Til Børge Brende

Av Dan Odfjell.

Frivillige organisasjoner (NGO-er) er delaktige i menneske-smugling over middelhavet, en stor og stygg industri som De som utenriksminister kjenner til. I en nylig hemmelig rapport fra EUs grensebyrå (Frontex) fremgår det at 90% av "redningsoperasjonene" i 2017 faktisk er gjort i nært samarbeide med menneskesmuglere...Dessverre deltar Norge i denne trafikken med et skip eller to, betalt for av regjeringen...

Dette bemerkelsesverdige forholdet ble først slått opp i italienske aviser som beviselig. Deres kollega utenriksminister Angelino Alfano har nylig støttet den italienske statsadvokaten Carmelo Zuccaros i hans offentliggjøring av dette. Noe som slår hull på den humanitære myten som, iallfall for et sekularisert samfunn som det norske, er blitt til en slags erstatning for religion...

Det er naturlig å tenke at norske medier kvier seg for å formidle en for sosialistene slik "ubeleilig" avdekning. Men offentligheten har krav på full informasjon. For, dette gjør det vanskelig for folk flest å se forskjell på rett og galt. Det innbilt gode er altså ikke nødvendigvis det gode, i det hele tatt? Verden vil bedras, Hr. Utenriksminister, og vi aksepterer ikke om De skjuler virkeligheten for oss mange troskyldige. Dersom organisert kriminalitet støtte med våre penger.

Det kan da ikke være slik at øket afrikansk innvandring til Europa og Norge også er villet av vår borgerlige regjering? Støttet av KrF? For dette er ikke politiske flyktninger, ei heller svake fattige mennesker. Ellers hadde de ikke kunne betale for transporten. Stopp galskapen.

Takk/Dan Odfjell