Innlegg

Herren Guds ånd er over meg

Hvilke land har sluttet å levere våpen til Israel?

En gjenløser