Innlegg

Jeg mener nordmenn har mye å lære av israelerne.

Herren Guds ånd er over meg

Hvilke land har sluttet å levere våpen til Israel?

En gjenløser