NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 31. mars 2019

Åpenbaringstiden

Av Kurt Urhaug.

I kirkeåret er det nå avsluttet seks søndager som er blitt kalt: «Åpenbaringstiden». Dette har sammenheng med Jesus sitt komme i Betlehem. Bibeltekstene tar frem ulike sider med Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

Dette er viktig. Det er mange som spør hvem Jesus er. Det er viktig at det ikke er menneskeord og meninger som skal åpenbare dette, men at vi leser Bibelen.

Bibelen er Guds åpenbaring til oss. Her blir det åpenbart og gjort kjent for oss mennesker hva som er Guds vilje og plan.

Hele Bibelen er en åpenbaringshistorie og en frelseshistorie. Gud brukte mennesker til å gi oss sitt gudommelige budskap. David sier: «Herrens Ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge.» 2.Sam 23,2. På denne måten er det med alle Bibelens forfattere. Profetene sier: «Herrens ord kom til meg, og det lød så...!»  Jer 2,1. Gud sa til Moses at han måtte skrive det ned i en bok!

Vi har Ordet og vi har fortellingene! Det er Guds åpenbaringsord. «Hele Skriften er innåndet av Gud,»2Tim 3,16. Det er ved en åpen bibel at Gud puster på deg, og du er i møte med det Levende Ordet. Når du leser Bibelen er du i møte med forfatteren!

Det er ingen andre ord, tradisjoner eller menneskelige titler som kan sammenlignes med Bibelen. Bibelen har den største autoritet! Det viktigste vi mennesker gjør med Bibelen, er å bøye oss for den! Gud selv har tydelig streket under at vi ikke skal legge noe til, eller trekke fra.

«Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.» Åp 22,19.  Gud har copyright. Gud har alle rettigheter til Ordet, og ingen kan gå inn å gjøre endringer. Den som gjør det, vil selv stå ansvarlig for Gud.

I åpenbaringstiden er det viktig å bruke åpenbaringsordet. Åpenbaring har å gjøre med noe som er skjult, men som nå er gjort kjent. Først og fremst er Bibelen Guds frelses dokument. Den er Guds vitnesbyrd, og Gud vitner om sin Sønn (1Joh 5,9). Hele Jesu liv er forutsagt i det Gamle Testamentet. Jesu komme, død og oppstandelse er etter skriftene! Jesus sier: «For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om.» Joh 5,46.

Bibelen handler om hva Gud har gjort til frelse for menneskene. Derfor handler Bibelen om Jesus! Det er verdens viktigste budskap. Det er ORD til frelse! «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» Rom 1,16.

Åpenbaringsordet gjør kjent noen hemmeligheter. Det ene er at ikke alle skal dø.

«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.» 1.Kor 15,52. Denne hendelsen kan skje hva tid som helst. Det har sammenheng med bortrykkelsen av Guds menighet.

Guds menighet er også en hemmelighet! «At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.» Ef 3,6.

Israel er også en hemmelighet som blir gjort kjent.

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Rom 11,25.

«Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! Jeg er en gjest på jorden, skjul ikke dine bud for meg! Når du går, skal de lede deg. Når du ligger, skal de verne deg. Og når du våkner, skal de tale til deg.» Sal 119,18-19, Ord 6,22.

Kurt Urhaug

lørdag 30. mars 2019

EU-kommisjonen mener Marrakesh-avtalen bindende

Av Dan Odfjell.

Siste nytt er at EU betrakter Marrakesh-avtalen (kanskje bedre kjent som «FNs Global Compact for Migration) som legalt bindende. Husk da vår statsminister og/eller hennes underordnede som stresset oss avtalen som ikke bindende. For å lære mer om dette og om «EU som en vits» anbefaler jeg kronikken til Maria Zahler 25/3/19 på Resett under et stort bilde av Erna Solberg med overskriften: «Vi trenger en standhaftig regjering når EU viser sin sanne, antidemokratiske natur».

Alle forsto at EU ville alle land inn i folden... Men se, de mange EU land og andre som avsto, Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Estland, Latvia, Italia og Bulgaria, samt Sveits, USA, Israel, Australia, Brasil og Chile. 

Dette er land som vil ha kontroll over egen skjebne; ikke seg utsatt for fremmede direktiver. Der er Norge merkelig tam og tilsynelatende viljeløs overfor både EU og FN, nærmest en konform «etter-dilter». Etter faresignalene som nå fremkommer mener jeg Norge har intet å tape på å trekke seg. Hvem kan forhindre det? Bare oss selv.

Underskrive en avtale som ikke er en avtale? Er vi helt molboere? At Sverige gjorde det burde i seg selv vært nok advarsel. Men norske riksmedier, de er også stort sett molboere alle sammen, hvorav ingen av dem kom med kraftige advarsler, om noen i det hele tatt. Det var bare oss som tenker på folk og land som gjorde anskrik. Så hva vil Erna gjøre nå, tenke nytt? Jeg holder ikke akkurat pusten av spenning, hun synes nærmest «fanget» eller paralysert av sosialist-globalistene. Samt kanskje ualminnelig sta?

I mellomtiden har nemlig den britiske EU-parlamentarikeren Janice Atkinson nettopp offentlig-gjort et så langt ikke-publisert dokument over 10 sider fra EU-kommisjonens juridiske avdeling som konkluderer slik: «GCM has legal effects as it is able to decisively influence the content of legislation adopted by the EU legislature”. Oversatt til norsk blir dette rimelig «regjerings-flaut». Vi som påpekte risikoen og unødvendig-heten av å underskrive en slik traktat fikk rett.

Men tilbake til Maria Zahler med meningers mot. Hun påpekte at «avtalen» antyder «at medlems-landene kan sanksjonere innvandringskritiske ytringer, og at de skal kjempe imot «fremmedfiendtlighet». Hva nå enn det betyr for denne «paktens» iherdige pådrivere som inkluderer alle FNs ca. 40 dysfunksjonelle islamistiske stater. Et annet og tydeligere ord her er menings-sensur. I Norge farlig nytt, med en retts-pleie med brodd mot politiske dissidenter, som var vi et diktatur. Denne form av forførende og selvødeleggende avtaler må kanselleres. Ei heller vil Norge ha hverken legalisert velferdsinnvandring eller annet overnasjonalt diktert.

Jeg mener å huske at utenriksministeren Ine Eriksen Søreide sa noe om at de følte seg nødt til å underskrive traktaten. Nødt av hvem? Var det fordi våre utenriksmedarbeidere hadde gått for langt i sin vanlige iver etter å markere seg? Tilsynelatende tankeløst for nedsidene? Hvilke avtale-deler var det, som man i etterkant gjerne skulle ønsket annerledes? Utenriksminister fortell folket uinnpakket sannheten, vi fortviler over middelmådigheten og spesielt over et UD uten hverken økonomisk eller annen fedrelands-sans.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 29. mars 2019

NRK har en agenda

Av Dan Odfjell.

På Resett 27/3/19 skrev redaktøren Helge Lurås selv under tittelen «Noe å tenke på for kringkastingssjefen» hvorved vi fikk et billede av sistnevnte gjennom hans besværelser over kritikk mot NRK. Utgangspunktet var et enkelt spørsmål fra avisen Dagens Næringsliv om hvorfor NRK fikk slik kritikk. I sitt svar røpet Thor Gjermund Eriksen seg selv og NRK til de grader:

«Det handler om at noen krefter skal holde dette landet sammen og være inkluderende. Og så handler det om at noen ikke har dette som mål. Førstnevnte (dvs VG, NRK og Aftenposten) må bruke sine krefter og sin tid på det de synes viktig». Og det synes jeg er en bra ting, sa Eriksen.

Klarere kan det neppe sies at NRK har en kraftig agenda, og at den er sosialistisk og til fordel for fremmed-innvandringen. At en nasjonal og av folket betalt kringkaster ikke er nøytral er uakseptabelt skremmende og demokratisk ødeleggende. Kanskje mest avslørende de to siste årene har vært kampanjen mot Donald Trump og for alternativet, den uærlige Hillary Clinton. Halve Norge minst er fortalt og blitt overbevist om at Trump er en skurk. Så viser det seg at det er Clinton som er skurken. Men, det vil de ingenlunde innrømme, sammen med VG og Aftenposten som er omtrent like venstrevridde.

Senest idag 28/3/19 klokken 0640 fikk vi et nytt eksempel på utenlands-representantenes fra NRKs bevisste uetterrettighet, Anders Magnus rapporterte fra USA om gårsdagens Trump intervju med Sean Hannity på Fox-kanalen - som forøvrig har detronisert og gjort CNN-kanalen til «løgn-kanalen» med påfølgende dramatisk tapt seer deltagelse. Ikke rart at NRK selv blir løgnere, av bevisst å gjenta andres løgn. Med «omhu» utvelges rikskringkasteren sine USA korrespondenter og Magnus er en gammel traver med en rød agenda. Store deler av innslaget fra Magnus gikk ut på sannhets forvrengning, kombinert med fortsatt karakter-drap av Trump. Og pretensjon av det som ukjent at det var Hillary som finansierte drittpakken mot Trump, den såkalte Steele-rapporten.

Lurås sa det omtrent slik: Selv om Resett også vil holde landet sammen oppstår det et problem når NRKs rolle som sannferdig nyhetsformidler svikter. «For Eriksen later til å tro at sannhet om innvandring og islam virker splittende. Derfor unnslår NRK å dekke feltene sammenlignbart med deres betydning. Da blir det Resetts jobb».

«Og hadde NRK tidligere dekket disse feltene med realisme hadde det bidratt til en mer ansvarlig og restriktiv politikk, dvs færre innvandrere. I så fall hadde landet vært både mer samlet og inkluderende enn vi er det i øyeblikket, Eriksen».

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

torsdag 28. mars 2019

Skal voldelige asylsøkere virkelig plasseres i Gratangen?

På vei til 17 mai-gudstjeneste i Gratangen kirke.
Av Amund Garfors.

En veit snart ikke om man kan ta disse folka i UDI alvorlig når de nå har signert en kontrakt om å etablere et asylmottak,  ja et botilbud for utenlandske beboere (asylsøkere) med såkalte "særskilte behov" i den lille bygda Gratangen? Og adferden til disse asylsøkerne har mange fellestrekk med innsatte i norske fengsel, der rus og psykiatriske problemer kommer i kjølvannet.

I mandagens utgave av FREMOVER har Regiondirektør Belen Vinuesa H. Benjaminsen et leserinnlegg, der hun prøver så godt hun kan å kamuflere og feie de kommende problemer under teppet. Ja, slik vi er blitt så altfor godt vant med når det kommer til denne gjengen av utagerende utenlandske personer som selvfølgelig ikke har noe som helst i ei bygd som Gratangen å gjøre. Man burde heller gjort slik som danskene gjør, sendt dem til ei øde øy, hvor de kunne leve ut sin aggresjon, sinne og vold mot hverandre, og ikke mot et lite bygdefolk!

Nei, jeg tror ikke ett sekund på denne regiondirektøren som forteller eventyr, der disse menneskene med en lavterskel for vold, som er vant til å løse problemer med slag, spark, vold og trusler i alle situasjoner, der de sjøl mener de kan ta seg til rette overfor sine medmennesker.

Ja det er helt og totalt på trynet! For kan denne regiondirektøren være så vennlig å fortelle meg hva definisjonen på "beboere med særskilte behov" er for noe? Vi vet alle at dette er voldelige asylsøkere som ingen kommuner vil ha, bortsett fra kommuner der kommunekassa er bunnskrapet, og der bor mest eldre og hvor politi er omtrent er fraværende. Nei, det er ikke noe nytt at voldelige asylsøkere skal prioriteres og dulles med, men lokalbefolkningen, det bryr politikerne seg ikke særlig mye om.

Og det ser heller ikke ut som det hjelper det minste om folk er skeptiske, redde, engstelige, frustrerte og forbannet. For folket blir ikke lenger rådspurt, der alt skal tres nedover hodet på folk. Og nåde den som mukker! For utviklingen har bare vist at alt blir bare verre og verre. Og tro meg, det vil bare bli enda verre før disse ubrukelige og uansvarlige politikere kommer til å lære leksa! Der dette "multikulturelle" eksperimentet kommer fortere og fortere ut av kontroll.

Jeg tror det er på tide å si stopp nå, der disse absurde krava fra UDI, som oppfører seg som en stat i staten kjører på med sin uansvarlighet, unnskyldninger, fortielser og bortforklaringer som de presenterer i lokalavisene. Ja, i takt med Jan Tore Sanners eventyr og med denne galskapens utbredelse, som ingen av oss ønsker i dette tidligere så gode og fredelige landet!

For meg ser det ut som de bare gir på med full gass, der de ønsker mer kriminalitet, mer voldtekter, mer ran, mer narkotika, mer utrygghet og enda større splittelse og motsetninger i samfunnet.

Det er bare helt uforståelig hvorfor disse utagerende og voldelige asylsøkerne ikke blir returnert øyeblikkelig til sine hjemland, eller i det minste settes i arrest til myndighetene har funnet ut hvor de kommer fra.

Og til slutt har jeg et viktig spørsmål til denne regiondirektøren: Har UDI spurt lokalbefolkningen i Gratangen om de ønsker et asylmottak for voldelige asylsøkere i bygda?

Amund Garfors

onsdag 27. mars 2019

- 'Få teller drepte muslimer', hevder den "kristne" avisen Vårt Land

Fra Kirkehøydens Telegram Bureau (KTB).

Den "kristne" avisen Vårt Land hevder at 'få teller drepte musliner' samtidig med at de fortier terror mot kristne. Halshugginger, korsfestelser, en hver 5te minutt på det verste etter 2011, med stor norsk IS kontingent, som dere ganske sikkert ønsker velkommen "hjem".

Vårt Land promoterer heller bevisst Islam som en stor berikelse og gjør muslimer til offer. Her er hva muslimer har fått til i Allahs navn siden 911. Pinlig nøyaktig statistikk, som CAIR ikke bestrider. 

Initiativtagerne trodde muslimer ville komme ut og ta avstand fra 911. Tvert i mot, de feiret, både i USA, Norge og i hele den muslimske verden. Som her: Mellomkirkelig råd, lokalt og internasjonalt, KrF og alle andre løfter ikke en finger. De fortier folkmord på kristne som pågår "as we speak". Og når kristne flyktet i båter over Middelhavet ble de kastet overbord av muslimer.

Kristne og jøder omtaler de som griser og aper, samtidig som de lærer opp sine treåringer til at det er en plikt og ære å drepe jøder.

Min venn (62) og meg selv (72) skjuler korset når vi reiser igjennom Oslo S. (hvor muslimske gjenger herjer) hver sommer, for vår sikkerhet. 

Våre jøder har skjult sine symboler i minst 20 år, grunnet muslimsk innvandring og vold. For tre år siden advarte PST oss på våre store stevner. Min venn og jeg drar til Framnes i Hardanger, med nær 500 deltagere, fra spedbarn til 90 åringer.

Og her kommer rosinen i pølsen. Redaktør i Vårt Land, Helge Simonnes kaller/ kalte vårt kristne segment, konservative evangeliske kristne og venner av Israel for ektremister. Vi er like eksteme som Taliban og IS.

REALLY -  VÅRT LAND (kristen avis) ?????

Kirkehøyden

tirsdag 26. mars 2019

Ønsker religiøs lavalder

Dagfinn Eckhoff, leder i Ateistene (tidligere Hedningsamfunnet),
holder åpningsappellen på Ateistenes dag 23. mars.
Foto: Anders Garbom Backe
Av Kirkehøyden.

22 mars har avisen Vårt Land en artikkel med overskriften "Ønsker religiøs lavalder".

Lørdag 23 mars markerte Ateistene – tidligere Hedningsamfunnet – Ateistenes dag foran Stortinget. Leder Dagfinn Eckhoff vil forhindre at barn blir «utsatt for overtro» tidlig i livet.

På "Fri tankes" nettside kan vi lese følgende:

"Glissent oppmøte på Ateistenes dag. Rett før Ateistenes markering av Ateistenes dag lørdag 23. mars, var Eidsvoll plass fylt av demonstranter – som deltok på markeringen for kunstnerisk ytringsfrihet. I det ateist-arrangementet startet, var det betraktelig færre til stede på plassen foran Stortinget. Omkring 50 personer stod spredt rundt da Dagfinn Eckhoff, leder for Ateistene, holdt åpningsappellen.  Omdiskuterte Shurika Hansen takket Human-Etisk Forbunds styreleder og de andre appellantene for fortsatt å støtte markeringen for ikke-troende sammen med henne."

La meg flagge: Jeg er en evangelisk konservativ kristen, som kom til tro relativt sent og fikk både livet og helsen i gave. Men jeg skal ikke kjede dere mer med det.

La meg fortelle i mine kristne sammenhenger snakkes det aldri om humanetikere eller dere ateister. Vi blir gitt alt via vår tro og Guds Ord (Bibelen). Vi trenger ikke fiender som dere med et livssyn på stylter, som dere alle trenger for å finne mening med livet.

HEF'ere synes ikke å ha noe liv, uten å hindre skolegudstjenester. Ironisk, de finner bare liv og mening i adventstiden. Levi Fragell har ennå ikke funnet et liv etter så mange år med nytt "livssyn", annet enn å snakke nedlatende om hva han forlot, og om vannskrekken etter han ble tvangsdøpt.

Dere ateister synes heller ikke å ha noe liv hvis dere ikke kan legge dere opp i hvordan kristne oppdrar sine barn.

La meg vise til et faktum: I takt med at Norge har blitt avkristnet etter andre verdenskrig, har studenten/russen degenerert til en barbarisk bærme. Ingen dannelse, som de fikk da skolen ennå hadde kristen formålsparagraf og lærte om hva som konstituerte vestlig sivilisasjon. Finn frem gamle russe/ studentbilder med sorte luer og se hva som har gått tapt.

Kristenrussen, på nær tusen studenter har sin en egen samling i Arendal. Flotte ungdommer, som lyser av sann glede, respekt og verdighet, uten rus og vold. Det er rester av en sivilisasjon, vårt siste håp.

Jeg tipper dere for det meste er SVere, som hyllet ateiststatene i Øst Europa, hvor kristen tro var kriminalsert. Etter tiår imploderte de bak murer, piggtråd, i fattigdom, despoti, og folkemord. Norske SVere/ ateister elsket despotiet/ fasciststaten DDR, som skjøt sine egne borgere om de prøvde å rømme over til det kristne- og frie vest. Omsider ble de abbosorbert av vest Tyskland, og i kristen ånd fikk de velferd og alt annet de manglet.

Mange flykter fra ateistiske og muslimske "shit hole countries", men bare til de nasjoner som har lang kristen kulturarv, til New Zealand, USA og Norge. De har alle velstand, rettstat, demokrati, vitenskap. Viste dere at alle de mest kjente universiteter i USA, UK ble stiftet av kristne? Newton var kristen. Og har dere fått med dere denne forskningen? "Christianity the reason for West’s success, say the Chinese".

Det samme i Norge: Kristne startet også skole, helsevesen og mye annet vi kan glede oss over. Er ikke det rart? Oppsøk Evangeliesenteret og Maritastiftelsen og se hvor mange de har løftet av rus, gitt dem alt, inkludert hjem, familie og yrkesutdannelse.

Kjente ateister slår seg aldri ned i ateistiske paradiser som Cuba, men gjerne USA. For i disse landene kan ateister utfolde seg uten å bli forfulgt. Og alt dere har er å vise forakt for kristne, uten risk eller forfølgelse.

Dette har kristne felles med jøder, 20% arabere/ muslimer i Israel nyter alle rettigheter, som ikke finnes i nabolaget. De kan stå i Knesset og gjøre hitlerhilsen, uten noen følger. Og ingen muslimer har ennå flyktet eller gitt opp sitt pass.

Hvordan er det mulig? Guds Ord, Bibelen som vi for en stor del deler.

Og dere skal svare med å forfølge kristne foreldre og deres barn. GET A LIFE!!

- "Det heter om deg at du lever, men du er død."  (Åp 3,1).

Kirkehøyden

mandag 25. mars 2019

Stopp voldtekten av Norge! Hemmelig EU-dokument nå offentlig

Fra FMI. Skrevet av nettredaksjonen.

FNs migrasjonspakt: Vær forberedt. Nå blir det urolige og kaotiske tider.

Ingen har glemt at det var den nasjonalistiske opposisjonen i Norge som satte søkelyset på FNs migrasjonspakt, GCM. Dette til stor skuffelse for de herskende som trodde de kunne vedta selvmordsavtalen uten å opplyse det Norske folk. 

Når planen deres om hemmeligholdelse ikke fungerte ble vi patrioter og nasjonalister trøstet med at avtalen ikke var juridisk bindende, men helt uforpliktende. 

FMI protesterte aktivt mot avtalen og satte søkelyset på at dette var en løgn, bl.a. gjennom flere objektive artikler og flere demonstrasjoner foran stortinget i november og desember i fjor. Teknokratene i EU arbeider nå intenst for at selvmordspakten GCM skal bli juridisk bindende, også for de landene som stemte nei.

«Pakten er ikke bindende, men gjelder for alle»

Ved undertegnelsen i Marrakesh sa en FN-talsmann: «Due to the legally binding nature of the document it’s for the participating states to implement the GCM at the national level». (På bakgrunn av paktens rettslig bindende natur er det medlemsstatene som skal omsette GCM på nasjonalt plan.) Naturlig og komisk nok har systemmedia som konsekvent ikke opplyste folket om hvilke dyptgripende konsekvenser GCM ville få for Norge ikke registrert eller bevisst utelatt denne uttalelsen da de unisont var glade for at avtalen ble loset trygt i havn.

Et hemmelig dokument fra rettsavdelingen i EU-kommisjonen, datert 1. februar 2019 ble via omveier offentlig for den Ungarske regjeringen for 10 dager siden. I motsetning til uttalelsen «ikke rettslig bindende» viser dette dokumentet hvordan FN og EU med alle knep skal få GCM til å bli rettslig bindende, selv for de statene som stemte mot. 

Tilbakeblikk: 19. desember 2018 stemte slavestaten EØS-Norge representert ved statssekretær Marianne Hagen sammen med 152 land for inngåelsen av GCM. Ved avstemningen var 24 land ikke tilstede og 17 stemte mot, eller avga ingen stemme. De 17 landene som stemte mot var potensielle mottakerland for fremmedkulturelle og har flere tiårs erfaring og ekspertise hva gjelder migrasjon og innvandring.

Hva står det i det hemmelige dokumentet fra EU? FMI forlanger svar fra regjeringen!

I en konsentrert form står følgende: «På bakgrunn av enigheten om et lojalt samarbeid skal statene arbeide for realiseringen av målene til unionen (EU med halehenget EØS), og arbeide for omsetningen av GCM. Samtidig må man være forsiktig med gjennomføringen slik at målene for avtalen oppnås». Videre heter det: «Gjennomføringen av GCM betyr finansiell hjelp fra EU til tredjeland. Dette betyr at GCM er en fast bestanddel i utviklingsarbeidet til unionen (EU og EØS)».

Dette betyr i klartekst at rettspraksisen i GCM er rettspraksisen til EU, men en merkelighet finner vi, nemlig i artikkel 208, avsats 1, hvor det står at målet til EU's utviklingshjelp er «på lengre sikt» bekjempelsen av fattigdom. Men, merkelig nok står det ikke mye om «fattigdom» i GCM, men at migrasjon har alltid funnet sted og var alltid en berikelse... samt at migranter skal ha de samme rettighetene som den hjemlige, etniske befolkningen. 

Her blir det faktisk forespeilet at det var EU som vedtok GCM og ikke medlemslandene. Dette stemmer formelt ikke og at enkelte land stemte mot avtalen er underordnet for eurokratene. Hvilken arroganse eurokratene utviser er ufattelig. Når GCM blir en del av gjeldende Europarett sett i forhold til medlemslandene som stemte nei er dette et klart brudd mot medlemslandenes suverenitet og er helt klart en fiendtlig handling mot demokratiet. Hva innbiller EU seg? Eksisterer ikke nasjonale stater mer eller har de ingen betydelse mer for EU? Regjeringen Solberg og alle parlamentariske politiske partier: Vi Nordmenn forlanger et svar på disse to spørsmålene!

Folk- og Europarettsekspert Ulrich Vosgerau er sjokkert og sier: «Juristisk er dette dokumentet fullstendig vanvittig og kan ikke forsvares. Det handler ikke om en faglig analyse og man kan ikke påstå at dette skal ha relevans for unionsretten».

Østerrikes utenriksdepartement sendte en formell protest 18. mars til EU hvor de knallhardt peker på kjernen i det famøse dokumentet fra EU. «Prinsippet om samarbeid kan man ikke interpretere slik at internasjonale tekster skal implementeres i de landene som ikke stemte for avtalen.» Vi minner om at FNs generalforsamling ikke har en rett til å bestemme lover og regler.

Det blir interessant hvordan andre EU-land som stemte nei til GCM vil reagere på forsøkene til å torpedere suverene nasjonale beslutninger. Spørsmålet er hva psykopatene i Brussel vil foreta seg hvis et land ikke godtar denne selvmordskommandoen? EU forholder seg slik vi kritikere til denne vaklende og falleferdige institusjonen alltid har hevdet: Diktatorisk og udemokratisk!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

FMI

søndag 24. mars 2019

Guds hellige Ord

Av Olav Hermod Kydland.

Guds ord har gjennom hele kirkens historie vært det viktigste og mest dyrebare skrift for Guds folk på jord. Mange har funnet frelse, trøst og oppbyggelse i Bibelens forskjellige skrifter. Ja, også noen av verdens barn anerkjenner Bibelen for å være en perle i verdenslitteraturen.

Når en tenker på innholdet i Bibelen, spriker derimot oppfatningene mye. I dag er det nok få som vil identifisere seg med det synet på Skriften som Jesus og hans apostler hadde.

Liberal teologi og bibelkritisk forskning har særlig de 200 siste år faret ille med Bibelen. Men spørsmålet for oss er hva Bibelen sier om seg selv, det vil si dens selvvitnesbyrd. Vi vil i all korthet si noe om dette i denne artikkel. La oss først peke på at Bibelens stjerne og kjerne er Jesus Kristus, Guds Sønn fra evighet av som i tidens fylde ble menneske, Gud-menneske, og som åpenbarte Gud Fader for oss. Han er hovedpersonen både i Det gamle – og Det nye testamente, Bibelens subjekt og objekt med absolutt autoritet, troverdighet og sannhet.

Bibelen er skrevet av Guds utvalgte profeter og apostler. De var vanlige mennesker som hadde svart bekreftende på Herrens kall både til frelse og tjeneste (se f. eks. Jes 6 og Apgj 9). Når apostelen Paulus skriver i 2 Tim 3,14-17 om “de Hellige Skrifter” som kan gjøre vis til frelse, så sier han videre: “Hele Skriften er inspirert av Gud”. Det vil si at den egentlige forfatter av Bibelen er Guds Hellige Ånd, eller Den treenige Gud. Profeter og apostler med forskjellig utrustning og egenskaper ble tilskyndet av Den Hellige Ånd til å skrive, og det ble åpenbart for dem hva de skulle skrive og hvilke ord de skulle bruke. Derfor kan vi si: “Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved Den Hellige Ånds inspirasjon, troverdig, urokkelig, helt igjennom Guds ord gitt i menneskelig språk”.

Det brukes forskjellige betegnelser for Guds ord i Bibelen. Det tales om “Ordet”, Jak 1,21-23, “Guds ord”, Luk 11,28; Rom 3,2, “Guds nådes ord”, Apgj 20,32, “Kristi ord”, Kol 3,16; Rom 10,17. Videre tales det om: “sannhets ord”, Jak 1,18, “Den hellige skrift”, Rom 1,2; 2 Tim 3,15, “sannhetens bok”, Dan 10,20, “Herrens bok” Jes 34,16 og “Åndens sverd”, Ef 6,17.

Disse betegnelsene viser oss at Guds ord har guddommelig opphav og kommer fra Herren selv.
Spørsmålet er så: Hvordan karakteriseres Guds ord og hvilke egenskaper har det? I Salme 12,7 beskrives Guds ord som “rene ord, likesom sølv som er lutret i en smelte-digel i jorden – sju ganger renset”. Guds ord er med andre ord som edelt metall. Det er renset, gjennomprøvd og lutret på alle måter og består enhver kvalitetskontroll (se også Sal 119,140).

Herrens ord beskrives også som “sannhet”, Sal 119,160, det vil si at alt Guds ord er sant, pålitelig og troverdig (se også Joh 17,17). Salmisten beskriver Guds ord som et lys i en verden som ligger i mørket: “Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti”, Sal 119,105.

I Heb 4,12 karakteriseres Guds ord som “levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd”. Guds ord består av lov og evangelium. Loven avslører menneskets synder og stiller det overfor den hellige Gud, som ikke tåler synd. Det enkelte menneske kan da reagere på en av to måter. Det kan ignorere loven og forkaste dens gjerning, eller det kan oppgi sin motstand mot Gud og gi loven rett i sin avsløring og ta imot evangeliet.

Evangeliet er budskapet om Jesus Kristus og hans gjerning til frelse for alle mennesker som tar imot ham i tro. Apostelen Paulus sier i 2 Tim 3,15 at de Hellige Skrifter kan gjøre “vis til frelse ved troen på Jesus Kristus”. Skriften har denne egenskap fordi den er Guds inspirerte ord, det vil si Guds Hellige Ånd er i ordet, og det gir fra seg Guds Hellige Ånd. Den gamle tyske bibelfortolker Bengel (1687-1752) sier i tilknytning til 2 Tim 3,16: ”Skriften var ikke bare inspirert da den ble skrevet, den er det også når den leses. Det er som om Gud ånder gjennom de hellige forfattere og gjennom Skriften, og Skriften ånder eller blåser på leseren.

Guds ord er også gitt til “lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir”, Rom 15,4. Hvor viktig Guds ord er i forhold til andre ord, forstår vi ved at ingenting skal legges til ordet, heller ikke skal noe trekkes fra, 5 Mos 4,2; 12,32, se også Åp 22,18-19.

For Guds folk er det viktig å erkjenne hvordan Jesus stilte seg til Skriften. Prof. Carl Fr. Wisløff sier: “Hans (Jesu) stilling til Bibelen er den rette”. For Jesus var Det gamle testamente Guds ord. Han sier i Mat 5,18: “Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller eneste tøddel av loven forgå …” Og i møte med djevelens angrep sier han: “Det står skrevet”, Matt 4. Følgelig var saken avgjort. I Matt 24,35 sier han om sine egne ord: “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå”.

Apostlene hadde samme syn på Skriften som Jesus hadde. Apostelen Peter taler i 1 Pet 1,10-12 om at Kristi Ånd var i profetene. Samtidig sier han at det budskapet apostlene forkynte, ble gitt ved “Den Hellige Ånd”. Følgelig blir hans ord og de andre apostlers ord satt på linje med profeters ord i Det gamle testamente. Dette er i samsvar med Jesu ord: “Den som hører dere, hører meg”, Luk 10,16. David Hedegård sier i sin bok “Om Bibelen”: “Men ettersom Herren Kristus er en person i Gud, er dette med andre ord det samme som at Bibelen er Guds egen tale, at det å tro på Bibelen, er å tro på Gud, og at det å lyde Bibelen, er å lyde Gud.

Derfor er det viktig for Guds folk på jord å identifisere seg med Jesus og hans apostlers syn på Bibelen. Den hellige skrift er Guds inspirerte og autoritative ord (og dermed ufeilbarlig), gitt til oss mennesker for å gjøre oss “vis til frelse”, til veiledning, tukt, trøst og evig liv.

Til avslutning vil vi sitere noe fra Olav Valen–Sendstad om Bibelen: 

… Og så Bibelen. Den herligste av alle nådemidlene, bøkenes bok, verdenslitteraturens perle.
Alle er vel fylt av begeistring for dens tale? Den blir vel flittig studert da? Vi vet at sannheten er en ganske annen.

Ingen bok skildrer menneskene mer, og ingen bok har de vel anvendt så mye kunst og flid på å få kritisert sønder og sammen, få redusert ad absurdum. Ved snesvis av universiteter verden over er såkalte ’religionsforskere’ og ’teologiske vitenskapsmenn’ opptatt med, for offentlig betaling å kritisere Bibelen.

Og likevel står Bibelen der. Som et fjell i opprørt hav. Jo mer uviljens opprørte hav prøver å skylle over den og begrave den, desto renere og mer lutret reiser den seg som veiviser for sjeler i havsnød. Underlige bok – skrevet med Guds finger!
” (Fra ”Ordet og troen”.)

Salmisten sier: ”Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.” (Salme 119,89)

Olav Hermod Kydland

lørdag 23. mars 2019

Hanne Nabintu Herland på Oslo Symposium 2019

Hør denne fantastiske talen!


fredag 22. mars 2019

Gjelder fornuft, logikk og fakta?

Sanner blir «kvalm» av å lese kommentarfeltene.
Av Dan Odfjell.

Nei, ikke lenger, det har «konsensusfelleskapet» i dette landet nå «vedtatt». Og for selve gjennom-føringen, dvs for «mørklegging» av realitetene i verden, mye likt sovjet-regimet, står den naive nestlederen i selveste partiet Høyre Jan Tore Sanner frem. Han som samtidig er kunnskap- og integreringsminister. En ren Sysifos jobb som han tilsynelatende ikke kan, tør eller vil medgi.

Om dette skrev Roy Vega på Resett 18/3/19 kronikken «Statsråd Sanner setter ytringsfriheten på prøve». Dagen etter på nettstedet Document sto overskriften «Sanner pisser på oss. Etterpå sier han vi lukter ille». Innledningsvis ble det der opplyst at Sanner til Dagbladet påsto at han blir «kvalm» av å lese kommentar-feltene, men var i godt humør mht innvandring... Dersom dette ikke er politisk løgn vet ikke jeg. Og løgn er nå løgn uansett kontekst. Hvorfor ikke bedre holde kjeft?

Hva som «berikende» er ved dagens innvandring forklarer statsråden intet om. Han opptrer som «ene-dommer» og postulerer bare sin påstand som et faktum, hevet over enhver debatt. Og slik utløser han den polariseringen han selv så sterkt besværer seg over. Neppe vettug dette, når han dertil og samtidig nærmest «skvetter» på egne konservative velgere som om de var lands-forrædere for sine ærlige meninger. «De som sprer rasisme og splittelse forsvarer ikke Norge, men angriper hjerte og lunger i det norske samfunnet» påsto Sanner frekt i Dagbladet. Og later seg derved som å «ha ført en viktig debatt» om konsekvensene av innvandring. Nei, nedsidene av denne innvandringen hopper han suverent og totalt over. Noe som gjør ham - overfor den alminnelige norske mann og kvinne - til en nærmest komisk politisk «tildekker» av samfunns-realitetene.

I sin tale på Høyres landsmøte nylig brukte nemlig Sanner ord som landsforrædere og quislinger. Det er rimelig stigmatiserende, men kan lett snues til en boomerang mot ham selv og samtidens politikerne for deres hodeløse innvandrings politikk. Jeg hørte forleden at BBC hadde en liten advarsel om at Europa ikke lenger er et trygt reisemål. Da er det kommet langt, mye lenger enn Sanner tør innrømme.

Hva Øivind Thuestad i sin artikkel på Document hadde å si, det gjengies enklest ved et av hans avsnitt her: «Heller enn å bli forarget og hengi seg til moralisering burde Sanner gå litt i seg selv og egen regjerings politikk. Hvor kommer (folke-) raseriet fra? Kan det være at det fødes av en følelse av maktesløshet? Fortvilelse og maktesløshet overfor en politikk som langsomt maler i stykker både velferdsstaten og selve limet i samfunnet: tilliten?»

Ja mon tro om ikke dette oppsummerer Sanner og dagens defaitistiske regjering rimelig korrekt.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

torsdag 21. mars 2019

Biskopene og IS

Av Norvald Aasen.

Åpent brev til biskop Midttømme, Møre bispedømmekontor.

På nyhetene den 17. mars d.å. sier "biskop" Midttømme at myndighetene må hente til Norge IS-barna og at "biskopene" alltid står opp for de svakeste i samfunnet.

Her finner jeg noe å sette fingeren på!

Jeg har ikke hørt noen norske "biskoper" beklage, eller ta opp, forholdene der IS-kalifatet har bestemt over liv og død. Jeg har ikke hørt "biskopene" ta side for de tusener av uskyldige som har fått strupen skåret over, halshugget, skutt eller drept på annet bestialsk vis under IS sitt herredømme.
Jeg har heller ikke hørt et beklagende pip fra "biskopene" om de mange kristne som er forfulgt og drept rundt om i verden, og der kirker har blitt satt i brann eller ødelagt. Denne forfølgelsen er stort sett verst i muslimske og kommunistiske samfunn.

Nå vil altså "biskopene" ha avleggerne til disse krigerne til Norge. Her kan disse avleggerne og deres opphav spire og gro og trolig fortsette sin kamp for sitt kalifat under "biskopenes" velsignelse. Disse barna kan vel ikke rives fra sine foreldre, så da må jo hele familiene hit til "biskopenes" omsorg?    

At "biskopene" står opp for de svakeste finner jeg heller ikke som noe sannferdig påstand fra denne "biskopen". Er det noe vesen som er svakere enn et barn i mors liv? Skulle ikke dette livet ha rett på beskyttelse?
Men her har ikke "biskopene" funnet plass for sin beskyttelsestrang. Nylig gikk "biskopenes" talssperson, Helga Byfuglien Haugland ut og forsvarte abortloven og mente at et samfunn med fri abort var et bedre samfunn enn et samfunn uten slik frihet. At det i en slik tankegang ligger en god porsjon egoisme plager tydeligvis ikke "biskopene i den norske kirke".

For noen år siden stod en kvinnelig prest frem i sin fineste presteskrud og messet "Allah vær meg nær"! Dette ble forstålig nok formidlet gjennom NRK. Hvor ellers skulle det være naturlig å formidle en slik bønn? Når nå "biskopene" står frem og vil ha Allah sine avleggere til Norge så er det naturlig å tenke seg at dette er en videreføring av den tidligere presten sin bønn om at Allah skal være nær "den norske kirke" sitt mannskap og tjenere. Alt henger jo sammen på ett eller annet vis!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

onsdag 20. mars 2019

Oslo Symposium-leder beklager for buing på Hareide under tale

Hareide behandler publikum som om de var småbarn.
Se videoen ved å klikke på bildet.
Av Kirkehøyden.

Til Bjarte Ystebø, leder av Oslo Symposium.

Nei, Bjarte, du skulle ha krevd at Hareide beklagde for sin grove fornærmelse mot dem som har gjort Oslo Symposium til en suksess for deg.

I stedet har du også snudd deg i mot den sanne kristenheten, vi som ikke har suspendert Guds Ord av "nestekjærlighet." Vi som ikke har lagt seg flate for islam, sosialisme (satanisme) og verdslighet. 

Det mens Trump har stått opp for Israel, flyttet ambassaden og kommet amerikanske kristne til unnsetning, forfulgt av Obama. Selv katolikker støtter Trump med 80% + av denne grunn, og vi evangeliske kristne enda mer.

Trump er "God sent," mens Hareide er en sviker av Israel og alt kristent, som den Gudsforlatte "kirken." Den støtter folkemord på det ufødte liv, velsigner grov synd og sodomi, forbanner Guds eiendomsfolk, tar side med deres fiender, som har lovfestet utslettelse av Israel og det jødiske folk. Hverken Hareide eller "kirken" sier ett kvekk om tusenvis av kristne som slaktes: Nigerian Muslim Militants Kill 120 Christians in Three Weeks. Heller ikke alle kristne korsfestet og halshugd av IS etter 2011. På det verste en hver 5te minutt.

Visste du at PST advarte oss for tre år siden på store stevner hver sommer, min venn og jeg deltar på Evangelistens på Framnes i Juli. Og Hareide anklager oss for å støtte Trump, og beklager for en helt legitim ytring fra det sanne evangeliske kristenfolket.

Kirkehøyden

tirsdag 19. mars 2019

Frp sporer av - av seg selv

Av Ragnar Larsen.

Fremskrittspartiet har vært på nedadgående kurs i ti år – og partiet gjør lite for å gjenopprette tapt styrke.

Ved stortingsvalget i 2009 samlet 22,9 prosent av velgerne seg under partiets faner. Ti år senere viser meningsmålingene knapt halvparten så mye.

Samferdselsministerens samtykke til at Norges Statsbaner skal endre navn til Vy, er en ny bekreftelse på Fremskrittspartiets avsporing.

Det fins knapt et forstandig menneske som har noe godt å si om dette komplett idiotiske påfunnet. Samferdselsminister Jon Georg Dale fremsto som Norges svar på Komiske Ali da han i Stortingets spontanspørretime i formiddag tok bajaseriet i forsvar. Komiske Ali ble verdensberømt da han under krigen i Irak hevdet på TV at de amerikanske styrkene var i ferd med å tape – mens de i virkeligheten sto et kvartal fra presidentpalasset.

Vitsemakere og revyforfattere er trolig de eneste som får glede av påfunnet. Vittighetene florerer. Det foreslås at når jernbanen blir til Vy, kan Mattilsynet kalles Spy. Kriminalomsorgen kan bli til Fy og Landbruksdirektoratet til Mø. Forsvaret kan omdøpes til Bø! og Vegdirektoratet til Kø. Folkevittigheten er ofte nådeløs.

Samferdselsministeren begrunner omdøpingen med at NSB ikke lenger er dekkende. Kanskje navnet Norge heller ikke lenger er det. Det neste blir vel at Norge og Noreg avløses av Noris – forkortelse for Nordisk islamsk stat. NRK er ikke lenger dekkende og bør kalles OIK – Oslo-islamsk kringkasting. Mulighetene er uendelige.

Når det er sagt, syns vi nok Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan jekke seg mange hakk ned når de er bekymret for pengebruken som følger av navneskiftet. Det var sannelig rette ræva som feis! Det var på Ap og Sp’s vakt at Posten skiftet logo og Norge ble det eneste postverket i Europa uten posthorn i sitt merke. Kostnadene var minst like store som i tilfellet Vy – og skapte slett ikke økt konkurransekraft.

Det er mer enn forunderlig at en statsråd fra Fremskrittspartiet gjemmer seg under NSB-styrets skjørter. Det har i alle år vært Frp’s styrke at partiet har fanget opp folkelige impulser og omgjort grasrotas strømdrag til velgervennlig politikk. Denne evnen er stort sett borte nå – og det kan også leses ut av velgertilslutningen.

Nå blir det Frp som får mest juling som følge av det latterskapende navneskiftet. Partiets fingerspissfølelse er sterkt svekket. Det er også partiet selv etter at partier som kvalifiserer til Einar Førdes uttrykk «sure utgrupper» banet seg vei til Kongens bord. Venstres og Kristelig Folkepartis innmarsj i regjeringskontorene har påført Frp stor skade. For å si det med Matteusevangeliet: «Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?». Det skjedde med SV i regjering og nå med Frp.

Frp skulle være et Folkets Parti, men er medansvarlig for en politikk som skaper større forskjeller mellom folk. I Danmark ville en Mulla Krekar blitt plassert på en ubebodd øy. I Norge før staten på ham. Det muslimske grepet om norsk kultur og væremåte øker dag for dag. Frp er med på ferden og det nasjonale forfall fortsetter. Fremskrittspartiets politiske avsporing er selvvalgt.

Vy-navnet begrunnes med at det viser til vyer og utsyn. Her passer det å sitere forbundskansler Helmut Schmidt som sa at «Folk som har vyer, bør oppsøke legen».

Det kan være en oppskrift som også ledende kadre i Frp bør tenke over.

Ragnar Larsen

mandag 18. mars 2019

Afrika's overbefolkning

Av Dan Odfjell.

Nå må realistene på banen. Hverken Europa eller Norge kan takle befolknings eksplosjonen i Afrika. Problemet skyldes og må takles av afrikanerne selv. Vi kan ikke være «nødventil» som mottaker av millioner og millioner av mennesker. Alle land og verdensdeler, også nordmenn, må ta vare på seg selv. Allerede har Europa tatt inn alt for mange såkalte asylanter fra disse MEA landene. 

Selv oljerike Norge må trekke en strek i sanden når vi bruker 250 milliarder årlig og økende i allslags innvandrer støtte - og det inkluder ikke hva den medfølgende kriminaliteten koster oss. Vårt rettssystem er sprengt. Stopp all innvandring inntil landet kan ansvarlig kontrolleres.

Et NTB innlegg 7/3/19 hadde overskriften «EUs asylreform har møtt veggen» hvorved vi ble informert om at EU-landene ikke kan enes om en felles slik politikk før parlaments-valget slutten mai, Angivelig hadde de mest ihuga, Tyskland og Frankrike håpet på det. Mitt stalltips er, aldri noensinne vil EU-landene kunnes enes om dette. Før det tror jeg EU vil gå i oppløsning, fordi folke-motstanden mot denne overnasjonale diktat-galskapen bare øker.

Det synes et spill for galleriet når vår statsministeren ymter om EU folkeavstemning. Vi er ikke en gang medlem, og takk og pris for det. Likevel oppfører hun seg som det var aktuelt. Det hun virkelig og personlig misliker er at folket vil oss ut av EØS. Den diskusjonen bør uansett helst ligge til vi får en endelig avklaring mht Englands Brexit. Jeg håper England kommer seg ut av EU jerngrepet. Her er lille jeg helt uenig med vår statsminister. Hun går sågar EUs unødige ærend ved blant annet å søke det ungarske partiet til den konservative Viktor Orban utestengt fra det europeiske gode borgerlige selskap. Ikke rart sistnevnte beskrev henne som sosialistenes nyttige idiot. 

Ja, hvor Erna Solberg egentlig står, annet enn for det sær-norske «konsensusfelleskapet» som Arnt Folgerø glitrende beskrev på document.no 7/3/19: «Politikere og journalister - en elite uten motforestillinger» er oss alle en gåte. Konservativ er hun aldeles ikke når hun sloss mot oss vanlige mennesker og nasjonal-konservative, til fordel for det «sosialist-globalistisk» drevne EU som vi ikke en gang ønsker å høre om, da kan du virkelig lure både på henne og på folkedemokratiet. Hvorfor faller hun Norge slik i ryggen? Hva slags rådgivere omgir hun seg med? Hvor er motforestillingene, kastet helt overbord?

For der er ingen stemning for EU i folket, ei heller for EØS, så Høyre får neppe stemmene hverken fra vanlige nordmenn eller «nedsettende-benevnte» høyre-ekstremister. Vi er forøvrig ikke ekstreme, vi er stødige, det er Høyre og hele konsensusfelleskapet som er gått til venstre. Ikke bare det, men forsyne meg om ikke hele dette uskjønne «felleskapet» som inkluderer SV og Rødt nå går inn for å ytrings-kneble oss. Likt britiske myndighetene som nå tar direkte løgn og ulovlige knep i bruk for å stoppe aktivisten Tommy Robinson. Skremmende nærmest desperat maktmisbruk. 

Hva har dette med dagens overskrift å gjøre? Ikke annet enn at konsensusfelleskaps-eliten ønsker eller tillater oss folket utskiftet til fordel for afrikanere og andre tredjeverden fremmede. Og oss slik fratatt fedrelandet. Nei takk, nå trenger vi en folke-opprørsgeneral for stoppe disse uansvarlige dekadente «ekko-kammer» aktivistene. Som ikke enser nedsidene av sin «islam-ryggende» og feige politikk. Fordi de selv behagelig og godt betalt flyter over dem. For tilfellet er fordels-folkene bedre benevnt som landsforrædere.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

søndag 17. mars 2019

Okkupasjon og Slaver

Fra May-Harriet Seppola. 

Den første mai 1776 framsatte Adam Waishaupt (katolikk og jesuit, slik som pave Frans) 7 punkter hvordan vi kunne få til en ny ordning i verden. Her kommer de 7 punktene: 
 • Avskaffelse av monarkiet og all regjering
 • Avskaffelse av privat eiendom
 • Avskaffelse av arv
 • Avskaffelse av patriotisme og nasjonalisme
 • Avskaffelse av familien (dvs. ekteskap og moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse).
 • Avskaffelse av all religion
 • Opprettelse av en Ny Verdensorden 

Ser vi at Adam Weishaupts 7 punkter også blir praktisert i dag? Er det ikke nettopp den trenden vi ser gjennom EU og det internasjonale lovverket? Dette er en langsiktig plan. De som styrer verden er i ferd med å umyndiggjøre de selvstendige nasjonene og frarøve enkeltindividets rettigheter. Alt og alle skal innordne seg det internasjonale lovverket, enten det dreier seg om politikk, økonomi, religion eller det militære.

For å få gjennomført disse 7 punktene skal alt endres i det enkelte land. Alt skal sentraliseres og internasjonaliseres. Har vi sett noen slike endringer i de siste årene? 
 1. Titusenvis av små butikker i landdistriktene har blitt nedlagt. Det har blitt store handelssentre i byene som utkonkurrerer de små forretningene. 
 2. Titusenvis av små industrier på landsbygda har blitt nedlagt. Det bygges store industrier som utkonkurrerer de små.  
 3. Titusenvis av bankfilialer i landdistriktene har blitt nedlagt, og alt blir sentralisert i byene. 
 4. Titusenvis av små jordbruk har blitt nedlagt, og gamle fjøs står som skremselshus over hele landet. 
 5. Tusenvis av små skoler har blitt nedlagt, og barna må reise mange mil for å komme til store skoler mer sentralt beliggende.
 6. Tusenvis av lokale legekontor har blitt nedlagt og alle de syke må fraktes til legekontor som ligger sentralt i byene/landsbyene... og slik kan vi fortsette.

Under og etter siste verdenskrig var Norges befolkning mer selvforsynt. Bonden dyrket poteter, gulrøtter, salat, rødbeter og andre grønnsaker. Mange hadde kjøkkenhage, og de var flinkere til å gå i skogen å plukke bær. De kunne klare seg med mat uten å kjøpe alt i butikken. Fra 1980 årene, under Gro Harlem Brundtlands regjering og deretter ser vi at politikken har blitt styrt slik at det er bare de store og sterke butikkene som overlever, og de har alt å by på av matvarer og mye annet. De store matkjedene lokker med gode tilbud, og folk blir fristet til å gå dit for å handle i stedet for å dyrke mye av maten selv.

I dag er det bare noen få prosent av befolkningen som er selvforsynte – eller delvis selvforsynte. De synes det er så mye lettere å gå i butikken og legge ned i handlekurven det de trenger. Når de har handlet inn, synes de at de har gjort en god jobb. Men har du tenkt på at politikerne har ført oss inn i en snare? Hva skjer når det kommer en krise og det ikke er mat i butikken? Hvordan skal du da overleve? De fleste har ikke en kjeller med mat i, og det du har av mat i kjøleskapet rekker kanskje bare en uke. 

MAT FRA UTLANDET 
I dag kommer det lange rekker med trailere inn fra forskjellige land med matvarer til alle butikkene i Norge. Det er andre land som vesentlig forsyner oss med mat. Men når krisen kommer – og den kommer snart – og bilene med mat ikke lenger kommer som tidligere og hyllene med mat i butikkene er tomme, hva skal du gjøre da? «Ja, den tid og den sorg», sier de fleste. De gjemmer hodet i sanden og håper fortsatt at de gode tidene skal fortsette. Men det lønner seg å stoppe litt opp og tenke om vi er forført. Det er nemlig slik at politikerne har gjort oss avhengig av dem for at livet skal fungere. Vi har blitt som slaver under deres system. De har et grep på oss. Vi må følge deres system for at vi skal fungere. De har gitt oss strøm, kloakk-system, vann, vei... og hvis vi ikke betaler for oss for disse tjenestene, så blir vi snart satt på gata. Vi må være lydige mot dem og deres lover og krav. 

SMARTMETER 
Nylig fikk jeg vite hos en familie at hvis de ikke satte inn den nye strømmåleren (smartmeter) så ville kraftverket komme og kutte strømmen. Har Norge blitt et slags kommunist-land? Hvis vi ikke følger deres agenda, så kutter de strømmen, tar de huset, tar de bilen osv. Det er ingen resonering her, det er enveiskjøring. Vi må bare følge hva eliten bestemmer - hvis ikke så blir det trøbbel. 

EIENDOMSSKATT 
I dag har politikerne bestemt at du skal betale skatt på din egen eiendom. Hvis du ikke gjør det, kan du snart komme til å miste din eiendom. Eiendomsskatt = røveri! Det er jeg/du som eier min/din eiendom, men nå har det blitt slik at stat og kommune også vil ha et grep på min/ din eiendom. Ved å innkreve skatt på min/din eiendom, signaliserer staten og kommunen at jeg/du ikke eier min/din eiendom alene. Vi skal snart se hvem som egentlig står bak dette! 

BILLIGE LÅN 
I mange år har bankene lokket med billige lån. Folk har latt seg lure på limpinnen og tatt store lån. Når den økonomiske krisen snart kommer, vil matvarene, klærne, rentene osv. stige. Låntageren mister kanskje jobben sin, fordi ingen kjøper produktene, og derfor mister låntageren sin faste gode inntekt og kan derfor ikke betale sine renter og avdrag. Hvis det blir slik, og slik kan det bli, kan bankene snart ta huset ditt, bilen din og hva som helst. Dette er bare tre eksempler på at vi har blitt slaver under stat, kommune og banksystemet. De har et grep på oss, og kan nesten styre oss dit de vil. 

LEGEMIDDELINDUSTRIEN 
Vi har også blitt slaver under legemiddelindustrien. Når vi blir syke, går vi til legen som egentlig skulle hjelpe oss til å bli friske ved hjelp av naturens egne legemidler – uten bivirkninger. Men hvordan har det blitt i dag. Jo, du kommer ut av legekontoret med en resept på flere slags piller eller en salve – og før du går ut fra legen så får du kanskje også en sprøyte. Og hva slags virkning har disse pillene og sprøytene på kroppen din. Jo, som oftest gir de en masse bivirkninger, og så må du ta en ny pille for alt som er ille for å redusere alle bivirkningene – og slik fortsetter karusellen, inntil du sitter igjen med en håndfull av piller som skal tas en til tre ganger om dagen. Pasienten blir dopet ned, han blir sløv og «råtten» i kroppen. Og slik blir kroppen gradvis sløvet ned, og mange kommer aldri ut i arbeidslivet igjen og flere dør i denne pilletilstanden. Tragisk, men sant! 

LOBOTOMI 
Og så har vi disse psykologene, som også doper folk ned med piller og sprøyter. Vi har flere eksempler på det. For ikke så lenge siden sto det en stor artikkel i avisen om Lier og Dikemark mentalsykehus (det ligger mye inne på nettet om lobotomering der) hvor disse legene/psykiaterne hadde beordret at noen eksperter skulle borre seg inn i kraniet og ta ut hjernemasse i den forreste delen av hjernen – som en terapi. Lobotomi kaller vi det. De lobotomerte ble helt annerledes, nesten som et dyr, for de tok ut den hjernemassen i forreste delen av hjernen som har med å velge, ta beslutninger, resonnere osv. Tenk noe så grusomt, og så var det en psykiater som svarte på dette og sa at, ja, det var jo den gang, men nå har vi nye metoder. Men spørsmålet er om disse nye metodene er noe bedre? Nå har de nye piller som nærmest gir en kjemisk lobotomering, og mange pasienter blir dopet ned før det blir tatt alle slags blodprøver for å finne ut årsaken til hvorfor pasienten er syk. Det er etter vår mening helt feil å dope en person ned med giftige piller før pasienten har fått analysert alle tenkelige blodprøver. Pasienten kan ha B12 mangel, D-vitaminmangel, stoffskifteproblemer, hormonforstyrrelser, sporstoff-mangler osv. som kan ligge til grunn til at pasienten er ubalansert i kroppen. Det er alltid en årsak til en lidelse, og en bør aldri dope ned en pasient før alle tenkelige prøver er tatt! På den måten vil vi finne ÅRSAKEN til lidelsen, som da bør behandles.

Når en person blir dopet ned på en psykiatrisk klinikk, er det mange som aldri blir skikkelige arbeidsmennesker igjen, men de går på sløvende piller resten av livet. De blir som slaver under systemet. Legene og psykiaterne har stor makt over de syke, og de tjener mange penger på sin «terapi». Det er mye som tyder på at de menneskene som ikke innordner seg statens normer blir hektet inn og dopet ned. Hvis den enkelte jatter med i galskapen, ja, så blir en akseptert i det «gode» selskapet. Det er alle avvikerne som skal dresseres. Noen kommer ut av prøvelsene med livet i behold og kan tre inn i arbeidslivet, men svært mange blir dessverre dopet ned så lenge at de blir ødelagt som mennesker. Det er mange eksempler på det. 

BARNEVERNET 
Og så har vi barnevernet som burde verne familien, men som i mange tilfeller tar barna fra familien. Det kan være flere årsaker til det, og noen ganger kan det se ut som nødvendig, hvis det for eksempel er så store alkohol eller narkotika problemer, slik at barna lider store traumer. Men i andre tilfeller kan det være andre årsaker til at barnevernet griper inn, for eksempel på grunn av at foreldrene er kristne og har hjemmeskole. De underviser barna også i kristen tro og oppdragelse. Da er de ofte annerledes enn statens normer og A4 opplegg, og det tåles ikke. Det er trist at samfunnet har blitt slik at barna i slike og liknende tilfeller blir revet bort fra foreldrene. Det er en tragedie og et stort traume for familie-medlemmene. Familien blir oppløst, og tenk på hva barna opplever. De elsker å leve sammen med sin mor og far, og så om «ti minutter» har de en annen «mor og far». Hvilken tragisk skjebne! Familiebåndene blir revet i stykker på en brutal måte. De nye «foreldrene» er utvalgt. De er lojale mot statens normer, og barna skal læres opp i statens normer, for at alle skal bli så like som mulig etter statens anti-kristelige normer. Dette er en del av en langsiktig plan for å avskaffe kjernefamilien og kristendommen i tråd med Adam Weishaupts plan. Når en nasjon skal innordne seg et globalt lovverk, må nesten alt det vanlige systemet i en nasjon endre seg, og familien er en del som de vil endre for å få til EN NY ORDEN I VERDEN.

Men får barna det så mye bedre i et fosterhjem eller under barnevernets omsorg? Ja,vi har eksempler på det, men i de fleste hjem blir barna fostret opp med Hollywood og en oppdragelse som ikke er etter Bibelsk mønster. Bibelen sier at vi skal undervise våre barn i Guds Ord når vi står opp, når vi går på veien og når vi legger oss, ja, vi skal skrive det på dørstolpene i vårt hus. På den måten skal barna lære å bli kjent med Guds bud og Guds Ord, for at karakteren skal utvikles til gode gjerninger, slik at kjærlighet, glede, takknemlighet, vennlighet, barmhjertighet osv. kan utvikles i de tidlige barneårene.

Vi leser om mange tragiske skjebner under barnevernets omsorg. Dagbladet har hatt flere artikler om dette, med slike overskrifter som; «15-åring dopet seg på barnevernsinstitusjon. Politiet fant anabole steroider hos ansatte. Tre venninner ble narkomane under barnevernets omsorg – nå er to av jentene døde». Barna på barneverninstitusjonen på Vestlundveien ungdomssenter forteller: «Vi bestemte reglene. Ingen urinprøver. Ingen innetider. Ingenting»....hva slags oppdragelse er det? Et sentralt prinsipp innenfor barnevernet er «barnets beste». Er det til barnets beste at de skal oppdras med eventyr, Hollywood, sprøyter, narkotika og en fri oppdragelse?

Jesus, som er vårt eksempel, hadde også hjemmeskole, og da han skulle tale i kirken (Synagogen), sa de religiøse lederne til Ham: «Med hvilken myndighet gjør du dette, og hvem har gitt deg myndighet til å gjøre dette?» Matteus 21,23. Fordi Jesus ikke hadde fått sin lærdom fra rabbinernes skoler, ble Han ikke akseptert, enda Han hadde mer kunnskap enn dem. Og slik er det også i dag, de religiøse og politiske lederne mener at det er statens undervisning som teller og som er noe, og hjemmeundervisning som også kan innbefatte kristendomsundervisning er ikke brukbart nok... Vi ser at Adam Weishaupts plan om statlig utdannelse uten kristne verdier blir gjennomført i dag. 

BARNEHAGER 
Staten favoriserer også barnehager. Da skal mor og far ut å arbeide og tjene mye penger, og så skal barna settes bort i barnehager. I barnehagene skal de ikke snakke om Gud som skaper og Jesus Kristus som vår Frelser. Det er nærmest tabu i disse kretsene. Barna blir derfor opplært til alt annet enn kristne verdier, og eventyr og underholdning og alt annet som ikke har et kristent preg kan aksepteres. Den samme tendensen ser vi i barneskolen. Barna skal bli statens barn, og opplæres etter statens normer. 

§2 i GRUNNLOVEN 
Det er tragisk at politikerne har endret paragraf 2 i Grunnloven som sier at vi skal være en kristen og humanistisk nasjon og at vi skal følge FNs menneskerettigheter. Humanistene tror ikke på Gud, så våre politikere viser at vi har fjernet oss fra Gud som vår beskytter og hjelper. Nå tror de fleste politiske lederne like mye på humanistene som på Gud. Derfor er vår nasjon delt, og de kristne og nasjonen lider. Paragraf 2 i Grunnloven ble endret etter at alle muslimene kom inn i Norge. 

Muslimene tror ikke på Jesus Kristus som verdens Frelser, og for å tilfredsstille dem, slik at det ikke ble for mye bråk, er det mye som tyder på at dette var en av grunnene til at paragraf 2 i Grunnloven ble endret. Det er et hat og en forfølgelse av de kristne i dag på mange måter. 

EKTESKAPET 
For 60-70 år siden, da vi vokste opp, var det en skam hvis noen skilte seg. Ja, skilsmisse eksisterte nesten ikke. I dag har det nesten blitt en mote å skille seg og finne seg en ny partner. Enten lever de sammen som samboere eller så gifter de seg med en ny partner. Det kan lønne seg å skille seg, spesielt for damene, for da får de gjerne store bidrag fra staten. I dag har alt endret seg angående ekteskapet. Nå kan to damer eller to menn gifte seg med hverandre, og hvis en ønsker å skifte kjønn, så kan en også gjøre det. I Bibelen, Guds ord, så leser vi at «Gud skapte dem til mann og kvinne», og «mannen skal ikke ligge med en mann som han ligger med en kvinne», men det bryr politikerne seg ikke om i dag. De tar ikke Gud så nøye, og vil være litt guder selv. De vet liksom hva som er best.

Men enda verre er det at flere kvinnelige biskoper er lesbiske selv og at de nå går inn for å vie homofile og lesbiske, enda Bibelen tar klart avstand fra det. Bibelen sier at «menneskene vanærer sine kropper seg imellom, de tilber og tjener skapningen i stedet for Skaperen. På grunn av dette overga Gud dem til vanærende lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv» (Romerne 1,24-27).

Det var også homoseksualitet som hersket i byene Sodoma og Gomorra på Lots tid. Gud viste sin avsky for denne praksisen, slik at disse to byene ble brent opp. Bibelen sier at slik det var i Sodoma og Gomorra, slik skal det bli i endens tid (Judas brev).

Vi ser at ekteskapet brytes ned, og vi minnes det vi leste i det syvende punktet av Adam Weishaupts plan for Den Nye Verdensorden, nemlig at det skal bli avskaffelse av familien (dvs. ekteskap og moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse). Vi ser at dette punktet blir gjennomført også i forbindelse med barnehager, fosterhjem, skilsmisser, gjengifte, lesbiskhet, homoseksualitet o.l.

Ser vi også at det første punktet i Adam Weishaupts globale plan om avskaffelse av monarkiet og all regjering blir gjennomført i dag? Ja, i dag skal enkeltnasjonen innordne seg et internasjonalt lovverk. Hvis ikke så får de trøbbel. FN jobber for Vatikanet for å få til en global styring. FN heter jo DE FORENTE STATER. De arbeider for å forene verdens nasjoner under deres internasjonale lovverk. 

Og de internasjonale lovene skal overkjøre de nasjonale lovene. Derfor har Norge, Sverige, Danmark og andre land i verden ikke så mye å si lenger, fordi nasjonene styres etter EU-lover og FN-lover. Det er de internasjonale lovene som gjelder, og derfor mister de selvstendige landene sin selvstendighet og frihet. De blir som slaver under disse internasjonale lovene – og vi som enkeltpersoner blir også slaver under dette lovverket. Det er her vi ser at Bibelens profetier går i oppfyllelse fordi de sier at de forskjellige religiøse retningene og nasjonene i verden vil samle seg i den siste tiden av denne jordens historie (Åpenbaringen 16,13-16 og 17,12- 14).

Alle som følger med på hva som skjer i verden, ser nå at disse Bibelens profetier går i oppfyllelse rett foran våre øyne. Men Bibelen åpenbarer at disse globale kreftene kun vil ha makt en kort tid like før Jesus kommer igjen, og at de strider mot Kristus. Alle som leser våre nyhetsbrev har sett at vi flere ganger har poengtert dette, og det gjør vi fordi dette er et viktig punkt for å forstå hvilken tid vi lever i og fordi det står at disse kreftene strider mot Kristus og de som står på Kristi side.

Hele dette globale systemet gjør oss til slaver under deres system. Jesus vil at vi skal være fri i Herren, til å ta våre egne konklusjoner ut fra Guds ord og følge vår egen samvittighet (Johannes ev. 8,36 og Lukas 4,18). 

AVSKAFFELSE AV PRIVAT EIENDOM 
Avskaffelse av privat eiendom - ser vi at dette punktet også oppfylles i dag? Ja, nå eier vi snart ikke noe selv. Staten gir oss skatt på vår egen eiendom, som vi har skrevet om tidligere i dette brevet, så vi skal liksom ikke eie noe selv. Staten skal ha et grep også på vår egen eiendom. Har vi store lån og ikke klarer å betale lån, avdrag og eiendomsskatt, ja, mister vi kanskje vår eiendom. 

Og så har vi AGENDA 2030 for bærekraftig utvikling, som FN lanserte i september 2015, og som begynte å virke den 1. januar 2016. Denne planen inneholder 17 hovedpunkter og 169 underpunkter. Denne planen har nesten alle nasjonene i verden godtatt, og den skal gjelde fram til året 2030. Denne planen er altså lansert av FN, og alle FNs 193 medlemsland har forpliktet seg til å gjennomføre denne planen i sitt land. Norge har godtatt denne planen, derfor er vi ikke lenger en selvstendig nasjon, men okkupert av FNs internasjonale lovverk. Okkupert uten våpen! For det er lovene som styrer en nasjon, og alle landene som er under EU-lovverket eller FNs internasjonale lovverk er okkupert. Nå eier vi snart ingen ting selv, det er EU (delvis gjennom EØS) og FN som bestemmer over oss og vår eiendom gjennom deres internasjonale lovverk. 

FLERE KOMMUNER SKAL SLÅS SAMMEN TIL EN STOR-KOMMUNE 
Alt skal sentraliseres, og nå vil flere politikere slå kommuner sammen med tvang, selv om folket er imot. Men folket forstår mange ganger ikke at dette er en del av den globale agendaen, og når de slår sammen flere kommuner til en stor- kommune, blir alt mer sentralt styrt, og få mennesker i posisjoner får mer å si over folket - som da ikke får så mye innflytelse på lokalt plan. 

AVSKAFFELSE AV ALL RELIGION 
La oss også si litt om punktet «avskaffelse av all religion».

Det er helt tydelig at staten forsøker å nøytralisere kristendommen – eller helt sette denne undervisningen ut av kraft. Det ser vi både i barnehagene og på statens skoler. Det er en bevisst forfølgelse mot kristne verdier. Men samtidig gjøres det forsøk på å slipe ned særpregene i alle religioner, slik at de kan passe inn i en felleskirkelig strategi. 

ØKUMENIKK og ENHET 
Helt siden Vatikan Konsil II, som varte fra 1962-1965, har den Katolske Kirke forsøkt å samle alle kirkesamfunnene under den Katolske Kirkes paraply. De arrangerer samtaler eller dialoger med andre kirkesamfunn, og forsøker å finne likheter som de kan forenes om. Vi kaller det økumenikk, og den Katolske Kirke har bedt jesuittene om å stå bak denne bevegelsen. Vi ser resultatet i dag, nå forener det ene kirkesamfunnet etter det andre seg med den Katolske Kirke, både den Ortodokse Kirke, den Evangelikale Kirke, den Lutherske Kirke med flere. Så kirkene vil fortsette under deres egne navn, men de forener seg under en felles tro – under punkter som de kan enes om, og så skyver de særpregene bort – bort i den grå sonen.

Det er bra med enhet. Jesus manet også til enhet, men den enheten skal bygges på «enhet i Kristus» og et «så sier Herren», mens den enheten som den økumeniske bevegelsen står for, er på flertallsbeslutninger og kompromissløsninger som mange ganger ikke er et «så sier Herren». 

FNs ROLLE 
Det siste punktet i Adam Weishaupts 7 punkter er OPPRETTELSEN AV DEN NYE VERDENSORDEN. Blir dette også oppfylt i dag? Ja, i flere år har verdens ledere gradvis innført en global Ny Orden i Verden. Nå skal nasjonene styres etter internasjonale lover som overstyrer nasjonale lover. I 1957 ble det dannet en kull og stål union, som gradvis har utviklet seg til det den er i dag, DEN EUROPEISKE UNION. 27 land i Europa er medlemmer i denne unionen, og alle medlemslandene må være lojale mot de lovene som dannes i Brüssel. Og så har vi den Afrikanske Union som har samme modell. Den største internasjonale institusjonen er De Forente Nasjoner (FN) som har 193 land som medlemmer. I dag styres de av de lovene som lages i FN, internasjonale lover som overstyrer de nasjonale lovene. Den mest omfattende loven som har blitt laget der, og som alle 193 medlemslandene har akseptert er AGENDA 2030 FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING (som vi allerede har skrevet litt om). Alle land har altså forpliktet seg til å følge denne planen. Denne planen er så omfattende at den binder hvert land til å følge denne planen slavisk. 

Medlemslandene har ingen selvstendighet tilbake. De er slaver under dette omfattende lovverket. I følge paragraf 47 skal hvert land ha ansvaret for å gjennomføre Agenda 2030, mens overvåkningen skal utøves av FNs generalforsamling gjennom Det Høyeste Politiske Rådet og Det Økonomiske og Sosiale Rådet.

Hvert medlemsland blir på denne måten slaver under FNs massive internasjonale lovverk, slik som Israels folk var slaver i Egypt og Babylon. Oldtidens Babylon er utviklet til et moderne teknokratisk globalt Babylon. Folk er sløvet ned med Hollywood, underholdning, sport, alkohol, piller, narkotika, HAARP-systemet, stråling o.l., mens den globale eliten gradvis har ført inn den globale sosialismen, kommunismen, katolisismen. Vi ser at historien gjentar seg! 

MILJØ-PROBLEMENE 
Globalistene bruker mange knep for å samle verdens nasjoner under sine globale planer. Et av knepene er miljøproblemene. Men det er menneskene selv som har ødelagt vår klode, og så skal de benytte seg av disse miljøproblemene til å samle folket. De sier: «Nå må vi stå sammen for å redde vår klode!» De tar ikke skylden på seg, men skylder det på industrien, gasser osv. Men det er politikerne som har skapt politikken. Vi er riktignok alle skyldige, men tross alt er det politikerne som lager lovene. De vil at vi skal følge deres lover for å få det bra. Vi har vært for naive og fulgt deres politikk og deres lover, så vi er alle medskyldige. Vi burde alle erkjenne våre feil - og spesielt politikerne som leder an. De burde erkjenne sine feil ...men det vil de ikke. De vil nå bare benytte denne anledningen til å samle folk og nasjoner under globale lover. Først har de laget KAOS, og så vil de lage en ny ORDEN ut av dette kaoset. 

HAARP-SYSTEMET 
Nå har vi i hele Europa opplevd en hetebølge. Folk flest bare tror det er slik, men vi burde stille spørsmålet. Hvorfor er det slik? Er dette naturlig. Nei, denne hetebølgen ser ut for å være menneskeskapt. Det er mye som tyder på at det føres værkrig mot nasjoner og folk. I flere land, også i Norge – etter den opplysningen vi har - har de såkalte HAARP-systemer. Alle kan finne dem på internett, og Bente og jeg har kjørt forbi den ene som er utenfor Tromsø by. Myndighetene kaller dem for forskningsstasjoner. Globalistene er dyktige til å villede, men det er mye som tyder på at med tiden vil alt komme fram i dagen.

Det er mye som tyder på at det finnes i alle fall 3 slike HAARP-systemer i Norge, en utenfor Tromsø, en på Svalbard og en i Vardø. De er bygd opp på samme måte, og de sender ut kraftige, sterke elektromagnetiske bølger. Dette er en kraftig bestråling på folket, og i denne tørketiden har mange folk følt seg sløve og maktesløse. Disse værmaskinene kan påvirke været slik at vi kan oppleve lange perioder med sol og tørke, eller lange perioder med regn, eller lange perioder med kulde osv. Det sies at de også kan forårsake jordskjelv, sykloner, tornadoer o.l. Vi opplever ekstremvær eller vi kan kalle det VÆRKRIG! På den måten kan de gjøre en nasjon svak, økonomisk svak, og det er lettere å få en nasjon til å innordne seg det globale systemet når de er svake.

FN, EU og AU skal være sterke, og enkeltnasjonene svake. Enkeltnasjonene skal være som slaver under disse «moder- institusjonene». På grunn av disse varmebølgene, som smelter is og forårsaker tørke og katastrofe, så roper globalistene igjen: «Vi må stå sammen for å redde vår klode!» På grunn av aktive HAARP-systemer og ubalanse i øko- systemet vil vi oppleve mange flere naturkatastrofer i den nærmeste framtiden, tornadoer, sykloner, flodbølger, jordskjelv, oversvømmelser, tørke, branner, ødelagte avlinger, hungersnød, luften forpestes og tusener omkommer. Menneskene har valgt å følge sine planer og ikke Guds planer, og da overtar Djevelen. Det er egentlig Djevelen/Satan som står bak elendighetene. Når menneskene velger bort Gud, så overtar Djevelen. Han har studert hemmelighetene i naturens laboratorium, og han gjør bruk av all sin makt for å herske over elementene så langt Gud tillater det. Slik vi forstår det, så er HAARP-systemet et redskap som menneskene bruker – inspirert av Satans ideer, for å ødelegge folk og land. "Jorden".

Vi vil gjerne skrive litt mer om Agenda 2030. La deg ikke lure av Agenda 2030. Denne agendaen er en modell for en ny Verdens Orden, og det er FN som gjennomfører Vatikanets planer, og det er denne agendaen som forteller hvem som skal ha AUTORITET på vår klode.

Vatikanet bruker FN, EU, Den Afrikanske Union (AU) til å gjennomføre sine globale planer. Dette er en stille okkupasjon av de landene som er medlemmer av FN, EU og AU. Vatikanet gjenvinner sin makt gjennom det internasjonale lovverket som FN, EU, AU nå fremmer. Dødssåret som den Katolske Kirke fikk i 1798 blir nå legt. Nå bindes verden sammen gjennom avtaler, uten at folket på forhånd får vite hva disse internasjonale planene går ut på. Når lovene har blitt vedtatt, får folket gradvis vite hva som foregår – men de fleste er uvitende, for media holder viktige informasjoner tett til brystet. De har bindinger som gjør at de ikke er frie til å fortelle den hele sannhet i alle saker. Media er stort sett kjøpt opp og betalt – og de skal bare formidle det som de får lov til å formidle. På den måten blir folket sugd inn i disse globale planene uten at de vet hva de blir med på. De blir bundet inn i en lasso, og folket mister gradvis sin frihet og blir slaver under dette massive internasjonale lovverket.

FN vil forvandle vår klode. De forsøker å innbille nasjoner og folk at alt skal bli så mye bedre når vi følger deres planer. Gjennom AGENDA 2030 vil FN ha kontroll over vannet (ikke minst havet), jorda (jordbruket og maten), luften, industrien, institusjoner, energien, sysselsettingen, produksjonsmønstrene, infrastrukturen, miljøproblemene, økosystemet, bebyggelsen (de fleste skal inn i byene), utdannelsen (statlig utdannelse hvor historien er endret og elevene blir undervist i fordelene med en global styring). Vannet skal bli rent, lufta skal bli ren, det skal bli nok arbeid for alle, økonomien skal bli bra, og alle skal ut i arbeid. Kvinnene skal få mer makt, og de oppmuntrer til forflytning av folkeslagene, slik at hvert land skal bestå av alle slags religioner, meninger, kulturer osv. De forsøker å få blande folkeslagene som i en lapskaus, og de mener at det vil gi stabilitet, bærekraftig utvikling og fred på vår klode. For å få gjennomført denne planen (AGENDA 2030), må hver nasjon følge en hel masse regler som blir en økonomisk belastning for hvert land. Dette vil utarme hvert lands økonomi, og det vil IKKE bli en bærekraftig utvikling, men en økonomisk ruin. Ved å følge denne planen vil hvert land bli under FNs kontroll på alle områder. 

Men vil utviklingen gå slik som FN lanserer? Nei, Bibelen sier det ikke vil bli som en himmel på denne jorden, men derimot vil det bli jordskjelv, oversvømmelser, hungersnød, tørke, sult, pest, sykdom, lidelser, krig og rykter om krig, nasjonene vil reise seg mot hverandre osv (Matteus ev. kapittel 24). FN lager et glansbilde av en verden som går mot fordervelsen. Det blir ikke som et nytt Paradis på denne jorden, men Bibelen sier at jorden tæres bort som et klesplagg. «Jorden sørger og visner bort, verden svinner bort og visner. De stolteste folk på jorden svinner bort. Jorden blir vanhelliget av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriftene og aktet den evige pakten for intet. Derfor blir jorden fortært, og det er de som bor på den som må bære skylden. Derfor brennes de som bor på jorden, og de menneskene som blir igjen, er få." (Jesaia 24,4-6).

Det blir mer og mer elendighet inntil Jesus kommer igjen og vil gjøre slutt på denne elendigheten og skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor (2. Peters brev 3, 13).

I den nære framtid vil det også bli mer overvåkning av internett og sensur av blogger og den frie kommunikasjon på sosiale medier. Det blir strengere regler og styring over alt. Agenda 2030 vil innbefatte mer sentral planlegging og mer kontroll, og du og vi har snart ikke noe å si. Vi må bare følge deres lover, hvis ikke blir vi straffet på en eller annen måte som oppviglere, fiender av lov og rett osv. Målet for de globale lederne er en sterkere  globalisering og en begrensning av den nasjonale selvbestemmelsesretten. Pengene vil mer og mer gå til dette globale systemet enn til befolkningen i de enkelte land. Vi (den vanlige befolkningen) skal bli fattige og svake, og det globale systemet skal forholdsvis bli sterkere og rikere. (Det er deres planer, men det vil ikke helt gå slik, på grunn av et økonomisk kollaps som snart vil komme og gjøre slutt på rikdommene. Les om det i Jakobs brev 5. kapittel og de 7 første versene). Det vil bli mer politi i gatene, og opprør mot det globale systemet vil bli slått ned med makt! 

ABORT 
Det er for mange folk på vår klode, og befolkningen skal reduseres i løpet av de nærmeste årene. Dette kan gjøres på forskjellige måter, ikke minst gjennom vaksiner, abort, forgiftninger, krig, epidemier, sult o.l.. I Norge har det siden 1978 – etter at abortloven ble innført – blitt drept over 500 000 mennesker (uskyldige fostre). Tenk hvilket massemord, - uten at rettsvesenet griper inn og uten at noen blir straffet for disse drapene. Disse fostrene er mye mer enn en celleklump.

Naturvitenskapen har gitt oss et unikt innblikk i den fantastiske menneskelige utviklingen som startet allerede i befruktningen. I Bibelen leser vi: «Som foster så Dine øyne meg.» (Salmene 139,16). «For se, med det samme røsten av din hilsen lød i ørene mine, sparket barnet av glede i mitt morsliv.» (Lukas 1,44). 

Så et foster er et liv, en første fase av et menneske, og når en med vitende og vilje dreper dette fosteret, er det et tap av liv, et drap. I denne forbindelse er det også noe å tenke over at i samme tidsperiode som 500 000 fostre har blitt drept av leger og pilleindustrien, så har det kommet ca. 500 000 innvandrere til Norge, som etter hvert endrer det meste i vårt ellers fredfulle land. 

Er dette en del av planen for å få til en endring i Norge, slik at de husene som Norges 500 000 barn skulle ha, nå er overtatt av 500 000 innflyttere? For å få til en ny orden i verden så er planen at alt skal endres, folkeslagene skal mikses sammen – slik at nasjoner og folk lettere skal innordne seg den GLOBALE NYE VERDENS ORDEN. Det skal bli like regler for alle og grensene skal bort, slik at alle folk kan flytte seg dit de vil, og alt skal mikses sammen. Tror du det blir en fredelig verden? Bare se på Midt-Østen når alt mikses sammen. Det er uroligheter hele tiden. Slik vil det også bli med den nye ordenen som disse globalistene nå lanserer... I Bibelen leser vi om om at Gud har satt landegrenser mellom folk. Det står slik: "Og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og satte dem faste tider og grenser mellom deres bosteder, forat de skulle lete etter Gud." (Apostles gjerninger 17,26)

Vi har nå sett litt av de endringene som skjer i verden, i Europa og i Norge. Vi har lest i Guds Ord at verdens krefter vil samle seg i den siste tiden – og at de strider mot Kristus og de som står på Kristi side. Er vi der nå? 

Abel & Bente Struksnæs Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge.

www.endtime.net


May-Harriet