NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 26. november 2018

Er regjeringen frekk nok til å undertegne CRRF uten å informere folket?

Fra Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring.

Er det endelige målet at alle Europas innbyggere skal inneha et pass utstedt av FN?

Flyktningsavtalen, CRRF, er like farlig som migrasjonsavtalen, GCM. Norge og Europa vil bli et innflytningsområde for millioner av kulturfremmede. Har vi ikke nok eksempler på mislykket integrering og parallellsamfunn i Norge og Europa? Hvilke mål forfølger egentlige regjering og Storting? Hvorfor ønsker de å utslette Norge som selvstendig nasjon?  Aktivisme nå før det er for sent. Alt for Norge!

Hovedsaklig er det frie og uavhengige medier som har fokusert på FNs migrasjonspakt, GCM, som mange europeiske land ikke vil undertegne. Dette er desverre ikke nok for FN, EU og 176 stater som siste uke vedtok at en tilleggsavtale, Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF, som også skal undertegnes i desember. Stortinget har ikke hatt en debatt om denne avtalen og det norske folk er ikke tilstrekkelig informert om en ytterligere uthuling av nasjonal suverenitet. 

Vi har selvsagt ikke funnet en eneste reportasje om denne nye avtalen i norsk systemmedia, selv etter to års forhandlinger. Dette finner FMI ikke merkelig da vi vet hvilken folkefiendtlig agenda den statsfinansierte indoktrineringsmaskinen forfølger. Uansett, vi i FMI har mot, forstand og vilje nok til å presentere hva systemmedia ikke vil at du skal vite. Spørsmålet er om regjeringen Solberg er frekke nok til å undertegne også denne avtalen uten en offentlig debatt? En norsk regjering er forpliktet til transparens og informere sine lands borgere om viktige vedtak som gjelder nasjonens ve og vel. Hvis denne avtalen blir undertegnet av det offisielle Norge uten at folket blir informert er dette i strid med norsk lov og har følgelig et strafferettslig aspekt. FMI vil aktivt forfølge ethvert rettsbrudd fra regjeringen.

Hva innebærer denne nye globale avtalen for flyktninger?

I desember 2018 vil det bli avstemt over to forskjellige avtaler, først den beryktede GCM for migrasjon i Marokko som betyr slutten på det Europa slik vi kjenner det. Videre skal en avtale for flyktninger, CRRF, undertegnes i FNs hovedforsamling i midten av desember. Begge avtalene er riktignok ikke rettslig bindende, men de statene som vil undertegne har politisk forpliktet seg til å gjennomføre punktene i avtalene. USA vil stemme nei i New York og FNs USA-representant Kelley Currie sier at de ikke under noen omstendighet vil stemme for en avtale som reduserer USAs "suverene rett".

Flyktningsavtalen, CRRF omfatter 4 konkrete mål:

 • Minske flyktningstrømmen til mottakerlandene.
 • Stimulere flyktninger til selvstendighet.
 • Fri reise (resettlement) og utvidede humanitære hjelpeprogram for en reise til andre land, i hovedsak Europa.
 • Skaffe forutsetninger slik at flyktninger uten fare og med verdighet kan reise tilbake til sitt hjemland.

Den globale avtalen for flyktninger består av 2 deler:

 • En omfattende plan for flyktningshjelp, CRRF. Norge har allerede gitt sitt samtykke til dette under hovedforhandlingene i New York. 
 • En aksjonsplan som omfatter følgende punkter:

 1. Forbedre flyktningenes muligheter for helsehjelp og skolegang.
 2. Flyktninger skal integreres og kunne jobbe eller få økonomisk (NAV) støtte slik at de blir mer selvstendig.
 3. En integrering av flyktninger i mottakslandene.
 4. Mottakslandene skal støttes økonomisk.
 5. Økt satsing for humanitære hjelpeprogrammer.
 6. En økning av eksperter og fagpersonell for å bistå flyktninger.

Nok er nok! Kjemp sammen med FMI mot globalisme og kapitalisme!

Verdenssamfunnet skal avlaste mottakslandene som i all hovedsak er fattige stater. Totalt er ca. 68,5 millioner mennesker på flukt, dette i følge FN. Mer enn 80 % av alle flyktninger har et temporært opphold i f.eks. Kenia, Jordan, Bangladesh og Kolombia. Avtaleteksten lister opp forskjellige hjelpetiltak som en biometrisk registrering, studentvisa og en grense mellom hjelpetrengende og geriljasoldater fra IS, Boko Haram og andre muslimske og ikke muslimske terrorister som oversvømmer de fattige landene. Hvordan de skal gjennomføre dette konkretiseres ikke. Konsekvensene flyktnigsavtalen CRRF innebærer vil være at rike land i Europa og Nord-Amerika blir forpliktet til å motta flyktninger og terrorister fra fattige 3-land. Konsekvensene er den totale ødeleggelsen av kulturnasjonene i Europa.

Flere FN konferanser og flere forpliktelser for Norge

For å realisere denne avtalen vil FN starte et „Globalt flyktningsforum“ med start i 2019. Dette forumet skal finne sted hvert 4 år i Geneve. Der skal beslutninger vedtas og deltagerne skal vedta nye økonomiske hjelpetiltak som FN finner nødvendig. Alt skal vistnok være frivillig og landene skal selv bestemme hvilken økonomisk støtte de vil bidra med. FMI betviler dette da Norge som betal-verdensmester vil nok bidra med det FN ønsker. Norge har som andre land gjennom flere tiår bidratt med utviklingshjelp og man skulle forvente at en positiv utvikling hadde funnet sted i mottakslandene. Noen steder kan man vise til enkelte positive utviklingstrekk, men dette står ikke i forhold de enorme summene som er overført. Vi er frekke nok til å påstå at den eksisterende utviklingshjelpen kan omdøpes til underutviklingshjelp.

Konklusjon:

 • Initiativet til CRRF-avtalen kommer fra FN og forskjellige NGOs uten en demokratisk legitimasjon.
 • Avtalen nevner bare rettighetene for flyktningene og forpliktelsene for mottakerlandene.
 • I praksis er dette et fordekt omfolkningsprogram for ikke skolerte næringslivsreisende og fattige flyktninger.
 • Kommende flyktninger får fulle rettigheter til sosialhjelp, skolegang, helsevesen, tolker, etc. uten å ha betalt en krone inn til Norge.
 • CFFR nevner ikke farene for den indre sikkerheten og økt kriminalitet.
 • Problemene ved integrasjon som kulturfremmede representerer nevnes ikke.
 • CFFR vil representere et incitament for en kraftig og farlig kulturfremmed innvandring til Norge.
 • Mediene skal oppfordres til å presentere hvilke fordeler innvandring innebærer og at flyktninger er en berikelse for norsk kultur og samfunn.

Spørsmål til regjering, Storting og systemmedia:

Ansatte i systemmedia har ikke integritet nok til å defineres som journalister, men som?!

Hvorfor skal CRRF vedtas av den norske regjeringen når Norge har vedtatt både Geneve-konvensjonen og har nasjonale asylregler?

Hvorfor ble det aktive norske samarbeidet rundt denne avtalen fortiet både i regjering, Storting og systemmedia overfor det norske folk?

Hvordan definerer FN hvem som er flyktning og hvem som er migrant?

Hvorfor er Norge tjent med en voldsom økning av mennesker fra andre mennesker, religioner og fremmede kulturer?

Hvorfor kan ikke den norske befolkningen si sin mening gjennom en folkeavstemning? Er demokrati farlig?

...

Her kan du forøvrig se og høre talerne fra demonstrasjonen som fant sted foran Stortinget søndag 24 november.