Nei, Karin Andersen, det er ikke "våre barn"

SV's stortingsrepresentant krangler på twitter etter NRK-asvløring.
Foto NTB.
Av Spikeren. 

Jeg ser at SV's Karin Andersen ble illsint da hun ble konfrontert med en NRK-sak som for en gangs skyld avslørte sannheten om hvordan barn får «militær trening» av IS-kvinner i Al Hol-leiren i Syria

Da en person på Twitter konfronterte henne om NRK-saken tenne hun på alle plugger. Hun refset mannen og hevdet vi som er født i Norge har "trukket gulloddet".

– "Jeg vil ha de norske barna ut før det får hele livet ødelagt av denne galskapen. De har ikke ansvar for at de er født inn i dette, like lite som du har ære av å ha trukket gulloddet å bli født her. Det er våre barn selv om foreldrene er gale", svarer Andersen tilbake i en twitter melding

Nei, Karin Andersen, dette er ikke "våre barn". Det er foreldrene sine barn! Hverken du eller noen andre har rett til å kalle andres barn for "våre barn". Dere har heller ingen rett til å blande dere inn i hvilken oppdragelse foreldrene velger å gi sine barn, enten det dreier seg om islamsk, kristen eller sekulær oppdragelse.

Jeg lurer på hvordan Karin Andersen ville reagert dersom en Frp-politiker stod frem og hevdet at hun var gal og kalt hennes barn, barnebarn og oldebarn for "våre barn", og på toppen av det hele ville tvinge dem inn i barnehager og skoler som indoktrinerte dem med Frp politikk? For det er nettopp det Karin Andersen gjør når hun kaller disse syriske barna "våre barn" og attpå til vil tvinge dem bort fra foreldrenes innflytelse, bare med den forskjell at her skal de indoktrineres med SV og sosialistisk politikk.

Eller hva tenker Karin Andersen når muslimer om noen tiår utgjør flertallet i den norske befolkning og begynner å indoktrinere hennes egne barnebarn og oldebarn med islamske skikker og tradisjoner, slik IS-kvinnene gjør med sine barn i al Hol-leiren? For det er dette som kommer til å skje etterhvert med den sterke muslimske innvandringen til Norge der muslimske kvinner føder 3 til 4 ganger flere barn enn norske kvinner.

Har Karin Andersen noen gang tenkt på hvorfor det søkkrike muslimske Saudi Arabia ikke tar imot en eneste muslimsk flyktning? Jeg skal fortelle deg hvorfor: Det er fordi både Saudi Arabia og andre muslimske land bevisst jobber med å invadere og islamisere hele den Vestlige verden - inkludert Norge - der norske politikere fra samtlige partier ivrig hjelper til med sin hårreisende innvandrings- og asylpolitikk, uten tanke på hvilke konsekvenser dette vil få for kommende generasjoner. Allerede i 2006 ble vi advart om denne bevisste strategien fra muslimene selv, men ingen av våre politikere ville lytte på det: "Islam vil seire over Vesten".

Wikipedia står det at Karin Andersen er særlig engasjert i fattigdomsbekjempelse og inkludering av ulike grupper i samfunnet. Det er jo en fin ting i seg selv, men jeg lurer på hvor mye inkludering hun har sett i de muslimske landene, der kristne og andre minoriteter systematisk blir undertrykt, jaget og drept på de mest bestialske måter. Og likevel vil majoriteten av stortingspolitikerne importere enda flere muslimer. Grunnen til at slike ting ikke skjer i Norge er fordi muslimene ennå ikke har blitt mange nok. Men vi ser allerede tendensene, med daglige ran og knivstikkinger av våre norske ungdommer, som i tillegg må kysse skoene til disse muslimske innvandrerne.

Så leser jeg en kronikk med tittelen "Romjulsdrøm" på Karin Andersen's egen blogg, der hun starter med å beskrive viktigheten av en trygg og rusfri julefeiring sammen med familien, og ønsket om at alle skal kunne ha det slik.

Nå vet ikke jeg hvorfor Karin Andersen feirer jul, om det er fordi hun tror på Jesus og juleevangeliet, eller om det bare er fordi hun synes julen er en fin tradisjon? Uansett er det mer enn underlig at hun ser ut til å tro at muslimene vil godta vår norske jul- og påskefeiring når de etterhvert blir en majoritet i landet. Muslimene feirer nemlig hverken jul eller påske. For dem er dette hedenskap og avgudsdyrkelse, noe som kan få fatale konsekvenser i et islamsk dominert samfunn. I koran 2:191 står det bl.a. «Slay the unbelievers wherever you find them». Du kan lese mer om dette her: "Do Muslims Celebrate Easter and Christmas?"  Vi merker kanskje ikke så mye til dette idag, men med den sterke muslimske innvandringen til Norge, Skandinavia og Europa, vil nok ikke Karin Andersens etterkommere kunne feire hverken jul eller påske uten å risikere livet.

Derfor er det ironisk å lese hva Karin Andersen skriver mot slutten av kronikken: - "Alle besteforeldre tenker på hvordan verden blir når barna blir voksne. Hva vi gjør i dag kan avgjøre hva slags livsmuligheter generasjonene etter oss får." ... Ja mon det! I så fall må man virkelig spørre seg hvor langt fram i tid Karin Andersen tenker...

Til slutt må det sies at Karin Andersen selv har "trukket gulloddet" ved å bli født i Norge. Det samme har hennes barn, barnebarn og oldebarn gjort, uten at de skal klandres eller skamme seg for det. Om Karin Andersen ønsker å gi bort, og attpå til stenge kildene for disse "gulloddene" for seg og sine etterkommere, får bli hennes eget private valg. Men hun har ingenting med å kreve at resten av den norske befolkning skal gjøre det samme.

Selv om denne artikkelen er rettet mot Karin Andersen, kunne den like gjerne vært rettet mot samtlige politikere på Stortinget, både på Høyre og Venstresiden. For de jobber alle med den samme agenda, der islam skal fremmes og beskyttes, mens våre egne kristne tradisjoner skal undertrykkes og helst viskes ut. 

Karin Andersen er sikkert både en snill og grei dame, ihvertfall så lenge man er enig med henne på det politiske plan. Men jeg synes ærlig talt at både hun og resten av politikerne på Stortinget bør åpne øynene og ta virkelighetens verden innover seg. Å kjøre på med disse utopiske drømmeriene om at alle til slutt skal klare å leve i fred og harmoni med hverandre i et multikulturelt fellesskap er livsfarlig. Hele verdenshistorien vitner nemlig om det stikk motsatte.

I Apostlenes gjerninger 17,26 står det at Gud lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Da bør ikke hverken Karin Andersen eller noen andre komme og bestemme noe annet. Det vil bare føre til undergang for oss alle.

Spikeren