NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 30. juni 2021

Det profetiske ord står fast

Av Olav Hermod Kydland. 

Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.” 2 Pet 1,19.

Det profetiske ord, Guds ord, blir her sammenlignet med en lampe som lyser på et mørkt sted. Vi kjenner også til denne sammenligningen fra Salme 119,5 hvor salmisten bryter ut og sier: ”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti”.

Apostelen Peter oppfordrer de troende til å akte på det profetiske ord, for det står fast til evig tid. Det er ikke vanlig menneskeord, men er fremkommet ved Guds Hellige Ånds inspirasjon. Guds Ånd åpenbarte for sine vitner hva de skulle skrive om og gav dem også de rette ord og uttrykk. Derfor er det profetiske ord, Guds ord i et menneskelig språk. Det samme gjelder også for det apostoliske ord i Det nye testamente. Derfor kan vi si at Guds ord, Bibelen, er Guds inspirerte og autoritative ord til evig tid.

Apostlene var øyenvitner til Jesu Kristi storhet. På det hellige fjell hørte også tre av dem røsten fra den aller høyeste herlighet som uttalte: ”Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i” 2 Pet 1,17. 

Det profetiske ord om Jesu komme til jord hadde dermed gått i oppfyllelse, og Gud Fader stadfestet at Jesus er Guds elskede Sønn som Herrens vitner i den gammeltestamentlige tid ved Guds Ånd hadde kunngjort skulle komme til jord.

Jesus er det sanne lys som var i verden, men som ikke mange tok imot (se Joh 1,9-12). Men han tok all verdens synd og skyld på seg og døde en stedfortredende død for alle mennesker. Han stod opp fra de døde og for opp til himmelen hvor han sitter ved Guds høyre hånd, og han går  i forbønn for sine (se Rom 8,34).

Det profetiske ord er som en lampe eller lykt som lyser på et mørkt sted. Verden ligger i mørket hvor synd og urettferdighet florerer, og hvor denne verdens gud hersker og har forblindet de vantros sinn. Derfor ser de ikke ”lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde” (2 Kor 4,4). De lever etter sine lyster i samsvar med sitt gamle menneske under tidsåndens målløse og forførende makt ved Satans bedrag og list. Bare Guds ord kan stoppe den enkelte som er på vei til dom og fortapelse. Ennå lyder Herrens kall til frelse og evig liv, men nådetiden er kort.

Men for dem som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus, lyser evangeliet opp og viser vei mot målet, mot den dagen som snart skal komme. Det er den dagen da Jesus skal komme igjen for å hente sin frikjøpte brud. Morgenstjernen varsler at morgenen kommer. Nå skal den ikke gå opp i øst, men i de troendes hjerter. I Åp 22,16 er ”den klare morgenstjerne” et bilde på Jesus Kristus. ”Morgenstjernen er da her et symbol på Kristus i hans triumferende komme, tenkt som en soloppgang i de troendes hjerter” (David Hedegård).

Når morgenstjernen går opp, da kommer Jesus igjen for å hente sine utvalgte. Det er som en soloppgang fra det høye, og natten er forbi for alltid. Da kommer Guds barn til å glede seg til evig tid. Da må mørke vike, og en evig sommer blir enhver til del som har elsket hans åpenbaring.

Sangeren sier det slik:

Tenk når engang den tåke er forsvunnet
Som her seg senker over livet ned,
Når dagen evig klar er der opprunnet,
Og lys omstråler meg med himmelsk fred!

Tenk når en gang med utildekket øye
Jeg ham skal se som her jeg trodde på!
Tenk når jeg der mitt kne for ham skal bøye
Når jeg med takk skal for hans ansikt stå!

(Wilhelm Andreas Wexels. Nr. 894 v. 1 og v. 4 i Sangboken.

tirsdag 29. juni 2021

Jeg er bekymret for mitt land og mitt folks, nordmenns, fremtid

Fra Norvald Aasen. 

Til Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen,
kopi til Forsvarsminister, Frank Bakke Jensen

I intervju med Forsvarssjefen i avisen Nye Troms kommer det frem meninger fra Forsvarssjefen som bekymrer meg. Her sier Kristoffersen at han bruker Pride-flagget ved sin bolig i hele juni og at han og andre fra forsvaret vil delta i Pride paraden i Oslo den 26.juni.

La meg først si at jeg har jobbet sammen med homofile i arbeidslivet både til sjøs og på land, og at det har vært som vanlige arbeidskollega uten at det har bydd på problemer. Menneskers seksuelle legninger får være opp til hver enkelt, men nå med denne Pride bevegelsen og hysteriet som følger med, så går det for langt, og der andre grupper blir tvunget til knefall for de populære hysteriene i tiden. At forsvarsjefen her ønsker å ta parti for en spesiell bevegelse som er basert på noens seksuell legning får meg til å stusse.

Forsvaret skal være en garantist og beskytter av vårt norske flagg, og så opplever vi at lederen av Forsvaret og hans stab lar et annet flagg, som splitter folket, vaie fra Forsvaret og fra hans egen bolig. Ønsker virkelig Forsvarssjefen å opptre splittende i det norske samfunnet, der vårt norske flagg skulle være samlende? Er denne Pride blitt en bevegelse som skal terrorisere store deler av folket, slik som BLM gjør? Og der endog fotballag kneler for en bevegelse som har drevet opptøyer, vold og plyndring over store deler av USA. Og de fotballag og trenere som motsetter seg dette knefallet skal hetses og trakasseres av både media, politikere og enhver annen som mener seg hevet over demokratiske rettigheter for folk flest, og inntil den eller de "skyldige" beklager. Er det dette "demokratiet" Forsvaret roser seg av å ivareta, herr Forsvarssjef?

Når vi ser Marinens fartøyer og mannskaper demonstrerer med Prideflagget, så vet vi at mange av de som tjenestegjør i marinen føler ubehag, og føler seg satt utenfor. Ønsker forsvarsledelsen å opptre slik at grupper av mennesker skal ekskluderes fra normalt samfunnsliv? Hvordan stiller Forsvarsjefen og forsvarsledelsen seg til de av oss som er glade i vårt gamle Norge og som bekjenner oss som nasjonalister? Nett det var det mange av våre motstandsfolk og krigsseilere fra 2. verdenskrig har gjort, blant dem Max Manus. Nasjonalister kan vi si, og vi har erfaring for, er den mest forfulgte politiske gruppe i Norge som i andre Europeiske land. Da kan jeg her tilføye at nasjonalister ikke er nazister slik onde krefter forsøker å fremstille det, og nazismen var sosialisme og tilhørte ikke høyresiden. Dette bør Forsvarssjefen vite! Jeg har fått gleden av å ha nært vennskap og kontakt med både krigsveteraner fra 2. verdenskrig og krigsseilere og har mange av deres ord for at de som nasjonalister kjempet mot nazi-Tyskland. 

Jeg mener også å vite at  utmerkelsen Krigskorset ble innstiftet til dem som hadde vist seg særdeles dyktige i kamp for Norge under 2. verdenskrig, det forekommer meg dermed uforståelig og urettferdig at personell som deltok i en borgerkrig i bl.a. Afghanistan skal tildeles denne utmerkelsen, og jeg vet at Forsvarssjefen har fått tildelt Krigskorset. Nå viser det seg at Afghanistan affæren har vært så tvilsom at norske styrker som har vært der må ta tusener at afghanere tilbake til Norge da forholdene visstnok har blitt verre enn de var da NATO ønsket å engasjere seg der. Jeg kan med min beste vilje ikke se at engasjementet i Afghanistan, som i Irak, i Libya eller ødeleggelsen av Serbia, har vært å kjempe for Norge, slik vi har hørt fremført i taler gjennom årene. 

Forsvaret skryter over at de står for demokrati og mangfold. Hva betyr dette mangfoldet for en liten nasjon som oss nordmenn og samene og for vår nasjonalstat, Norge? Har vi urfolk blitt spurt om vi ønsker dette mangfoldet som vil gjøre oss til en minoritet i vårt eget land, herr Forsvarssjef? Nei, aldeles ikke, landets egne folkegrupper er holdt utenfor og trakassert om vi har ønsket å vise vår delaktighet i det som gjelder vår egen fremtid. I stedet for å bli hørt og tatt med på råd er vi blitt herset med og blitt kriminalisert, mens de som har argumentert for en linje som i virkeligheten betyr avhending av vår nasjonalstat og oppløsning av et gammelt folkeferd har blitt hedret og belønnet både økonomisk og politisk. Dette er det "demokratiet" og følgene av det oppskrytte mangfold som hylles av eliten.

For min del kan jeg uttrykke min bekymring ved at vi trolig går mot en tid da vi ikke lenger er herrer i eget land, vi er allerede langt på vei dit! Resultatene av slitet og oppofrelsene av våre forfedre og formødre har blitt kastet overbord av såvel politikere, forsvaret, kirken og alle andre som har hånd om makten på ulike vis. Vi, som folk, er sviktet og vi vil trolig aldri mer reise oss etter at vi har måttet svelge fornedrelser og overgrep av eliten.

Jeg tror ikke du, Forsvarssjef, bryr deg om mine bekymringer, men jeg håper at du kanskje kan forstå hvor vondt det er for et folk som gjennom de siste 600 år bare har vært fritt i omlag hundre år, at nå igjen se og oppleve at vårt land, og alt som vi regner som vårt, blir plukket ut av våre hender av de som skulle være våre ledere og beskyttere på ulike plan, og at vi trolig aldri mer får oppleve at Norge er Vårt.

Norvald Aasen, indre Åsen, Brekka 115, 6983 Kvammen

mandag 28. juni 2021

Et fornuftens forfall, ikke bare i Norge

Av Dan Odfjell. 
 
«Vi opplever et historisk forfall, det er skremmende å være vitne til en sivilisasjon der frykten for Gud forsvinner». Slik begynte Kjell Skartveit (PDK) sitt innlegg «Gud, visdommens utgangspunkt» på document.no 20/6/21. og han fortsatte: «Det er som om visdommens tid er over, men vi kjenner fortsatt dens opphav. Vi vet at den som vil tilegne seg den, må begynne å frykte den allmektige Gud og elske ham over alle ting, og at Gud ikke har forlatt oss. Det er opp til oss hver enkelt hvem vi vil tjene».
 
Sannelig lever vi i en merkelig tid. Vesten svinner for øynene våre. Et sykt, forskrekkelig tegn er Pride. Ordet betyr stolthet, men av hva, alt og intet? Skal vi nå mest feire oss selv, individuelt? Burde vi ikke heller feire vårt fedreland og vårt norske sanne felleskap og vårt samlende flagg? For dersom vi alle skal flagge Pride og være egoister og feire oss selv, hvor blir det da av sann medmenneskelighet, ro og samhold opp mot våre klare motstandere? Eller er det noen som tror på en fremtidig fredelig verden full av narsissister, folk med grandiose selvbilder? Se til USA, hvilket kaos, dumskap og grusomhet der på gang.
 
Kina, Russland, Japan og andre land avviser globalisme og multikultur, de er medlemmer av FN slett ikke fordi fordi de tror på dets en-verden-tanke, tvert imot, men for å kunne følge noenlunde med i den store internasjonale verden. De spionerer på oss. Nettopp fordi vi er forskjellige og har divergerende interesser. Blant annet for å kunne se hvor tussete Vesten er blitt i sin mangel på å ta vare seg selv, faktisk selv-ødeleggende. En dekadens tilsvarende Romerrikets. Det Norge du kjente, forsvinner foran øynene dine. Du behøver ikke å være filosof for det å kunne konkludere. 
 
Globalistene i Norge er fedrelandet ødeleggende. De tror på EU og andre internasjonale konstellasjoner som er besatt med antidemokratiske krefter, per definisjon uansvarlige eliter som bryr seg døyten i den lille mann og kvinne. Uten reell kjærlighet og omsorg for andre enn seg selv. Et feminisert og et svakt Vesten som ikke evner å forsvare seg, hverken internt eller eksternt. Militæret er blitt mye av en uforstandig kvinnesak, også det kirkelige åndelige er i brudd med Bibelen. Hele samfunnet rakner. Vi blir et nytt, uregjerlig sted som Sverige og andre «shithole»-steder, for å si det brutalt og politisk ukorrekt. 
 
Kombinasjonen sosialisme og globalisme fører til autoritære undertrykkende samfunn og en nær hel, iallfall så langt, vellykket sivilisasjon tapt i galskap. Ingenting er perfekt, men hvorfor stemme på den aller verste kombinasjonen av alle? Det har jeg lov til å mene. Samt at våre politikere og myndigheter representerer en politisk feighet som, i etterpåklokskapens skarpere lys, vil gjøre dem til rene uforstandige landsforrædere. Derfor må folket mann av huse for å protestere for en korrigert kurs. Det gjøres enklest og demokratisk ved å stemme blankt til alle nåværende stortingspartier, de som tillater denne ville galoppen til nasjonen Norges tilintetgjørelse. 
 
Ikke hør på mora di du, for mora di er en ku, het det i annen sammenheng. Ikke hør du på ditt tradisjonelle parti du, for det er altfor slu. For hele systemet er rigget mot oss, opplagt for alle andres makt og privilegier enn vår egen folkemakt. De lurte oss med EU-avstemningene. For staten er rigget til for et partivelde som sikrer ingen reell forandring, enten det er Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som blir statsminister. Partiene er kraftig subsidierte, pressen er subsidiert, alt takket være en stat som kjøper seg makt, ved blant annet også å betale biskopene, ja alle som kunne gjøre dem «rangen» stridig. Vårt et folkedemokrati? Nei, EU bestemmer det meste og helt ned til detaljene, vi trenger derfor minst av alt et stort og dyrt eget byråkrati, nå verdens største i forhold til vårt folketall. 
 
Samtidig er byråkratiet en skjult arbeidsledighet og en veldedighet, nær en million mennesker som er kjøpt og betalt og som derfor nær ingen forandring ønsker. Og nå med en statskanalen NRK, som Pravda, godt skjult og minst like enfoldig. Er det rart der er meningskontroll i dette landet som gjør at vi knapt evner å se oss selv utenfra? Er det rart vi trenger mer motstandskraft og viljestyrke i det norske folket samt en avvising av oss behandlet som en barnehage? Dette kom i dag greit frem gjennom Resett overskriften 21/6/21 «Mener norske myndigheter er i «autoritær rus»:- Nå bare plager de oss» med et pent billede av mannen som sa dette, Asle Toje, min akademiske favoritt i dette skakkjørte landet. Som forklarte seg på Facebook ved å opplyse seg vaksinert og om omstendighetene på Gardermoen i en to timer endeløs, ydmykende kø for å ta enda en PCR-test.
 
Som meg er Toje lite imponert over administreringen av og de norske myndigheters strenge coronaregime. For å si det på bergensk, en lydig EU rævedilter. Er Norge helt impotent blitt? Straff politikerene gjennom valget.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 27. juni 2021

Det vi i dag kjemper mot er ondskapens åndehær

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."
(Ef 6,12)

Det har sin gode grunn at Guds ord sier hva vi ikke har kamp mot. Vi har ikke kamp mot blod og kjød, det vil si mot mennesker.

Kampen møter oss gjennom mennesker. Derfor har vi lett for å tro at den kommer fra mennesker.

Motstand mot Gud og hans troende, mot Guds rikes gjerning, møter oss alltid gjennom mennesker. Vi møter den i vår egen gamle syndige natur, og vi møter den på alle slags måter gjennom mennesker som vil de kristne til livs.

Men de mennesker som kampen kommer gjennom, er ikke den egentlige front. Menneskene er redskaper for sterke åndsmakter som kommer fra Satan og den åndehær som han er leder for.

Vi har mot oss en fint organisert åndehær. Sjefen er djevelen selv. Han har sine underanførere som igjen har sine underanførere, like ned til det vi kunne kalle den menige del av hæren.

Denne front er usynlig for våre sanser. Menneskene tror ikke at den eksisterer. Men det er nettopp Satans taktikk å skjule seg og få menneskene til å tro at han ikke er til.

Guds ord taler klart og utvetydig. Det sier oss hva kampen gjelder, og hva som er nødvendig for oss for å kunne seire i den!

"Ta derfor Guds fulle rustning på for at I kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt!" (Ef 6,13.)

I all krig er det farlig å undervurdere motstanderen. La oss vokte oss at vi ikke gjør det i kampen mot det onde! Derfor må vi høre på Herrens ord og innrette oss etter det!

lørdag 26. juni 2021

Er maktkåthet også en legning?

Av Spikeren. 

I disse LHBT+ tider ser Pride bevegelsen ut til å ha glemt en viktig bokstav i sitt mangfold av legninger; nemlig bokstaven M, som står for Maktkåthet. For er det noe som virkelig fortjener betegnelsen "pride", må det absolutt være den stolthet Maktkåtheten bekler seg med.

For maktkåtheten tar bare hensyn til seg selv. Den opphisses av sitt eget selvbilde og reiser seg mot alle og enhver, uansett kjønn.

Den holder til i løvehulen på Løvebakken og har et arrogant frekt blikk. Den farger sine lepper med store forførende ord. Den går ofte i høyhælte sko for å fremstå høyere kvalifisert enn hva den egentlig er. Den liker å gjøre seg sexy og stiller gjerne opp i undertøy for å prostituere seg gjennom mediene på et hvert gatehjørne.

Maktkåtheten er psykopatisk. Den er kald og følelsesløs. Den eier ingen skam og ser seg aldri tilbake. Den trenger seg innpå oss, helt inn i våre innerste sfærer, og forteller oss hva vi kan og ikke kan gjøre og si. Ja, den vil endog bestemme hva vi skal tenke! Den elsker å kontrollere og manipulere sitt offer. Maktmisbruk og overgrep blir en del av hverdagen med krenkelser, latterliggjøring og karakterdrap.

Men "kjærlighet er kjærlighet", som Erna sier. For maktkåtheten er selvsentrert. Den har ikke øye for andre enn seg selv, og den er umettelig. Den grafser til seg alt som kan mette og tilfredsstille sin egen lyst.

Derfor er det ingen overdrivelse å si at maktkåthet både er ødeleggende og farlig. Hele verdenshistorien vitner nemlig om hvordan maktkåthet har ført utallige nasjoner og kongeriker til fall, og i dag trues lille Norge med den samme skjebne.

"Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!" (Sal 2,2-3)

Spikeren

fredag 25. juni 2021

Erna Solberg markerer Pride på Facebook

Foto: Fredrik Hagen / NTB
Av Spikeren. 

Kjærlighet er kjærlighet! Det er viktig å feire at alle skal få være den de er og elske den man vil. Den kommende uken setter regnbuens farger sitt preg på Norge. Festen blir annerledes, men kampen er fortsatt like viktig som før. Jeg ønsker alle en gledelig pride, skriver Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg får kritikk i eget kommentarfelt på Facebook etter Pride-innlegget. Mange mener hun er folkesplittende, og det er jeg helt enig i. For ikke bare splitter hun det norske folk, men hun skyver også muslimene fra seg, for de er heller ikke særlig begeistret for Pride.

Erna Solberg, sammen med resten av stortingspolitikerne, ser ut til å leve i en fantasiverden der de tror de kan gjøre seg til "venns" med muslimene hvis de bare sender sine gratulasjoner til personer som feirer den muslimske høytiden id. 

Det våre naive, ugudelige politikere imidlertid skal være klar over, er at virkelighetens verden er helt annerledes. For muslimene er ikke interessert i hverken demokrati, likestilling eller pride. Det er faktisk nettopp derfor de feirer id, for å vise sin trofasthet mot den islamske lære, som blant annet sier følgende:

 • koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» 
 • koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» 
 • koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» 
 • koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» 
 • koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» 
 • koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» 
 • koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» 
 • koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» 
 • koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» 
 • koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» 
 • koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» 
 • koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

I møte med en slik fascistisk ideologi blir den såkalte "vanlige norske muslim" helt irrelevant, for her er det imamene i den arabiske verden som bestemmer, slik at "den vanlige norske muslim" bare har med å underkaste seg. Det samme vil for øvrig også gjelde for resten av Norges befolkning, inkludert politikerne.

Derfor er jeg ganske sikker på at de ugudelige politikerne våre vil måtte flykte hals over hode når muslimene en dag utgjør majoritetsbefolkningen i Norge, og den dagen nærmer seg med stormskritt. Erna Solberg vil en dag komme til å falle for sin egen arrogante, naive og ugudelige politikk, og konsekvensene vil bli fatale. Det tragiske er at hun drar med seg hele den norske befolkning.

Spikeren

torsdag 24. juni 2021

NRK flesker til med sexguide i forbindelse med Pride festivalen


Med denne guiden ønsker NRK å vise et realistisk og mangfoldig bilde av sex. Sex kan være så mye forskjellig, alt fra intens kyssing til akrobatiske øvelser. Her får dere forhåpentligvis inspirasjon til gode og spennende sexopplevelser.

NRKs sexguide består av 60 forskjellige stillinger. Bildene viser ikke ekte sex, bare personer oppstilt foran kamera.

Husk at du trenger ikke prøve alle stillingene. Det viktigste er at dere gjør noe som begge to liker godt. Bruk gjerne denne guiden til inspirasjon hvis dere har lyst til å prøve noe nytt.

Du kan sortere stillingene etter din egen preferanse, hvis du vil. Vil du se stillinger der parene på bildene har øyekontakt, velger dere dette i menyen øverst i guiden. Og vil dere bare se bilder av kvinner og kvinner sammen, så kan dere velge den kategorien.

Det er ikke sikkert du finner en kategori som passer deg, men vi håper likevel du får nytte av guiden.

Husk at sex skal være noe fint, og at det er viktig at begge samtykker til det dere gjør.

Den stillingen dere ser på bildet trenger kanskje ingen forklaring, men vi gjør det likevel... Den ene står på alle fire, mens den andre står bak. Herfra kan dere penetrere eller bruke fingrene. Eller hva med begge deler samtidig?

Tips
Den som står på alle fire kan variere med å lene overkroppen fremover og løfte rumpa opp. Høydeforskjellen kan bestemme om den bakerste står med bena innenfor eller utenfor partnerens ben.

Skal dere gjøre denne stillingen analt, husk oppvarming og glidemiddel! Det kan være lurt å begynne med litt rumpekos. Om dere går videre eller ikke, er helt opp til dere. Husk at analsex kan være utfordrende for noen. Snakk sammen og finn ut hva dere liker og er komfortable med.

Enda mer nytelse
Hundestillingen finnes i flere varianter, og her er det bare å prøve seg frem til hva man liker best. Prøv gjerne stillingene tiger, frosken og stående hund.


Kos dere, avslutter NRK. (Ansvarlig redaktør: Tor Gjermund Eriksen).

onsdag 23. juni 2021

Var Paulus uvitende om likekjønnede ekteskap?

Øyvind Gaarder Andersen. Foto: Ricardofoto
Klar tale fra Øyvind Gaarder Andersen. 
Førstelektor, Høyskolen for Ledelse og Teologi. 
Tipset av Olav Hermod Kydland. 

Den 21.06 publiserte avisen Norge IDAG Øyvind Gaarder Andersens kronikk: "Var Paulus uvitende om likekjønnede ekteskap?" Vi tar den opp til debatt her.

Terje Hegertuns bok «Det trofaste samlivet» debatteres for tiden. Et av de bærende argumentene i hans bok er at Paulus ikke kjente til homoseksualitet i form av likekjønnede ekteskap. Hegertun hevder at «det er mye som tyder på at det Paulus tar avstand fra, er noe annet enn stabile homofile relasjoner» (s. 177-178). Men dette er en spekulasjon uten grunnlag.

Homofile ekteskap i Romerriket

I Romerriket var det nemlig ikke uvanlig også med stabile – og trofaste - homofile parforhold og ekteskap, både blant menn og kvinner. Paulus kom fra Tarsus, en viktig handels- og kulturby innerst i Middelhavet, i Lilleasia. Han hadde meget god innsikt i kulturen i Romerriket. Derfor kan man ikke hevde at han ikke kjente til de ulike formene for homoseksualitet i sin samtid, også stabile homofile ekteskap både blant menn og kvinner. Bjørn Helge Sandvei, tidligere førstelektor i gresk på MF, påpeker dette. Han har stått frem som homofil, men har levd i sølibat for å være tro mot Bibelen. (Bibelen og homofilispørsmålet, Oslo, 2014.)

Sandvei refererer til Bernadette Brootens bok «Love Between Women» (Chicago, 1996). Hun viser blant annet til gravsteiner hvor innskrifter og portretter forteller oss at de avdøde var lesbiske ektepar. Også menn kunne være formelt gift. Den klassiske filologen C.A. Williams konkluderer i sin bok «Roman Homosexuality» (Oxford, 1999) med å si: «For å oppsummere, det synes å være klart at noen romere deltok i formelle bryllupseremonier hvor en mann ble gift med en annen… og at disse betraktet seg som forent som ektepar» (s. 252).

Sandvei henviser også til en form for populære «ukeblad-romaner» hvor hetero- og homofile kjærlighetshistorier ble fremstilt parallelt. Et slikt eksempel er «Efesiske eventyr». Det er slående hvilken «jevnbyrdighet» disse parene har i fremstillingen.

Men fordi Hegertun på et spekulativt grunnlag avviser at Paulus kjente til stabile homofile parforhold og ekteskap, omtolker han bibeltekstene om homoseksualitet.

Rom 1,23-27

Det gjelder blant annet Rom 1,23-27 som Hegertun mener ikke kan gjelde likekjønnede ekteskap. Men, som Sandvei påpeker: «Avvisningen av homoseksuell adferd i Rom 1 gjelder… ikke primært konkrete personers handlinger, men knytter tilbake til skapertanken og er ledd i et prinsipielt og allment, teologisk resonnement.» Det betyr at alle former for homoseksuell praksis avvises, også likekjønnede ekteskap. Dette understrekes av at Paulus ikke bruker de vanlige ordene for «kvinner» og «menn», men to ord som betyr «kvinnelig» (gr. thelys) og «mannlig» (gr. arsen). Videre bekreftes dette av bruken av den bestemte artikkel som her tjener til å «fokusere på arten og ikke individene (såkalt generisk artikkelbruk), dvs. som artsbestemmelse». Verbbruken (aorist i stedet for ‘sosiologisk’ beskrivende imperfektum) understreker det samme (s. 5).

Derfor blir det en feiltolkning og omtolkning av Paulus å si at hans tekster om homoseksualitet ikke også gjelder likekjønnede ekteskap. Dette har igjen bakgrunn, vil jeg hevde, i et bibelsyn som i realiteten innebærer en læremessig overprøving av Bibelen.

Bibelsynet avgjør

Når det gjelder spørsmålet om likekjønnede ekteskap, er det nok bibelsynet som avgjør. Pinsebevegelsen, som jeg tilhører, har et forpliktende trosgrunnlag hvor det står: «Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.» Dette betyr at Bibelen ikke kan læremessig overprøves. Vil man forsvare likekjønnede ekteskap, er det imidlertid nettopp dette som skjer. Men begir man seg inn på den veien, hvorfor da stoppe her? Hvorfor ikke gå videre og også omtolke hva Skriften sier om to utganger på livet? Hvorfor ikke overprøve Bibelens lære om fortapelsen, slik mange teologer har gjort? Eller også overprøve læren om at Jesus er den eneste veien til Gud, og inkludere andre religioner som frelsesvei?

Det er en demning som brister når man begynner å overprøve Bibelens lære. Men tror vi at Gud ved sin Ånd har veiledet de som skrev, slik at det er Guds tanker og vilje som uttrykkes i Skriften, da må vi også stole på at Gud vet bedre enn oss hva som tjener til det gode.

På grunnlag av sitt bibelsyn sier derfor Pinsebevegelsen tydelig i sitt trosgrunnlag: «Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv.» Skulle noen pinsemenigheter endre dette, vil det nok føre til at Pinsebevegelsen blir splittet.

Kristi etterfølgelse

Jesus støtte mange bort ved sin forkynnelse om å etterfølge ham, og slik er det nok fortsatt. Så kompromissløs er Jesus at han faktisk forventet villighet til å bli martyr av dem som følger ham. Det kan være nyttig for oss å ha dette perspektivet med når vi taler om å følge Jesus. Det kan koste, også når det gjelder samliv og på det seksuelle området. Det gjelder ikke bare for den som kjemper med homofile følelser, men også for heterofile som ikke har funnet en ektefelle. Hvorfor skulle ikke de tillate seg å ha partnere i form av løse forbindelser for eksempel?

Svaret er at fellesskapet med Gud er et så stort gode at ingen pris er for høy for å bevare det, i dette livet og for evigheten. Vi skal tale med stor ydmykhet om Kristi etterfølgelse. Vi har alle våre utfordringer her, men la oss ha blikket vendt mot det vi har å vinne – den evige herlighet i samfunn med Gud.

tirsdag 22. juni 2021

Den nye flaggloven er uverdig og splittende

Foto: Ørn E. Borgen/NTB
Av Amund Garfors. 

Dessverre har vi politikere i dette landet som gjør alt de kan for å splitte, herske og ødelegge. En av disse er Høyremannen, Nicolai Astrup, en ihuga antinasjonalist og globalist, som for tiden også innehar tittelen Kommunal- og moderniseringsminister. Og det mens han driver sitt nokså sjofle spill og underbygger dette landets flagg og symbol på et samlet folk.

Det siste peket denne lite nasjonale ministeren tok seg frihet til å gjøre, det var å endre flaggloven av 1898. En lov som vi har hatt i 122 år. Ja, nok en lov som nå er kastet på dynga, for å tilfredsstille og tillate at homobevegelsen skal få frihet til å flagge med dette motbydelige, splittende og ødeleggende flagget sitt. Og som samtidig skal svekke det norske flaggets rolle som et samlede symbol for det norske folk.

For nå i en tid med dette "mangfoldet og flerkulturen" - hva nå det er for noe - og en skremmende pluralisme, har vi et stort behov for noe som kan samle oss alle. Da er det etter min mening helt feil og totalt på trynet å gjøre offentlige flaggstenger til noe som bidrar til økt og større splittelse av det norske folk.

Offentlige flaggstenger skal og bør være forbeholdt det norske og det samiske flagget. For i disse tider, der forvirringen blir større og større, da er det særs viktig at offentlige flaggstenger skal brukes til å løfte det som samler oss som nasjon - og som bidrar til å skape fellesskap. Ja hvor det viktigste i disse oppløsende tider, er at vi enda har noe til felles, som flagget vårt er. Da er det kun det norske og det samiske flagget som er naturlig å bruke.

Å tillate alle typer flagg vil nesten alltid fungere splittende. Flagging med flere typer flagg fra offentlige bygninger vil av mange oppleves som en meningsytring fra kommunen eller staten. Noe som kan virke fremmedgjørende og provoserende for mange av innbyggerne. Dette skjedde allerede når mange kommuner tidligere var i strid med flaggloven av 1898, der de tok seg til rette og heiste dette forhatte globalist og LHBT-flagget. En skammelig og uverdig handling, som nå dessverre er blitt lov, takket være globalisten og Høyremannen Nicolai Astrup. En skammens politiker som tar ordre fra Brussel og FN, noe denne nasjonen ikke er særlig tjent med i disse tider, der man føler seg fremmed i eget land!
 
Ankenes 19.juni  2021.
 
Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

mandag 21. juni 2021

KrF handler mye om retorikk

Av Dan Odfjell. 

Altså, det å tale det rette, men i realiteten å være hyklere. Med dette refererer jeg til partiets ledere, ikke til dets uskyldige stemmegivere. Og etter min oppfattelse, eksemplifiseres dette best ved Knut Arild Hareide, etterfølgeren og eleven til sleipingen over alle, Kjell Magne Bondevik, de representerer begge partiet på sitt verste. Men hva er foranledningen til disse harde ordene?
 
Jo, forleden lyttet jeg til et glitrende foredrag over et smertefullt tema av Hans Petter Marthinsen, tidligere narkoman og beryktet «torpedo» i undergrunnsverdenen i Oslo. Han fant Jesus, og nå reiser han land og stand rundt for å advare mot narkotika. Av ham fikk jeg et lite hefte med tittelen «Dødens Epidemi» med undertittelen «Om djevelskapen i dagens samfunn».
 
HP, som han er kjent som, var åpenhjertig om et liv i brutalitet hvor de færreste overlever. Og han la ikke fingrene i mellom i sin beskrivelse av livet i narkotikaens verden. Og her viktig, han var ikke nådig i sin kritikk av et hyklerisk KrF som nylig ville stemme for rus-reformen. En rus-reform som ville forby politiet å stoppe super-spredere av narkotika fra å sirkulere fritt i befolkningen. Super-spredere av narkotika skulle ha rett til å sirkulere blant våre barn og unge ifølge rus-reformen. At et kristent parti til de grader kan være så liberalistisk overfladisk og  tillate slik djevelskap, det rystet ham. Som HP sa, Jonas Gahr Støre skal politisk ha æren for at reformen ble stoppet.
 
Selv må jeg innrømme, jeg har ikke vært involvert i rus-reform-diskusjonen, en verden totalt fremmed for meg.  Men etter å ha fått realitetene forklart, er også jeg rystet, som trodde regjeringen og de bestemmende myndigheter var på ballen for oss og til landets beste, som ikke i maskepi og tankeløshet stemte i flokk. Kjennes ikke realitetene, for eksempel fra Venezuela? Men KrF har  demonstrert at ministerposter er hva som tiltrekker dem, ikke kristne samfunnsinteresser. De stemte også nylig for det splittende Pride flagget.
 
Var det så grusomt da? Jo sannelig, det var det, et nasjonalt samlende kors-flagg, et symbol på hva vi har stått for og hva vi har sloss og dødt for i fred og i krig, som vi har sunget "Ja vi elsker under", som vi har arbeidet og seilt under på de syv hav, som vi stolt har hedret og brukt ved de helt store anledninger, 17.mai inkludert. Jeg husker mai 1945, og vet hva jeg snakker om. At KrFs ledere er så grunne, historieløse og overfladiske, gremmer meg.
 
Det er lenge siden jeg stemte Høyre. Dets globalistiske ledelse har bevist seg lignende grunne og like lite konservative som KrF. Selv om sistnevnte sågar har det kristne forpliktende i sitt partinavn, og selv om vi har vært et kristent land i mer enn 1000 år. Jeg stemte Kystpartiet nest sist, men PDK for 4 år siden, som det eneste konservativt ærlige og kristne partiet igjen i landet å stemme på.
 
Jeg er sjokkert over kjørebanen til KrF, på lag med de sekulære, akkurat slik som biskopene, som har avisen, den sterkt statssubsidierte Vårt Land, som sitt talerør, på lag med de såkalte human-etiske. Som bevisst skaper et vakuum som nå lett fylles med islam til en uendelig åndskamp, noe som igjen undergraver vårt sivilisasjonsmessige grunnlag. Som går på tvers av Norge som et fritt, egalitært og demokratisk land. Du behøver ikke være kristen for å forstå det. For akkurat som vann finner vei gjennom sprekker ved sin tyngdekraft, en menneskelig, åndelig «trang» nær ustoppelig, den er vår natur fra tidenes morgen.
 
Selv Vladimir Putin har forstått det, at kristelige mennesker er fredelige og parat til å innordne seg de forskjelligste regimer, bare de blir latt i fred. Mens muslimene er mer inntrengende, intolerante og insisterende, for å si det forsiktig. De forlanger jordisk makt her og nå og er ikke tilsvarende tilfredse med stille og individuelt dyrket himmelsk makt. De hisser til kamp, og det ser vi over nær hele Europa nå. 
 
Tilbake til HP og til hans Forord: 

"Jeg har skrevet dette heftet for å advare og fortelle hva som skjer med våre ungdommer når de blir bundet og avhengig av narkotika. Jeg har selv misbrukt og vært avhengig av dette stoffet som jeg kaller djevelens epidemi i ca. 10 år. Deretter har jeg jobbet med narkomane i 6 år - så jeg vet hva jeg skriver om. Det finnes vel ingenting farligere å prøve enn narkotika! Vi kan ta mange gale valg i våre liv, men et av de mest skjebnesvangre valgene vi kan ta, er å prøve denne dritten. For det er så utrolig lett å bli avhengig, så jeg ville aldri ha satset mitt liv på å «prøve» det.
Dette er det ikke mange som har turt å skrive om, av frykt for enten å bli feiltolket, eller av forfølgelse av dem som selger djevelskapen. For jeg har sett ondskapen og djevelskapen i virksomhet. Det er ikke noe pent syn kan jeg fortelle deg. Jeg har følt den på kroppen i alle former, både psykisk og fysisk, og jeg vil ikke unne min verste fiende å få oppleve det.
Ja, narkotikaen ødelegger ethvert hjem den kommer inn i, alle familiemedlemmer blir skadet og berørt av den. Den ødelegger enhver fremtid i den familien, ja den ruinerer hele økonomiens fremtid. Barna i den familien er den usynlige part, som får det verst».
.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Som et lite tillegg til Dans artikkel poster vi dette flotte vitnesbyrdet fra Hans Petter (HP) Marthinsen.

"Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, 
det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt." (2 Kor 5,17)


søndag 20. juni 2021

What Is Faith?: A Biblical Perspective

Three weeks ago I received an email from Alex Shute who runs the website Faithgiant in Los Angeles. He wondered if we could link an article he recently had written to an old article here on SC, which we of course did. But then I suggested that we could also post his article as a separate devotional, which Alex thought was a good idea. So today we get our Sunday devotional in English, all the way from Los Angeles in the USA.

Thank you, Alex, and God bless you!

Spikeren
-----------

By Alex Shute at Faithgiant

Faith. It is a word that we hear all the time. 

“It will work out, just have faith”

“Keep the faith”

So what is faith? Let’s look a little deeper at what faith is and what it means in our lives.

What is Faith?

Faith is a pledge or assurance of the things that we hope for, but have not yet received. 

Faith is what we hope for and the evidence of the things we cannot see. Through their faith, the people in days of old lived lives of courage. By faith, we understand that the entire universe was formed at God’s command, that what we now see did not come from anything that can be seen. (Hebrews 11:3

Other words related to faith that we use are (confidence, belief, trust).

 1. Full of trust or confidence in someone or something
 2. Strong belief in God, religion or based on spiritual belief

In Hebrews, the word faith is “emunah” which means “support”. A perfect explanation of faith is “the Lord’s support” for us because He is working in every single matter for His glory. By faith, we understand that the entire universe was formed at God’s command, that what we see did not come from anything that can be seen. (Hebrews 11:3)

Where Does Faith Come From?

The first foundation is that faith does not originate from within us. We are not born with a natural capacity to have faith in someone or something. If you try it by your own willpower, we’ll be disappointed.

This faith came from the Word of God: 

“So faith comes out of hearing, and hearing through the word of Christ.”  (Romans 10:17

Faith can only happen from a newborn heart, generated by God. It is a gift from God. This is a unique way in which Jesus Christ brings redemption to people.

Therefore, since we have been made right in God’s sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. (“Romans 5:1”). It also helps us to fight and motivates us to do what God yearns us to do. 

God is not only the Giver of faith, but He is also the Author, the Creator, of our faith. (Hebrews 12:1-3) looking unto Jesus, the author, and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.

Faith In The New Testament

One of the great stories about having faith in the New Testament was the “Two Blind Men Healed” by having faith in God. When Jesus asked them, “Do you believe that I am able to do this?” 

Their response was, “Yes, Lord.”

Then He touched their eyes, saying “According to your faith let it be to you” And their eyes were opened — the two were healed. (Matthews 9:27-30)

You can sense in this moment that the two blind men believed in advance that it would be done by Jesus. God knows our circumstances and wants people to trust in Him.

Faith In The Old Testament

An example of faith in the Old Testament is the story of the three young Jewish men (Shadrach, Meshach, and Abed-Nego). They refused to bow to the image of King Nebuchadnezzar. The Tigris-Euphrates basin (605 – 562 BCE) Nebuchadnezzar was described as the greatest military leader of the Neo-Babylonian empire

“If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up” (Daniel 3:17-18). 

They had a strong faith in God, not to bow to the image. They did not know how God could deliver them from the fiery furnace – if it was by saving their physical lives or later in the resurrection. Their trust was in the power of what they could not physically see, and it was the proof which was not yet seen or received.

What is the Difference Between Faith and Belief?

People often use the words faith and belief interchangeably. These words are similar but have slightly different meanings.

In this statement, the word “believe” or “belief” is translated from Greek word, “pisteuo”. 

The Apostle James in his epistle talked about what he called “dead faith”. Dead faith is when one believes in God, but does not obey His commandments. James said, “You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble! But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?” (James 2:19-20).

How to Keep Faith in Times of Trouble?

Here are some ways to keep your faith strong: 

1. Keep a positive attitude. Set your mind that you will trust God’s plan for you – even when stress and pressure overwhelm your life.

2. Surrender. Set aside all your worries, anxiety, heartaches, problems, and bitterness, and let Jesus help you and make the right decision for every situation.

3. Be generous. Bless others with your time and resources. God loves a joyful giver.

4. Spend more time in the world. Get to know other people and cultures. Challenge yourself to know and understand other people that are different from you and how God loves them dearly.

5. Reach out to family and friends. Having strong communication with your parents, siblings, and relatives helps us when we are in trouble and we are stronger when we are together than alone.

Heroes of the Faith

We have many heroes of faith that we can look to throughout the Bible:

Mary was faithful to God when she was chosen to be the mother of his son. Mary trusted her God and followed the role He had for her. (Luke 1:35-38)

Abraham had faith in God when he was called to sacrifice his only son as a burnt offering. (Genesis 22:1-8)

Moses had faith when God asked him to lead the Israelites out of Egypt and across the red sea, away from everything they knew. (Exodus 14:10-14)

By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. (Hebrews 11:20)

By faith Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph, and worshiped, leaning on the top of his staff. (Hebrews 11:21)

By faith Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel, and gave instructions concerning his bones. (Hebrews 11:22)

Though these people were not perfect, God used them and they lived courageous lives of faith.

God Gives Faith to Those Who Seek It

Faith is increased by drawing closer to God through prayer and studying the Bible.

In the Bible, Paul said to the Philippians to “be anxious for nothing [don’t worry], but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus.” (Philippians 4:6-7)

All the members of the Church of God in Philippi believed in God’s word, trusted and obeyed with all their heart in His commandments. They were attentive to what Paul instructed them on giving their care to God, then their faith was increased. 

Another way to increase faith is by reading or hearing examples of faith in the Bible. As mentioned in Romans 10:17, “So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.” 

When we read the Bible, our faith (confidence and assurance) increases, when we hear the word of God, our faith (emotional, mental, spiritual) increases. 

How To Grow In Faith?

To grow in faith takes time, patience, and obedience. Here are some practical ways to grow in faith:

1. Ask God to increase your faith – Through prayers in all kinds of matters, whether you’re struggling or not, He will be glad to give it through the Holy Spirit.

2. Focus on obeying God – No one is perfect in this world – focus on following God’s word and commands.

3. Spend time reading and hearing God’s word – Make a habit of giving yourself time in reading God’s Word or listening to the Bible

4. Spend time with other believers – We are meant to worship together, pray and share our faith with one another. Hearing inspirational journeys with people is really encouraging for yourself and others.

5. Spend time in prayer – Setting a time for you and God is very important. This is your solitary time to share with God all that is within your heart and mind. Your faith will grow in abundance from this practice.

How Do You Live By Faith?

Paul mentioned “the just shall live by faith” in (Romans 1:16-17). Living by faith is living our lives as Jesus Christ lived His life. Obeying and doing the things He did.

It includes what you do and says as well as what you believe. James says, “You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble! But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?” (James 2:19-20)

By applying it to yourself, having faith with action is a living faith with God. Faith is simply dead without the fruit that comes along with living a life of faith. Therefore, the way you live is essential in living a life of faith.

Summary 

The lesson of faith is to believe, and trust in Him, whatever it takes. He is the one you’re looking up to. 

If you keep your faith close, He will guide you. The Lord will be with you every step of the way throughout your life, but especially when you need Him most. 

2 Timothy 4:7 states, “I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.”

Alex

lørdag 19. juni 2021

Det farlige hatet

Dette er et lite innblikk i hva Filter nyheter driver på med. Tipset av Amund Garfors. 

Filter Nyheter har i fem år jobbet målrettet med gravende journalistikk for å avdekke fremveksten av høyreekstreme, raseideologiske og muslimfiendtlige miljøer i Norge og verden.

Vi har publisert grundige reportasjer om nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), hvem de er og hva de står for.

Vi har omtalt hvordan sentrale talere ved møter for «hvite nasjonalister» i Oslo tidligere har hyllet Breiviks begrunnelse for 22. juli-terroren.

Filter Nyheter har avslørt at partiet Alliansen er blitt en arena for tenåringer og unge menn i 20-årene som omfavner jødehat og nazistiske manifester.

Dette gjør vi for å ta hatet på alvor.

I 2021 er det ti år siden den høyreekstreme terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.

Vi mener det journalistiske arbeidet for å belyse, avdekke og avsløre miljøer og aktører som deler rasisme og jødehat er viktigere enn noensinne.

Derfor sammenstiller vi nå våre beste reportasjer, artikler og analyser til et spesialmagasin:

«Det farlige hatet» vil gi leserne et innblikk i hvordan det urovekkende tankestoffet har fått vokse seg større de siste årene.

Denne typen journalistikk koster tid og penger. Men for Filter Nyheter har det høyeste prioritet å fortsette med stadig nye undersøkelser i høyreekstreme miljøer – og om unge nordmenns ferd mot radikalisering.

Derfor håper vi at du vil være med og støtte oss.

For kun 100 kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filters papirmagasin i postkassa. Klikk på bildet og bli abonnent i dag:

Pengene vi får inn brukes til mer gravende journalistikk på Filter-måten.

Om du kjøper et årsabonnement nå, sender vi deg både vårt ordinære juni-nummer, spesialmagasinet «Det farlige hatet» og et bærekraftig handlenett.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053.

For ordens skyld: Filters journalistikk skal fremdeles være gratis på nettet. Vi vil at alle – også de som ikke har råd til å donere – skal ha tilgang på viktig og grundig nyhetsstoff.

Med vennlig hilsen,
Redaksjonen i Filter Nyheter

fredag 18. juni 2021

Grunnlovsdagen, hva er den verdt å feire i det nye Norge?

Av The Luddite Hippie. 

Hvorfor tillater vi forandringene som svekker grunnlovens styrke?

I dag er det 17. juni og vi har hatt en hel måned å reflektere, tenke på og spørre hva har skjedd med landet som ja, vi elsker.  Eller gjør vi det lenger?  Det er ikke et retorisk spørsmål, men heller et som vi bør nå spørre oss selv, våre bekjente, men aller mest våre folkevalgte «representanter.»

Vi opplevde på selveste grunnlovsdagen at folk fikk ikke lov å feire den som vanlig. Politiet sørget for å sette stans på et lite tog som gikk opp Karl Johans gate opp mot slottet. En politimann i tjenesteuniform uttalte de som ble stanset var for det mest folk i det ekstremt høyre miljø og konspirasjonsteoretikere.  

En offentlig uttalelse pga uniformen som gikk ut til Det Norske Folk gjennom statsstøttet media kilder.  Vi alle vet at politiet tar sine ordre ultimo fra politikere som sitter i regjeringen. Regjeringen som vi er lært å tro styrer landet på vårt vegne gjennom makten vi har som vi gir de gjennom valg. Valg som «legitimiserer» at vi låner vår samlet makt for at de skal styre landet slik vi, Det Norske Folk vil de skal og for vårt beste.

Videre på dagen før og dagen etter grunnlovsdagen skjedde andre ting som er vanskelig å se som annet enn et direkte angrep på landet vårt, verdiene våre og kulturarven vår. Innvandrere samlet seg med et annet lands flagg og ropte krigsord i støtte av det landets kultur og mot vårt dagen før og etter i minst ti ganger så stort et tall folk. De ble ikke plaget eller stanset av politiet. De ble heller ikke offentlig kalt ekstremister eller konspirasjonsteorier. Igjen er det verdt å minne om at politiet følger ordre fra politikere i regjeringen.  

Verre enn det er at på selveste grunnlovsdagen gikk en del av samme gruppe innvandrere til angrep mot politiet. Som et mennesker som følger med på slike saker – fordi jeg er en stolt patriot – må jeg innrømme fint lite har blitt lagt ut i offentligheten om den situasjonen. Jeg har ikke lest om anmeldelser, tiltale, arrest eller bøter som ble gitt den gruppen. Igjen, minner jeg på forholdet mellom politikere i regjeringen og politiet.

Vi er fortalt at «smittevern» for en sykdom som HVIS en får den er en som færre enn 0.2% i alle aldergrupper dør fra.  Flere dør fra mange andre ting enn denne «farlige» sykdommen som vi er fortalt ga grunnlag til å stanse feiring av Norge som en selvstendig suveren nasjon. Jeg har ingen tro på at dette er den grunnen Det Norske Folk ble fratatt «tillatelse» å feire Norges bursdag. Hvis vi ser på hva  våre folkevalgte «representanter» har gjort de siste ti år, så er det umulig å unngå en konklusjon som viser til at disse jobber hardt for andre interesser enn Det Norske Folk.  

Globalisering er hva som er i gang, og vi ser hvem som innfører den og forandre Norge til bare ett annet land likt så mange andre i verden når de tar på seg FNs Agenda 30 bærekraftsmålpins istedenfor et norsk flagg ett. For en stolt patriot er det lett å kalle disse landsforrædere, landssvikere og vrangstyrere. Og de bør stilles til ansvar i rettssal med jury istedenfor dommer som etter alt er ansatt og betalt lønn av staten. Det er et håp det vil skje en dag.  

I mellomtiden til neste 17. mai, noen korte 11 måneder fra i dag, er det stortingsvalg. Og med det har vi anledning til å spørre de tøffe beinharde spørsmål av alle våre politikere i de politiske partier som er «kvalifisert» til å delta i valget og drive valgkamp som om noen slags «kvalifisering» eller mer nøyaktig sagt «tillatelse» skulle være nødvendig i et fritt samfunn å still som kandidat for å være folkevalgt representant i stortinget eller regjeringen som dannes.

Hvis vi, som et folk, ønsker å leve i et område som kalles et land eller nasjon er det nå tid å stille de spørsmål om hvorfor vi ikke ledes men rådes over. Hvorfor vi ikke styres med folkets og rikets interesser først og fremst, men isteden at vi styres som om vi kan ikke raskt nok gjøre vekk med sær-norske preg til fordel for noe annet?  Noe annet som ikke lett defineres og ikke omtales og opplyses til publikum akkurat hva det er for noe?  Og mens vi er i gang med spørsmålene spørre hvorfor vi gir bort vår suverenitet på flere og flere områder uten at vi får noen skikkelig og konkrete gevinster fra å gjøre det som folket kan lett forstå.

Og til slutt spørre om hvis vi lar alt dette fortsette finnes det da noen grunn til å feire grunnlovsdagen og landets bursdag noen gang igjen?

The Luddite Hippie er en anonym samfunnsdebattant, redaktør av tidligere nyhetsbrev TLH’s News Update med livslangt interesse i politikk.

torsdag 17. juni 2021

En skummel global og nasjonal utvikling

Av Dan Odfjell. 

Under dagens overskrift kan mangt inkluderes, eksempelvis noen av de «mest leste» nylige document.no kronikkene slik som den idag, 14/6/21: «Konturene avtegnes av en demokratisk allianse mot Kina - med Europa diltene etter» skrevet av Christian Skaug. Litt av en nyhet, et tegn på det jeg har argumentert for lenge. Nemlig, at Erna Solbergs en-verden utopi gjennom det korrupte FN ligger på sotteseng - ikke minst etter at dets «underbruk» det korrupte WHO i maskepi har holdt med det korrupte Kina for antatte sølvpenger og satt hele verden grusomt og utilgivelig tilbake. Kjeltringer i annen potens.

Alle gode nordmenn bør daglig lese documents ufiltrerte dvs usensurerte artikler som uredd eksponerer løgn og mye makt-pretensjon gjennom de tildels skjulte krefters propaganda- maskineri, dag ut og inn. Det norske folket blir lurt trill rundt av et udemokratisk fordekt system. Reelt samfunns viktige opplysende fakta tildekkes, alt hva som går imot maktens farlige ensrettingen. Gro Harlem Brundtland røpet oss virkeligheten da hun formante riksmediene ikke å fortelle folket den fulle og hele sannhet. Hun og Erna er like svikefulle, sistnevnte har i snart åtte år på sin vakt latt denne løgn-pressen få dure på uten forandring; på autopilot kynisk. 

La meg liste opp kronologisk endel «beskrivende» document-overskrifter fra seneste tid: 

7/6: Vaksinen er et stort eksperiment, og det samme er viruset.
8/6: Planen for norsk «klimavennlig» energipolitikk slaktes:- Fullstendig urealistisk.
9/6: Amundsen i Stortinget om straffen i voldtektssaken: Man tror knapt det er mulig.
10/6: Historien om multikriminelle Mohammed er et lærestykke om hva som skjer med landet.
14/6: Der folket selv får bestemme: Sveitsisk folkeavstemning sier nei til «klimatiltak».
14/6: Vesten ledes av skruller.

Men jeg har noen flere nylige dog ikke nødvendigvis kronologiske: 

24/5: Blodbånd: I svenske byer har familie klaner egne rettssystemer og gjennomtvinger ægteskap for at vokse.
7/6:  Arbeiderpartiets politiske håndverk på sitt verste?
12/6: Venstresiden og pengefolk med felles agenda: Løgn og penger for å nå sine mål.
12/6: Høyre/Ap skaper industriell gravferd. 
13/6: Wuhan-laboratoriet oppbevarte flaggermus, viser offisiell kinesisk video. 
         Konspirasjons teori sa WHO gransker.
13/6: Svenske varetektsfengsler er stappfulle: Tungt kriminelle må dele seng.
14/6: Lei av media-konformitet, ny tv-kanal i Storbritannia: GB News.

Documents eventyrlige kapasitet har bedre en noe norsk media fortalt oss om realitetene i USA som direkte uhyggelige under den illegitime (økende manges mening) presidenten Joe Biden som mest en front figur for kriminelle krefter og med mange superrike på lag. At dette skulle tilfalle Vestens viktigste land er direkte farlig for verdens freden og for alle demokratiske land. La oss derfor håpe den nye «alliansen» som her referert til innledningsvis vil få fornuften tilbake i sadelen.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

onsdag 16. juni 2021

Fedrelandet, Flagget og Forvirringens tidsalder

Av Amund Garfors. 

Sist lørdag, da fikk vi sannelig erfare, med skrekk og gru, hva det medførte at Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup fra Høyre, fikk gjennomført endringen av flaggloven. Ja, slik at både stat, fylker kommuner og krigsskip kan flagge så mye de vil med dette såkalte Pride-flagget. Der dette homosymbolet deres prydet en rekke av Sjøforsvarets  skip i Bergen på forrige lørdag. Og hvor en rekke lesbiske ansatte i Sjøforsvaret, dermed kunne tydeliggjøre at vår tids seksuelle revolusjon handlet om noe mer enn frigjøring fra gamle og trauste normer...

Tja, man har vel stor grunn til å bli forvirret i disse tider der alt er blitt fremmedgjort og snudd på hodet, der man må klype seg i armen og håpe at man egentlig drømmer en vond drøm. Skal det viktigste innenfor Sjøforsvaret nå bare handle om å hylle sin frie seksualitet, og der normene er borte? Ja der ingen lenger skal ta ansvaret for å gjøre det de skal, og som de er betalt for, nemlig å forsvare landet vårt?

Skal flagget og fedrelandet settes til sides for deres egne seksuelle preferanser og krefter som nå ser ut til å blitt det viktigste i Sjøforsvaret? Skal man heller ikke minnes de unge marinegastene, disse heltene, nesten 400 unge menn, som ga sine liv på Narvik havn den 9.april 1940, da panserskipene "Eidsvoll" og "Norge" ble senket av tyskerne? Hvor mange av disse kvinnfolka som sto der og vaiet med disse homoflaggene den dagen, kjente til hva som skjedde den 9.april her i Narvik? Og som tenkte på alle dem som ga sine liv den dagen for vår frihet? For det var neppe noe nytelse å måtte dø i et helvete av et flammehav av olje og bensin, med granatsplinter i alle retninger. Og der de fleste ble blåst i filler og brant levende opp, mens de ropte gjennom snøkovet og stormen på mora si...

Nei, nå er det bare egen egoisme og sine seksuelle lyster som skal settes i fokus, der de er blitt store helter dersom de tør å hoppe til køys med en annen av samme kjønn, i kraft av sine seksuelle lyster og preferanser. Der deres dyrkelse av den frie seksualiteten skal forene alle legninger og kulturer under dette nye verdensflagget, dette hersens globalist-flagget og i alle regnbuens farger? Ja. og som t.o.m skal erstatte nasjonalflaggene?

Jo, jeg har gjennomskuet det hele, for hva det hele handler om, det er vel ikke så mye seksualitet eller om en er homo eller lesbe eller har andre legninger? Nei, det som dette handler om, det er vel heller ikke så mye om religion, selv om det ofte ser slik ut, der kristendommen skal vekk, der ingen bud eller lover skal gjelde og alt av normer skal bort. Nei, dette handler mer om anarki, kaos og et samfunn som holder på å gå ad undas og er i full oppløsning!

Jo, det handler om et samfunn der "barn av regnbuen" får lov til å gjøre som de vil. Der kapteinene på skuta har gått i land eller sover, der ledelsen av landet og som kaller seg politikere har null troverdighet. Og der vi finner dem helt andre steder enn i landets ledelse. Noe som har smittet over på Forsvaret som nå er blitt woke og tillater hva som helst. Hvor respekten for landets nasjonalsymbol, vårt vakre norske flagg blir totalt borte. Og det mens fedrelandskjærligheten er er blitt erstattet av egen seksuell nytelse og lyster.

For meg handler dette om et veldig sykt samfunn som er kommet til veis ende. Et samfunn som ikke lenger skal feire oppofrelse, hardt arbeid, trofasthet, lojalitet eller kamp for landets og folkets eksistens. Nei, nå gelder det kun å digge seg selv, ja kun å gjøre det som er minst krevende og det mest nytelsesfulle av alt her i verden; å hoppe sammen til køys. Ja, med hvem som helst, der alt skal være lov og mangfoldet skal dyrkes på alle hold. Selv om alle for lengst har innsett at det trolig vil gå med Norge som det gikk med fregatten "KNM HELGE INGSTAD" der kvinnfolka hadde kommandoen på brua, slik de nå også har fått i resten av samfunnet...
 
Ankenes, 14.juni 2021.
 
Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland