Én ting mangler du

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: "Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!" Mark 10,21.

Jesus ble glad i denne unge mannen som spurte hva han skulle gjøre for å arve evig liv.

Det var en fin ung mann med et høyverdig moralsk liv. Menneskelig sett hadde han fra sin barndom av innrettet sitt liv etter Guds bud.

Allikevel var han bundet av de to største synder et menneske kan være bundet av: Egenrettferdighet og pengekjærhet.

Dette ble ikke åpenbart før Jesus sa til ham at det var én ting i veien med ham: Han måtte selge alt det han hadde og gi det til de fattige, så skulle han få en skatt i himmelen.

Det er farlig å være rik. Jesus sier at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Disiplene ble sjokkert over en slik uttalelse, og spør: "Hvem kan da bli frelst?" Jesus svarer: "For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud."

Hvis den rike unge mannen hadde bøyd seg for Jesu ord og sagt: Jeg er glad i penger, jeg klarer ikke å selge det jeg har, jeg innser at jeg er bundet av mine penger - da hadde Jesus kunnet hjelpe ham.

Men dette ville han ikke innse, og gikk bedrøvet bort fra Jesus.

Jesus er kommet for å løse de bundne og sette fanger i frihet. Det gjelder også dem som er bundet av penger. Likeså gjelder det dem som er bundet av egenrettferdighet og selvgodhet.

Men da må Jesus få oss til å innse og erkjenne at vi er bundet! Ellers kan han ikke hjelpe oss. Dessverre hender det ikke ofte at Jesus får hjelpe slike mennesker. Også i dag går de fleste av dem bedrøvet bort fra Jesus.

Det skulle ikke være nødvendig, for Jesus kan og vil hjelpe dem, om han får slippe til!

Kommentarer