Er Norge underlagt et arrogant styre?

Av Dan Odfjell. 
 
Et rigget og udemokratisk system, sågar?  Derfor, hvordan få den politiske eliten jekket ned og/eller utskiftet med et nasjonalt orientert lederskap? Et folkeopprør synes nødvendig. Fordi Norge - ikke den store, vide verden - kan reddes; det synes det tenkende flertallet enige i. Men dagens politikere og myndighetspersoner (neppe folkets tjenere) synes mest opptatte av å flotte seg, samt bløffe og ta seg til rette gjennom tillits-misbruk. Men er det norske folket så si-rompa og/eller passivisert og indoktrinert blitt - over en lang tid - at det ikke lenger akter seg selv og egen makt? Våre politiske ledere vet at «folkets» og «landets beste» må pretenderes, hvilket de gjør med fine ord kun, mens de i praksis innordner seg selv og internasjonale krefters behov, det være seg EU og FN samt andre konstellasjoner. Og ikke-arbeidende muslimer, delvis, de gies fortrinn fremfor trauste nordmenn. Og slik - med våre nåværende politikerne - er vi kommet alvorlig ut å kjøre. Og arrogansen, se den ble nettopp «kronet» med Jensemann utnevnt til Norges Banks sjef. Hva hadde de på Vedum som finansminister?
 
Nylig hadde den eminente skribenten Ragnar Larsen overskriften «Eliter nyter andres lidelser». Innlegget handlet om den såkalte ulve-saken. Men den illustrerer manglende forståelse fra våre myndigheter i ivaretakelsen av alminnelige menneskers bekymringer. Folket herses med av de «spesielt interesserte» og fra lobby organisasjoner. Med «fremmede krefter» tenker jeg først og fremst på organisasjoner som EU og FN som søker å dominere og underminere vår frie og udelelig, ja selvstendig nasjon. Når våre elite-politikere tukler med og soler seg i internasjonal oppmerksomhet, med karrierer og fordeler og skattefrie jobber i utsikt - som de «betaler for» med avgivelse av landets interesser - da må det stoppes. Tenk bare på strømkrise prisene. Og de tillater «hjelpe-organisasjoner» og «gutte-klubber» til utspekulerte sugerør til statskassen; tro ikke annet, arrogansen og korrupsjonen florerer.
 
Svaret på spørsmålet i overskriften er altså bekreftende: grenseløse frekke er de mange etter hvert blitt med riksmediers beskyttelse og venne-nettverk - nær alle kjøpte og betalte - inkludert generøst finansierte politiske partier omgjort til selvstendige økonomiske bedrifter, som slik opererer nær uavhengig av folke-massen nå. Dette forklarer mye av denne elite-arrogansen som er blitt til å ta og føle på. Det samt statens pengeoverflod etter Norge ble en olje-nasjon. Alt dette hjelper å forklare den ustyrlige pengegaloppen som knapt kommer folket til gode når pengene går til politiske formål. Formål tjent med et fordummet, uinformert folk med NRKs «brød og sirkus». Bare at brødet mangler i statskanalen, men ikke for politiker-klassen. NRK rapporterer knapt annet enn det som ikke kan skade elite-makten; ufarlig  pasifiserende underholdning. Ikke noe om det som skjer i USA og steder hvor sannheten kommer frem. Slik som om alle protestene som sprer seg, senest med folke-opprøret mot styret i Canada.
 
Protestene dreier seg om langt mer enn Covid-restriksjoner, og de sprer seg til hele den vestlige verdenen. Heller ikke det forteller riksmediene oss om. De er del av elite-makten; ikke folket beskyttende. Som om innvandringens alvorlige konsekvenser, det tildekkes konsekvent. Medienes opprinnelige funksjon som den 4de statsmakt var å utøve kontroll av de øvrige statsmaktene, det nå tapt i pengerikelighetens løsslupne galopp. Dansen rundt gull-kalven kalles det, men se, folket deltar ikke, tvert imot. Strømkrisen illustrerer faktisk stor armod i verdens rikeste land, som tynes med skatter og avgifter i et langstrakt land med Europas dårligste infrastruktur. Elite-makten er mest opptatt av lydighet overfor ikke-norske konstellasjoner, ikke for vanlige velgere som sågar bevisst fordummes. Dette kan ikke fortsette, da blir det folke-opprør i Norge også. 
 
Og allerede ulmer det av raseri over manglende, norske «menneskerettigheter». Med Ap-myndigheter mest opptatt av resten av Verdens rettigheter. Ifølge Erna, blant verstingene hun også, med rett til å bebo Norge - dem som foretrekker det.. Allerede ser vi resultatet. Enklest forklart med «gjøkungen» som spiser og vokser og fortrenger de lokale fuglene fra eget reir. Og det tillates, det til dels bejubles av riksmediene. Og mest illevarslende uten at makt eliten estimerer folket med et eneste advarende ord. Feighet, eller hvordan forklare dette? Hva skal vi med unasjonale quislinger blant oss? Hvor er patriotene blitt av?

Norske husholdninger og norsk industri må umiddelbart få tilbake norsk kontroll over strøm- prisene, dvs rimelige vannkraft-skapte elektrisitetspriser. Acer-avtalen med EU må kanselleres, om vi så må si opp den elendige EØS avtalen Gro Harlem Brundtland fremforhandlet, på tvers av folkets to Nei-avstemninger. Hun «avskiltet» brutalt nasjonalistene til fordel for globalistene. I mellomtiden viser all logikk at nasjonalistene hadde mest rett, og det uten at de kanskje helt forsto det selv, den gang. For eksempel, ned-sidene av EUs innvandrings politikk og de åpne grenser med fri flyt av allslags trafikk. Det er i mellomtiden gått 30 år, og «etterpåklokskapen» kan ikke lenger kimses av. Altså, med våre meget slette erfaringer, tildekket av elite-makten, Jonas Gahr Støre inkludert. For hvor er ditt store lykkelige «Vi» blitt av, Jonas?  Sverige viser oss den grusomme sannheten, den kan ikke benektes, selv ikke med noen sin beste vilje. Så dersom du anviser fortsatt «rett frem», er det til vår nasjonale tilintetgjørelse. Hva med fjell regel nr.1? Vil du bli landets redningsmann med ære i behold? Eller «døderen»?
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer