Innlegg

Russland truer land som gir våpenstøtte til Ukraina med «tøff respons»

Hr Statsminister, kun handelsavtaler heretter, takk...

Djevelen oppfatter hver kristen som sin fiende

Ukraina

Facsismen og tyranniet med Corona-pass må stoppes NÅ

Grunnen til at Putin vil risikere krig

Gode nyheter fra bedehusmiljøet

Justin Trudeau: Fidel Castros sønn - Om ikke biologisk, så ideologisk.

Årene går, de norske argumentene består..

De gamle stier

Klimavitenskapens natur og virkelighetsforestilling. En premissanalyse og undersøkelse av dens holdbarhet