NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 28. mars 2019

Skal voldelige asylsøkere virkelig plasseres i Gratangen?

På vei til 17 mai-gudstjeneste i Gratangen kirke.
Av Amund Garfors.

En veit snart ikke om man kan ta disse folka i UDI alvorlig når de nå har signert en kontrakt om å etablere et asylmottak,  ja et botilbud for utenlandske beboere (asylsøkere) med såkalte "særskilte behov" i den lille bygda Gratangen? Og adferden til disse asylsøkerne har mange fellestrekk med innsatte i norske fengsel, der rus og psykiatriske problemer kommer i kjølvannet.

I mandagens utgave av FREMOVER har Regiondirektør Belen Vinuesa H. Benjaminsen et leserinnlegg, der hun prøver så godt hun kan å kamuflere og feie de kommende problemer under teppet. Ja, slik vi er blitt så altfor godt vant med når det kommer til denne gjengen av utagerende utenlandske personer som selvfølgelig ikke har noe som helst i ei bygd som Gratangen å gjøre. Man burde heller gjort slik som danskene gjør, sendt dem til ei øde øy, hvor de kunne leve ut sin aggresjon, sinne og vold mot hverandre, og ikke mot et lite bygdefolk!

Nei, jeg tror ikke ett sekund på denne regiondirektøren som forteller eventyr, der disse menneskene med en lavterskel for vold, som er vant til å løse problemer med slag, spark, vold og trusler i alle situasjoner, der de sjøl mener de kan ta seg til rette overfor sine medmennesker.

Ja det er helt og totalt på trynet! For kan denne regiondirektøren være så vennlig å fortelle meg hva definisjonen på "beboere med særskilte behov" er for noe? Vi vet alle at dette er voldelige asylsøkere som ingen kommuner vil ha, bortsett fra kommuner der kommunekassa er bunnskrapet, og der bor mest eldre og hvor politi er omtrent er fraværende. Nei, det er ikke noe nytt at voldelige asylsøkere skal prioriteres og dulles med, men lokalbefolkningen, det bryr politikerne seg ikke særlig mye om.

Og det ser heller ikke ut som det hjelper det minste om folk er skeptiske, redde, engstelige, frustrerte og forbannet. For folket blir ikke lenger rådspurt, der alt skal tres nedover hodet på folk. Og nåde den som mukker! For utviklingen har bare vist at alt blir bare verre og verre. Og tro meg, det vil bare bli enda verre før disse ubrukelige og uansvarlige politikere kommer til å lære leksa! Der dette "multikulturelle" eksperimentet kommer fortere og fortere ut av kontroll.

Jeg tror det er på tide å si stopp nå, der disse absurde krava fra UDI, som oppfører seg som en stat i staten kjører på med sin uansvarlighet, unnskyldninger, fortielser og bortforklaringer som de presenterer i lokalavisene. Ja, i takt med Jan Tore Sanners eventyr og med denne galskapens utbredelse, som ingen av oss ønsker i dette tidligere så gode og fredelige landet!

For meg ser det ut som de bare gir på med full gass, der de ønsker mer kriminalitet, mer voldtekter, mer ran, mer narkotika, mer utrygghet og enda større splittelse og motsetninger i samfunnet.

Det er bare helt uforståelig hvorfor disse utagerende og voldelige asylsøkerne ikke blir returnert øyeblikkelig til sine hjemland, eller i det minste settes i arrest til myndighetene har funnet ut hvor de kommer fra.

Og til slutt har jeg et viktig spørsmål til denne regiondirektøren: Har UDI spurt lokalbefolkningen i Gratangen om de ønsker et asylmottak for voldelige asylsøkere i bygda?

Amund Garfors