Innlegg

Vårt svar til Kina må være overveldende, ikke "proporsjonalt"

Hvorfor møter vi så mye lidelser og prøvelser i denne verden?

Vestens tradisjonelle verdier angripes

Vår visdom er gitt oss i Jesus Kristus

Regjeringen har null greie på strøm

Du kommer aldri utenom Gud

NRK, sosialistenes propaganda-ropert; totalt udemokratisk

Hvilken frukt bærer du?

Hva forårsaket Hamas-massakren? Vestlig press på Israel

Han skal vise seg herlig i sine

Norge har jobbet for jødene; tør jeg spørre når?

Bort fra meg, alle dere som gjør urett

Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven