I begynnelsen var Ordet


Av Øivind Andersen. 

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. - - I ham var liv, og livet var menneskenes lys." Joh 1, 1-2. 4

Vi kan ikke fatte dybden av disse ordene. Men én ting står klart og tydelig: Det er likhetstegn mellom Ordet og Guds Sønn. Guds Sønn er Ordet, og Ordet er Guds Sønn.

Like tydelig er at i dette Ordet er det evige liv. Ordet er en person. Ved ham er alle ting blitt til. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til [vers 3]. Alt er skapt ved ham og til ham. Kol 1, 16.

Likeså gjør dette klart for oss at denne person, Guds Sønn, og dette evige liv, kommer til oss i det budskap som han selv gir oss. Den som mottar ordet om Jesus, mottar ham selv. Det evige liv er en gave fra himmelen. Den formidles i et budskap om Guds egen Sønn som er blitt menneske. Derfor sier Jesus om det vitnesbyrd han avlegger om seg selv: "De ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv." Joh 6, 63.

Dette evige liv er menneskenes lys. Har du livet, da har du lyset. Jesus selv er lyset, som han er livet. Og har du mottatt lyset, har du mottatt livet.

Bare gjennom dette får vi evig liv. Det kan ikke skje gjennom våre anstrengelser, våre forsøk på å bli gudfryktige. Kjødet - det gamle mennesket - gagner intet, sier Jesus. [Joh 6, 63] Det som kommer fra det gamle mennesket, er og blir det gamle mennesket.

Det derimot som kommer fra himmelen, Ordet, det evige liv, gjenføder et menneske og gjør det til en ny skapning!

La ikke denne julehøytid gå deg forbi uten at du mottar dette budskapet fra himmelen!

Du som har mottatt det, om det mørkner for deg og du kommer til kort, se på dette budskapet og innprent deg hva det betyr: I ham er livet, og livet er menneskenes lys. Se på Jesus og ikke på deg selv!

Kommentarer