Hjørnesteinen

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Derfor, så sier Herren Gud: Se, jeg legger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, et sikkert fundament. Den som tror, har ingen hast. (Jes 28,16)

 Hjørnesteinen var hovedsteinen i en bygning. Den ble plassert i hjørnet av to vegger og bandt disse sammen. Man begynte å bygge huset fra denne steinen. Den ble derfor kalt grunnsteinen. Sluttsteinen i bygningen ble også kalt hjørnestein og holdt bygningen sammen.

 Jesus ble kalt hjørnestein og er således både begynner og fullender av den åndelige bygningen. Han er den levende stein i det åndelige hus der vi som Guds barn er levende steiner.

 Hele Israel, Guds utvalgte folk, både Nordriket med Samaria som hovedstad vers 1-4, og Juda med Jerusalem som hovedstad, vers 7-22, levde i stolthet og drukkenskap. De ville ikke ta imot Guds budskap.

 Fordi folket stoler på alt annet enn Herren og fordi de setter sin lit til løgn og skjuler seg i svik, så vil Herren legge fram et nytt frelsesprogram: "En kostbar, fast hjørnestein" er lagt i Sion. Dette minner om kapitel 7 hos Jesaja der Akas nektet å ta imot noe tegn fra Herren, mens Herren likevel selv proklamerte Immanuels-tegnet om jomfruen som skulle føde en sønn.

 Igjen handler Herren og framsetter sannheten om den kostbare, faste hjørnesteinen i sterk kontrast til den svake grunn som Guds utvalgte folk forsøker å bygge på, menneskeverk og mennesketanker. Dette var den stein som bygningsmennene forkastet (Salm 118, 22). "Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn" (Joh 1, 11. 12).

 La oss derfor bygge på Herrens eget Ord som den klippegrunn som holder, og la Ordet om Jesus som den kostbare, faste hjørnesteinen være troens faste holdepunkt. "Den som tror, haster ikke," eller som apostelen Paulus oversetter: "Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme" (Rom 9, 33).

 Tror du dette?

Kommentarer