Grunnlovsdagen, hva er den verdt å feire i det nye Norge?

Av The Luddite Hippie. 

Hvorfor tillater vi forandringene som svekker grunnlovens styrke?

I dag er det 17. juni og vi har hatt en hel måned å reflektere, tenke på og spørre hva har skjedd med landet som ja, vi elsker.  Eller gjør vi det lenger?  Det er ikke et retorisk spørsmål, men heller et som vi bør nå spørre oss selv, våre bekjente, men aller mest våre folkevalgte «representanter.»

Vi opplevde på selveste grunnlovsdagen at folk fikk ikke lov å feire den som vanlig. Politiet sørget for å sette stans på et lite tog som gikk opp Karl Johans gate opp mot slottet. En politimann i tjenesteuniform uttalte de som ble stanset var for det mest folk i det ekstremt høyre miljø og konspirasjonsteoretikere.  

En offentlig uttalelse pga uniformen som gikk ut til Det Norske Folk gjennom statsstøttet media kilder.  Vi alle vet at politiet tar sine ordre ultimo fra politikere som sitter i regjeringen. Regjeringen som vi er lært å tro styrer landet på vårt vegne gjennom makten vi har som vi gir de gjennom valg. Valg som «legitimiserer» at vi låner vår samlet makt for at de skal styre landet slik vi, Det Norske Folk vil de skal og for vårt beste.

Videre på dagen før og dagen etter grunnlovsdagen skjedde andre ting som er vanskelig å se som annet enn et direkte angrep på landet vårt, verdiene våre og kulturarven vår. Innvandrere samlet seg med et annet lands flagg og ropte krigsord i støtte av det landets kultur og mot vårt dagen før og etter i minst ti ganger så stort et tall folk. De ble ikke plaget eller stanset av politiet. De ble heller ikke offentlig kalt ekstremister eller konspirasjonsteorier. Igjen er det verdt å minne om at politiet følger ordre fra politikere i regjeringen.  

Verre enn det er at på selveste grunnlovsdagen gikk en del av samme gruppe innvandrere til angrep mot politiet. Som et mennesker som følger med på slike saker – fordi jeg er en stolt patriot – må jeg innrømme fint lite har blitt lagt ut i offentligheten om den situasjonen. Jeg har ikke lest om anmeldelser, tiltale, arrest eller bøter som ble gitt den gruppen. Igjen, minner jeg på forholdet mellom politikere i regjeringen og politiet.

Vi er fortalt at «smittevern» for en sykdom som HVIS en får den er en som færre enn 0.2% i alle aldergrupper dør fra.  Flere dør fra mange andre ting enn denne «farlige» sykdommen som vi er fortalt ga grunnlag til å stanse feiring av Norge som en selvstendig suveren nasjon. Jeg har ingen tro på at dette er den grunnen Det Norske Folk ble fratatt «tillatelse» å feire Norges bursdag. Hvis vi ser på hva  våre folkevalgte «representanter» har gjort de siste ti år, så er det umulig å unngå en konklusjon som viser til at disse jobber hardt for andre interesser enn Det Norske Folk.  

Globalisering er hva som er i gang, og vi ser hvem som innfører den og forandre Norge til bare ett annet land likt så mange andre i verden når de tar på seg FNs Agenda 30 bærekraftsmålpins istedenfor et norsk flagg ett. For en stolt patriot er det lett å kalle disse landsforrædere, landssvikere og vrangstyrere. Og de bør stilles til ansvar i rettssal med jury istedenfor dommer som etter alt er ansatt og betalt lønn av staten. Det er et håp det vil skje en dag.  

I mellomtiden til neste 17. mai, noen korte 11 måneder fra i dag, er det stortingsvalg. Og med det har vi anledning til å spørre de tøffe beinharde spørsmål av alle våre politikere i de politiske partier som er «kvalifisert» til å delta i valget og drive valgkamp som om noen slags «kvalifisering» eller mer nøyaktig sagt «tillatelse» skulle være nødvendig i et fritt samfunn å still som kandidat for å være folkevalgt representant i stortinget eller regjeringen som dannes.

Hvis vi, som et folk, ønsker å leve i et område som kalles et land eller nasjon er det nå tid å stille de spørsmål om hvorfor vi ikke ledes men rådes over. Hvorfor vi ikke styres med folkets og rikets interesser først og fremst, men isteden at vi styres som om vi kan ikke raskt nok gjøre vekk med sær-norske preg til fordel for noe annet?  Noe annet som ikke lett defineres og ikke omtales og opplyses til publikum akkurat hva det er for noe?  Og mens vi er i gang med spørsmålene spørre hvorfor vi gir bort vår suverenitet på flere og flere områder uten at vi får noen skikkelig og konkrete gevinster fra å gjøre det som folket kan lett forstå.

Og til slutt spørre om hvis vi lar alt dette fortsette finnes det da noen grunn til å feire grunnlovsdagen og landets bursdag noen gang igjen?

The Luddite Hippie er en anonym samfunnsdebattant, redaktør av tidligere nyhetsbrev TLH’s News Update med livslangt interesse i politikk.

Kommentarer