Hva øye ikke så og øre ikke hørte

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd.» 1 Kor 2, 9–10. 

Ut fra dette ordet kan vi forstå forskjellen på religiøsitet og kristendom.

Den største faren i vår tid er nettopp at en ikke gir akt på denne forskjellen. Mer og mer taler man om å være religiøs istedenfor å være kristen. I stor utstrekning synes ordet religiøs å fortrenge ordet kristen. For mange kommer de to tingene ut på ett. Det er et sikkert tegn på åndelige forfallstider.

Hva er forskjellen på religiøsitet og kristendom?

Før vi svarer, så la det stå klart: Forskjellen er så stor som mellom natt og dag, mørke og lys, mennesker og Gud!

Religiøsitet består i at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Alle mennesker er skapt med religiøse anlegg i sitt sjelsliv. Som vi har evnen til å tenke – det logiske anlegg, og evnen til å forstå oss på det som er vakkert – det estetiske anlegg, så har vi også et religiøst anlegg: evnen til å forstå forskjellen mellom godt og vondt, trangen til å finne frem til en høyere makt, Gud. Religiøsitet består i å utfolde disse anlegg.

Kristendom er det stikk motsatte. Den er Guds vei til oss. Den består i åpenbaring.

Religiøsitet er alltid uttrykk for det som kommer opp i menneskers hjerte. Kristendom derimot er nettopp det som ikke er kommet opp i noe menneskes hjerte, det som intet øye så og intet øre hørte, det som kommer fra Guds eget hjerte!

Det er Gud selv som har søkt oss mennesker. Han har sendt sin egen Sønn til verden for å frelse oss fra våre synder. Han har gitt oss sitt eget ord, der han personlig møter oss til frelse, og gjennom Den Hellige Ånd åpenbarer for vårt hjerte nettopp det som ikke er kommet opp i noe menneskehjerte.

Vi har ikke fått våre religiøse anlegg for at vi skulle slå oss til ro med å utfolde dem, men for at Gud selv skulle få oss i tale og få åpenbare seg for oss til vår frelse.

Kommentarer