Vil forby hvite å parre seg med hvite

Her er et bilde fra den tyske regjerings nettside.
Av P54. 

Hva mener dere om de engelske sitatene nedenfor? Det skal være del av en tale fra en Rabbi fra tidlig på 50-tallet. 

Vi kan bare lure på hvem Jesus mente da han sa at noen sier de er jøder, men er satans synagoge. Se Johannes Åpenbaring 2,9 "Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig - og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge."

Når en leser sitatene nedenfor så ser vi at dette skjer i Vesten mer og mer. Man kan avfeie det, men leser man siste avsnitt nedenfor så stemmer jo det også med hva som skjer med Vesten. Har ikke Vesten bygd opp alle de land som også nå er fiender av Vesten og blir ikke kommunikasjon og media brukt av fienden for å ødelegge Vesten/kristne? 

Det er skremmende hvis det ligger en langsiktig plan bak det hele og hvor Vestens politikere har latt seg forføre til å ta del i ødeleggelsen av sine egne land.

"Forbid the Whites to mate with Whites. The White Women must cohabit with members of the dark races, the White Men with black women. Thus the White Race will disappear, for the mixing of the dark with the White means the end of the White Man, and our most dangerous enemy will become only a memory. We shall embark upon an era of ten thousand years of peace and plenty, the Pax Judaica, and our race will rule undisputed over the world. Our superior intelligence will easily enable us to retain mastery over a world of dark peoples."

Hvis du ikke tror på dette så ser du likevel at denne agendaen brer om seg og at følgende sitat også er skjedd i vår tid:

"To convince you of the certainty of that leadership, let me point out to you how we have turned all of the inventions of the White Man into weapons against him. His printing presses and Radios are the mouthpieces of our desires, and his heavy industry manufactures the instruments which he sends out to arm Asia and Africa against him."

P54