NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 30. november 2018

Alt er ikke som før, Erna

Av Dan Odfjell.

Hvor mye du enn ønsker, eller pretenderer: Du er på gale veier. På besøk i London røpet du deg, da du til Theresa May omtrent sa «jeg liker ikke så mye forandring» implisitt i verden. Da bør du trekke deg snarest, for bedre blir det ikke; iallfall ikke med regjeringens autopilot-politikk på lag med Angela Merkel og Emmanuel Macron. Altså disse to sjarlatanene i spissen for det nå vaklende, alltid fordyrende EU-maskineriet som ødelegger Europa. Mest, men på ingen måte bare, ved å tillate masseinnvandring.

Dersom du underskriver Marrakesh-traktaten på våre vegne, tilgir vi deg aldri. Den er forgjengeren til Asyl-traktaten og gjør oss nasjonalt ytterligere sårbare, med svake og feige politikere som veier egen karriere fremfor velgernes interesser. De gjemmer seg blant seg selv, en hop av opportunister som håper på, at «syndefloden» først kommer lenge etter deres tid. Men jeg tror borgerkrigen i Europa lett kan innhente dem. Den ligger nemlig ikke så langt unna, dersom prosessen med å ”integrere” – les utslette – de gamle nasjonene får fortsette.

Etter tysker-okkupasjonen fikk vi landsviksoppgjøret. Det var ingen vakker prosess – med de største svikerne, de glattsnakkende, de fra «høyaktede posisjoner» unnslippende, mens mer stakkarslige hattemakere ubønnhørlig ble dratt frem. I boken Makt Myter Medier fra 2013 med Frode Fanebust som redaktør, er dette et omtalt tema. De som minst kunne forsvare seg fikk hardest straff, konferer tyskerungene som sammen med sine mødre ble fratatt statsborgerskapet og deportert til et utbombet land de aldri hadde kjent. Om vi igjen skulle få behov for et oppgjør, håper jeg at man ikke sparer dagens glattsnakkende sjarlataner. Disse som bevisst snakker ut av begge sider av munnen samtidig, men som verken tenker på eller tar ansvar for vårt fedreland.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

torsdag 29. november 2018

Nytt tverrpolitisk initiativ for motstand mot GCM og CRRF

Fra Det tverrpolitiske organisasjonsteamet.

Fredag 30. november fra kl 18.00 til 19.30 samles sannhetssøkende frihetskjempere på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo kl 18.00 til 19.30. Markeringen forrige søndag, var en fredelig og vellykket norsk protest mot GCM og CRRF.

Det tverrpolitiske organisasjonsteamet henstiller til alle som var tilstede – og ikke var til stede søndag – om å møte opp med venner, bekjente og familie. Sammen er vi sterke!

Dessverre viste igjen den statsfinansierte pøbel fra afa og «Tjen folket» (misvisende navn), sitt riktige voldsaffine ansikt. Det tverrpolitiske organisasjonsteamet oppfordrer disse menneskene om å møte opp og ta en fredelig diskusjon med oss kommende fredag for åpen mikrofon. Dere er hjertelig velkommen!

Hvis noen ønsker å holde en kort appell, ta kontakt med oss snarest.

Vi roser det norske politi og ser fram imot et fortsatt konstruktivt samarbeid! La oss sammen vise de «folkevalgte» at vi som kommer er villige til, på demokratisk grunnlag, å vise vår aktive motstand mot de folkefiendtlige avtalene GCM og CFFR.

Velkommen skal alle være og vi ønsker alle en fortsatt fin arbeidsuke, og oppfordrer alle til å bringe med norske flagg med flaggstenger.

Det tverrpolitiske organisasjonsteamet

Les mer om GCM avtalen

Se en inngående analyse av GCM avtalen. 

Les mer om CRRF avtalen.

onsdag 28. november 2018

The Biosludged film

From brighteon.com (reported by P54).

P54 writes the following: "Small trailers about an upcoming documentary. This is also happening in Norway and is very destructive."

The Biosludged film, in production since 2016, is finally here. It launches Nov. 28th (today) on BrighteonFilms.com and documents the horrific mass pollution of North America's soils with a toxic stew of human and industrial waste collected by municipal waste processing centers across America.

About the Biosludged documentary film.

Biosludged movie trailer 1

Biosludged movie trailer 2 - the criminal corruption of the EPA

You can watch the actuale Biosludged film for FREE here: BrighteonFilms.com

brighteon.com

Other FREE films on the same site:

The Democratic Socialist Plan to Destroy America

This documentary uncovers the extreme danger of "Democratic Socialists of America" (DSA) who are actually communists pretending to be Democrats...

The Deep State Strikes Back

Our very first documentary details how corrupt elements of the Obama FBI, DoJ and DNC tried to frame Donald Trump, destroy his presidency and nullify democracy leading to the biggest political scandal in the history of the United States.

tirsdag 27. november 2018

Lammet og overdemokratiske, vi?

Av Dan Odfjell.

Det er iallfall mesteparten av Europas land, dette ifølge kronikken «Politikernes uutholdeligedumskap» 23/11/18 på Resett.no. Etter å lest kronikken må jeg si meg enig med forfatteren, Frank Bøhn Haug; han har rett i det meste, samt hans begrunnelse for hvorfor landene i øst-Europa ligger bedre an; også den er korrekt.

Enklest er det å vise til Sverige, de er både lammet og truet, på en og samme tid. Norge viser stygge tegn til å ligge ikke langt etter. I Europa er hovedproblemet EU med sin forfeilede innvandrings-politikk. 

La meg trå litt lett over det temaet idag, annet enn å si jeg er forferdet over vår såkalte borgerlige statsminister. Som tidligere marine-mann velger jeg å si at jeg savner hennes tilstedeværelse «på den nasjonale broen». For tidene er farlige og farvannet lumsk. Landet kan ikke da seile på autopilot.

Fregatten «Helge Ingstad» gikk ned med antatte kompetente folk på broen, en skandale i smul sjø og godt vær. Kanskje er dette symptomatisk, ikke bare for marinen, men for hele vårt utilstrekkelige militære forsvar. Samt mer, ikke minst feile eller manglende holdninger. Norge synes idag verre stillet enn i 1940. Problemet den gang var Arbeiderpartiets brukne geværs politikk. Vi hadde store vernepliktige styrker. Men disse ble ikke mobilisert av Nygaardsvold-regjeringen, for å si det enkelt. Skamfullt - som fortjente riksrett.

Jeg mobiliserer nå mot Marrakesh-traktaten som Erna Solberg synes å arbeide for, en FN inspirert avtale med alle de 40-50 muslimske landene solid på dens side... Samt EU-toppene, som implisitt aksepterer eller forsvarer Europa fremmed-invadert; langt farligere for oss det enn tysk Norges-okkupasjon. Signerer statsministeren den traktaten, som er oss nasjonalt skadelig og unødvendig, vil det bli hennes politiske bane og hennes historiske ettermæle, ja vanære.

Lammet og underdemokratisk er mitt svar, dvs manglende både Stortings- og folke-debatt.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

mandag 26. november 2018

Er regjeringen frekk nok til å undertegne CRRF uten å informere folket?

Fra Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring.

Er det endelige målet at alle Europas innbyggere skal inneha et pass utstedt av FN?

Flyktningsavtalen, CRRF, er like farlig som migrasjonsavtalen, GCM. Norge og Europa vil bli et innflytningsområde for millioner av kulturfremmede. Har vi ikke nok eksempler på mislykket integrering og parallellsamfunn i Norge og Europa? Hvilke mål forfølger egentlige regjering og Storting? Hvorfor ønsker de å utslette Norge som selvstendig nasjon?  Aktivisme nå før det er for sent. Alt for Norge!

Hovedsaklig er det frie og uavhengige medier som har fokusert på FNs migrasjonspakt, GCM, som mange europeiske land ikke vil undertegne. Dette er desverre ikke nok for FN, EU og 176 stater som siste uke vedtok at en tilleggsavtale, Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF, som også skal undertegnes i desember. Stortinget har ikke hatt en debatt om denne avtalen og det norske folk er ikke tilstrekkelig informert om en ytterligere uthuling av nasjonal suverenitet. 

Vi har selvsagt ikke funnet en eneste reportasje om denne nye avtalen i norsk systemmedia, selv etter to års forhandlinger. Dette finner FMI ikke merkelig da vi vet hvilken folkefiendtlig agenda den statsfinansierte indoktrineringsmaskinen forfølger. Uansett, vi i FMI har mot, forstand og vilje nok til å presentere hva systemmedia ikke vil at du skal vite. Spørsmålet er om regjeringen Solberg er frekke nok til å undertegne også denne avtalen uten en offentlig debatt? En norsk regjering er forpliktet til transparens og informere sine lands borgere om viktige vedtak som gjelder nasjonens ve og vel. Hvis denne avtalen blir undertegnet av det offisielle Norge uten at folket blir informert er dette i strid med norsk lov og har følgelig et strafferettslig aspekt. FMI vil aktivt forfølge ethvert rettsbrudd fra regjeringen.

Hva innebærer denne nye globale avtalen for flyktninger?

I desember 2018 vil det bli avstemt over to forskjellige avtaler, først den beryktede GCM for migrasjon i Marokko som betyr slutten på det Europa slik vi kjenner det. Videre skal en avtale for flyktninger, CRRF, undertegnes i FNs hovedforsamling i midten av desember. Begge avtalene er riktignok ikke rettslig bindende, men de statene som vil undertegne har politisk forpliktet seg til å gjennomføre punktene i avtalene. USA vil stemme nei i New York og FNs USA-representant Kelley Currie sier at de ikke under noen omstendighet vil stemme for en avtale som reduserer USAs "suverene rett".

Flyktningsavtalen, CRRF omfatter 4 konkrete mål:

 • Minske flyktningstrømmen til mottakerlandene.
 • Stimulere flyktninger til selvstendighet.
 • Fri reise (resettlement) og utvidede humanitære hjelpeprogram for en reise til andre land, i hovedsak Europa.
 • Skaffe forutsetninger slik at flyktninger uten fare og med verdighet kan reise tilbake til sitt hjemland.

Den globale avtalen for flyktninger består av 2 deler:

 • En omfattende plan for flyktningshjelp, CRRF. Norge har allerede gitt sitt samtykke til dette under hovedforhandlingene i New York. 
 • En aksjonsplan som omfatter følgende punkter:

 1. Forbedre flyktningenes muligheter for helsehjelp og skolegang.
 2. Flyktninger skal integreres og kunne jobbe eller få økonomisk (NAV) støtte slik at de blir mer selvstendig.
 3. En integrering av flyktninger i mottakslandene.
 4. Mottakslandene skal støttes økonomisk.
 5. Økt satsing for humanitære hjelpeprogrammer.
 6. En økning av eksperter og fagpersonell for å bistå flyktninger.

Nok er nok! Kjemp sammen med FMI mot globalisme og kapitalisme!

Verdenssamfunnet skal avlaste mottakslandene som i all hovedsak er fattige stater. Totalt er ca. 68,5 millioner mennesker på flukt, dette i følge FN. Mer enn 80 % av alle flyktninger har et temporært opphold i f.eks. Kenia, Jordan, Bangladesh og Kolombia. Avtaleteksten lister opp forskjellige hjelpetiltak som en biometrisk registrering, studentvisa og en grense mellom hjelpetrengende og geriljasoldater fra IS, Boko Haram og andre muslimske og ikke muslimske terrorister som oversvømmer de fattige landene. Hvordan de skal gjennomføre dette konkretiseres ikke. Konsekvensene flyktnigsavtalen CRRF innebærer vil være at rike land i Europa og Nord-Amerika blir forpliktet til å motta flyktninger og terrorister fra fattige 3-land. Konsekvensene er den totale ødeleggelsen av kulturnasjonene i Europa.

Flere FN konferanser og flere forpliktelser for Norge

For å realisere denne avtalen vil FN starte et „Globalt flyktningsforum“ med start i 2019. Dette forumet skal finne sted hvert 4 år i Geneve. Der skal beslutninger vedtas og deltagerne skal vedta nye økonomiske hjelpetiltak som FN finner nødvendig. Alt skal vistnok være frivillig og landene skal selv bestemme hvilken økonomisk støtte de vil bidra med. FMI betviler dette da Norge som betal-verdensmester vil nok bidra med det FN ønsker. Norge har som andre land gjennom flere tiår bidratt med utviklingshjelp og man skulle forvente at en positiv utvikling hadde funnet sted i mottakslandene. Noen steder kan man vise til enkelte positive utviklingstrekk, men dette står ikke i forhold de enorme summene som er overført. Vi er frekke nok til å påstå at den eksisterende utviklingshjelpen kan omdøpes til underutviklingshjelp.

Konklusjon:

 • Initiativet til CRRF-avtalen kommer fra FN og forskjellige NGOs uten en demokratisk legitimasjon.
 • Avtalen nevner bare rettighetene for flyktningene og forpliktelsene for mottakerlandene.
 • I praksis er dette et fordekt omfolkningsprogram for ikke skolerte næringslivsreisende og fattige flyktninger.
 • Kommende flyktninger får fulle rettigheter til sosialhjelp, skolegang, helsevesen, tolker, etc. uten å ha betalt en krone inn til Norge.
 • CFFR nevner ikke farene for den indre sikkerheten og økt kriminalitet.
 • Problemene ved integrasjon som kulturfremmede representerer nevnes ikke.
 • CFFR vil representere et incitament for en kraftig og farlig kulturfremmed innvandring til Norge.
 • Mediene skal oppfordres til å presentere hvilke fordeler innvandring innebærer og at flyktninger er en berikelse for norsk kultur og samfunn.

Spørsmål til regjering, Storting og systemmedia:

Ansatte i systemmedia har ikke integritet nok til å defineres som journalister, men som?!

Hvorfor skal CRRF vedtas av den norske regjeringen når Norge har vedtatt både Geneve-konvensjonen og har nasjonale asylregler?

Hvorfor ble det aktive norske samarbeidet rundt denne avtalen fortiet både i regjering, Storting og systemmedia overfor det norske folk?

Hvordan definerer FN hvem som er flyktning og hvem som er migrant?

Hvorfor er Norge tjent med en voldsom økning av mennesker fra andre mennesker, religioner og fremmede kulturer?

Hvorfor kan ikke den norske befolkningen si sin mening gjennom en folkeavstemning? Er demokrati farlig?

...

Her kan du forøvrig se og høre talerne fra demonstrasjonen som fant sted foran Stortinget søndag 24 november.


søndag 25. november 2018

Recognizing God's Hand in Donald Trump's Election

Dagens andakt er bragt til oss av Kirkehøyden gjennom en Youtube video som viser hvordan Gud valgte å reise opp Donald Trump til å bli USA's 45 president, mot alle odds. Sett av 12 minutter og se denne videoen. Takk til Kirkehøyden!


lørdag 24. november 2018

FN's Global Compact for Migration er en nasjonal selvmordspakt

Av Spikeren.
 

Anbefaler alle å se denne 1 time og 17 minutters lange videoen som omhandler FN's Global Compact for Migration, som vår norske regjering planlegger å skrive under på den 10-11 desember. Det blir i såfall et landssvik som vi aldri har sett maken til i norsk historie. Det vil bety døden for Norge som folk og nasjon. Se videoen og døm selv.
 
Vi krever at Norge sier NEI til FN's Global Compact for Migration!


Spikeren

fredag 23. november 2018

UK: Imam recites Islamic call to prayer during Church

Jakob Culture Church is Norway's leading cultural church
and hosts theatre performances, art exhibitions, concerts
and special events.
From Jihad Watch (tipset av Kirkehøyden).

“In Arabic, the imam made the declaration: ‘Allah is the greatest; I bear witness that there is no other God but Allah; I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah.'”

In traditional Islamic theology, that makes the cathedral a mosque. In any case, this has caused an uproar in Britain, which will doubtless lead to charges of “Islamophobia” against those who are upset.

Peter Howell-Jones, the dean of Blackburn Cathedral, however, agrees with those who are angry: “I don’t think this should have happened here. If people are going to call for my resignation there’s nothing more I can say or do to people to pacify them because actually I agree with their arguments.” So it was all a mistake, apparently, but it’s noteworthy that Christian professions of faith are never mistakenly sounded out in mosques.

The imam was filmed reciting the Muslim call to prayer in a Church of England cathedral the night before Remembrance Day. He performed the call to worship in front of an audience of around 400 people in Blackburn Cathedral last Saturday.

In Arabic, the imam made the declaration: ‘Allah is the greatest; I bear witness that there is no other God but Allah; I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah.’

It was part of a concert to commemorate the armistice and was carried out without the church’s permission.

Peter Howell-Jones, the dean of Blackburn Cathedral, has said he ‘partially agrees’ with calls for his resignation.

He told The Sunday Times: ‘I don’t think this should have happened here. If people are going to call for my resignation there’s nothing more I can say or do to people to pacify them because actually I agree with their arguments.’

Jihad Watch

Under the article, Patsy Koenig has the following comment:
Allah is greater, etc., is proof that Muslims do NOT worship the same God as Christians. 1.) Islam asserts that Allah is greater than the Holy Trinity, and 2.) A convert to Islam must say, “There is no god, but Allah… and Mohammed is his messenger.” A convert to Islam CANNOT SAY, “There is no god, but God… and Allah is his messenger.

Spikeren

torsdag 22. november 2018

Lærer migranter å lyve og spille teater for å få asyl i Europa


Fra document.no (tipset av May-Harriet Seppola).

Den 17. november 2018, kan Christian Skaug fortelle oss følgende på document.no:

En av journalisten/aktivisten Lauren Southerns samarbeidspartnere i hennes filmprosjekt Borderless har infiltrert en NGO på Lesbos som lærer migranter å lyve og spille teater for å få asyl i Europa.

Mens et skjult kamera gjør opptak forklarer Ariel Ricker, som leder NGO-en Advocates Abroad, hvordan NGO-representanter og migranter spiller rollespill for at de sistnevnte skal kunne fremstå mest mulig troverdig i møte med regjeringsapparatet som vurderer deres beskyttelsesbehov.

Asylvesenet i Europa er et osean av løgner, og her ser vi en dråpe i det.


Spikeren

onsdag 21. november 2018

Misvisende lederartikler bør beklages

Av Bjørn Wichstrøm.

Aftenpostens lederartikkel 13. ds. har overskriften: ”Misvisende innlegg bør beklages.” Som eksempel nevnes: ”Sylvi Listhaug har demonstrert begrenset vilje til selvransakelse etter den famøse Facebook-posten der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet, ledsaget av et bilde av al- Shabaab-militsen.” Her gjentas den uriktige fremstillingen som Listhaugs politiske motstandere baserte sitt angrep på.

Facebook-meldingen inneholdt ikke en generell anklage. Den omtalte det faktum at Ap nylig hadde gått imot regjeringens forslag: ”Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.” Vedtak om tap skulle treffes av departementet, men kunne bringes inn for domstolene uten utgifter for den som fikk slikt vedtak mot seg.

Flertallet i stortingskomiteen gikk imot forslaget. De ”viser til at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene”. Opposisjonen gav dermed avkall på hurtig inngripen mot hjemvendte fremmedkrigere og andre terrorister, slik regjeringens forslag gav mulighet for. Da er det full dekning for Listhaugs utsagn: ”Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.”

På uredelig vis klarte Listhaugs motstandere å iscenesette en ”heksejakt” ved å trekke en setning i hennes budskap ut av sin sammenheng. Istedenfor å avdekke uredeligheten sluttet media seg for det meste til hylekoret. Eksempelvis skrev Aftenpostens politiske redaktør 13. mars at Listhaug ”mistenkeliggjør meningsmotstanderes motiver”.

Aftenposten bør legge større vekt på å legge frem fakta og unngå å spre myter.

Bjørn Wichstrøm
Oslo, 14.11.2018

tirsdag 20. november 2018

Anslår at en halv milliard mennesker i Afrika er uten ID: - Alarmerende

Foto: JORGE GUERRERO / AFP
Fra VG 15.11.2018. (Tipset av Anne).

En av verdens fremste ID-eksperter, Joseph Atick, ber Europa ta større grep for å forhindre mer migrasjon blant de 500 millionene afrikanske ID-løse.

Tre år etter flyktningkrisen i 2015 sliter Europa fortsatt med å håndtere migranter og asylsøkere som kommer over Middelhavet. I høst har migrantruten fra Marokko til Spania eksplodert.

VG har tidligere skrevet om at politiet mener det avsløres altfor lite ID-juks i Norge – og at Skatteetaten mener det er altfor dårlig kontroll på hvem som oppholder seg her.

Doktor Joseph Atick kaller dem «den siste milliarden», disse som er usynlige i alle registre og ikke kan bevise hvem de er.

– Vi mener det nå er en milliard mennesker i verden som ikke har noen som helst måte å bevise hvem de er på. Halvparten av dem, 500 millioner, er fra Afrika sør fra Sahara, sier Joseph Atick til VG.

Torsdag er han i Oslo på en konferanse med internasjonale ID-eksperter. Budskapet der er at Norge og Europa må innse at manglende ID er et problem som bidrar til migrasjon. Og at det må satses mindre på bistand til «engangsprosjekter» og mer på dette langsiktige problemet.

– Når du blir ekskludert fra samfunnet har du en vesentlig ulempe i livet og det er mye større sjanse for at du benytter muligheten til å bli en del av den illegale migrasjonsstrømmen, sier Atick.

Les hele artikkelen i VG

mandag 19. november 2018

Hva som venter Norge og Europa

Rasefremmede invasjonsstyrker i retning Europa.
Foto: RadekProcyk/iStock
Fra FMI

Det er vanskelig for uavhengige medier som FMI å formidle positive nyheter for sine lesere i dagens Norge og Europa forøvrig. I motsetning til politikere og den statsfinansierte systemmedia presenterer vi ikke eventyr og fordreide nyheter, også kjent som indoktrinering og en bevisst utelatelse av å presentere og kommentere den reelle politiske situasjonen og utviklingen.

«Omfolkningspolitikk for immigranter»
Dagens tema er dessverre alt annet enn positivt og vil garantert hos FMIs lesere utløse alt fra forakt, resignasjon, forbannelse, hat og vilje til å kjempe mot den offisielle etablerte sannheten som «våre» folkevalgte vil at vi skal tro. Temaet er en studie fra EU helt tilbake til år 2010 hvor temaet er «omfolkningspolitikk for immigranter». Utarbeidet er denne studien bl.a. av rådgivningsfirmaet Eurasylum Limited. Bakgrunnen for at vi presenterer denne eldre studien er ment som bakgrunnsinformasjon og er grunnlag for en senere artikkel om FNs forslag av Global Compact for Migration (Global pakt for en sikker og ordnet regulær migrasjon) som skal undertegnes i Marokko 10. til 11. desember av folkevalgte regjeringer som ikke representerer sitt eget folk, akkurat slik som regjeringen Solberg og hennes redselskabinett.

Er Norge en selvstendig stat?
Tilbake til studien som bærer navnet «final report relocation of refugees». Tidlig i studien kommer det frem at rapporten snakker om immigranter og planene for en omfolkning av flere forskjellige fremmede folkeslag til Europa, akkurat slik vi har opplevd de siste 40 årene med kulminasjonen av nyankomne kulturfremmede i 2015. Vi erkjenner gjennom denne studien at masseinvasjonen av ikke etniske europeere ikke blir styrt fra regjeringen Solberg, ei heller andre lands regjeringer i Europa. Her snakker vi om overnasjonale mål fra EU og FN. Norge er forpliktet til å gjennomføre hva disse organene vedtar grunnet EØS-avtalen.

På side 112 blir det beregnet hvor mange nyankomne innbyggere hvert enkelt land greier å ta i mot. Hvordan man har regnet seg frem til disse ulogiske tallene er for FMI en matematisk gåte. Som alle er kjent med er det geografiske livsrommet i Europa lite sett i forhold til Afrika hvor én kvadratkilometer gir plass til 30 mennesker. Tyskland med 82,5 millioner innbyggere er et av landene i Europa hvor folketettheten er størst. Her deler 232 innbyggere én kvadratkilometer. Dette interesserer ikke «matematikk-ekspertene» i Brüssel. Her enkelte eksempler:
 • De mener at det i fremtiden kan bo inntil 274 millioner mennesker i Tyskland, en økning av befolkningstallet med 192 millioner.
 • For Østerrike, som har i overkant av 10 millioner skal det etter viljen til EU og FN bosettes nye 65 millioner, totalt 75 millioner innbyggere i alpelandet.

EUs matematikk-magikere tar også for seg bl.a. Italia, Frankrike og Ungarn:

 • I Italia skal befolkningen økes fra 60 millioner til 240 millioner.
 • Frankrikes 65 millioner skal økes til 486 millioner innbyggere.
 • Ungarn som frem til nå aktivt har motarbeidet planene til Eurokratene om et mottak av de kulturfremmede som invaderte Europa i 2015, med påfølgende familiegjenforeninger, er også implementert i visjonene til EU. For de cirka 10 millioner magyarer skal folketallet der økes til 82 millioner.
 • Hva med Norges cirka 5,3 millioner innbyggere, hvorav cirka 1,3 millioner ikke er etniske nordmenn, hva har «ekspertene» her regnet ut? Norge blir holdt utenfor denne utopiske planen, men tallene for nabolandene Sverige og Danmark viser at fremtiden ikke ser hvit ut for EØS-Norge. FMI henviser til side 106 og de påfølgende grafiske fremstillingene. Dette er rystende lesning og vi henviser nedenfor til link for denne fullstendige EU studien, men to spørsmål har vi i FMI til systemmedia: Hvorfor har dere ikke analysert og presentert denne fremtidsvisjonen til EU i løpet av de siste åtte årene? Hvorfor finnes det ingen adekvat og uavhengig reportasje i deres statsfinansierte medier om hvordan EU arbeider for Europas Undergang?

Denne studien er makkverk akkurat som EU
I rapporten går det muntert videre i den visjonen som EU forfølger og som vil kulminere med undertegnelsen av den fryktede avtalen, Global pakt for en regulær migrasjon i desember som marionettene i Regjeringen Solberg har bekreftet at de vil undertegne. Konklusjonen i dette makkverket av en studie er at det i fremtidens Europa skal det totale innbyggertallet være på over 3,8 milliarder mennesker. Hvilke proporsjoner dette innebærer mot dagens 500 millioner innbyggere i Europa er skremmende og vil helt klart forvandle Europa totalt. Alle som betviler denne korte introduksjonen av denne studien kan lese hvordan Europas nasjonalstater og etniske befolkning skal elimineres henvises til følgende link.

Når vi vet at gjennomsnittlig IQ i Afrika ligger på cirka 70, hvorav halvparten ikke har denne intelligenskvotienten, og en IQ på 85 regnes generelt som tilbakestående og intellektuelt behindret. I Europa har den etniske befolkningen en IQ på mellom 95 og 100 %. Studier viser at en lav IQ gir seg et direkte utslag i kriminalitet og instabilitet for nettopp disse landene. Dette underbygges av den høye kriminalitetsraten de kulturfremmede utgjør, statistisk sett. Dette er udiskutabelt og selv systemmedia kan ikke skjule disse fakta. Det er en kjensgjerning at mennesker med en lav IQ har store problemer med å lære seg nye språk, samt å respektere det nyankomnes land skikker og kultur. Parallellsamfunn er forprogrammert, se eksempelvis Oslo øst som Holmlia og Stovner. FMI konkluderer at Norge og Europa må forberede seg på urolige tider og hva fremtiden vil bringe er bare en ting sikkert: Fremtiden ser ikke hvit ut.

Nettredaksjonen

FMI

søndag 18. november 2018

Fortapelse i Bibelen


Av Johan Emilian Moan, professor emeritus, Oslo.

Det er åpenbart at vi ikke har noe klart blide av livet etter døden. Men noe er felles for alle tre bilder som Jesus gir oss.

En lære om at ikke-troende går fortapt etter døden er det langt fra bare kristendommen som har. Jeg må tilstå at jeg hører med blant dem som finner læren ubehagelig. Mange lidelser kunne troende kristne opp gjennom historien ha vært spart for om Bibelen ikke hadde inneholdt noen slik lære.

Middelalderens beskrivelser i ord og malerier av «Helvete» er gruvekkende. Mange følsomme, troende mennesker har vært i angst for å havne i «helvete» slik Luther var. Men, på den andre siden, kanskje læren kan ha spart mennesker for lidelser? Jesus har vel ikke stadfestet den gjentatte ganger hvis han ikke hadde en frelsende hensikt med den?

Dessverre lager vi kristne ofte to grupperinger: «vi som tror hele Guds ord, inklusivt det som står om Helvete» og «de som ikke tror hele Guds ord med dets utsagn om Helvete». «Vi» framstår som mer troende og bedre mennesker enn «de». Slik kan det sees fra begge sider.

Kristne ledere fra Origenes (185–254) i oldkirken og til norske biskoper, folkekirkemedlemmer og MF-studenter i dag har ønsket å fjerne læren, ofte med kjærlig list og lempe. Kirken har tatt disse forslagene om avskaffelse av evig fortapelse på alvor. Etter en lang diskusjon ble den første fornektelsen av Helvete dømt som heresi på et allment konsil i 533. Her i Norge kan vi tenke på Schjelderup i 1950-årene, presten og Ap-politikeren Harald Bekken i 1990-årene og nå flere biskoper, prester og MF-studenter. På MF er det jo mange med et svært liberalt skriftsyn, og da er det vel sannsynlig at læren om evig fortapelse er forlatt av mange der i huset.

Mange forakter kristendommen på grunn av utsagnene om helvete. Men vi kan ikke slette disse utsagnene hvis vi ikke vil være grovt utro mot skriften. Vi kan heller ikke gå inn for neddemping ved å gjøre fortapelsen til en slags forbedringsanstalt, en skjærsild eller en annihilasjon. Åpenbaringen i kristendommen skjedde ved Jesus selv, og ingen har talt klarere om fortapelsens realitet enn nettopp han.

Det er mange grunner til at læren er sentral i kristendommen.
 1. Ingen har oftere enn Jesus satt den fram.
 2. Den omhandler noe evig, noe transendent, noe som vi ikke har menneskelige kilder til å vite noe om. Kristendommen er en åpenbaringsreligion, og de grunnleggende sannheter om den finner vi bare som Gud-inspirerte ord i Bibelen.
 3. Læren handler ikke bare om de absolutt onde menneskene, som Nero, Hitler, Stalin og Mao, ikke om naboen vår heller, men om deg og meg. Det er til oss, ikke til de onde andre, læren henvender seg.
 4. Læren står ikke i kontrast til sunn fornuft. Den motsier ikke logisk rettstenkning. Den slår fast at det er forskjell på å unnskylde og å frikjenne. Bevisstheten om fortapelsens mulighet er en smerte som kan sammenliknes med å plante sannhetens flagg i opprørerens borg (C. S. Lewis).

Læren er knyttet til menneskets frie vilje og til syndefallet, (at mennesket selv valgte å bruke sin frie vilje ved å ta steget mot full egoisme). Vår tid viser klarere enn noen annen tid at de fleste vil bestemme selv, og absolutt ikke innordne seg under noen gud, unntatt, kanskje, levestandardguden eller modernitetsguden: «personal peace and affluence».

Jesus satte læren fram i tre bilder. 1) Evig straff og pine: Matt 25.46, Luk. 13.23–28 og Luk. 16.19–31. 2) Ødelegging av sjel og kropp i helvete: Matt 10.28, og 3) Å bli satt utenfor Guds himmel og Guds nærvær. (Han som manglet rett bryllupskledning, de 10 kloke og de 10 uforstandige jomfruene, og den rike mannen og Lasarus.)

Det er åpenbart at vi ikke har noe klart blide av livet etter døden. Men noe er felles for alle tre bilder som Jesus gir oss. At fortapelsen er varig, ja, uendelig lang, at den er svært vond, at det er en tilværelse borte fra Gud og hans godhet, og at mennesket der er fullstendig overlatt til sin egen, egoistiske vilje. Dessuten ser vi av liknelsen om den rike mannen og Lasarus at den rike mannen ikke ber om å få komme til Guds rike, men at Lasarus skal komme ned og tjene han. C. S. Lewis sier at døren til fortapelsen er låst fra innsiden. De som er der, vil rett og slett ikke ut. De vil ikke underkaste seg Gud. De vil ikke bli små og ydmyke som barn. Gud sier til dem: «Dere får det dere selv har valgt!» Men, sier mange, straffen er jo så altfor streng. Burde ikke de fortapte få en sjanse etter døden? Saken er vel at de ikke vil velge annerledes etter døden enn før: De vil gjøre som de selv vil og ikke underordne seg noen. Vi må huske at Gud er barmhjertig og god, men samtidig rettferdig.

Alle mennesker som ikke har hørt evangeliet, eller som ikke har fått det rett forkynt, behøver verken jeg, Tor B. Jørgensen eller MF-studenter å bekymre oss for. Den gode Gud vet hva som skal gjøres med dem. Det vil bli rettferdig. Men i denne sammenhengen har vi fått et bud fra Herren om å gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Begrepet «evangeliet» er jo det samme som Jesu egen lære. Mange vil mene at en lære om tilintetgjørelse vil gjøre misjon lite aktuell. Mange er trøtte av livet og vil slippe unna ved døden. Dette er nedfelt i noen av Østens religioner.

Vi leser om evig straff og pine og om ild. Da må vi huske at vi ikke har noe bilde av hva evighet er. Det er noe helt annet enn tid. Hvis vi kan tenke oss at tiden går langs en linje (en dimensjon), er kanskje evigheten en romfigur i tre dimensjoner? Ødelegger vi den ene linjen, blir hele romfiguren, som er hele vår evige virkelighet, ødelagt. Et slikt bilde kan også være nyttig når vi tenker på at Gud er evig, og hevet over tid og rom. Han ser alt rom og alle tider i et «blink».

Men vi må innrømme at det er mye vi ikke forstår: Hvorfor ga Gud oss den frie viljen når han jo måtte vite hvordan det ville gå? Kanskje det har noe med at han skapte oss i sitt bilde? Kanskje vi kan sammenligne Guds handling med at gode foreldre vil at barna deres skal utvikle fri vilje og komme og gi dem varme og kjærlighet fullstendig uten tvang. Som uskikkelige barn er et skår i gleden for gode foreldre, kan det se ut som fortapte mennesker er et skår i Guds allmakt.

At smerten i fortapelsen er stor, ser vi av Jesu lidelseshistorie. «Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forlatt meg», ropte han. Det var den eneste gangen han ropte i påsken. Han, som hadde vært ett med Gud, var nå et sted der Gud ikke var. Hvor var det? I fortapelsen! Jesus svettet blod. Da jeg skjønte at Jesus faktisk var i fortapelsens smerte, uendelig intens og uutholdelig, gikk storheten i Hans forsoningsverk for fullt opp for meg. Det viste meg også alvoret i fortapelsen. Jeg skjønner ikke at våre liberale forkynnere våger å utelate fortapelsens mulighet fra sin forkynnelse, og å si som Bjørn Eidsvåg: «Til helvete med helvetet!» Nesten alle radioprekener jeg har hørt i mange år, også på domssøndagene, handler om livet her på jorda, sporadisk om himlen, men aldri om fortapelsen.

Benytter Jesus seg av vår redsel og feighet når han «skremmer» med fortapelse? Noen liberale teologer vil nok si det. Men denne formen for feighet er vel ikke uslere enn feigheten min når jeg tar fram en GPS på en fjellvandring i tåke i et område der jeg vet det kan finnes et stup?

Johan Emilian Moan

lørdag 17. november 2018

Livet - Guds gave for liten og stor

Av Terje Bjuland, Bergen.

Det er de aller minste, mens de er i mors liv, som ikke har noen stemme.

De kan ikke rope på sine rettigheter, gå i ­demonstrasjonstog og fremme sine synspunkter for ­politikerne, eller ringe nødnumrene når de føler seg truet.

Har vi mistet respekten for livet? Livet, som er Guds gave til oss alle som har fått lov til å leve. Det er et Guds under hver gang et barn blir unnfanget i mors liv.

Ja, kjære mor, dette skjer inni kroppen din, men det er et Guds verk. Og et liv som blir startet må alltid tas imot som den Guds skapning det er. Vi kan ikke si at det ikke passer å bli mor eller far fordi andre ting i livet må komme foran, at det av en eller annen grunn ikke passer å få barn. Dette gjelder både mor og far til barnet. Begge har et ansvar for sine handlinger. Vi kan ikke velge oss bort fra det fordi det var et resultat av en tur på byen som endte der den ikke skulle eller at det er midt i utdannelsen, eller at økonomien ikke er på plass. Vi må alle ta ansvar for våre handlinger.

Dette er de aller minste som, mens de er i mors liv, ikke har noen stemme. De kan ikke rope på sine rettigheter, gå i demonstrasjonstog og fremme sine synspunkter for politikerne, eller ringe nødnumrene når de føler seg truet. De er helt avhengige av deg og meg, at noen taler deres sak. Men vi lar kirurgene rive hvert femte foster i filler og kaste dem i søppeldunker – over en halv million barn har endt sine dager i en søppelsekk på et sykehus siden abortloven ble innført i 1979. Hvem talte deres sak og forsvarte at de måtte få leve? Vi er alle skyldige og må rope til Gud om tilgivelse for at vi har tillatt at dette skjer.

Det er ikke tid for å henge ut eller klandre hverken den ene eller den andre. La oss ta hverandre i hendene og be den allmektige og hellige Gud om tilgivelse for hvert eneste av disse barnene som ikke fikk leve. Jeg vet at til og med denne store synden vil Gud tilgi. Bibelen forteller oss hvilken underfull nåde det er i Jesu fullbrakte frelsesverk for alle som vender om og bekjenner det vi har gjort feil. Er ikke det fantastisk! Jesus sier også til oss det som Han sa til kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd i Johannes 8,10–11: «Gå bort og synd ikke mer fra nå av.»

I Esekiel 37 står det om hvordan tørre ben i en dal ble satt sammen og skapt om til mennesker som Guds utvalgte folk. Ingen, ingen av disse små som endte sine dager i mors liv er glemt av Gud. Jesus sier i Lukas 12,6–7: «Selges ikke fem spurver for to øre? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Men endog hårene på deres hode er tellet alle sammen; frykt ikke! dere er mer enn mange spurver.» Jeg tror at Gud vil samle sammen de avrevne hender og ben, og reise opp disse små som levende mennesker slik at vi kan treffe dem igjen når vi kommer hjem til Jesus i Himmelen.

Så ber jeg Gud om at vi alle virkelig må bidra til at alle mødre blir 100 prosent tatt vare på og at de som angrer at de har tatt abort får all den hjelp, støtte og forbønn som de trenger. Til deg som er far og kanskje «over alle hauger» og sender økonomiske bidrag: Husk at du er like ansvarlig for barnet som du er far til, som dets mor. Selv om dere, mor og far, lever egne liv i ekteskap eller på andre måter, husk på barnet ditt og tenk på om det er noe du kan bidra med. Legg det frem for Gud den allmektige og be Ham om å ta vare på det.

Dere nærmeste familie og venner: Se hvordan dere kan hjelpe til på beste måte. Ta ansvar for den lille og mor, ikke fordøm, og ikke anbefal abort, men se hvordan dere kan hjelpe til. Det er ingen tid for fordømmelse, men det er tid for å gjøre opp og gå videre i Guds tilgivelse og nåde gjennom forsoningen i Jesus Kristus.

Mitt rop er: La også de minste få leve!

Terje Bjuland, Bergen

fredag 16. november 2018

Norge må si NEI til FN's migrasjonsavtale

Av Amund Garfors.

Den 10 desember, dagen etter at Statsminister Erna Solberg har vært her i Narvik og åpnet landets lengste bru på E-6, så reiser hun direkte til Marrakesh i Marokko, hvor hun etter alle solemerker vil skrive under på FNs migrasjonsavtale. En avtale som nok en gang lures igjennom, uten folkets godkjennelse og innsyn. Ja, en avtale de forteller oss at den ikke er juridisk bindende og at det ikke blir innført noen nye forpliktelser for Norge. Men den har vi hørt før! Og slik løgn, det må de bare dra lenger ut på landet med.

Saken er den, at nå begynner FN å bli ganske desperat, der de bruker alle mulige måter for å lure oss trill rundt. Og selvfølgelig, så er Erna Solberg den første til å stille opp. Der hun i god gammeldags norsk naivitet og husmannsånd, gjerne skriver under på Norges dødsdom. For det er akkurat det denne avtalen dreier seg om!  For på papiret ser alt så ufarlig ut. Men i realiteten er denne avtalen livsfarlig for et lite folk og land som Norge! Denne avtalen kamufleres som noe som skal bekjempe illegal migrasjon, men i realiteten skal den legge til rette for såkalt "legal" innvandring og migrasjon. Og det eneste denne avtalen går ut på, det er å viske ut og lage et mindre og helt utydelig skille mellom det som er lov og ikke lov. Altså, om man kommer som venn eller fiende, så er alt like bra!

Heldigvis har allerede en rekke land vist tommelen ned for denne selvmordavtalen. Land som USA, Australia, Ungarn, Østerrike, Polen, Bulgaria, Kroatia, Slovenia og Tsjekkia sier tvert nei til å møte opp i Marrakesh for å skrive under. Men dessverre, så har den norske regjering med Erna Solberg i spissen allerede bestilt flybillett. Nok en gang i god norsk ånd, naivitet, dumskap og med penger nok, så stiller de opp til nok en ny internasjonal forpliktelse. Ja der Erna Solberg villig står først i køen og i givakt for FN. Og som skal tømme hele oljefondet vårt. Ja, hadde hun bare kunnet, da hadde hun ganske sikkert skrevet under som først av alle. Der hun følger i Gro H. Brundtlands fotspor, kun for å vise seg fram. Ja der Norge skal være "beste elev i klassen". Der FN og EU selvfølgelig går først og skal prioriteres. Mens det norske folk kommer langt ned på lista.

Jeg ser også at det stadig manipuleres  med betegnelsen av disse inntrengerne som skal overta Europa.  Ikke minst ta over vår egen lille sårbare nasjon. Det går fra "flyktninger" "asylsøkere" "barn" og "familegjenforening." Mens det nå kalles migrasjon og migranter. Hele tiden for å forvirre, lure og manipulere oss. Der de åpenlyst ikke lenger prøver å legge skjul på sin onde agenda.

Ingen tvil om at det neste blir en slags godkjenning og full ratifisering og en merkelig tolkning som vil gi hvem som helst fra hele verden, fri tilgang og adgang til alle rettigheter i Norge. Der land etter land skal globaliseres, landegrenser viskes ut, og effektiv kontroll skal vekk og nulles ut. Helt til alt er i et eneste kaos. Nei, det er liksom ikke nok at nasjonalstaten bukker under, der land etter land etter land skal fylles med dysfunksjonelle og tilbakestående voldskulturer og all ondskap som kan vederfare tidligere gode, trygge og lykkelige land. Ja, for Europa skal nemlig vekk! Og det er dette Erna Solberg og Siv Jensen og resten av disse nokså svikefulle politikerne ønsker av hele sitt hjerte. Selv om FrP og Siv Jensen har protestert og åpnet for dissens i denne saken. Men er det er bare skuebrød, svada og tull fra FrP. Og kun for blidgjøre sine velgere. Ellers hadde de forlengst satt foten ned for Ernas maktkåtskap, der FrP ikke engang viser det minste snev av forstand eller lojalitet til eget land og folk. Ja slik de viste sin iver og snarvei i ACER-tilslutningen.

Men det er jo veldig greit at våre nokså nedsnødde politikere kan vise til nye "internasjonale forpliktelser" der de neste gang kan henvise, lyve og bedra det norske folk når de må svare for seg overfor folket. Ja som vil ha svar på denne svindelen. Og hvorfor de prakker alt dette på oss og vårt lille sårbare land? Mens de fleste andre land i verden avviser og ikke bryr seg det minste med. Disse absurde ideene, der Norge skal redde verden, der de fremmede stiller stadig nye krav om penger, bolig og der alt skal være fritt i dette landet, det kan bare ikke fortsette! Det mens Ola og Kari må bøye nakken og jobbe til de er minst 70 år for å holde galskapen og pengestrømmen gående.

Naivitet og frekkhet er blitt inngangsporten til det gode liv i Norge, der vi tydelig blir utnyttet og bedratt. I dette bakvendtlandet hvor våre uansvarlige politikere gjør presis det de får beskjed om fra utenlandske krefter. Noe som er strengt forbudt ifølge vår Grunnlov!

Vi forsørger og duller og daller med hundretusener av mennesker som har blitt fordummet av islam og går her og gresser hos NAV. Og disse menneskene som omtrent ikke kliper i ærlig arbeid, de er nå iferd med å dominere og overta vårt umistelige land og samfunn. Takket være politikere som Erna Solberg, Siv Jensen, Gahr Støre, Hareide, Lysbakken, Skjei Grande osv osv. En elite i landet, ja som ikke er stort annet enn nyttige idioter for de fremmede.

Forøvrig er ikke Erna Solberg alene om å inngå denne meget farlige avtalen den 10. desember. Men som underskriver av dette famøse dokumentet, så er hun den ansvarlige lederen av landet når denne suverenitets-avståelse skal signeres.  Og som alltid under slike farlige prosesser, så er de frekke nok til IKKE å spørre folket om tillatelse. Dermed kan festen og bedraget og landets ødeleggelse fortsette som før!  Kan ikke annet enn å gråte over ei framtid som kommer til å bli meget dyster!

Amund Garfors

torsdag 15. november 2018

Who Needs Feminism?

From PragerU.

There’s no easier way for a public figure to evoke the media’s fury than to announce he’s not a feminist. But in this video Andrew Klavan, best-selling author and host of The Andrew Klavan Show announces he’s proudly anti-feminist. 

No, Klavan doesn’t “hate women,” he just hates that modern feminism has bullied us all into accepting the obvious and harmful lie that men and women are more or less the same.

 

onsdag 14. november 2018

Norge skal slutte seg til FNs Global Compact for Migration

Av Spikeren. 

Igår, den 13 november 2018 klokken 14:08, kunne vi lese følgende på Resett.no:

Solberg-regjeringen har bestemt at Norge skal slutte seg til FNs Global Compact for Migration (også kalt GCM avtalen).

Resett har fått tips fra leserne om at Solberg-regjeringen nå har bestemt at Norge skal slutte seg til FNs migrasjonspakt. Dette bekreftes tirsdag formiddag av Utenriksdepartementet.

Resett har ved flere anledninger omtalt den omstridte Global Compact for Migration, et nytt rammeverk for migrasjon, som FN ved IOM har promotert, blant annet ved å hevde at masseinnvandring er «uungåelig, nødvendig og ønskelig». Pakten vil blant annet innebære at det åpnes for nye «legale veier» for migranter som ikke er flyktninger, og begrensninger i hva pressen kan skrive om migrasjon. Avtalen skal etter planen skrives under den 10. desember.

På sine nettsider har Regjeringen lagt ut informasjon om avtalen og litt om hva den innebærer.

Dette skremmer meg virkelig, for denne avtalen setter Norge som nasjon overfor SVÆRE utfordringer idet vi binder oss til en FN avtale som vil gjøre det mulig for MILLIONER av lovlig og ulovlige migranter, flykninger og asylsøkere fra MENA-land å ta seg inn til landet vårt, uten at vi kan forhindre det, og uten at det norske folk har blitt spurt om de er enig i denne avtalen eller ikke. Hele prosessen med GCM avtalen har blitt hysjet ned av både politikerne og mediene våre, og man får inntrykk av at selve signeringen helst skulle foregå i "stillhet".

Jeg slo på 21-nyhetene på TV2 ikveld for å se om de kanskje nevnte noe om at regjeringen har bestemt seg for å underskrive GCM avtalen, men nei, ikke et pip fra dem. Etterpå gjorde jeg et google søk for å se om noen av de største riksmediene våre hadde skrevet om det, men også der ble jeg skuffet.

Det eneste jeg fant (utenom Resett.no) var en artikkel på Nettavisen som skriver følgende:

Like før jul skal regjeringen slutte seg til en omfattende, internasjonal avtale om migrasjon. Innholdet i FNs migrasjonsplattform GCM (Global Compact for Migration) har blitt forhandlet i halvannet år og skal sluttføres og signeres på en FN-konferanse i Marrakech i Marokko 10. og 11. desember.

Det har lenge vært uklart om regjeringen vil slutte seg til avtalen. Tirsdag kveld ble det kjent at regjeringen vil slutte seg til migrasjonsplattformen.

- Regjeringen har behandlet saken og FrP tar uformell dissens fordi man ikke fikk gjennomslag for sitt primærstandpunkt om ikke å slutte seg til avtalen, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til Nettavisen.

- Når regjeringen likevel slutter seg til plattformen er det viktig for FrP at den brukes til å fremme norske interesser, som retur og kontroll på migrasjon i nærområdene. Norge skal ha full kontroll på innvandringspolitikken, sier Wara.

Samtidig som jeg holder på med denne artikkelen, tikker det inn et skriv fra Dan Odfjell som sier akkurat det samme som jeg hadde tenkt å avslutte med.

Dan Odfjell skriver følgende:

Jeg skrev et åpent brev «Til Erna Solberg» forleden publisert på nettstedet Resett som fikk mange vektige påfølgende kommentarer. I mellomtiden melder nettstedet document.no at Regjeringen Erna Solberg vil undertegne avtalen. Om det skjer foreslår jeg at FrP melder seg ut av regjeringen, og varsler dette omgående. Grensen er nådd for hva regjeringen kan gjøre mot det store flertallet av det tenkende norske folket, uten folkeopprør. Vi har fått nok nå av immigrasjon og manglende integrasjon, samt EU underdanighet.

Erna Solberg som statsminister har mandat til å sette landet og oss nordmenn først, men ikke  grunnlov-stridig å underlegge oss EU, ei heller resten av verdenen. Som i Acer-saken kjører hun på uten engang å ville forklare oss velgerne hvorfor. Hun oppfører seg arrogant og nærmest som hun var en diktator, i et land pretendert som folkedemokrati, dvs at folket blir hørt i store anliggender. Til og med Sverige har forstått Marrakesh-implikasjonene, og danskene for lengst, de vil ikke undertegne. Hvorfor, fru statsminister, hvorfor vil du ødelegge ditt eget parti slik som Knut Arild Hareide nylig, og gjenstridig gjorde sitt; vær ikke i tvil om det.

Om ikke FrP tar affære går også det partiet ned med dragsuget, hvilket venstresiden håper på. Så hjelp dem for all del, og lykke på reisen. Vi er mange som ikke blir med på akkurat den.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Spikeren

tirsdag 13. november 2018

Her er fremtidens energi

Fra Illustrert Vitenskap 7. oktober 2018.
Av Rolf Haugaard Nielsen.

Jordas indre, menneskekroppen og verdenshavene. Her skal klodens energiforsyning komme fra i fremtiden, når fossilt brensel som kull, olje og naturgass blir forlatt. 

Verdens energiforbruk har steget med 50 prosent de siste 20 årene – og utviklingen fortsetter.
I dag bruker klodens om lag sju milliarder mennesker en energimengde som svarer til mer enn 14 milliarder tonn olje i året. Bare en sjuendel kommer fra fornybar energi og atomkraft. Over 80 prosent ­produseres fortsatt ved å brenne kull, olje og ­naturgass.
Kloden har brukt millioner av år på å danne lagrene av de fossile brennstoffene, mens vi brenner dem opp på et geologisk øyeblikk. Energisel­skapet BP mener at det er nok kull under bakken til å dekke verdens forbruk i 153 år, mens de kjente oljereservene rekker til 50 år.
Derfor må vi finne nye energikilder slik at det fortsatt kan være strøm i lyspæra når vi skrur på lyset om 100 år.
Og rundt om i verden er forskere og ingeniører allerede i gang med å knekke koden for hvor fremtidens energi skal komme fra.

# DE GRØNNE


Vindmøller vokser raskt

Vindmøller
© Shutterstock
På 1980-tallet begynte vindindustrien en systematisk byggevirksomhet. Den gang var vindmøllene 15 meter høye og hadde en kapasitet på 55 kW.
Med perfekt vind kunne hver mølle produsere strøm til at en kaffemaskin var i bruk i ti minutter om dagen i et år. I 2017 åpnet en havvindpark i England med verdens største vindmøller.
Tuppen på vingen rager 187 meter opp over havets overflate, og vindmøllen har en kapasitet på 8 MW.
Én omdreining av rotoren produserer nok strøm til å dekke forbruket til en familie i et døgn.
 • SÅ LANGT HAR VI KOMMET: 
  Vind dekker i dag 3 prosent 
  av verdens strømforbruk –
  det kan bli 33 prosent i 2050.
 • FORDELER: Havet har plass til enorme vindmølleparker som kan utnytte den stabile vinden på havet.
 • ULEMPER: På land plager møllene sine menneskelige naboer med støy.

Hus blir selvforsynte 

Solceller

© Shutterstock
Verdens raskest voksende energiteknologi er solceller. Veksten skjer ikke bare i form av enorme anlegg som bygges i verdens ørkener.
Bedrifter utvikler takstein, vinduer, fliser og murstein som fungerer som solceller og kan dekke hele huset. Med et stort batteri kan disse solcellene forsyne en hel husstand med energi.

Tidevannskraft tappes

11,5 kvadratkilometer inndemning og 16 turbiner skal gjøre Swansea Bay i England om til et kraftverk.
Ved høyvann strømmer vannet inn, og når vannstanden faller 7–9 meter ved fjære, kan vannet bare trekke seg tilbake gjennom turbinene.
Anlegget skal produsere strøm til 155 000 hjem.

Jordas indre damper av varme

Jordvarmeanlegg er utbredt på Island.
© UNIVERSAL IMAGES GROUP/GETTY IMAGES
For hver kilometer under jordas overflate stiger temperaturen 25 grader.
Varmeenergien kan høstes ved å pumpe vann gjennom et kretsløp i undergrunnen, der væsken suger varmen til seg.
Systemet kan varme opp vann som brukes til fjernvarme, eller drive en turbin og en generator som produsenter strøm.

# DE MENNESKESKAPTE

Fortau er moderne tredemølle

Fotgjengere på Bird Street i London går på verdens første strømproduserende fortau.
© HANNAH MCKAY/REUTERS/SCANPIX
Bird Street i London fikk i 2017 det første strømproduserende fortauet i verden. Under fugene mellom flisene i fortauet sitter såkalte piezoelektriske generatorer, som konverterer trykket fra føttene til strøm.
Elektrisiteten oppstår ved at det mekaniske presset på flisene skaper et elektrisk felt i det piezoelektriske materialet og driver en strøm av elektroner gjennom generatorene.
Strømmen lagres i batterier som gir fra seg energi til gatelyktene om kvelden.
Hvis fortauene legges i alle storbyer, kan mange millioner trampende føtter produsere energi nok til all belysning i metropolene.
 • SÅ LANGT ER VI KOMMET: I dag blir teknologien bare brukt i ett enkelt fortau.
 • FORDELER: Energien fra fotgjengerne blir utnyttet i stedet for å gå til spille.
 • ULEMPER: Teknologien er dyrere enn et vanlig fortau.

Passasjerer varmer opp bygning

250 000 reisende går hver dag gjennom Sentralstasjonens hall i Stockholm.
Varmestrålingen fra kroppene til de travle togpassasjerene fjernes via ventilasjonssystemet, som er koblet til en varmeveksler.
Her overføres varmen til vann, som gjennom en rørledning ledes inn i varmeanlegget på en 13 etasjer høy kontorbygning ved stasjonen.

Systemet reduserer bygningens varmeutgifter med 20 prosent.
 • STATUS I DAG: Kroppsvarme driver bare noen få systemer i verden.
 • FORDELER: Metoden er billig, og varmen fra de reisende blir brukt i stedet for å bli sendt ut i lufta, der den går til spille.
 • ULEMPER: Produksjonen kan ikke erstatte annen oppvarming fullt ut.

Storbyens støy sørger for lys i gatelyktene

En skyskraper dekket av små hår kan fange opp støyen i storbyen og konvertere lydbølgene til strøm.
Midt i et vidt forgrenet nettverk av motorveier står den 100 meter høye skyskraperen Soundscraper. Lyden av alle bildekkene som ruller over asfalten, er øredøvende – men støyen er snadder for bygningen.
Den er dekket av 84 000 flimmerhår som gjør om bevegelsen i lydbølgene i lufta til strøm.
Soundscraper er fortsatt bare oppført på arkitektenes tegnepapir, der høyhuset deltok i skyskraperkonkurransen til et arkitekturmagasin i 2013.
Men hvis den hårete bygningen blir bygd ved en tungt trafikkert motorvei eller midt i en støyende storby, kan bråket fra omgivelsene omsettes til en ytelse på 150 MW, noe som svarer til kapasiteten til 20 av dagens største vindmøller.
Teknologien kan dekke ti prosent av forbruket til gatebelysningen i en storby som Los Angeles.
 • STATUS I DAG: Bygningen eksisterer inntil videre bare på ingeniørenes tegnebrett.
 • FORDELER: Strømproduserende skyskrapere kan uten problemer bygges i storbyer, i motsetning til for eksempel gigantiske vindmølleparker.
 • ULEMPER: Bygningen må stå et sted der det er mye bråk, og må derfor lydisoleres kraftig.

# DE FRAMTIDIGE

Framtidens samfunn drives av hydrogen

Dagens fossile samfunn er primært drevet av olje, kull og gass. Men i framtiden vil energien til forbrukerne komme via hydrogen.
Når grønne energikilder overtar strømproduksjonen i framtiden, blir forsyningen ustabil: Når vinden blåser og sola skinner fra en skyfri himmel, vil vindmøller og solceller kunne produsere mye mer strøm enn samfunnet bruker.
I dag har vi ikke batterikapasitet til å lagre strøm til dager der det er vindstille og overskyet, men hydrogen kan lagre energien til det er behov for den. Strømmen spalter vann til oksygen og hydrogen, som lagres på store tanker.
Strømmen frigis igjen når brenselceller omsetter det lagrede hydrogenet til vann ved å tilføre oksygen.
 • STATUS I DAG: Flere deler av systemet er utviklet, som lagringsmetoder, biler, varme og brenselceller.
 • FORDELER: Prosessen forurenser ikke, siden den bare slipper ut rent vann.
 • ULEMPER: I dag er det for store energitap når strøm omsettes til hydrogen og tilbake igjen. Nye metoder kan redusere problemet

Kjernekraft forlater uran

Piller av thorium kan drive atomkraft i framtiden.
© HEIN VAN DEN HEUVEL/NGR/CORBIS/GETTY IMAGES
Grunnstoffet thorium kan bli brensel i framtidens atomkraftverk.
I 2017 startet forskere i Nederland forsøk med en reaktor som kun brenner thorium.
I reaktoren blir stoffet til uran-233 ved bestråling med nøytroner, og når prosessen er satt i gang, produserer kjernespaltinger i uranet nye nøytroner, som sendes mot stadig mer thorium, helt til stoffet er nesten fullstendig brukt opp.
Thoriumreaktor
© HEIN VAN DEN HEUVEL/NGR/CORBIS/GETTY IMAGES
Til sammenligning bruker dagens kjernekraftverk bare noen få prosent av den uranen som kan spaltes i brenselet.
 • STATUS I DAG: Thorium er i dag supplement til uran i atomkraftverk i India.
 • FORDELER: I framtiden kan kraftverk utnytte nesten all energien i thorium.
 • ULEMPER: Metoden skaper også radioaktivt avfall – men i mye mindre mengder enn tradisjonell kjernekraft.

Havvann driver reaktor

Fusjonsreaktor
© ITER
Fusjonsenergi er energiforskernes hellige gral: Metoden kan gi nesten uendelige mengder energi fordi den bruker tungt hydrogen fra havvann. 
I 2025 er fusjonsreaktoren ITER klar til forsøk der tungt hydrogen og supertungt hydrogen smelter sammen ved 200 millioner grader og frigir ti ganger mer energi enn den bruker.
Vil du ha mer fysikk? Med et abonnement på Illustrert Vitenskap blir du veiledet trygt gjennom fysikernes fascinerende verden – fra de minste elementærpartikler til de tyngste sorte hull. Bestill i dag, så svarer vi med med et knalltilbud:
 • Et sett lekre trådløse høretelefoner fra Vinyl Tech
 • To utgaver av Illustrert Vitenskap
Og du får faktisk hele pakken til beskjedne 59,50 kronerdu sparer 507 kroner.