Respekt for hva?

Av Kirkehøyden. 

Den antikristne avisen Vårt Land er fra seg av begeistring fordi det er flere tegn på at det frikirkelige landskapet kan være i endring.


Terje Hegertuns ferske bok om «det trofaste samlivet» fortjener å bli tatt på alvor og bli møtt med respekt – både av dem som er enig med ham og dem som ikke er det, skriver avisen.

- Mens man før sto sammen mot liberal teologi og storsamfunnet, er ekteskapssynet i ferd med å bli et tydeligere internt stridstema i frikirkelige miljøer. Da er det avgjørende at denne samtalen skjer uten harde, ukjærlige ord, uten unødig splittelse, og uten stigmatisering av sårbare grupper, skriver sjefsredaktør Bjørn Bore.

Det burde ikke være noe problem, det står lange køer klar til hylle ham med grenseløs respekt, ja som Vårt Land og tidligere DGB redaktør - heie på ham. 

Hva dette dreier seg om er; et av så mange angrep på frikirkene, oss troende kristne, fra et avkristnet Vårt Land, "kirken," med flere, innkludert et helt avkristnet Menighets Fakultet. 

Frikirkene skal nå angripes, med støtte fra presse og fra en hedensk stat. Det er angrep mot oss kristne, som ikke tar blikket bort fra Guds Ord, som forblir klinkende klart. Det kan ikke trumfes av snusfornuft og menneskelig "nestekjærlighet." 

Homofile skal avstå fra sex iht Guds egne ord, og det gjelder også promiskuøse heterofile. For ingen er syndfrie, vi er alle syndere, for dette instinktet er sterk - "what else news?" 

Noen krever særbehandling via synds opphevelse. Det blir særlig  ille når menigheter faktisk oppfordrer til synd, jeg kaller det "anything goes teologien." Hvor kirken også støtter folkemord på det ufødte liv, så barna ikke kan komme til Jesus.

Et skikkelig grepa kvinnfolk i Nord Norge sa at hun ikke ville vise seg i kirken før homoflagget var fjernet fra inngangen. Homofile og alle andre syndere har alltid vært velkommen i en sann kirke. Det er jo hele poenget.

Det som overrasker er at ingen snakker om muslimer, som henretter homofile, drukner dem i bur, kaster dem utfor høye bygninger, og tror noen de vil miste trosstøtten for å nekte å innføre homoekteskap?  

Om jeg tilhørte en menighet, som bare startet med "dialog" om tema, skulle jeg som Elvis ha "left the building."  Om dette fortsetter sier min kristne venn, bibel mentor og jeg: "Vi skal danne en tomanns menighet," som vi har vært i flere år, i disse ulvetider.

Kirkehøyden

Kommentarer