"Elverums-fullmakten"

Av Dan Odfjell.

«Det er ofte hardt for et lite land å se sannheten i øynene. Men det er som regel en fordel at det skjer - og det må alltid forlanges ved en etterfølgende vurdering» uttalte H.r.advokat  Annæus  Schjødt Sr. med hensyn til denne omstridte «fullmakten». Som ble grundig omtalt i det interessante 88 siders lille heftet til John Sand utgitt på Historisk Forlag i 1998.

Denne tvilsomme «fullmakten» ble brukt av regjeringen Nygaardsvold (Ap) under og etter tysk okkupasjonen av Norge, 1940-1945.

Kort fortalt, hva som skjedde var at regjeringen med kongefamilien reiste fra Oslo (Ap-myten om den heroiske flukt..) før tyskerne totalt uhindret og til hornmusikk fikk marsjere inn i vår hovedstad, geleidet sågar av ridende norsk politi.. Dette siste motsier oss spesielt patriotiske og modige - en forskjønnet «virkelighet» noen historieskrivere siden har forsøkt seg på.

Ekstra-toget 0730 gikk fra Oslo til Hamar, med to ikke fulltallige stortingsmøter der. Så gikk turen videre til Elverum hvor denne «Fullmakten» om kvelden den 9.april angivelig kom istand. Det er betvilt at grunnloven i det hele tatt ga hjemmel for et slikt påstått fullmakts-vedtak, som tillot London-regjeringen en sterkt utvidet lovgivningsmyndighet, blant annet mht lovgivningsmyndighet på strafferettens område. Herunder konstitusjonell nødrett.

Det store antall straffedømte under det skammelige rettsoppgjøret etter frigjøringen ble dømt etter slike provisoriske anordninger, gitt av exilregjeringen. Som definitivt brøt med grunnlovens ufravikelige bestemmelse om at lover ikke kan gies tilbakevirkende kraft. Herunder idømmelse av dødsstraff samt straffeforfølgelse av medlemmer av det lovlig stiftede partiet NS - fra før krigsutbruddet. Var rettsoppgjøret en slags avlednings-taktikk, satt igang av de samme myndigheter som utilgivelig og rettslig bar ansvaret for at Norge 9. april 1940 kom inn i 2. verdenskrig?

Titusener av landssviksdømte og deres etterkommere kan, med rette hevde, at oppgjøret var ulovlig og brakte lidelser, sorg og ødeleggelse i et omfang som knapt og bevisst sikkert ikke er kartlagt. En klapp-jakt på «svikere» langt verre enn noe annet krigførende land i Europa. Mens de som hadde ansvaret for manglende mobilisering etc slapp unna uten at riksrett ble satt. Uretten var påtagelig.

Dette og annet er omtalt i boken Makt Myter Media jeg sto bak før valget 2013. Den ble i likhet med Hege Storhaugs bøker hindret distribusjon. Frode Fanebust, MMM bokens redaktør, tok for seg disse Ap «virkelighetsbeskrivelsene» mht til krig, okkupasjon og tidlig frigjøringstid som Myter - synonymt med løgn, dvs historieforfalskning.

Den samme makten regjerer fremdeles. Glem dagens Storting, til et sandpåstrøingsorgan blitt. Nei, det er gjennom det enorme byråkratiet at den nåværende utenomparlamentariske elite-makten gjør seg gjeldende.. Hjulpet av et riksmedia som bevisst er gjort, eller tillatt gjort til aktive argumenterende politikere, helt på tvers av sin 4de statsmakts antatte kontrollerende rolle - som vårt statssystem forutsetter.

Vårt er ikke et fungerende folkedemokrati.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Her kan du kjøpe boken "Makt Myter Media"