Innlegg

Biden vil ha "stopp brytere" i alle nye biler

2022 - året som ble så bratt

Det er godt å slutte året med å se på Jesus!

Hva galt har vi nordmenn gjort som lar oss styre av kjeltringer?

De lønnlige synder

Beyond Geopolitics: Re-granskning av Russlands BRICS-forhold

Ikke mer "business as usual" med EU – Moskva

Bill Gates globale overtakelse er offisielt

Syndens forlatelse!

Er dette korrupsjon, eller den nye normalen?

I begynnelsen var Ordet

Kristendommens død i Betlehem

For alt folket!

Ikke en modig biskop igjen i landet her?

Jesus Kristus er den samme til evig tid

Jesus kom til jord

Løftet om Guds Sønns komme