NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 30. juni 2020

KrFU er redd for å bli avvist av den kristne meninghets floraen

KrFU-leder Edel-Marie Haukland.
Av Kirkehøyden. 

Viser til artikkel i Dagen med samme tittel fra "Korsets Seier" (bak betalingsmur). KrF og særlig dere i ungdomsforeningen er irrelevante for mitt kristne konservative segment, og de flest sant troende kristne. Dere har siden Bondevik kastet Israel under bussen, endret statuttene for å bli et parti for muslimer. Derfor får dere ikke nok av muslimer inn i landet, en hjertesak,  særlig IS kjerringer og unger, som har fått jihad trening. Å skjære over struper, og henrette kristne med nakkeskudd. 

Siden 2011 har titusener av kristne også blitt halshugget og korsfestet med en stor norsk IS kontingent. Har  ikke hørt et kvekk fra KrF.  Vil ikke fornærme muslimer, for å bli et stort parti? 

Dere bare lot som dere var i mot homoekteskap, FRP stemte imot, og har støttet flere kristne saker enn noe annet parti helt fra starten. Dere kunne  under Bondevik 1 & 2 bare ha FRP og mange kristne velgere som støtte stortinget. FRP kunne ikke sitte i regjering, grunnet deres og deres velgeres grufulle menneskesyn - mange kristne. Beskriv det gjerne for meg, de jeg spør vil ikke i sin falskhet komme med det.

Og falske Bondevik og Høibråten ville aldri definere hva dette menneskesynet gikk ut på. Det er en variasjon av nazikortet, brukt av dem som ikke kan komme med argumenter. Husker helt tilbake til de første TV debattene da den unge briljante Willoch raljerte med sosialismen  og jernverket. Bratteli måtte bare trekke en variasjon av nazikortet.

Fordi  FRP særlig Hagen kjempet for at nazi religionen Islam ikke skulle få fotfeste i Norge kom KrF med dette avskyelige kortet - se hva muslimer har påført oss. Alt forvrengt,som av liksom akademikeren: 
"Dagens islamkritikere er stort sett svært kunnskapsløse. Noen av dem er den typen mennesker som ville gått i brun skjorte og snakket stygt om jøder på 30-tallet." Torkel Brekke. 

Jødene er tilbake til "square one" brunskjortene er muslimer, I snart 30 år har våre jøder måtte skjule sin ID offentlig, som følge av den muslimske invasjonen, som landssvikerne i KrF jobber så hardt for.

Det går nå bare timer mellom hver knivstikking, ran og våre unge må ned på kne for å kysse skoene deres. Der kan KrFU finne mange nye  medlemmer, blant knivstikkerne.

FRP støtter Israel mye bedre enn KrF, dere droppet i Israel for over 20 år siden. Både Bondevik og Høibråten visste at de måtte droppe Israel og bli Islam vennlige om de skulle lykkes internasjonalt, FN styrt av barbariske islamske despotier, andre banana republikker og "failed states." Bondevik med sitt senter, og nå leder Høibråten den mest jøde/ Israel fiendtlige org. i Norge. 

KrF gikk fra 14 % + til under sperregrensen, fordi dere holdt oss i grunnfjellet for narr, vi hadde ingen andre veier å gå. Dere skulle finne andre mer skikkelige velgere, så meget så at en nestformann stilte opp i undertøy. Heller sitte hjemme enn å stemme på KrF. Dere i ungdomsorg. kan fusjonere med AUF og SU.

Kirkehøyden

mandag 29. juni 2020

Rasismen i Noreg

Guri Melby, Venstre.
Av Norvald Aasen.

Til Guri Melby, Venstre.

Eg ser du meinar at det her i Noreg er meir rasisme enn vi likar å tru. Du har heilt rett! Vi nordmenn er utsett for meir rasisme enn nokon - i særdelesheit politikarane - ynskjer eller bryr seg med å sjå.

Minner om boka som ein muslim skreiv for eindel år sidan der det heiter at "nordmenn er Satans sønner". VG har lest boken, som er utgitt av den ukjente foreningen All Pakistan Muslim Society. Organisasjonen er verken registrert hos Oslo kommune eller hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Forfatteren skal også tidligere ha gitt ut bøker og spredd dem i skjul. Ifølge VGs kilder er mannen en mullah eller religiøs leder bosatt i Oslo.

Framande velter inn over grensene og held talar og demonstrasjonar der dei skuldar oss nordmenn for rasisme. Dette gjer dei vel vitande om at dei har støtte hjå fleirtalspolitikarane og media, biskopar og resten av over-Noreg!

Men vi nordmenn har ikkje rett til å seie kva vi meinar om denne folkeinvasjonen, om vi då ikkje støttar den, det vert kalla og straffa som "rasisme". Alt vi seier eller gjer, eller ikkje seier og ikkje gjer, vert stempla som "rasisme".

Kvifor vert ikkje dine framande vener, Guri Melby, i sine heimland der det berre er fryd og gammen og der det ikkje finns rasisme eller anna styggedom? Og der det truleg heller ikkje finns svikefulle politikarar?

Det er masseinnvandringa som er grunnen til at vi nordmenn er utsette for dagleg rasisme og som de fleirtalspolitikarar så inderleg vel ønskjer oss. Den rasismen toler de så inderleg vel, for den råkar ikkje dykk sjølv og dykkar nye folkeferd i landet mitt!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

søndag 28. juni 2020

Farløshetens katastrofale konsekvenser

Tipset av Olav Hermod Kydland. 
Oversatt av Spikeren.

Mye av kaoset vi ser i dag er knyttet til farløshet.

Rundt denne tiden feirer vi farsdag i Amerika. Men fedre i vår kultur har ikke blitt fremstilt som særlig viktige - i det minste i henhold til Hollywood og andre kulturformater.

Vi pleide å ha programmer som "Father Knows Best" og "Leave It to Beaver" som viste en respektabel farsfigur. 

Så overgav vi oss til Archie Bunker og "Alt i familien." Han var den stereotype, store patriarken som ikke var verdig til etterfølgelse.

Deretter overgav vi oss til Homer Simpson, den fargerike pappaen, som var alt annet enn et forbilde.

I mange husstander i dag er det ingen far. Det er et alvorlig problem fordi mange av barna i farløse hjem begynner livet med en alvorlig ulempe. Sammenbruddet av familien har forårsaket en enorm krise i samfunnet vårt. Statistikk viser for eksempel at flertallet av de innsatte kommer fra ødelagte familier.

Farløshet er en alvorlig mangel i det amerikanske (og det norske) samfunnet. Når familien går istykker, går samfunnet også istykker. Og, i motsetning til hva venstresiden sier (som tilbringer mye av sin energi til å svekke tradisjonelle kjønnsroller og hevder at "den familien du velger” er like god som "the real thing"), er fedre en integrert entitet i livet til et barn.

Ta et eksempel: Hva er det som ødelegger det svarte samfunnet i dag? Mange i vårt nåværende samfunnsstuktur vil si at hovedårsaken er rasisme. Men sosiologisk er det knyttet tett til kulturell fattigdom, og dette igjen er tett knyttet til strukturen i familien. Offentlige tilskudd (som venstresiden kjører fram) har kun skapt en permanent underklasse av mennesker ved å subsidiere farløshet og arbeidsledighet.

Før demokratenes "Great Society" prosjekt var illegitimitetsgraden i det svarte samfunnet relativt lavt og familiene var intakte. Og som økonom Thomas Sowell påpeker, falt fattigdomsraten for afroamerikanere med 40 prosent fra 1940 til 1960 - rett før velferdsprogrammene "Great Society" tråtte i kraft. I dag er illegitimitetsgraden over 75%, noe som er ødeleggende - på praktisk talt alle områder.

Jeg husker for mange år siden da jeg gikk i en "evangelisk kirke" i Chicago som var litt på den liberale siden. En av leklederne, en mann, reiste seg og ba, og han sa: "Vår far, vår mor…."

Jeg tenkte: "Hva?!?" Så jeg spurte ham etter gudstjenesten om den uortodokse bønnen.

Hans svar var at denne kirken lå i det mest beryktede boligprosjektet i byen, Cabrini-Green, der farløshet var et enormt problem. De fleste som vokste opp der hadde en negativ følelse av sin jordiske far fordi han var enten fraværende, full eller voldelig. Cabrini-Green var en slik katastrofe at den siden har blitt revet.

I sin bok, "Hearts of the Fathers", bemerker Charles Crismier at mange amerikanske barn i dag mangler det ”gudsordnede jordiske ankeret for sjelsikkerhet” fordi far ikke er i hjemmet. Han bemerker: "Det er velkjent, men sjelden diskutert, enten det er i kirkehuset eller Det hvite hus, at farløshet er roten til nesten alle de store problemene som plager vårt moderne, nå postkristne liv."

Ta for eksempel spørsmålet om fattigdom. Crismier sier, "Barn som bor i kvinnelige hjem har en fattigdomsrate på 48 prosent, mer enn fire ganger så mye som barn som bor i hjem med fedre og mødre."

Han påpeker også at fedre er utrolig viktige i Bibelen. Det begynner med Gud Faderen, og vi finner ordene "far", "fedre" og "forfedre" hele 1,573 ganger.

Selvfølgelig kan barn i farløse hjem overleve og til og med trives til tross for dette handikappet. Men hva er vel bedre enn å følge Guds design for familien?

Det er også en kobling mellom farløshet og vantro. For omtrent 20 år siden, da han var professor ved New York University, skrev Dr. Paul Vitz en bok, "The Faith of the Fatherless". I denne boka viser han hvordan kjente ateister og skeptikere i historien praktisk talt ikke hadde noen farsfigur i livet eller en veldig negativ far.

Som eksempler siterer han blant annet Voltaire, Bertrand Russell, HG Wells, Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre, Thomas Hobbs og Sigmund Freud.

Motsatt fant Vitz at sterke troende ofte hadde positive fedre eller farsfigurer. I et intervju for kristen tv fortalte han meg: "Jeg vil si det største problemet i landet er sammenbruddet av familien, og det største problemet i sammenbruddet i familien er fraværet av faren. Løsningen er å gjenopprette troen, spesielt for menn, og vi må gjenopprette farskapet. Hvis vi gjenoppretter farskapet, vil vi gjenopprette familien. Hvis vi gjenoppretter familien, gjenoppretter vi samfunnet.”

Hvis du er en far, og du blir trofast hos barna dine, og du elsker din kone, da er du en ekte helt og rollemodell. Hold fast på det - nasjonen vår stoler på deg!

lørdag 27. juni 2020

Er nordmenn et lobotomert folkeferd?

Av Ten4. 

Heck yes. Men psykisk. Hjernevaskingen startet i barnehagen. Der lærte vi at biologi og skaperverket er irrelevant. Gutter kan være jenter hvis de vil.

Eksempel her er sossegutten Jan Tore Sanner.

Over på barnetrinnet fikk vi lære at sosialisme er en omfavnende ideologi i likhet med islamsk tro. Denne religionen som kom etter den første religionen og er forfattet i all hast for å tilpasses beduiner og andre kamelryttere. 

Der lærte vi også at sløyd er uvesentlig, mens vi fikk koke bestikk og hekle etter oppskriften: En vrang + en uvrang blir en rett.

Henviser til Kristin Halvorsen.

Så var det over på ungdomstrinnet. Der lærte vi at det finnes ikke raser i den ene timen, og i neste timen fikk vi vite at vi hater den afrikanske rasen, og etterhvert hatet vi også muslimer. Det stod klart skrevet, og læreren har alltid rett.

Videregående: Det finnes rasistiske partier, og så finnes de rød-grønne partier. Vi du være rasist eller vil du være ansvarlig? Det er valget. Gi en tier til AUF og du tar et stolt og ansvarlig valg.

Henviser til Gudmun Hernes.

Høyskole/universitet: Her blir det professorert at du må glemme tøvet om individuelle rettigheter. Gruppetenking er nå vår frihet. Å tenke selv er støy. La ledere som Støre ta den tunge lederjobben.

Eksempler er Per Fuggeli og Hylland Eriksen.

Endelig fått diplom og ute på egen hånd: Aviser og kringkasting har stafettpinnen nå. Uansett hvilken avis du åpner så får du samme budskap: Innvandring er berikende, vi må betale for miljøskam, det er rimelig at biskoper pusser glorien sin offentlig, det er synd på enhver person i verden som ikke er norsk og har riktig hudfarge. Det er en vederstyggelighet om du er hvit, middelaldrende mann. Og om du er ung, svart dame, og ikke føyer deg til den vedtatte ortodoksien rundt politikk som nevnt, så er du husneger.

Eksempler er Marie Simonsen, Gjermund Eriksen og Gard Steiro.

Så ja, jeg vil påstå at vi er lobotomert gjennom livslange kampanjer.

Ten4

fredag 26. juni 2020

Klimafornektere og innvandringsmotstandere

Av Dan Odfjell. 

Skeptiske slike, det er oss det, dette senest ifølge selveste Erna Solberg av alle steder fra Svalbard. Nylig i Etiopia, så i Tyskland, hennes reise-behov synes enormt. Kanskje nærmest en flukt fra hva hun har gjort med det snart ugjenkjennelige gamlelandet, tydeligst eksemplifisert med Oslo. Men dessverre er det verre enn som så. Som overskriften i dag viser, de som ikke er enige med henne, de representerer et rent «sammensurium» av slike bortreiste... 

Eller «deplorables» som Hillary Clinton uttrykte det, og tapte stort på det. Her igjen tar Erna utilgivelig feil, for hennes er også en skamfull «ovenfra og nedad» holdning. Men dog kanskje ett uttrykk for hennes taktikk, om «angrep som beste forsvar». Men uansett hva det nå enn er, på slikt vinnes ingen nye velgere. Heller tvert imot.

Vi er klimaskeptiske ja, men ikke hysteriske. Al Gore, den demokratiske vise-presidenten og miljøaktivisten, advarte «dramatisk» hele verden om dette allerede for snart 20 år siden. Men verden består fremdeles... Og siden har han hardnakket fortsatt snakket om klodens nære endelikt, dvs grunnet menneskeskapte klimaforandringer, det til tross for at klima-forandringer er påviselige fra tidenes morgen. Og vårt Svalbard beviser jo nettopp dette, der driver vi kull-utvinning som er rester fra en nær tropisk skogbevokst tid. Lokalt kan menneskeskapt aktivitet sikkert skape forstyrrelser, men neppe for hele kloden. Og de hensynsløse kineserne ødelegger seg selv fordi for dem er alt butikk. I de fleste andre og vestlige land er klima mest blitt en plattform for hysteri «for politisk å tjene seg selv» ved å skremme folk; ingenlunde vitenskapelig belagt. For verden utgjør Norge ingen forskjell overhodet, knapt et musepiss i havet. Så de som mener noe annet, som Erna tydeligvis gjør, dem mistenker vi enten for en beleilig politisk vinkling eller virkelighetsflukt. I hennes tilfelle forstår jeg faktisk godt det siste, så dårlig som hun nå ligger an.

Vi er skeptisk til fremmed-innvandringen ja, og av lett beviselige grunner. Mens andre motsatt, dog mest av tildekkede politiske grunner. Også her er Erna på tynn is og på lag med skjulte internasjonale krefter. Hennes liberale demokrati er i krise, virkelig krise, både rettslig og ellers. Norges grunnlov strunter hun i uten å ville innrømme det. EØS avtalen er bare et eksempel. Et annet er NRK-monopolet som er anti-demokratisk og landet forførende. Men frontene hardner nå til ikke bare i Norge. Det står nemlig mellom vanlige folk og de arrogante elitene også kalt politikerklassen. Sistnevnte har makten grunnet kontroll over meningsdannelsen. Men heldigvis har også den sin begrensning. Enten får vi folkedemokrati tilbake eller demokratiet blir tapt til et makt-diktatur. For samfunns-orden må faktisk gjenopprettes uansett politisk system. Ellers blir det offentlig løgn på løgn og kaos. Det ser vi allerede. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

torsdag 25. juni 2020

Når de grønne stenger oljekrana….

Kaski fra SV tåler ikke engang en vitsetegning
Fra Klimarealistene, av Geir Aaslid. 

Oljedirektoratet blir som regel helt oversett i dagens grønne medier, men nå har de med oppslaget Oljeavhengig i publikasjonen «Norsk Sokkel» greidd å tirre på seg en av de galeste grønne i SV. Vi gjengir deler av innholdet, som viser klart at man i deler av statsforvaltningen ikke er helt på linje med de som vil stenge stanse utvinningen av olje og gass.

Kaski liker ikke propaganda og løgn

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for SV, og hun beskylder i et oppslag i E24 Oljedirektoratet (OD) for å publisere oljepropaganda, løgn og harselering.

Det pikanteste i saken er hverken at OD har truffet blinken, eller at de grønnreligiøse misliker dette, men det kjente faktum at mediene flommer over av grønn propaganda, både på energifeltet og i klimadebatten. Kaski synes det er helt OK at hennes egen side publiserer propaganda, at de lyver, harselerer og attpåtil retter sin grønne propaganda mot barna, både på barneskolen og i barne-TV for å nevne noe.

Illustrasjonen her viser en barnefamilie på jakt etter husrom, etter at oljekrana er stengt. Det ble altså for sterkt for denne erfarne SV-politikeren.

Olje og gass som råstoff i industrien

Olje og gass har en energitetthet man ikke finner mange andre steder, og denne energien er tilgjengelig på det tidspunkt man trenger den. Alternativene i for eksempel solenergi og vindkraft er til sammenligning svake. Man får enorme ødeleggelser i naturen fordi disse energiformene krever så stor plass, og man må trå til med enorme subsidier for å få produsert energi fra sol og vind når naturen tilfeldigvis samarbeider.

Titusener av produkter fra nesten alle områder er fremstilt helt eller delvis med innsats fra olje, kull eller gass. Dersom man forutsetter at alle stenger oljekranen samtidig, så vil følgende skje: Alle trær på kloden hogges ned innen to år for å dekke befolkningens energibehov. Samtidig kollapser transportsektoren, helsevesenet og matforsyningen, og med en sultkatastrofe på gang blir det også krig om de begrensede ressursene.

OD velger å si lite om katastrofen som venter en verden uten olje og gass «Hvis oljen forsvant i morgen, ville vi ikke greie å dekke energibehovet i verden.» og kjører istedet flere vitsetegninger.

Men alt dette går hus forbi for menigheten som for det meste består av politikere fra SV, Venstre og MDG samt ungdomspolitikere som sjelden har tilegnet seg noe viten i det hele tatt i de fleste partiene.

Krav om saklighet bare fra en side

Kaski etterlyser med sitatet under en mer seriøs stil fra OD, men sier pussig nok ikke et ord om all manipulasjonen, propagandaen og løgnene som kommer fra egen side, fra NRK og andre medier, fra klimadepartement og tilhørende herligheter. Dette til tross for at klimaministeren er en av hennes politiske motstandere i politikken.

– Vi må legge til grunn at det som kommer fra et direktorat er et positivt bidrag i samfunnsdebatten. Vi må kunne stole på at det de kommer med er sant, er et positivt bidrag til debatten, og ikke bidrar til et debattklima preget av usannheter og falske premisser.

Dette sitatet kan være greitt å ha i bakhodet neste gang for eksempel NRK kommer med noe som ikke er sant, noe som er et negativt bidrag i debatten, og som bare bidrar til et debattklima preget av usannheter og falske premisser. Vi trenger neppe å vente lenger enn til tidlig mandag.

Vi avslutter med denne tegningen som muligens er dedikert til Siri Kalvig, leder for investeringsselskapet som på folkemunne heter Nedsnødd.

onsdag 24. juni 2020

Høyre har ingen konservative verdier

Av Jan Johansen. 

Høyre har ingen konservative verdier og står ikke opp for oss konservative velgere, det norske folk. Vi som fortsatt står på utprøvede ideer, den vestlige sivilisasjon og den kristne kulturarv.

Vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, forfulgt av staten og kirken. DnK/ "kirken," som er omgjort til et marxistisk, jødehatende "shit hole," med Høyres hjelp, som støtter både homoekteskap og folkemord på det ufødte liv. Historiker Karsten Alnæs, sier at de verdier Hans Nielsen Hauge sto for var de samme sosialdemokratiet sto for 100 år senere. Nei, de har forsøkt med all kraft å rive ned disse verdier, sammen med Høyre som nå er en del av venstresiden, sammen med KrF og Venstre: 

Partiet med jødehater Willoch i spissen undergraver bevisst Israel. Syvende far i huset har sikkert vetorett. Det har aldri eksistert noe palestinsk folk og Israel har ikke stjålet noens land. Hver m2 ble kjøpt og betalt for. "Det palestinske folk"  er en oppfinnelsen av KGB i 1964, applisert av terroristen og egypteren Arafat i 1967 etter barbariske muslimske nabostater ikke maktet å begå folkemord på det jødiske folk. Palestinerne er som Arafat arbeids- og terror innvandrere.

Lenge før 1948 strømmer jøder tilbake til sitt historiske hjemland, ja det var alltid jøder der. Etter mandatet skulle de ha Judea & Samaria. Kalt Vestbredden, for å dekke over at det var/ er jødisk. Endog store deler av den gang Transjordan var jødisk land, iht internasjonal lov, endelig slått fast på San Remo møtet. Bevist ved at Israel måtte gi det fra seg under fredsforhandlingene med Jordan i 1992. I UD sitter det bare uvitende folk og jødehatere, som alle andre - vår liksom presse og Midt Østen "forskere." Og politikere som bare får med seg løgn media, som NRK, TV2 og Aftenkampen. Palestina er bare et påskudd for det samme gamle norske jødehatet, fra før 1814.

Med enorm innsats restaurerte jøder landområder (giftige myrer), startet en økonomi og industri fra "scratch." Alt lett tilgjengelig for norske "forskere." Nei, de bare leter etter jødiske lyter som de forstørrer 1000 ganger, sammen med Willoch. All djevelskapen muslimer begår, som etter 2011, dekkes over, som halshugging og korsfestelser av kristne i tusentall. Med en stor norsk IS kontingent som Høyre og stortingsflertallet må være så stolte av våre nye "landsmenn," som de ikke får nok av. Vi skal byttes ut.

Så når jøder hadde bygd velstand kom muslimene, slik de også kommer til Norge og Europa fra sine tilbakestående "shit holes." Og de kommer med egen grunnlov i kofferten, for deres "Gud" har bare gitt dem elendighet, som de selv flykter fra. De kan heller ikke vende tilbake, for da blir de drept - for hva? - "Fredsreligionen" islam! 

Ramadam regnskapen for 2020: 175 terror angrep, 718 drepte, pluss mange sårede. For alle andre religioner og "ekstremistgrupper": NULL! Og NRK feier slutten av fasten uten å nevne djevelskapen, inkludert i Norge. Muslimer ber oss gå i knestående mens unge norske blir voldtatt, ranet, knivstukket og utsatt for blind vold. Disse må ned på kne for å kysse støvlene til dette muslim pakket.

Takk Høyre, for at dere står opp for oss nordmenn, og til Erna som sier vi har ingen rett til Norge.

The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs in the 12 years between 1932 and 1944, came into Palestine to take advantage of living conditions that existed in no other Arab state. This is the only country in the Near and Middle East where an Arab middle class was in existence.” Robert F. Kennedy. Les mer her:  "To whom does the land of Israel belong? Ask Robert F. Kennedy

Om Høyrefolk vil vite mer, se denne videoen fra 2015 av en Canadisk sann forsker som brukte 20 år på å se gjennom hvert eneste dokument fra Balfour deklarasjonen.

Ellers kan man lese Joan Peters bok "Fra uminnelige tider". Hun så bevisene og oppgav sin forutinntatte oppfatning om "palestinernes" rettigheter. Bare løgn, som våre liksom akademikere, journalister og ignorante politikere sprer.

Høyre har ledet arbeidet med å avkristne vår egen kristne grunnlov - i sin totale ignoranse

Det rette er Judeo/ Kristne ideer/ verdier. Adams Smith sin økonomi er alt basert på bibelske prinsipper, som ble del av vår grunnlov. Han møtte og inspirerte  "the founding fathers" og våre Eidsvollsmenn kopierte. 

Derfor har Israel maktet så mye på 72 år. De fulgte bibelske prinsipper. Økonomisk suksess, demokrati, rettstats, religionsfrihet, skikkelig forsvar, teknisk/ vitenskapelig stormakt. Vi burde få dem inn i NATO og kaste Tyrkia ut. 

Norge med sitt liksom forsvar får ikke sine fly i lufta og marinen ligger opplag. Det mens Norge gir full støtte til islamske despoter som vil utslette Israel og full støtte til islamisering her hjemme. Vi gir  til og med trosstøtte til dette despotiet, som sier rett ut at de skal utrydde oss.

Høyre satser på Islam og marxisme, som bare har produsert fattigdom, hungersnød og despoti. Høyre  foretrekker med andre ord despoti i annen potens over: "Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre." Joh 15.15

Høyre er dessuten medansvarlig for et utdanningssystem som indoktrinerer unger fra barnehagen til de får liksom "høyere utdannelse". Det skjønner vi når vi lytter til Unge Høyre. Og muslimer kan bare marsjere rett inn med sin djevelskap, mens Erna og Høyrefolk ber oss jøssinger om å la oss berike. - I henhold til muslimer er vi ikke en gang mennesker, men griser. Vi er så beriket Erna!

Til slutt kan dere selv lese hva koranen kommanderer sine følgere å gjøre:

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them»
koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends»
koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable»
koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam»
koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran»
koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels»
koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them»
koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them»
koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them»
koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood»
koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies»
koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Jan Johansen

tirsdag 23. juni 2020

Er jorden millioner av år gammel?

Av TorsteinP. 

Jeg kom over en veldig interessant YouTube kanal her om dagen som heter Is Genesis History? Her er det mange videoer hvor man ser på hvordan verden ser ut i dag og om det stemmer at det var en oversvømmelse for 6-7000 år siden som dekket hele jorden i over ett år som man kan lese om i første Mosebok.

Vitenskapen har som hovedteori at jorden ble til for millioner av år siden og har langsomt utviklet seg til hva den er i dag. Bibelen sier at den er 6-7000 år gammel.

En av videoene på denne siden er et foredrag av en professor som sammen med en kollega har siden 80 tallet laget og utvidet en data modell av jorden hvor de definerte overflaten slik som man tror alle kontinenter var samlet før flommen. Den første modellen hadde jordskorpen som 100 000 blokker og de kjørte dette på 80 tallets super-computere. Hver blokk hadde enkle ligninger for hva som skjer når den blir påvirket av varme og trykk. Modellen var laget for å simulere et år hvor jorden var fylt med vann inkludert begynnelsen når vannet steg.

Resultatet av dette viste seg at kontinentene spredde seg havnet til slutt slik det er i dag. Så hele verden endret seg slik den er i dag på ett år. En annen ting man har funnet de siste årene er bein av dinosaurer hvor beinmargen fortsatt finnes rester av. Dette er umulig hvis dinosaurene døde ut for millioner av år siden.

Ser man på fjellene i for eksempel Yellow Stone Park hvor man kan se lag på lag av forskjellig type stein med markant skille mellom dem. Det finnes ikke antydning til erosjon mellom lagene eller noen som helst overgang. Derfor kan det umulig ha dannet seg slike lag over millioner av år. Det må ha skjedd med bare dagers mellomrom. En flom er en meget god forklaring hvor jordmasser flyttes rundt av både strømmer og vulkansk aktivitet.

Det finnes mange slike beviser rundt om i verden men vitenskapsfolk som fremmer evolusjonsteorien nekter å diskutere dette og vil ikke se på noen av bevisene.

YouTube kanalen finner dere her: Is Genesis History?

TorsteinP

mandag 22. juni 2020

"Nordmenn" og nikab?

Foto: Ryan Remiorz (Pa Photos)
Av Norvald Aasen. 

Til Nettavisen.

Det er sjelden jeg stopper ved Nettavisen, men i dag, 17.06, så jeg tilferldigvis oppslaget om at 500000 nordmenn er åpne for nikab i politiet

Her er det nok helst trolig at Nettavisens rikholdige stab er bundet til systemmedia sitt fake news opplegg.

Jeg tror rett og slett ikke at en halv million nordmenn ønsker nikab eller hijab i politiet eller andre steder. Jeg tror dette er ren løgn fra Nettavisen, slik vi ser fra den øvrige politisk korrekte systemmedia. Men muslimer i Norge kan vel ønske seg noen slik påkledning, vel støttet av deres hjemlige velgjørere?

For noen år siden kom det ut en bok som var skrevet av en muslim, der het det at "nordmenn er Satans sønner". Dette skulle bevise klart nok at utlendinger og innvandrere ikke er nordmenn.

Dessuten kan jeg fortelle at nordmenn er en etnisk betegnelse på et folk, nemlig nordmenn. Dette er historisk fakta uansett om mediafolk/journalister eller andre innen maktadelen vil legge energi i å utviske et gammelt folkeferd som har bebodd og bygget dette landet gjennom mange tusen år. Det vil alltid være noen igjen av oss som er glade i landet vårt! Kongelig drahjelp ved å hevde at "nordmenn" har innvandret fra Afghanistan, Pakistan, Somalia osv hjelper lite overfor historiens sannhet! Men historieforfalskning er tydeligvis en yndet sport innen norsk venstrevridd mediaadel?

Jeg husker en historie fra Florø etter 2. verdenskrig der det blir gjort skille mellom de som hadde støttet naziokkupasjonen/tyskerinnvandringen og de som var gode nordmenn. De som hadde støttet innvandringen/okkupasjonen ble ikke benevnt som nordmenn, men her ble det uttrykt nazister på ene siden og nordmenn på den andre. Jeg føler at historien gjentar seg. De som ønsker at fremmede skal overta landet trenger vi heller ikke nå kalle nordmenn.

Jeg vil også nevne at når jeg ser den uendelige listen med ansatte i Nettavisen så forundrer det meg at noen kan hevde at landet mangler arbeidskraft. Tenk om mesteparten av de ansatte i Nettavisen og andre innen systemmedia kunne gjøre et eller annet arbeid i samfunnet? Det er jo også på denne tiden at det er behov for bærplukkere rundt om på norske gårder. Innen media burde det vel være noen som kunne være kvalifiserte som bærplukkere, så en slapp å hente slike fra den fjerne Østen?

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen   

søndag 21. juni 2020

Guds åpenbaring

Av Olav Hermod Kydland. 

Hvordan har Gud gjort seg til kjenne for menneskene på jorda? Gud har åpenbart seg på forskjellige måter.

Ved den alminnelige åpenbaring har Gud gjort seg til kjenne for alle mennesker ved sin skapelse av menneskene og universet. Alt det skapte vitner om at det står en levende intelligens bak. ”For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.” (Rom 1,20).

Likedan har Gud åpenbart seg ved sin ledelse av historien. Han lot alle folkeslag bo over hele jorderike, ”og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss.”(Apg 17,26 -27).

For det tredje har Gud åpenbart seg ved sin lov. Selv om ikke hedningene har fått noen positiv lov, så viser det seg ”at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem –” (Rom 2,15).

Som en følge av den alminnelige åpenbaring, kan alle mennesker erkjenne og vite at der en skaper til, en Gud som har skapt alle ting og alle vesener og holder alt og alle oppe.

Selv om alle menneskene kan erkjenne og vite at Gud er til, så kan de ikke komme i kontakt med Gud ved den alminnelige åpenbaring, Derfor har Gud åpenbart seg på en annen måte, nemlig ved den spesielle åpenbaring ved Sønnen, Jesus Kristus, den andre person i guddommen som er like evig og verdig til å tilbes som Gud Fader og Gud Den Hellige ånd.

Apostelen Johannes vitner om ham og sier i Joh 1,14: ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”

Jesus er her kalt Ordet som ble et virkelig menneske, sann Gud og sant menneske. Han kom for å åpenbare Gud for menneskene. Det greske ordet som er oversatt med ”tok bolig i blant oss” betyr egentlig ”telt” og henviser til tabernaklet i GT hvor Guds nærvær og herlighet viste seg for Israel. I NT åpenbarer Jesus Kristus Guds nærvær og herlighet seg for oss mennesker. Med andre ord: Jesu gjerninger åpenbarte Guds gjerninger, og Jesu ord åpenbarte Guds ord til ransakelse og frelse.

I GT åpenbarte Gud seg på en foreløpig måte, men i NT har Gud åpenbart seg på en fullkommen måte i Sønnen, Jesus Kristus. Ved sitt liv, gjerning, død og oppstandelse åpnet Jesus vegen til Gud, den som før hadde vært stengt på grunn av synd. Alle som tar sin tilflukt til Jesus i tro og blir døpt, skal bli frelst, sier Guds ord. (Mark 16,16). Den som tror, blir rettferdiggjort og født på ny og kommer til å leve ved sin tro (se Rom 1,17!)

Men ikke alle mennesker er tro verken mot den alminnelige åpenbaring eller den spesielle åpenbaring. Derfor taler Guds ord om Guds vrede som åpenbares fra himmelen i Rom 1,18:”For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.”

Selv om alle mennesker kunne erkjenne og vite at Gud er til ved all sin kraft og sine gjerninger, så tilba de andre guder og levde ikke etter sin kunnskap om hva som er rett og galt. De verken æret eller takket Gud, men deres tanker ble tomme, og deres uforstandige hjerte ble formørket. (Rom 1,21).

Selv om de mente om seg selv at de var vise, så ble de i virkeligheten dårer som ikke var i stand til å erkjenne at en levende Gud står bak alle ting og forhold. Følgelig falt de videre i sin forvillelse. ”Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr.” (Rom 1,24). I stedet for himmelens uforgjengelige Gud som de byttet bort mot et bilde, en avbildning av et menneske som er forgjengelig, av fugler, firbente dyr og krypdyr. Når det gjelde avbildning av et menneske, kan vi tenke på hellensk religion, mens fugler og dyr var vanlige tilbedelsesobjekter i egyptisk religion.

Som en følge av dette frafall overga Gud menneskene ved en domshandling til deres hjerters lyster slik at de vanæret sine legemer seg imellom. (Rom 1,24). Det greske ordet som er oversatt med ”vanære” betegner spesielt seksuell urenhet og usedelighet. Ved sin ringeakt av Guds herlighet ble hedningene straffet ved en nedverdigelse av dem selv.

Videre så byttet hedningene bort Guds sannhet med løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen. Med andre ord: De byttet bort den levende Gud med løgn og løgnguder som verken kan se, høre eller ha medfølelse med sine tilbedere. (Se Sal 115,4-8!).

Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnene og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. ” (Rom 1,26-27).

Vi ser her at både menn og kvinner blir kjønnsvesen som praktiserer homoseksualitet, noe som Guds ord forbyr. (3 Mos 18, 22; 1 Kor 6,9-10; Gal 5,19; 1 Tim 1,10).

Når så hedningene ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, ”da overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.” Rom 1,28).

Alle som forkaster Gud og ikke ønsker å ha kunnskap om ham overgir Gud til ”et udugelig sinn.” Grunntekstens betydning av ”sinn” er,” forstand”, ”sinnelag”, ”hu”, ”tanke” og ”mening”. Følgelig det som karakteriserer ”et udugelig sinn” er at en ikke er i stand til å trekke logiske og sunne slutninger og ikke vet hva som er rett eller galt.

Guds ord advarer mot dette: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!” (Jes 5,20).

Profeten Mika sier i Mika 7,3: ”Med begge hendene arbeider de på å få det onde til å synes godt. Fyrstene krever, dommeren er villig mot betaling, og stormannen sier hva han ønsker, og slik vrir de det til.”

Når en forkaster sannheten, så kommer løgnen i fokus. Bo Giertz sier: ”Den som ikke vil tro sannheten og gi den rett, blir utlevert til ondskapen med dens uhyggelige makt til å overbevise og forblinde.” Videre sier Giertz om løgnen at den er en ond makt som forvrenger og forvansker Guds gode mening med alle ting.

Rom 1,29-31 taler så om de forskjellige syndene som viser seg hos den enkelte og i samfunnet når Gud har overgitt mennesker til ”et udugelig sinn.” Dessverre florerer de forskjellige synder i vårt samfunn også. Det et tegn på at Gud er forkastet av de fleste, og konsekvensene av dette ser vi på alle områder i samfunnslivet, ja, også innen kristenheten.

Gud elsket verden. Derfor har han ved den alminnelige åpenbaring gjort seg kjent ved skapelsen, historiens gang og i den enkeltes samvittighet. Og ved den spesielle åpenbaring har Gud åpenbart seg ved sin Sønn, Jesus Kristus, og dermed avslørt at han er en hellig Gud som ikke tåler synd, men også en nådig og kjærlig Gud som lot sin Sønn dø en stedfortredende død på korset for å frelse fortapte syndere.

Innbydelsen til Guds rike står fremdeles ved lag, men når Gud erstattes av avguder og forkastes, må den enkelte ta konsekvensene av det. Konsekvensene er et mørke i tida, og et mørke under Guds dom og vrede til evig tid.


La oss takke Gud for at ennå er det nådetid. Må Herren se til oss hver dag!

Olav Hermod Kydland

lørdag 20. juni 2020

Hekser og satanister har slått seg sammen med venstreorienterte for å ødelegge Amerika

Fra Livesitenews.com. Tipset av Olav Hermod Kydland.
Oversatt av Spikeren. 

Satanister og hekser påkalte onde krefter for å hjelpe de som deltok i volden som for øyeblikket ødelegger USAs byer.

De nylige protestene skulle angripe amerikanere som ble forferdet av George Floyds død. Imidlertid degenererte mange protester til opptøyer som ødela deler av amerikanske byer. Dessverre er det mange som utnyttet arrangementene for å presentere andre agendaer. Folk som absolutt ikke har noe med spørsmålet om samfunnspolitisering å gjøre, håper å kapre debatten.

Dermed har venstresiden benyttet anledningen til å samle økologer, sosialister, feminister, LHBT-aktivister, talsmenn for abort og andre for å presse sine falske klassekampfortellinger på den amerikanske offentligheten. Mindre kjent er involvering av mørkere krefter. Satanister og hekser som påkalte onde krefter for å hjelpe dem som deltok i volden.

Trolldommer og sekskanter

Heksene legger ikke skjul på sitt engasjement i de voldelige protestene. Mashable melder at heksene er aktivt engasjert i okkult forbannelse av politi, som de beskylder for brutalitet. De retter seg spesielt mot de som risikerer livet for å stoppe opptøyene. Heksene fremfører også okkulte regler som ber om beskyttelse for demonstranter som konfronterer politiet. Hekseaktivister brukte mørkekunsten som banebrytende våpen for de som ønsker å delta i en mer åndelig klassekrig. 

Hashtaggen #witchesforblm er en møteplass for hekser som vil lære å kaste beskyttelsesformler, tegne okkulte symboler og avsi forbannelser. Fem dager etter at hashtaggen startet, fikk den 10 millioner visninger på TikTok-appen.

Oppslagene inneholder ofte videoer av hekser som avsier forbannelser eller til og med utfører det de tror vil skje med politiet de retter seg mot. Hexingen kan bli veldig personlig ettersom heksene lærer andre å skrive ned navnene til enkeltpolitimenn på papirer, som deretter blir brent med svarte lys. Hexes har som mål å bringe ulykke til de offiserene som allerede er i faresonen, mens de forsvarer byen mot uorden.

Blanding av politikk og okkult

Heksene er del av en voksende bevegelse som blander politikk og det okkulte. Det har blitt gitt ut mange staver gjennom bøker siden valget i 2016 som ga råd til okkultistiske aktivister hvordan man kan påkalle mørkets makter av politiske årsaker. Hekser og satanister vises oftere i offentligheten for å presse sin agenda og vise hån for Gud og hans lov.

Slik okkult aktivisme ser ut til å være i strid med tidligere venstreorienterte politikk. Venstre pleide å følge et sekulært syn som ikke anerkjente åndelige krefter av noe slag. Den prøvde alltid å holde politikk og kristendom atskilt ved å merke kristen handling som overtroisk. Imidlertid ønsker venstresiden nå hekser og okkultister med sine mørke kunster velkommen. Deres engasjement i de nylige protestene skulle ikke overraske noen.   

De sekulære mediene har en tendens til å belyse disse handlingene og ser på dem som nesten nysgjerrige. De tror ikke at hekser har reelle krefter og ser på dem som ondskapsfulle mot kristendommen. Den sekulære venstresiden har imidlertid heller ingen problemer med å akseptere dem i sine rekker til tross for sekulære venstreorientertes vantro til det overnaturlige. Den okkulte historie om djevelen undertrykt av en allmektig Gud passer inn i deres klassekamp og mater deres forakt for Gud.

Kampen mellom det gode og det onde

Religiøse amerikanere har ingen problemer med å forstå tilstedeværelsen av det okkulte i denne kampen. Hvis kristne bønner til Gud kan påvirke hendelser, kan også tilkallelser av djevelen få store konsekvenser. Faktisk har kristne lenge definert historien som kampen mellom kreftene mellom godt og ondt. Uansett hvor kaos, hat og uro eksisterer, kan det forventes at det okkulte har sin rolle. Det var Kristi frelsende handling som erobret djevelen og synden og forberedte veien for kristen sivilisasjon. 

Dette er grunnen til at involvering av hekser i protestene er så urovekkende for de kristne som forstår de fulle implikasjonene av mørk magi. Handlingene deres involverer virkelige krefter som er farlige og uhyggelige. The Catholic Encyclopedia definerer okkult magi som "kunsten å utføre handlinger utenfor menneskets makt ved hjelp av andre krefter enn det guddommelige." Når de blir tatt på alvor, forventer dens utøvere og får inngripen fra demoner eller tapte sjeler for onde mål. Kirken innrømmer at andre ånder enn Gud kan blande seg inn i hendelser, men aldri uten Guds tillatelse. Bønn om eksorsisme har som mål å begrense djevelens handling over individer og situasjoner.

I den nåværende krisen er det siste som trengs okkult engasjement som trolldom og trollformler. Dette vil bare øke kaoset og konflikten. Satan er splittelsens og hatets ånd. Amerika må nå henvende seg til Gud for å beseire Satans handlinger, som søker ødeleggelsen av sjeler og hele samfunn.

"For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige." Efeserne 6,12-18.

fredag 19. juni 2020

Vil forby hvite å parre seg med hvite

Her er et bilde fra den tyske regjerings nettside.
Av P54. 

Hva mener dere om de engelske sitatene nedenfor? Det skal være del av en tale fra en Rabbi fra tidlig på 50-tallet. 

Vi kan bare lure på hvem Jesus mente da han sa at noen sier de er jøder, men er satans synagoge. Se Johannes Åpenbaring 2,9 "Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig - og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge."

Når en leser sitatene nedenfor så ser vi at dette skjer i Vesten mer og mer. Man kan avfeie det, men leser man siste avsnitt nedenfor så stemmer jo det også med hva som skjer med Vesten. Har ikke Vesten bygd opp alle de land som også nå er fiender av Vesten og blir ikke kommunikasjon og media brukt av fienden for å ødelegge Vesten/kristne? 

Det er skremmende hvis det ligger en langsiktig plan bak det hele og hvor Vestens politikere har latt seg forføre til å ta del i ødeleggelsen av sine egne land.

"Forbid the Whites to mate with Whites. The White Women must cohabit with members of the dark races, the White Men with black women. Thus the White Race will disappear, for the mixing of the dark with the White means the end of the White Man, and our most dangerous enemy will become only a memory. We shall embark upon an era of ten thousand years of peace and plenty, the Pax Judaica, and our race will rule undisputed over the world. Our superior intelligence will easily enable us to retain mastery over a world of dark peoples."

Hvis du ikke tror på dette så ser du likevel at denne agendaen brer om seg og at følgende sitat også er skjedd i vår tid:

"To convince you of the certainty of that leadership, let me point out to you how we have turned all of the inventions of the White Man into weapons against him. His printing presses and Radios are the mouthpieces of our desires, and his heavy industry manufactures the instruments which he sends out to arm Asia and Africa against him."

P54

torsdag 18. juni 2020

Høyre sitt "dyre fedreland"

Av Norvald Aasen, som allerede i 2003 avslørte hykleriet i Høyre.

I avisen Norge I DAG nr. 18/2003 kunne vi lese at partiet Høyre avsluttet sitt nylig avholdte landsmøte med at alle landsmøtedeltakerne reiste seg og stemte i ”Gud signe vårt dyre fedreland”.

Ja, man må virkelig spørre: Hvor falske og freidige går det an å bli, selv for politikere?

Dette partiet, som jeg selv engang tilhørte, har i de senere årene stått for en innvandringspolitikk som ikke ligger tilbake for det som argumenteres for på ytterste venstre fløy. 

Det som er sannheten er at Høyre årlig er med på å bevilge milliarder av kroner av det norske folks eiendom for at de fremmede skal bli så mange at de om få tiår kan overta fedrelandet. Dyrere er ikke fedrelandet for disse  politikerne enn at de betaler for å bli kvitt det.   

Avisen nevner også at landsmøte holdt pause i kirketiden for å kunne gå i kirken. Noe som visstnok skulle være tradisjon. Men visse tradisjoner burde kanskje brytes for at ikke ting skal virke altfor hyklerisk.

Kanskje de ønsket å se kirkebesøket som et museumbesøk? 

Islam er nemlig den sterkest voksende religion i Norge, og har vært det i flere år. Dette takket være ikke minst Høyre. Muslimske menigheter i Norge mottar mange millioner i årlig statsstøtte. Nylig kunne Aftenposten fortelle at fire av syv nye registrerte trossamfunn i Oslo siste år var muslimske. 

Dette bevilger myndighetene - og Høyre - millioner til, mens våre egne kirker forfaller. Og biskopene jubler tydeligvis for de nye guder. Biskop Odd Bondevik uttalte engang at vi må lære oss å leve med en moske rundt hjørnet. Hans ønske er vel snart oppfylt. 

Så mens landet avkristnes og avhendes til fremmede kulturer og raser, går de som er ansvarlige for utviklingen i kirken og synger ”Gud signe vårt dyre fedreland”.  Kan det bli stort verre?

Norvald  Aasen.

onsdag 17. juni 2020

En forstandig erkebiskop?

Scott Morrison i Sydney etter valgseieren den 18. mai 2019.
Foto: Dean Lewins / AAP Image via Reuters / NTB.
Av Dan Odfjell. 

Jeg snakker ikke om Olav Fykse Tveit, som er på ukristelige fordreide veier. Jeg snakker om en annen erkebiskop som nå har skrevet et åpent brev til president Trump om å stå fast i sivilisasjons kampen. Blant annet mot den dype skjulte statsmakten. Han mener at kampen står mellom lysets barn og mørkets barn. Dette forekommer meg høyst forstandige ord i våre nå meget forvirrede skremmende tider.

Dette innlegget er inspirert av NTB-klippet «Australias statsminister: Lar oss ikke tvinge av Kina». Vi ser, som de påfølgende debattanter på debatt.no 11. juni også synliggjorde, at det finnes kloke og modige politikere i verden som hverken viker eller logrer for det kommunistiske regimet. Dette gjelder mest i den engelsk-språklige verden, ledet av nasjonale patrioter, som nok en gang viser verden veien vekk fra totalisme til fortsatt frihet, dvs Trump, Boris Johnson og statsminister Morrison i Australia. Også Ungarn har en nasjons-leder som tenker selv, og på egen befolkning. Dessverre ikke vår. Egentlig svikefullt utrolig. 

Disse landene med den kristne kulturen i bunn, er blant de mest suksessfulle vestlige landene. De innser men knapt EU at den rå kinesiske ekspansjonen må stoppes, og at Kina må straffes og/eller tvinges til å kompensere for all sorg og de enorme globale skadene de er skyldige for. At Kinas oppførsel er makt og makt-truende har også Norge opplevd: For å få fortsette lakse-eksporten lot prinsippløse Erna seg unødig, ja skammelig tvinge til å love at Norge heretter ikke skal kritisere Kina for dets manglende respekt for samt brudd på menneskerettigheter. 

Derfor, i stedet for å boycotte varer fra det demokratiske Israel er tiden inne til å boycotte import fra det totalitære Kina. Men, å få venstrevridde biskoper og andre naive til å innse verdens brutale realiteter, inkludert islamismens tilsvarende totalitære virkemåter - samt dets mål - det synes vanskelig med den godhets-hypnosen som Norge politisk og bevisst regjeres under. At livsløgner når de først er etablert, som i sosialistisk ensrettede samfunn, er seiglivede og vanskelige å vende, det betyr bare at kampen for realisme og sannhet må fortsette. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 16. juni 2020

Hvorfor tar ikke Saudi Arabia imot en eneste muslimsk flyktning?

Over et område på 20 kvadratkilometer i Mina i Saudi Arabia
er det plassert over 100 000 telt
Av P54. 

Hvorfor makter ikke Vestens politikere å øve press på landene i Midt Østen til å hjelpe sine egne? Hvor er solidariteten og kjærligheten til hverandre i det muslimske brorskapet i praksis? Rike Gulf stater som Saudi Arabia, Qatar og Kuwait tar ikke inn flyktninger fra Syria i det hele tatt mens nabostaten Libanon har tatt inn 1.3 millioner, ca en fjerdedel av sin befolkning.

Saudi Arabia er med på å finansiere jihadist-opprørsstyrker i Syria.

På skolene i Saudi Arabia har de lærebøker hvor de lærer barna hvordan hender og føtter skal skjæres av i henhold til sharialoven.

Selveste paven søkte om å få bygge kirke i Saudi Arabia, men ble nektet. I muslimske land risikerer du forfølgelse, voldtekt, tortur og død ene og alene fordi du bekjenner Jesus, har Bibel eller ber til Jesus. Det er dødsstraff for muslimer hvis de konverterer til kristendommen eller av annen grunn forlater Islam. Familier dreper gjerne sine egne.

Som nevnt tar ikke det rike oljelandet Saudi Arabia imot noen flyktninger fra Syria, men hva gjør de? Ikke bare er de med på å finansiere opprørsstyrker i Syria, men de har nå meddelt sin “medfølelse” til alle muslimske flyktninger som invaderer Tyskland:

Saudi Arabia sier nå at de vil finansiere 200 moskeer i Tyskland alene.

Samtidig meldes det at ISIS har smuglet inn flere tusen veltrente, blodtørstige og hatefulle jihadister blant flyktningene til Europa for å spre terror og utbre det muslimske kalifatet. Saudi Arabia kunne selv ha tatt imot 3-4 millioner flyktninger hvis de hadde praktisert sin kjærlighet til sine muslimske brødre i sitt eget land. Saudi Arabia er et svært rikt land og ligger så mye nærmere Syria enn Europa og Norden. 

Over et område på 20 kvadratkilometer i Mina i Saudi Arabia er det plassert over 100 000 telt, ja du leste riktig, over hundretusen telt.

Teltene er på 8 x 8 meter, av høy kvalitet, er sikret mot brann og hvert telt har aircondition. Det er kjøkken og baderomsfasiliteter. Teltene står der tomme og brukes bare 5 dager i året under muslimenes pilgrimsreise til Mekka. Saudi Arabia har penger nok og har altså ferdig oppstilte telt, men tar ikke imot flyktninger av sine egne trosfeller.

På den annen side finansierer de gjerne moskeer til muslimer i Vesten samtidig som de nekter kristne kirker i Saudi Arabia, forfølger kristne og finansierer jihadister. På toppen av det hele skal Saudi Arabia nå lede FNs menneskerettighetsråd, et land som hittil iår har kappet av flere hoder enn ISIS.

P54

mandag 15. juni 2020

Hva er det de holder på med ved Det teologiske fakultetet?

Merete Thomassen
Fra avisen Vårt Land. Tipset av Kirkehøyden.

– "Det er fullt mulig å designe mennesker som er mer etisk høyverdige, klokere og snillere", skriver Merete Thomassen, Førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultetet (og spaltist i avisen Vårt Land).

Ti tusen lemen kan ikke ta feil, sto det på en av dodørene på Blindern på 1980-tallet, i graffitiens ungdom. Det var i de dager da vi ikke visste at det var en myte skapt av Walt Disney, at store flokker lemen legger ut på marsjer der de går blindt framover til de raser utfor stup i tusenvis, til den visse død. Biologene får gi presise svar på hva som egentlig skjer når lemen legger ut flokkevis på vandring. Uansett fanger sitatet på dodøra opp essensen i det som er i ferd med å bli et mer og mer påtrengende spørsmål i verden for tida: Vet flertallet alltid best? Har flertallet alltid rett? Ikke uten grunn har lemenmarsj blitt en metafor for hva som skjer når store grupper mennesker gjør valg som fører til at noe destruktivt skjer.

Trumps bibelstunt og KrFs dundrende nederlag

To saker har for min del den siste tida aktualisert en del refleksjoner over dette: Trumps famøse opptreden med Bibelen i hånd foran St. John’s Episcopal Church i Washington, og diskusjonen om den nye bioteknologiloven som ble vedtatt i Stortinget for et par uker siden og førte til et dundrende nederlag for KrF. Sant å si er det ikke bare Trumps bibelstunt som har aktualisert refleksjonene, men en lang rekke av hendelser før og under koronakrisen der frykten for amerikansk og europeisk populisme har blitt større og større.

Hvordan henger dette sammen med bioteknologiloven? Sammenhengen er ikke, som mange kanskje vil tro, at demokratiet, og dermed flertallet, har ført til at bioteknologiloven ble vedtatt. Sammenhengen er at bioteknologiloven i demokratiets navn kan være enda et skritt på veien mot et antidemokratisk samfunn. Vi kan bli i stand til å designe mennesker som vil velge å verken stemme fram Trump, Bolsonaro, Johnson eller andre høyrepopulistiske ledere som fører folk ut i katastrofen. Ville ikke dette være ønskelig? Nei. Ikke fordi jeg ønsker meg høyrepopulistiske ledere, men fordi jeg ønsker at vi skal få ta vare på vår menneskelighet, på godt og vondt.

Mennesker som ikke gjør dårlige valg

Jeg skal forsøke å utdype dette resonnementet. I en del miljøer er det stor skepsis mot demokratiet. Ikke fordi en i disse miljøene ønsker et diktatur. Tvert imot, det er mange gode mennesker som er skeptiske til demokratiet fordi flertallet ikke nødvendigvis gjør gode valg. Ti tusen lemen tar grundig feil, og demokratiske prosesser kan føre til stor ulykke. Det viser seg gang på gang. Folk flest gjør dårlige valg, og populismen er trolig en av de største truslene mot klimaet, menneskerettighetene og den rettferdige fordelingen i verden.

Så hva hvis det var mulig å designe mennesker som ikke gjør dårlige valg? Hva hvis bioteknologien gjør det mulig å framdyrke en mennesketype som er mindre opptatt av harryhandel og billig bensin og mer opptatt av miljøkamp og verdensfred? Transhumanismen forfekter dette. Filosofen Peter Singer er en av de viktigste transhumanistiske ideologene. Han viser hvordan mennesket gang på gang velger korttenkt og egoistisk. Genmodifisering og andre former for bioteknologi kan derimot forbedre mennesket. Det er fullt mulig å designe mennesker som er mer etisk høyverdige, klokere og snillere. Det transhumanistiske mennesket vil garantert ikke stemme på Trump eller andre populister. Det transhumanistiske mennesket vil gjøre gode valg.

Jeg vil kjempe til min død

Så hvorfor ikke kjøre på og skape mennesker som ikke legger ut på lemenmarsj mot stupet? KrF er av de få aktørene i norsk politikk som har forsøkt å peke på hva som kastes ut med badevannet gjennom bioteknologiloven. Det samme har flere teologer gjort. Ikke bare vil de med lav etisk refleksjon elimineres fra skaperverket, men også de med funksjonshemminger, et kromosom for mye, de som ikke er så produktive, alle som på en eller annen måte bryter med det høyproduktive og høyetiske idealet – med andre ord, de fleste av oss.

Selv om det kan være fristende å gi seg transhumanismen i vold for å slippe populistiske katastrofer, vil jeg likevel kjempe til min død for retten til å legge ut på lemenmarsj.