Fra Sion skal lov utgå.

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Fra Sion skal lov utgå. (Jes 2, 3)

 I det avsnittet som vårt vers er hentet fra, vers 1–4, tales det om Guds stad, Jerusalem, som Guds Ord skal gå ut fra, og om hedningefolkene som en gang skal søke opp til Sion.

 La oss gå opp til Herrens berg.

 Våre tanker blir ledet til et fjell – Moria-fjellet – som Gud utpekte for Abraham til offersted for sin eneste sønn Isak. Vi husker at en vær ble ofret istedenfor Isak. Dette peker på Jesus som vår stedfortreder.

 Her er det tale om ett sted som er verd å søke, ja, som er nødvendig å søke. Bare ett sted gir veiledning om den rette veien. Der er ett sted som er utgangspunkt for vandringen, som er etter Guds vilje. Teksten taler om Herrens berg og om Sion. På Golgata kors ble soningen fullbyrdet, og den tomme grav er garantien for at det er nok det som Jesus gjorde. Her er troens sentrum. Her er frelsen i Kristus. Her er den stedfortredende soningen.

 Og videre: Hvis man vil høre sannheten, må man henvende seg der sannheten er å finne – Guds Ord og den levende Guds menighet.

 Så han kan lære oss sine veier.

 Merk deg vel! Det står ikke: Så vi kan lære, men det står: Så han kan lære oss. Menneskene kjenner ikke Guds vei av seg selv. Og det er Gud alene som kan lære oss Sannheten. Her er kilde og grunn for all sannhet. Denne Sannheten gir han oss i sitt Ord.

 ... og vi vandre på hans stier!

 Dette er konsekvensen av det å bli lært av Gud. For å kunne vandre på Guds veier, så må Herren undervise oss i sitt Ord. Dette viser oss nødvendigheten av rett lære for at livet kan bli rett. Slik at det kan bli rett livsførsel. Lære og liv må gå hånd i hånd.

Kommentarer