NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 31. mars 2022

Päivi Räsänen-saken er avgjort: Frifunnet!

Fra Norge IDAG
Foto: Dag Andersen. 
Tipset av Kirkehøyden. 

Distriktsretten i Helsinki har i dag frikjent den finske riksdagspolitikeren Päivi Räsänen, som ble tiltalt av riksadvokaten for å ha begått hets mot homofile.

Päivi Räsänen er frikjent på alle anklager, melder YLE.

Medtiltalte Juhana Pohjola, som var utgiveransvarlig for et undervisningshefte om kristen samlivsetikk forfattet av Räsänen i 2004, er også frikjent.

Päivi Räsänen møter utenlandsk presse klokken 16.00. Norge IDAG deltar, og kommer med rapport.

Päivi Räsänen er ingen «hvem-som-helst» i finsk politikk. Hun sitter som folkevalgt i Riksdagen for Kristdemokraterna for syvende valgperiode på rad og er parlamentarisk leder for partiet sitt. Fra 2011 til 2015 var hun innenriksminister i regjeringen. Hun har også vært partileder.

Det vakte internasjonal oppsikt da Finlands riksadvokat valgte å ta ut tiltale mot Räsänen for tre anledninger der hun har kommentert ekteskap og samlivsetikk. Räsänen står for det klassiske kristne synet på ekteskapet mellom en mann og en kvinne.

Tiltalt for å sitere Bibelen

Det var i 2019 at statsadvokat Raija Toiviainen innledet prosessen mot Päivi Räsänen, som munnet i en tiltalebeslutning i april i fjor. Saken gjelder tre anklager.

Den nyeste, som direkte foranlediget statsadvokatens prosess, er at hun 17. juni 2019 skrev en twitter-melding der hun kritiserte at den finske lutherske kirken hadde stilt seg bak Helsinki Pride. Sammen med teksten postet hun et bilde, der bibelteksten fra Romerbrevet 1:24 til 27 var gjengitt. Teksten handler om homofili.

– Jeg spurte hvordan kirken min kunne ta noe Bibelen kaller en skam, og kalle det for en stolthet, forklarer hun i et nylig publisert videointervju laget av ADF International.

Det neste anklagepunktet handler et sett med uttalelser i et intervju på tv i 2018.

Det tredje går helt tilbake til 2004, da hun ga ut et hefte sammen med den finske Lutherstiftelsen, med tittelen: «Han skapte dem til mann og kvinne. Homoseksuelle forhold utfordrer det kristne menneskesynet.» Styrelederen i Luther-stiftelsen, Juhana Pohjola, ble også tiltalt sammen med henne, for å ha publisert teksten på både papir og nett.

Anklagene mot Päivi Räsänen ble behandlet over to dager i distriktsretten i Helsinki.

Norge IDAG var til stede i retten da behandlingen av saken startet mandag 24. januar. 

Les beskrivelsen av den hårreisende rettssaken på Norge IDAG.

onsdag 30. mars 2022

En uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for dere, dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen.» 1 Pet 1, 4–5. 

Den største nød for en kristen er at det har vært så mye synd og svikt i hans liv etter at han ble en kristen. Gang på gang spør en seg selv: Kommer jeg til å nå målet slik som jeg er? Tvil og mismot vil lett snike seg inn, og det kan snart ta kraften ut av vårt kristenliv; ja, bli farlig for vårt gudsforhold.

Derfor er det meget nødvendig å gi akt på det botemiddel som Guds ord gir oss imot dette.

Det er særlig to kjensgjerninger som Guds ord holder frem for oss her. For det første blir det gjort klart at den arv vi har fått ved troen på Jesus, og som ligger ferdig for oss i det fullkomne Guds rike, den er ikke påvirket av vår synd, våre nederlag eller hva som ellers måtte ha mislykkes i vårt kristenliv. Den er uforgjengelig – den kan ikke forgå. Den er uvisnelig – den kan ikke tape sin skjønnhet eller sitt verd. Men midt imellom disse to ting står at den også er usmittet – den er ikke tilsølt eller utskjemt av vår synd. Gud har ordnet det slik at vi ikke kan ødelegge eller skjemme ut arven vår. Vi kan miste den, hvis vi kommer bort fra Jesus. Men like sikkert som vi blir bevart hos Jesus, like sikkert er arven der, hel og fullkommen i all sin skjønnhet og herlighet.

For det annet sier Guds ord at vi skal ikke bevare oss selv. Vi blir holdt oppe ved Guds makt ved troen på Jesus. Gud har selv påtatt seg å føre sine troende frelst gjennom denne verden til de når målet i hans fullkomne rike. Fra vår side er det ikke spørsmål om noe annet enn at vi setter vår lit helt og fullt til Jesus Kristus, vår Frelser.

Regner vi med disse to kjensgjerningene, kommer det til å gi oss styrke og frimodighet i vårt daglige kristenliv.

tirsdag 29. mars 2022

Stoltenberg - rett mann på rett plass?

Av Dan Odfjell. 
 
Jeg tenker på den sjarmerende Jens Stoltenberg, i Norge tidligere kjent som lettvekteren, som var skammelig beredskapsmessig uforberedt - jeg refererer til Gjørv-kommisjonen fra 2012. Han er kanskje mest berømt for sin fleksibilitet som gjorde at han tok politisk ansvar ved å bli sittende som statsminister. Det er nettopp slik fleksibilitet i politikkens verden som gjør at en tidligere NATO-motstander var kvalifisert til å bli selveste NATOs generalsekretær. Han påbegynte sin politiske kjørebane som AUF-sjef; pappa Thorvald Stoltenbergs grom-gutt. I partiets indre gemakker neppe noen ulempe det, jeg hadde nær sagt tvert imot. Men alle har jo en far, ikke nødvendigvis diskvalifiserende? Og nå skal han «lage» fred i verden? Hva har han egentlig noensinne laget, annet enn sine barn? Ikke vet jeg, bare at hans prektighet er urovekkende.
 
Som statsminister var den veltalende Stoltenberg kjent som unnvikende, ikke som en krigersk konfronterende type akkurat. Han er kjent også som den statsministeren som lovet  å «lage»  arbeidsplasser. Der røpet han seg: arbeidsplasser lages ikke, de skapes, like lite som fred lages; fred må også «skapes» som i Ukraina for tiden.. Arbeidsplassene han «laget», har jeg ikke fått med meg, de må ha vært innen den svulmende, offentlige sektoren, kalt sysselsetting mer enn produktivt arbeide.. Norge er nemlig verdensmester i offentlig sysselsetning. Men slik «statistisk» lures verden til å tro at arbeidsløshet har Ap eliminert i Norge, takket være slike som ham. Glem dog ikke Erna Solberg.. Og takk og pris, Stoltenberg er nå utflagget ytterlige et helt år - og Norges Bank-jobben fant slik sin mer naturlige sjef, nemlig nest-sjefen Ida Wolden Bache. For hva ville ikke Stoltenberg kunne «laget» ut av en slik jobb?
 
Det gleder meg at Jonas Gahr Støre kritiserer NATO-sjefen for unødig krast sprogbruk mot Vladimir Putin og Russland. Økende mange mener dessuten NATO helt unødig og uklokt over lang tid selv har skapt denne farlige situasjonen: Ved å presse en atommakt opp i et hjørne, desto mer som Russland allerede er nær omringet av NATO-missiler og utstyr. Ukraina er et ikke-NATO-land og etter sin ordlyd representerer NATO en forsvarstraktat, ikke offensivt tiltenkt. Noe stemmer ikke her. Men se, USA, under Biden, med rette av Putin karakterisert som et løgnenes imperium - har nå innenriksproblemer og grunner til å hisse til krig - til avledning.. En ikke uvanlig taktikk brukt av statsledere.. Og husk Libya-angrepet hvor «fredsnasjonen» Norge meget beskjemmede deltok, ingen NATO «forsvars-nødvendighet" det heller. Et grusomt angrep som USA arrangerte. Glemt er at i krig er sannheten det første som tapes. 
 
Men før jeg går videre, det var Stoltenberg som statsminister, som godkjente norsk deltagelse i Libya-krigen. Og han har sågar sagt at han ville gjort det samme om igjen.. Det til tross for at den krigen opplagt var bygget på en USA løgn-nødvendighet. Og vær sikker, løgnene bak Ukraina- krigen, de står allerede i kø.. Partiet Rødt forsøkte forresten forgjeves så sent som i 2019 å innkalle Stoltenberg til forklaring om feil-informasjon til Stortinget om krigen i Libya. Onde tunger mener som «takk for den jobben» fikk Stoltenberg fra USA NATO-jobben som general-sekretær. Ingenting forbauser meg lenger i denne løgnenes verden som gjør mange av oss sterkt bekymret for hele Vesten - hvor tro på godhet, sannhet  og rettferdighet svinner. Det norske folket ble forledet mht Libya krigen - likt det ego-elite-politikerne i USA driver på med, dvs uten respekt for folk flest.
 
Russland har legetime grunner til å forsvare seg. For hva sa ikke Vladimir Putin forgjeves så sent som desember i fjor: "I want to make it clear to everyone, both in our country and abroad, to our partners, that it's not even about the line that we don't want anyone to cross. The fact is that we have nowhere to retreat. They have pinned us against a line from which, sorry for their bad manners, we have nowhere to retreat." Men ingen i Vesten har villet høre på ham. Med Russland i årevis utsatt for en mobbe-kultur fra vestlige selvgode politiker-eliter, helt siden Berlin murens fall. I lange tider har flere eksperter advart mot NATOs ekspansjon østover - med sine raketter og militært utstyr. Hvorfor har ikke vestlige ledere forstått advarslene? Allerede i 1997 sendte 50 fremstående statsvitere et åpent brev til den gang president Bill Clinton om at en NATO ekspansjon østover ville være en «Policy error of historic proportions». Og den nåværende CIA-sjefen sa allerede i 2008 at for Russland var en «Ukraina accession to NATO the brightest of all red Lines».
 
Overmot og likegyldighet fra Vestens side må ta hovedansvaret for dagens situasjon. Det gjør ikke på noen måte Putin uskyldig. Men å presse ham og Russland med allslags sanksjoner, er en farefull strategi, noe vi allerede ser, nemlig en atom-makt presset inn i et hjørne uten utgang. Ikke rart Frankrike sender sine atom-ubåter til sjøs ladet med atom-våpen. Hva andre land, inkludert Russland, gjør vet vi ikke...
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

mandag 28. mars 2022

Hvor lenge skal vi gamble med vår sikkerhet?

Av Amund Garfors. 
Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix). 

I denne meget farlige tid, når alle alarmklokker ringer, alle de røde lys blinker og alle tegn viser at dette går den gale veien, ja likevel, så oppfører våre politikere seg som om alt er såre vel i kongeriket. Der nøytralitetspolitikk er skiftet ut med alliansepolitikk. Og som igjen fører til et engasjement som kan få meget alvorlig konsekvenser i et Europa som kan eksplodere i et eneste Armageddon, og hva tid som helst. Ja slik går det når vi har disse dårene både i regjering og storting, som sitter der handlingslammet og har tatt parti. Og det mens de sender av gåre dødelige krigsvåpen etter ordre fra EU. Livsfarlige våpen som skal brukes til kamp mot vår nabo i nord, Russland. Og det etter at vi allerede har fått flere advarende pekefingrer fra russisk hold.

At dette landet ved lov ikke har tillatelse via vårt lovverk til en slik dødelig eksport av våpen til stridende parter, i et tredje, nei det bryr ikke denne uansvarlige Støre-regjeringen seg særlig mye om. Og det gjør heller ikke dette såkalte diplomatiet under denne lite oppegående utenriksministeren Anniken Huitfeldt... Ja snakk om å være uansvarlig, selvgod, arrogant, overmodig og direkte totalt ubrukelig? For glemt er det at Norge er et lite, sårbart og totalt forsvarsløst land. Og med et forsvar som er en stor vits. Der noen kjerringer springer rundt og leker krig. Ja der de t.o.m klarer å senke sitt eget krigsskip... Slå den!

Og i tillegg har vi en sovende befolkning som er sløvet ned etter årevis med woke, sirkus & brød, feminisme og pride. Der de nekter å forholde seg til annet enn NRK, TV2, Aftenposten, Dagsavisen, VG, Dagbladet og resten av gammelmediene våre som er godt betalt for å holde kjeft. Ja for å lystre myndighetene. Og der globalistene, EU, WEF og NWO har tatt over det meste og styrer oss rett mot stupet.

Et land som med totalt ubrukelige politikere og undermålere som bare tenker på det "grønne skiftet", samt skifte ut sitt eget folk. Og som gladelig ofrer sin befolkning, sine unge damer og barn på MENA-kulturer, samt kostbar import av kriminelle. Ja disse dårene, de river seg nå i håret og skriker sin eder og sin forbannelse og sitt hysteri mot russerne. Mens de flokker seg i store klynger for å forsvare Ukraina, fordi behovet for å polere dobbeltmoralen og den giftgrønne glorien deres er blitt så enorm.

Ja disse "politikerne", disse woke-folkene, gudløse og æresløse som er uten det minste ansvar for nasjonen og kongeriket Norge, de er nemlig nå årsaken til det svake vesten som nå har fått panikk. Og der de alle plutselig skal ruste opp, i en tid der Putin nå anser oss som moden frukt, der innhøstingen står for døra. Ja, denne våronna, den kan bli blodig og lite hyggelig, også i dette landet...

Det er sannelig på høy tid, om det da ikke ikke allerede er for seint, til å kvitte seg med disse svikerne som har karret seg opp i de politiske posisjoner. Posisjoner og stillinger der de aldri burde ha vært eller hatt. For nå går løgnene og illusjonene i bakken så flisene fyker. Mens det hjelper svært så lite der våre egne fiender i regjering og storting og MSM, og ikke minst de som styrer oss fra Brussel har gått fra propaganda til handling. Handlinger som kan ble kostbare og svært dyrekjøpte erfaringer...

Ankenes 24/3-22   

Amund Garfors

DEMOKRATENE
Nordland

søndag 27. mars 2022

Hva øye ikke så og øre ikke hørte

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd.» 1 Kor 2, 9–10. 

Ut fra dette ordet kan vi forstå forskjellen på religiøsitet og kristendom.

Den største faren i vår tid er nettopp at en ikke gir akt på denne forskjellen. Mer og mer taler man om å være religiøs istedenfor å være kristen. I stor utstrekning synes ordet religiøs å fortrenge ordet kristen. For mange kommer de to tingene ut på ett. Det er et sikkert tegn på åndelige forfallstider.

Hva er forskjellen på religiøsitet og kristendom?

Før vi svarer, så la det stå klart: Forskjellen er så stor som mellom natt og dag, mørke og lys, mennesker og Gud!

Religiøsitet består i at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Alle mennesker er skapt med religiøse anlegg i sitt sjelsliv. Som vi har evnen til å tenke – det logiske anlegg, og evnen til å forstå oss på det som er vakkert – det estetiske anlegg, så har vi også et religiøst anlegg: evnen til å forstå forskjellen mellom godt og vondt, trangen til å finne frem til en høyere makt, Gud. Religiøsitet består i å utfolde disse anlegg.

Kristendom er det stikk motsatte. Den er Guds vei til oss. Den består i åpenbaring.

Religiøsitet er alltid uttrykk for det som kommer opp i menneskers hjerte. Kristendom derimot er nettopp det som ikke er kommet opp i noe menneskes hjerte, det som intet øye så og intet øre hørte, det som kommer fra Guds eget hjerte!

Det er Gud selv som har søkt oss mennesker. Han har sendt sin egen Sønn til verden for å frelse oss fra våre synder. Han har gitt oss sitt eget ord, der han personlig møter oss til frelse, og gjennom Den Hellige Ånd åpenbarer for vårt hjerte nettopp det som ikke er kommet opp i noe menneskehjerte.

Vi har ikke fått våre religiøse anlegg for at vi skulle slå oss til ro med å utfolde dem, men for at Gud selv skulle få oss i tale og få åpenbare seg for oss til vår frelse.

lørdag 26. mars 2022

Vestens globalister er ødeleggende

Av Dan Odfjell. 
 
Der er slike i Norge som Erna Solberg, som dessverre arbeider for den lovede «den nye Klaus Schwab verdensordningen» som fremmer FNs utopiske en-verden tanke og Verdens-regjeringen.. De galne, progressive Biden-tilhengerne synes tilsvarende forfeilet; kombinert senest med hat, seg aktivt krigshissende overfor Putin og Russland. Sikkert for å ta vekk velgernes oppmerksomhet fra selvskapte, interne problemer. Og nå med Ukraina uten en god utgang i sikte. 

En planlagt destruksjon synes dette, samt en global økonomisk krise som vil kunne gjøre de harde 30-årene rangen stridig. For en depresjon synes nå globalistenes middel til å forsere Det Grønne Skiftet; vekk med oljeboring og bruk av fossil energi. Ikke realiserbart det uten en medfølgende global depresjon, samt hungersnød? Og det med mangel på nær alt, med høy inflasjon som vil fattig-gjøre folk flest; da bortsatt fra de superrike, mindre enn 1% av verdens befolkning. De vil kunne evne å nyttiggjøre seg andres elendighet, for å si det forenklet. Men dette vil knapt folk flest akseptere. 
 
For globalist-galskapen må stoppes. Økte skatter og «omfordeling» på veien mot en ny verdensorden. Men et "tilbake til start-opprør" fra folk flest ligger i kortene med krav om nye politikere med en realistisk og pragmatisk, nasjonal tenkning. Problemet er at nedrivning av det bestående er lett. For gjennom utømmelig masseinnvandring er globalistene allerede godt i gang med en slags kynisk den brente jords taktikk. Å gjenoppbygge til fred og harmoniske befolkninger kan koste generasjoner. Om overhodet mulig. Vår nye statsminister snakket så flott nylig om norske verdier. Jeg tør spørre, hvilke er disse? Tidligere hadde vi kristne, moralsk-pregede verdier, forsiktighet med penger og folk flest nøysomme i levemåte, samt fedrelandsstolte og patriotiske. Er det slike norske verdier Jonas Gahr Støre mener som våre verdier, samt ærlighet? Vinningskriminaliteten til hans partifeller tyder på alt annet. Hadia Tajik gjorde brutalt skam på hans fine talemåter.
 
Vesten var lenge ledet av USA, inntil nylig. Men Joe Biden-administrasjonens sosialistiske vending har forandret mye på kort tid. Nå er det økende inflasjon og kriminalitet, og folk flest er begynt å forstå galskapen. Demokratiet, der som her, har dreiet i en ovenfra-og-nedad diktatorisk retning, og blitt løgnaktig likt det korrupte Kina. USA har quislinger som er på Kinas side, forrædere kjøpt og betalt. Og som her hos oss, politikk er blitt en snyltende, uærlig bransje som hverken Erna eller vår nåværende statsminister viser det aller minste tegn til å ta avstand fra. Om politikerklassen ikke direkte er mot oss folk flest, kan vi dog trygt hevde de bryr seg katten om annet enn sin egen komfortable karriere. Og illevarslende, alle er samstemte mot folkeavstemninger. De er redde det folket de skulle tjene, med god grunn, og de later eller tror seg demokratiske samt verst, de har totalt misforstått rollefordelingen.
 
Hva er dagens realitet annet enn forstemmende. Med en ny utenriksminister Anniken Huitfeldt i disse krigs og krisetider, faktisk verre enn den forrige. Det trodde jeg knapt mulig, begge like selvgode og hovmodige og Norge beskjemmende. Mest som sine respektives statsministres personlige fremmere og tjenere, snakk om å sette folket og landet sist. De to skulle på folkets vegne kontrollere et unødig og vanvittige oppblåst og kostbart Utenriksdepartementet. Men nei, de tjener kun politikerklassen innenrikspolitisk til ufortjent skryt og makt. Samt til avledning for lokale politiske problemer, ikke ulikt Biden-administrasjonen som hisser til krig for å skjule sine innenriks-problemer. Altså, det store dyre UD synes mest innenriks «nyttig» og for å skaffe elitepolitikere gode jobber ute i verden. Vi folket og verden vil bedras. Og slik vil det fortsette helt til vi forhåpentlig får en ærlig nasjonalist til statsminister.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 25. mars 2022

Dynastiet! The Rise and fall.

Av Ten4.
 

Ja vi snakker om Arbeiderpartiet.
Av aristokrater, med aristokrater, og for aristokrater. Du finner knapt et parti som hater arbeidere mer intenst enn AP. Velgerne deres er sykt opptatt av intriger og bare elsker disse kvalmende personene som går over lik etter makt og anseelse blant sine egne. 
Og, sine egne er slett ikke velgerne.
Og til Tadjik vil jeg bare si: Begynn å bruke hijab. Da begynner kjerringene å syns synd i deg, og du er tilbake på no time what so ever.
Da kan du fortsette å suge på statskassa. 
Det er et sukkertøy som er godt synlig i landskapet. 

Snjonalicjst i «arbeiderpressen» intervjuer en av deres store idoler, mangemillionær Ghahr Alan Støre.
Det er en selsom affære jeg ikke forstår en dritt av. Det er som å høre på utenomjordisk GPP:

- Øh..Jonas, hva øh mener du om øh uh oh?
- JÆI mener uh..øø..øøø og ø!
- Men du sa ingenting om øh uh oh?
- Jo men vi må ta et øøh..skritt tilbake og øh øh oh oh!
- Uh..kan vi oh øh, få et eksempel?
- Ja vi har jo oh øh oh hø?
- Det øh var jo et flott uh eksempel men ohuhoh en øø dårlig forklaring
- Da må vi eh..ta nok et oh skritt tilbake …for å oho hi ho eh øh. 
- Tar vi flere skritt tilb…øh ake nå så eh..er vi i tidsalderen før ..oh krigen
- Kan vi øh..? ta dette på eh… nytt? Eller…ohøh…?

Dette er apespråket ingen i verden utenfor ring 3 forstår. 

AP burde heller ta etter superstar O’ bama. 
Kritikerne hans sier at man kan parkere en buss mellom hans ord. 

Jeg ... har kommet til ... at vi er ... en ... rasistisk stat. For ... å kunne gjøre ... noe ... med det ... må vi erkjenne ... det!

Han har jo mottatt mye begeistring for sine retoriske evner, denne krigsherren.

Media har gått hardt ut mot SP. Med rette. Jeg har advart mot dette søppelet lenge. Man trengte bare en (1) eneste hjernecelle for å forstå at når en EU-motstander går til sengs (fri meg fra den billedlige tanken) med det mest EU-vennlige partiet i Norge, så er det noe som skurrer verre enn den oljefrie sykkelkjeden til Marie Lan.

Men de (media) tenker aldri tanken at AP er like gode på unnlatelser og trenering som SP.

Takhøyden i AP er på linje med et hanskerom i en VW Jetta der lyset har gått.
Det er et dynasti rett og slett, og et land i landet.
 
De har bygd seg opp på løgner og dårlig grunnmur, for så å bygge det vaklevorne og råtne «Norges hus» med Jagland og andre tvilsomme typer som ble rike på å lyve.

Du er dum du sa Tajik, og presset ut en tåre, godt hjulpet av en forstoppelse i nærheten av gallet, og feiet videre i sine løgnaktige beskrivelser.
Folk som lyver så ubesværet skal aldri lede et land. De skal aldri lede overhodet.

AP rev med seg SP. 
Sandra Borch, Vedum, Marit Arnstad og andre lystløgnere i SP er grundig avkledd og det de står igjen med er et stygt syn.

Bensinpris over 20 kroner kan vi ikke tillate, sa Arnstad.

Jau ... vi kan visst ... øhhh ... det likevel! Hark ptui!

Ten4

torsdag 24. mars 2022

Når vil Stortinget våkne, om noensinne?

Av Dan Odfjell. 
Foto: Lise Åserud / NTB. 

Det spurte Øystein Steiro Sr helt berettiget om, ved disse vektige, historisk, beskrivende ordene på Resett 13/3/22: «Fra nøytralitetspolitikk til alliansepolitikk til engasjementspolitikk». Den siste vendingen bekreftes ved faretruende å sende krigsvåpen til Ukraina til kamp mot vår nabo i nord, Russland. At Norge ved lov ikke har anledning til slik eksport (av våpen til stridende parter) bryr Ap- regjeringen seg ikke om. Ei heller diplomatiet under den «glitrende» utenriksministeren Anniken Huitfeldt.. Snakk om uansvarlige selvgode og overmodige rotekopper. For glemt er det at Norge er et lite og totalt forsvarsløst land, hvilket Steiro illustrerte til gagns. Huitfeldt minner litt om Kamala Harris, alt hun tar i, går i knus. Men så er de ihuga sosialister begge to.
 
Det er faktisk skremmende, folk flest i vårt land trekkes med ned i dragsuget av uansvarlig utenrikspolitikk med inkompetente overfladiske ledere. Hva vi trenger er en folkets fylking mot dagens globalisme, EU, FN og oss fremmed dirigert fra Brussel; en «front» for det nye Stor-Tyskland med den nye kansleren Olaf Schultz som primus motor. To folkeavstemninger gikk i vår nasjonale retning, til en «folk flest»-seier. Men den ble underkjent av Ap og Høyre i felleskap, og vår tilknytning til EU ble oss grunnlovsstridig fremforhandlet av Gro Harlem Brundtland. Nå foreslår jeg en ny og forlangende folkeavstemnings-bevegelse, gjeldene mer enn bare for EU. Og til det formål har jeg sikret folket domenet folkflestbevegelsen.no 
 
Folket har fått nok og kjenner på seg at noe er galt i dette landet, ja i den store farlige verden som vi vil forholde oss til, som et fritt og selvstendig land slik Grunnloven tilsier oss. Og med handelsavtaler som bedre beskytter og tjener oss, som et fullt medlem av WTO, verdens handelsorganisasjon. Globalistene har lurt og lurer oss stadig; helt unødvendig, og grovt karriere-politisk preget undertvinges vi fremmede, overstatlig konstellasjoner og avtaler. Her bare to «uheldige» eksempler: Marrakesh-avtalen om innvandring og Acer-avtalen om strøm og energi til EU.. Kombinasjonen Ap og Høyre i to-spann er oss kvelende, til fordel EU og fremmede; de to arbeidet sammen bak lukkede dører til feil kjøreretning. Kanskje forsto de det ikke fullt ut den gang. Dessverre som politikere kan de aldri innrømme feil.. Derfor må folket nå selv ta makten tilbake.
 
Til slutt, Espen Barth Eide innrømmet at Norge, overfor EU, er som en «tilhenger», dvs som på en bil. Vi følger bilens kjøreretning og kan ikke påvirke dens veivalg. Noe Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum må ha merket seg. Angivelig uttrykte han tvil mht vår EØS-tilknytning under regjerings-forhandlingene. Men nøyde seg med et vagt Ap-lovord om å utrede Norges tilknytning... Det var dessverre svakt av Vedum, han hadde anledningen til å forandre vår globalistiske kjøreretning. Men ga opp overfor et Ap som ingen forandring i sin unorske, sosialistiske utenrikspolitikk vil ha. EU styres mest av sosialister, og slike verner om og fremmer sine egne på tvers av kvalifikasjoner. EU og FN er like, de strør begge rundt seg med fristende skatte-frie jobber og oppdrag for å holde kontrollen. Dette er skjult korrupsjon til egen selv opphevelse. Aldri tror jeg FN har hatt en reelt konservativ leder. Den første var Trygve Lie, fremmet av Sovjet-staten rundt 1947.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

onsdag 23. mars 2022

Under Guds nådehimmel

Av Olav Hermod Kydland. 

Vi vil i denne leder se noe på hvordan Gud åpenbarte seg for å vise sin nåde overfor både jøder og hedninger. Den gammeltestamentlige historie er en frelseshistorie hvor Gud kaller Abraham og dermed israelsfolket til å være hans utvalgte folk. For som Herren sa til Abraham: "Og i deg skal alle jordens slekter velsignes" (1 Mos 123).

Spørsmålet blir da: Hvordan kan Gud åpenbare seg og avsløre hvem han er, hans kjærlighet og sin vilje overfor menneskene? Hvordan har Gud åpenbart sin nåde og hellighet overfor sin skapning?

Guds åpenbaring overfor partriarken Jakob kan lære oss noe om hvordan Gud åpenbarte seg for ham og senere for hans etterkommere.

I 1 Mos 28,10-22 leser vi om en trett og sliten Jakob som flyktet bort fra sin bror, Esau, som sto ham etter livet.

Da mørket falt på, overnattet Jakob ute med en stein under sitt hode. Mens han lå og sov, drømte han om en stige som var reist opp fra jorda, og toppen nådde til himmelen. Jakob så Guds engler som steg opp og steg ned på den.

Gud åpenbarte seg på denne måten og viste Jakob om at himmel og jord var forbundet på en måte. Gud åpenbarte seg for Jakob som fedrenes Gud som ville gi Jakobs ætt landet hvor han nå lå. Likedan talte Herren om at Jakobs ætt skulle bli stor, men det aller største at i Jakob og hans ætt skulle alle jordens slekter velsignes.

Herren lovet også å holde alle løftene som han hadde gitt til Jakob. Dette viser oss hvor stor og nådig Herren er. Ved sine engler som er skapt av Gud til å tjene ham, åpenbarer Herren sin vilje og plan.

Himmelstigen i NT

Omlag 2000 år senere taler Jesus om denne himmelstigen. Løftet var gitt av Herren til Jakob og hans ætt at alle folk skulle bli velsignet i hans ætt.

I 2 Mos 3 tales det om hvordan Herrens engel åpenbarte seg for Moses ved den brennende tornebusken og avslørte sitt navn: "Jeg er den jeg er". Moses skulle si til Israels barn at "JEG ER har sendt meg til dere".

Mange år gikk hvor Herren åpenbarte seg ved dommere og profeter som brakte ordet fra Herren videre, både om hans nåde og hans hellighet (Se Heb 1,1-3!). Israel fikk lære at Gud er en hellig Gud som ikke tåler synd, men han er også en kjærlig Gud som viser sin nåde mot dem som tar imot ham og hans løftesord.

I tidens fylde sendte så Gud sin enbårne Sønn til jord, født av jomfru Maria, for å frelse botferdige syndere. Apostelen Johannes kaller ham "Ordet" og sier: "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet" (Joh 1,14).

Jesus ble menneske, sann Gud og sant menneske. Disiplene så hans herlighet. Han var avglansen av sin himmelske Far, full av nåde og sannhet. Sønnen åpenbarte i sin person Guds nåde, nemlig at Gud elsker sin falne skapning og ville ha samfunn med dem via mellommannen, Jesus Kristus.

Samtidig åpenbarte Jesus også "sannheten" både om den fullkomne sannhet om Gud og sannheten om menneskene at de er syndere og tilhører Adams falne slekt.

Jesus, sann Gud og sant menneske, kom for å åpne en veg fra Gud til denne arme jord, en veg, en stige som var blitt stengt ved syndefallet.

Løftet til Jakob gikk i oppfyllelse da Jesus kom. Han var i sin person den stigen som Jakob så i sin drøm ved Betel i Kana´an. Jesus hadde nok i tankene det løftet som ble gitt til Jakob da han uttalte: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen" (Joh 1,51).

Så godt å vite at Jesus åpnet adgang mellom Gud og mennesker, mellom himmel og jord, ved sin forsoning og død på Golgata.

Disiplene ble vitner til Jesu ord og gjerninger da de vandret sammen med ham. De så nok ikke englene, men englene var i virksomhet ved Jesu gjerninger.

I samfunnet med Jesus erkjente de at Jesus var denne himmelstigen. Ingen vil finne nåde hos Gud utenfor Jesus, for han er den eneste himmelstigen som forbinder himmelen med jorda. Derfor sier Jesus: "Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg" (Joh 14,6).

Men Jesus gjorde ikke noe av seg selv, men bare det han så Faderen gjøre (Joh 5,19). Han ba til sin himmelske far før han utførte sine mektige og guddommelige gjerninger. Derfor kan vi si at himmelen var åpen over Jesus, og englene bar bud til Faderen og fra Faderen til Jesus.

Guds rike var kommet til jord, men bare noen få erkjente det og lot seg overbevise.

Men til dem sier Guds ord: "Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn" (Joh 1,12).

Alt det Jesus er og har, blir gitt til botferdige syndere som tar imot Jesus. De blir rettferdiggjort og født på ny, for å tjene Herren med sitt liv og sine gjerninger. Apostelen sier: "For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde" (Joh 1,16). Ja, Guds nåde er stor mot botferdige syndere.

Guds nåde

Ikke noe menneske kan fatte den store nåde Gud har vist oss mennesker. Men ved Sønnen, Jesus Kristus, har han åpenbart sin guddommelige vilje og plan, for å frelse menneskene. Hans frelsesverk kulminerte på Golgata kors hvor han døde en stedfortredende død, ble gravlagt, men stod opp fra de døde den tredje dagen. Nå sitter han ved Guds høyre hånd og går i forbønn for sine.

Derfor taler Bibelen mye om Guds nåde. I 1 Pet 5,10 karakteriseres Gud som "all nådes Gud", for all Guds nåde kommer fra ham, og hans trone kalles "nådens trone".

Guds ord oppfordrer de troende "med frimodighet å tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid" (Heb 4,16).

Bibelen taler også om Den Hellige Ånd som "nådens Ånd", for den bringer nåde med seg (Heb 10,29).

Om Jesus sies det at han var "full av nåde og sannhet" ( Joh 1,14). Og i Joh 1,17 sies det at "nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus".

Følgelig kan vi si at Den trenige Gud er bærer av nåden og åpenbarer den for sine tilbedere.

Hvordan beskrives så nåden?

Guds nåde beskrives som overmåte rik (Rom 5,15. Se også 2 Kor 9,14!), mangfoldig (1 Pet 4,10), tilstrekkelig (2 Kor 12,9), herlig (Ef 1,6) og tilbys i evangeliet (Apg 20,24,32).

Guds nåde er en kilde til Herrens forbarmelse (Jes 60,10), til utvelgelsen (Rom 11,5), Guds kall (Gal 1,15), rettferdiggjørelsen (Rom 3,24; Tit 3,7), syndenes forlatelse (Ef 1,7), frelse (Apg 15,11; Ef 2,5.8). trøst og håp (2 Tess 2,16) og Kristi navn herliggjøres i de troende ved nåden (2 Tess 1,12).

Godt å vite at de troende er under nåden (Rom 6,14; 2 Kor 8,1; 2 Kor 9,14), omgis med nåde (Sal 5,13), er arvinger til livets nåde (1 Pet 3,7), får nåde av Kristus (Joh 1,16), blir sterke og styrket ved nåden (2 Tim 2,1; Heb 13,9) og de troende skal vokse i nåden (2 Pet 3,18).

Guds barn skal også be om Guds nåde. I Heb 4,16 leser vi: "La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid".

Vi skal også be for andre om at nåden skal være med dem som elsker Jesus Kristus (se 2 Kor 13,13; Ef 6,24!). Men Bibelen advarer også og sier: "Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. ..." (Heb 12,15).

La oss derfor avsluningsvis slå fast at alle kristne lever under Guds nådehimmel. Jesu har åpnet en veg, en stige til himmelen, for alle mennesker. Men det ser ut for at det er forholdsvis få som erkjenner det og tar imot frelsen.

Men fremdeles går innbydelsen ut om å forlike seg med Gud og ta imot Jesus Kristus, for Gud elsker verden og vil at alle mennesker skal erkjenne sannheten og ta imot evangeliet.

Ennå lyder Herrens kall til frelse: Si derfor ja til kallet så du også får leve under Guds nådehimmel!


Olav Hermod Kydland

tirsdag 22. mars 2022

Eliten har tenkt å «frelse hele verden» ved å «ofre ditt liv»

Innledning
: "Vi er en venne- og bekjentskapskrets som har noen diskusjoner på epost, og hovedemnene de siste par åra har vært energispørsmål, elbiler, Covid-19/vaksiner, og nå i det siste litt om krigen i Ukraina. Jeg syntes min gode finlandssvenske venn Bengt Andrèns innlegg om stoda i verden per nå var så bra at det fortjener et litt større publikum, så jeg har fått hans tillatelse til å poste det. Bra fordi det oppsummerer situasjonen veldig bra samtidig som det har den litt morsomme snerten som latterliggjør det absurde i den situasjonen vi nå befinner oss i. Personlig er jeg kanskje ikke enig i absolutt alt, først og fremst ser vi en fragmentering av elitene i verden og grupper av nasjoner som står mot hverandre, akkurat slik Bibelen beskriver det etter min mening, og ikke èn/1 global elite som kan bestemme absolutt alt. Men hovedtrekkene er jeg enig i, og de er skremmende. Men som Jesus sier i Matteus 24,33: "Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren".  

Mvh Tangen

- - - 

Av Bengt Andrèn. 

Bortsett fra det jeg allerede har nevnt vedrørende signifikansen av Russlands - og Ukrainas posisjon som råvareleverandører så har jeg ikke så mange refleksjoner om mulige militære utfall av selve krigen i Ukraina. Det blir interessant å se om det fremtrer en «frelser» - og i tilfelle fra hvilken leir, og til hvilken pris.

Det ser allikevel ut at det frem imot år 2030 og oppfyllelsen av FNs klimamål er avgjørende for å holde «sauene» i en tilstand av konstant frykt. «Kriser» og frykt gir naturligvis clickbaits til media - men fryktsomme mennesker er først og fremst ekstremt lette å lede/manipulere inn på «den grønne, rette og salige vei». Når sterk usikkerhet og frykt overmanner et menneske så kobles all rasjonell tankegang ut. «Reptilhjernen» og overlevelsesinstinkter tar overhånd. Individet går i alarmmodus og venter på ordre om hva han skal tenke, føle og mene. Når masse-psykosen treffer blir akademikeren og dåren likestilt ved at ingen av dem lenger tenker. De tenker hverken «fast» eller «slow». De tenker ikke i det hele tatt. Når mediasirenen går skrur alle av hjerneaktiviteten og venter bare håpefullt på en «frelser» som kan redde dem fra den ferskeste trusselen som media skisserer. I mellomtiden forvandles alle til hodeløse «papegøyer» som etter forsanger og kormodellen gjentar det politisk tillatte budskap – hvor absurd det enn fremtrer.  

Den største globale «trusselen» skal ifølge forsangerens «eksperter» utvilsomt fortsatt være «global oppvarming», men media og globale myndigheter har nå utspilt dette kortet over så lang tid at sjokkeffekten har dabbet litt ut. Dessuten er hverken Maldivene eller operaen i Oslo oversvømt etter flere tiår med klimapropaganda og trusler.

De nye «krisene» biter bedre. Media har nå i to år holdt befolkningen i et jerngrep av frykt med et «livsfarlig» og «uberegnelig» virus. Nå som det narrativet holder på å sprekke tegner de istedenfor et bilde av en uberegnelig og livsfarlig Putin som sitter og fikler med atomknappen. Det funker - folket sluker både agn og snøre – gang på gang. Situasjonen minner litt om den gang på 80-tallet når folk begynte å skjønne at (American) wrestling bare var et skuespill, men folket brydde seg ikke. De bare fortsatte å se på «sirkuset».

Både «pandemien», Ukrainakrisen, og snart forestående «kriser» blir dermed på en absurd måte «gavepakker» til den globale verdenselite som ønsker å frelse kloden fra global oppvarming - eller som den selvoppnevnte «Globale hyrden» Klaus Schwab skriver i sin versjon av «Mein Kampf» - boka «Covid-19 and the Great Reset»:

«Mange grubler på når ting vil gå tilbake til det normale. Det korte svaret er: aldri. Ingenting vil noensinne gå tilbake til den "ødelagte" forståelsen av normalitet som hersket før krisen fordi koronaviruspandemien markerer en grunnleggende kursendring globalt sett. Noen analytikere kaller det et stort veiskille, andre refererer til en dyp krise av «bibelske» proporsjoner, men essensen forblir den samme: verden slik vi kjente den i de første månedene av 2020 eksisterer ikke lenger, den er oppløst på grunn av pandemien. Det kommer så radikale forandringer og konsekvenser av slike dimensjoner at noen forståsegpåere refererer til "før koronavirus" (BC) og "etter koronavirus" (AC). Vi kommer kontinuerlig å bli overrasket over både hurtigheten og den uventede naturen til disse forandringene – ettersom de samvirker med hverandre, vil de provosere andre-, tredje-, fjerde- og flere-grads konsekvenser, kaskadeeffekter og uforutsette utfall. Ved å gjøre det vil de forme en "ny normal" radikalt forskjellig fra den vi nå gradvis etterlater oss. Mye av det vi tror og antar om hvordan verden kan eller bør se ut vil bli knust i prosessen».

I likhet med The Rockefeller Foundation har WEF med Klaus Schwab i spissen lenge vært opptatt av krisescenarioer med tilhørende løsningsmodeller. Pandemi, cyberattack, verdenskrig, osv. I alle scenarioer konkluderer disse globalistene med samme løsning – dvs «mer top-down styre». Globalt diktatur er ifølge globalistene løsningen på alle store kriser. Klimakrisen og alle kommende «kriser» skal løses ved at en liten klikk «gode» ikke folkevalgt globalister skal få all makt i sine hender. I disse dager arbeides det blant annet med en ny epidemilov som skal gi WHO makt til å regjere globalt. WHO skal ikke bare veilede, men regjere og overstyre nasjonalstatene i en «krisesituasjon». Også dette er som tatt rett fra boka til Schwab hvor han beskriver at det må være slutt på tiden hvor vi ser på verden som et hav hvor det seiler 193 separate skip med hver sin kaptein. Nei! Nå skal vi se på verden som ét skip med 193 lugarer, men med bare én kaptein. Bare med en slik styringsmodell kan vi effektivt bekjempe kommende pandemier og andre verdensvide «kriser». Nå skal «Babels tårn» gjenoppbygges. Man har nettopp kastet gulroten og begynt å ta i bruk pisken. Vi hadde nettopp i skyggen av Ukrainakrisa en høring her i Norge om et EU-lovforslag som åpner for tvangsmidler mot befolkningen – koronasertifikat og oppsigelser av de som ikke lar seg injisere - og andre menneskerettighetsbrudd. Disse nye «verktøyene» skal tas i bruk neste gang Bill Gates sin bedrift WHO «skaper» et såkalt «smitteutbrudd».

Word Economic Forum er en annen global organisasjon som allerede har enorm innflytelse - spesielt over Vestverden. Media forteller oss ikke mye om WEF, men eliteklubben har årlige møter hvor utelukkende den globale kremen av velstående mennesker får delta. I 2019 var det forventet 1500 private jetfly til Davos i Sveits hvor eliten holder sitt årlige møte med global oppvarming som hovedtema.

WEF utdanner noe som heter «Young global leaders». Kjente navn som har gjennomgått dette 5 år lange lederskapsprogrammet er Angela Merkel, Vladimir Putin, Justin Trudeau - og mer enn halve kabinettet hans i Canada. Emmanuel Macron, Jacinda Ardern, Alexander De Croo, Sanna Marin, Carlos Alvarado Quesada, Annalena Baerbock, Jens Spahn, Sebastian Kurz, Annika Saarikko, Lea Wermelin, Zhu Xiaoxuan, nestleder, China Science and Technology Exchange Center, kronprins Haakon, Mark Zuckerberg. Etternavnene «Soros» og «Schwab» går også igjen i disse lederskapsprogrammene.

Med mindre man lider av kognitiv dissonans så er det åpenbart at vi holder på å kastes inn i NWO - den nye verdensordenen – eller «den nye normalen» som eliten i Vesten er instruert til å benevne programmet. Mange føler at de støtter «det grønne skiftet» - de er stolt over å ha redusert sitt kjøttforbruk bittelitt - og over at man kjører ungene til sine aktiviteter i elbil. Men man er kanskje ikke innforstått med at både «kjøre» og «aktivitet» er uforenlig med å «redde kloden». Det å eie hus, bil og hytte, kjøre til restaurant - eller til syden er ikke bærekraftig hvis man skal ta globallistenes radikale tankebaner slik de uttrykkes i Agenda 2030 på alvor?

Hvordan skal verden se ut når «The Great Reset» er fullbyrdet i 2030? Globalistene får antageligvis rett i at vi (sauene) ikke lenger kommer til å eie noe om 8 år? Får de også rett i at USA ikke lenger er verdens ledende supermakt om 8 år? Antageligvis. Får de rett i at vi ikke lenger skal spise kjøtt om 8 år? Det ser ut at de får rett i det og i at menneskerettighetene og andre «verdier» i Vesten vil få seg en alvorlig smekk innen 2030.

Vel, her i vesten trodde vi kanskje at FNs bærekraftmål om en mer "rettferdig" fordeling av verdens ressurser skulle oppfylles på «demokratisk» vis og hovedsakelig ved at velstanden i U-landene skulle heves. Nei – tenk hvilken belastning på «klimaet» det ville utgjort hvis man også i Afrika skal ha 2 elbiler pr familie. Den globale "utjevningen" skal selvfølgelig skje ved at vi - den lite bærekraftige sløsende middelklassen her i vestverden raskt skal elimineres. Mange gleder seg kanskje over at «Kåre-onna» tilsynelatende er over. Man vil ikke skjønne at snart rulles et nytt «virus», en ny «krise» - og en ny nedstenging ut. Snart kommer nådestøtet mot middelklassens privatøkonomi. Borgerlønn, grønt pass og sosialt krediteringssystem etter modell fra Kina blir antageligvis et faktum fortere enn vi aner.

I den «nye normalen» skal vi bare ha to klasser. En eliteklasse - og en slaveklasse.

Eliteklassen vil overta konkursboene etter middelklassen. Middelklassen skal innen 2030 transformeres til en underdanig og lydig slaveklasse. Slaveklassen får beholde bankkontoen og borgerlønnen sin så lenge de lydig deltar i «dugnaden» for fellesskapet og det grønne skiftet. Så lenge de viser lojalitet til «steriliseringsprogrammer» og andre tvangsprogrammer som de globale «hyrdene» vurderer at den globale «saueflokk» bør gjennomgå for å «redde kloden». I elitens nye normal vil man selvfølgelig ikke ha atomkraftverk eller andre effektive energiproduserende anlegg. Vi må huske på at så lenge «sauene» har tilgang på store mengder rimelig energi så vil de bare øke sin aktivitet og sitt overforbruk – de vil produsere, reise og drive med all slags overforbruk som hindrer «hyrdenes» globale frelsesplan – det grønne skiftet.

Bengt Andrèn

mandag 21. mars 2022

Brace for impact!

Av Amund Garfors. 

Når jeg ser hvilke katastrofal utvikling det har vært de siste to år, med corona, nedstengninger av samfunnet,  konkurser, vaksiner, munnbind, sykemeldinger, koronapass og nå kanskje krig i  hele Europa, da kan jeg bare ikke fri meg fra tanken om å være ombord på et fly, som er i ferd med å styrte. Og dersom vi er heldig og ha en leder som kan jobben sin, så kan det muligens gå bra. Men med dagens statsminister og hans besetning, så ser jeg heller lite håp.

Og jeg kan heller ikke befri meg fra tanken på denne eksepsjonelle dyktige kaptein Chelsey Sullenberger, som for noen år siden, med sin Airbus 320, måtte nødlande på Hudson River, rett ved New York city. Ja da han fikk full stopp på begge motorene, da flyet traff en skokk med fugler (en birdstrike) Der de ble sugd rett inn i jetmotorene. Utrolig nok gikk denne nødlandingen helt perfekt, og ikke et menneske omkom. 

Det rare var, at kaptein Sullenberger, hadde i sin lange yrkesaktive karriere som pilot i US Airways, omtrent daglig trent opp seg sjøl,  psykologisk, på at en dag skulle kanskje han være den som måtte nødlande et fly på åpent hav. Og merkelig nok, så kom den dagen, som han hadde forberedt seg på  en rekke år, en forberedelse han hadde gjort både når han var på jobb eller han satt heime i sin egen stue og trente på dette via en computer.

Nå er der vel mange som lurer på hva jeg egentlig er ute etter? Eller hva jeg ønsker med denne artikkelen... Jo, det jeg vil, det er bare å spørre mine lesere om de har gjort noen forberedelser til ei tid som er underveis, ei tid om ikke vil bli særlig festlig og som vi alle neppe har trent så mye på...

For når vi studerer hva ekspertene mener eller sier, og som vil komme etter hvert som matprisene vil dobble seg, prisen på bensin og diesel trolig blir å nærme seg 40 kroner for en liter, ja da er det nok mange som bør innta visse grep og posisjoner, akkurat som man må dersom man er ombord på et fly som holder på å nødlande...

Nei, jeg klarer ikke å fri meg fra tanken om at det ligger en stygg plan bak det hele? Ja både med Corona og krigen vi nå ser i Ukraina. Alt er koordinert og det meste er grundig planlagt. F.eks den massive muhammedanske innvandringen, klimahysteriet og medfølgende planøkonomi, tja som trolig skal ruinere oss alle. Og også en energikrise, og en ny pandemi og som langt fra er over. Og som til slutt skal  ende i en økonomisk smell som vi ikke har sett siden børsen i New York crashet i 1929/30. Kanskje det hele med Corona skal kulmineres med en storkrig? Det er rett og slett en perfekt storm for at det hele skal fordekkes og kamufleres. Og der politisk inkompetanse er medvirkende i dette sjofle spillet, der de fleste kommer til å få føle følgende av at kjeltringene har fått lov å herje fritt...

Ja, hvem står da bak det hele? De færreste har vel hørt om George Soros som har lovt seg sjøl at han skal være med på å ødelegge USA? Deretter har vi en merkelig fyr som har gått under radaren i mange år. Som åpenbart er denne galningen Klaus Schwab, som er leder av WEF (World Economic Forum) i Davos. Men som heller kunne hete World Evil Forum, da han forteller oss de skal "Build back better and you will own nothing and you will be happy"!

Tja, man må vel innse at vi mennesker er lette til å manipuleres, og lette til å lures trill rundt? Og tilliten til disse såkalte politikerne, den er i hver fall på bunn nivå hos meg. De har sjøl skapt denne politikerforakten blant oss velgere og som alltid sitter igjen med svarteper! Vi husker jo hva Gahr Støre sa i sin valgkamp; "Nå var det nordmenns tur" - men han burde heller sagt, nå er det nordmenns tur til å bli flådd eller å gå konkurs! For den politikken de nå fører, det er en ren katastrofe som ikke vil gå like bra som da Kaptein Sullenberger satt med spakene og tok sitt store fly ned på Hudson river!

Denne gjengen som nå styrer oss, de har som mål å sette landets innbyggere på fattigkassa, der NAV ikke lenger bare har utenlandske klienter, slik som i dag.

Vi ser tydelig at disse kjeltringene som styrer oss alle mot skjæret, de bruker både NRK og TV2 til å spre sin propaganda. Og vi ser stadig at de bare intervjuer resurssterke personer for å vise at de sjøl  gjør en god jobb. Men hva med de som sitter nederst ved bordet? De som sliter og må oppsøke NAV for å be om hjelp når pengene til f.eks strømregningene er femdoblet? Det er mange som ikke har råd til å holde varme i hjemmene sine, og som må kjøpe billig boksmat for å ha noe å spise. I lengden blir det kostbart og i mange tilfeller vil det føre til helseskader når man både må fryse og sulte.

Og det er fordi det er en agenda bak det hele! NWO styrer Norge i kulissene og på alle måter, der våre politikere kun er nikkedukker, lydige tjenere og papegøyer som lyder blindt det de har fått beskjed om. Høye priser er NWO og WEF sin "gave" til oss for å resette hele verdensøkonomien , ja for å ta fra oss pengene! Der de etter hvert bare vil skru til enda hardere. Og der denne sørgelige regjeringen som nå er samlet i dag for en budsjettkonferanse, kun følger ordre fra EU og FN. Og der alt er låst og ingenting vil bli bedre for Ola og Kari!

Igjen sier jeg som kaptein Sullenberger sa, like før de traff Hudson river: Brace for impact! Altså, gjør deg klar for hard landing, få på deg belte, krøk deg sammen, stram opp musklene og forvent et hardt trykk og anslag mot din økonomi!! 

Ankenes, 13/03 2022.

Amund Garfors

Demokratene
Nordland.

søndag 20. mars 2022

Den nye Silkeveien

Av Spikeren. 

Fredag 18 mars fant det sted et telefonmøte mellom USAs president Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping. Resultatet av den nesten to timer lange telefonsamtalen tyder på at USA gikk tomhendt fra møtet. Kina ville ikke gi konsesjoner og måten Biden ble avvist på viser et mer selvbevisst Kina.

Det gjelder også selve referatet av møtet. Der Washington serverte diplomatiske selvfølgeligheter, rommet den russiske versjonen mer direkte språk. Kina signaliserer at det ikke gidder spille Washingtons spill, leser vi på document

I dag skal vi se litt på det som skjer med Kina fra et bibelsk perspektiv og dra fram noen av de kjente profetiene som nå synes å gå i oppfyllelse rett foran øynene våre.

Åp 9,14-16: 

14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: «Løs de fire engler som står bundet ved Eufrat, den store elven.» 

15 Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette år, for å drepe tredjeparten av menneskene. 

16 Tallet på ryttere som var i hæren deres, var tjue tusen ganger ti tusen; jeg hørte tallet på dem. 

Åp 16:12-16:

12 Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen. 

13 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker. 

14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. – 

15 «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker, og som vokter sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» – 

16 Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. 

Den kinesiske sivilisasjonen er nesten 5 tusen år gammel og dateres tilbake til 4500 f.Kr. "Kineserne har aldri vært aggressive erobrere av andre nasjoner eller folk, men de har en historie med å være ekstremt aggressive i forsvaret av landet sitt og den keiserlige kontrollen over kinesisk territorium og folk" (NW Hutchings). Enhver militæraksjon har vært begrenset til områder som er en del av hegemoniet til «Stor-Kina».

Siden invasjonen av Europa av mongolene på 1200-tallet, har de store nasjonene i Asia øst for Eufrat-elven slumret i århundrer. Dette begynte imidlertid å endre seg på 1900-tallet. Den enorme landmassen og befolkningen, på over 4 milliarder mennesker, vil påvirke den fremtidige utviklingen av hele verden.

I det 21. århundre har Kina vokst frem som en internasjonal økonomisk supermakt. Kina har også brukt milliarder på å fornye militæret sitt, i tråd med president Xi Jinpings ambisjoner om å forvandle People's Liberation Army (PLA) til en fullstendig modernisert, "verdensklasse" kampstyrke innen 2050.

I 2013 lanserte Kinas president Xi Jinping "Belt Road Initiative" (BRI). BRI, noen ganger referert til som "den nye silkeveien", som er en massiv infrastruktur og økonomisk virksomhet som vil strekke seg fra Øst-Asia til Europa. Den er planlagt ferdigstilt i 2049, hundreårsdagen for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina (PRC). Det er et av de mest ambisiøse infrastrukturprosjektene i verden.

Kina, den formelt sovende kjempen, er våken. Hvor er denne enorme geopolitiske, økonomiske makten på vei og hva er dens ambisjoner? Den har til hensikt å skape et internasjonalt handelsnettverk som vil løfte Kinas lederrolle i globale anliggender i forhold til landets økende makt og status.

Da Bibelen ble skrevet, var Kina ukjent for verden i Midtøsten. Navnet Kina eksisterte ikke. De fleste profetier angående fremtidige hendelser sentrerte seg rundt Israel, det gamle Romerriket og nasjonsgrupper i nærheten.

Flere bøker i Bibelen snakker om fremtidig krigføring i Midtøsten med Israel i episenteret. Blant dem er Daniel, Esekiel, Matteus, Lukas og Åpenbaringen. Kampgrupper fra nord, sør, vest og øst vil være engasjert i det som har blitt kalt slaget ved Armageddon.

Kan det være at Kina omtales som en del av en orientalsk konføderasjon eller asiatisk maktblokk kjent som Østens konger?

Åp 16,12 Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen.

Åp 16,16 Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. 

En vei bygget tilsynelatende for handel kan også brukes til militære styrker og krigsvåpen. Hvor stor er denne væpnede styrken?

Åp 9,14-16: 

14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: «Løs de fire engler som står bundet ved Eufrat, den store elven.» 

15 Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette år, for å drepe tredjeparten av menneskene. 

16 Tallet på ryttere som var i hæren deres, var tjue tusen ganger ti tusen (200 millioner); jeg hørte tallet på dem. 

Er det mulig at enhver nasjon eller gruppe av nasjoner kan stille med en hær på 200 millioner tropper? I det første århundre e.Kr. var det utenkelig å forestille seg en så enorm hær. Det er anslått av historikere at hele verdens befolkning var mindre enn 200 millioner i 95 e.Kr. da Johannes skrev Åpenbaringsboken. I 1906 skrev HB Swete i sin kommentar om Johannes' apokalypse: "Disse enorme tallene forbyr oss å søke en bokstavelig oppfyllelse, og beskrivelsen som følger støtter denne konklusjonen" (Swete).

Hvis dette faktisk er en hær på 200 millioner, vil det være den største væpnede styrken som noen gang har vært kjent for mennesker. 2000 år senere har ting endret seg. I det 21. århundre er den nåværende befolkningen i Kina 7 ganger så mange. I The Late Great Planet Earth postulerte Hal Lindsey at på grunn av Kinas enorme befolkning, kunne den faktisk stille med en så stor hær.

Forbløffende nok publiserte Time Magazine en artikkel 21. mai 1965 (s. 35) om at Røde Kina annonserte at de hadde en stående militshær på 200 millioner. Er det bare en tilfeldighet? Eller er det en vekker? 

De 200 millioner troppene i visjonen er montert på hester. Men "hestene" er veldig merkelige i utseende.

Åp 9:17 "Og i mitt syn så jeg hestene og rytterne sitte på dem. Rytterne hadde på seg rustning som var ildrød og mørkeblå og gul. Hestene hadde hoder som løver, og ild og røyk og brennende svovel veltet ut av munnen deres."

Hva så apostelen Johannes i synet sitt? Så han hester slik vi kjenner dem, eller så han noe ganske annet?

Uansett hva han så var de veldig merkelige, ukjente og ekstraordinære. Vi kan rett og slett ikke forklare og definere det uforklarlige. Vi vet rett og slett ikke.

Men det er flere fremtredende ting vi kan undres over når det gjelder disse profetiene. Det er en veldig stor hær på 200 millioner som marsjerer fra øst til Eufrat-elven. Engler og demoniske ånder er på jobb i hendelsene som utspiller seg på jorden. Eufrat-elven tørker opp slik at hæren kan passere den på vei til Israel og slaget ved Harmageddon. I løpet av denne lange marsjen vil Østens konger drepe en tredjedel av verdens befolkning.

Disse forutsagte hendelsene er utenfor vår forståelse. Mange av dem er ikke bare uforståelige, men tilsynelatende også umulige. Men ting som er umulige for mennesker som er begrenset til rom-tidskontinuumet, er mulig for Faderen som eksisterer utenfor rom og tid slik vi kjenner den. Han går inn i rom-tid når han ønsker det og fullfører det umulige. Han er Herren Gud, den allmektig (Åp 19:6).

Men der er mer: Faderen lot med vilje forfatterne av Sitt Ord inkludere ting som ikke kunne forstås da de ble skrevet. Først ved tidens ende ville de bli grundigere gransket, undersøkt og mysteriene deres avslørt.

Dan 12,4 sier det slik: "Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke."

Kan de profeterte kongene fra Østen være en asiatisk maktblokk, en orientalsk konføderasjon på fremmarsj i det 21. århundre? Vi vet rett og slett ikke.

Men det er utrolig å tenke på at en 2000 år gammel profeti om endetidshendelser ser ut til å stemme overens med de nåværende geopolitiske og økonomiske maktsvingningene i det 21. århundre.

"Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer", sier Jesus i Matt 24,42. Og Johannes kvitterer med ordene i Åp 22:20 "Amen! Kom, Herre Jesus!"

Derfor må vi bare takke Gud for at han har kontroll over historien og har planlagt det hele på forhånd. Hans profeter og apostler har gitt oss utdrag av det som skal komme. La oss derfor oppmuntre hverandre til å være fokuserte og trofaste uansett hva som skjer. 

Etter at du har lest denne andakten anbefaler jeg på det aller, aller sterkeste å sette av 1 time og 7 minutter og få med deg denne fantastiske andakten av Amir Tsarfati. Den gir både håp, trøst og svar på all den galskapen som vi ser rundt oss i dag. Dette er noe av det beste jeg har hørt på lange tider. Anbefales på det sterkeste!


Spikeren