NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 30. november 2021

Løgn og fanteri – eller noe langt farligere?

Av Harald Claudius, Skoppum.

Ad. leserbrev i Dagen 19. november (papir 22. november) "Løgn og fanteri – eller noe langt farligere» -- burde nok bli kommentert - enskjønt hvor skal en begynne?"

Jeg «googlet» nettopp evangelist Franklin Grahams ulike uttalelser om Donald Trump på YouTube («Franklin Graham about Trump?»), og finner her en helt annen holdning fra denne evangelist-lederen enn det som ble presentert av det kritiske leserbrevet i Dagen 19/11.

Her poengterer Graham Trumps enestående positive «pro-life» holdning, endog i forhold til tidligere republikanske presidenter som Bush og Reagan. Det at han også utnevnte tre konservative høyesterettsdommere, nevnes jo heller ikke i kritikken av presidenten.

Han hadde dessuten i sin siste del av sin presidentperiode kommet både israelere og arabere i møte – og skapte den gang grobunn for en mer forsonlig tone mellom dem. Dette bidro jo til å åpne nye handelsveier og et helt nytt diplomati, ja endog nytt reiseliv (!) dem imellom, det vil si mellom Israel og diverse araberstater.
Hvem har gjort dette før ham?

Originalen fra Graham lyder slik: «We have never had a president like him in my lifetime. He gave us lower taxes, a strong economy, and low unemployment. He made Nato take notice and pay their own Way. He had the guts to take on North Korea and meet with their leader personally. He didn’t let China walk all over us. Just his Mideast peace initiatives in the last couple of months deserve a Nobel Peace Prize. He has defended religious liberty like no president before him, and that matters to all people of faith. He has worked to bring prison reform and secured our southern border. He defeated the ISIS caliphate in Syria, and he strengthened our military. He was also the most pro-life president we have ever had.»

I oversatt form ifølge Google Translate: «Vi har aldri hatt en president som ham i min levetid. Han ga oss lavere skatter, en sterk økonomi og lav arbeidsledighet. Han fikk Nato til å ta notis og betale på egen hånd. Han hadde mot til å ta på seg Nord-Korea og møte med deres leder personlig. Han lot ikke Kina ‹gå over oss›.

Bare hans fredsinitiativer i Midtøsten de siste par månedene fortjener en Nobels fredspris. Han har forsvart religionsfrihet som ingen president før ham, og det betyr noe for alle troende mennesker. Han har jobbet for å bringe fengselsreformer og sikret vår sørlige grense. Han beseiret ISIS-kalifatet i Syria, og han styrket militæret vårt. Han var også den mest livs-vennlige (pro-life) presidenten vi noen gang har hatt.»

Så langt Franklin Graham.

Konklusjon: 

Slike forhold burde jo også ha kommet fram i et slikt leserbrev, ikke minst ut fra saklighetsprinsippet, for eksempel slik vår «Vær varsom-plakat» forutsetter, og som vi som kristne burde være de første forbilder og forkjempere for: … Men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til Ham, som er hodet, Kristus, Ef. 4:15.

Selve ytringsfriheten burde altså her kunne balanseres bedre enn hva forholdet blir ut fra denne nokså tendensiøse artikkelen i Dagen.
Men det er jo i dette lys lov å beklage …

En justering av mitt opprinnelige innspill, gjengitt digitalt 24/11 i Dagen og i papir-utgaven 26/11 v/Harald Claudius, Skoppum.

mandag 29. november 2021

Viktig dokumentarfilm premiere 30 november, pluss gratis e-bok

Av P54. 

As I have been documenting with my work since March 2020, from the beginning of the COVID-19 pandemic, we have been lied to by the government, the mainstream media, and virtually the entire "public health" establishment.

They claimed that the "lockdown" measures would be short-term, just "two weeks to flatten the curve" so that hospitals wouldn't be overwhelmed, even though the key model they were relying on to justify this policy course called for perpetual lockdown until the population could be mass vaccinated.

Then they claimed that if we didn't accept continued authoritarian "lockdown" measures, the result would be mass graves. But places that locked down hardest had similar or worse outcomes than places that implemented less strict measures or relied on voluntary behavioral changes.

They claimed that if everyone just wore a mask everywhere they go, case numbers would plummet, but places where mask mandate compliance was very high had similar or worse outcomes than places where there were no mandates or where mask use was low.

They claimed that natural immunity was waning rapidly and so herd immunity could never be achieved without a vaccine, and when the vaccines were rolled out, they claimed that they would confer superior and long-term immunity that would enable the population to achieve herd immunity and end the pandemic. In fact, studies have shown just the opposite, that natural immunity is robust and long-lived while the immunity induced by vaccines is short-lived, with protection against infection waning rapidly and infected vaccinated individuals being just as contagious as the unvaccinated.

It's been lie after lie after lie, and still a discomfortingly huge proportion of the population goes on trusting and believing the "public health" "authorities". We need to help awaken the masses from their delusion. That starts with educating ourselves and ends with us sharing that knowledge with others to kindly and gently help them see reality.

Next Tuesday (November 30), a new documentary series will launch online called COVID Revealed. Each episode will be available to watch for free for 24 hours. It's brought to us by the same team that did Vaccines Revealed, GMOs Revealed, Money Revealed, and Endgame, and I anticipate that it will be a great educational opportunity.

One guest I know will be featured is Tom Woods, whose radio show I've been on twice and who has been an important voice of sanity throughout the pandemic. When you sign up for the free viewing of the docu-series, you can also download his e-book COVID Charts CNN Forgot, which presents the data showing that the lockdown measures had no observable impact on the epidemic waves.

It's worth signing up for that alone! Anyhow, I just wanted to alert you to this opportunity:

P54

søndag 28. november 2021

De som venter på Herren

Av Spikeren. 

Siden det er første søndag i advent skal dere få en helt spesiell andakt. Vi lar Guds Ord tale for seg selv om de som venter på Herren:

Vær ved godt mot! La hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren! (Sal 31,25)

Vi venter med lengsel på Herren, han er vår hjelp og vårt skjold. (Sal 33,20)

Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. (Sal 42,2)

For de som gjør ondt, skal utryddes, men de som venter på Herren, skal arve landet. (Sal 37,9)

Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. (Sal 130,5)

De som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. (Jes 40,31)

Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. (Klag 3,25)

Spikeren

lørdag 27. november 2021

Hvem har ansvaret for en «sakte» folke-utslettelse?

Av Dan Odfjell. 
 
Det er dere som regjerer Stortinget det, omtalt også som «Stortingspartiet». Med dagens overskrift adresserer jeg herved dere, de mange tilsynelatende fedrelandssvikerne, dere og  tidligere Stortingets representanter, ikke å forglemme. Dette i mitt forsøk på å vekke til live en nødvendig «befolkningens beskyttelse» opp mot truende og dramatiske, svenske tilstander. Det gjør jeg enklest ved å referere til nettstedet Document som utrettelig sloss (mot riksmediene) for å få frem «den tildekte virkeligheten» om hvordan vårt tidligere så stolte naboland desperat og fortvilet nå bukker under for masse-importerte islamske og andre uregjerlige krefter. 
 
Jeg påkaller Stortingets samtlige representanter til «realitetsorientering» ved innledningsvis å spørre: Har dere alle lest kronikken til den svenske Helena Edlund med tittelen «Hva skjer når alle går hjem?» Den sto på document.no 3/11/21. Som antatte, oppegående og ansvarlige mennesker bør dere alle lese den - og gjerne også hennes foregående om de daglige skyte- episoder, bombe-angrep, drap, voldtekter og overfall, samt at av de siste 10 drap i Stockholm er 8 uoppklarte... Dette er «fremtiden» som også truer Norge, landet og folket dere er gitt å beskytte. Dere har jo fremstilt dere til valg til landets og folkets beste? Eller tar jeg feil? 
 
Edlund-kronikken sto på nettstedet av «ekstremistene» det mest forhatte. For det formidler usminket sannhet helt ulikt riksmediene om hva som reelt truer oss - og etterslekten. For allerede har en uhyggelig «fremtid» nådd Sverige, les selv. Landet vi dessverre har en lang og porøs felles grense med. Nær ukontrollerbar. Ved å lese Edlund forstår alle hvorfor Sverige kalles et tapt land. Og hvorfor dere stortingsrepresentanter - hver og en av dere - har et klart ansvar om å «fravike» Norge galskapens vei. Eller, som vår nye statsminister fortjenstfullt sa det til Nordisk Råd i København forleden: «En regjering (som får en pandemi i fanget) har en hovedoppgave, og det er å beskytte innbyggerne». I motsetning til sin elendige forgjenger synes han å ha forstått en statsministers første plikt, nemlig å beskytte egne innbyggere. 
 
Jeg hadde selv nylig kronikken: «Kommer det norske folket helt sist?» i den kristne ukeavisen Norge IDAG 10/11/21. Dersom dere feigt skjuler dere blant «de mange» eller ligger flatt under parti-piskens makt, da kvalifiserer det til folke-forræder-status, intet mindre. For dersom dere setter dere selv først fremfor landet, vil det norske etniske folket svinne og snart oppleve oss som Sverige, fortapte. For sakte og ubønnhørlig blir vi, lik den grådige gjøkungen, skyvet ut av eget reir til uhygge og fortapelse. Det er naturlovens og jungelens lov samt konklusjon, nemlig, vi må forsvare og ta vare på oss selv. Erna Solberg forsto knapt det, ei heller de fleste naive en-verden-globalistene, som egoistisk kaver for seg selv. Men da forkledd i engle-klær gjerne, for egen karrieres skyld. Tro dem ikke, de er falske. Det er også tidens norske biskoper, de fleste.

Jeg begynte idag med å etterspørre politikerne om «ansvaret» for Norges skjeve utvikling og avslutter med å spørre riksmediene om «forklaringen» på hvorfor folk flest synes å slutte massivt opp om sin egen undergang? Kan det ha noe med bevisst Sverige tildekning og media propaganda å gjøre? I så fall begriper jeg ikke hensikten? Tror dere kanskje at dere kommer ut på topp i en gloriøs ny verden når dere er u-troende, som nordmenn flest, i muslimenes øyne? 

I fem år var vi nazi-okkupert; jeg husker selv folke bruset etter frigjøringen i 1945 og norsk forbrødring under 17 mai feiringen det året. Har vi glemt hva nasjonal frihet betyr, nemlig alt? Svenskene fikk ikke med seg vår dyrekjøpte erfaring og forstår tydeligvis ikke sitt eget beste. Jeg sier stakkers svenskene, og måtte vår skjebne ikke bli tilsvarende.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 26. november 2021

En sorgens og skammens dag

Masud Gharahkhani (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Av Amund Garfors. 

Undertegnede har skjelden vært så langt nede, dypt skuffet, forbannet og deprimert som jeg var i dag. Det etter jeg hadde hørt nyhetene på NRK, og der jeg omtrent nektet å tro det jeg hørte; at nå var en iraner, en muslim satt inn som førstekandidat til vervet som ny stortingspresident. Ja en utlending som jeg ikke engang klarte å oppfatte navnet på. Men som var medlem av Ap, sittet kun en periode på Stortinget, og svært motivert til det som han sjøl kalte for en "ryddejobb" - der tillit skulle gjenreises og føres tilbake til Stortinget!

Har det klikket totalt for denne gjengen i Rosenes leir nå? Eller har Jonas Gahr Støre forvillet seg helt ut i tåkehavet? Statsministeren sier uten å blunke, at han er stolt av at denne iraneren Masud Gharahkhani etter all sannsynlighet blir den første innvandrer i Norge som får tittelen stortingspresident! Ja tenk det, nå blir det en muslim som skal rydde opp i dette landet! Skal vi le ellr gråte? Bør ikke en stortingspresident, som har den andre høyeste stillingen her i landet, etter kongen, representere vårt lands kristne verdier? Dette må da vel være toppen av svik?

Når jeg hører Johnny Cash synge sangen HURT; "when pain is all thats real and all my friends are gone", så er dette som et sant vitnespyrd utfra det lydbilde og inn i et mørke og inn i en materie som bare gjør så inderlig vondt. Ja når jeg tenker på framtida til dette landet og dette forførte folket som er løyet for av våre uansvarlge og svikefulle politikere i en årrekke, der jeg har brukt hele mitt liv til å advare mot det som vi nå ser komme til overflata. Ja, som fikk meg til å ta til tårene i dag og innse at dette landet og dette folket som blir skiftet ut i et rasende fart, har hatt sin tid, der det er ingen vei tilbake!

Ikke vanskelig å se hvilke metoder som nå skal brukes for å tvinge oss i kne, der de stadig kommer med nye vinklinger for å kvitte seg med både folket og fedrelandet. Nei, det er ikke så veldig vanskelig å se at her er det Hadia Tajiks håndtverk som skinner i gjennom. Hun klarte jo også å kvitte seg med Trond Giske. Og denne gangen var det Sverre Myrli som fikk gjennomgå og føle hennes ondskap. Der onde, uverdige rykter og helt unødvendig spill settes i gang om at Sverre Myrli ikke kunne bli utnevnt til Stortingspresident, fordi han som 26-åring hadde hatt et forhold til ei ung dame på 18 år!!  And so what? Og der denne partisekretæren Kjersti Stenseng også var med på dette skitne spillet. Man kan spy av mindre!

Ja bare vent, mye vil skje framover innafor AP! Og gjett hvem som blir APs neste formann og statsminister? Det er bare å vente på en ny "drittpakke" mot Gahr Støre sammen med "Me too" fra tiden han gikk i barnehagen! Så dette ender vel neppe før at t.o.m kongen er vekk? For vi vet jo hva Hadia Tajik mener om vårt kongehus!

Det som skjer nå er at Stortinget har gitt seg ut på en meget farlig vei, der de svikter det norske folk og har lagt seg flate for globalistene og utenlandske krefter. Noe som er strengt forbudt ifølge Grunnloven! Norge hadde det mest omfattende landssvikeroppgjør etter andre verdenskrig. Men det ser ut som vi går mot et nytt landssvikeroppgjør, for nå er der mer enn nok av svik! Er det da egentlig overraskende når man ser hvor mange som ønsker segregering av sitt eget folk? Og i tillegg aldri får nok, og bare ønsker enda flere fremmede velkommen inn i kongeriket?

Og denne nye Stortingspresidenten som mener at han er den rette til å gjenoppbygge tilliten hos det folk, som sier at hans jobb som stortingspresident, sammen med de andre politikerne i den svikefulle forsamlingen, han skal bygge opp tillit! Han må jo være helt på bærtur! Tror han virkelig at vi nordmenn har tillit til muslimer? Og tillit til denne gjengen som velger en utlending fra Iran som president i stortinget?

Nei nå ser det mørkt ut for oss nordmenn! Og ingenting vil heller endre seg fram til neste stortingsvalg. For selv da vil sauene velge som de og deres foreldre alltid har gjort. De lever i tåka fra hjernevask som aviser og NRK har drevet med i flere tiår. Og nå ser vi resultatet. Gråt mitt elskede land!

Ankenes, 24.11.2021.  Amund Garfors (DEMOKRATENE)

torsdag 25. november 2021

Tildekningen av muslimsk folkemord

Av Kirkehøyden. 

Fredsprisvinneren skulle fortelle skoleungdom om IS-overgrepene. Da satte skolestyret ned foten. (aftenposten.no)

Nadia Murad skulle snakke med canadiske skolebarn. Det ville ikke skolestyret ha noe av. Foto: Thaier Al-Sudani, Reuters/NTB

Skolestyret i Toronto frykter at en bokprat med fredsprisvinner Nadia Murad kan skape islamofobi.

Norsk presse har samme politikk, ondskapen var av en slik grovhet at forsvarsminister Chuck Hagel (med tilgang til all etterretning) definerte det som en ukjent orden i verdenshistorien. Derfor gir et enstemmig Storting trosstøtte. Det er nok fordi de jobber aktivt sammen med pressen for å støtte muslimenes lovfestede formål: "Det blir ikke fred før alle jøder er drept, inkl deres kvinner og barn - om det skal ta generasjoner" Yasser Arafat. Pressen er disse terror org. propaganda-arm. 

Norge sendte 100 muslimske soldater til IS. At de halshugget og korsfestet kristne, må være noe som gledet dere hedninger/ ateister i pressen. Så fortiet dere den grenseløse ondskapen og NRK lagde programmet om ødelagt arkitektur heller. 

Hvis norske "journalister" ikke kan lyve og demonisere Israel og jøder, er det ikke gøy. Så fortsetter dere kampen hjemme ved å hylle islam og skifte oss ut som folk med muslimer. Høyest prioritet: Ta fra HRS statsstøtten, så nordmenn ikke får høre sannheten om berikelsen. LIKSOM  JOURNALISTER!

Kirkehøyden

onsdag 24. november 2021

Søvnens tid

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen." Matt 25,1. 

I lignelsen om de ti jomfruer skildrer Jesus tilstanden blant de kristne i tiden like før hans komme. Det blir søvnens tider. Alle slumret inn og sov.

Karakteristisk for den siste tid er at de kristne ikke forstår hva som foregår omkring dem, og ikke kan skjelne mellom det som er kristendom og det som bare ser ut til å være det.

Da brudgommen kom, var bare halvparten rede til å ta imot ham. Det er bilde på at en stor del av kristenheten ikke er rede til å ta imot Jesus når han kommer.

I lignelsen sies om de dårlige jomfruer de som ikke var rede til å ta imot brudgommen, at de ikke hadde olje på lampene, så de sluknet. Det får oss til å spørre: Hva er oljen på lampene bilde på?

Det må være bilde på noe som mange bekjennende kristne mangler, og som gjør at de ikke blir frelst når Jesus kommer igjen.

Det er gitt mange svar på dette. Men Jesus har sagt tydelig hva det er de mangler. Han kommer til å si til dem: "Jeg kjenner dere ikke!" V. 12

De som ikke blir frelst, kjenner ikke Jesus, og er derfor heller ikke kjent av ham. For det er to sider av samme sak, som Jesus sier i Johannes 10,14: "Jeg kjenner mine og mine kjenner meg."

Det evige liv består i å kjenne Jesus. Joh 17, 3.

Ved den tid Jesus kommer igjen, skal en stor del av kristenheten være uten dette kjennskapet til Jesus.

Derfor gjelder det å prøve seg selv for Guds ansikt! Det er ikke nok å være med i allslags kristelig aktivitet. Det er nettopp denne aktivitet som luller så mange inn i åndelig søvn.

"Våk derfor," sier Jesus, "for dere vet ikke dagen eller timen!" [Matt 25, 13]

Har du lært Jesus å kjenne? Vet du at du eier ham?

tirsdag 23. november 2021

Året er 2049, 15 Mars.

Av Ten4. 

Intro:

MDG har flertallsregjering, sammen med rødt og SV.

Valuta trykkes for full maskin. Oljefondet er borte, kranene er stengt og velferden er som i 1870.

Man har avviklet «Kroner» og kaller det nå for «Norske Penger». Dette ble vedtatt i Stortinget for at også de under 30 skal forstå hva man mener.

En loff, koster et trillebårlass med penger 15. Mars. Trillebår størrelse 1AB1.

Ingen vet lenger hvordan man regner og skriver, eller har lest ei historiebok. All informasjon og kunnskap kommer fra skjermene som er utplassert overalt. Teksting er forbudt, for kun orale språk er tillatt.

Kun utvalgte lojale marionetter får utdannelse anno 1990.

Pga det grønne skiftet så har Norge for første gang i historien etablert kullkraftverk i landet.

Kullgruven i Longyearbyen blitt re-åpnet, og kullet blir fraktet med autonome elektriske skip til kraftverkene i Kirkenes, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Sarpsborg.

Forsyningene fra Svalbard er ikke nok, så man importerer kull fra Balkan. Strømmen vi produserer sendes til UK og Tyskland.

Vi eksporterer vannkraft (som forresten eies av EU) og importerer kullkraft.

De eldste kommentatorene i statsmediene mimrer om atomkraft, men kunnskapen er dødd ut, sammen med rakettforskningen.

Orkaner får nå bare mannenavn, og heter Ola, Mobashir og Vladimir.

Oslo:

Gatene er helt vekk, og varelevering skjer med hest og kjerre. Det finnes hverken bensinstasjoner eller ladestasjoner for allmuen. Sistnevnte kun for administrasjonens toppledere i Stat og kommune.

Alle trær og parker er sanert og skulle vært asfaltert, men asfalt er ikke å oppdrive, så parkene er dekket med pukk, og importerte plastbenker.

Man har sett seg nødt til å lage en Ring 4 rundt byen slik at alle andre slipper å komme i kontakt med noen av bydelene. Denne kom allerede i 2039

Alle kvinner er pålagt ved lov, å bruke Burka utenfor huset og hijab innenfor husets vegger. Shariapolitiet foretar stikkontroller innenfor Ring 4.

Hunder er forbudt. Alle er for lengst avlivet.

En gedigen galge med renneløkke er plassert utenfor stortinget, laget av den berømte trekunstneren Ahmed Olsen. Hensikten er å minne byens borgere om de innstrammede normer som gjelder i

«Den Demokratiske Republikken Norge».

Shariapolitiet har innført portforbud etter kl. 20.00, men bare for kvinner.

Gettoene har utvidet seg til Frogner og Majorstuen, helt opp til Bærum.

Fem ganger om natten ropes det fra minaretene.

Det er så høyt volum at gnålet kan høres utenfor Ring 4.

Norge:

Landet er isolert fra resten av verden pga at luftfarten er lagt ned. Folk ror til Danmark og rir til Sverige.

Ingen jobber i privat sektor, men i offentlig sektor eller på NAV/MSM.

All industri er forbudt, da man kan risikere lekkasjer.

MSM er nå formelt underlagt sannhetsdepartement, og alle andre medier er forbudt ved lov. Dette skjedde for mange år siden.

Man har innført alternativt demokrati for å verne om staten. Alle private bedrifter er annektert av staten, og man har innført borgerlønn.

Det er også lovfestet at suppekøer skal finnes i hver by for å bøte på sultedøden som har rammet landet, som har en inflasjonsrate på 87%.

Suppen skal være standardisert for hele landet, og selvsagt være kjøttfri. Den kalles «neversuppa» på folkemunne pga smaken.

Kjøtt finnes ikke lenger siden det er forbudt å ha buskap. All import av mat er forbudt.

Gaia er nå nest største «religion» etter islam.

Det er debatt i stortinget i dag, og MDG har ordet ved Krulladull Agan Kandusittestille Mobashir:

 • Vi må gjøre noe mer seriøst med klimaet.

 • Kloden koker…snart.

 • Vi har bedt om råd fra generalsekretæren i FN, G. Thunberg og fått følgende advarsler:


 1. Maldivene vil synke i havet om 12 år hvis ikke 0,5 graders målet nås innen 2052

 2. Isbjørnene vil være utryddet innen 2060

 3. Kloden vil brenne innen 2065 i sørlige strøk.

 4. Operaen i Oslo vil være helt dekket av vann innen 2062

 5. Alt oksygen vil brenne og være borte innen 2072 (rundt November det året)

 6. Palasset Obama kjøpte ved vannkanten i Florida 2020, må flyttes.


 • Her må Norge gå foran.

(Hørt det før?)

PS!

 • Vår skjøre planet henger i en tynn tråd!

Direkte sitat av Generalsekretæren i FN, 2021 v/Antonio Gutierrez.

Planeten bare ler av toskeskapen


Ten4

mandag 22. november 2021

Sterkt abort-budskap vekket reaksjoner hos konfirmanter og foreldre

Fra NTB. Tipset av Kirkehøyden. 

Biskopen i Stavanger bispedømme vil følge opp saken etter at en konfirmantleder brukte sterke virkemidler i abortspørsmålet under konfirmantundervisning.

En konfirmantleder i Nærbø menighet spurte først 14-åringene om de ville anbefalt abort av et foster med flere alvorlige diagnoser. Flere konfirmanter rakk opp hånden. Så trillet en ungdom i rullestol, med flere av disse diagnosene, inn i lokalet, skriver Stavanger Aftenblad (kun for avisens abonnenter).

– Konfirmantlederen gjør det klart for dem at det er denne ungdommen de ville tatt bort. Det blir veldig sterkt. De sitter igjen med følelsen av at de har sagt at vedkommende ikke har livets rett, sier en mor til avisen.

Biskop Anne Lise Ådnøy i Stavanger bispedømme forstår reaksjonene på virkemiddelbruken, og sier at hun vil ta opp saken videre.

– Jeg tenker at det er brukt lite tjenlige metoder her, sier hun.

Hun sier at opplegget i menigheten blant annet har hatt som mål å peke på at mennesker med funksjonshemning har fullverdige liv.

– Denne gangen har dette skjedd på en måte som har blitt opplevd som ubehagelig, av forståelige grunner, sier hun.

søndag 21. november 2021

Herren gir nåde og ære

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Herren gir nåde og ære." Sal 84,12. 

Av og til blir det sagt at det er så ydmykende for oss å leve av Guds nåde. Enda oftere blir det nok tenkt slik. Men da er vi aldeles på avveie!

Nåde betyr i Guds ord at Gud elsker oss uten grunn. Han har fattet kjærlighet til oss uten at vi fortjener en slik kjærlighet.

Evangeliet er budskapet om at Gud gir alt for intet.

"Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus." Nådegave betyr nettopp en gave som vi får uten å ha fortjent den.

Synden derimot gir lønn. Syndens lønn er døden. Den gir oss det vi har fortjent. Guds nådegave derimot er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6,23 "Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.")

Med denne gave følger ære. Vi blir fremstilt for Gud som om vi aldri hadde syndet.

Guds nåde er ikke lik en menneskebenådning. En forbryter kan benådes så han blir fri straff. Men ingen myndighet kan fremstille en forbryter som om han aldri hadde gjort noen forbrytelse.

Men nettopp det gjør Gud når han gir oss sin nåde. Han gir nåde og ære. Vi blir rettferdiggjort fra våre synder, fullstendig frikjent fra dem.

Dette er i sannhet ikke ydmykende. Det er å bli opphøyet i nådestand!

Kan det tenkes noe større og mer salig enn å vite at for Jesu skyld står jeg ved troen på Jesus for Guds ansikt fullstendig frikjent, som om jeg aldri hadde syndet?

lørdag 20. november 2021

5 grunner til at islam "våknet igjen"

Av bitten. 

Her er 5 grunner for at islam "våknet igjen":

Etter 2 verdenskrig og avkoloniseringen strebet mange arabiske land mot ikke religiøse samfunn etter vestlige forbilde. Med Iran, oljepenger og et nederlag for Israel kom i veien.

1. Akademikerne ble skuffet: Etter 2 verdenskrig fikk mange tidligere kolonier sin uavhengighet. Det gjaldt de arabiske landene, og der vestlig-utdannede ledere forsøkte å modernisere samfunnene etter samme modell som de tidligere kolonimaktene. Forbedret skoleavgang førte snart til fremveksten av velutdannet og ambisiøs middelklasse. Men den nye økonomien klarte ikke å innfri de nyutdannede drømmer om status og forbruk på lik linje med vesten. Skuffelsen fikk mange til å søke trøst i Islam, som hadde stor fremgang blant middelklassen.

2. Ydmykende nederlag gjorde arabere religiøse: Anført av den egyptiske presidenten Nassar inngikk en rekke arabiske land på 1950-tallet et samarbeid basert på en felles nasjonalfølelse kalt panarbisme. Hensikten var å forene landene mot den felles fiende Israel. Panarabismen ble satt på prøve i 1967, da arabere og Israel gikk til krig. Det ble slutten på nasjonalismen, som egentlig aldri hadde slått igjennom i de stammebaserte samfunnene. I stedet vendte arabere seg til Islam som den samlede ideologien.

3. Araberne ville tilbake til røttene: Stormaktene USA og Sovjetunionen dominerte kloden med hver sin ideologi etter 2 verdenskrig. Men for det store flertallet av befolkningen i de arabiske landene lød både de vestlige og de sosialistiske hule og fremmede. Befridd fra kolonitidens åk ønsket de i stedet å søke tilbake til røttene. Islam ble av mange sett på som et uttrykk for en opprinnelig identitet og en kultur renset for påvirkning og undertrykkelse fra utsiden.

4. Oljepenger finansierte troen: Til de arabiske landets misnøye støttet USA erkefienden Israel med penger og våpen. For å tvinge amerikanerne til å endre adferd, stengte de i 1973 den oljeeksporten som vesten hadde blitt avhengig av. Knappheten fikk prisene til å stige. Inntektene gikk til de arabiske statene, som brukte midlene i sin konkurranse om å bli områdets ledende makt. Saudi-Arabia hevdet seg blant annet gjennom å finansiere moskebygging i store deler av verden.

5- Kassetter spredte budskapet: På 1970-tallet tok fremtredende muslimske predikanter i Egypt opp sine religiøse taler på kassettbånd. På den måten kunne budskapet bringes ut til alle som eide en båndopptaker i løpet av få dager. Den samme metoden ble brukt med stor suksess av den iranske ayatollahen Khomeini, som var blitt sendt i eksil av sjah-regimet. Ayatollahens støttespillere smuglet båndene inn i Iran og hjalp dermed til med å spre Khomeinis ord og sette i gang den iranske revolusjonen.

bitten

fredag 19. november 2021

Snella - inte voldtag meg

Av Blurb1000. 

"Snella - inte voldtag meg"-armbånd, de ble ikke noe suksess i Sverige.

Vårt naboland i øst er en reell sikkerhetsrisiko for oss. Vi må ta et resolutt grep om denne situasjonen som utspiller seg i Sverige. Smitterisikoen (klaner og jihad) er overhengende. Hvis vi få mer av albanermafia, syrere, 'libanesere' (de som ikke er libanesere), afghanere og mena-innvandring hit, ja da er det uhåndterbart. Landet vil ligge i ruiner om hundre år, og kanskje (sikkert) før. Våre etterkommere vil lide samme skjebne som de kristne i Libanon. I dag, der Grev Støre vil bruke 1,1 mrd på klimatiltak uten effekt er et forvarsel om vårt endelikt.

Man kan ikke, og det er helt umulig, å dra en 1400 år (og lenge før det) gammel volds, undertrykkelse og erobringskultur ut av en og mange folkegrupper til å innordne seg seg et sivilisert vestlig samfunn. Det er på et punkt ett unntak, de er meget god inneforstått med bordet vi har dekket for dem. Stønader og sitt eget servicekontor. NAV. Jisaen som vellvilligt utdeles av staten på NAV til disse folka som mer enn gjerne vil påføre oss den rette tro. Det er inklusive drap, voldtekter, skatteundragele, arbeidsavresjon, uhemmet vold mot vertsfolket.

Vi står overfor en eldgammel voldskultur som ikke lar seg temme.

Volden må møtes med det samme, bare 3 hakk opp. Det er et språk disse forstår. Resolutt motreaksjon og tilsvarende rettsprosess og straffer med påfølgende utvisninger. Jeg er enig med Greta Thunberg i bla bla bla uttalelsen. Men på et annet område.

Men det er dessverre for mange, både nordmenn og de som har fått statsborgerskap som heller vil senke skuta enn de som vil seile til en trygg havn. Hele vårt statsapparat er innstilt på en overgivelse av nasjonen til fremmede. Alle disse henger i spena på oljejuret.

En rask observasjon i går, lørdag 06.11.2021 - på norges nr 2 kjøpesenter: Over halvparten var ikke-nordmenn. Det var russisk, latvisk, lituen og estonisk, polsk, russisk språk, osv fra østeuropa. Men flest var det veldig mange arabisktalende med ungeflokker og en hærfører i front. Unge menaungdommer i dyre moteklær og den siste I-phonen, dyre Addidas-sko og hettegensere.Og da har jeg ikke nevnt pakistanere, bangladeshere og indere. Det var mange fra de tidligere sovjetrepublikkene. Jeg følte meg ensom. Jeg er gift med en kvinne med utenlandsk bakgrunn og hun er mer fortvilt enn meg. Vi mister/har mistet landet vårt.

Blurb1000

torsdag 18. november 2021

Hvorfor kaller de det "innvandring"?

Av Tore Halvorsen. 

Hvorfor kaller de det "innvandring" når det ikke har en tøddel med innvandring å gjøre? Alt er jo motsatt av lovlig og kontrollert innvandring på absolutt alle punkter, fra folkene som strømmer inn over grensene, hvordan dem ankommer landet, det fullstendige fraværet av kvalifikasjoner og plikter, til formål/motivasjon og til hvordan dem ter seg i hverdagen. Når folk etablerer sin egen kultur på fremmede territorier, så er definisjonen kolonisering, ikke innvandring.
K-O-L-O-N-I-S-E-R-I-N-G

Og disse utlendingene kommer ikke engang til landet som innvandrere, men som flyktninger.
Og hva er konsekvensene av dette? Jo, det er et soleklart overgrep og krenkelse av våre ukrenkelige fundamentale menneskerettigheter som sier at (sitat FN):

-Alle folk har en umistelig rett til fullstendig frihet, utøvelsen av deres suverenitet og integriteten på deres eget nasjonale territorium.

-En underkastelse av ett folk til fordel for undertrykking, dominans og utnytting i regi av fremmede folk konstituerer ett brudd på fundamentale menneskerettigheter og er i strid med FN's pakt og er et hinder for å fremme verdensfred og samarbeid.

-Alle folk har rett til selvbestemmelse

-Ethvert forsøk som tar sikte på delvis eller total forstyrrelse av den nasjonale enheten og et lands territoriale integritet er uforenlig med formålene og prinsippene i de forente nasjoners pakt.

Har ikke nordmenn lengere retten til å være ett fritt og uavhengig folk med full selvråderett og suverenitet over sitt eget eldgamle veletablerte og internasjonalt anerkjente hjemland?
Har vi ikke lengere retten til å beskytte og bevare vår egenart, vårt unike norske samfunn, vår kultur og tradisjoner og vårt eget hjemland og eksistens?

Det kan synes som at folk ikke lengere verken kjenner til sine egne rettigheter eller forestår hvorfor folk har sine egne land, det er mange gode grunner til det. Og man kan jo lure på hva alle folk har kjempet for opp igjennom tidene, ja selv vi kunne jo ikke leve sammen med svenskene med ville ha vår egen uavhengighet. Ja alle kriger, hva er det land går til krig for (eventuelt blir tvunget til å forsvare seg)? Hva er denne lille greia som alle opp igjennom historien har kjempet for?

Er ikke det frihet?

Frihet fra hva? Eller er det både friheten og uavhengighet fra noe/noen men også friheten til å leve slik man selv vil, friheten og suvereniteten til å beskytte og bevare seg selv og sine egne - friheten til å eksistere, til å bestemme over seg selv, til å stake ut sine egen framtid på egne premisser?

Det er ikke frihet når man i bestefall ender i kompromiss - eller i verste fall bli nektet rettigheter, frihet, trygghet og å leve slik man selv vil men derimot bli undertrykket og leve under tvang.

Se på verden, se på historien, alle uroligheter, fiendtlighet, overgrep, undertrykking, uroligheter, utnytting, urett, kriger osv. Stort sett alle tilfellene handler om motsetninger mellom to helt forskjellige folk med helt forskjellige forutsetninger, interesser, ideer, visjoner, agendaer og ideer om både hverdagen og framtiden.

Hvorfor ble FN skapt, hva var det uttalte målet, hva var prinsippene? Det var slettes ikke kolonisering og dette oksymoron begrepet "multikultur", det kan du være helt sikker på.

Tore Halvorsen

onsdag 17. november 2021

Om fortapelsen og dansen rundt gullkalven

biskop Herborg Finnset
Av Per Haakonsen. 

Dagen hadde den 3.november to minneverdige artikler i debattspaltene. Olav Hermod Kydland skrev om fortapelsen i lys av i lys av biskop Herborg Finnset uttalelse om at fortapelsen er en forestilling vi har forlatt. Den andre var skrevet av Per Bergene Holm om at vi som kristne er i ferd med å forlate en bokstavelig forståelse av Bibelen. De to artiklene utfyller hverandre.

Det er så sant som Kydland skriver at å forkaste fortapelsen er et tegn på oppløsning av all sann kristen forståelse. For hvor blir det da av Guds hellighet og Jesu Kristi soningsverk? Bibelens Gud forkastes og blir erstattet av en humanistisk Gud. Per Bergene Holm viser til at Israels folk danset rundt gullkalven. På samme måte gjør vi oss en Gud i vårt eget bilde.

Det begge to peker på er at vi er i ferd med å få en kristendom uten omvendelse og frelse. Den gamle, tradisjonelle kristendomsforståelsen er i ferd med å havne på historiens skraphaug.

Men det er mer å si om denne saken. Det frafalne Israelsfolket ble gjenstand for Guds vrede. Gud straffer gjennom pest, hunger og krig. Gud straffer for å kalle folket til omvendelse og syndserkjennelse. Straffen har frelsen som siktepunkt. Men det som hender med Israel er et bilde på det som kommer til å hende oss alle. Det norske folk kan ikke falle fra uten at det vekker Guds straffende vrede. Ved å fornekte Guds ord slik som norske biskoper gjør, samles det glødende kull over folkets hode. Det kommer til å gå med oss som med jødefolket som danset rundt gullkalven.

Men det er enda et ondt o’men. Den kirke som fornekter Guds ord, kommer til slutt å forfølge alle som holder fast på det. Kirken vet hva den har forlatt og kan i lengden ikke tolerere mennesker som ikke har gjort det samme. De som holder fast på Bibelen som Guds ord kommer til å bli forfulgt.  I Johannes åpenbaring har vi et forvarsel om dette. Her leser vi om kvinnen som var drukken av de helliges blod. Johannes undret seg storlig da han så henne. Hvorfor? Fordi kvinnen var kirken!

Vi som er bibellesere får trøste oss med de siste ordene i Åpenbaringsboken: dersom noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre. Han som vidner om dette, sier: Ja, jeg kommer snart. Vi sier: Amen, ja kom, Herre Jesus!

Per Haakonsen

tirsdag 16. november 2021

Innvandringens akkumulerende konsekvenser

Av Dan Odfjell. 

Det var dansken Mikael Jalving som ga oss det ovenstående fremtids-anskuede uttrykket via Jyllands-Posten 5/8/18. Islam-sannhet tør ikke våre riksmedier omtale. Mannen som enkelt og logisk året etter forklarte den skandinaviske negative utviklingen var vår egen Kent Andersen gjennom sin kronikk 31/7/19 på document.no: «Sverige: Når kollapser en stat?» Alle gode nordmenn burde lese ham for å forstå faren som rykker oss og flere demokratiske nasjonal-stater stadig nærmere. Og konsekvensene synes ubønnhørlige og nasjonalt truende. Når Danmark forlenger grense-kontrollen mot Sverige er det ikke uten grunn; den opplysningen kom fra NTB. Samme sted rapporterte 30/5/18 at EU-parlamentet fordømte det årets norske, midlertidige grensekontroll. Noe som viser at globalist-molboene i Brussels ønsker oss ødelagt som en selvstendig nasjon. Vil Jonas Gahr Støre lytte til nasjonalisten Trygve Slagsvold Vedum? 
 
Jeg tenkte på dette nylig da jeg leste Kjell Skartveits glitrende innlegg på document.no 18/10/21: «Nestekjærlighet som krever uskyldiges lidelse, er ikke moralsk». Korrekt, et synspunkt som utvilsomt også har vært grunnlaget for tidligere kristnes sosiale arbeide. Ja, den kulturen daterer seg fra de første menighetene (som beskrevet i boken «La de første kristne få komme til orde») dvs de første ca. 200 årene etter Jesus korsfestelse. Den gang med Jesus og hans disiplers ord friskere i minne. Men nestekjærligheten daterer seg til ennå tidligere: For i 5. Mosebok kapittel 15, 10-11 stadfestes dette: "Gi villig til en fattig blant dine landsmenn og ha ingen onde tanker i hjertet når du gir, for når du gjør dette, skal Herren din Gud velsigne deg i alt ditt arbeid, og alt du gjør med dine hender. Det vil alltid være fattige i landet, og derfor påbyr jeg deg: Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt".
 
Som Skartveit godt beskriver, den rike skal ikke gi gaven til den fattige fordi det handler om urettferdighet, men av menneskelighet. Dersom forholdet mellom partene var et resultat av urettferdighet, ville det jo ikke lenger være snakk om en reell gave eller ekte nestekjærlighet. Og dessuten, den fattige behøver da ikke å være fattig fordi den rike er rik. Den rike kan ha blitt rik på ærlig måte, uten at det er gått ut over noen andre. Ja, sågar blitt rik gjennom menneskelighet og sin driftighet og ved å skaffe arbeide til de mange. Dessuten, allerede i de tidligste menighetene tok man vare på enker og faderløse. Det materielle gikk hånd i hånd med den åndelige hjelpen. Det var naturlig blant de kristne misjonærers viktigste oppgaver å være tilknyttet skole, sykehus og sosialt arbeid. Kirken drev u-hjelp lenge før de sekulære stater påbegynte sin..
 
Det er ikke en sosialistisk virkelighetsforståelse som danner grunnlaget for kristen etikk. Den forholder seg ikke til rikdom som et resultat av tyveri. Rikdom kan brukes og brukes av mange på en positiv måte. Var vi alle fattige, ville ingen kunne hjelpe noen, noe som lett oversees. De som argumenterer for å bringe de fattige til Norge, synes ikke opptatt av å diskutere om politikken er rettferdig, og hva resultatet blir for egne landsmenn. Innvandrings-politikken medfører allerede klart store nedsider og lidelser for mange. Og vi får aldri vite hva «pådriverne» egentlig bygger sin «nestekjærlighet» på. Kanskje er det rett og slett egen fordel og pur egoisme som fremmes, altså rene karrierehensyn som ligger til grunn. Eller politisk preget selv forherligelse?
 
Men som Skartveit, en kjent PDK tilhenger, sier det, nestekjærlighet som forutsetter eller medfører at uskyldige mennesker må lide, er ikke forankret i noen høyere morallov. Så derfor vil jeg tilbake til denne kronikkens begynnelse, nemlig, at med de åpne landegrenser, slik EU forfekter, vil nok verdens «fattige» ankomme helt til forholdene her er like ille som der de kommer fra. Det kan knapt kalles rettferdighet. For vår velstand og trygghet er ikke et røvet gode. Men et resultat av generasjoners slit og gudsfrykt. Og bemerk, den barmhjertige «Samaritan» ba da heller aldri vertshusholderen stå for utgiftene; han betalte dem selv...
 
Her Skartveit ordrett: «Vi er altså i et vanskelig dilemma. De fattige blant oss tar staten seg av og,  vi kan ikke ønske oss hele verden hit. De fattige finnes uansett der ute, og de trenger oss kanskje enda mer enn før. Det er ikke vanskelig å finne en skole, et barnehjem eller sykehus i den tredje verden som trenger våre penger. Men gi dem dine penger, ikke mas på at staten skal gripe inn. Og glem ikke at i vår velstand er det mange som er fattige på vennskap og nærhet. Nestekjærlighet handler like mye om vilje til å møte disse behovene».
 
For egen del legger jeg til, stat-til-stat u-hjelp samt gjennom NGOer, er en svindelindustri av de helt store, hvor kanskje bare 10% av midlene når frem til de virkelig trengende. Altså, nær 90% av penge-midlene Stortinget bevilger, forsvinner hvert år i korrupsjon og unødig store administrasjons- utgifter. Sier vi at 40 milliarder bevilges årlig forsvinner da 36 milliarder på veien. KrF har vært en forkjemper for denne statlige godhetspretensjonen. Dette kan ikke fortsette, svindel satt i system gjennom svulstige lobbyister, aktører og agenter. Dessuten ødelegges mer enn hjelpes verdens utviklingsland, til seg alt annet enn demokratiske og bærekraftige, frie og selvstendige land å bli.  Afrikanske og andre korrupte ledere bruker pengene til våpen etc. og til hensynsløst å holde sine befolkninger nede. Det vet nær alle, også våre stilltiende lokale ambassader…
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

mandag 15. november 2021

Partiet De Kristnes leder oppfordrer til sivil ulydighet mot coronapass

Fra NTB

«Iverksettes coronapass som passerseddel, må folket iverksette massiv sivil ulydighet. We Are not China!» skrev Partiet De Kristne-leder Erik Selle på Facebook fredag.

Samme dag sa regjeringen at de vil la kommunene ta i bruk coronasertifikat for å lempe på lokale coronaregler.

De som har grønt coronasertifikat, er vaksinerte, personer som er immune fordi de har hatt korona, eller har en negativ koronatest.

Erik Selle sier til avisa Dagen at han vil ha en debatt om coronapass.

– Vi kan ikke ta alt for god fisk. Jeg mener at coronapass er feil. Det gir en falsk trygghet fordi folk som er vaksinerte også kan bli smittet. Jeg er skeptisk til at dette innføres når vi ser hva som skjer. Vaksinerte blir syke, de blir innlagt og de smitter andre, sier Selle.

Partiet De Kristne fikk 0,4 prosents oppslutning ved høstens valg og ble med det landets tolvte største parti.

søndag 14. november 2021

Så de kan se de gode gjerninger dere gjør

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"... så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!" Matt 5,16. 

Hva er gode gjerninger? Det spør mange om.

Det ligger nær å tenke at gode gjerninger må være noen bestemte gjerninger som er gode, og som vi skal legge vinn på å gjøre, mens andre gjerninger er mindre gode, og vi skal legge mindre vekt på dem.

En ting er sikkert, vi må unngå alt som Guds ord stempler som synd. Det kan aldri bli gode gjerninger.

Men ellers er vi gjerne på villspor når vi spør om hvilke gjerninger er gode. For de gode gjerninger har ikke noe navn. (Luther). Det kommer an på hvem som utfører dem. Et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt, sier Jesus. [Matt 7, 17]

Vi ledes til å tenke riktig om gode gjerninger ved å legge nøye merke til hva Jesus sier at de virker: Menneskene priser Gud for dem.

Tenk deg et menneske som er rettskaffent, pliktoppfyllende, mønsterverdig i enhver henseende: et menneske som med et mindre populært ord blir kalt for et dydsmønster. Ville det falle deg inn å takke Gud for et slikt menneske? Aldri! Det finnes kristne som har en "helliggjørelse" som gjør dem til en sann plage for sine medmennesker. Ingen takker Gud for slike. De gjør såvisst ingen gjerninger midt i all sin prektighet.

Derimot kan det hende du helt spontant sier: Takk, Gud, fordi jeg møtte det mennesket der! - Det var en som ble deg til hjelp. Du merket hjertelag og omtanke. Og du merket at det mennesket som ble deg til hjelp, hadde absolutt ingen tanke om å skulle være noe eksempel for deg eller la an på å gjøre noen gode gjerninger.

Det finnes kristne som umiddelbart fører med seg glede og velsignelse. Uten at de tenker på det, retter de andre menneskers sinn og tanker på Jesus, slik at disse andre får trang til å takke Gud for dem.

Disse kristne er det som gjør gode gjerninger.

lørdag 13. november 2021

Nei til vindkraft

På Fitjar i Hordaland ligger ett av landets når 26
vindkraftanlegg. Foto: Stein J. Bjørge
Av Norvald Aasen. 

Til redaktør Finn Jarle Sæle, Norge I Dag.

I din avis, Norge I Dag, nr.44- 2021, les eg i ein av leiarane at avisa vil ha meir kraftproduksjon, for det seier Bellona og det seier Støre, og avisa er samd, må vite.

Vi må tole inngrep i natura for å klare det grøne skiftet, det seier både Bellona og Støre og alle andre som meinar at å rasere norsk natur vil redde verda. Men no skal vi redde verda også på alle andre frontar, berre Norge går føre og er spydspiss i alt mogeleg som nokon finn opp så vil verda sjå lysare ut, sjølv i myrkret. Dette er stormannsgalt sprøyt! Og avisa fortel at straumprisane som no har tynt det norske folk fortel oss at det hastar å bygge ut meir straum.

Sanninga er at Noreg har straum til eige forbruk i mengder, og vi har hatt det lenge. Stort sett det meste av elvar, bekkar og vassdrag, både store og små, har vorte bygd ut til kraftproduksjon. Men no har profittørane kasta auga på nye mogelegheiter til å fylle lommane med knitrande setlar. Det er vinkraft til lands og til vanns. Men så er det slik at det ofte bur menneske rundt i landet, sjølv om dei fleste slike ute i distrikta er nordmenn, og om dei skal måtte ha desse vindmøllene rundt seg i synsavstand og endå nærmare så pytt sann, kva er det vi skal ha sagt?  Alt av kapital, og det som den tilhøyrer, er av det gode. Ein grunneigar som ikkje vil ha slike monster på sin eigen grunn kan verte henta fra heimen av politi og ilagd bøter fordi han eller ho er glade i heimen sin og natura rundt. Så ille er det faktisk vorte i Noreg.

Det verkar som at redaktøren i denne avisa overser at ein stor del av den straumen som Noreg produserar fra vasskraft, og no også frå vindkraft, går gjennom dei mange straumkablane til utlandet. Når magasina er fulle går straumeksporten på høggir, når vi då får turrare periodar er magasina tomme og dermed må landet hente inn kraft frå utlandet. Dermed får vi her i landet svi for eksporten gjennom prisane. Då spør eg: Når så utlandet kan produsere straum til oss, kvifor kan dei då ikkje bruke denne straumen sjølv, og vi kan bruke vår straum produsert på vasskraft? Kvifor skal vi tømme magasina som vert fyllte i nedbørsperiodar for så å ha straumkrise når turken råkar oss? Er det berre profittørar og politikarar som ser logikken her, samt eindel aviser?

Ein eldre mann som i heile sitt vaksne liv hadde jobba i kraftforsyninga sa til meg at det var ei katastrofe at kraftforsyninga vart lagt på Børs.

Noreg skal forsyne eit Europa med kraft fordi dei ynskjer å auke folkemengdene gjennom masseinnvandring. Då må dei sjølve også syte for det som er naudsynt for sine auka folkemengder. Eit kvart land må syte for primærbehov til det folketalet dei ynskjer seg! Noreg sjølv har nok å ta fatt på i eige land når det gjeld slike tilhøve. Så skal visst eit av dei store framstega vere å elektrifisere oljeplattformene ute i havet med straum frå land. Dette må vere eit av dei mange glade vanvidd. Straumkablar skal leggast ut til plattformene som kunne ha eigne kraftproduksjonar ved bruk av gassen som dei tek opp. Kvifor ikke bruke denne gassen på plattformene? Er det verre å bruke den for eigen kraftforsyning der ute enn å brenne den opp på plattformene eller rundt i verda? Og når plattformer ikkje lenger er i drift må kablane hentast opp att, og kva har det blitt av fortjenesta med straumkablane frå land då?

Vi går frå staumkrise til straumkrise grunna alt som skal ha straum, som el-bilar, ferger og gravemaskiner, skriv avisa. Men då må det vel vere galskap å sende krafta ut av landet når vi heile tida har straumkrise. Dette er oppspinn, herr redaktør. Kva med alle batteri som må produserast til alle desse tinga som vert oppramsa som straumenforbrukarar. Når tid finn de ut at alle skip på verdshava skal drivast med straum, og kvar skal dei stikke innom i verda sine hamnebyar for å nå ein ladestasjon. Har Greta Thunberg sett heile verdseliten og avisredaktører med fleire, mange fleire, på sporet av noko som vanskeleg kan gjennomførast?

Krafta er vårt norske gull, skriv avisa - akkurat som laksen, visstnok. Og når olje er slutt treng vi nye 400 milliardar næringar som oljen - for å finansiere velferdsstaten, slik er eliten sine eventyr. Høyr her, redaktør. Det du skriv om at krafta er vårt gull, er såvisst ikkje vårt gull, men mange andre sitt gull. Og korleis vil Noreg sjå ut når de får planta landet med vindmøller for å få all den krafta de meinar vi MÅ ha - for å sende ut? Kva med denne velferdsstaten som er under press grunna alle avtalar som styremaktene bind landet til gjennom internasjonale organar som EU, FN og ei mengd anna der norske politikarar vil vere i førarsetet når det gjeld å leie givarlandsgrupper til det eine og det andre. I tillegg bind dei landet til andre lands familiar og statar gjennom stadig aukande tal statsborgarskap. Kvar er velferdsstaten når t.d. kreftsjuke menneske må ut på nettstadar for å få spleiselag til å finansiere sjukehusbehandling i andre land, som i USA - eller Finland? Og dei som ikkje får inn nok bidrag kan berre døy i stillheit. KVAR ER VELFERDSSTATEN DIN DÅ, herr redaktør?

Og 400 milliardars næringar skal vindmøllene stå for, for vasskrafta er vel nesten utbygd? Oljen vil vare endå i minst 100 år til, vert det sagt frå hald som visstnok har kunnskap om slikt. Kva veit vi om pengeverdien om hundre år, Finn Jarle Sæle, og kva veit vi om velferdsstaten og kva veit vi om Noreg? Vil Noreg vere norsk om hundre år? Mange har sine tvil om det!

Norvald Aasen, indre Åsen, Brekka 115, 6983 Kvammen

Sogn og Fjordane fylke

fredag 12. november 2021

Dette inspirerer KrF

Av Kirkehøyden. 

... også kjent som Muslimsk Folkeparti til å kjempe for å få flere muslimske "flyktninger" til Norge - ikke kristne. Jihad i Oslo – Document

Han skrek  Allahu Akbar, som muslimer for 20 år siden, da de fløy inn i to skyskrapere - drepte 3000 uskyldige. Da tenkte KrF - dette  menneskesynet må vi få til Norge. 

Bondevik kunne ikke utstå FRP/ Hagen sitt menneskesyn (nazikortet for de uten argumenter), fordi Hagen ville verne oss mot den muslimske ondskapen. FRP har alltid støttet Israel, og Hagen fikk mange kristne velgere, med forferdelig menneskesyn, og KrF trakk nazi kortet mot oss også.

Så omfavnet han denne ondskapen fysisk og på andre måter: "Det blir ikke fred før alle jøder er drept, inkl deres kvinner og barn - om det skal ta generasjoner" - fantastisk menneskesyn.  Han og Høybråten la grunn for en internasjonal karriere, og kastet Israel under bussen - jeg har vært erklært Israel Venn i over 50 år.

Så nå er dere under sperregrensen, fordi dere dolket oss, det kristne grunnfjellet i ryggen. Like godt å pakke sammen. Jeg har tenkt mange ganger, Hagen skulle ha tvunget Bondevik på NRK til å definere FRP sitt menneskesyn. Jeg har spurt mange om det, men det vil de ikke ut med i sin falskhet. Jeg er en kristen FRP velger.

Kirkehøyden

torsdag 11. november 2021

Ansvaret for masse innvandring

Av Dan Odfjell. 

Det har EUs ikke-folkevalgte politikere, men Norge som Polen og andre land kan nekte å følge opp i EUs galskap. Med dagens overskrift adresserer jeg derfor det nye Stortinget og dets absolutte ansvar. Som dessverre har enkelte fedrelands svikere blant seg. Også blant tidligere stortings- representanter ikke å forglemme..Dette innlegget i et forsøk på å vekke til live en nå nødvendig «befolkningens beskyttelse» mot de oss truende «svenske tilstander». Det gjør jeg enklest ved å referere til nettstedet Document som utrettelig sloss for oss og mot riksmediene for å få frem sistnevntes skamløse tildekte virkelighet. Nemlig om hvordan vårt tidligere så stolte naboland Sverige desperat og fortvilet nå bukker under for masse-importerte islamske og andre uregjerlige krefter.

Jeg påkaller Stortingets samtlige representanter til en «realitets orientering» ved innledningsvis å spørre: Har dere alle lest kronikken til den svenske Helena Edlund med tittelen «Hva skjer når alle går hjem?» Den sto på document.no 3/11/21.. Dere antatte oppegående og ansvarlige mennesker bør alle lese den - og gjerne også hennes foregående om de daglige skyte- episoder, bombe-angrep, drap, voldtekter og overfall, samt, av de siste 10 drap i Stockholm forblir hele 8 uoppklarte. Denne «fremtiden» truer Norge, landet og folket som dere er valgt til å beskytte. Dere har jo fremstilt dere til valg til landets og folkets beste? Eller tar jeg feil?

Edlund-kronikken sto på nettstedet som «ekstremistene» hater. For det formidler usminket sannhet helt ulikt riksmediene om hva som reelt truer oss - og verst, etterslekten. Dette fordi den truende uhyggelige, «fremtiden» har allerede nådd Sverige, noe Edlund godt forklarer - landet vi har en lang, porøs og ukontrollerbar felles grense med. Ved å lese Edlund forstår alle hvorfor Sverige kalles et tapt land. Og hvorfor dere stortingsrepresentanter - hver og en av dere - har et ansvar for å «unngå» oss skjebnen på en galskapens vei. Eller, som vår nye statsminister fortjenstfullt sa det til Nordisk Råd i København forleden: «En regjerings ansvar (som får en pandemi i fanget) har som sin hovedoppgave å beskytte innbyggerne». Og slik i motsetning til sin skamløse forgjenger synes Jonas Gahr Støre å ha forstått en statsministers første plikt, nemlig å beskytte egne innbyggere. Men hvor er statsministeren i det nå farligere «fremmed-invasjons» spørsmålet? Hva med øyeblikkelig innvandrings stopp?

Jeg hadde selv kronikken nylig: «Kommer detnorske folket helt sist?» For dersom noen av dere feigt skjuler dere blant «de mange» eller ligger flatt under en parti-pisks makt, da kvalifiserer dere til en folke-forræder status, intet mindre. Og dersom dere setter dere selv fremfor landet svikter dere det norske etniske folket. Og meget snart vil vi da oppleve oss som i Sverige, fortapte. Sakte og ubønnhørlig blir vi, ikke ulikt den grådige gjøkungen, også skyvet ut av eget reir til vår fortapelse. Dette er naturlovens jungelens lov samt konklusjon, nemlig: Vi må forsvare og ta vare på oss selv… Slik polske myndigheter nå demonstrerer. Men Erna Solberg forsto det ikke, ei heller de fleste «naive en-verden globalistene» som egoistisk kaver for seg selv. Men forkledd i engel-klær for egen karrieres skyld. Tro dem ikke, de er falske. Det er også tidens norske biskoper, de fleste.

Når muslimene er selvopptatte og overlegne, hvorfor kommer de hit? Svaret er enkelt, de vil nyte gratis av våre velferdsgoder og slett ikke for å arbeide, ei heller for å takke eller estimere oss velgjørere. Det er kun unntaket som bekrefter den regelen. Så hvorfor er det noen blant oss som likevel ønsker rene snyltere hit? Ikke forstår jeg det; de må være nasjonal-forrædere. Men nå er jeg evig takknemlig til Polen som i disse dager byder motstand opp mot hordene av ulovlige emigranter som Hviterussland forsøker å torpedere oss med. Polen ba EU om hjelp til å bygge et EU «ytre grensegjerde» men fikk nei. Da tok de saken i egne hender og begynte arbeidet selv, bravo! At EU ikke ville hjelpe Polen kommer de til å angre på. Slikt glemmer ikke de stolte polakkene så lett. Kravet om polsk utmeldelse av EU ligger nå nærmere i kortene enn noensinne.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

onsdag 10. november 2021

Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.»
(Matt 5,8.) 

Ren av hjertet er det samme som et udelt hjerte. Det er et hjerte som ikke er splittet, og ikke har en delt vilje, et hjerte som vil kun én ting: Det som Gud vil.

Vi kan også karakterisere et rent hjerte, som et hjerte helt med Herren. Herren støtter dem som har et hjerte som er helt med ham. (2 Krøn 16,9). I nytestamentlig språkbruk kan vi si at et rent hjerte er ett og det samme som et gjenfødt hjerte.

Et slikt hjerte er ikke medfødt etter at synden kom inn i verden. Ikke noe menneske kan frembringe et rent hjerte i seg selv. Men vi får lov å be om det.

«Gud, skap i meg et rent hjerte!» Sal 51,12.

Skape betyr å frembringe av ingenting. Gud skaper i oss det som vi ikke har forutsetning for. Det skjer i det øyeblikk et menneske kommer til troen på Jesus, og Jesus fra da av ved troen bor i dette menneskets hjerte.

De som har et slikt hjerte, kommer til å se Gud. Den derimot som ikke er født på ny, og altså ikke har et rent hjerte, kan ikke se Gud og leve.

Et kjennetegn på at en har et rent hjerte, er at en anklager og dømmer seg selv for sin synd, og alltid må se hen til Jesus som sin eneste redning! Den som har det slik, har sitt liv i Jesus, og blir en kilde til velsignelse for sine medmennesker.