Vestens globalister er ødeleggende

Av Dan Odfjell. 
 
Der er slike i Norge som Erna Solberg, som dessverre arbeider for den lovede «den nye Klaus Schwab verdensordningen» som fremmer FNs utopiske en-verden tanke og Verdens-regjeringen.. De galne, progressive Biden-tilhengerne synes tilsvarende forfeilet; kombinert senest med hat, seg aktivt krigshissende overfor Putin og Russland. Sikkert for å ta vekk velgernes oppmerksomhet fra selvskapte, interne problemer. Og nå med Ukraina uten en god utgang i sikte. 

En planlagt destruksjon synes dette, samt en global økonomisk krise som vil kunne gjøre de harde 30-årene rangen stridig. For en depresjon synes nå globalistenes middel til å forsere Det Grønne Skiftet; vekk med oljeboring og bruk av fossil energi. Ikke realiserbart det uten en medfølgende global depresjon, samt hungersnød? Og det med mangel på nær alt, med høy inflasjon som vil fattig-gjøre folk flest; da bortsatt fra de superrike, mindre enn 1% av verdens befolkning. De vil kunne evne å nyttiggjøre seg andres elendighet, for å si det forenklet. Men dette vil knapt folk flest akseptere. 
 
For globalist-galskapen må stoppes. Økte skatter og «omfordeling» på veien mot en ny verdensorden. Men et "tilbake til start-opprør" fra folk flest ligger i kortene med krav om nye politikere med en realistisk og pragmatisk, nasjonal tenkning. Problemet er at nedrivning av det bestående er lett. For gjennom utømmelig masseinnvandring er globalistene allerede godt i gang med en slags kynisk den brente jords taktikk. Å gjenoppbygge til fred og harmoniske befolkninger kan koste generasjoner. Om overhodet mulig. Vår nye statsminister snakket så flott nylig om norske verdier. Jeg tør spørre, hvilke er disse? Tidligere hadde vi kristne, moralsk-pregede verdier, forsiktighet med penger og folk flest nøysomme i levemåte, samt fedrelandsstolte og patriotiske. Er det slike norske verdier Jonas Gahr Støre mener som våre verdier, samt ærlighet? Vinningskriminaliteten til hans partifeller tyder på alt annet. Hadia Tajik gjorde brutalt skam på hans fine talemåter.
 
Vesten var lenge ledet av USA, inntil nylig. Men Joe Biden-administrasjonens sosialistiske vending har forandret mye på kort tid. Nå er det økende inflasjon og kriminalitet, og folk flest er begynt å forstå galskapen. Demokratiet, der som her, har dreiet i en ovenfra-og-nedad diktatorisk retning, og blitt løgnaktig likt det korrupte Kina. USA har quislinger som er på Kinas side, forrædere kjøpt og betalt. Og som her hos oss, politikk er blitt en snyltende, uærlig bransje som hverken Erna eller vår nåværende statsminister viser det aller minste tegn til å ta avstand fra. Om politikerklassen ikke direkte er mot oss folk flest, kan vi dog trygt hevde de bryr seg katten om annet enn sin egen komfortable karriere. Og illevarslende, alle er samstemte mot folkeavstemninger. De er redde det folket de skulle tjene, med god grunn, og de later eller tror seg demokratiske samt verst, de har totalt misforstått rollefordelingen.
 
Hva er dagens realitet annet enn forstemmende. Med en ny utenriksminister Anniken Huitfeldt i disse krigs og krisetider, faktisk verre enn den forrige. Det trodde jeg knapt mulig, begge like selvgode og hovmodige og Norge beskjemmende. Mest som sine respektives statsministres personlige fremmere og tjenere, snakk om å sette folket og landet sist. De to skulle på folkets vegne kontrollere et unødig og vanvittige oppblåst og kostbart Utenriksdepartementet. Men nei, de tjener kun politikerklassen innenrikspolitisk til ufortjent skryt og makt. Samt til avledning for lokale politiske problemer, ikke ulikt Biden-administrasjonen som hisser til krig for å skjule sine innenriks-problemer. Altså, det store dyre UD synes mest innenriks «nyttig» og for å skaffe elitepolitikere gode jobber ute i verden. Vi folket og verden vil bedras. Og slik vil det fortsette helt til vi forhåpentlig får en ærlig nasjonalist til statsminister.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer