NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 31. juli 2017

Den store folke-utskiftningen

Av Dan Odfjell.

Dette gjelder muslimers kolonisering av Frankrike. Erkebiskopen av Strasbourg går uredd imot strømmen av de politisk korrekte kirkelederne som holder kjeft om de reelle demografiske endringene som skjer i landet.

Han påpeker ifølge document.no at muslimene sier selv «landet vil bli vårt, en dag». Den franske forfatteren Renaud Camus advarte i 2010 om nettopp dette - «Et helt endret land og kultur, for all fremtid».

Vel, jeg er ikke sikker. Før den tid kan det bli borgerkrig. Men i mellomtiden er muslimene selvsikker i sin sak, iallfall i Frankrike - grunnet sin raskt stigende relative fødselsrate, ikke ulikt andre land i vest-Europa. Deres ekspansjons strategi, etter alt å dømme.

Renaud Camus sa det slik: «Du har et folk, og i løpet av en generasjon har du fått et annet folk».

Borgermesteren i Beziers antydet noe lignende, da han nylig påpekte det meget store antall muslimske elever ved byens skoler. Som «straff» ble han idømt å betale euro 2000, angivelig for hat-snakk. I kampen for sannhet er gjerne det aller første som tapes ytringsfriheten.

Mener norske biskoper noe om dette?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

søndag 30. juli 2017

Hva vil det si å være Gud lydig?

Andakt av Spikeren.

Idag har jeg lyst å ta for meg første og siste del av profeten Jona. Vi skal ikke komme inn på den klassiske fortellingen om Jona i fiskens buk, men heller fokusere på de første 3 versene av boken og se på det kallet som Jona fikk og som han rømte ifra. Deretter skal vi hoppe helt til slutten av boken, hvor Jona sitter i løvhytten sin og er sint på Gud. Der finner vi også svaret på hvorfor han rømte fra Guds kall.

Selv om Jona-boken er plassert midt i de profetiske skriftene, er den faktisk mer en historiefortelling enn en profeti. Den har likevel mange profetiske utsagn som er vel verdt å merke seg; bl.a. om å "sove i båten" mens det stormer, å bli "kastet i havet", å være "3 dager og 3 netter" i fiskens buk, samt uttykket "førti dager" i forbindelse med ødeleggelsen av Ninive som lå ved byen Mosul i dagens Irak.

Sannsynligvis er det Jona selv som har skrevet boken, der han, som Moses og de andre bibelske fortatterne, registrerer sine egne feil, noe som er et bevis på at de uttrykte Guds herlighet og ikke sin egen. Jona-boken er både en spennende og fascinerende historiefortelling for barn, samtidig som den er uhyre lærerik for voksne som måtte fordype seg i den.

Vi kan også lese om Jona i 2 Kongebok 14,25, der vi ser at han var fra Gat-Hefer i Galilea, en by som tilhørte Sebulons stamme. Vi ser også at han var profet for Israel under Jeroboam II's regjeringstid (786–746 før Kristus) og at Jona forkynte et trøstebudskap til Israel som da var i stor nød. For at Jeroboam II skulle lykkes i å vinne tilbake landområder som hadde tilhørt Israel, sies det at det var ved hjelp av Herrens ord som ble talt gjennom Jona.

Vi finner veldig mange Kristus-bilder i Jona, men vi ser også svært mange forekomster av menneskelig svakhet i ham. Boken viser oss dessuten Guds nåde, både gjennom det å tilgi syndere som omvender seg, som i Nineve, og gjennom det å vise tålmodighet med overbærenhet mot de troende, som i Jona's tilfelle.

La oss nå gå litt nærmere inn på Jona og noe av det som skjedde med ham:

Jona og faren, Amittai, bodde i en by som het Gat-Hefer, som betyr "Brønnens vinpresse". Gat-Hefer var en by i Sebulon som var Sebulon stammes landområde, og den lå 4 km nordøst for Nasaret. 750 år senere blir Nasaret hjemstedet til Jesu foreldre og det var der Jesus vokste opp og hadde sitt virke. Enda mer tankevekkende blir det når vi ser at navnet Jona betyr "due" og farens navn, Amittai, betyr "sannferdig og trofast". Her får vi med andre ord klare assosiasjoner til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Jona virket som profet i Sebulon området på Jeroboam II's tid. Det var i samme område Jesus begynte sin forkynnelse cirka 750 år senere. Også her maler altså Jona et fascinerende Jesus-bilde for oss.

Men så blir Jona kalt av Gud og får beskjed om å gå til storbyen Ninive, som betyr "Ninus' bolig". Nineve var en hedensk by som lå i utkanten av Mosul i det nordlige Irak. Ninive's grunnlegger var Nimrod, han som bygde Babels tårn. Nimrod og hans kone Semiramis er faktisk roten til islam. (Se vår spesialartikkel om Babels tårn for å lære mer om Nimrod.)

Mens andre profeter tidligere hadde sendte brev til de omliggende hedenske nasjoner og slik bragte ut sitt budskap, skulle Jona nå selv gå til Ninive og rope ut Herrens budskap. Slik lyder ordet som Jona fikk fra Herren:

Jona 1,1-2 Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai, og det lød så: "Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop ut over den at jeg har sett ondskapen der!"

Dette må ha vært svært dramatisk for Jona, på flere plan. For det første må det ha kommet i konflikt med Jona's tro om at Guds ord tilhørte israelsfolket og ingen andre. Og for det andre må det ha vært en skremmende tanke at han selv skulle reise langt bort til et hedensk land og forkynne Guds ord til hedningefolket der. Her ser vi altså hvordan Jona blir rammet av normal menneskelige svakhet. Vi kan jo bare tenke oss hvor skremmende det måtte være om vi selv ble bedt om å reise inn i Mosul for å forkynne Guds ord til de som bor der idag. Jeg hadde ihvertfall ikke våget meg ut på en slik reise.

Dette var nok bare noen av grunnene til at Jona rømte fra Herrens kall. Selve hovedgrunnen for at han rømte får vi ikke vite før i slutten av boken, og det skal vi komme tilbake til.

Men nå dro han altså først ned til Joppe, som betyr "vakkert", der han kjøpte billett på en båt som skulle til Tarsis, som betyr "gyllen beryll", og så dro han "bort fra Herren" får vi vite. Man er usikker på hvor Tarsis egentlig lå, men mange tror at byen lå ved Gibraltar stredet i Spania, så det var en lang reise Jona hadde føre seg.

Siden Jona var en Guds profet visste han nok at det ikke nyttet å flykte fra Herren. Men han ville bort fra kallet, bort fra dragelsen og bort fra alt som hadde med Gud å gjøre. Han gjorde faktisk det samme som veldig mange gjør idag når de trenger å komme seg bort: Han bestemte seg for å reise til Spanias vakre kyst, med gylne strender og en avslappet atmosfære. Kanskje han rett og slett trengte å roe tankene litt i forbindelse med det store kallet han hadde fått om å dra til Ninive.

Men Jona kom aldri så langt som til Spania. For vi kjenner alle historien om hvordan skipet hans kom i havsnød under en kraftig storm og hvordan sjømennene kastet Jona i havet slik at han ble slukt av en stor fisk. Dette skal vi ikke komme nærmere inn på, men heller bare hoppe til når Jona ble skylt opp igjen på land. For da kom Herrens ord til Jona for annen gang, og det lød så: "Stå opp, gå til storbyen Ninive, og rop ut over den det budskap jeg gir deg!"

Da skjønte Jona at han MÅTTE dra til Ninive. Det var faktisk ingen vei utenom. Jona dro til Ninive og i utkanten av byen forkynte han dette enkle budskapet fra Herren: "Om førti dager skal Ninive ødelegges!". Deretter dro Jona ut og slo seg ned på østsiden av byen, hvor han laget seg en løvhytte. Her satte han seg for å se hvordan det gikk med byen. Det virker som om Jona tenkte at nå skulle nok disse hedningene få sin velfortjente straff.

Men hva skjedde? Folket i Ninive trodde på Gud! De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små. Og da budskapet etterhvert kom kongen i Ninive for øre, reiste han seg fra tronstolen, tok av seg kongekappen, kledde seg i botsdrakt og satte seg i støvet. Dette var litt av en kontrast i forhold til hva vi ser av dagens politikere når de frekt og freidig entrer talerstoler på kristne sommerstevner. Her er det ikke mye anger, botsdrakt eller Gudsfrykt å spore. Men folket i Ninive vendte om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet.

Hvordan reagerte så Jona når han så hva som skjedde i Ninive? Han mislikte det, og han ble harm fordi Herren ikke straffet disse hedningene, slik som han hadde håpet! Og nå får vi vite den egentlige grunnen til at Jona rømte fra Guds kall første gang. Jona 4,2 sier det slik: Han bad til Herren: "Å, Herre! Var det ikke det jeg tenkte da jeg ennå var i mitt hjemland! Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme. Men nå, Herre, ta mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve."

Selv om Jona visste at Gud er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, ble han likevel både skuffet og harm når han så at Gud ikke straffet dette syndige hedningefolket i Ninive. Jona følte tydeligvis at Guds avgjørelse var urettferdig. Kanskje han også følte at Gud gjorde ham selv til latter, siden han hadde profetert at Ninive skulle ødelegges om førti dager og det likevel ikke skjedde? Kanskje han også følte seg som en mislykket og falsk profet? Nå ville han ihvertfall heller dø enn å bli sett på som en gal profet, en religiøs fanatiker, som alle ville le av og tråkke på.

Men så gjør Gud noe merkelig: Han lar det vokse opp en Kikajon-plante, eller en Ricinus-busk som den også kalles, og så bruker Gud denne planten i en fin anskuelsesundervisning for både Jona og alle oss andre.

Jona gledet seg stort over denne planten siden den gav ham skygge for den brennhete solen og fridde ham fra hans mismot. Men allerede ved daggry neste morgen sendte Gud en orm som stakk Kikajon-planten slik at den visnet.

Det finnes en god del tolkninger om hva denne Kikajon-planten symboliserer, men for meg er det treet til kunnskap om godt og ondt som dukker opp i minne. Om dette treet står det at det var godt å ete av, en lyst for øyet og et tre til begjær siden det kunne gi god forstand. Treet til kunnskap om godt og ondt gir med andre ord stor glede, men bare for en kort tid. For når ormen (slangen) stikker, da visner treet, akkurat som Kikajon-planten.

Kikajon-planten er svært giftig (Ricin), men kan også brukes til gode formål. På samme måte kan menneskelig kunnskap om godt og ondt brukes til gode formål, men den kan også være svært giftig, akkurat som Kikajon-planten. Det var derfor Gud forbød Adam og Eva å ete av treet til kunnskap om godt og ondt. For den dagen de åt av det skulle de dø, sa Gud. Ikke legemlig, men åndelig.

Når vi så leser historien om Jona ser vi tydelig at han hadde laget seg til med sin egen oppfatning om hva som var godt og ondt i forhold til det syndige folket i Ninive. Derfor satte han seg utenfor byen med en forventning om at Herren skulle straffe dem. Men det skjedde ikke slik som Jona hadde forestilt seg, for Herren hadde en helt annen oppfatning rundt dette med godt og ondt.

Da Kikajon-planten visnet innså Jona at alle hans egne tanker og alle hans forestillinger om godt og ondt raknet. Jona trodde han visste alt og at han dermed var iferd med å "bli som Gud". Det var nettopp dette slangen i Edens hage lurte Eva til å tro hvis hun spiste av treet til kunnskap om godt og ondt. Dine øyne vil bli åpnet og du vil bli som Gud og kjenne godt og ondt, sa slangen til Eva.

Slik er det også med oss: Vi spiser av kunnskapens tre og lager oss til med en masse verdslige tanker slik at vi tror vi kan dømme mellom godt og ondt. Dermed hever vi oss selv opp til et nivå hvor vi innbiller oss at vi er like smart som Gud - ja ofte endog smartere. Men når Gud setter sitt avslørende lys på oss, da rakner alle våre egne storhetstanker. Den flotte Kikajon-planten som vi tidligere gledet oss så stort over visner og vi blir helt utmattet, ja så utmattet at vi rett og slett ønsker å dø, fordi vi ser at alt som vi satset på visner og faller til jorden.

Slik står det i Jona 4,8: Da solen stod opp, sendte Gud en brennende østavind, og solen stakk Jona i hodet så han ble helt utmattet. Han ønsket seg døden og sa: "Jeg vil heller dø enn leve."

Da svarer Gud Jona på denne måten:

Jona 4,10-11 Da sa Herren: "Du er bedrøvet over Kikajon-planten, som du ikke har hatt noe strev med og ikke fått til å vokse, som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Ninive hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også fins en mengde dyr?"

Slik Jona var bedrøvet over tapet av Kikajon-planten, slik vil Gud bedrøve seg over hvert eneste menneske som går fortapt. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og kommme til sannhets erkjennelse.

Så avslutter jeg med et vers fra Klag 3,22: "Det er Herrens miskunn som er grunnen til at det ikke er ute med oss, for det er ikke slutt på Hans barmhjertighet."

Måtte alle som leser dette velge å komme til Gud og finne frelse for sin sjel.

Spikeren

lørdag 29. juli 2017

Urpremiere på Spikers Corner

Idag har vi en helt spesiell urpremiere på Spikers Corner:
Vi har nemlig fått tilsendt en sang som heter "Lillemor".
Sangen er fra den kommende CD'en "Fra Hjerte til Hjerte".
Den er sunget av Bjørn & Marie Moe og produsert av KeeKay Media.
Og sangen er selvsagt dedikert vår egen kjære Lillemor her på SC.
Det er forresten Spikeren som har lagt til bildene i videoen.


fredag 28. juli 2017

Tusen Takk Til Trump

Av Amund Garfors.

Sitter her med kopi av talen til President Donald Trump som han holdt i Warszawa under G-20 møtet forleden. Dette er ord som hele Vest-Europas ledelse burde fått inn hver morgen, før de går på jobb. For dette var sannheten! Og etter min mening finnes det kun bare en eneste leder som den fire verden nå kan stole på. Og han heter Donald J. Trump og er USAs president!

Mens det tidligere totalitære Øst-Europa nå forsvarer de gamle ”vestlige” verdier, så er det gamle Vest-Europa blitt en verdimessig amøbe uten faste avgrensninger, både åndelig og praktisk.

Med ledere som Merkel, Juncher, Macron og andre håpløse politikere, så er Europa (EU) blitt et konkursbo og et galehus uten retning og med ledere på alle plan som ikke har annet å tilby sine velgere enn et barnslig håp. Samt et fattig ønske om at alt vil ordne seg. Noe ethvert oppegående menneske som føler ansvar for kommende slekter, ser at det ALDRI vil gjøre.  Derimot vil alt bare bli ENDA VERRE!

Europas politikere, media, skoler, eliter og kirkeledere har dessverre hjernevasket og foret sin befolkning med en smakløs suppe og som er kokt på en globalistisk multikulturell spiker (red. anm. Spikeren protesterer på det kraftigste!). Og det, mens dette skvipet hylles og lovprises som om det er snakk om en fortryllende og et enestående måltid. Ja, som vi alle skal få smake på. En rett som er tilberedt etter en politisk korrekt oppskrift og som kommer til å forgifte oss alle!

Det mest utrolige er at velgerne er vel forsynte. Der de fortsetter å slurpe i seg dette sølet, i den tro på at alt skrytet om retten er sant.  Mens de likevel håper at USA skal betale dette gildet,  når folk endelig oppdager at de er blitt skikkelig rundlurt – og nye halalkokker tar over for de kokkene som da er skiftet ut. Og som vil bli Europas forunderlige død!

Tusen takk til President Donald Trump som prøver å åpne øynene på et sovende folk!

NARVIK, 8/7-2017.  AMUND GARFORS (LEDER FOR DEMOKRATENE I NORDLAND)

torsdag 27. juli 2017

California imam wants to annihilate all jews

By Lucia I. Suarez Sang
Published July 26, 2017
Fox News

Jewish groups have asked Homeland Security and the U.S. Attorney's office to investigate a California Imam who gave a sermon calling on Allah to "annihilate" Jews "down to the very last one" -- and asked for his congregants to take part in the slaughter.

Imam Ammar Shahin gave the sermon at the Islamic Center of Davis, California on Friday. He asked for Allah to liberate the Al-Aqsa Mosque in Israel from "the filth of the Jews," according to a translation by the Middle East Media Research Institute, and cited an Islamic text that calls for a Judgement Day fight between Muslims and Jews.

“Oh Allah, count them one by one and annihilate them down to the very last one. Do not spare any of them,” said Shahin, who spoke in both Arabic and English during his sermon. “Oh Allah, make this happen by our hands. Let us play a part in this. Oh Allah, let us support them in words and in deeds.”

Read more at Fox News

onsdag 26. juli 2017

Rystende advarsel om det som kommer: Krig vil komme til Europa

Artikkel innsendt av Norvald Aasen.

Det er nå uunngåelig: Muslimsk opprør og oppstandelse og den europeiske reaksjonen vil bli utenfor de aksepterte politiske kanaler og virkemidler.

Med millioner på millioner av muslimske immigranter som flommer inn over Europa, advarer nå eksperter at kontinentet står foran en fremtid med revolusjoner, borgerkrig og en overgivelse til islamsk styre.Forfatter og spaltist for WND, Pamela Geller tror det allerede er for sent og på spørsmål om hun tror det vil bli en borgerkrig i Europa er hennes svar: “Ja, det gjør jeg.” Og hun er ikke alene.

Europa blir nå bokstavelig invadert av horder av muslimske immigranter som på kort sikt vil bli en enorm økonomisk byrde for allerede tyngede økonomier i Europa. På sikt vil denne massive immigrasjons-invasjonen vil kunne føre til økende rasisme, fremmedhat og det er også grunn til å frykte at denne muslimske invasjonen vil ha i seg elementer som kommer til å skape massive problemer i form av terror og økende krav om politisk makt og dominans etterhvert som den muslimske andelen av befolkningen øker. Ikke noen gang i vår tid har Europa vært vitne til en større strøm av flyktninger som nå banker på for å slippe inn, som en konsekvens og et resultat av Vestens fullstendig katastrofale politikk overfor Midtøsten og nasjoner som dyrker islam og Allah. Gjennom flere tiår har Europa og USA sådd bomber, våpen, regimeforandringer og oppfordret til opprør mot sittende herskere, og “fruktene” av det hele strømmer nå inn over vårt kontinent. Hvis det politiske  establishmentet holder sitt kvelertak på makten, vil det være uunngåelig at islam vil bygge opp sitt politiske nærvær som tilslutt vil lede til et muslimsk opprør og en europeisk reaksjon på utsiden av aksepterte poliske kanaler. sier G.M Davis.

En arabisk vår i Europa

G.M Davis med en doktorgrad fra Stanford og forfatter av blant annen “Krigens Hus” -Islams hellige krig mot verden, tror at den eneste måten dette problemet kan blir løst på fredelig vis, er en effektiv anti-islamsk politisk bevegelse som må ta form i Europa i løpet av denne generasjonen. “Situasjonen i Europa er allerede i ferd med å spinne ut av kontroll. I Østerrike lagrer folk våpen, og etterretnings analytikere advarer om et nært forestående terrorangrep i Storbritannia. I mellomtiden slår de europeiske regjeringene hardt ned på egen befolkning, mens titusener av muslimske unge menn marsjerer gjennom landene som en invasjonshær. Davis argumenterer med at dersom ikke mainstream politiske krefter er i stand til å kvele den stadig økende muslimske immigrasjonen til Europa, vil “grasrot organisasjoner” selv reise seg for å forsvare Europa, mot den trussel hordene av muslimer vil komme til å utgjøre. “Mange vil komme til å handle i strid med sine respektive regjeringer, noe som kan føre til at regjeringene legger seg ut med folket de skal styre. Vi så det når det kommunistiske Øst-Europa kollapset på slutten av 1980 tallet og den store forskjellen nå vil kunne bli omfattende voldelige sammenstøt. En annen spaltist, Diana West sier at den virkelige faren Europas befolkning står overfor ikke er de invaderende muslimene, men deres egne regjeringer, heter det i artikkelen som i sin helhet kan leses her En av dem som har kommentert artikkelen i WND er pastor Darrell Myatt som onsdag kveld publiserte denne videoen.


Jeg legger inn en sak fra Document.no som aktualiserer problematikken ytterligere.

Konflikt og religiøs undertrykkelse blant migranter i Tyskland

Med den store strømmen av mennesker fra ulike land og kulturer som nå ankommer Europa, kommer det uunngåelig til konflikter dem i mellom. Forståsegpåere vil antageligvis skylde på trange boforhold, traumatiske opplevelser og utmattende reiser, og kanskje er dette medvirkende forhold. Men nyhetene som etterhvert siver ut av de tusen asylmottak i Tyskland, vitner om at det er mer enn “frustrasjon” som er årsak til konflikter internt blant migranter.

Spiegel Online rapporterer fra et asylmottak i delstaten Sachsen, hvor 200 syrere og afghanere like før helgen barket sammen i et masseslagsmål. Bakgunnen skal ha vært at en afghansk tenåring truet en 11-årig syrisk jente (uvisst med hva). Politiet kunne fortelle at det ble brukt slag- og stikkvåpen av ymse slag, og flere ble skadd, bl.a. en Røde Kors-frivillig som kom i veien for et knivblad.

Tidligere i sommer, i august, hadde det i Thüringen kommet til en lignende hendelse på et transittmottak. Da ble 16 personer skadet idet en person ble angrepet fordi han visstnok hadde behandlet en utgave av Koranen litt for respektløst.

Og søndag kveld meldes det om masseslagsmål blant migranter i Kassel i delstaten Hessen. Ni skal være skadet da flere hundre personer gikk løs på hverandre i en teltleir på en nedlagt flyplass utenfor byen. Det er ikke rapportert hva som utløste striden. Teltleiren rommer visstnok rundt 1.500 personer.

Kristne migranter trues på livet

Om slike “interne” konflikter i enkelte tilfeller kan tilskrives kjipe boforhold og frustrasjon, vil man vanskelig kunne si det samme om den volden og trakasseringen som kristne migranter er til del. Die Welt kan fortelle om rettede angrep mot kristne migranter som ene og alene skyldes manglende aksept for den religionsfriheten Europa en gang var kjent for.

Den tyske avisen har intervjuet Said fra Iran, som har vandret opp gjennom Europa til Tyskland som så mange andre. Men i kontrast til flertallet, er han kristen. Det tør han imidlertid ikke si til de andre på asylmottaket.

“I Iran ble broren min arrestert i huskirken vår av Revolusjonsgarden. Jeg rømte fra den iranske etterretningstjenesten til Tyskland fordi jeg trodde jeg kunne leve ut min religion her. Men det kan jeg ikke på asylmottaket. Da blir jeg truet.”

Han forteller at han blir vekket av de andre beboerne for å utføre “sine religiøse plikter”. Når han naturlig nok ikke deltar på islamske ritualer, blir han kalt “kuffar” (vantro) og opplever å bli spyttet på. “De behandler meg som et dyr, og truer med å drepe meg”, sier Said.

Det er ikke mye hjelp og forståelse å få fra de som skal sørge for sikkerheten på mottaket. Men i den lokale menigheten får Said støtte fra presten, Gottfried Martens, som sier han har nærmere 600 kristne iranere og afghanere i sitt gjeld. Martens har skrevet til ledere av flere av mottakene i området for å få dem til å være oppmerksomme på problemet. “Noen ganger forsøker mottakslederen å hjelpe, andre ganger får jeg ikke noe svar”, sier han.

Presten har selv døpt mange av migrantene, og han sier at de fleste (!) har store problemer i mottakene. “Strengt troende muslimer setter tonen: Hvor vi er, råder sharia, råder våre lover”, rapporterer Gottfried Martens. De kristne utestenges fra felleskjøkken og trakasseres når de ikke deltar i fellesbønn fem ganger om dagen. Martens spør retorisk hva som vil skje når disse muslimene ikke lenger bor i mottakene, men får egne hjem rundt i sognet. “Må vi som er kristne i dette landet gjemme oss?”

Ikke enkelttilfeller

Det finnes flere historier fra Tyskland som ligner den til iranske Said. I den lille byen Hemer i Nordrhein-Westfalen ble et eritreisk ektepar angrepet med glassflaske fordi de gikk med kors rundt halsen.

I Gießen i Hessen rapporterer en ung syrer om trusler fra de andre i mottaket. Han forteller om det han antar er IS-tilhengere som roper koranvers etter ham, de samme versene de etter sigende siterer før de halshugger.

I Freising i Bayern gikk det riktig ille for seg. En kristen familiefar fra Irak fortalte bayersk fjernsyn om trusler fra muslimer på mottaket, og at hans kone og barn ble utsatt for tilrop og slag. Familien våget ikke gå ut av rommet. Til slutt bestemte de seg for at hjembyen Mosul i Irak tross alt var tryggere, og dro tilbake. Der ble de dog ikke lenge, og de har nå flyttet til Erbil i Nord-Irak, ifølge advokaten deres i Tyskland.

Ikke alle migranter er menneskerettighetsaktivister

I Tyskland finnes det fortsatt eksperter og forskere som tør å si ting mer direkte enn vi ofte hører her hjemme. Og de får til og med nøytral omtale i media. En av dem er Max Klingberg som har jobbet med flyktningespørsmål i 15 år, og som i dag er tilknyttet International Society for Human Rights. “Ofte kommer aggresjonen fra afghanere og pakistanere”, sier Klingberg.

“De er ofte mer islamistisk orientert enn syrere og irakere. Vi må fri oss fra den illusjonen at alle som kommer hit er menneskerettighetsaktivister. En ikke så rent liten andel av de som kommer er minst like intense i sin religiøsitet som Det muslimske brorskap”, sier Klingberg. Og han fortsetter:

“Frivillige forteller om aggresjon og sogar trusler om halshugging fra sunnimuslimer overfor sjiamuslimer, men det er de kristne og jesidiene som får unngjelde hardest. Og for kristne konvertitter som er åpne om sin tro, er sannsynligheten for å bli offer for mobbing og overgrep nær 100 %”, sier Max Klingberg til Die Welt.

Etnisk delte mottak

Det er foreløbig kun én delstat som forsøker så godt det lar seg gjøre å dele beboerne på asylmottak etter bakgrunn. I Thüringen ble avgjørelsen om en slik deling tatt etter et voldelig sammenstøt i byen Suhl i august. Men det er ikke enkelt.

“Vi forsøker å deler mennesker inn etter herkomst, enten i ulike etasjer eller på ulike mottak. Det er i den nåværende krisesituasjonen bare i enkelte tilfeller mulig, men vi ønsker å bygge ut ordningen så snart tilstrømmingen igjen foregår i ordnede former”, sier justis- og migrasjonsminister i Thüringen, Dieter Lauinger.

Hvorvidt han selv faktisk tror på en slik normalisering av situasjonen, vites ikke.

Norvald Aasen.

tirsdag 25. juli 2017

Norsk "ekspert" på ekstremisme om IS-serie

Ekstremismeforsker Lars Gule.
Av Kirkehøyden.

Til høsten kommer miniserien «The State». - Hvis man lager en romantisk eller heltemodig historie kan det fungere som propaganda, sier ekstremismeforsker Lars Gule.

Det eneste interessante her er forutsigbarheten til "forsker" Lars Gule, DGB og norsk "presse," som fremstiller ham som "ekspert." Og i bunnen ligger det alltid implisitt støtte islamsk ekstremisme (det samme for hele den vestlige- korrupte venstreside og presse). Selv når "forsker" Gule er "kyndig" i rettsalen. Igjen alt så forutsigbart.

Se så på dette i lys av at den samme "forskeren" legger skylden på FRP-språket for den islamske ekstemismen, som har spredd seg til alle kontinenter? Og han hoster opp slik "forskning," sammen med en dame med hodeplagg (en etnisk norsk konvertitt i Dagsnytt Atten) ad hoc, over natten, uten en empiri.

Og våre "fake news outlets" får akkurat hva de vil ha. Derfor forblir han "ekspert", som når den samme pressen trenger "ekspertise" når de skal demonisere demokratiet og rettssaten Israel, til ensidig fordel for islamsk despoti og terror org. som PLO, Hizbollah og HAMAS.

Kirkehøyden

mandag 24. juli 2017

Mer geværforvaltning fra Statsministeren

Av May-Harriet Seppola.

Regjeringen vil gjøre det lettere å felle ulv.

Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene.

Regjeringen vil også utvide tidsrammen for fellingsperiodene fra hver tredje eller fjerde dag til opptil to uker, og å gi tillatelse til å bruke hunder i jakten på ulven.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er spesielt fornøyd med det siste tiltaket.
Ingjerd Schoug er glad for tiltaket og synes det er trist å se sauer bli drept av ulv.

Jeg har deltatt i denne debatten i mange år og jeg husker ett svar  jeg fikk på ett av mine innlegg i Smaalenene i 2009 da denne damen presterte å skrive følgende: “Hvis jeg får valget mellom Rødhette og ulven, velger jeg Rødhette“.

Jeg vil påstå at det er medlemmene i diverse rovviltnemder og sauebøndene selv som er skyld i at ulvene angriper sau og dreper så mange.

Jeg er rett og slett skremt av den totale kunnskapsløshet som eksisterer i diverse nemder og blandt politikere, som ikke fatter balansen i naturen og at det å skyte ulv virker mot sin hensikt.

Paradoksalt nok fører dette til at bare enda flere sau blir drept av rovdyr, og forklaringen er ganske enkel. Men gamle menneskelige forestillinger om «et øye for et øye» går foran advarsler og forsøk på forklaringer fra forskerne.

Ulven er en sky jeger. Den foretrekker storvilt som elg og hjort. For å jakte på og nedlegge disse store byttedyrene, må ulvene samarbeide i en flokk. Foreldrene i flokken lærer valpene hvordan de kan samarbeide for å nedlegge storviltet. Når vi stadig skyter ulv, får de sjelden anledning til å opparbeide en solid familieflokk som kan jakte på storvilt.

De tvinges til å spise lettvinte byttedyr for å overleve, fordi de er alene eller for få til å ta opp jakten på storvilt. Desperasjonen driver dem til å spise dyr som de vanligvis har lært å unngå, nemlig husdyr. Ulven er ikke en lystmorder som dreper for underholdningens skyld. Ulven dreper for å spise. For å leve.

Denne kunnskapen har man benyttet seg av i USA, og antallet husdyr som drepes av ulv har blitt minimalisert ganske enkelt ved å la ulven være i fred og å se til husdyra med jevne mellomrom (menneskelig tilstedeværelse). Når ulven lever i familieflokker vil de falle tilbake til artens naturlige jaktmetoder. Jaktmetoder styres av medfødte instinkter som er et resultat av artens evolusjon gjennom tusenvis av år. Ulven unngår mennesker, og husdyr som den assosierer med mennesker.

Les gjerne artikkelen "Ulv, økosystem og sanseløse politikere".

Jeg undrer meg stadig over dette hatet mot ulven som faktisk er skyldig i kun 9 % av dødsårsakene av sau. Hva med ansvaret for saurebønder? Er de fritatt for å ta vare på egne dyr?

Hvert eneste år er det de samme argumenter som går igjen. Ingen skriver om alle illegale og groteske avlivniger av ulven, som dette forlsgaet vil øke. Det er på høy tid å bytte ut medlemmene i samtlige rovviltnemder å få inn mennesker som besitter kunnskap om dyr og natur.

May

søndag 23. juli 2017

Den moderne lovsang

Av Odd S. Beverfjord.

De gamle salme- og sangbøkene inneholdt evangeliet om frelse, bønn, lovsang, takksigelse, vitnesbyrd, kamp og seier, misjon, Guds forsyn og kjærlighet og trofasthet, tro og tillit, veiledning, håp – kort sagt, evangeliet om frelse og hele Guds råd. Det er de hellige bøkene som den moderne, frafalne kirke har kastet i søppelbøtta, og har erstattet de salvede og inspirerte sangene med oppramsing av ord og tom smiger, sunget av et lovsangsteam som tilber en imaginær gud som lar seg smigre, manipulere og imponere.


Hva sier Herren om de tomme ordene og frasene som gjentas og gjentas i de moderne ”lovsangene”? Jesus sier,

Og når dere ber, så bruk ikke unyttige gjentagelser, slik hedningene gjør; for de tror at de blir bønnhørt fordi de bruker mange ord. Mat 6:7   (KJV: But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.)

Det som Landstad, Kingo, Grundtvig, Brorson, Wesley, Sandell, Crosby, og nærmest utallige andre har skrevet er nå blitt bare søppel. Våre dagers kristenledere og karismatiske lovsangsforfattere og den moderne, korrupte ”kristne” musikk-industrien har sørget for at de guddommelig inspirerte sangene er blitt kastet og erstattet med overfladisk babbel.

Kan noen tenke seg at vår nasjonalsalme eller ”Vår Gud han er så fast en borg” på noe tidspunkt skulle passe inn i et karismatisk møte? Ville sangen ”Blott en dag, et øyeblikk om gangen” eller ”Hin time i Getsemane” passe sammen med ”kristen” black metal?

Bildet øverst i artikkelen er ikke fra en rockefestival. Det er fra et moderne kristent møte med ”lovsang’ og ”kristen” rockemusikk.

Kanskje vi bør lese hva Herren sier gjennom profen Jesaia om den nye form for sakralisme og ”lovsang”,

Min sjel hater deres nymåner og fester, de er blitt meg en byrde; jeg er trett av å bære dem. Når dere strekker ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere; Ja, hvor mye dere enn ber, vil jeg ikke høre; deres hender er fulle av blod. Jes 1:14-15

I mange av våre dagers menigheter tilbes en gud som lider av mindreverdskompleks, med et stort behov for oppmuntring for å styrke sin selvfølelse, en gud som trenger å bli smigret av den som vil bli bønnhørt eller bli betalt (tiende) for å velsigne. Dette er den avgud som lovsangsteamet og pastorene (leiekarene, Joh 10:12-13) i de moderne karismatiske menighetene tilber – en gud de har skapt i sitt eget bilde. Slik de selv er, tror de Gud er. Gud skal kunne la seg smigre og manipulere. Og menighetslemmene og de besøkende skal ha underholding. Det skal være gøy og underholdende å bli frelst. Ellers kan det være det samme med hele frelsen fra fortapelse. Det er filosofien.

Før den nye typen lovsang og den kjødelige rockemusikken ble introdusert i Guds menighet av den karismatiske bevegelsen på slutten av 80-tallet var hele menigheten aktiv i tilbedelse og sang. Men ingen klappet i hendene etter at salmen eller sangene var sunget. For hva og for hvem de skulle klappe? Skulle de bli imponert av sin egen prestasjon og applaudere sin egen sang? Er det Soli Deo Gloria?

Når menigheten i Det nye testamente var samlet så var det et møte der alle deltok. Enhver troende bidrog til oppbyggelse med sin åndelige gave til kirkens felles gode. De troende var aktive deltakere i tilbedelsen. Kirkens lederskap, de eldste og åndelig modne, underviste og lærte opp "de hellige" til Herrens tjeneste, til oppbyggelse av Kristi legeme (Ef 4:12).

Vår tids menighet lytter kun, og publikum blir underholdt av musikkbandet mens de står oppreist og applauderer og tilber lovsangsteamet og musikken. Hvis det er slik at det er budskapet i lovsangen og musikken de applauderer, og de ønsker å uttrykke sin glede og takknemlighet – hvorfor applauderer de ikke da når pastoren har avsluttet sin preken? Er ikke prestens eller pastorens preken like mye å glede seg over og applaudere for som ”lovsangen” og popmusikken som de kaller lovsangsmusikk?

Det er ikke frelsens glede menigheten gir uttrykk for når de klapper i hendene vendt mot rockebandet med popmusikken som framfører den kjødelige lovsangsmusikken. For frelse finnes kun i ordet om korset. Og ordet om korset – evangeliet om Jesus Kristus – regnes nå som uønsket doktrine (lære) og er følgelig blitt abortert.

I sitt første brev til "Guds menighet i Korint", minner apostelen Paulus "de som er helliget i Kristus Jesus" om evangeliet han forkynte til dem: "at Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han sto opp den tredje dag etter Skriftene." Paulus skriver til de hellige i Kristus at ved dette evangeliet blir de frelst, om de holder fast på ordet om korset som han forkynte.

Jesus befalte at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag (ethnos, etniske grupper). De som hadde sett og møtt Herren etter oppstandelsen skulle vitne om det de hadde sett og rørt ved. Det første Paulus og apostlene forkynte var budskapet om den korsfestede og oppstandne Frelser og Forløser, vår Herre Jesus Kristus.

På Golgata tok Herren Jesus vår plass på korset. Han tok våre synder på sitt legeme og bar dem til korset og stenket "nådestolen" med sitt eget blod. Han døde for våre synder og stod opp fra de døde til vår rettferdiggjørelse, så at vi, ved troen på Guds frelsesverk i Kristus Jesus, skal lære frelse å kjenne ved syndenes forlatelse og stå rettferdiggjort i Kristus for Guds og Lammets trone på Herrens dag, og arve Guds rike og det evige liv.

Dette er evangeliet som frelser. Dette er hjertet av evangeliet som holder kirken i live. Dette er hjertet som gjør at blodet sirkulerer i kirkens lemmer og holder de troende i live. Det er dette budskapet som djevelen hater, og som han (og leiekarene) ikke ønsker menigheten skal få høre. Og dette er det budskap som nå betraktes som uønsket lære i vår tids frafalne kirker.

Ordet om korset er den fred og det bånd og den kjærligheten som binder sammen alle sanne kristne – de som er beseglet med Den Hellige Ånds løfte i sitt hjerte og er blitt gitt kraft til å bli Guds barn. De er forløst med Jesu blod som ble utgytt da Gud gav sin Sønn, den enbårne, tok vår plass på korset og kjøpte oss til frihet med sitt blod. Han gjorde oss fri fra forfengelige ritualer og religiøs sakralisme, fra religiøs trelldom og slaveri – fra lovens forbannelse. Han gjorde oss fri til å tjene den ene sanne Gud og tilbe ham alene – i ånd og sannhet.

Når hjertet er fjernet fra kroppen, stopper blodet og legemet dør. Når ordet om korset, evangeliets hjertet, blir tatt ut av kroppen, da opphører kirken å være en evangelisk kirke. Den blir til en kult og går i oppløsning – eller fortsetter som en kult, ”som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft.” Den nye, kjødelig inspirerte form for lovsangsmusikk er tomme ritualer og religiøs sakralisme.

Mesteparten av den nye typen lovsang banaliserer sannhetene om frelse eller utelater den helt. De nye lovsanger framføres i en stil som ikke er egnet for den hellige åndelighet som verdig vår Gud. Den typiske nye lovsangen er svært selvsentrert i sin uttrykksform. Den uttrykker en besettende musikalsk forherligelse av meg og mine vidunderlige følelser, i stedet for Herren og hans underfulle verk. Den nye lovsangstilen er designet for å sette menigheten i en tilstand av ”salig” ekstase – særlig når den blir sunget gjentatte ganger (”vain repetitions” –Mat 6:7 KJV), som de som oftest blir. Dette er for å indusere en pre-hypnotisk tilstand, for å gjøre forsamlingen lettere mottakelig for de forventninger og sterke suggesjoner og manipulering av predikanten (leiekaren) som etter bearbeidingen av forsamlingen trer fram på scenen.

Var det slik på pinsedagen da tre tusen sjeler ble frelst? Bablet Peter og apostlene i vei med tungetale på et språk som ingen forstod og et ”kristent” rockeband med lovsangsmusikk som fikk tilhørerne i skikkelig ekstase slik at de ble mottakelig for budskapet som apostlene forkynte?

Selv under Herrens minnemåltid spiller bandet den kjødelig inspirerte musikken, men nå i en myk stemning, for å skape en tilstand av ”hellig” hengivenhet og ærefrykt, som ikke er annet enn en kvasi-hengivenhet, som om den Hellige Ånd skulle trenge hjelp av kjødelig inspirert musikk for å overbevise forsamlingen om synd, rettferdighet og dom (Joh 16:8) og minne menigheten om Guds frelsesverk i Kristus, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse (Ef 1:3-7).

Jesus sier: "Jeg er døren" (Joh 10: 9). Jesus referer her til 4Mos 27:17 og 2Sam 5:2 og til døren inn til det hellige i sammenkomstens telt. Derfra gikk ypperstepresten inn gjennom forhenget til det aller helligste – det indre kammeret i sammenkomstens telt med paktens ark og nådestolen. Denne porten inn til det hellige og til det aller helligste er korset på Golgata. Der går synderen inn og blir frelst ved nådestolen i det aller helligste (Heb 10:19-20) som i Den nye pakt er korset – deretter går han ut og finner føde i den kristne menighet, i det hellige, hvor evangeliet blir forkynt og Herren blir lovprist for hans mektige gjerninger og frelsesverk i Kristus på Golgata.

Den nye formen for lovsang og musikk, kombinert med abortering av Ordet om korset, hjertet av evangeliet om frelse, som vår tids leiekarer (Joh 10: 9-11) betrakter som uønsket doktrine, leder nå Guds menighet på en vei som går utenom døren og forhenget og til baksiden av sammenkomstens telt, og befinner seg fortsatt i tabernaklets (og templets) forgård. Deres vei er en vei som fører til splittelse og til slutt ødeleggelse.

Veien til frelse og Guds nåde begynner ved korsets fot på Golgata. Der går ingen vei til frelse utenom Golgatas kors.

Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. (Luk 24:46-48)

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å gi akt på alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! (Matt 28:19-20 )

Odd S. Beverfjord

lørdag 22. juli 2017

"Elverums-fullmakten"

Av Dan Odfjell.

«Det er ofte hardt for et lite land å se sannheten i øynene. Men det er som regel en fordel at det skjer - og det må alltid forlanges ved en etterfølgende vurdering» uttalte H.r.advokat  Annæus  Schjødt Sr. med hensyn til denne omstridte «fullmakten». Som ble grundig omtalt i det interessante 88 siders lille heftet til John Sand utgitt på Historisk Forlag i 1998.

Denne tvilsomme «fullmakten» ble brukt av regjeringen Nygaardsvold (Ap) under og etter tysk okkupasjonen av Norge, 1940-1945.

Kort fortalt, hva som skjedde var at regjeringen med kongefamilien reiste fra Oslo (Ap-myten om den heroiske flukt..) før tyskerne totalt uhindret og til hornmusikk fikk marsjere inn i vår hovedstad, geleidet sågar av ridende norsk politi.. Dette siste motsier oss spesielt patriotiske og modige - en forskjønnet «virkelighet» noen historieskrivere siden har forsøkt seg på.

Ekstra-toget 0730 gikk fra Oslo til Hamar, med to ikke fulltallige stortingsmøter der. Så gikk turen videre til Elverum hvor denne «Fullmakten» om kvelden den 9.april angivelig kom istand. Det er betvilt at grunnloven i det hele tatt ga hjemmel for et slikt påstått fullmakts-vedtak, som tillot London-regjeringen en sterkt utvidet lovgivningsmyndighet, blant annet mht lovgivningsmyndighet på strafferettens område. Herunder konstitusjonell nødrett.

Det store antall straffedømte under det skammelige rettsoppgjøret etter frigjøringen ble dømt etter slike provisoriske anordninger, gitt av exilregjeringen. Som definitivt brøt med grunnlovens ufravikelige bestemmelse om at lover ikke kan gies tilbakevirkende kraft. Herunder idømmelse av dødsstraff samt straffeforfølgelse av medlemmer av det lovlig stiftede partiet NS - fra før krigsutbruddet. Var rettsoppgjøret en slags avlednings-taktikk, satt igang av de samme myndigheter som utilgivelig og rettslig bar ansvaret for at Norge 9. april 1940 kom inn i 2. verdenskrig?

Titusener av landssviksdømte og deres etterkommere kan, med rette hevde, at oppgjøret var ulovlig og brakte lidelser, sorg og ødeleggelse i et omfang som knapt og bevisst sikkert ikke er kartlagt. En klapp-jakt på «svikere» langt verre enn noe annet krigførende land i Europa. Mens de som hadde ansvaret for manglende mobilisering etc slapp unna uten at riksrett ble satt. Uretten var påtagelig.

Dette og annet er omtalt i boken Makt Myter Media jeg sto bak før valget 2013. Den ble i likhet med Hege Storhaugs bøker hindret distribusjon. Frode Fanebust, MMM bokens redaktør, tok for seg disse Ap «virkelighetsbeskrivelsene» mht til krig, okkupasjon og tidlig frigjøringstid som Myter - synonymt med løgn, dvs historieforfalskning.

Den samme makten regjerer fremdeles. Glem dagens Storting, til et sandpåstrøingsorgan blitt. Nei, det er gjennom det enorme byråkratiet at den nåværende utenomparlamentariske elite-makten gjør seg gjeldende.. Hjulpet av et riksmedia som bevisst er gjort, eller tillatt gjort til aktive argumenterende politikere, helt på tvers av sin 4de statsmakts antatte kontrollerende rolle - som vårt statssystem forutsetter.

Vårt er ikke et fungerende folkedemokrati.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Her kan du kjøpe boken "Makt Myter Media"

fredag 21. juli 2017

Globalisme og Landssvik

Av Amund Garfors.

Etter andre verdenskrig ble mange tusen nordmenn kollektivt dømt for NS-medlemskap. Men de virkelig store fiskene, de gikk egentlig fri. Mens de små måtte i fengsel, fikk eiendom og bankkontoer konfiskert. Og jentene som hadde holdt tyskerne med selskap, de ble snauklippet og smurt inn med tjære. En nokså avskyelig straff den gang. I et Norge uten lov og rett. Der det siviliserte samfunnet ikke var kommet skikkelig på plass.

I dag ser vi at lovløsheten igjen er på fremmarsj, og der det er blitt enda verre. Ikke minst når det kommer til planen om at Norge skal inn under det globale systemet, der vi snart må bøye oss for Brussel og FN i New York.

Ofte må jeg spørre meg sjøl om det lovverket vi har i dag er godt nok? Ja, der det burde være mulig med loven i hånd,  til å dømme disse to globalistene Jonas Gahr Støre og Erna Solberg,  inkludert deres partikamerater for svik av landet vårt?

AP har i årevis kjempet for å asylokkupere landet, mens Erna Solberg og Høyre er enda verre. Høyre som ønsker å hente inn 30.000 fremmede i året,  fra disse oppsamlingsleirene i Tyrkia og Hellas. Mens Gahr Støre har den siste tiden blitt noe stille, og nevner knapt nok de 10.000 ekstra muslimer som han lovte å ta inn. Men det er vel trolig grunnet svært elendige meningsmålinger for tiden til AP at han holder kjeft?

Ofte må jeg undre meg over hvorfor disse partilederne er så lite opptatt med sine barn og barnbarns framtid i dette landet? Ser de ikke hva de steller til for kommende generasjoner? Både Gahr Støre og Erna Solberg er globalister på høyt plan. Og det er absolutt INGEN forskjell på disse to, når det kommer til det å ødelegge Norge. For begge to forfekter de at nasjonalstaten som fenomen, og så langt det lar seg gjøre, må opphøre. Og ikke lenger eksistere. Slik at nasjonalstaten ikke ”står i veien for det multikulturelle prosjektet og paradiset” som de to er blitt hjernevasket med.

For det er ingen tvil om at begge disse to som kjemper for å bli landets statsminister, de tar ordre fra både Brussel og FN. Der det norske folk kun blir sett på som byttedyr som skal få lov til å betale for kalaset. Ja, jeg fikk med meg uttalelsen til tidligere vise-generalsekretær i FN, denne Robert Muller. Skremmende uttalelser som jeg også noterte ned. For han sa nemlig følgende: ”We must move as quickly as possible to a one-world government, one-world religion, under a one-world leader”!  Er ikke dette noe som ligner på det samme som Adolf Hitler en gang sa?  Så da er det liten tvil om hvor dette vil ende…

Vi får bare glede oss til den dagen Gahr Støre og Solberg og alle deres meningsfeller lykkes. Der alle dyrene skal tvinges til å leve sammen i samme lykkelige hønsegård. Rovdyr og byttedyr i skjønn forening. Da blir det nok veldig kjekt å være sekulær humanist uten en Gud, når selve reven kommer på besøk i hønsegården…

Og hva skal man si til slike tåper som disse to, og som innrømmer at de er så skrubbsulten for å få komme til makta de neste 4 år? Jo, mot dumheten, der kjemper selv gudene forgjeves!

NARVIK, 20. Juli 2017 AMUND GARFORS  (Stortingskandidat og leder av Demokratene i Nordland)

torsdag 20. juli 2017

Norsk media og nyhetsformidling

Av Odd S. Beverfjord.

Problemet

AKP(m-l), SV, AP og kommunister har infiltrert media og tatt kontroll over redaksjoner og nyhetsformidling ved å besette og kontrollere nøkkelposisjoner i presse, radio og TV og filmindustrien, samt lederposisjoner i offentlig forvaltning. Venstrefascister og deres politiske pøbel har overtatt kontroll av undervisningssektoren og fagforeninger og bruker dem som drivreimer for avkristning og fordumming. De bruker universiteter og studentaviser for ateistisk og kristendomsfiendtlig propaganda.

Den norske venstrevridde nyhetsindustrien mister publikum. Folk er luta lei av venstresidens og de politisk korrekte globalistenes propagandamaskineri og “fake news”. Alternative media overtar. Folk ønsker pålitelige nyhetskilder som formidler nyheter – ikke venstrefascistenes og moralsk degenererte globalisters og islamofile multikulturisters propaganda.

Statskanalen NRK har anstrengt seg til det ytterste for å bryte ned kulturelle normer for moral ved å fremme pornografi og obskøniteter i deres TV-programmer. Redaktørene i NRK’s underholdningsavdeling befinner seg tydeligvis på et mentalt utviklingsnivå lik den man finner hos uoppdragne guttunger  som opplever det spennende å skrive tabuord på offentlige dovegger. Så langt er fordummingen kommet i statskanalens redaksjoner. De er ikke voksne.

Media har mistet respekten for sitt publikum. Politisk arroganse og forakt for tradisjonelle sosialetiske verdier og den judeo-kristne kulturarv er deres varemerke. Mer eller mindre kontrollerte utslipp av akademisk og journalistisk tarmluft og intellektuelle rap er stort sett det som serveres seere, lyttere og lesere i TV-programmer, debatter og redaksjonelle kronikker.

Løsningen

Er det ikke snart på tide å skifte ut de politisk venstrevridde redaksjonene og journalistene i norsk PK-media? Er det ikke snart på tide å bemanne avisenes redaksjoner med redaktører og journalister med voksne, sosialt ansvarsbevisste mennesker som kan sitt fag, som forstår hva som er deres rolle og samfunnsoppgave og som evner å skille mellom nyhetsformidling og indoktrinering, og som kan skille mellom meninger/tro og fakta?

Når man har slike rariteter som Mads Gilbert, Sidsel Wold, Odd Karsten Tveit og andre snåle figurer til å rapportere hendelser og begivenheter som utspilles på den geopolitiske arena, samt komiske ”eksperter” som Lars Gule til å analysere terrorisme, da kan man ikke forvente at folk skal ta NRK alvorlig. Er det ikke snart på tide å gjøre NRK til en seriøs statskanal som formidler objektive, balanserte og pålitelige nyheter? Og hvor lenge skal folk finne seg i å betale for å bli indoktrinert av statskanalen? Er det ikke snart på tide at NRK får voksne folk i ledelsen?

Nedenfor finnes en etisk standard fra Society of Professional Journalists (SPJ) som kan være til hjelp ved å utarbeide retningslinjer for redaksjonene i norsk media. Hovedpunktene er,

  • The highest and primary obligation of ethical journalism is to serve the public.
  • Journalism means taking responsibility for one's work and explaining one’s decisions to the public.
  • Journalism should be accurate and fair. Journalists should be honest and courageous in gathering, reporting and interpreting information.
  • Journalism treats sources, subjects, colleagues and members of the public as human beings deserving of respect.

Men i første omgang må NRK og media med pressestøtte forøvrig få en formålsparagraf som klart og tydelig sier hva som er den faktiske intensjonen med deres informasjonsformidling.

Studer gjerne hele SPJ Code of Ethics.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord

onsdag 19. juli 2017

Erna og Jonas, tildekkende forfeilede, begge.

Av Dan Odfjell.

Pretensjonen til Erna Solberg - som til muslimene nylig snakket om en fellesskapskultur - tilslører en strid som handler om vår egen kulturs overlevelse. Blir vi ikke bevisst det, er vi dømt til å tape. Dette siste sa Kjell Skartveit som stiller for det kristne partiet PDK i Rogaland - en samfunns forkjemper av rang som sammen med den kjente Torolf Nordbø stiller til valg i det fylket. Jeg vil gjerne få kvotere litt Skartveit fra document.no :

«Det er ikke kritikere av islam som skaper splittelse i Europa, det er islam som er splittende i seg selv. Islams forståelse av mennesket og verden er på kollisjonskurs med alt det vi idag tar for gitt. Uten inkarnasjonen er mennesket ingenting, kun en brikke i Allahs allmakt. Det er en kamp som foregår rett foran øynene på oss, og den handler om et liv i frihet og velstand heller enn underkastelse og fattigdom, en strid mellom humanismens utgangspunkt og dens ødelegger».

Når hverken vår statsminister ei heller en strebende aspirerende Jonas forstår dette ser det unektelig uhyggelig ut for vårt kjære fedreland. Dersom ingen politikere i valgsammenheng tør omtale virkeligheten må vi spørre hva slags pygmeer av personer vi har å velge mellom. Eller setter de ikke fedrelandet først?

Problemet er, vi får ikke selv velge individuelle sterke politikere (de «rette» er allerede utpekt og listeført - av dem selv…), mens vi dessverre må velge mellom politiske partier som vi ikke kan holde ansvarlige for noe som helst. Ansvaret er slik pulverisert til intet. Når riksmedia samtidig har gjort seg selv til den norske politiker-makten og bekjemper sunn forandring blir vi lurt trill rundt - til reell ingen forandring. På fortsatt autopilot blir vi til en muslimsk republikk, ubønnhørlig; det er kun et spørsmål om tid. Sverige leder an. Hvor det nå er mye mye verre enn du tror. Fordi sannheten tildekkes.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 18. juli 2017

Skremmende opplevelse på Legevakten

Av Spikeren.

Vi fikk nettopp inn en sak angående en skremmende opplevelse med Legevaktordningen på Karmøy. En mann kan fortelle følgende historie:

Klokken 00:29, natt til lørdag 15 juli, opplevde jeg at min kone fikk et alvorlig illebefinnende med sterke magesmerter. Hun ble plutselig veldig slakk, bleknet og ba om bli kjørt til legevakten. Situasjonen var såpass skremmende at vi umiddelbart kjørte henne til legevakten.

Mens den eldste dattera vår kjørte bilen ringte jeg til legevakten og sa at vi var på vei og at vi ville være fremme om ca. 10 minutter.
 

Legevakten responderte med at det var helt greit og at det bare var å komme.

Forundringen ble derfor stor da vi bare noen minutter senere ankom en mørklagt legevakt/ resepsjon. Døren var heldigvis åpen slik at vi kom inn i en liten entrè hvor jeg banket på glassluken der mottakspersonalet pleier å sitte, men det var ingen respons. Mens vi stod der besvimte min kone inne i entrèen.

I en blanding av fortvilelse og panikk ringte jeg 113 og forklarte at jeg stod i inngangen til legevakten på Karmøy med min syke kone men at det ikke var noen tilstede for å hjelpe oss. Da var klokka 00:39.

- Beklager, vi har pause så vi kan ikke komme akkurat nå, svarte de på 113.

- Pause? Dere kan ikke ha pause nå når min kone ligger bevisstløs her ute i gangen til legevakten, utbrøt jeg. «Det er ikke noen her til å hjelpe» Jeg pratet med nødtelefonen i 2 minutter og 28 sekunder. (Min kone var bevistløs hele tiden under samtalen!) Da jeg forstod at de ikke ville hjelpe/ hadde pause la jeg på røret siden jeg tydeligvis ikke ble tatt på alvor. (Min datter er vitne til det som blir sagt på 113/ nødtelefonen).

Igjen banket jeg kraftig på glassluken i resepsjonen og etter noen minutter kom legen i luken. Han fant heller ingen sykepleiere. Dermed trykket han på alarmknappen og etter enda noen minutter kom sykepleieren springende...


Jeg synes denne saken er såpass graverende at jeg velger å legge den ut både på Spikers Corner og på vår Facebook side. Jeg kommer også til å tipse både Helsetilsynet og flere titalls politikere om saken, for vi må kunne kreve at vi får den hjelpen vi trenger når kritiske situasjoner oppstår.

Spikeren

mandag 17. juli 2017

Kunstig intelligens er en fare for sivilisasjonen vår

Av Spikeren.

ABC Nyheter skriver at gründeren Elon Musk er skremt over utviklingen av kunstig intelligens.

– Kunstig intelligens er den største faren sivilisasjonen vår står overfor. Jeg har tilgang på den fremste formen for kunstig intelligens, og jeg synes folk burde være virkelig bekymret for det, sa Musk da han lørdag deltok på en konferanse med USAs guvernører.

Den verdensberømte fysikeren Stephen Hawking har tidligere også advart om avansert kunstig intelligens.

Den kan bety slutten for menneskeheten, sier Hawking.

– Når mennesket har utviklet en slik intelligens, vil den kunne fortsette å gjøre det på egen hånd og utvikles i nye former i et stadig høyere tempo, sier den britiske professoren til BBC.

Han mener at mennesket, som begrenses av en langsom biologisk utvikling, ikke vil kunne konkurrere, men ganske enkelt bli erstattet av kunstig intelligens.

Jeg vil også vise til en tidligere artikkel på SC der vi skrev om at "Googles kunstige intelligens utvikler aggressiv atferd". Her vises det bl.a. til DeepMind som har testet et enkelt «fruktsamler-spill» 40 millioner ganger. To enheter konkurrerer mot hverandre om å samle inn flest poeng. De to spillerne var styrt av kunstig intelligens.

Forsøket viste at jo færre poeng det var igjen å spille om, jo mer aggressiv ble den kunstige intelligensen – den forsøkte å lamme motstanderen med sin laserstråle.

Jeg tror vi skal ta Bibelens ord på alvor når den i 1 Mos 2,17 sier: "Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø."

Spikeren

søndag 16. juli 2017

Bokstavens og Åndens gjerning

Andakt av Eivind Flå. (Evangelisten)

2 Kor 3,6: «For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.»

Pinsefestens dag er en stor frelseshistorisk begivenhet, og handler om Den Hellige Ånds komme på den jødiske høytiden shavuot. Shavuot betyr «femtiende», og omtales i 3 Mos 23,15-22 som en av Herrens høytider (Ukenes høytid). Den feires femti dager etter påske (hebr: pesach). Shavuot markerer begynnelsen på hveteinnhøstningen (se: 2 Mos 34,22), og er ellers for jødene en minnedag om hva som skjedde på Sinai, da loven ble gitt med bokstaver på steintavler. Når vi i 2 Kor 3,6 leser at «bokstaven slår i hjel», er dette derfor et annet uttrykk for lovens gjerning og vesen.

Samtidig som Moses mottok de 10 bud på Sinai, lagde og tilba Israelsfolket en gullkalv. De sa: «Dette er din gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.» Med all tydelighet viser dette kontrasten mellom Guds hellighet og menneskets ugudelighet. I 2 Mos 32 kan vi så lese om Herrens vrede og dom over folket. Konsekvensen ble at omkring 3000 døde (se: 2 Mos 32,28).

Slik anskueliggjøres også budskapet i Rom 3,19: «Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.»

Loven er ikke gitt til liv, men til død! I 2 Mos 20 klargjøres tre forhold. For det første at Gud er hellig og ikke tåler noe urent. Gud er en fortærende ild (se: Hebr 12,29). For det andre vårt behov for en mellommann (2 Mos 20,18-21). Og for det tredje vårt behov for et alter og soning ved blod (2 Mos 20,24). Loven er altså ingen frelsesvei! Det er ikke loven det er noe galt med, for den er både hellig og god (se: 1Tim 1,8). Det er vår natur som er problemet. Uansett hvor mye du tar deg sammen, ja, selv om Gud gir deg all den kraft du skulle ønske, vil du aldri lykkes. I Rom 3,20 gjøres det klinkende klart: «Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.» I Gal 3,2 stiller Paulus følgende spørsmål til galaterne: «Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?»

På pinsefestens dag er vi vitne til det stikk motsatte av det som skjedde da loven ble gitt på Sinai. Som følge av Åndens utgytelse, og at loven ble skrevet, ikke på steintavler, men på kjødtavler, ble 3000 gitt livet. I Apg 2,40 kan vi lese om frukten av Åndens komme på pinsedag: «Den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler.» Fylt av Den Hellige Ånd sto Peter frem og proklamerte hvordan Jesu død og oppstandelse er en oppfyllelse av hva som er skrevet om ham i Det gamle testamentet. Talen førte til vekkelse og nytt liv. Den Hellige Ånd, som Bibelen omtaler som Den annen talsmann, kastet gjennom Peters vitnesbyrd lys over Jesus, Den første talsmann. Det radikale budskapet stakk dem i hjertet (Apg 2,37), og de tok sin tilflukt til Jesus som sin eneste redning og frelsermann. Jesus talte om denne Åndens gjerning dagen før han ble ført til Golgata. I Joh 16,14 sies det: «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Resultatet av Åndens komme er en sterk Kristusforkynnelse!

Gjennom de frelseshistoriske begivenheter knyttet til shavuot på Sinai (2 Mos 20) og i Jerusalem (Apg 2), tydeliggjøres forholdet mellom lov og nåde. I Hannas bønn i 1 Sam 2,6-7 lyder det i overensstemmelse med dette: «Herren døder og gjør levende, han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og han gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer.»

Martin Luther har sagt det så treffende: «Loven sier: Gjør dette og du skal leve - og det blir aldri gjort. Evangeliet sier: Tro på ham - og se alt er gjort.»

Eivind Flå


lørdag 15. juli 2017

Menneskesmuglere reklamerer med stjålne norske pass og jenter i bunad

«Å immigrere til Norge. Få schengenvisum, turistvisum eller
oppholdstillatelse» reklamerer menneskesmuglere.
I bildet på sosiale medier er det vedlagt telefonnummer til Sverige
for de som ønsker en arrangert «reisepakke» til Norge.
ABC Nyheter

Fredag kunne ABC Nyheter fortelle hvordan kyniske menneskesmuglere reklamerer med stjålne norske pass, jenter i bunad og en «suksesshistorie» om et nytt liv i Trondheim.

På Facebook, Instagram og Twitter lokker menneskesmuglere håpefulle migranter til Norge og Europa med «pakketurer».

Menneskesmugling har blitt en inntektskilde i milliardklassen for kriminelle nettverk de siste årene.

Saken og funnene til ABC Nyheter får innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til å reagere.

– Dette viser med all hvilken kynisme som ligger bak menneskesmuglingen. De utpresser migrantenes familier for å få store pengesummer, mens de holder dem fanget, sier Listhaug til ABC Nyheter.

Frp-ministeren har lenge ønsket endringer for å få bukt med at kriminelle nettverk som tjener milliarder på menneskesmugling.

– EUs grenseoperasjon Frontex i Middelhavet blitt en del av menneskesmuglernes bedriftsplan, sa Listhaug til ABC Nyheter i november i fjor og varslet at hun ville sende flyktninger og migranter tilbake til Afrika.

Løsningen er asylmottak i nærområdene og konsekvenser for de som prøver å reise ulovlig til Europa, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Les mer på ABC Nyheter

fredag 14. juli 2017

Et utspekulert riksmedia.

Av Dan Odfjell.

For eksempel VG som fremstiller valgkampen som et spørsmål om enten Erna eller Jonas, de eneste statsministerkandidatene. Men samtidig påpeker VG 22/6 at disse to er til forveksling like, så like at de «kunstig» må «forstørre» sine meningsforskjeller. Av disse to kandidatene holder avisen Støre frem som folkets favoritt - ikke uventet. Nei, VGs og riksmedienes favoritt er utvilsomt Støre, men slett ikke folkets favoritt.

For det første, VG er i «valgkamp» modus og de kan utmerket godt leve med begge. Men fordi deres likhet faktisk er korrekt, snytes folket da for et alternativ, en annen og ny politikk. Folket  er lei av både Erna og Jonas, og vil ha forandring, virkelig forandring. Og, i de tusen hjem, vekk fra medias domene, protesteres det økende på den politikken som disse største hakk-i-platen- partiene representerer.

Begge «frontfigurene» er dessverre globalister, og slik for fortsatt tilknytning til EU gjennom EØS, dvs oss nasjonalt underlagt udemokratisk internasjonale institusjoner. Dernest er de begge altfor konforme og innvandrings-liberale, selv om de nå pretenderer det motsatte; vel vitende om at Sylvia Listhaug er landets mest populære politiker…

Dersom FrP vil gi Listhaug formannsvervet vil vi få en alternativ statsministerkandidat, opp mot atter en annen, nemlig Trygve Slagsvold Vedum fra Sp. Sannheten er imidlertid at riksmedia ikke vil ha forandring; skjult argumenterer de for seg selv og sin egen makt. Men for oss andre, med fortsatt politikk a la Erna og Jonas er landet fortapt. Forøvrig sammen med mesteparten  av et forsvarsløst muslimsk invadert og stakkarslig ubehjelpelig Europa.

Det blir en lite spennende valgkamp med Erna-Jonas konstellasjonen, pest eller kolera. Jeg mener personlig vi har to andre partier å stemme på, i ren protest: Kystpartiet med trauste Steinar Bastesen tilbake i manesjen for Hordaland, som representerer et fornuftig alternativ til Erna-Ap duoen. Og PDK med stødige Tomas Moltu igjen i Hordaland. opp mot KrFs uberegnelige Knut Arild Hareide. Får vi disse to «personene» (personer heller enn partier) inn på Stortinget får vi samtidig inn noen som kan holde de «tradisjonelle» politikerne i ørene, de som har vist seg å svikte, ikke å representere folket lenger.

Riksmedia vil teppebombe oss velgere og landet i løpet av august. Medias lyve-makt er blitt  den virkelige makten i dette landet. Det fortjener en protest-bevegelse, ja et folke-opprør. Stem på alle andre alternativer enn det bestående, og aldeles ikke på Ap, for husk det er dem som kontrollerer den falske dagspressen. Med sin mann på topp også i NRK.

Godt protestvalg!

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

torsdag 13. juli 2017

UNESCO is Throwing the Bible in the Garbage!

Dear Friends,

I am writing to you as I am sure that you join me in feeling shock and heartbreak at UNESCO's latest ploy which throws the Bible and history into the garbage by denying the Jewish connection to our beloved city of Hebron.

UNESCO's vote, ironically in Poland, has declared the Tomb of the Biblical Patiarchs in Hebron a Palestinian Heritage Site. This effectively destroys the Jewish connection to this holy city where our forefathers and mothers are buried and where King David first established his capital.

If you are as outraged as I am, let your voice be heard and sign our petition to keep UNESCO’s hands off of Jewish Hebron.

Hebron’s Jewish history is indisputable. From Abraham's purchase of the Machpela Cave (Genesis 23), there has been 3,800 continuous years of Jewish presence in Hebron. The Jewish people and their history must not be removed.

UNESCO must hear loud and clear that the Palestinian’s  are creating a fake history ploy against Israel. If you agree, sign the petition to keep Hebron a Jewish city.

Shalom,

Rabbi Dan Rosenstein
Executive Director of the Hebron Fund

PS - After signing the petition, please forward it to friends who are concerned about the future of Hebron!


onsdag 12. juli 2017

Kan ikke forsvare Norge

Klassekampen

KRISE: I en gradert rapport slår forsvarssjefen fast at han ikke er i stand til å mobilisere Forsvaret i krise og krig. Beredskapen i Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret og Cyberforsvaret får alle strykkarakter.

Det norske Forsvaret har ligget nede for telling i flere år. Til tross for at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fikk bevilget 49,1 milliarder kroner i 2016, var han ikke i stand til å få hoveddelen av Forsvarets soldater, materiell og systemer til å fungere.

Ved utgangen av 2016 kunne bare deler av Forsvaret mobiliseres innenfor gitte varslingstider. Og det Forsvaret som kunne stables på beina, ville bare vært i stand til å kjempe i en kort periode. Det kommer fram i et gradert dokument Klassekampen har fått tilgang til, der Bruun-Hanssen gir følgende beskrivelse av Forsvarets operative evne:

«Forsvarssjefen vurderer Forsvarets operative evne til mindre god, på grensen mot ikke tilfredsstillende ved utgangen av 2016. Den samme vurderingen har vært gitt siden utgangen av 2014.»

Les mer i Klassekampen

tirsdag 11. juli 2017

KrF:- Usivilisert. Ap:-Useriøst.

Av Dan Odfjell.

Når Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF, slik beskriver FrPs forslag om å stoppe asylinnvandringen, er hun ikke bare på linje med Ap, men med hele den norske, konforme, politiske makt-eliten - som utilgivelig tillater landet ødelagt.

FrP hetses nettopp fordi de lenge har hatt mest rett. Dette er stygg uberettiget hetsing fra usportslige og dårlige tapere. Måtte disse selvgode pygmeene, alle fedrelands-svikerne, falle helt ut av det nye Stortinget, og måtte FrP og andre få folkelig uttelling for ansvarlighet. Så som PDK og Kystpartiet.

Måtte grasroten blant oss fylke seg til kamp mot uforstand og feighet - opp mot en forfeilet bedre-vitende og svulstig politiker-elite. For, ifølge god gammel norrøn frihetstradisjon har vi motstandsrett (opp mot øvrigheten) mht all urett. Bruk den.

Diktet til Arnulf Øverland fra 1937 renner meg i hug: «Du må ikke sove» - og at han tenkte «Nu er det noget som hender — Vår tid er forbi — Europa brenner». I Bergenssangen (Nystemten) heter det at vi «Må byde mannskap mot fienden opp».

Øverlands mest dramatiske dikt begynte slik: «Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør». For igjen har vi i anmarsj nye radikalister som må stoppes. Våre uansvarlige politikere later som om «brannen» vil brenne seg ut…at dette vil gå seg til... Nei, neppe før Kalifatet stoppes - om mannskap så må oppbydes. Nesten bare Donald Trump blant statslederne synes å forstå dette, eller tør si det.

For «inntrengerne» ledes av et fanatisk «Presteskap» som forlanger og oppnår en overveldende «lydighet» fra sine økende trosfeller. Ikke helt ulikt massene i nazi-Tyskland. Og «lyveavisene» norsk riksmedia er fremdeles ikke på vår side…

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

mandag 10. juli 2017

Islam og det norske samfunn - av Prost Olaf B. Dal

Av Bjørnar Røyset.

Dette hefte er i hovedsak et foredrag som prost Dal holdt i 1992 og trykt første gang samme år; senere utgitt med noen endringer og tillegg. Det nye opplaget fra 2017 er ytterligere oppdatert og inneholder et vedlegg av FMI. Heftet er på 48 sider og i A5-format.

Prost Olaf B. Dal er antagelig den første geistlige som protesterte mot masseinnvandring og islamisering, og han ble av sin biskop Fredrik Grønningsæter beskyldt for å være illojal mot kirkens syn i innvandringssaken. Heftet gir på en lettfattelig måte klarhet i hvilket undertrykkende politisk system islam er, og viser samtidig sammenhengen mellom masseinnvandring og islamisering. Heftet dokumenterer i tillegg norske politikeres feighet og unnfallenhet i innvandringssaken, gjennom uttalelser og handlinger fra slutten på 1980-tallet og frem til i dag.

Torfinn Hellandsvik har skrevet følgende forord til heftet:

Helt siden islams inntreden på den historiske arena i 622 e.Kr. har muslimene forsøkt å utbre sin religion over hele verden. Den islamske verden teller nær én milliard muslimer (cirka 1, 6 milliarder i 2015, utgivers anmrk.) og vil om 20-30 år kunne telle to milliarder, det dobbelte av antall kristne. Den dramatiske vekst har ikke foregått bare ved fredelig misjonering, men er i første rekke en følge av militære erobringer, trusler, meningsterror og tvang. Islamsk ekspansjon har derfor ført til endeløse konflikter mellom den islamske verden og de omkringliggende områder, spesielt mellom den islamske og kristne verden. Den islamske fundamentalisme er i vår tid på rask fremmarsj og er en trussel mot de moderate krefter innenfor de muslimske stater. Etter at islamsk ekspansjon har blitt holdt i sjakk av Vestens militære og økonomiske overlegenhet i de sist århundrer, er islam igjen på marsj for å erobre verden, i første rekke gjennom innvandring til den kristne verden.

På tross av at historie og nåtid med all tydelighet viser at den viktigste årsak til konflikter er motsetninger mellom forskjellige folkegrupper som strides om det samme landområde, har den norske kirken, humanistene, norske politikere, media osv. fortiet problemene og ukritisk forherliget et utopisk «fargerikt fellesskap». På tross av de åpenlyse problemer som møtet mellom muslimsk og kristen religion skaper overalt i verden, ønsker de samme kretser islam velkommen til Norge.

Prost Olaf B. Dal har, som eneste geistlige til nå, tillatt seg å komme med noen kritiske bemerkninger til islam som religion og til masseinnvandring til Norge. For dette ble han av sin biskop, Fredrik Grønningsæter, beskyldt for å være illojal mot kirkens syn i innvandringsspørsmål.

Å bli beskyldt for illojalitet mot kirken er for en prost en alvorlig anklage. Dal anmeldte derfor biskopen for ærekrenkelse og fikk medhold i Herredsretten. Biskopen anket saken til Høyesterett etter å ha fått garantert dekning for saksomkostninger av Kirke- og undervisningsdepartementet ved et eventuelt tap. Biskopen fikk, på helt uholdbart grunnlag, medhold i Høyesterett, mens prosten måtte betale saksomkostninger på nær 300 000 kroner.

Denne saken viser at ytringsfriheten ikke bare knebles i muslimske, kommunistiske og fascistiske land, men også i Norge. I saker hvor det dreier seg om kritikk av masseinnvandring – og av islam spesielt – beskytter rettsapparatet utenlandske borgeres og maktelitens interesser på bekostning av norske borgeres ytringsfrihet.

Prost Olaf B. Dal er en meget belest og skarptenkende teolog. Han er dessuten en ærlig og modig mann som gudskjelov ikke lar seg kneble av den offisielle inkvisisjonen. I dette heftet gir han et lite innblikk i islams negative og problemskapende sider. Han advarer mot islamisering av Norge og anklager med rette norske myndigheter og kirken selv for ikke å ta alvorlig de mange problemene innvandringen av muslimer medfører i det norske samfunn.


Torfinn Hellandsvik

Heftet kan bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf. 977 06 152. E-post: nettred@fmi.no

Pris: kroner 116,- inkl. porto (80,- + porto 36,-).

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Islam og det norske samfunn".

Bjørnar Røyset