Ap er uforklarlige vinglete, i en farlig tid

Av Dan Odfjell. 
 
Rødt tok logisk-nøytralt rett med sitt Nei til å sende norske våpen til Ukraina. Utenriksminister Anniken Huitfeldt hadde ingen kvaler i en Ap-helomvending i dette prinsipielle spørsmålet; og det i løpet av kun en helg: Ved å følge etter det tysk-pregete EU og føre oss bort fra vår 60 år gamle hevdvunne tradisjon; dvs vår våpen-eksport-lovs grense som klart går mellom militært beskyttelses utstyr - og militære angrepsvåpen. Vi har felles grense med Russland i nord, vi er bare et forsvarsløst, bitte lite land. Men i sitt overmot bryr ikke elitene i Ap og Høyre seg om slike realiteter; med internasjonale og personlige karrierer å pleie. Fedrelandet sviktes av globalistiske politikere.
 
Jeg er her enig med Bjørnar Moxness i at regjeringens ansvar er nasjonalt, ikke internasjonalt. Og det er mer enn fjollet når Huitfeldt, «oppblåst-av-hvem», anfører Norge, ikke bare som en humanitær stormakt, men som en supermakt.. Er dette en edruelig utenriksminister som diplomatisk beskytter og nedtoner vår sårbare realitet i verden? Senest eksemplifisert som overmodig naiv, ja skammelig ved å invitere selve Taliban-djevelen til Oslo-dialog.. For akkurat det fikk Huitfeldt passet sitt internasjonalt «påskrevet» i München nylig, som totalt urealistisk. Uforklarlig må hun ha fått statsministerens forhåndsklarering for denne vanvittige Taliban-invitasjonen; ingen ministre gjør store «sprell» sånn helt på egen hånd..
 
Som «nasjonalt opptatt» stormer Rødt frem på meningsmålingene, nå nær, eller forbi både Sp og FrP, partier tidligere nasjonalistiske. Hva er det som skjer? Har globalistene, gjennom sine ensrettende og stats-subsidierte riksmediene, gjort Norge til et lett bytte for fremmede, dvs med lett oppnåelige «penge og/eller elektrisitets-gevinster», for kapitalistkreftene? Ap stuper på gallupen, med rette; Høyre holder seg oppe; men med urette. Begge står for EU og en politikk som undergraver nasjonen Norge samt vanlige folkets interesser. Det er helt ulogisk at den korrupte utenverdenen er spesielt opptatt av vår skjebne, Norges utkomme. Vestens politiske ekko-kammer er stadig mindre opptatt av sannhet og av den lille, vanlige mann og kvinne - bortsett fra med fine ord.
 
Det er farlig for et NATO-land å blande seg inn i Putins krig ved å sende våpen dit. Det gjør oss medstridende.. Krigen vil ta en slutt, og Russland må antas deretter fortsatt å være en atom-makt. Den er i stand til å ødelegge for Norge ved såkalte «hendelser» og, enten vi vil eller ei, vi har felles grense i nord og er sårbare. Spesielt fordi Kina vil hjelpe Russland. Det er Ap som «fronter» Norge i denne situasjonen, de er klart EU-medløpere. Når Russland nå uforsonlig tar avstand fra Tyskland, blir det samtidig et problem for hele EU som Norge ikke er direkte medlem av. Det gir oss en viss fleksibilitet til å distansere oss fra et falleferdig EU. Det bør holdes åpent ut fra rene nasjonale interesser. 
 
For Europa er svakt og Russland kan strupe gasstilførselen, og plutselig er spillet snudd. Oljen vil da gå ekstra opp i verdi, og Russland tjener godt på olje-eksport. Det vil ta tid før USA kan bli selvforsynt igjen. Noe Donald Trump gjorde landet til i sin tid. Han advarte Tyskland betimelig mot avhengighet av Putin. Men det valgte Angela Merkel å overse. Norge kan også få en energi-bonanza om ikke våre oljebrønner saboteres. I det hele tatt, verden opplever en ekstremt farlig tid, ikke minst med Kina raslende korrupt i bakgrunnen. De kan nå entre Vesten med en fornyet, relativ større makt. Med Biden som en pappfigur. Et annet faremoment er dollarens stilling i verden. Den kan devalueres og den kan bli søkt erstattet med den kinesiske myntenheten. Gull-prisen stiger, og rå-varer generelt øker i pris. Et børs-krakk er ikke usannsynlig så belånt som verden er. 
 
Ikke at jeg er noen ekspert, men mange med meg føler noe alvorlig, ubestemmelig ukristelig farlig på gang. Og den stigende inflasjonen er allerede blitt de fattigstes tydeligste fiende, hvilket kan bli til sosiale opprør rundt forbi. Om uansvarlige myndigheter ikke gjør noe, må vi hver for oss forberede oss som best vi kan. Etter mer en 75 år med fred i vår dekadente del av verden..
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer