NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 31. mai 2017

Til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Av Norvald Aasen.

Herr Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen.

Den 24. mai hørte jeg deg på radio si at norsk skole ikke var verdinøytral, mellom annet så nevnte du at skolen lærte barn og unge om ytringsfrihet. Ytringsfrihet for hvem, herr statsråd?

Det sitter mennesker rundt i landet som er bøtelagt med opp til kr. 10000.- for å ha brukt sin rett til å ytre seg. En krigsveteran på over 90 år ble bøtelagt for å ha uttalt til en muslimsk kvinne med hijab, at hijab bruker vi ikke i Norge. Han ble anmeldt i tråd med § 6 i den skammelige diskrimineringsloven som ble sammensmurt av Erna Solberg i Bondevik 2 regjeringen. Denne loven innfører det som er nytt i vestlig rettspraksis og som kalles omvendt bevisbyrde. Denne paragrafen er ment å ramme oss nordmenn! Om denne paragrafen ikke er stygg nok så les også §4 der det heter at særbehandling i tråd med denne paragrafen ikke skal sees som diskriminering (av oss nordmenn min tilføyelse). Vi skal tole og teie! Lærer barna i din skole at ytringsfriheten er begrenset for landets egen befolkning, og straffes dersom landets egne ikke er underdanige nok og servile overfor de fremmede og nye herrefolk?

I Sandnes sitter en kvinnelig frisør som ble utsatt for et komplott av en muslimsk kvinne iført hijab, og der de som stod bak aksjonen visste at frisøren var kritisk til islamiseringen av vårt land. Frisøren gikk selvfølgelig i fellen og ble politianmeldt og bøtelagt, det endte videre i rettsak der frisøren ble dømt til bot, og latterliggjort av media og andre politisk korrekte elementer i samfunnet. Hun ble grovt mobbet og latterliggjort av revygruppen Løgnaslaget med Per Inge Torkelsen. Til ytringsfriheten i din skole hører også med at jeg skrev et innlegg i Stavanger Aftenblad som selvfølgelig ble sendt meg i retur! Vi har jo den dyrebare "ytringsfriheten" her i kongeriket.

Så dette med verdinøytral: Selvfølgelig er ikke norsk skole verdinøytral. Barn og unge skal jo helst studere og forstå Koranen, ikke det som tilhører vår 1000 årige kristne kulturarv! X-statsminister, Bondevik, stod en gang på talerstolen i en moske i Oslo og sa at "vi må be for kristne og muslimers felles verdier". Husmannsånden mot et mektig og erobrende islam, ser jeg! I skoler og barnehager skal helst ikke navnet Jesus nevnes. Heller ikke skal kristne sanger og salmer "forsøple" barn og unge sin oppvekst! Skolegudstjeneste i Jule tiden strides det om, og den saken lever på nåde inntil pol potterne på nytt sitter på statsrådkrakkene. Forskjellen er likevel ikke stor på dem og dere. I deres flokk sitter personer som er pol-pottere gode som noen, har jeg erfart.

Vedlegger et brev jeg sendte til en avisredaksjon etter at et av mine leserbrev kom i retur. Avisens navn er tatt bort da det egentlig passer på så godt som hele den norske presse og øvrige media. Det verste er at det også passer på hele den norsk offentlighet. Da politisk opposisjonelle gjennom 30 år har risikert liv og lemmer om de har forsøkt å dele sine meninger og budskap gjennom politiske møter og stands rundt om i landet. Et land som jeg krever er vårt! For at dette brevet ikke skal bli til en bok slutter jeg her, men håper at du har tid og lyst til å lese mine tanker og ord.

Med hilsen Norvald Aasen

tirsdag 30. mai 2017

Myrdal sakene avslører et tvilsomt norsk rettsvesen

Myrdal Sakene kan lastes ned gratis her.
Av Dan Odfjell.

Den dømmende statsmakt - domstolene - skal kontrollere den utøvende statsmakt, for eksempel politiet. Der er grunnlovens system at statsmaktene skal kontrollere hverandre. Men mye tyder på at store deler av dommerstanden ikke forstår sin rolle. Tror for eksempel enkelte utnevnte høyesterettsdommere at deres oppgave er å dekke over feil som begås av deres politiske venner, i forvaltningen eller i politiet, inkludert riksadvokat-embetet?

Makt Myter Media (MMM) er en antologi som kom ut like før valget i 2013. Her ble det ovennevnte forholdet omtalt. Men boken, på samme måte som Hege Storhaugs bøker, ble aktivt søkt underkjent, ikke minst hennes "Islam, den 11. landeplage". Meninger og saker kveles politisk bevisst av noen - ikke av demokratiets sanne venner. "Det er mye verre enn du tror" var den megetsigende undertittelen til MMM boken. Jeg fryktet nemlig et sterkt politisk preget rettsvesen, som vi knapt kan stole på.

I ett av mine MMM kapitler "Tvilsom norsk rettssikkerhet" refereres kilder "med klart manglende stolthet" hva angår norsk strafferettspleie. I det følgende vil jeg konsentrere meg om et tilfelle jeg først nylig ble gjort meg oppmerksom på: Myrdal Sakene. I et stort hefte med denne tittel på over 100 sider har høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad oppsummert saken, en beretning om merkelige for ikke å si mistenkelige omstendigheter. Om makten i kulissene som spiller på lag, men skjult. I Eirik Jensen-saken sa aktor nylig: "Politiet skal sikre spor, ikke fjerne dem".

Tilfellet her gjelder en mann, Arne Myrdal, som tidlig påpekte problemene med ikke-vestlig innvandring. Han sto politisk upopulært frem gjennom FMI (Folkebevegelsen mot innvandring) allerede på slutten av 80-tallet. Det fikk han i 1991 fengsel-straff for. Advokat Erik Gjems-Onstad engasjerte seg etter at dommen falt - for frikjennelse. De 100 sidene beskriver historien:

"Allerede 15. april 1989 møtte det opp flere hundre "antirasister" og besatte Arendal og ødela FMI's årsmøte der. Flere av møtedeltakerne ble slått, spyttet på og trakassert på det groveste mens politiet (bare) så på og ikke løftet en finger. Selv var jeg gjeste-invitert til Årsmøtet (etter tidligere å ha forsvart Vivi Krogh i Høyesterett - for hennes uttalelser om islamske innvandrere), men (jeg) ble overfalt av maskerte banditter utenfor Central Hotel hvor landsmøtet skulle holdes". Foto-beviser for dette foreligger.

Advokaten henvendte seg til Agder lagmannsrett og fikk kopi av rettsboken som ikke en gang var maskinskrevet og som sjelden kommer utenfor rettens kontor... Den manglet sågar opplysning om at en av fagdommerne nektet å godta juryens avgjørelse og stemte for at Myrdal måtte frikjennes.
Dette gjorde saken juridiske spennende og øket sjansen til å få dommen prøvet i Høyesterett. Men fengsels-dommen reiste mange spørsmål, blant annet om "provokatøren" Tom Krømcke (som skaffet våpen gjennom innbrudd av et heimevernslager) var et troverdig vitne - som sågar hadde kontakt parallelt både med Overvåkningspolitiet og lokal-politiet, som slik underhånden fikk vite om "Myrdal-planen". Men politiet valgte ikke å gripe inn...Dette lukter en felle, et justismord for å ta Myrdal. Krømcke-utsagn i avhør viste seg tildels som bløff. Det må også nevnes at sorenskriver Koch i forhørsretten fant Myrdal så troverdig og Krømcke så lite troverdig at han mente at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke om noe straffbart fra Myrdals side.

Overvåkningspolitiets troverdighet? Advokaten gjør i detalj rede for diverse omstendigheter som det her vil føre for langt å gjenta. Han fant motstridende politi referater og uriktige opplysninger. At noen fra Blitz-miljøet ble "invitert" til Arendal for "antirasistiske forstyrrelser" synes sannsynlig.

For å korte ned "spoler" jeg direkte frem til Høyesterettsdommen hvor advokat Gjems-Onstad ikke fikk medhold. Han følte en helt uvanlig aggressivitet fra administratorens side. Saken gjaldt nemlig "om å gå imot det mange følte var myndighetenes politikk, og dessuten hvorvidt politiets opptreden var akseptabel". (Begge disse aspekter sitter "langt inne" her til lands, min påstand).

Advokat Erik Gjems-Omdal skriver: "Dommen bekrefter etter min mening at Høyesterett så absolutt er et politisk organ, og at politiske hensyn spiller inn ved avgjørelsene". Han publiserte samtidig et brev fra høyesterettsadvokat Johan Hjort datert 23/12/93 hvor sistnevnte påpekte: "Jeg husker at du ble avbrutt praktisk talt fra du åpnet munnen, og at det ble bortimot umulig for deg å gi en sammenhengende fremstilling og begrunnelse for anken." Han avsluttet slik: "Særlig overfor en part som Myrdal, som jo med eller uten grunn i den offentlige opinionen er et mobbeoffer er det viktig at domstolene er til det ytterste påpasselige med å gi ham en "fair trial".

Høyesterettsadvokat Gjems-Omdal fant både lagmannsretten og Høyesterett som blodig urettferdige. Og han valgte å innanke dommen for Europa-domstolen - ved å påpeke alle de feil og overgrep som var gjort fra politiets side. Både ved å gi uriktige opplysninger og, ikke minst om "samrøret" Krømcke og politiet imellom - som langt ut over det tillatelige.

Europa-domstolen svarte kort og konsist: " Declares the application inadmissible" dvs saken avvist.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.


mandag 29. mai 2017

Kjære Dagens debattredaksjon

Av Norvald Aasen.

Takker for svar, og retur av mitt leserinnlegg.

Ja, pressen og øvrige media har laget så mange restriksjoner med hensyn til vanlige menneskers frie ytring at det kan brukes alle mulige hindringer for å stoppe friske og ærlige innlegg. Dette er det samme, med yderst få unntak, over hele norsk presse og media. Men er man politisk korrekt så er det ingen begrensninger på spalteplass og antall tegn som tillates. Jeg pleier å si til folk jeg snakker med at norsk presse har stappet ytringsfrihetens fane ned i den dypeste skuffen, låst skuffen og kastet nøkkelen. Vi har ikke reell ytringsfrihet i Norge, den fungerer helst fra talarstoler ved festlige anledninger og for politiske korrekte av ulik profesjon, ulike kjendiser, politikere og pressens egne allvitere.

Folk flest er så lut lei av disse maktmenneskene som tuter oss ørene fulle sent og tidlig om hvordan vi skal tenke, hva vi skal mene og si og hvordan vi skal innrette oss i våre liv at mange slutter å kjøpe aviser.

Noe rart kalles Fritt ord pris, den deles ut til mennesker som gjennom sine politisk korrekte meninger og handlinger er blitt sukkersøte sussebasser for makteliten. Slike pesoner har åpne linjer til enhver media og kan komme til orde med det de måtte ønske. Og mer enn gjerne med grov sjikane og dritt om meningsmotstandere - de politisk ukorrekte - lavkastemenneskene! Mennesker som prøver å komme til orde med sine ærlige tanker og meninger om et samfunn som de ser rakner og råtner kommer aldri på tale for noen priser. Det var slik mennesker og sammenslutninger som skulle fått fritt ord priser, de som tør å tale makten og styggedommen midt i mot! Ikke de som aldri opplever begrensninger på sine ytringer og handlinger. De politisk korrekte samfunn er syke samfunn som lever med,  og for, løgner og svik, dette enten landet heter nord-Korea eller Norge!

Med ærlig hilsen
Norvald Aasen


søndag 28. mai 2017

Den bibelske legitimitet

Av Fredsriket.

Mange kristne støtter Israel fordi de, i god tro, mener at de hjelper Guds utvalgte folk til å reise tilbake til det lovede land. Det synes derfor viktig å minne om hvem som er Guds folk og hva som er det lovede land sett i lys av Evangeliet.

DET LOVEDE LAND
Det er ikke et land som av Gud er lovet bort til dagens israelere. Grunnen til det er følgende:
l) Det lovede land er et åndelig symbol, ikke en geografisk realitet.
2) Løftet ble gitt på visse betingelser.

LØFTET ER BETINGET
Gud fratok jødene arven allerede før Jesu komme. For landet ble lovet på betingelse av trofasthet mot pakten. Betingelsene ble ikke innfridd, og pakten ble på denne måten ødelagt av jødene, og ikke av Gud, som da forkynte opprettelsen av en ny pakt. Denne nye pakten blir fremdeles fornektet av jødene.

BETINGELSEN
Forutsatt at landet er geografisk, må vi ikke glemme at det er blitt lovet på bestemte vilkår. For Moses sa til jødene: Dersom du ikke gir akt på å holde alle ordene i denne lov da skal Herren sende uhørte plager over deg og uhørte plager over din ætt. Konjunksjonen "dersom" fastslår med tydelighet betingelsen. Moses tilføyet så: Dersom du ikke frykter dette herlige og forferdelige navn: Herren er din Gud… således skal Herren fryde seg over å utrydde dere og ødelegge dere. Og d ere skal bli revet bort fra det landet som du kommer inn i, for å ta det i eie (5 Mos. 28,58-63). I tilfelle utroskap er det klart at utkommet av løftet er helt annerledes, og det som da er lovet jødene er forferdelige plager for dem og deres slekt, såvel som fordrivelse fra landet. Dette er paktens vilkår.

FORRÆDERIET
Jødene overholdt ikke alle ord i denne pakten, slik Moses ba dem gjøre. Bibelen sier rett ut at de forrådte Gud ved å tilbe avgudsbilder fra nabolandene, som ikke kjente Gud. De etterlignet til og med deres skikker og ofret sine barn til disse gudene, istedenfor å prise Gud. Salme 106 forteller om de mange utslagene av Israels utroskap: De gjorde en kalv ved Horeb… De glemte Gud, sin frelser… og de bandt seg til Baal- … de blandet seg m ed hedninger og lærte deres gjerninger, og de tjente deres avguder og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene (dvs. avgudene), og de utløste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod. Dette er grunnen til at profetene ropte ut sin fordømmelse av forræderiet og kunngjorde Guds vrede over Israel: Hør nå dette, dere overhoder for Jakobs hus og dere herskere over Israels hus, dere som regner den rette dom for en styggedom og forvrenger alt som er rent, dere som bygger Sion med blodsutgytelse og Jerusalem med misgjerning….. og sier: Er ikke Herren midt iblant oss? Derfor, på grunn av dere skal Sion pløyes som en åker, Jerusalem skal bli til ruinhauger og tempelberget som høydene i skogen (Mika 3,9-12). Jesaja profeterte også mot Israel ved å si: Hør, du himmel og du jord, legg øret til! For Herren har talt: Barn har jeg oppfostret og oppdratt, men de har gjort opprør mot Meg. En okse kjenner sin eier, og eslet sin herres krybbe. Men Israel skjønner ikke , Mitt folk er uten forstand. Ve deg, du syndige folkeslag, et folk tynget av skyld, avkom og ugjerningsmenn, fordervelsens barn! De har forlatt Herren, de har foraktet Israels hellige, de har vendt Ham ryggen (Jesaja l.2-4).

AVSKAFFELSEN AV DEN GAMLE PAKT, OG OPPRETTELSEN AV DEN NYE PAKT:
Etter å ha fordømt Israels forræderi, erklærte Gud, ved å tale gjennom Jeremia, at pakten var opphevet av jødene, og forkynte opprettelsen av en ny pakt. Den skulle ikke være lik den gamle, siden den troendes del er Gud selv, og ikke noe land: Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med deres fedre på den dag jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, sel v om jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk (Jeremia 31, 31-33). Det er helt tydelig at denne nye pakten er forskjellig fra den som ble avskaffet, siden den ikke ville være "som den pakt jeg opprettet med deres fedre". Forskjellen ligger i den kjennsgjerningen at den nye pakten ikke lover jødene noe geografisk land. Istedet kommer hvert menneske som tror på Jesus, grunnleggeren av den nye og universelle pakt, til å få del i Gud.

DET UTVALGTE FOLK
Guds valg falt aldri på den jødiske nasjon som mange fremdeles tror. Bibelen sier i virkeligheten at Gud valgte en mann, Abraham som var araméer, for det fantes ikke noen israelsk nasjon før Abraham. Det er derfor galt å tro at judaismen er en rase. Moses understreket dette ved å si til jødene: "Du skal svare og si for Herren din Guds åsyn: ”Min far var en araméer, som holdt på å gå til grunne"….(5 Mosebok 26.5). Meningen med Abrahams kall var dannelsen av et sosialt miljø for å ta imot Messias. Guds mening var ikke å velge et folk av politiske grunner, men for å sende Messias, "som kom til sitt eget", og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn (Joh. l. 1 l- 12).

Fredsriket

lørdag 27. mai 2017

NRK som eneste kanal

Av Fallin2.

Hvem husker vel NRK's egenproduksjoner? Jo, alle.
AKP-ml var allerede inne i en tidlig fase.

Vi har hatt morsomme kringkastingssjefer. Bjartmar Gjerde f.eks. (fra søre Sunnmøre) var jo ei skikkelig humørkule.
Tipper yngre seere den gang tenkte:- Hjelp! -Håper ikke dette er mitt liv.

(Dag Frøland som B.Gjerde er bare helt fantastisk)

Einar Førde. Nok en kommunist. Like sprelsk som en potteplante


Men jeg tenkte jeg skulle ta for meg Barne-TV, og hvilken skade NRK hadde på befolkningen.

1. Jon Blund.
Dette var noe alle husmødre i passe ignorant alder tenkte var trygt og godt for barna.
NRK fortalte ikke at dette var ren propaganda produsert av skrekkregimet i DDR, men oversatt av NRK.

Så mye for innkjøpt materiale.

Men hva med egenprodusert?

2. Pompel og Pilt.
En skummel serie, som antagelig har medført at nervetabletten Vival har gått i arv, og er nå legendarisk.

3. Andungen Kvakk-Kvakk.

Meget populært blant politikerspirer på den tiden. Ja vi ser dem på stortinget nå.

4. Leikestove.
Den syns jeg var skummel. Hvilket vindu er det? Man får angst!

5. Pernille og Mr. Nelson
Må være noe av det billigste som har vært laget av NRK. Svært moraliserende, men min absolutte favoritt.
Og når det gjelder billig innkjøp, så må vel finsk fjernsynsteater ta den store pokalen vel?

6. Pausesignalet
Hvorfor trengte de pausesignal? Jeg husker ennå melodien,
og det skjærer meg i ryggraden å tenke på at vi barna satt og så på pausesignalet og hørte på den grusomme lyden.
Det er så meget bedre nå når vi har fått TVNorge.

Det var den gang! Hva får vi nå?

  • Man får Flukten med Leo ettellerannet, åpenlys propaganda og føleri for at folk skal ønske mer innvandring til tross for alle bakdelene.
  • Man får Sissel Wold og han hysterikommunistlegen nordfra sine betraktninger om hvor slemme hele verden er med Hamas.
  • Man får Lars Gule som til alle døgnets tider stiller i nystrøken pysjamas på Skype for å forstå ihjel muslimske terrorister.
  • Man får Ole Torp, som lar Per Fugelli lyve sammenhengende i flere minutter før Torp avslutter med "klokt fra Fugelli, som alltid."
  • Man får Dagsrevyen, som glemmer å nevne at tiggermødre er domfelt for hallikvirksomhet på egne mindreårige unger.
  • Man får journalister som smilende tar selfies med Krekar.
  • Man får se såpass vinklede fremstillinger at NRK tross alt er den redaksjonen som oftest må beklage sine vinklinger.
  • Man får Skavlan, som for første gang i programmets mangeårige historie tømmer studioet for andre gjester før han tar inn Åkesson.
  • Man får Nytt på Nytt, som jeg faktisk ikke gidder å se på lenger siden den politiske slagsiden er så formidabel at det blir ufrivillig pute-TV.
  • Kort sagt, man får alt man burde kunne forvente av en kanal der sjefen har bytta mellom verv og engasjement i SV og AP fra konfirmasjonsalderen, og i tillegg er gift med Kristin Halvorsen.

Fallin2

fredag 26. mai 2017

Gjensidig utvikling

Av Amund Garfors.

Kjære Tulin Tuncher!

Jeg takker og bukker for ditt brev til meg som sto i FREMOVER den 19de mai. Det var jo veldig hyggelig at du i din konklusjon, kom til at jeg ikke var så ”full av hat og tull” som du skriver. Ja, der også du innser at man ikke skal la seg lure til å høre på sladder og rykter. Ofte fra slike som prøver å framstille undertegnede som et ondskapsfullt menneske. I hvert fall kjenner jeg meg ikke sjøl igjen i en slik karakteristikk. Og jeg er ganske sikker på at om du spør mine nærmeste venner eller naboer, så vil nok de kunne fortelle deg sannheten om meg…

Ellers har jeg alltid vært opptatt av at nordmenn skal ha rett til å leve i sikkerhet og trygghet i sitt eget land. Der vi skal være viss om at vi ikke skal utsettes for kriminalitet, terror og trusler. Ja, som du skriver, så vil jeg gjerne være med på å beskytte nordmenn mot all den ondskap som dessverre denne verden har fått litt for mye av. Og som vi nå bare må innse også er kommet hit. Importert og ønsket til landet av uansvarlige politikere. Der kvinner og unge jenter blir gruppevoldtatt av utenlandske kriminelle. Og som ALDRI burde hatt lov til å sette sine føtter i landet vårt. Men, der vi dessverre har en haug med uansvarlige politikere på det norske storting. Og som vi må slite med. Nei, som aldri har tenkt på nordmenns beste. Der de bare lar humla suse og nekter å ta tak i disse alvorlige utfordringene som banker på vår dør.

Som du sikkert har fått med deg, så har jeg i årevis vært opptatt av denne skremmende islamiseringen av Norge. Noe som henger tett sammen med islamiseringen av resten av Europa. Dette er ikke noe som tilfeldigvis har skjedd. Men det er dessverre en planlagt og villet strategi. Og en negativ spiral og en utvikling som ikke vil føre mye godt med seg. Det er nok å se på hva våre naboer i øst, svenskene har å stri med. Hvor alt bare går i feil retning. Mens politikerne ser en annen vei. Der de ikke engang vil snakke om dette. Og som til slutt blir å legge det fine landet i grav.

Hyggelig at du er en som har forstått hvorfor jeg har kjempet denne kampen, og ganske aleine nå i mange år. Der jeg bare ønsker å beskytte folk og land mot en ondskap som våre myndigheter fortsatt enda ikke har oppdaget er på vei. Og du skal ha tusen takk for dine superlativer og gode ord som du kommer med overfor meg. For slike ord er jeg aldeles ikke blitt forvent med å høre. Tvert i mot, det er mennesker blant oss som helst bare ønsker å rakke ned på meg. Der de finner fram usannheter og løgn. Ja, som de elsker å spre. Men dem om det…

Ja, du har så rett så rett i at det hjelper ikke alltid å skrive sine meninger. Det skal jeg være den første til å skrive under på. Men når man ser at samfunnet er på feil kurs, da har man plikt til å gripe inn. Og da er det ikke noe annet man kan gjøre enn å sette seg ned og skrive. Selv om det ofte bare føles helt bortkastet. Ja, som om å stange hodet inn i en betongvegg. Men det var jo veldig hyggelig av deg å mene at langt flere enn Fremover sine leser burde fått lese mine skriv. Håper redaktøren beit seg merke i akkurat den setninga…

Skulle så gjerne tatt din utfordring og gjort noe fysisk med å løse verdens mange problemer. Men å reise ut i verden og starte utviklingsprosjekter, det er nok ikke min greie akkurat. Jeg har mer enn nok med å sloss for mitt folk og mitt fedreland. Derimot har jeg stor respekt for slike som reiser ut i verden og gjør en hederlig innsats for andre mennesker. Det skal de ha all ære og honnør for!

Siden du er utlending og trolig har lettere for engelsk, så skal jeg skrive noe til deg som president Hourari Boumedienne sa i en tale i FN i 1974 – og som vi i disse dager ser går i oppfyllelse: ”One day millions of men will leave the Southern hemisphere of this planet to burst into the Northern one. But not as friends. Because they will burst in to conquer it by populating it with their children. Victory will come to us through the wombs of our women” sitat slutt.

Noe å tenke over i disse tider når norske skip går i skytteltrafikk over Middelhavet…

NARVIK, 22de mai 2017 Med vennlig hilsen AMUND GARFORS


torsdag 25. mai 2017

Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem

Andakt av Spikeren.

Vi kunne sagt mye om Kristi Himmelfart, særlig fra det første kapitelet i Apostlenes Gjerninger. I dag har jeg imidlertid lyst til å sette fokus på to korte vers som står i Lukas 24,50-51:

"Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen."

Disse to versene bærer et utrolig fint budskap i seg.

For det første skulle det bli slik disiplene husket Jesu siste minutter på denne jord. Med løftede hender og med velsignende ord. "Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem..."

Nå var det ingen uvanlig ting å motta velsignelse fra Jesus. Han gjorde faktisk ikke noe annet enn å velsigne mens han vandret her på jorden. For med sine hender hadde han velsignet tusenvis av andre. Han hadde velsignet brødene og fiskene som mettet tusener. Han hadde åpnet de blindes øyne slik at de kunne se. Han hadde lagt hendene på syke og spedalske slik at de ble friske. Ja, med disse hender hadde han til og med vekket opp døde. Og nå ved sin avskjed løfter han igjen sine hender for å velsigne. Men denne gang skulle han velsigne sine venner med en ny autoritet.

La meg prøve å forklare det slik:

Når ypperstepresten i det gamle testamente kom ut fra det aller helligste etter det som kalles "forsoningsdagen", tok han av seg de hvite klærne som var fulle av blod etter ofringene. Så kledde han seg i høytidsklær før han gikk ut til folket, løftet sine hender og velsignet dem. Dette kunne bare skje etter at ofringene var fullført.

På samme måte ser vi Jesus ved sin avskjed løfter sine hender og velsigner sine venner, etter å ha gitt seg selv som Guds lyteløse offerlam på Golgata kors. Alt er fullbrakt! Nå har Jesus fått en ny autoritet. Han har blitt vår yppersteprest.

Før hadde han påkalt velsignelser på sine venner. Nå uttaler han velsignelser på dem. Før hadde han sett opp til himmelen for å påkalle velsignelsen, men nå når han i sin avskjed løftes opp, ser han ned fra himmelen og gir velsignelsen selv, for nå har Gud overgitt all makt i Jesu hender.

Så har jeg lyst til å avslutte med noe fint som står i Apg 1,11b: "Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen."

Hvis du har tatt imot Jesus og takket ja til frelsen, da vil du få se ham komme igjen på samme måte som disiplene så ham fare opp til himmelen. Du vil se Jesus i skyen med løftede hender og han kommer med forløsningens velsignelse.

For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Trøst da hverandre med disse ord!

Spikeren


onsdag 24. mai 2017

- Jeg går aldri på konsert i Oslo Spektrum igjen

Nettavisen

Trebarnsmor om terrorfrykten:  - Jeg går aldri på konsert i Oslo Spektrum igjen.

Les hva ekspertene mener du bør si til barna.

Professor og psykologspesialist Atle Dyregrov mener det er helt naturlig å være bekymret etter voldsomme angrep som dette.

- Det er helt naturlig at følelsene er sterke rett etter et slikt angrep. Både for voksne og barn.

Allikevel mener han at når voksne er bekymret, er det bedre å snakke om det med barna sine. For de senser det ganske fort uansett.

Han mener angrepet i Manchester er et typisk eksempel på noe man kan bli kjemperedd av.

 - Si at vi kan ikke vite når det skjer igjen. Men vi kan heller ikke planlegge livet vårt etter det, og at det er helt naturlig å være redd etter at noe slikt nettopp har skjedd.

- Ikke si: Vi vet aldri når dette skjer her i Norge, for eksempel.

- Hvis man får spørsmål om det kan skje her kan man si: Det er veldig, veldig lite sannsynlig at dette skjer her. Det er 186 ganger mer sannsynlig å dø i trafikken, som i et terrorangrep. Så det er viktig at vi ikke bruker tid på å bekymre oss for det, og lever normale liv.

Dette er bare noen spredte uttalelser fra "ekspertene".

Les hele artikkelen i Nettavisen

tirsdag 23. mai 2017

Narkotika-liberalistene må ikke lykkes

Av Dan Odfjell.

Under denne overskriften i VG 28/4/17 skrev tidligere toll-direktør Bjørn Røse at den relativt konservative norske narkotikapolitikken for all del må ligge fast. Han argumenterte overbevisende og viste til at Portugal, som avkriminaliserte bruk av narkotika i 2001, begynner å vise økende narkotika-bruk og -problemer. I USA er dette et kjempeproblem.

På liberalistenes side er SV alene som politisk parti i Norge om å ville la folk bruke hasj, ta ecstasy og sniffe kokain. Hvilket minner meg om den farlige utagerende, liberalistiske venstre-siden til demokratene i USA. Som med sin tøylesløse livsstil, spesielt i California, er dem som skaper sivil ulydighet, udemokratiske opptøyer og vold. Et grelt eksempel på hva liberalisme er og lett blir til; kaotiske forhold. For det viser seg der som ellers i den vestlige verden at skoleungdoms tillatelse til og bruk av cannabis er inngangsporten til senere narkotika problemer.

Da jeg så denne VG overskriften, slo det meg straks, liberalisme er sosialismens vesen. De er i kamp for liberalisme i nær sagt alle samfunns-sammenhenger. Liberalisme avler liberalisme og blir sin egen verste fiende tilslutt. Som vi ser, til det motsatte av samfunnsmessig lov og orden. Liberalisme-tendenser ser vi også i den norske kirken. Mens islam er det diametralt motsatte. Blant annet derfor taper vår milde kristendom ut - stillet overfor de fundamentale islamistene. Som i åndskamp og ellers gradvis øker sin innflytelse. For til slutt, frykter jeg, å kunne innføre sharia lov. Og da med vår livsstil og demokratiske religiøse frihet nedkjempet.

Argumentet til venstresiden er at vi må være moderne og fremtidsrettet. Det aller merkeligste er at idag er disse liberalistiske sosialistene på parti med islamismen. Snakk om å være fremtidsrettet, når sistnevnte dreper førstnevnte. Slik vi fikk det demonstrert i Iran, straks Khomeinis presteskap kom til makten. Sosialistene hjalp nemlig Khomeini til makten. Og utakk ble til deres lønn - gjennom tilintetgjørelse. Men å fortelle "sosialist-forførte" slik historisk virkelighet synes nytteløst. Fordi dette har intet lenger med logikk og sannhet å gjøre, kun med naiv ideologisk fortapelse og/eller fornektelse å gjøre.

Menn er til dels enkle dyr. Men, at selv ikke vestlige kvinner forstår islamismen, de som representerer et noenlunde moderne kvinne-syn, vil tape mest, er det merkeligste. Fordi deres sak og kvinne-rettigheter vil bli til en saga blott. Kvinne-undertrykkelse er hva som følger med Allahs lære, samt stor barneproduksjon og muslimsk oppdragelse. Vel, jeg er selv bare en mann så dette evner jeg knapt å forstå. Men jeg tør anbefale kvinner å lese Hege Storhaugs bok "Islam, den 11te landeplagen" for dens samfunns-opplysningsverdi.

Allerede har vi tapt demokratiets viktigste forutsetning, ytringsfrihet. I Norge blir du trakassert for ikke å være konform, dvs politisk korrekt. Feighet overfor sannhet og overfor islam er blitt til vår tids deprimerende hverdag. Tidligere president i Tsjekkia Václav Klaus kaller Europas villfarelse mht innvandring som pseudohumanisme - og uærlige medier som liberalistenes og løgnenes fyrtårn. Verst, mediene lever godt av løgnaktighet. Og fortsetter glatt med det.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

mandag 22. mai 2017

Mafia i Norge


Av May-Harriet Seppola.

Stein Morten Lier (født 3. juni 1967) er en norsk forfatter, tidligere sjefskonsulent i Cap gemini og direktør i Telenor. Han debuterte som dokumentarforfatter i 2002 med en bok om sin far, privatetterforsker og tidligere politiinspektør Leif A. Lier, En reisende i drap. I 2004 utga han politiromanen Catch. Spiller trompet i Kampen Janitsjarorkester på fritiden.

Det er en vanlig oppfatning at i Norge foregår det en liten grad av korrupsjon.

Hvis Stein Morten Lier har rett i det han skriver i sin bok ”Mafia i Norge ” og jeg tviler ikke på at dette er sannhet, er situasjonen en langt annen.

Nemlig at det finnes en rekke internasjonale nettverk med forbindelseslinjer til hele Europa, Afrika og Østen.

Gjennom vold, korrupsjon og hvitvasking av kriminelt utbytte trues ”demokratiet” (for de som fremdeles tror at vi har ett demokrati i Norge) ved undergraving av den frie konkurranse, skape mistillit og begrense statens inntekter.

Kriminelle aktører har i løpet av de siste 10 år tilpasset seg grenseløshet og fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer.

Der politiet har et nasjonalt fokus, har Mafian nasjonale forgreininger og samarbeid på tvers av nasjonale grenser.

Deres målsetting er vinning og makt ved å opprette”en stat i staten”, samt korrumpere aktører i offentlig forvaltning og det private næringsliv. Ved å etablere effektive systemer for hvitvasking av kriminelt utbytte, der de skaper en sfære der de kan bedrive med narkotika, våpen, menneskehandel, bedrageri, nettkriminalitet,, ran og grove tyverier med minst mulig risiko og størst mulig profitt

Datakriminalitet i alle former er det raskest voksende kriminalitetsområdet.

Det fordres ingen tilstedeværelse der lovbruddene blir begått, og det er forholdsvis enkelt å tilsløre spor.

Internett og smarttelefoner har åpnet ett vell av muligheter, der teknologien har gitt mafiaen en ny arene,

Via den nye valutaenbitcoin”, kan det overføres penger uten at myndighetene kan spore verken avsender eller mottaker, der Internett kan gjøres til en verdensomspennende hvitvaskingssentral.

Mafiaen har enorme ressurser og er dyktige til å tilpasse seg endrede samfunnsforhold, og den kunnskapen de ikke selv er i besittelse av, skaffer de seg ved å knytte til seg utro tjenere som advokater, revisorer, takstmenn, eiendomsmeglere med spesialkompetanse.og hvitvasker det kriminelle utbytte gjennom legale foretak.

Dette presser ut andre bedrifter og visker ut skillelinjen mellom den hvite og svarte økonomien,

Fordi det ikke er grensekontroll innad i Schengen området, kan utenlandske kriminelle enkelt komme til Norge med ukjent identitet..Hver tredje innsatte i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap.

Den internasjonale økonomiens selvmotsigelse er at utbyttet av kriminell virksomhet smører økonomien og vekst samtidig som den undergraver den sunne økonomien gjennom konkurransevridning, monopolisering og destruksjon av det frie marked.

Kriminelle penger smører økonomien og av den grunn er det fristende for enkelte lands myndigheter å opprettholde en viss balanse., slik ar pengene strømmer inn uten at det frie marked bukker under..

Mafiaen i Italia er pr. I dag landets største bank og låner ut penger i en tid da landets finansinstitusjoner sliter tungt og må redusere sine utlån.

SOS IMPRESA er en organisasjon som jobber med mafiavirksomheten i Italia.

De hevder at utlån fra kriminelle grupper er det som holder bedrifter flytende.
Mafian har 65 milliarder euro i likviditet, og overskuddet fra kriminell aktivitet er ca. 100 milliarder euro.

Professor Fredrik Schneider, leder for økonomisk institutt v/Johannes Kepler Universitet i Linz i Østerrike har vœrt rådgiver for EU-kommisjonen, hevder at den svarte økonomien har holdt Italia flytende gjennom finanskrisen og at 21 % av landets bruttonasjonalprodukt ( 300 milliarder euro) er svarte penger.

I Norge er andelen av svarte penger ca. 5 % av BMP.

Den organiserte kriminalitet i Norge har utviklet seg i feil retning.

Utvidelsen av EU østover har medført større innslag av utenlandske bander og mafiaorganisasjoner i det kriminelle landskapet fordi det ikke er grensekontroll innad i Schengen området og dermed kan utenlandske kriminelle aktører enkelt kan ta seg inn i Norge med ukjent identitet.

Hver tredje innsatt i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap.

Norge har lave straffer og gode soningsforhold og den geografiske beliggenheten er gunstig for russisk mafia og kriminelle nettverk fra Øst-Europa.

Det er enkelt å oppholde seg ulovlig i Norge gjennom falsk ID.

Ca 400.000 nordmenn har mistet eller blitt frastjålet dokumenter som inneholder persondata.

De fleste kriminelle asylsøkere kommer fra Polen. Litauen og Romania med falsk ID.

Ett stort antall kommer fra Vest-Afrika. og det faktum at de er tidligere straffedømte med falsk dokumentasjon er en klar indikasjon på at de er tilknyttet kriminelle nettverk, som har sendt dem til Norge for å begå lovbrudd.

Kilde: "Mafia i Norge"

Omtale:

Er vi i ferd med å få mafiastyrt kriminalitet i Norge? Hvilke former for organisert kriminalitet er allerede etablert her til lands? Hva klarer politiet å mobilisere av ressurser for å få bukt med de nye nettverkene? Stein Morten Lier hevder at vi får den kriminaliteten vi fortjener. Et naivt og blåøyd Norge har sakte men sikkert gitt opp kampen mot deler av den organiserte kriminaliteten - eller simpelthen ikke forstått alvoret. Gjennom skildringen av blant annet spritsmugling, motorsykkelklubber, gjengmiljøer og etniske grupperinger, det norske ransmiljøet, menneskesmugling og narkotikatrafikk, undersøker Lier hvordan den organiserte kriminaliteten i stadig større grad ligner en mafia. Og viser muligheten av at vi er på vei mot et mer utrygt samfunn med mer vold og trusler, flere drap og en undergraving av økonomien.

May

søndag 21. mai 2017

Gode gjerninger

Kulturhistoriker Kristin Aavitsland.
Foto: Christopher Olssøn.
Andakt av Spikeren.

For noen dager siden fikk jeg en mail fra Kirkehøyden som ønsket å vite hva jeg syntes om en artikkel i Klassekampen, der Kristin Bliksrud Aavitsland ber oss se til den kristne kulturarven for å bli bedre mennesker gjennom gode gjerninger.

Kristin Bliksrud Aavitsland er professor i middelalder­kultur ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) i Oslo og arbeider med den kristne kulturhistorien.

I artikkelen sier Kristin Bliksrud Aavitsland bl.a. at hun syns det er påfallende hvor like transhumanismens målsettinger om å gjøre oss snillere og gladere, slik filosof og transhumanist Ole Martin Moen formulerte det i et intervju sist torsdag, sammenfaller med kristendommens målsettinger. Med en vesentlig forskjell: midlene for å nå målet.

– Der transhumanismen setter sin lit til teknologi og psykofarmaka, er kristendommens midler tro, håp og kjærlighet. I praksis innebærer det gode gjerninger, bønn, kontemplasjon og å fire på kravene til materiell velstand, sier Kristin Bliksrud Aavitsland.

Jeg lurer på om mitt svar til Kirkehøyden kan tjene som andakt denne søndagen? Les gjerne gjennom artikkelen i Klassekampen før du går videre, slik at du først får med deg hva denne MF professoren sier og mener.

Så kan du lese mitt svar til Kirkehøyden nedenfor her:

Her var det mye tull og vås. Dette er typisk SV tankegang, der man strør om seg med sofistikerte ord som transhumanisme og tanken om hvordan mennesket gjennom evolusjon skal ha utviklet seg til det bedre ved hjelp av fornuft og logikk. Så knytter man disse tankene opp mot kristendommen, der Jesus står som den store læremesteren, og til slutt konkludererer man med at kristendom i bunn og grunn handler om å bli et bedre menneske gjennom gode gjerninger. Dette er bare tull... Som det står i Rom 8,7 "For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov og har heller ikke evne til det."

I motsetning til Jødedommen med sine strenge lover, forskrifter og påbud som vi finner i det gamle testamente, handler den nytestamentlige Kristendommen faktisk ikke om gjerninger i det hele tatt. Kristendom er nemlig intet mindre enn en gjenfødende åpenbaring, og denne åpenbaringen må komme fra Gud. For som Jesus sier i Joh 3,3 "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny."

Kristendommen begynner med vår egen erkjennelse om at vi selv ikke er gode nok og at vi heller aldri vil klare å bli det. Med en slik erkjennelse gir vi Gud rett i at alle er fordervet og ingen av oss er istand til å gjøre det gode, slik som det står i f.eks. Sal 14,3; Sal 53,4; Rom 3,10 og Rom 3,12.

Paulus sier til og med det samme om seg selv i Rom 7,18-19 "For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg."

Faktisk er vi alle i akutt behov av nåde hele tiden 24/7. Og det er her Loven i GT gjør sin fantastiske gjerning: Først viser den oss at Gud er en nidkjær Gud som ikke tolererer den minste synd. Gjennom Loven og fortellingene om Israel og Juda stammens historie ser vi at vi alle er ubønnhørlig fortapt om vi ikke vender oss bort fra våre egne veier og kommer til Gud med et angrende og erkjennende hjerte om at vi er tvers gjennom syndere. - Du har rett Gud! Det bor ingenting godt i meg. Jeg er i akutt behov av nåde. Jeg trenger en Frelser. Dermed skyver/drar altså Loven oss TIL Kristus!

Om en lurer på hva kristendom er, så ligger svaret faktisk i selve ordet "Kristen-dom". Eller for å snu litt på det: "dommen over Kristus". Kristendom er med andre ord åpenbaringen om at dommen for våre synder ble lagt på Kristus - altså "Kristen-dommen".

Når et menneske får se (åpenbart) dette av Gud, da vil man etterhvert også se seg selv i Kristus og derved bli født på ny i Ham. 2 Kor 5,17 "Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt." Man blir altså frelst og født på ny i Kristus, og alt dette skjer UTEN gjerninger. Det er kun Guds nådes åpenbaring!

Det er med andre ord ikke de gode gjerningene som er esseensen i kristendommen. De gode gjerninger kommer senere som et RESULTAT av frelsen. De gode gjerninger er altså FRUKTEN av frelsen. Men dette skjønner ikke folk som ikke har blitt født på ny. De tror at alt dreier seg om humanisme og våre egne "gode gjerninger". Lenger fra sannheten kan man faktisk ikke komme.

I bunn og grunn handler Kristendommen heller ikke om de gode gjerningene. For som det står i 1 Kor 13,1-3 "Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet."

Som Kirkehøyden alltid sier: It's all about love!

1 Kor 13,13 "Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten."

1 Kor 13,4-7 "Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt."

Det er mange som flagrer rundt med professortitler uten å skjønne noen ting. Det eneste de har gjort er å underkaste seg et menneskeslagd system og slukt alt rått. Dermed kan vi konkludere med følgende vers som setter alt i rett perspektiv:

1 Kor 1,27-31 "Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

For det er Hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at - som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren!"

Spikeren


lørdag 20. mai 2017

Full støtte til Gunnvald Lindset og partiet Rødt i Nordland

Av Amund Garfors.

Det er ikke vanskelig å være enig med lederen av Rødt i Nordland, Gunnvald Lindset.  Og som 18.mai sto fram i Avisa Nordland,  der han vil ha stopp av mafiaens herjinger i norsk arbeidsliv.  Noe som Demokratene i Nordland støtter 100 prosent!

Lindseth referer til NRKs progam Brennpunkt som gikk 11.mai.  Der vi fikk et skremmende innsyn i hvordan råttenskapen i dette landet har gått over stokk og stein. Ja, der vi bare ser hvilke mørkt og endeløst dypt hull som rettssystemet er sunket til bunnen av. Der omtrent alt av lov og rett, arbeidsforhold og avtaler er knust eller helt satt til sides. Og der mafia og kjeltringer av utenlands opprinnelse, gjør omtrent akkurat hva de vil. Uten de minste konsekvenser.

Ja, det var et skremmende program som omtrent gjorde meg søvnløs. Der vi fikk et innsyn i hvordan to polske fremmedarbeidere og to rumenere  hadde vært uheldig og kommet i klørne på kyniske kriminelle i Oslo.   Kjeltringer som dreiv et bilvaskeri i hovedstaden.  Der disse bandittene dreiv på og underbetalte polakkene med ei timelønn på 15 kroner! Og med 17 timers arbeidstid i døgnet!!  Der truslene haglet om drap og lemlestelse, dersom polakkene gikk til Fagbevegelsen eller Arbeidstilsynet og fortalte om disse forferdelige forholdene.

Vi fikk også se en regionsdirektør i Arbeidstilsynet som ikke akkurat imponerte meg særlig mye.  Den karen var nok kjempehøyt gasjert med direktørlønning,  flott og varmt  kontor. Og med den arbeidsinnsatsen han viste, så burde han hatt sparken på dagen! Og for sin slette innsats og sin unnfallenhet overfor polakkene. Ja, en innsats som sto til stryk!

Selv politiet som vi er opplært til å stole på, og som all lovlig virksomhet setter sin lit til, de som skal beskytte oss mot kjeltringer og være til hjelp,  de sviktet også katastrofalt i denne saken om de stakkars polakkene.  Det siviliserte Norge er ikke lenger det Norge jeg vokste opp med. For nå slår det sprekker så det duger. Nei lykkelandet er nok ikke lenger hva det var...

Og etter dette programmet så er alle mine illusjoner borte om norsk politi, rettsvesen og LO.  Der de nå minner meg mer om politi og system i korrupte bananrepublikker i Sør-Amerika eller muslimske land. Nei, det var jo ikke vanskelig å se at de som dreiv dette bilvaskerifirmaet og som hete ”Hands on”, var drevet av en innvandrerfamilie.  Og som bare fortsatte med å drive som om intet var skjedd.

Mennesker som har lurt seg inn i Norge, og som har fått store summer på NAV (våre skattepenger) for å komme i gang med virksomhet her i landet.  Der de svindler både på skatter og avgifter ved å ansette enten asylsøkere med ulovlig opphold.  Eller de benytter seg av fattige mennesker fra EØS-området. Slik som disse to hederlige og arbeidsomme polakker som vi fikk se i programmet, og som strever for å fø sin familie i Polen.

Og det som virkelig gjorde meg rasende, det var at Fagbevegelsen var heller så passe interessert i å ta saken for disse to polakkene. Nei, det er neppe bare polakkene som har mistet alle illusjoner om dette landet. Det samme har også jeg gjort.   Og som de korrupte politikerne  som vi har,  der de skryter av og  hvor flott alt i dette landet fungerer.  Noe som er en stor hån for fattige arbeidere som kommer fra Polen og andre EØS-land.  Som blir grovt utnyttet på norsk jord av utenlandske storkriminelle. Ja, som burde vært sparket ut av Norge!

Lederen av Rødt i Nordland, Gunnvald Lindset skal ha all honnør og ære for at han går ut og tar opp kampen mot dette onde. Og som dessverre også har kommet til vårt land.  Det, etter at uansvarlige politikere i dette landet bare tenker mammon.  Og gir totalt blaffen i at folk fra Polen og andre tidligere østblokk- land blir grovt utnyttet av mafia her i vårt land!

Som jeg har sagt så mange ganger tidligere; verden er snudd 180 grader rundt. Og nå begynner det å ligne mest på et asyl for criminal insanes! Den rettferdige, moralske og normale del av befolkningen blir ansett (og behandlet) som kriminelle.  De kriminelle blir beskyttet av både myndigheter, politi og rettvesen – ikke minst et gjennområtten Arbeidstilsyn som ikke gjør jobben sin.

Velkommen til galehuset!

ANKENES, 18.05.2017  Amund Garfors

fredag 19. mai 2017

Globalisme og asyl-kynisme

Av Dan Odfjell.

Endelig synes "Leger uten grenser" tatt på fersken. Mads Gilbert og hans ekstremsosialistiske organisasjon bruker legevirksomhet som skalkeskjul. Det etterforskes nå med mistanke om ulovlig menneskesmugling over Middelhavet. Også andre frivillige organisasjoner deltar i samarbeidet med menneskesmuglere. Dette er en kriminell kjempeindustri som italienske myndigheter nå har under opprulling. Endelig synes det bevist at såkalte NGO-er dvs frivillige organisasjoner også norske medvirker til u-lojal ulovlig migrasjon, Europas økende problem.

Fordi vi kjenner Mads Gilberts "høye stjerne" i NRK for anti-israelsk propaganda forblir han selvsagt ikke klandret for sine feilaktige fremstillinger av palestinske realiteter og terrorvirksomheten til Hamas. Denne ensidige rapporteringen inkluderer Sidsel Wold, en annen av NRKs suspekte kilder. Disse to og flere arbeider nærmest som palestinske PR-rådgivere. Med Jonas Gahr Støre på lag. Og Norge betaler regningen mens Børge Brende lukker øynene. Sistnevnte: ubrukelig!

Arbeiderpartiet har lenge lagt sin elsk på Hamas, samtidig med et uforståelig hat overfor Israel.
Ap støtter dermed islamsk terrorisme heller enn fredelige demokratiske spilleregler. Partiets anti-semittiske holdning fra før andre verdenskrig gjør seg tydeligvis fremdeles gjeldende. Lederen Gahr Støre tillater usannheter brukt av sine medløpere til å skape øket jødehat i Norge. Meget uklokt av en som vil bli norsk statsminister. Vil han og NRK noensinne lære? Tvilsomt!

Noen fakta fra Wikipedia: Mads Fredrik Gilbert er norsk lege og politiker for partiet Rødt og utnevnt som professor lI ved Universitetet i Tromsø i 1995. Etter 30 års fartstid på Gazastripen ble han av israelske myndigheter utestengt derfra på livstid for samarbeid med terrororganisasjonen Hamas.

Sidsel Margrethe Wold:  NRK-utnevnte i fjor henne som deres korrespondent for Tyrkia og hele Sentral-Asia med base i Istanbul. En forbausende utnevnelse fordi hun er meget kontroversiell, som partisk og ubalansert mht Israel og Palestina. Hun unnlot å rapportere sannhet og NRK ble tvunget til å fjerne løgnaktighet fra hennes side. Hennes politiske kulør kan vi gjette på.

Thor Gjermund Eriksen ble av regjeringen Stoltenberg utnevnt NRK-kringkastingssjef med en 5 års åremålskontrakt like før den rød/grønne koalisjonen som forventet tapte valget i 2013. Dermed fikk de snedig "sin mann til medie-kontroll" en hel borgerlig stortingsperiode... Politisk kommer  NRKs "sjefs-ropert" fra Sosialistisk Venstreparti. Så ingen forbauselse å registrere her heller.

Man kan kanskje konkludere, at krake søker make.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.


torsdag 18. mai 2017

LO har mye å slite med

Av Ragnar Larsen.

Landsorganisasjonen i Norge er en konstruktiv samfunnsbygger, men har i vår tid mye å slite med. LOs utfordringer er delvis skapt av organisasjonen selv.

LO-kongressen valgte Hans Christian Gabrielsen som ny leder. Han er en klassisk sosialdemokrat som vil videreføre organisasjonens ansvarlige arbeidslinje. Uttrykket «skape og dele» er LO-filosofi i kortform. Verdiene må skapes før de kan deles. Mange aktører i samfunnsdebatten ser bort fra dette helt grunnleggende forholdet. Når det blir mindre til fordeling, justerer LO sine krav og forventninger – slik vi så det ved lønnsoppgjørene både i fjor og i år. Når verdiskapingen er lav fordi næringslivet sliter, tar LO ansvar. Det gjorde LO også under Yngve Hågensens ledelse på 1990-tallet. Det var han som omtalte det han kalte solidaritetsalternativet som «den kollektive fornuft». Lave lønnstillegg gjorde at næringslivet gjenvant konkurranseevnen, noe som ga grunnlag for saftige tillegg da vanskene etter hvert ble overvunnet.

LO har imidlertid i mange år vært inne i en utvikling hvor en stadig større del av medlemmene arbeider i offentlig sektor. Deres arbeidsplasser er aldri utsatt og de får sin faste lønn uavhengig av hvordan det går med det produktive næringsliv. Da er ikke «skape og dele»-filosofien like opplagt. LO-forbund som Fagforbundet er anførere for en negativ holdning til industri og foreslo for LO-kongressen å si nei til utredning av mulige oljeforekomster i Norskehavets undergrunn utenfor Lofoten og dessuten stenge all norsk olje- og gassproduksjon fra år 2050. Dette har mer med industrifiendtlighet å gjøre enn påtatt og ukledelig omsorg for verdens miljø.

Det rammer også LO at stadig færre arbeidstakere fagorganiserer seg. For 50 år siden var 50 prosent av landets lønnstakere organisert i LO-forbund. Nå er LOs andel falt til 25 prosent – like mye som de øvrige arbeidstakerforbundene har til sammen.

Verst for LO er det at så få i servicebransjene er fagorganisert. På privat side er det i servicenæringene at sysselsettingen vokser, og der står LO svakt. IT-næringene har titusener av medarbeidere, men ytterst få er LO-organisert.

Arbeiderpartiet og LO er historisk sett to alen av samme stykke. Deres samspill har formet arkitekturen for dagens velferdssamfunn. Men det står ikke til å nekte at når Ap over tid har latt seg svekke fra bortimot 50 prosent av velgerne til drøyt 30 prosent, er det færre lønnstakere enn før som deler LOs sans for Ap som nær partner. Det kan neppe være tvil om at dette for LOs del hemmer medlemsrekrutteringen.

Og så gjør det ikke situasjonen bedre at sterke krefter i LO-systemet har sitt politiske hjerte langt til venstre. LO-kongressen påla ledelsen å arbeide for total boikott av Israel. Dette viser at denne delen av arbeiderbevegelsen har slått inn på fascismens vei. LO ønsker å styrke de terrorelementene som ønsker å utslette Israel og fullbyrde det som Hitler & Co ikke rakk. LO-organisasjonen Norsk Folkehjelp, som ble stiftet i 1939 for å hjelpe fascismens ofre etter borgerkrigen i Spania, har skiftet side og løper ærend for dem som vil knuse Israel. Når en organisasjon åpent vedkjenner seg å fremme fascisme mot demokrati, vil flere enn før betakke seg for å være medlemmer.

EØS-avtalen gjør at LO-medlemmer i fleng mister arbeidet til fordel for øst-europeere som arbeider for knapper og glansbilder. Inntrengere fra fjerne land gjør det samme, men LO støtter så vel EØS som liberal innvandring. Forstå det den som kan!

LO står foran stadig mer krevende – og selvforskyldte problemer.

Ragnar Larsen

onsdag 17. mai 2017

Kongens Dobbeltale

Av Norvald Aasen.

Til Norge iDag v/ redaktør Sæle og redaksjonen.

Eg les i denne avisa den 11. mai 2017 at Kongen har sagt at "norsk kultur utvannes".

No er det ei tid då alt som kjem frå kongehuset vert slege opp som om orda kom frå ein eller annan gud, og at kongehuset sine medlemar er noko heilagt som har dala ned frå ein annan klode.

Men kjære Norge iDag, når de slær opp slike ord av Kongen, som for ein gong skuld er rette, er dette noko som vi andre har sett og påtala i åresvis, ja, i fleire tiår, men som vi har vorte ekskluderte frå samfunnet for å hevde. Då bed eg dykk merke dykk Kongen si tale i Slottsparken den 1. september 2016. I den talen hadde ikkje Kongen noko vanskar med å uttale noko som smerta mange av oss nordmennene.

Her uttala han mellom anna at: Nordmenn har innvandret fra Afghanistan, Pakistan, Somalia, Syria m.fl. Slike ord er eit reinspikka hån mot nordmenn og vår kultur. Denne talen gjekk verda rundt og framstilt som eit mesterverk. Frå mitt syn var talen eit makkverk!

Utvatninga av norsk kultur har Kongen og hans hus tala varmt for og støtta av hjartans lyst, slik eg ser det! Når han seier at afghanarar, pakistanarar og somaliarar er nordmenn, ja, då må den kulturen som dei har med seg også vere "norsk kultur". Dermed vert vår kultur utvatna til ei blanding av hummar og kanarifugl. Beklagar så Kongen dette? 

Det går då ikkje at han i ein samanheng hånar vår kultur, ved å uttale seg slik han gjorde, for så ved eit anna passande høve å fortelje at vi må verne om kulturen vår. Og om fåren for at den vert utvatna. Det må då kunne krevjast at Kongen held ei konsekvent linje. Enten er han for oss og vår kultur og det som vi kjenner som vårt, eller som han sa då han besøkte eit megaasylmottak i Råde for ei tid sidan, vi må vise kva som bur i oss og ta imot dei som kjem hit. Ja, dei som kjem hit i tusental årleg utvatnar norsk kultur. Litt edruelegheit må vel kunne krevjast også av landet sin monark og hans familie. Sjølv ved kongelege festlegheiter?

Underteikna har det meste av livet vore tilhengar av monarkiet. Det har kome mange dropar med åra som har fyllt begeret, men den dropen som fekk begeret til å flyte over, og som gjorde slutt på mi støtte til monarkiet var Kongen sin tale i Slottsparken den 1/9 -2016. Den talen vil for all mi tid vere avgjerande for mitt syn på Kongen og hans hus!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen.

DEN MAKT SOM VINNER PÅ VERDI.
Av Arne Garborg.

Ja, lat oss strida og lat oss tru
og byggja med tankar ei bivrande bru.
Og byggja med tankar ei bivrande bru
til den heilage høge framtid.

Me lever midt i ei villmannstid
med blinkande kniver og nevestrid.
Med blinkande kniver og nevestrid
og livet er som ein bloddraum.

Men vita skal me og vona visst
at ånd må vinna på troll til sist.
At ånd må vinna på troll til sist,
og vit på den varge-villskap.

Så lat oss tru og strida som menn!
For trui er, som det skrive stend.
For trui er, som det skrive stend,
den makt som vinner på verdi.


Kan ånd vinne over makt?
Jeg håper det.


tirsdag 16. mai 2017

White House prioritizes protecting Christians worldwide

Tipset av Kirkehøyden.

Northwest University president reacts on 'America's News HQ'.
http://video.foxnews.com/v/5433105417001/?playlist_id=2114913880001#sp=show-clips
Kirkehøyden

mandag 15. mai 2017

Til Dagsnytt radio

Av Norvald Aasen.

Dagsnytt radio kl 09.00 den 7. mai 2017, nyheitsopplesar, Anders Borgen Werring.

Som lisensbetalar påpeikar eg igjen desse usaklege og unyttige karakteristikkane som dei aller fleste av dykk i venstremedia brukar på politikarar og andre personar som de tydelegvis har antipati for.

I høve presidentvalet i Frankrike snakkar du i nemnde nyheitssending om "høyrepopulisten" Le Pen.

Sjølv om dette er meint som negativt stempel på kandidaten, så er det likevel slik at høgrepopulisme må sjåast på som dei som lyttar til folket - opinionen. Det gjer nemleg ikkje venstrekandidatane, for dei er seg sjølv nok, men dei får aldri negative stempel slengt etter seg frå slike som vi ser på som useriøse mediafolk og ditto journalistar.

Likevel: Er Marine Le Pen kandidat for noko parti eller uavhengig kandidat? Eller tilhøyrer ho eit parti som kallast Høgrepopulisme eller er det Front Nasjonale?

Både Brexit og Trump gav venstresida sjokk som dei tydelegvis har vanskar med å kome over, men der folket talte.

Vi får håpe på fleire slike sjokk frå Vesten sine underkua folkeferd i framtida!

Vi betalar lisens for å få seriøs informasjon frå statskanalen, den pol pot inspirerte og ofte useriøse nyheitsformidlinga, eller desinformasjonen, ser mange seg stadig meir lei av.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

søndag 14. mai 2017

When we go up - they show up

Andakt av Spikeren

Jeg vil gi Lizzy æren for søndagens andakt siden hun stilte et ganske interessant spørsmål i kommentarfeltet under gårsdagens artikkel. Her er hva Lizzy spurte om:

Er ikke Nibiru planteten der den rasen "Nephlelim" kommer ifra? Selv bibelen påpeker de er sønner av Gud, så jeg har alltid vært litt på utkikk etter svar angående dette. Er de onde og falne engler eller er de liksom på vår side og vil hjelpe oss? Folk har mange forskjellige svar på dette og jeg er åpen for forskjellige tolkninger.

"When people began to multiply on the face of the ground, and daughters were born to them, the sons of God saw that they were fair; and they took wives for themselves of all that they chose. Then the Lord said, 'My spirit shall not abide in mortals forever, for they are flesh; their days shall be one hundred twenty years.' The Nephilim were on the earth in those days—and also afterward—when the sons of God went in to the daughters of humans, who bore children to them. These were the heroes that were of old, warriors of renown." (Genesis 6:1-4, )

Så langt Lizzy...

Klokken 18:39 i går kveld fikk jeg en mail fra Prophecy Watchers som viser en 30 minutter lang video som faktisk gir oss et ganske interessant svar nettopp på det som Lizzy spurte om. Denne videoen tror jeg kan tjene som en ganske fin og tankevekkende andakt.

Sett derfor av en knap halvtime og se denne videoen for den kan bli en tankevekker for både oss som er kristne og de som kanskje ikke tror.


Spikeren

lørdag 13. mai 2017

Største mønstringen i Polen`s historie - ikke et pip i Main Stream Media

Av Bob.

Folkets makt er knust. Guds bolig blant mennesker er trampet ned. Det er knapt lys i lampene.

Paven, EU, Merkel, Obama, Trump, May, Solberg og Støre løper som visegutter og tjenestepilker for finansmakten og elitene, som har bygget luksusboliger med proviant og svømmebasseng i fjellene.

De vet at The Winged Destroyer, Nemesis, Nibiru, systemet X / 9 er underveis. De vet at solens magnetfelt og solvindene har økt. Det vet at jordens magnetfelt har minsket, at solens og jordens akse har tiltet, men er frekke nok til å henge klimaendringer på uskyldige og CO2 mens de reduserer mennesket til et digitalt nummer pga. lovløsheten som de selv har lagt opp til ved å forkaste pakten.

Et lys ble forsøkt tent i Dresden,- for aftenlandet. Opptil 30.000 spaserte i stille sorgfull takt uke etter uke, men makten ville Ikke vite av det. Afd forsøker å reise seg mens den gamle visa spilles på repeat.

Frankrike er tapt til globalistene, ikke at Le Pen kunne gjort noe. Fra nå går det fra vondt til verre foruten i Polen, Tjekkoslovakia og Ungarn.

Et delt hus av jern og leire vil kollapse. Det er elementær viten. Europa ble advart, men holder kursen under Angela Merkels grep til yngre generasjoner er skiftet ut med inspirasjoner fra Asia og Afrika og instrukser fra koranen.

Mange glemmer at vi er på gjennomreise. De vil bygge permanente boliger her nede, som Peter, men Herren ville ikke ha dem. Han ville forberede boliger for dem som enten blir høstet som bygg eller hvete.

"For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss." Rom.8.36

"Gled og Fryd dere. For stor er den lønn dere har i himmelen" Matteus 5.12

Den største mønstringen i Polen`s historie uten et eneste pip i left wing dying media.


Bob

fredag 12. mai 2017

Flertallet mener innvandring er bra

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Av Norvald Aasen.

Til ABC-nyheter:

Leser deres propaganda om hva nordmenn mener om innvandring.

Dette ser jeg på som fake news!

Er det bare nordmenn som er intervjuet eller er det også innvandrere med i gruppen som er spurt?

Hva forventer dere at utlendinger/ innvandrere vil svare om dere spørr dem om det er bra med innvandring, og om Norge skal ta imot flere "flyktninger"?

Er det bare nordmenn dere har stilt spørsmålene så ville de nok fått et annet svar enn det dere presenterer. Vi nordmenn er i ferd med å miste landet vårt og å bli en minoritet i eget land.

Dette ser stadig flere, men media er med på inntrengernes side og sak og driver sin usanne propaganda for å føre folket bak lyset.

I en annen artikkel fra 21 desember ifjord, skriver dere at det er en "økende innvandrerskepsis i befolkningen".

Hva skal vi tro?

Media har vendt ryggen til Norges egne to folkegrupper. Skjønner dere ikke at vi ser dette?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

torsdag 11. mai 2017

Nei, Herr Redaktør, her skal det ikke ligge noe mottak!

Bilde: Fremover
Av Amund Garfors.

Det er både tragisk og skremmende at Redaktør Christian Senning Andersen går ut i Fremovers leder fredag den 5.mai,  der han omtrent lar seg bruke som gråtekone for UDI og Bjørn Fridfelts ønsker om å røve til seg  den nedlagte flyplassen på Framneslia.  Ja, der jeg  omtrent vil påstå at han misbruker avisa til å hylle disse makabre planer om å legge et gigantisk beredskapsmottak for såkalte asylsøkere dit ned…  Og denne redaktøren, tro det eller ei, han er sannelig ikke snauere enn at han t.o.m ønsker denne galskapen ”varmt velkommen” !   Det uten å legge dette fram for kommunens innbyggere i ei aldri så lita folkeavstemning!

Nei,  det ikke er vanskelig å se på hvilke side den avisa stiller seg i dette spørsmålet. Og som vil få dype, alvorlige og langtrekkende problemer for hele Narvik-samfunnet, dersom disse tverrpolitiske planer skulle bli satt ut i livet.  Jeg tror ikke redaktøren, i den sammenheng,  skal være  særlig bekymret for statens disposisjoner og Statsbygg som er eier av store deler av denne tomta. Redaktøren burde heller være langt mer bekymret for de menneskene som bor i dette området. Og  som bruker det som fritids og rekreasjonsområde.  Her går folk kveldsturer, her er de ute og trimmer og løper.  Ja, her ligger t.o.m ei badestrand.  Med et asylmottak som huser tusenvis av fremmede, og som ikke på noen måter hører hjemme her, så vil det bli det rene mareritt å bevege seg i dette området.  Jeg trodde at ei avis som Fremover først og fremst hadde som oppgave å tjene folket og lytte til deres meninger. Men her velger de å holde seg inne med makta og de som kjører over folket i tykt og tynt. Der vi bare skal sitte og se på hvordan samfunnet slites i stykker.  Ja, der fremmedgjøringen, angsten, usikkerheten  og splittelsen bare øker år for år. Og der tilliten til myndighetene begynner å bli meget tynnslitt!

En kan jo lure på hvorfor Fremover plutselig har begynt å engasjere seg og være bekymret for arbeidsplasser? Ikke minst for utnyttelsen av den nedlagte flyplassen…  Jeg kan ikke huske at avisa var særlig engasjert den tiden en rekke mennesker her i Narvik sto på for faktisk å beholde denne flystripa. Og som uten tvil,  dersom den hadde blitt beholdt, kunne ha generert en rekke arbeidsplasser i kommunen.  Ikke minst innafor turistnæringen og fritidsaktivitet.  Som er den næringen som vokser sterkest i dag.  Men da var ikke avisa særlig engasjert.  Men nå, nå er det ikke måte på hvordan de ønsker å legge til rette for ei utvikling her i Narvik, og som vil føre til enda mer splittelse, ondskap og bekymring.  Det hele er bare ikke til å tro at vi har mennesker innafor den såkalte ”eliten” som bare ønsker sitt eget folk omtrent dit pepperen gror…

Og jeg synes det blir bare ganske kvalmt når Fremovers redaktør tar på seg maska og skal være en slags ”barmhjertig  samaritan”. Der han prøver å framstille dette som om at det hele gjelder at ”Narvik får muligheten til å hjelpe når hjelpen trenges mest,” som han skriver. Det er så svulstig og så hyklerisk, at jeg ble direkte uvel av å lese slik svada.  Veit denne mannen hva han snakker om? Har han virkelig satt seg inn i den skremmende utviklingen og bakteppet som følger med i kjølvannet av dette vanvittige og makabre senario? Og som ligger bak hele denne asylindustrien? Nei, jeg tror neppe han har orket å sette seg inn i disse tinga. Men han lar seg villig misbruke av de som ønsker den nye verdensorden på plass, (NWO) - og som absolutt ikke ønsker folket særlig mye godt.

Jeg har en liten mistanke til  at denne redaktør Christian Senning Andersen tilhører den kategorien som ikke ønsker å lytte til folket. Han tilhører nok de naive og de altfor mange gjenværende tilhengerne av det såkalte ”flerkulturelle Norge”, Ja, som bare fortsetter sitt hykleri. Og aller verst,  tildels mot bedre vitende. Eller som strutsen som ikke enser omgivelsene, og stikker hodet i sanda. Og det i et år, der åtte til ti millioner såkalte migranter er klare til å ta seg til Europa. 

Ja, der tusener av disse sikkert skal sluses nordover. Der våre såkalte myndigheter heller ikke ser,  ei heller vil se,  eller høre om problemene som følger i kjølvannet av denne invasjonen. Hvor lenge skal man måtte stå på barrikadene og kjempe denne kampen aleine? Finnes det ingen grenser for villet uforstand? Eller er det Fremover og de andre riksmediene som har i oppdrag å skjule realitetene for folket? Så lenge den 4.de statsmakt fortsetter slik, der de kjører landet mot stupet, da er det kanskje ikke så rart at noen er forvillet og ikke minst fortvilt mht realitetene. Og alle disse hykleri-skaperne, de burde bare skamme seg! For jeg ser på dem alle som rene landssvikere! Og DET, det  må de tåle å høre!

Jeg har fått mitt kall, slik en prest har fått sitt kall fra Vår Herre! Og jeg skal fortsette å advare mot dette til jeg går i grava!  For konsekvensene av å holde kjeft, slik de fleste dessverre gjør det, blir i framtida et destabilisert og farlig Norge.  Denne raske utviklingen med godkjenning av det destruktive tankesettet som nemlig er ISLAM og som følger med denne invasjonen, det vil komme til å få dramatiske konsekvenser! Langt verre og mer enn de angrep vi til nå har sett i Europa og andre steder på kloden.  Hvordan er det mulig at vi velger mennesker til talsmenn og –kvinner,  blant folk som ikke har annen målsetning en persondyrkelse og private goder blant likesinnede? Der de ikke er åpen for å lytte til fornuft?

For når man leser Stortingsmelding nr. 74 av 1979, og som er skrevet av selveste Dr. Gro Harlem Brundtland, da ser man jo raskt hvilke samfunn de ønsker på plass.  For i korte trekk så går den meldinga ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn,  og til et flerkulturelt samfunn. I 30-40 år har dette pågått. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så smertefritt som overhode mulig. Og kanskje mest skremmende, det gis en detaljert plan for hvordan barna skal læres opp gjennom omfattende ”holdningskampanjer”  i skoler, barnehager, barne-TV, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber.  Der de skal akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge. Og som Gro Harlem Brundtland selv skriver i denne Stortingsmeldingen: Utviklingen skal styres mot et flerkulturelt samfunn !  Ja dette slår hun fast allerede i 1979! Bare noen år etter at fosterdrapsloven ble vedtatt i Stortinget, og masseinnvandringen tok til. For alt henger nemlig i hop…

Det hersker heller ingen tvil om at den dama gjorde mye  når det kom til nedbrytingen av  det gamle og trygge og  gode Norge. Siden den gangen har Norge vært styrt mot et samfunn som snart ikke er til å kjenne igjen. Der denne mantra ”flerkulturt samfunn”  er blitt begynnelsen på vår egen undergang. Og  som er politisk villet og styrt av globalistene. Faktisk,  der de omtrent har fått omtrent hele media med seg i denne største forbrytelsen mot landet, og som vi  ikke har sett siden 30-tallet.  Da vi også dessverre hadde politikere og redaktør som heller ikke den gangen sto opp for sitt folk og sitt fedreland! Det hele er bare til å gråte over. Og derfor er den min rett og min plikt  til å gripe inn, når jeg ser denne skremmende utviklingen i landet vårt!

Ankenes, 6.mai 2017  AMUND GARFORS
(Førstekandidat i Nordland,  for Demokratene i Norge, ved stortingsvalget i 2017)

onsdag 10. mai 2017

Vi skal høre mye - og tåle mer!

Av Norvald Aasen.

Ved avslutningen av Krf sitt landsmøte den 30. april 2017 merket vi oss endel uttalelser som er verd å kommentere. Olaug V. Bollestad fortalte oss at hun ønsker seg mere makt til politikerne.

Så kan en virkelig lure på om dagens flertallspolitikere mangler magemål i sitt maktbegjær. Har de ikke hatt nok makt? De har jo med sin makt klart å ødelegge et gammelt velfungerende samfunn, og ført de som har bygget dette samfunnet til kanten av stupet. En total befolkningsendring pågår for fullt på alle fronter i samfunnet! Og dette har politikerne tatt seg rett til å gjøre uten at folket har vært rådspurt i denne viktigste saken i vår nasjons historie. Jeg minnes Kjell Magne Bondevik som engang uttalte at det var for mye grums ute i folket til at en folkeavstemming om asyl- og innvandringspolitikken kunne gjennomføres. Bare slike som han og hans menighet må vi begripe var de eneste rette til å bestemme over våre liv og vår fremtid.  

Når Krf har vedtatt at et samarbeid er utelukket med det eneste partiet på Stortinget som synes å ha representanter som vil arbeide for at kommende generasjoner av vår slekt skal få oppleve at de har et nasjonalt hjem, så burde vel dette si litt om Krf sine fremtidsmål.

Fra partiets representanter blir det sagt at Norge må ta et større asylansvar. Når de så vet at vi er et lite folk på mindre enn 4 mil. nordmenn og samer, så forteller også dette at partiets program ikke er tuftet på det beste for eget folk og fedreland. Her faller holdningene flott sammen med uttalelsene fra Høyrekvinnen, Kristin Clemet, som uttalte at "Om hundre år er allting glemt vi er alle bare blitt mørkere i huden". (Aftenp. 19/3, 1998) Trolig er Krf sitt mannskap like misfornøyd med egen hudfarge som tydeligvis Clemet er? Noe som også synes å være et fellestrekk hos landets politikerflertall.  

Nå bør vi slutte å hevde at politikerne ikke vet hva de driver med når det gjelder avhendingen av Norge. De vet det så inderlig vel, og de vet konsekvensene for landets egne to folkegrupper. Men dette er en villet politikk som ble ført i pennen av Gro Harlem Brundtland i 1979 gjennom en stortingsmelding. Der skriver hun at Norge er et altfor homogent samfunn. Og de eldre er for mye fordumsfulle, så innsatsen skal settes inn mot barna for å innplante et multietnisk og multikulturellt "Norge". Minner om at Jonas Gahr Støre var Brundtlands løpergutt da hun satt som leder for WHO. Og som et gammelt ordtak sier: Eplet faller ikke langt fra stammen.

Å hevde at politikerne ikke vet hva de gjør er det samme som å unnskylde dem. Men det kan - eller skal - vi aldri! 
 
En annen "rørende", for ikke å si komisk, replikkveksling forgikk mellom Hareide, et lite barn og Kjell M. Bondevik, vist på Dagsrevyen etter nevnte landsmøte. Hareide sitter på kne sammen med barnet og presenterer Bondevik for barnet ved å si at denne mannen har vært sjef for Norge. Hvorpå Bondevik svarer at han (Hareide) kan bli det. Altså kan Hareide, slik Bondevik var, bli "sjef" for Norge.

Nå er vel ikke Kjell M. Bondevik vært en "sjef" for landet vårt som mange av oss minnes med den største glede og respekt. Men la oss håpe at Gud i nåde til oss ser så vi slipper å få Knut Arild Hareide som sjef for noe som helst. I Krf må han derimot gjerne være sjef til det gror mose på ham og partiet. Kristenfolket i Norge burde ha andre og bedre alternativ å samles om! Tragikomiske lederskikkelser har vårt arme fedreland hatt nok av gjennom de siste 30 årene.

Norvald Aasen
6983 Kvammen