med noe fint som står i Apg 1,11b: "Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen."

Hvis du har tatt imot Jesus og takket ja til frelsen, da vil du få se ham komme igjen på samme måte som disiplene så ham fare opp til himmelen. Du vil se Jesus i skyen med løftede hender og han kommer med forløsningens velsignelse, slik vi leser i 1Tess 4,16-18:

"For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Trøst da hverandre med disse ord!"

Spikeren

onsdag 25. mai 2022

Krig mot de hellige

Av Hans Erik Nissen. 
Innsendt av O.H. Kydland. 

"Og det ble gitt det (dyret) å føre krig mot de hellige og seire over dem." Åp 13,7. 

Noen av Bibelens ord er rystende og tvinger oss til stillhet. I Åpenbaringen er dyret en betegnelse for Antikrist, som skal regjere over hele jorden, og som alle skal tilbe. Han skal føre krig mot de hellige og seire over dem.

Hans seier innebærer ikke at alle kristne skal fornekte Jesus. Men alle skal inn i fryktelige lidelser. Jesus taler om de utvalgte, som trengselstiden vil bli forkortet for.

Kan ikke Gud hindre dette? Jo, det kan han, for han er den allmektige. Men han gjør det ikke. Tvert imot! Guds ord understreker at det er Gud som har gitt Antikrist makt til å føre krig mot de hellige.

Vi fatter ikke Guds tanker. Som himmelen er høyere enn jorden, er hans tanker høyere enn våre. 

Men Herren har åpenbart seg i Ordet. Det sier at hans forhold til lidelsen er et annet enn vårt. Gud bruker lidelsen. Gjennom den danner han sitt folk i Jesu bilde.

En tjener er ikke større enn herren sin. Jesu disipler må gå i hans spor. Ved enden av hans vei stod et kors. Det står også ved enden av vår vei.

Mørket på jorden vil tilta, og lysets barn vil mer og mer skille seg ut fra andre. De vil oppleve press, og den direkte forfølgelse vil bli alminnelig.

Da vil Satan komme med sitt spørsmål; Er det ikke bedre å gi opp? Han frister deg til å forlate lidelsesveien. Fornekter du Jesus, vil verden smile til deg igjen.

Men er det veien fram? Er det ikke bedre å tilhøre det forfulgte folk som vandrer mot herligheten? Tenker du på evigheten, kan du ikke være i tvil. «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?»

Følg Jesus! «Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser.»

(Fra boken "Ett er nødvendig", 23.aug.)

tirsdag 24. mai 2022

Drepe Japans eldre? Cannes-filmen undersøker en spennende idé

Fra Breitbart
Tipset av Kirkehøyden. 

En japansk filmskaper ryster filmpublikummet i Cannes til kjernen med en dystopisk visjon om landet hennes der gamle mennesker går med på å bli avlivet for å løse utfordringen med en raskt aldrende befolkning.

«Plan 75» av den japanske regissøren og forfatteren Chie Hayakawa er basert på et veldig reelt problem.

Japan er det raskest aldrende industrisamfunnet, en trend som forårsaker enorme økonomiske og politiske problemer ettersom et synkende antall yngre mennesker må støtte en voksende hær av de gamle.

Nærmere 30 prosent av Japans befolkning er over 65 år, de fleste kvinner, og den andelen forventes å fortsette å stige i de kommende tiårene.

I filmen oppfordres alle over 75 til å registrere seg for en avtale med myndighetene der de mottar en sum penger i retur for å godta å bli avlivet. En kollektiv begravelse kastes inn gratis.

Glade annonsekampanjer og telefonoppringninger fra folk med beroligende stemmer er en del av arbeidet med å få folk til å registrere seg. Kjekke rådgivere lister opp de små gledene kandidatene kunne ha råd til med pengene. «Du vil kunne gå på restaurant,» sier en.

– På overflaten er regjeringens plan 75 full av velvilje og vennlighet og pragmatisme, men i sannhet er den både grusom og skammelig, sa Hayakawa til AFP i et intervju.

"Aldringen av befolkningen er ikke et nytt problem, jeg har alltid hørt folk diskutere det," sa hun.

«Da jeg var ung, ble et langt liv ansett som en god ting, folk hadde respekt for eldre mennesker. Det er ikke lenger tilfelle,” la den 45 år gamle direktøren til.

"Kald og grusom"

«Plan 75», Hayakawas første spillefilm i full lengde, er full av langsomme sekvenser med minimalt med kamerabevegelse.

"Jeg ønsket at bildene skulle være estetiske og vakre, så vel som kalde og grusomme, akkurat som selve planen," sa hun.

På spørsmål om hvor nært dagens japanske virkelighet scenarioet hennes er, svarte Hayakawa raskt "åtte av 10".

Hun sa at hun intervjuet eldre mennesker som en del av forskningen for filmen og oppdaget at mange fant fortjeneste med ideen om å kjøpe økonomisk sikkerhet med deres vilje til å avslutte livet.

"Det ville lindre stresset med å lure på hvordan de kan overleve når de er alene. Å velge øyeblikket og metoden for deres død kan være veldig betryggende, sa hun.

Hun sa at tilnærmingen vil finne støtte blant de yngre generasjonene også.

"Hvis en slik plan var på bordet i dag, tror jeg at mange mennesker ville akseptert den, til og med ønsket den som en løsning," sa hun.

"De fleste unge bekymrer seg allerede hvordan slutten av livet deres vil se ut. Vil deres grunnleggende behov bli dekket? Kan de overleve når de bor alene? Har de råd til å bli eldre?» hun sa.

I stedet for å skylde på regjeringen, sa Hayakawa at mange unge mennesker var harme på de gamle.

"De er frustrerte og sinte fordi de jobber hardt for å støtte de eldre, men de tror at når det er deres tur, vil det ikke være noen som støtter dem," sa hun.

"Det som bekymrer meg mye er at vi er i en sosial virkelighet som i stor grad vil favorisere en så radikal løsning," sa hun. "Det er skummelt."

Hayakawa sa at filmen hennes ikke er ment å tilby en løsning for å håndtere alderskrisen. "Men en ærlig vurdering av hvor vi er i dag vil allerede være et viktig skritt," sa hun.


mandag 23. mai 2022

Ordet «mangfold» lemfeldig til bruk

Av Dan Odfjell. 
 
Arbeiderpartiet bruker ordet «mangfold» til ensidig fordel. De omtaler sin politikk og fremmed  innvandring som en god ting, implisitt et ønsket mangfold... Det samme ordet ble brukt da Ap rundlurte Høyre og argumenterte for statlig mangfold-finansiering av norsk medier. Men se, vi fikk det tvert motsatte. Retorisk derfor, er et «mangfoldig kriminelt miljø» en ønskelig ting? Ordet mangfold er grovt misbrukt og misvisende. Er, for eksempel, svenske mangfolds-tilstander oss her i Norge ønskelige? En norsk politisk grovt tildekket svensk virkelighet..
 
Riksmediene er Ap´s medløpere. Deres fortielser er langt verre enn deres løgner. De fratar oss med vitende vilje et bevisst troverdig forklarende verdensbilde. Knapt rapporterer de noe som går dem seg og venstresiden imot, for å si det enkelt. Og sjelden omtales Ap-politiker-ministre negativt - selv ikke Anniken Huitfeldt. Dem som latterliggjøres og hetses rent generelt, er nær alltid på motsatt side. Og tenk, likevel later de frekt som om vårt land er demokratisk og med stor ytringsfrihet. Det er en stor løgn; det kommer jeg i mitt siste avsnitt i dag tilbake til.
 
Pampene, her som ellers i verden, velger vanligvis seg selv... I Norge under dekke av et såkalt representativt demokrati. Partiene blir bevisst og meget sjenerøst statsfinansiert, til fordel kun for de største partiene, selvfølgelig, disse til de reneste maktpyramider av karrierepolitikere gjort; god «butikk» mye likt ellers i verden. Men spesielt selvfølgelig gjelder det de helt autoritære landene. Også stortingsrepresentantene er arrangert velfødd - med lojalitet til partiene som velger og utpeker dem, mest for og med møteplikt, et staffasjetype demokrati.  Men normalt har representantene meget god tid til annet arbeide på si.. Representantene er altså ikke valgt av folket, det er problemet, de er snedig utvalgt av parti-pampene. 
 
Dette er ikke lenger et reelt folkedemokrati, det er et utkrøpent system gjort i gavnet til nær ingen nevneverdig forandring.. Etter åtte år med globalisten Erna Solberg har vi fått globalisten Jonas Gahr Støre, knapt det heller til forandring. Og til neste valg bytter de plass igjen til den fortsatte, samme falske og ødeleggende fedrelandskursen? De små partiene nektes på allslags vis i å komme offentlig til orde. Partisystemet finansieres utspekulert med et fast, generøst beløp per stemme oppnådd, som gjør de store partiene mektige, mens de små får smuler og forblir avmektige. Systemet er utvilsomt bevisst slik, ingen forstyrrelse, takk.
 
Et folkeopprør er umuliggjort akkurat som i den gamle Sovjetunionen ved kontroll av mediene den gang med det gamle, fullfinansierte Pravda i spissen. I Norge har vi propaganda-roperten NRK, finansiert av de norske skattebetalerne - alle andre, lavt eller ikke beskattede, er gratispassasjerer, og de stemmer normalt sosialistisk. Dette er et rigget system og et gigantisk politisk skuespill regissert av godt betalte byråkrater, som vet på hvilken side av brødskiven smøret skal. Mens Ola og Kari og oss andre folk flest blir stresset og flådd helt unødig. Sist vinter med skyhøye strømpriser mens staten håvet  inn enormt med penger. Som går til havarerte  "månelandinger" og til ulønnsomme havvindmøller og til CO2 lagring i jordskorpen.
 
Det ser faktisk ut som det gjelder å bruke flest mulig milliarder og hurtigst å kunne glorifisere våre elitepolitikere for deres store humanistiske godhet (ved våre penger..) og deres velkjente "investeringsdyktighet" helt siden Jernverket i Mo i Rana.. Mens sannheten er at mesteparten av pengene nå går i de feile lommene, inkludert politiske medløpere i byråkratiet og ellers, inkludert NGOer tilknyttet den ideologiske staten - iallfall er den slik bemannet...

Et tappert forsøk på å forandre den unasjonale kjøre-retningen gjorde Ole Jørgen Anfindsen forgjeves med boken, "Selvmordsparadigmet", allerede i 2010, som presist beskrev den skjeve veien politikerne vil forlede og tvinge oss. Men Anfindsen ble raskt og brutalt slått til marken av den dype statsmakten ledet av Ap, og konverterte senere til Islam kanskje i fortvilelse eller hva, ikke vet jeg.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 22. mai 2022

Vårt daglige brød

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Gi oss hver dag vårt daglige brød." Luk 11,3. 

Dette er en bønn om at Gud hver dag må gi oss det vi trenger for vårt jordiske og timelige liv.

Bønnen gjelder ikke bare selve maten vi skal spise, men også alt annet som vi trenger for å leve sant og rett som mennesker her i verden. Ikke minst omfatter det også at vi som kristne skal klare våre forpliktelser og gjøre rett og skjell for oss overfor andre mennesker og kunne yte andre hjelp, når de trenger det.

Hensikten med denne bønn er at den skal fri oss fra bekymringer og lære oss å regne med Gud som den som gir oss alt det vi trenger hver dag. Den er i fullt samsvar med alle Guds ord og løfter til dem som tror på ham.

"Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i sin tid. Du opplater din hånd og metter alt levende med det som er til velbehag for dem." Sal 145, 15-16.

Dette løftet gjelder all Guds skapning, men er i særlig grad et løfte til alle dem som tror på ham.

Gud har ikke lovt å gi oss mer enn det vi har bruk for. Det er en utbredt tro at Guds velsignelse viser seg i at et menneske samler seg rikdom. Men det stemmer ikke med Guds ord, og det stemmer heller ikke med en kristens innstilling.

Den som er gudfryktig ber: "Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom! La meg ete mitt tilmålte brød." Ord 30, 8.

De som vil bli rike, sporer av. De faller i skadelige lyster som forderver sjelen. Det har gått galt med mange kristne som satte seg som mål i livet å bli rike. Jesus har også likefrem advart oss og sagt at det er sjelden at rike mennesker når frem til himmelen. [Mark 10, 23-25]

Det gir glede og tilfredshet å nøyes med det en har. Gud har også lovt oss at alt det vi trenger til, dette skal han gi oss. Det kan vi frimodig be ham om og regne med å få!

lørdag 21. mai 2022

Vil gi norske kjøttkaker og brunost eit særleg vern

FOTO: ESPEN ALNES/TINE MEDIABANK / NRK/TINE

Frå NRK.
Tipsa av Kyrkjehøgda. 

Kvardagsmat bør få same status som manchego og roquefort. Det meiner Stiftinga Norsk Mat som foreslår at norske kjøttkaker og brunost får beskytta nemning.

Champagne, gorgonzola og parmaskinke har eit særleg vern etter EU-lovgjeving. Du kan ikkje lage ei spekeskinke i Noreg, og kalle henne parmaskinke. Dei er knytt opp mot geografiske område.

– Dei gamle oppskriftene blir lefla med

Noreg har 32 mat- og drikkevarer som har beskytta nemning. Det er blant anna cider frå Hardanger, Lofotlam og festsodd frå Trøndelag. Men det er lite kvardagsmat på lista, seier administrerande direktør Nina Sundqvist i Norsk Mat, som administrerer ordninga.

– Vi opplever kanskje ikkje kvardagsmaten som høgkvalitetsprodukt. Men vi ser at dei gamle oppskriftene blir lefla med. Ein puttar kanskje andre og billegare ingrediensar i ei kjøttkake enn det som var opphavet.

Ho viser til at Sverige, som har langt færre beskytta nemningar enn Noreg, blant anna har gjeve hushållsosten og falukorven eit særleg vern.

Ikkje alt kan kallast norske kjøttkaker

Når nordmenn blir spurt om kva mat som er typisk norsk, svarer flest kjøttkaker. Det er difor naturleg at dette er eitt av matprodukta ein ser nærmare på, seier Sundqvist.

– For å kunne kalle eit produkt for kjøttkake, må ho ha bestemte ingrediensar. Ein kan ikkje putte kyllingkjøttdeig i farsen, det har vi ingen tradisjon for. Det er også ei grense for kor mykje svinekjøtt du kan ha i, elles blir det medisterkaker.

I tillegg står eplesider frå Sogn og fjellam frå Ryfylke på lista over produkt dei håper å kunne starte søkeprosess på i år. Ein slik godkjenningsprosess i Noreg tek som regel to til tre år.

– Det er raskt samanlikna med Frankrike som bruker opp mot sju-åtte år, seier Sundqvist.


Les heile saka hjå NRK.

fredag 20. mai 2022

Noen tanker etter årets 17de mai feiring

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.
Av Amund Garfors. 

Nok en 17de mai-feiring og en nasjonaldag er blitt feiret fra sør til nord. Og atter en gang må jeg bare innse at vårt fedreland er i fare og vil aldri bli det landet som det en gang var. Et godt land og som vi en gang hadde for oss sjøl.  Ja den gang man følte glede over å være nordmann og ha et land som vi kunne kalle for vårt. Selv om disse værmelderne på NRK og TV2 gjør så godt de kan, for å minne oss daglig og sier "landet vårt" når de står der på skjermen. Men dette er nok noe de har fått beskjed om å si, for at vi skal fortsatt skal la oss lure til å tro at dette landet er vårt. 

Nei, Norge er dessverre ikke vårt. Landet skal nå deles med minst 150 andre nasjonaliteter og land. Og når jeg så dette barnetoget som gikk der framfor slottet på den 17de mai, så slo det meg at vi har fått noe skremmende og fremmed inn i landet. En helt annen mennesketype, og som neppe vil bringe noe godt med seg. Alle disse forferdelige påkledningene i svart, med hijab og tildekte ansikt, der disse importerte menneskene ikke viste verken respekt, glede eller takknemlighet overfor et land som har latt dem bosette seg her. Og deer man bare føler vemmelse, angst og forbannelse.

Og borte på Karl Johans gate, på stortingets balkong, der sto det en iraner, en shia-muslim,  i noe merkelig klær og en svart hatt,  stortingspresidenten himself,  Masud Gharahkhani, sjefen i stortinget og som skal etterforske tidligere juksemakere.  Ja han viftet med et stort  norsk flagg og så ganske så lite norsk ut som der han sto i timevis og viste seg fram. Hvordan den mannen med en så kort fartstid i stortinget kunne havne i en slik viktig jobb, ja som nummer to i rang, etter kongen, det er for meg helt ubegripelig. Og noe som trolig er bestemt fra utlandet. En skam og en skandale som kommer til å hvile over dette landet som trolig nå har sett sine beste dager.

De som tror at det som skjer i Norge i 2022 er tilfeldig, de bør snarest koble inn hodet, begynne å tenke og ikke lenger leve i en drøm. For det er nemlig noen som ønsker å destabilisere Norge. Og det begynte fra dag en, da denne ufordragelige kjerringa Gro H. Brundtland, førte oss inn i EØS og Schengen. Og der de som kom etter henne, bare har kastet enda mer bensin på bålet for å få bort denne nasjonen. 

Vi er mange som jevnt og trutt i årevis har skreket oss håse, ja som igjen og igjen har advart mot den pågående befolkningsutskiftingen ikke bare i Oslo, men i hver eneste større by i landet. Dette ser vi nå tydeligere  og tydeligere for hvert år, særlig under nasjonaldagen, der  ingen lenger kan nekte på at nordmenn er et folkeslag som skal skiftes ut. Skiftes ut med helt ande mennesketyper. Og fram til nå, så har myndighetene og politikere valgt å plaffe løs på oss budbringere, og kalle oss for alt det onde som de kan finne på.

Ja, det har sine sosiale, økonomiske, sikkerhetsmessige, fysiske, psykiske, sosiologiske, kulturelle og etiske sider ved å skifte ut en hel by sin befolkning. Enhver form for samhold, trygghet og glede forsvinner for de gjenværende sjeler som er blitt lært opp til å se på byen som sin. Ja hvor man kan være trygg og ikke behøve å bevæpne seg i det offentlige rom. Nordmenn flest har ikke den erfaringen som kreves for å takle tilstander som man opplever i shithold-land. En skremmende multikultur som nå også har inntatt Norge. Ergo fortsetter flukten fra Oslo og andre storbyer, uten at folketallet i byene minker noe større av den grunn.

I årevis har jeg hevdet at vår tid, vår kultur og vår kristne tro er på hell.  Og er satt under press av en multikulter som våre sinnssvake politikere bruker 300 milliarder kroner på i året, som betaler dyrt for landets og folkets undergang. Jo, de bruker de skarpeste hoder og de beste verktøy for å underminere denne nasjonen. De vet å bruke sin makt mot folket. for hadde folket fått sagt sitt i en folkeavstemning, så hadde landet aldri sett ut slikt det nå gjør. Og her sitter vi, som en gjeng brekende sauer, og tillegger politikere dumskap og naivitet, fordi grensene står vidåpne for en massiv import av ukultur, undergang og forfall når man ser et tiår eller to framover.

At dette er en villet utvikling, det har jeg vært klar over lenge. Det er mye uvitenhet om masseinnvandringen og utskiftingen av det norske folk. Man unnskylder hele tiden politikerne med  at de er idioter og som ikke forstår hva som foregår. Sannheten er at det er velgerne som er idioter! Fordi de ikke forstår eller vil forstå at våre skammelige og uansvarlige politikere bare oppfører seg som papegøyer, tar ordre fra FN og Brussel. Og der de sjøl trolig også ønsker denne utviklingen.

De unge som er født på slutten av 90-tallet skal i løpet av de neste 10-15 år sette egne barn til verden. Noe de i mindre og mindre grad vil gjøre. Begrunnelsen for denne vegringen varierer. Og blant de mest ekstreme er de unge kvinnfolkene som ikke vil sette barn til verden. Og det grunnet dommedagssektene sine klimakrisepropaganda som svelges lett og hvor mange har mistet troen på framtida. Og jo færre nordmenn som fødes, jo flere fødes av de importerte fra MENA-land. Og som ikke akkurat er overbegeistret for oss nordmenn.

Den gedigne forløyetheten, hvor bra alt skulle bli,  med denne skremmende multikulturen. Og benektelsen fra vårt kollektive maktapparat for å tilsløre konsekvensene av en like så villet som totalt feilslått politikk gjennom et halvt århundre, det vil bli stående som en skamplett for alltid.

Og der det bør reises et monument over et "demokratisk" maktapparat som heller angriper og undertrykker ytringsfriheten. I stedet for å forsvare sine borgere mot ei skremmende tid som kommer. Ei tid som ikke vil bli veldig festlig!

Ankenes, 18/5 2022.

Amund Garfors

Demokratene
Nordland

torsdag 19. mai 2022

Eliten treng ikkje vår tillit, dei treng oss berre som røystekveg!

Av Norvald Aasen. 

I ein artikkel spør Ola Bergheim kvifor i alle dagar politikarar, departement osv vil at vi skal miste all tillit til deg? Svaret er nok at dei gir blanke i kva vi vanlege folk meinar! Dei har sine metodar til å sitje ved sine maktposisjonar uansett kva vi måtte meine om dei. 

Media hjelper dei slik at dei får sine røyster ved val, slik dei er vande med, når dei så er sikra sine posisjonar kan dei hjelpe dei som hjelpte dei sjølve, og der florerar med kremjobbar på drøssevis av oppretta stillingar som dei kan gi sine vener som takk for hjelpa. 

Så har vi WEF der det sit norske politikarar i toppjobbane og for oss vanlege folk, som det heiter, er meiningane uinteressante, og der tel berre status og pengar. Status milliom dei store i verda og ein pengestraum som også gjer at det som har med vanlege folks tankar og kjensler er utan interesse. Og media blankpussar gloriane og sminkar fjesa for eliten til neste TV-opptreden. Det er jo desse som held media oppe med pengar til frotsinga som dei driv. 

Og kven tenar pengar på krigar og elende verda rundt? Det er millom anna media som sel historiar som skal få folk til å samle seg rundt TV-en og aviser slik at styresmaktene, politikarane og alt dette andre unasjonale, kan få ut bodskapen sin godt vinkla slik at opinion vert til føredel for makthavarane. 

Vi treng såvisst ikke snakke om media i totalitære samfunn som vert styrd av diktatorane. Vi har det same her i Vesten og i Noreg, men det er så snedig opplangt at folk flest ikkje ser svindelen. Og dei som vil oppløyse nasjonen og nasjonalstaten kan no feire nasjonaldagen og rope tre ganger tre hurra for det dei vil ødelegge! 

Men hjå meg står flaggstanga naken denne dagen, eg deltek ikkje i svikarane sine hurrarop!"

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

onsdag 18. mai 2022

Land! land! land! Hør Herrens ord!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden".

"Land! land! land! Hør Herrens ord!" Jer 22, 29

Det er Gud som har gitt menneskene faste bosteder og satt grenseskjell mellom dem. Det hører med til det som vi kaller den alminnelige åpenbaring, og Gud har ordnet det slik for at menneskene skulle søke ham. Apg 17, 26-27.

Det er gudgitt at hver nasjon har sitt eget land. Det er Guds mening at nasjonene skulle leve i fred med hverandre og respektere hverandre.

Men skal dette bli virkeliggjort, må vi være tro mot de lover og ordninger som etter Guds ord gjelder i samfunnet.

Det er fire myndigheter som Gud har satt i samfunnet. 

Den første er Guds ords myndighet. Den er all annen myndighet overordnet. Vi kan også kalle den Bibelens autoritet.

Den andre er foreldremyndigheten. I den har all annen myndighet sin rot, sier Luther. Det er ikke samfunnet, men foreldrene som skal oppdra barna.

Den tredje er læremyndigheten. Det er Guds ordning at det skal være lærere, og da tenker vi ikke bare på lærere i Guds ord, men på all sann undervisning. Lærerne skal ha myndighet til å holde disiplin, for at undervisningen kan komme til sin rett.

Den fjerde er øvrighetens myndighet. Det ord som er oversatt med øvrighet, betyr egentlig myndighet. Den går ut på å styre og lede et samfunn og på å opprettholde grensen mellom godt og ondt, sannhet og løgn.

En nasjons velferd og fremtid beror på at disse myndigheter blir respektert og får lov til å gjelde. Når de undergraves, er et land i fare! Da ødelegges et lands kultur, økonomi, moral og religion. Det blir kaos og uholdbare forhold.

Derfor roper vi til det norske folk: "Land! land! land! Hør Herrens ord!" Vend om, før det er for sent. Be Gud oppreise menn og kvinner i vårt samfunn som respekterer Guds lover og ordninger! Da er det håp for Norges fremtid!

tirsdag 17. mai 2022

Gud signe vaart dyre Fedraland


Teksten til «Fedralandet», Norges «nasjonalsalme», ble skrevet av Elias Blix (1844–1902) i 1891.

Salmens tittel er egentlig «Fedralandet», men navngis som oftest med første verslinje.

1.

Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma!
Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand
Og Vetter fyr Vaarsol røma!
Lat Folket som Brøder saman bu,
Som Kristne det kann seg søma!

2.

Vaart Heimland i Myrker lenge laag,
Og Vankunna Ljoset gøymde.
Men Gud, du i Naade til oss saag,
Din Kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt Ord til Norigs Fjell,
Og Ljos yver Landet strøymde.

3.

Og Norig det ligg vel langt i Nord,
Og Vetteren varer lenge;
Men Ljoset og Livet i ditt Ord
Det ingen kann setja Stenge.
Um Fjellet er høgt og Dalen trong,
Ditt Ord heve daa sitt Gjenge.

4.

So blømde vaart Land i Ljos og Fred,
Det grodde saa grønt i Lider,
Men atter seig Natt paa Landet ned
Med Trældom og tunge Tider.
Og Folket det sukka etter Ljos,
Og du lyste upp umsider.

5.

Og Morgonen rann, og Myrkret kvarv,
Som lenge vaar Lukka skygde,
Du atter oss gav vaar Fridoms Arv
Og honom i Trengsla trygde.
Du verna vaart Folk og gav oss Fred,
Og Landet med Log me bygde.

6.

Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!

7.

No er det i Norig atter Dag
Med Vaarsol og Song i Skogen.
Um Sædet enn gror paa ymist Lag,
Det brydder daa etter Plogen.
So signe daa Gud det gode Saad,
Til Groren ein Gong er mogen!

Fedrelandssalmen av Elias Blix, er bygget på Bibelen og GUD(Jesus) ord i Salmenes Bok 127,1:

"En sang ved festreisene. Av Salomo. Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves."

Ønsker alle og en hver en god og fin 17 mai.

mandag 16. mai 2022

Mangfold synes en uheldig klang å ha fått

Mangfold i varer og tjenester er bra.
Av Dan Odfjell. 
 
Eller er det bare meg som oppfatter «mangfold» som en sosialistisk klisje å ha blitt, til  erstatning for hva, som for eksempel norsk nasjonalt fellesskap? Ordet «mangfold» er politisk snedig og ble av Ap-forlokkende lanserte for å kunne selge inn og innføre statssubsidierte aviser, et statsmedia. Med Høyre som bortreist. Fikk vi mangfold eller enfold? Hånden opp dem som mener det første. Men se, dette mangfolds-begrepet utvides og snedig videre, til det Jonas Gahr Støre kaller vårt nye lykkelige og store «Vi». Men, noen begynner å forstå både hvorfra han kommer og hvor til han vil: For han var Gro Harlem Brundtlands trofaste løpergutt, så sannsynligvis kommer bagasjen med helt derfra. 

Men hvor vil han, og kjenner han sine norske fjell regler om å snu før det er for sent? Jeg tør ikke forvente at han vil høre på meg, selv om jeg er ham langt eldre og burde vært respektert - om ikke annet som i østlige land. Og dessuten erkjenner jeg det gamle visdomsordet om at man skal være ytterst forsiktig med hva man ønsker seg. Så gnir Jonas på Aladdin's lampe og ber om råd og om å uttrykke sitt inderligste ønske, da bør han tenke nasjonalt langsiktig. Og ikke helt å stole på Allah. 
 
Jeg vet hva jeg ville gjøre var jeg i Jonas´ bukser, nemlig å kaste all ideologi over bord for å redde skuten og alt det som reddes kan. Seilføringen må minskes om ikke skuten skal kullseile, så straks ned med seilene; ta fullt rev. Det er ingen skam å snu for å redde skuten og alle om bord. Nå er Norge så usigelig heldig som kan lære av grunnstøtingen til Sverige som hovmodig holdt fast kurs til tross for alle seilasadvarslene. De svenske politikerne har demonstrert at ideologisk stahet har konsekvenser; dessverre en katastrofal utvikling for vårt kjære naboland. I Sverige har folk flest forstått det nå, nær alle bortsett da fra molboene. Og valget der borte til høsten vil alvorlig kunne demonstrere Europas og demokratiets farlige nedside, at det sprenges innenfra med altfor mye uforenelig mangfold. I Sverige, nå på oppløpssiden til årets valg, har muslimene dannet sitt eget parti, NYANS. Og spenningen stiger.. Mange, de som kan, de fraflytter Sverige; selv tidligere innflyttere. Dette blir lett til en akselererende negativ spiral. 
 
Nå opplyser jeg ikke om alt dette for å gni saltet inn i såret til svenskene - jeg synes oppriktig synd på «Du gamla du fria» og håper de rette høyere makter kommer til deres hjelp; for alternativet, det måtte Vår Herre forby - før «mangfoldet» helt tar over. For, for mye av en god ting kan bli for mye har jeg hørt. Derfor bør Jonas nå besinne seg som nyutnevnt statsminister - med det for Norges beste for øye. Tenk hvor heldig Jonas er, han er kommet til makt i grevens tid og med det overbevisende eksempelet Sverige i fullt dagslys, i sann tid og til å lære av. For dum er Jonas neppe, for til slutt oppnådde han jo å klatre helt til topps.. Det jeg ikke misunner ham er det mannskapet som fulgte med, ikke nettopp de skarpeste knivene i skuffen. Faktum er jeg synes synd på ham og håper inderlig, at han ikke mot sin vilje (?) legger grunnen til rette for at Erna Solberg tar over den «neste etappen». For hvem trenger fiender med venner som henne? Nei hei stopp, nå er jeg visst verre enn verst politisk ukorrekt, unnskyld, fy og fy i dette ytringsfrihetens foretrukne land. 
 
Jeg begynte idag å snakke mangfoldet ned, men det må selvsagt korrigeres: Mangfold i varer og tjenester er bra, veldig bra og normalt godt tilgjengelig i et fritt og noenlunde egalitært land, ja, to streker under det svaret! For det motsatte oppleves gjerne under et ufritt og autoritært styresett, som knebler ytringsfriheten samt propaganderer gjennom meningsmonopoler likt det gamle Pravda og vårt eget NRK; Ja, unnskyld meg for å falle ut i den politiske ukorrekte smørjen igjen. Men jeg føler meg ofte som manøvrerende mellom skjær og grunner, samt at jeg hele tiden må være ekstra på vakt i den politiske skjærgården. Men opplev forskjellen mellom Sovjet og Norge; der borte forsto leserne forskjell på sannhet og propaganda, det gjør ikke de mange godtroende i Norge. Det eneste de to statskanalene har til felles er å kjøre på sport og annet politisk ufarlig, dog med snedig indoktrinering innimellom; forsøksvis skjult.
 
Til slutt ønsker jeg Norge et strålende 17de mai med norske flagg vaiende og med norske barn og sang nasjonalt jublende frem til Slottsbalkongen og ellers. Barnetoget av uskyldige, knapt politisk forførte barn, er vårt beste håp for fremtiden. Ikke at noen lenger tror eller noensinne trodde at de kongelige var ufeilbarlige. Men de er norske, og de representer slik vår tradisjon og vår kultur. I disse turbulente tider trenger vi all den tradisjon vi kan mønstre frem til full offentlighet. At politiet har utkommandert seg selv (?) som bevæpnet til vår nasjonale feiring ser jeg som feilt og usigelig trist. Vi nordmenn skal vel ikke beskyttes mot oss selv? Dette egner seg mest til politisk undertrykkende skremsel til å fortviles over, det også. Hr. Statsminister, dette seneste unorske må De iallfall sikkert kunne ordne opp i, som landets øverste politiker.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant