Innlegg

Mist ikke motet - Nytt år gir Nytt håp!

Befolknings-utskiftningen, en konspirasjonsteori?

Konsentrat av julebetraktning i Bibelsk Tro

NATO forbereder seg på krig, hevder Russland

Danskene har fått nok, men ikke Norge?

Guds evige rike

Hva skjedde etterpå?

Inkarnasjonen

Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry

Hvor er dette samfunnet på vei?

Takk til de kristne lag og foreninger på Klepp

Prisen for krisen

Et lys for hedningene!