NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 18. juni 2020

Høyre sitt "dyre fedreland"

Av Norvald Aasen, som allerede i 2003 avslørte hykleriet i Høyre.

I avisen Norge I DAG nr. 18/2003 kunne vi lese at partiet Høyre avsluttet sitt nylig avholdte landsmøte med at alle landsmøtedeltakerne reiste seg og stemte i ”Gud signe vårt dyre fedreland”.

Ja, man må virkelig spørre: Hvor falske og freidige går det an å bli, selv for politikere?

Dette partiet, som jeg selv engang tilhørte, har i de senere årene stått for en innvandringspolitikk som ikke ligger tilbake for det som argumenteres for på ytterste venstre fløy. 

Det som er sannheten er at Høyre årlig er med på å bevilge milliarder av kroner av det norske folks eiendom for at de fremmede skal bli så mange at de om få tiår kan overta fedrelandet. Dyrere er ikke fedrelandet for disse  politikerne enn at de betaler for å bli kvitt det.   

Avisen nevner også at landsmøte holdt pause i kirketiden for å kunne gå i kirken. Noe som visstnok skulle være tradisjon. Men visse tradisjoner burde kanskje brytes for at ikke ting skal virke altfor hyklerisk.

Kanskje de ønsket å se kirkebesøket som et museumbesøk? 

Islam er nemlig den sterkest voksende religion i Norge, og har vært det i flere år. Dette takket være ikke minst Høyre. Muslimske menigheter i Norge mottar mange millioner i årlig statsstøtte. Nylig kunne Aftenposten fortelle at fire av syv nye registrerte trossamfunn i Oslo siste år var muslimske. 

Dette bevilger myndighetene - og Høyre - millioner til, mens våre egne kirker forfaller. Og biskopene jubler tydeligvis for de nye guder. Biskop Odd Bondevik uttalte engang at vi må lære oss å leve med en moske rundt hjørnet. Hans ønske er vel snart oppfylt. 

Så mens landet avkristnes og avhendes til fremmede kulturer og raser, går de som er ansvarlige for utviklingen i kirken og synger ”Gud signe vårt dyre fedreland”.  Kan det bli stort verre?

Norvald  Aasen.