NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 9. mars 2019

Globalismen den nye Verdensorden

Av May-Harriet Seppola.

Høyre og AP har for lengst gitt opp tanken om nasjonalstatens betingelse.

Den verdensomfattende konflikten er en konflikt mellom demokrati og finanselitens umenneskelige kapitalisme.

Den internasjonale finanseliten har drevet sitt renkespill gjennom flere generasjoner Folkestyret avskaffes gradvis av ett fascistisk styre, der nasjonalstaten skal opphøre, familier skal oppløses og middelklassen skal bort.

Den nye verdensordning har bruk for kun 2 klasser, en passe stor overklasse og en slavelignende underklasse.

Løgnpropaganda og falsk-flagg -operasjoner har blitt brukt for å starte flere kriger.

Terroraksjonen 11 september 2001 ble planlagt, iverksatt og utført av folk knyttet til Bush-administrasjonen, hvor nesten 3000 mennesker omkom, dette var ett påskudd for å starte en global krig mot terror, samt iverksette totalitære lover som opphever viktige menneskerettigheter både i og utenfor USA,

Obligatorisk pensum for historiestudenter er bøker av Henry Kissinger (bildeberger og og medlem av Council of Foreign Relations).

Den nye tid skal begynne på barnestadiet.

Mere enn 5 års gamle barne- og ungdomsbøker er gått ut på dato.

Astrid Lindgren, Torbjørn Egner, Henrik Wergeland og andre klassikere skal vekk fra bokhyllene ifølge Ine Marit Torsvik Bertelsen

Barne - og ungdomsbøker som er eldre enn fem år har gått ut på dato, mener litteraturformidler Ine Marit Torsvik Bertelsen ved Rogaland Fylkesbibliotek til NRK.

Nå ber hun foreldre og skolebibliotekarer om fjerne både Anne Cath.Vestly og Astrid Lindgren fra hyllene:

- Fjern bøker eldre enn fem år.

- Barn i dag har krav på å bli tatt på alvor når det gjelder litteraturformidling. Bøker som er eldre enn fem år bør ikke presenteres til barn og unge i dag, sier Torsvik Bertelsen.

Det er på tide med ekstreme tiltak for å fremme de nye barnebøkene, mener litteraturformidleren.

- Elevene har ulike forutsetninger for å lese, og da er det viktig at vi som litteraturformidlere kjenner den nye litteraturen og ikke formidler tradisjonell, gammel, utgått litteratur, sier Torsvik Bertelsen.

Den globale finanseliten er preget av hovmod, egoisme, kynisme og ett uutslukkelig begjær etter makt.

Den angivelige private klubben av Bildebergere ble utpønsket av David Rockefeller, som en viktig pådriver i globaliseringsprosessen og nazisme.Prins Bernhard av Nederland ble president, og klubbens ledelse ble en krysning mellom en storkapitalist og en nazist..

Sammen med sin gode gamle venn Agustin Edwards Eastman, tar Mr. Rockefeller en rask ferie nesten hvert år i det sørlige Chile. Begge er godt kjent for å jobbe med CIA i 1973 kuppet mot Salvador Allende og manipulere opinionen gjennom en avis som heter «El Mercurio». Edwards er også kjent for å være en etterkommer av (chilenske elitist) Agustín Edwards McClure, som var president for Folkeforbundet 1922-23.

Flere mennesker demonstrerte i går mot Rockefeller på flyplassen ved sin ankomst, og ba ham pelle seg ut av Chile, og sa de ville ikke ha hans Nye Verdensorden i Chile.

Vaksiner, medisinmafia, militær-industrielle kompleks, David Rockefeller er alltid sterkt involvert. Fra familien som finansierte norske Folkehelseinstituttet, som pusher hans vaksiner og apedop.

Globalismen er et annet kjernebegrep i dagens politiske landskap.

Bak globaliseringen står primitiv kapitalisme smeltet sammen med nazismens systemetikk. Mafiaens nådeløshet og satanismens kult og evighetsperspektiv.

Ellen bruker ethvert tenkelig middel, som å ødelegge ett samfunn for å nå sitt mål.

Ofte kan brutalitet være mesterlig iverksatt skjult bak ett ferniss av demokratiske spilleregler.

Den samme eliten har nærmest ubegrensede midler på alle materielle områder.

Den har kontroll over viktige sektorer, har grepet om det ypperste innen våpenteknologi, etterretningssystemer, eierskap til farmasøytisk industri, sensur av vestens medier, forskningsresultater fra verdens fremste universiteter og hersker over psykiatri og vitenskap.

Henry Kissinger uttalte en gang-

Om du vil styre ett land, ta kontroll over maten.

Om du vil styre en region, ta kontroll over kraftressursene.

Om du vil styre verden, ta kontroll over bankene. Gro Harlem Brundtland sørget for at en håndfull av APs ledelse ble sendt til USA for å bli belært av Henry Kissinger.

Den årlige Bilderberg-konferansen går av stabelen i dagene 7. – 10. juni i Torino, Italia. Som vanlig stiller en del av verdens mektigste mennesker på et møte der mesteparten av innholdet er hemmelig for offentligheten. Og denne gangen deltar hele fem nordmenn. Bilderberg er opp gjennom årene med rette blitt kritisert for å ville forsøke å påvirke verdenspolitikken i en retning som er fordelaktig for monopolkapitalen. Noen har også ment at den opptrer som en slags «verdensregjering». En analyse av årets deltakelse tyder på at det er en institusjon som har passert toppen – en papirtiger.

Lista over deltakere på 2018-møtet finnes her.

På den lista finnes det en del representanter for noen av de mektigste selskapene i verden, slik som Airbus, Deutsche bank, BP, Fiat, Royal Dutch Shell, Goldman Sachs og Google. Det er også representanter for en del viktige sentralbanker som The Fed, Bank of England med flere. Og ikke minst finnes det sentrale folk fra mektige tenketanker som Hoover Institution og Carnegie. Main Stream Media er bredt representert med Wall Street Journal, Economist og Axel Springer i spissen. Den uunngåelige Henry Kissinger er naturligvis der. Fra Norge stiller Hanne Skartveit fra VG, ifølge henne sjøl med mange notatblokker klare. Hun skal vel ta diktat, da. NATO, UNESCO og World Economic Forum er blant de internasjonale representantene, og to av disse er norske, nemlig Jens Stoltenberg og Børge Brende. De øvrige norske er Svein Richard Brandtzæg fra Norsk Hydro og Vidar Helgesen fra regjeringa.

Erna Solberg ble hedret med prisen «Global Citizen Award» fra The Atlantic Council mandag kveld i New York i en høytidelig seremoni.

Nå skal det sies at Solberg har på vegne av norske skattebetalere forært 5 millioner dollar til komitéen som deler ut prisen.

Kilde - "Sov mitt lille Norge".

Ertresvåg begynner boken med sine observasjoner om hvordan Norges demokrati og velstand nå undermineres og svekkes innenfra av de norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Disse muldvarper fungerer i praksis som landsforrædere. Dette lands­sviket er langt alvorligere og fortjener hundre ganger mer media-oppmerksomhet og diskusjon enn det som oppsto rundt den døve og isolerte 80-åringen Knut Hamsun. Men pressen har gått tabloid, og det norske folk ”morer seg til døde” med underholdnings­programmer. I Norge begynte undermineringen av Norges suverenitet med Gro Harlem Brundtland.

Pressen skriver i beste fall vagt og diffust om ”globalisering” som om dette er en naturlov. Sjeldent blir det presisert at det egentlige emnet er hvordan eliten presser frem globalisering av nyliberalismen. Sjeldent blir det problematisert at nyliberalistisk politikk i sin essens går på bekostning av det nasjonale demokratiet og den offentlige velstand, eller at 80 % av befolk­ningen (arbeiderklassen og middelklassen) er denne politikkens tapere. Under denne poli­tikken ser vi en samtidig økning av fattigdommen og antall milliardærer; hvilket Susan George har påpekt i sine bøker for over tyve år siden. Selv en forening som Nei til EU greier ikke å se EU i dens rette NWO-kontekst. Der i gården ser man bare hvordan enkelte typer av norsk næringsvirksomhet trues ved implemen­tering av EU- og WTO-direktiver.

May-Harriet