Innlegg

Det profetiske ord står fast

Jeg er bekymret for mitt land og mitt folks, nordmenns, fremtid

Et fornuftens forfall, ikke bare i Norge

Det vi i dag kjemper mot er ondskapens åndehær

Er maktkåthet også en legning?

Erna Solberg markerer Pride på Facebook

NRK flesker til med sexguide i forbindelse med Pride festivalen

Var Paulus uvitende om likekjønnede ekteskap?

Den nye flaggloven er uverdig og splittende

KrF handler mye om retorikk

What Is Faith?: A Biblical Perspective

Det farlige hatet

Grunnlovsdagen, hva er den verdt å feire i det nye Norge?

En skummel global og nasjonal utvikling

Fedrelandet, Flagget og Forvirringens tidsalder